-->

poniedziałek, 28 czerwca 2021

Inwentarz Kałów (1824)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Józefa Stokowskiego w Zgierzu z roku 1824, akt nr. 58. (Archiwum Państwowe w Łodzi) Inwentarz przepisał Piotr Tameczka. 

 "Działo się w Wsi Kałowie Powiecie Zgierskim w Domu pod Numerem pierwszem Dnia Dwunastego mca Sierpnia roku Tysiąc Ośmset Dwudziestego Czwartego."

Notariusz Publiczny Powiatu Zgierskiego Józef Stokowski przybył na grunt Kałowa. Tutaj stawił się Ignacy Mokrski we wsi Ciężkowie zamieszkały, który wydzierżawił dobra Kałów i połowę Tumusina. Na jego prośbę Notariusz przystąpił do opisania stanu dóbr.


I. Zabudowania Dworskie.

Dziedziniec od pola i ogrodów ogrodzony częścią płatami rzniętemi częścią rowem opasany i chróstem wygrodzony.
Dwór z bali rzniętych słomą od frontu i  od tyłu pokryty, szczyty gontami. Wchodzi się do tego dworu przez ganek, który iest gontami kryty, z ganku wchodzi się do sieni, z sieni po prawey stronie pokoiu podłoga z tarci, w tymże pokoiu są dwa okna, piec i komin z cegły paloney wymurowany, z tego pokoiu wchodzi się do pokoiu mnieyszego w którym iest komin takoż z cegły murowany o dwóch oknach, po prawey stronie tego pokoiu znayduie się garderoba, w którey podłogi niemasz, w drugim zaś pokoiu podłoga się znayduie, izba czeladna bez podłogi z kominem i piecem o dwóch oknach, spiżarnia takaż bez podłogi o iednym oknie, komin lepiony nad wierzchim murowany, drzwi iakie się znayduią to częścią są na zawiasach, częścią na biegunach i zamykaią sę takoż w tem sposobie na klamki i zamki. Przy oknach są trzy okiennice na zawiasach. Dwór ten potrzebuie konieczniy reperacyi poniewasz przyciesi są spruchniałe i pokrycie w złem stanie.

II. Gorzelnia.

Gorzelnia z bali rzniętych, która to gorzelnia iest w złem stanie że zagraża niebezpieczeństwem i reperowaną bydź nie może z powodu iż wszystko drzewo iest spruchniałe.

III. Uzd.

Uzd z drzewa obrabianego słomą pokryty bez podłogi, drzwi na biegunach na szkobel zamykaiące się bez pieca w naygorszym stanie.

IV. Kurniki.

Kurniki z drzewa rzniętego słomą pokryte a w iednym końcu staynia ze żłobem i drabiną, z pułapem częścią z żerdzi, częścią z dylów złożonym, drzwi na biegunach na zapory zamykaiące się. Te kurniki znayduią się po prawey i lewey stronie to iest w dwóch zabudowaniach i potrzebuią takoż gwałtowniy reperacyi, ponieważ przyciesie są zupełnie spruchniałe. W środku dziedzińca znayduie się studnia gąsiorem i korytem w złem stanie.

V. Staynia i wozownia.

Staynia i wozownia z drzewa rzniętego gątami pobita, bez żłobów i podłogi na cztery drzwi zamykaiąca się, dwoie drzwi zamykaiące się na szkoble żelazne a drugie drzwi na zapory drewniane zewnątrz drzwi są na zawiasach lecz czterech zawias brakuie wewnątrz tey stayni znayduie kumorka na szkobel żelazny zamykaiąca się, drzwi na zawiasach żelaznych, staynia tu i wozownia takoż iest w złem stanie i potrzebuiąca reperacyi, niemaiąca sufitu żadnego.

VI. Stodoły.

Dwie stodoły z drzewa obrabianego, każda o dwóch klepiskach słomą pokryte, drzwi na biegunach zamykaiące się na zamek i szkobel, w części reperacyi potrzebuiące.

VII. Obora.

Obora z drzewa obrabianego słomą poszyta, wewnątrz znayduią się żłoby i drabiny, drzwi na biegunach drewnianych na kołki zamykaiące się, obora ta potrzebuie reperacyi ponieważ przyciesi są w naygorszem stanie.

VIII. Młyn wodny.

Młyn wodny z drzewa obrabianego o dwóch kołach. Wewnątrz znayduie się izba o iednym piecu i kominie, o dwóch oknach, piec i komin potrzebuie reperacyi, drzwi iest pięć, trzy na zawiasach a dwoie na biegunach, zamykaią się na zapory i na szkoble. Przytem młynie znayduie się po prawey stronie dom z drzewa rzniętego, w którym to domu są dwie izby. W każdey izbie iest piec i komin i po dwa okna. W każdey izbie drzwi na biegunach i na zawiasach zamykaią się na zapory i dom ten potrzebuie reperacyi. Obok tego domu exystuie stodoła słomą pokryta z bali i żerdzi złożona, o iednym klepisku w naygorszym stanie. Około młyna iest most z bali rzniętych i przegródki w złem stanie.

Kolejno zostały opisane ogrody i zasiewy. Potem została wzmiankowana:
Owczarnia z drzewa obrabianego słomą pokryta, drzwi na biegunach na kołku zamykaiące się.

Następnie opisane zostały statki browarne, inwentarz gruntowy, sprzęty gospodarskie. Tu wzmiankowano włościan z Kałowa: Mikołay Gayderowicz sołtys, Paweł Prusiński, Woyciech Kutasiński, Franciszek Baraniak, Konrad Warycha, Jan Więckowski, Szczepan Świątczak, Szymon Warycha, Jan Prus, Józef Nowak

piątek, 25 czerwca 2021

Bogdańce

Bogdańce, część wsi Mianów w gminie Lutomiersk. Znajduje się tutaj leśniczówka oraz dwór powstały przed II wojną światową należący dawniej do rodziny Wernerów.


LEŚNICZÓWKA
 
 
DWÓR
 

  
Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 78

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
5) Konstantym-Julianie Wernerze, zmarłym w Warszawie w dniu 6 maja 1938 r., właścicielu dóbr Bogdańce, pow. łódzkiego, rep. hip. nr 942;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 5 stycznia 1939 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 661/38.

wtorek, 22 czerwca 2021

Inwentarz Kraszyn (1822)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Wincentego Kobyłeckiego z Szadku z roku 1822b. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu, akt nr. 277)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.


"Działo się w Wsi Kraszynie Rezydencyi Dworskiey Powiatu Szadkowskiego w Woiewodztwie Kaliskim dnia trzeciego Sierpnia roku tysiąc osmset dwudziestego drugiego."


Dobra Kraszyn z wsią Zwiasty i częścią w Górkach zostały wydzierżawione przez Józefa Madalińskiego Ignacemu Kaweckiemu. Rejent przybył do Kraszyna gdzie zastał nowego dzierżawcę, a także poprzedniego posesora, Kazimierza Kokowskiego. Dziedzic nie stawił się na miejscu. Wincenty Kobyłecki przystąpił do opisania stanu dóbr.


W wsi Kraszynie następuiące znayduią się budynki.

1. Dwór drewniany o trzech pokoikach i schowania, wewnątrz na kliniki gliną wylepiony, komin wielki lepiony z gliny i kamieni. Co do zrębu lubo w złem stanie znayduie się, może iednak bydź użytem, ieżeli dach inny dany będzie, bowiem znayduiący się teraz z gontów iest w stanie naygorszym, ieden szczyt od zachodu dachu tego iest słomiany. Do wszystkich pokoi dworu tego znayduią się drzwi dosyć w dobrym stanie, u których są żelazne klamki i haczyki i zasuwki. W dwóch pokoiach po prawey ręce są trzy okna, każde w czterech taflach z których trzy są stłuczone. Po lewey ręce w pokoiku iest okno iedno w czterech taflach, z tych trzy stuczone. W schowaniu iest iedno okno w małych tafelkach z których iedna stuczona. W pokoiu pierwszym iest piec moskiewski z kafli stary z klapą żelazną, zaś w innych dwóch pokoiach są tylko kuminki polskie. We wszystkich pokoiach podłoga stara.

2. Folwark w podwórzu drewniany stary, dach zupełnie zły, kumin lepiony z kamieni i gliny zbrożyny o dwóch izbach i dwóch komorach, drzwi zdezelowane, okien iest trzy, w małych tafelkach w połowie wytłuczonych, przy drzwiach są tylko klamki drewniane.

3. Sklep murowany pod dachem z gontów zupełnie zdezelowanym, do którego są drzwi, skobel i wrzęcząć.

4. Gorzelnia drewniana o iedney izbie, sini i komorze, kumin z gliny i kamieni w zbrożyny, drzwi iedne z kołkiem do zaciągania, dach dosyć dobry z gontów, okno iedno w małych tafelkach kompletnych.

5. Stodoła o dwóch klepiskach stara, potrzebuiąca przestawienia pod dachem słomianym także reperacyi potrzebuiącym.

6. Stodoły dwie, każda o iednym klepisku, których dachy w połowie reperacyi potrzebuią. U wszystkich tych stodół wrot innych i progów koniecznie potrzeba, przy tych wrotniach są cztery kuny żelazne z frontu i trzy skoble.

7. Spichrz stary drewniany pod dachem słomianym z górą na którey iest polepa dana, poszycie potrzebuie naprawy, o iednych drzwiach z zamkiem i kluczem żelaznym, schody są na górę drewniane. Znayduią się drzwi podniesione od góry są z skoblem i wrzecządzem.

8. Staynia łącznie dwie z dwiema komorkami, w których może się mieścić koni 12, u których podłóg i sufitów niema. Drzwi są stare z zasuwką drewnianą, dach słomiany stary naprawy potrzebuiący. W tym samym zabudowaniu wozownia bez podłogi i bez sufitu, wrota stare z zamkiem żelaznym bez klucza.

9. Obora iedna pod dachem słomianym od dołu dwiema szorami gontami pobita stara, wrota do niey zdezelowane.

10. Owcarnia drewniana pod dachem słomianym stara, popodpierana, potrzebuiąca reperacyi.

11. Chlewy pod iednym dachem cztery drewniane stary, pod dachem słomianym, reperacyi potrzebuiące.

12. Studnia bez koszora i sochy, oczębrowana, stara.

13. Tranzyt drewniany zdezelowany.

Na części Górkach

1. Dom o dwóch izbach z komorą pod dachem w połowie słomianym, a w połowie gontami pobity, kumin z kamieni i gliny, konieczney reperacyi potrzebuiącey, drzwi troie bez żelastwa, okna cztery w małych tafelkach szklanych, w połowie brakuiących, w  dwóch izbach iest podłoga z dyli.

2. Stodoła stara konieczney reperacyi potrzebuiąca w braku dwóch ścian, poszyta słomą starą, wrota do niey stare, bez skobla i wrzecządza.

3. Obora stara poszycie takież słomiane, potrzebuiąca reperacyi, drzwi zaś do niey bez skobla i wrzecządza.

4. Chlew stary potrzebuiący zupełney reperacyi bez skobla i wrzecządza, bez sufitu, podobnie i obora bez sufitu reperacyi potrzebuiącey.

W Zwiastach żadne budynki nie znayduią się.

Zabudowania Wieyskie.

1. Znayduie się chałup 12, w rozmaitych pomieszkaniach w większey połowie zdezelowane, wymagaiące konieczney reperacyi i dachy.

2. Stodoł 9 także zdezelowanych potrzebuiących reperacyi.

3. Oborek ośm także w stanie złym.

4. Karczma bez stayni o dwóch izbach potrzebuie także reperacyi.

Potem opisano włościan i ich powinności, wysiewy dworskie (wzmiankowani gospodarze z Kraszyna Jan Gigulski i Jan Maciejewski), inwentarz gruntowy (woły ratajskie, krowy dojne).

poniedziałek, 21 czerwca 2021

Zdjęcia dworów

Podczas wczorajszej wycieczki rowerowej odwiedziłem wieś Borysławice, gdzie sfotografowałem miejscowy XIX wieczny dwór. Przejeżdżając przez leżący pod miastem Błaszki Żelisław zauważyłem długi ceglany budynek położony przy drodzę po prawej stronie.  Jak się okazało wiąże się z nim  kryminalna, przedwojenna historia. Wytwarzano tutaj ponoć nielegalnie pieniądze.  Klucząc od słowa do słowa i podpytując miejscowych dowiedziałem się o dworze Błeszyńskich w Żelisławiu. Polecono mi udać się do Krzysztofa Czarnka, który jest jego obecnym współwłaścicielem. Dzięki otwartości i serdecznemu przyjęciu przez Pana Krzysztofa udało mi się zebrać pokaźny materiał ikonograficzny obrazujący nie tylko samą ruinę dworu, ale także stworzoną przez Pana Krzysztofa makietę i rzut dworu, odwzorowania wzorów malowanych na ścianach dworu, oraz archiwalne zdjęcia budynku. Na miejscu mogłem dzięki barwnym opowieścią snutym na tematy odległe w czasie poczuć dawną świetność tego miejsca. Onegdaj dwór urządzony był pięknym parkiem z malowniczymi alejami grabów. Za nim w gęstej kępie drzew; wśród których króluje wiekowa grusza, połyskuje skąpany w zieleni podworski staw. Na miejscu unosi się wszędobylski zapach jaśminu i róż. 

Zdjęcia do obejrzenia tutaj:

Borysławice

Żelisław

sobota, 19 czerwca 2021

WSPÓLNY ZAKUP MAP 5

 


Szukam osób zainteresowanych wspólnym zakupem następujących map:

654-19 Kwiatkowice 2 ark
658-17 Łopatki
661-1 Mirosławice 
661-16 Młodawin Górny
661-17 Młodawin Wygiełzów 
663-1 Mrowna 
664-8 Ner 2 ark
665-6 Poleszyn Średni czyli Niewólka AB
666-23 Osieczno fol.
668-2 Pełczyska
672-12 Pruszków
673-6 Przygoń
673-9 Ptaszkowice
675-16 Rogóźno Ruda
675-23 Rososza vel Wola Marzeńska 2 ark
677-12 Sarnów 3 ark
677-13 Sarnówek
677-15 Siedlce
678-26 Simonia
682-3 Strumiany B.
682-5 Stryje Paskowe
683-17 Sycanów
684-11 Szydłów
685-24 Świerzyny
686-25 Trzuskawiec
688-6 Wierzbowa Woźnicka
688-23 Wincentów
689-24 Wola Bachorska
690-7 Wola Buczkowska
691-9 Wola Więzowa i Stanisławów
691-14 Wrońsko
691-21 Wrzesiny
692-14 Zabłocie
692-24 Zalew 2 ark
 
Mapy pochodzą z AGAD-u. Koszt skanu jednej mapy to 10zł. 

Jeżeli jesteście zainteresowani tylko wybranymi mapami to złoże się na nie pół na pół.

Jeżeli jesteście zainteresowani mapami innymi niż wymienione proszę o podanie swoich typów. Jestem w stanie partycypować w 50 procentach kosztu zakupu.

Inwentarz Sadokrzyce (1839)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Antoniego Pstrokońskiego w Sieradzu z roku 1839. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu) Inwentarz przepisał Piotr Tameczka.

"Działo się na gruncie wsi Sadokrzyc Powiatu Wartckiego dnia drugiego/czternastego Października roku tysiąc osmset trzydziestego dziewiątego."
Rejent Powiatu Sieradzkiego zostaje delegowany do wsi Sadokrzyce aby opisać stan budynków w pomienionych dobrach. Tu przebywa Aloyza z Zbierzchowskich, wdowa po Janie Nepomucenie Poray Gołembowskim dziedzicu dóbr Sadokrzyc i Gorzuch, dzierżawczyni Sadokrzyc i pani dożywotnia dóbr Gorzuchy w towarzystwie Romana hr. z Posławic Ankwicza, opiekuna małoletnich panien Wiktoryi i Klementyny Gołembowskich, córek zmarłego dziedzica.

Budynki Dworskie w Sadokrzycach wielkich.

1. Dwór z drzewa rzniętego, wewnątrz i zewnątrz gliną wyrzucany, bielony, maiący dwa kominy nad dachem murowane, dach szkudlany stary, naprawiany, na dachu trzy gwiazdy blaszane, potrzebuiący nowego. Z dziedzińca wchodząc do sieni są drzwi podwoyne dębowe, gwozdziami nabiiane, z klamką, ryglem, wrzecądzem i skoblami żelaznemi, na zawiasach i zasuwka? W sieni drzwi do przedpieców na zawiasach z klamką i szkoblami. Z teyże sieni drzwi do przedpokoiu podwoyne na zawiasach żelaznych z klamką i antabą żelaznemi. W nim iest kominek moskiewski, drzwiczki do pieców na zawiasach z wrzecądzem i skoblami, drzwiczki do framugi na zawiasach z wrzecądzem i skoblami. W sieni i przedpokoiu posadzka z cegły stara zła. Z przedpokoiu drzwi do pokoiu pierwszego podwoyne na zawiaskach żelaznych z zamkiem i kluczem. W tym pokoiu kominek i piec moskiewski z cegły, okien dwa otwierane z kompletnym oknem. Z tego pokoiu drzwi do gabinetu podwoyne na zawiasach żelaznych z zamkiem i kluczem, w nim dwa okna kompletne, kominek moskiewski. Z tego gabinetu drzwi do sionki poiedyńcze na zawiasach, maiące klamkę, antaby dwie i haczyk. Z sionki drzwi poiedyńcze do komory na zawiasach z wrzecądzem, skoblami i zasuwką żelaznemi. W niey okna z kratami żelaznemi, w komorze sklepik mały na mleko, w tey sionce komin mały nad dach z muru wyprowadzony. Z tey sionki drzwi do ogrodu na zawiasach żelaznych z zasuwką i okienkiem gołym w którym krata żelazna.
Z pierwszego pokoiu do drugiego bawialnego drzwi podwoyne u góry sklane na zawiaskach, z zamkiem, kluczem i antabą. W tym pokoiu piec moskiewski kaflany biały, okna dwa. Te dwa pokoie malowane pierwszy na murze, drugi na płotnie. Z tego pokoiu drzwi na salę podwóyne z zamkiem kluczem, dwiema antabami i ryglami u góry. W tych dwóch pokoiach i gabinecie posadzka malowana. Na sali kominek moskiewski, okna dwa otwierane na zawiaskach. W murze trzy szafki zamykane na zawiaskach z zameczkami kluczami, które są potrzebne na stołowe rzeczy, posadzka z tarcic. Z sali drzwi do sieni podwóyne na zawiasach z zamkiem, kluczem, antabami. Z tey sieni drzwi do pokoiu Panieńskiego poiedyńcze na zawiasach z zamkiem, kluczem i antabą. W tym pokoiu kominek moskiewski, okna dwa otwierane na zawiaskach, podłoga z tarcic. Z tego pokoiu drzwi poiedyńcze z zamkiem, kluczem i antabą do pokoiu gospodarskiego. W tym pokoiu kominek polski, piec do chleba, okna dwa otwierane, podłoga stara zła. Z tego pokoiu drzwi do sionki poiedyńcze z klamką, skoblami dwiema i antabą. Z tey sionki drzwi poiedyńcze na zawiasach z wrzecądzem, skobelkami i haczykiem do komory. W komorze okno iedno otwierane na zawiasach i schody na górę. Na górze pokoik z drzwiami na zawiasach z wrzecądzem, skobelkami i haczykiem. W tym pokoiu podłoga zła? i posowa dość dobra, drzwi z oknem na dziedzińcu, w których połowa wytłuczona, deską zabita. W sieni na dole podłoga z tarcic, okno zabite okienicą starą złą, drzwi na podwórze tylne poiedyńcze na zawiasach z klamką wrzecądzem, skoblami i zasuwkę. Posowy wszędzie z tarcic, okiennic wszystkich iest tylko trzy dubeltowych na zawiaskach z szrubami.

2. Oficyna z drzewa kostkowego stara, nadpruchniała, ściany popaczone, przyciesi w ziemię wlazły, ma dach szkudlany stary z gruntu zły, komin murowany nad dach wywiedziony z daszkiem na prętach żelaznych. W tey oficynie dwie izby, dwie komory, w środku stara kuchnia, drzwi ośm wszystkie na zawiasach stare po większey części złe, przy tych drzwiach iedna klamka, wrzecądze cztery z skobelkami, okien cztery, kominek ieden moskiewski, polskie dwa, a w kuchni trzeci wielki.

3. Gorzelnia nad sadzawką z drzewa rzniętego, komin z gruntu murowany, dach szkudlany. W tey gorzelni izba wielka do palenia wódki, a na drugiey stronie dwie komory iedna na kartofle, druga na drzewo, izba mieszkalna bez podłogi dla gorzelanego w którey iest okno dobre, kominek moskiewski z sabatnikiem, drzwi wszystkich iako to podwóynych dwoie, poiedyńczych pięcioro, okien pięć dobrych w dachu okno szóste. Nad drzwiami okienko do sieni.

Przy gorzelni studnia do wywaru obita tarcicami z dachem szkudlanym, drzwiami na zawiasach z wrzecądzem i skoblami, drabina na dachu.
Za gorzelnią studnia dobra nowa ocembrowana szeroka? zrusztowaniem z dwiema koszorami i dwiema wiadrami.

4. Suszarnia z drzewa kostkowego nowo przez W. Gołembowską wdowę przestawiona, maiąca dach z tarcic, komin murowany, okno iedno dobre, drzwi dwoie, iedne na zawiasach żelaznych, drugie na biegunach, przy iednych wrzecądz kręcony z skobelkami. W izbie słodowey kominek z sabatnikiem, schody na górę, w sionce kotlina do kotła.

5. Sklep murowany pod dworem do którego drzwi z zamkiem, kluczem, wrzecądzem i skoblami. Wewnątrz dwoie drzwi na zawiasach z wrzecądzami i skoblami.

6. Blisko tego sklepu drugi sklep murowany sklepiony na włoszczyznę, maiący drzwi podwóyne na zawiasach z wrzecądzem i skoblami, nad tym sklepem dach szkudlany.

7. Sklepik między dworem i oficyną z drzewa w ziemi zamykany na wrzecądz.

8. Lamus czyli spichrz z drzewa rzniętego z 1780 zbudowany w ziemię wlazły, maiący dach słomiany, drzwi czworo na zawiasach, zamków dwa z kluczami, wrzecądzów dwa i skobel do zamykania, schody na górę, podłogi i posowy z tarcic.

9. Za dworem i spichrzem sad w którym się znayduią drzewa owocowe, śliwki, iabłka, gruszki, orzechy laskowe. Przy płocie wychodek z drzwiami na zawiasach z haczykiem.

10. Za oficyną karmik z drzewa łupanego z dachem słomianym.

11. Staynia na przeciw dworu z drzewa rzniętego stara, przyciesi ma wklęsłe w ziemię, dach słomiany z dymnikiem, drzwi iedne do komory na zawiasach z wrzecądzem i skoblami, drugie drzwi do stayni na biegunach z wrzecądzem i skoblami oraz prętem żelaznym, trzecie drzwi do obory na biegunach z wrzecądzem. W stayni podłoga stara i posowa podobnie i w komorze. Wrota do drugiey obory stare złe bez żelaza.

12. Drugie obory stare z drzewa łupanego, dach słomiany, wrot dwoie z wrzecądzami i skoblami, drzwi dwoie na biegunach z wrzecądzami i skoblami.

13. Za stayniami i oborami ogród włoski zaczęty niedokończony, maiący gdzie niegdzie drzewka owocowe i małą sadzaweczkę. Inspekta o dziesięciu oknach starych.

14. Sadek przed dworem owocowy idąc ku owczarni.

15. Owczarnia na południe z drzewa rzniętego przed kilkunastu lat postawiona, maiąca dach słomiany z dwiema dymnikami, obity szkudłami o trzech rzędach, wrot dwoie na biegunach, drzwi troie na zawiasach żelaznych z wrzecądzami trzema i skoblami, z frontu i tyłu wyparte ściany.

16. Stodoła na zachód słońca o dwóch klepiskach z drzewa rzniętego, wrota na biegunach u góry z kunami, każde wrota maią wrzecądze i skoble, dach słomiany stary mchem porosły, maiący u dołu cztery rzędy szkudeł mchem porosłych.

17. Stodoła nowa przez W. Gołembowską wdowę dokończona na zachód słońca i iednym klepisku z drzewa rzniętego, dach słomiany dobry, maiąca wrota na wylot na biegunach z kunami żelaznemi u góry wrzecądz z skoblami, przy drugim samsieku drzwi do sieczkarni na zawiasach z wrzecądzem i skoblami. Z sieczkarni drzwi do komory na zawiasach bez wrzecądza.

18. Wolarnia za gorzelnią nowa z drzewa rzniętego z dachem słomianym przez W. Gołembowską wdowę nowo teraz zbudowana, maiąca drzwi czworo na biegunach, żłoby z tarcic.

19. Na boku oficyny chlewy z kurnikami z różnego drzewa stare, przyciesi zgniłe, dach słomiany, drzwi sześcioro ..... u iednych wrzecądz z skobelkami.

20. Przed gorzelnią sadzawka, a druga bisko suszarni.

21. Między dworem z stayniami studnia z starą cembrzyną, maiąca sochę z żelaznym sierdzieniem, koszor z wiadrem okutym.

22. Dziedziniec i sady gdzie potrzeba wszędzie ogrodzone płatami, wszystkie płoty potrzebuią reperacyi, zamknięć niemasz.

23. Staw za wsią przy trakcie do Wągczowa idącym, do którego iest upust - rynna.

Budynki wieyskie.

1. Chałupa Nr. 4 xięgi ludności Ambrożego Smigrockiego zagrodnika z drzewa rzniętego stara wypaczona, przyciesi zgniłe, dach słomiany stary mchem porosły, komin z gliny. W niey izba, komora, sień, okna dwa dobre, drzwi na biegunach, kominek z piecem.
Stodoła z drzewa kostkowego stara nachylona o dwóch samsiekach, dach słomiany stary, wrota na wylot na biegunach z wrzecądzem i skoblami.
Obora stara z drzewa kostkowego, w tyle dziurawa, dach słomiany

2. Chałupa Nr. 5 Franciszka Werszczaka dość dobra z drzewa kostkowego, dach słomiany, komin gliniany nadmurowany, ma izbę, komorę i sień, okno iedno dość dobre, kominek z piecem.
Stodoła z drzewa kostkowego o dwóch samsiekach, dach słomiany, wrota na wylot z wrzeciądzem i skoblami.
Oborka dość dobra z różnego drzewa, dach słomiany, drzwi dwoie na biegunach, u iednych wrzecądz z skoblami.
Sołek z drzewa kostkowego pod snopkami z drzwiami o wrzecądzu i skoblach.

3. Chałupa frontowa Nr. 6 Walentego Cichowicza zagrodnika z drzewa rzniętego stara, przyciesi złe, dach słomiany dość dobry, komin gliniany nadmurowany, maiąca dwie izby z piecami i kominkami, każda o iednym oknie, komory dwie, sień, drzwi pięcioro, z których dwoie z wrzecądzami i skoblami, iedne na zawiasach żelaznych.
Stodoła w tyle o dwóch samsiekach z drzewa kostkowego, dach słomiany, wrota stare reperowane.
Oborka z drzewa kostkowego stara, przyciesi złe, drzwi na biegunach z wrzecądzem i skoblami, dach słomiany.

4. Karczma Nr. 7 z drzewa obrabianego, dach słomiany, komin gliniany nadmurowany, maiąca izbę, komorę i dach, drzwi pięcioro na biegunach, u dwoyga wrzecądze z skoblami, w izbie kominek i piec i dwa okna dobre, kuchenka z sieni. Przy tey karczmie staynia wiezdna z drzewa kostkowego maiąca wrota na wylot, dwa żłoby dach słomiany.
Stodoła z różnego drzewa w słupy o iednym samsieku, dach słomiany mchem porosły, wrota iedne z wrzecądzem i skoblami.

5. Chałupa Nr. 8 Pawła Tomaszewskiego czynszownika z drzewa kostkowego, dach słomiany, komin z gliny nadmurowany, izby dwie, komorę i sień, u dwoyga drzwi dwa wrzecądze z skoblami, okna dwa iedno przez puł wytłuczone.
Stodoła z drzewa kostkowego, dach słomiany o iednym samsieku, wrota z wrzecądzem i skoblami.
Oborka z szopą z drzewa kostkowego o dachu słomianym i drzwiach na biegunach.

6. Chałupa Nr. 6 Szymona Marciniaka zagrodnika z drzewa rzniętego, maiąca dach słomiany, komin gliniany nadmurowany, dwie izby, komore i sień, okna dwa, kominki z piecami dwoie z wrzecądzami i skoblami, reszta na biegunach.
Stodoła o dwóch samsiekach z drzewa kostkowego, dach słomiany, wrota z wrzecądzem i skoblami podparta.
Oborka z szopką z drzewa kostkowego, stara, maiąca dach słomiany, dwoie drzwi na biegunach.
Studzienka ocembrowana z kulką.

7. Chałupa Nr. 10 Woyciecha Woszczaka stara z drzewa kostkowego, dach słomiany stary, izbę iednę, izdebkę, komorę i sień, drzwi dwoie z wrzecądzami, komin lepiony nadmurowany komin i piec.
Stodoła o dwóch samsiekach z drzewa kostkowego, dach słomiany, wrota iedne z wrzecądzem i skoblami.
Oborka z drzewa kostkowego, dach nowy przez połowę, a druga połowa nieposzyta.

8. Kuźnia z drzewa rzniętego przez W. Gołembowską wdowę postawiona, maiąca komin murowany, dach szkudlany, drzwi podwóyne na zawiasach z zamkiem i kluczem, przycies iedna nadpruchniała.

9. Chałupa Nr. 11 Jakuba Grabi półrolnika przez W. Gołembowską wdowę postawiona frontowa, z drzewa rzniętego, komin zylniy? nadmurowany, dach słomiany, izby dwie, komory dwie, sienie dwie, drzwi troie na zawiasach, w izbie kowalskiey drzwi maią zamek, klamkę, wrzecądz z skoblami i haczyk, okna dwa, piec z kominkiem. W izbie zaś włościanina drzwi na zawiasach z haczykiem, kominek z piecem, okno iedno, drzwi scinne? na zawiasach, drzwi do inney sionki i na podworze także na zawiasach. W tey chałupie iest ieszcze izdebka trzecia o iednym kominku, oknie i drzwiach na zawiasach.
Stodoła o dwóch klepiskach z drzewa kostkowego, o dachu słomianym, wrotach dwoygu z wrzecądzami, ..... należeć ma do zagrodnika, a druga osobna stodoła o dwóch samsiekach z drzewa kostkowego, maiąca wrota iedne, dach słomiany, należy do kowala.
Oborka z drzewa kostkowego stara nadpruchniała maiąca troie drzwi z wrzecądzem i skoblami, wrota z wrzecądzem i skoblami, dach słomiany. Oborka osobna z drzewa kostkowego do kowala należąca, drzwi iedne z wrzecądzem i skoblami. Sołki dwa z drzewa kostkowego, maiące dachy słomiane, drzwi na biegunach z wrzecądzami i skoblami.
Studnia w samym płocie ocembrowana z słupkiem i kulką.

10. Chałupa Nr. 12 frontowa przez W. Gołembowską wdowę postawiona z drzewa rzniętego, maiąca przyciesi nadgniłe, dach słomiany, komin nadmurowany, izby cztery, sienie dwie, drzwi na biegunach czworo z wrzecądzami i skoblami, dwa piece z kominkami. W innych dwóch tylko dwa kominki, okna dwa formalne drugie dwa małe.
Oborka z drzewa kostkowego nadpruchniała, nie maiąca ani dachu, ani drzwi.

11. Przed sadem dworskim przy trakcie sadzawka wąska a długa.

12. Chałupa Nr. 13 Krawczyka Piotra zagrodnika z drzewa rzniętego, maiąca trzy izby, komory dwie, sieni dwoie, drzwi na biegunach, wrzecądze trzy z skoblami, kominki trzy z piecami, dach słomiany, okna trzy, drabinę na dachu.
Stodoła z drzewa kostkowego stara, dach słomiany, wrot dwoie z wrzecądzami i skoblami.
Sołek z drzewa kostkowego, maiący dach słomiany, drzwi z wrzecądzem i skoblami.
Chlewiki małe dla trzody z różnego drzewa z dachami słomianemi.

13. Chałupa Nr. 14 Jana Marciniaka półrolnika stara z drzewa kostkowego, maiąca dach słomiany stary, komin z gliny zły, iednę izbę, komorę iednę, sień iednę, okno złe iedno, drzwi troie na biegunach, iedne na zawiasach z haczykiem, wrzecądzem i dwiema skoblami.
Stodoła o dwóch sąsiekach z drzewa kostkowego maiąca wrota iedne z wrzecądzem i skoblami, dach słomiany.
Oborki z szopą o czworgu drzwiach z wrzecądzami na biegunach z drzewa różnego, dach słomiany dość dobry.
Sołek z drzewa kostkowego, dach słomiany, drzwi z wrzecądzem i skoblami.
Studnia u którey cembrzyna nieukończona z słupkiem i kulką.

14. Chałupa stara Nr. 15 Antoniego Cichowicza zagrodnika z drzewa rzniętego, ma dach słomiany, komin lepiony nadmurowany, izbę, komorę, sień, okno iedno złe, drzwi czworo na biegunach, u dwoygu wrzecądze z skoblami, u drugich nie ma.
Stodoła z drzewa różnego o dwóch samsiekach, dach słomiany, wrota iedne z wrzecądzem i skoblem.
Oborka z drzewa kostkowego maiąca dach słomiany, drzwi z wrzecądzem i skoblami.

15. Chałupa Nr. 16 Karola Pietroskiego, a teraz Jana Cichowicza zagrodnika z drzewa kostkowego stara, nadpruchniała, maiąca dach słomiany, komin zły, izbę i izbetkę nowo przez pastuchę Woyciecha Kurpę? przystawioną, komorę, sień, w izbie kominek z piecem, drzwi czworo na biegunach, u dwojga wrzecądze i skoble. W izdebce okno małe, kominek i piec.
Stodoła o iednym samsieku z wrotami, dach słomiany, przy stodole oborka z różnego drzewa, drzwi z skoblami i wrzecądzem.
Studnia z małą cembrzyną i słupkami z kulką.

16. Chałupa frontowa Nr. 17 Michała Klimczaka zagrodnika z drzewa kostkowego, maiąca dach słomiany, komin nadmurowany, izby dwie, komorę i sień, okna dwa z których iedno do połowy wytłuczone, drzwi troie na zawiasach z wrzecądzami i skoblami, u kucharza kominek moskiewski, na drugiey stronie kominek z piecem.
Stodoła z drzewa kostkowego o dwóch samsiekach, wrota iedne z wrzecądzem i skoblami, dach słomiany stary.
Sołek w którym komornik siedzi z drzewa kostkowego ma dach słomiany, drzwi z wrzecądzem i skoblami.
Sołek drugi z drzewa kostkowego maiący dach słomiany dobry, drzwi z wrzecądzem i skoblami.
Oborka z szopką z drzewa kostkowego nadpruchniałego, dach słomiany dobry, drzwi dwoie z iednym wrzecądzem i skoblami, wrota stare do szopy.
Przy komorze kucharza chlewik z drzewa kostkowego spruchniałego, dach słomiany, drzwi na biegunach.
Studzienka z cembrzyną złą, słupkiem i kulką.

17. Chałupa stara Nr. 18 Antoniego Woszczaka z drzewa rzniętego iuż popruchniałego, ma dach słomiany, komin lepiony, izbę, komorę i sień, okno iedno, kominek i piec, drzwi czworo na biegunach, ieden wrzecądz z skoblami.
Stodoła z drzewa kostkowego o dwóch samsiekach, dach słomiany, stary, mchem porosły, wrota iedne z wrzecądzem i skoblami.
Oborka z drzewa kostkowego, dach słomiany stary, drzwi dwoie na biegunach z wrzecądzami i skoblami.
Sołek z drzewa kostkowego, dach słomiany, drzwi na biegunach z wrzecądzem, przy sołku staynia z drzwiami, wrzecądzem i skoblami.

18. Chałupka Nr. 19 w którey ogrodnik mieszka z drzewa rzniętego i obrabianego, maiąca dach słomiany, drzwi czworo na biegunach, iedne na zawiasach, okno stare, komin lepiony, izbę i komorę. W tyle chałupy oranżerya z kominem murowanym i kominkiem moskiewskim do ogrzewania roślin przez W. Gołembowską wdowę przystawiona.
Chlewik przy chałupie przybudowany na trzodę.

Budynki wieyskie w Sadokrzycach małych.

1. Chałupa Nr. 20 Szymona Sobczaka z drzewa kostkowego, maiąca dach słomiany, komin lepiony nadmurowany, izbę, komorę i sień, oborę i szopę, okno iedno, drzwi czworo bez żelaz, kominek z piecem.
Stodoła o dwóch samsiekach z drzewa kostkowego, maiąca dach słomiany, wrota iedne z wrzecądzem i skoblami.
Studzienka ocembrowana z słupkiem i kulką.

2. Chałupa Nr. 21 Ignacego Wróbla zagrodnika z drzewa rzniętego nowo przestawiona przez W. Gołembowską wdowę maiąca nowe przyciesi, dach słomiany, izby dwie, komorę, sień, drzwi dwoie na zawiasach z wrzecądzami i skoblami, ieden kominek z piecem.
Stodoła o dwóch samsiekach z drzewa kostkowego maiąca dach słomiany, wrota iedne z wrzecądzem i skoblami.
Oborka z drzewa kostkowego z dachem słomianym, drzwiami o wrzecądzu i skobelkach, przy niey szopka.
Sołek z drzewa kostkowego z dachem słomianym, drzwi z wrzecądzem i skoblami.

3. Chałupa Nr. 22 Oleynika teraz Jakuba Balwińskiego zagrodnika z drzewa kostkowego stara, wklęsła, maiąca dach słomiany, komin lepiony, izbę, komorę i sień, drzwi dwoie z wrzecądzami i skoblami, dwoie bez żelaz, okno iedno, kominek i piec.
Stodoła z drzewa kostkowego o dwóch samsiekach z dachem słomianym, wrota iedne z wrzecądzem i skoblami.
Sołek z drzewa kostkowego z dachem słomianym, drzwi z wrzecądzem i skoblami.
Oborka z drzewa kostkowego, maiąca dach słomiany, drzwi dwoie.

4. Chałupa Nr. 23 Skorupy czynszownika z drzewa rzniętego i kostkowego, maiąca dach słomiany, komin lepiony nadmurowany, izbę, komorę i sień, drzwi troie z wrzecądzami i skoblami, iedne inne bez żelaza, kominek z piecem.
Stodoła o dwóch samsiekach z drzewa kostkowego, dach słomiany, wrota iedne z wrzecądzem i skoblami.
Sołek z drzewa kostkowego, dach słomiany, drzwi z wrzecądzem i skoblami.
Obora z drzewa różnego z dachem słomianym, wrotami na biegunach.

5. Chałupa Nr. 24 Bednarka teraz Smigrockiego Karola z drzewa kostkowego, maiąca dach słomiany, komin lepiony, izbę iednę, komorę, sień i szopę, okno iedno, drzwi z wrzecądzami i skoblami dwoie a trzecie bez żelaz do niey przystawiona trzecia komora.
Stodoła z drzewa kostkowego o dwóch samsiekach, wrota iedne z wrzecądzem i skoblami, dach słomiany.
Obora z drzewa kostkowego, maiąca dach słomiany stary, drzwi iedne na biegunach.

6. Chałupa Nr. 25 Franciszka Tomaszewskiego zagrodnika z drzewa rzniętego i kostkowego, ma dach słomiany, komin lepiony, dwie izby, okna dwa, drzwi z wrzeciądzami dwiema, reszta bez żelaza, komorę iedną, sień iedną, piece dwa, kominki dwa.
Stodoła z drzewa kostkowego o dwóch samsiekach z dachem słomianym, ma wrota iedne z wrzecądzem i skoblami.
Obora z drzewa kostkowego ma dach słomiany, drzwi bez żelaza.
Sołek z drzewa kostkowego ma dach słomiany, drzwi z wrzecądzem i skoblem.
Stodoła druga o dwóch samsiekach z dachem słomianym o iednych wrotach z wrzecądzem i skoblami.
Obora z drzewa kostkowego, ma dach słomiany, drzwi na biegunach, do niey przystawiona szopa.

7. Chałupa Nr. 26 Idziego Królaka? zagrodnika z drzewa kostkowego stara, maiąca dach słomiany, komin lepiony stary, zły, izbę, komorę, sień, okno iedno, drzwi troie z wrzecądzem, iedne bez żelaza, piec, kominek, chliwik przystawiony.
Stodoła stara z drzewa kostkowego, ma dach słomiany, wrota z wrzecądzem i skoblami, szopkę przystawioną.
Obora z drzewa kostkowego, ma dach słomiany, dwoie drzwi na biegunach.

8. Chałupa Nr. 27 Marcina Oleynika z drzewa kostkowego stara, maiąca dach słomiany stary, komin lepiony, dwie izby, komory dwie, sień iednę, okna dwa, drzwi czworo z wrzecądzami, kominki dwa z piecami. Do tey chałupy w obu końcach przystawione dwie oborki z drzwiami.
Stodoła z drzewa kostkowego maiąca dach słomiany, wrota iedne z wrzecądzem i skoblami.
Studzienka ocembrowana z słupem i kulką.
Oborka z drzewa kostkowego maiąca dach słomiany, dwoie drzwi, nowo postawiona przez Marcina Oleynika.

9. Stawek pusty za chałupą i drugi ku Wągczewu bez upustów.

Na końcu wzmiankowano zasiewy dworskie.

środa, 16 czerwca 2021

Inwentarz Dziadkowice (1834)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Wincentego Kobyłeckiego z Szadku z roku 1834. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu, akt nr. 38)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka."Działo się w wsi Dziadkowicach w Rezydencyi Dworskiey, Powiecie Szadkowskim, Woiewodztwie Kaliskim dnia piątego Lutego roku tysiąc ośmset trzydziestego czwartego."

Wincenty Kobyłecki Rejent Powiatu Szadkowskiego przybył do Dziadkowic. Zastał tutaj Józefa Zaborowskiego Sędziego Pokoju Powiatu Wartskiego, dziedzica dóbr Korzenicy, który był głównym opiekunem dzieci po zmarłym possesorze dzierżawnym dóbr Dziadkowic Janie Zborowskim. Rejent przystąpił do opisania stanu dóbr.


1. Dom dworski mieszkalny potrzebuie przyciesi na wszystkie strony, wyprowadzenia ścian, częściowo nowych dania bo są spruchniałe, potrzebuiący także nowych owierek, kozłów i łat, gdyż te dla złego dachu pogniły, równie i całego dachu ze szkudeł, gdyż znayduiący się dach nie zasłania wcale nawet od naymnieyszego deszczu. Przy tem dworze potrzebny kumin murowany ale teraz z przepisów Rządu wymagalny, albowiem dotychczasowy kumin iest lepiony w strychulce, co zagraża niebespieczeństwem ognia dla dworu i całey wsi.

2. Dom folwarczny potrzebuie koniecznie na okół przyciesi, gdyż te zupełnie zgniły i cały budynek w ziemie wszedł. Potrzebne iest sprostowanie ścian, danie pokrycia nowego i podług, tudzież okien, gdyż bez tego ten budynek nie może bydź w stanie do użytku.

3. Gorzelnia i browar w iednym budynku znayduią się tylko reszty z upadłości tego budynku i z obalenia to iest ściany, które tylko z kilkunastu bali zdrowych uważane bydź mogą, a zresztą wszystko pognięte i obalone przez wiatry, dach zniweczony, tak dalece że nawet do restauracyi nie iest zdatny.

4. Staynie i obory zupełnie upadły i tylko cząstki ścian starych pokazuią się do niczego nie zdatne.

5. Owczarnia z wozownią łącznie znayduią się w średniem stanie, którą iednakże Possessor z tyłu opatrzył podporami iako iuż bliską rozwaleniu przez ostatnią burzę.

6. Stodoła o iednym boiewisku pokryta gontami w miernym stanie, oprócz że potrzebuie wyprostowania ścian.

7. Stodoła o trzech klepiskach słomą pokryta w stanie do użytku będąca, w którey znayduie się spichrz potrzebuiący podłogi, gdyż ta zupełnie zgnięła i nie da się reperować.

8. Chlewy dla trzody w stanie dobrem.

9. Dwie studnie dworskie w podwórzu i dwie studnie na wsi potrzebuią nowego wycembrowania i wyczyszczenia ich, gdyż bez tych wieś obeyść się nie może.

10. Sklep drewniany w ziemi w średnim stanie znayduie się.

11. Co do ogrodzeń około dziedzińca i zabudowań dworskich, te w średnim stanie znayduią się.

Zabudowania wieyskie.

1. Karczma zupełnie stara zdezelowana mogąca bydź użytą na mieszkanie dla komornic i to przez przestawienie iey, którego koniecznie potrzebuie nie maiąc przyciesi, kumina murowanego i tem podobnych szczegółów, niegdy zaś ten budynek za dom szynkowny czyli karczmę ile na trakcie będacą uważany bydź nie może.

2. Przy tey karczmie iest staynia wiezdna, gontami pobita, lecz przez te fale? dach w połowie potrzebuie reperacyi.

3. Dom wieyski w którym mieszka teraz Franciszek Frankowski włodarz, potrzebuie przyciesi, dachu, i reperacyi ścian i kumina murowanego, gdyż tylko iest kumin lepiony zagrażaiący ogniem i zupełnie zepsuty.

4. Dom dwoiaki wieyski potrzebuie około przyciesi, reperacyi ścian, dachu słomianego i kumina murowanego, gdyż tylko w lepionym kuminie do dziś pali się, który także iest zruynowany.

5. Dom o iedney izbie i komorze, potrzebuie przyciesi, reperacyi ścian i kumina iak powyższe, przytem domku na placu w tyle znayduie się stodołka w średniem stanie.

6. Dla komorników Possessor dotychczasowy wystawił stodołę, która się znayduie z stanie zupełnie dobrem. W czasie teraznieyszey burzy wiatrów zostały obalone i zniweczone zupełnie dwa domy wieyskie z których szczątki znayduią się w kilku balach spruchniałych do niczego nie zdatnych, tudzież gruzy z rozwalenia kuminów lepionych. Z tych domów ludzie gruntowi wynieśli się szukaiąc dla siebie innego mieysca.

Na końcu opisano zasiewy folwarczne.


niedziela, 13 czerwca 2021

Inwentarz Jeżew (1847)

Źródło inwentarza:
Dowody majątku Jeżew. Księgi i akta hipoteczne Sądów w Sieradzu 839/2002. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

Dobra ziemskie Jeżew i Gatki składające się z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, z wsi zarobnej i folwarku Ruda, z kolonii Feliksów i z młyna Ruda aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika Sądowego zajęte zostały na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia. Dobra zajęto na satysfakcję sumy rubli srebrem 1200 z procentem na rzecz Marianny z Morzkowskich Stefana Mączyńskiego żony właścicielki dóbr Lutomierska. Wierzytelność w drodze cesji przeszła na Adama Chrzanowskiego, dziedzica dóbr Szynczyce, który stał się nabywcą tych praw. Dobra były własnością Feliksa Wituskiego. Po jego śmierci stały się własnością jego sukcesorów czyli: Zuzanny z Wituskich Cieleckiej wdowy, Antoniego Wituskiego doletniego i Juliana Wituskiego nieletniego w osobie swej matki Róży z Kożuchowskich Wituskiej wdowy, jako głównej opiekunki w Jeżewie zamieszkałych.

Opis zabudowań dworskich w zajętych dobrach znajdujących się jest nastepujący.

1. Dwór na podmurowaniu o 1 kominie, 4ch pokojach, 1 sieni, 1 garderobki na górze, 1 pokoiku, 2 schowaniach, budowany z słupów w pruski mur, gontami kryty, długi łokci 28, szeroki 16, wysoki 4 miary warszawskiej, w dobrym stanie.

2. Przy dworze przystawka na podmurowaniu o 1 pokoiku, 1 alkierzu, z słupów i bali gliną wyrzucany wewnątrz i zewnątrz, gontami kryta, długa łokci 9, szeroka 12, wysoka 4, w dobrym stanie.

3. Kuchnia na podmurowaniu 1 kominie murowanym, 1 sieni, 5 izbach i sklepie, z bali i słupów na węgieł budowana, gontami kryta, długa łokci 32, szeroka 8, wysoka 4, w dobrym stanie.

4. Karmnik budowany z bali, słupów i cegły, gontami kryty, długi łokci 4, szeroki 3, wysoki 3, w stanie miernym.

5. Sklep murowany z cegły, słomą kryty, długi łokci 16, szeroki 8, w dobrym stanie.

6. Lamus na podmurowaniu pod którym jest sklep murowany przyłączony do kuchni, budowany z bali słupów na wegieł, gontami kryty.

7. Za dworem jest ogród owocowy i warzywny, w którym się mieści drzewek rodzajnych różnego gatunku sztuk 300. W tym ogrodzie można siać i sadzić tyle ziemia płodów ile potrzeba gruntowa wymaga. W tym ogrodzie jest pszczół ulów do gruntu przywiązanych sztuk 3.

8. Kloak o dwóch przedziałach stawiany z bali i słupów gontami kryty, długi łokci 6, szeroki 4, wysoki 3 1/2, w dobrym stanie.

9. Owczarnia z polepą o dwóch wrotniach, trzech drzwiach na podmurowaniu, stawiana z bali i słupów na węgieł, dranicami kryta, długa łokci 55, szeroka 16, wysoka 4 1/2, w dobrym stanie.

10. Stodoła o 2 klepiskach, 4 wrotniach dubeltowych, budowana z bali i słupów, kryta słomą, długa łokci 60, szeroka 16, wysoka 5, potrzebuje reperacyi.

11. Stodoła o 2 klepiskach, 4 wrotniach dubeltowych na biegunach, budowana z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 65, szeroka 17, wysoka 5, potrzebuje reperacyi.

12. Spichrz na podmurowaniu, budowany z bali i słupów, gontami kryty, długi łokci 22, szeroki 14, wysoki 5, potrzebuje reperacyi.

13. Stajnie, wozownie i sieczkarnia pod jednym dachem, na górze sypanie, budowane z bali i słupów, kryte w części szkudłami i słomą, długie łokci 70, szerokie 18, wysokie 5, w dobrym stanie.

14. Obora stara w którey się mieści żłobów 3, drabin 4, budowana z bali słupów na węgieł, kryta w części słomą i szkudłami, długa łokci 25, szeroka 18, wysoka 4 1/2, w złym stanie.

15. Stajnia stara, obora pod 1 dachem, w której się mieści żłobów 5, drabin 6.

16. Bróg do zboża budowany z słupów 6, słomą kryty, długi łokci 12, szeroki 8, wysoki 10, w dobrym stanie.

17. Gołębnik na jednym słupie, blachą obity, stawiany z desek, szkudłami kryty, długi łokci 3, szeroki 3, wysoki 2, w dobrym stanie.

18. Szopa i drwalnia pod jednym dachem, budowana z bali i słupów, gontami kryta, długa łokci 24, szeroka 12, wysoka 5, w dobrym stanie.

19. Obora w której się mieści w środku ganek brukowany, koryt 5, drabin 5 i sieczkarnia budowana z cegły, gontami kryta, długa łokci 40, szeroka 16, wysoka 4 1/2.

20. Wolarnia w której się mieści koryt 4, drabin 4, drybus 1 do wywaru, budowany z bali i słupów, kryta w części słomą i gontami, długa łokci 30, szeroka 12, wysoka 4, w miernym stanie.  

21. Słodownia w której jest ognisko murowane nad tymże, budowana z bali i słupów, dranicami kryta, długa łokci 12, szeroka 10, wysoka 4 1/2, w miernym stanie. W tej słodowni są lasy do słodu.

22. Gorzelnia drewniana o 1 kominie murowanym, o 3 izbach i browarze, budowana z bali i słupów, szkudłami kryta, długa łokci 36, szeroka 16, wysoka 5, w stanie miernym.
W gorzelni tej są porządki do gruntu przywiązane 2 garnce miedziane średniej wielkości z 2 talerzami miedzianemi, na sposób pół pistoryusza, 1 kadź do zacieru o 2 obręczach, młynek do melenia kartofli o 2 wałkach i o 2 karbach, ogrzewacz drewniany a w nim mieszadło żelazne, w środku przy którem jest łańcuch miedziany, kadzi fermentacyjnych drewnianych sztuk 4 po 3 obręcze żelazne mające, kilsztok drewniany 1, parówka drewniana o 3 obręczach 1, lagierek z wężami mosiężnemi drewnianych 2, konwi drewnianych sztuk 2, konew miedziana 5cio garncowa 1, garniec do mierzenia miedziany 1, lej miedziany 1, proba do wodek stomiarowa 1, kuf na spirytus 6.
W browarze
Kocioł miedziany do piwa warzenia 1, który jest wmurowany, kadź drewniana 1, kilsztok drewniany 1, beczek do piwa sztuk 14, rezerwator 1 i drugi do roboty drewniane po 2 obręcze mające, pompa w gorzelni, skrzynie na surowiec i słód 2.

23. Skład na wódkę i kurniki na podmurowaniu budowane z bali i słupów, gontami kryte, długie łokci 50, szerokie 15, wysokie 5, w stanie miernym.
Przy którym budynku jest szkudeł na pokrycie kop 20, w którym się znajdują kufy z kurkami mosiężnemi, obręczami żelaznymi sztuk 3, do mierzenia wódki kwarta blaszana 1, półkwaterki blaszane 2, leiki blaszane 2, próba magiera 1. Około zabudowań dworskich są znaczne ogrodzenia z żerdzi rzniętych i łupanych w parniki kołkami zbijane w dobrym stanie.

24. W podwórze studnia ocembrowana balami z żurawiem przy którym jest wiadro żelazne okute, do nakierowania wody przy tej studni jest koryto długie łokci 15, do pojenia inwentarza.

Zabudowania wiejskie w wsi Jerzowie.

1. Dom koszary zwany w którym mieszka Jan Klimaszewski, o 2 kominach, 6 izbach i 6 komorach, budowany z bali i słupów z kamieni i słupów w strychulce, słomą kryty, długi łokci 30, szeroki 17, wysoki 4, w stanie miernym.

Chlew na podmurowaniu budowany z kamieni i słupów w strychulce, słomą kryty, długi łokci 19, szeroki 4, wysoki 3, w dobrym stanie.

2. Dom w którym Mosiek Joachimowicz pachciarz, o 1 kominie, 1 izbie i komorze, budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 20, szeroki 9, wysoki 3 1/2, w średnim stanie.

3. Dom o 1 kominie, 2 izbach, 1 komorze w której mieszka Kazimierz Kołczak, budowana na węgieł, słomą kryty, długi łokci 21, szeroki 12, wysoki 4, w średnim stanie.

Chlewik przystawiony do chałupy budowanej z balików i słupów, słomą kryty, długi łokci 4, szeroki 2, wysoki 3, w średnim stanie.

Stodoła o 4 wrotniach, 2 klepiskach, budowana z balików i słupów, słomą kryta, długa łokci 29, szeroka 10, wysoka 4, w średnim stanie.

Stodoła drewniana o 1 klepisku, 2ch wrotniach, budowana z balików i słupów, słomą kryta, długa łokci 20, szeroka 9, wysoka 3, w średnim stanie.

4. Dom o 1 kominie stangowym, 2 izbach, 2 komorach w którym mieszka cieśla, budowany z balików i słupów, słomą kryty, długi łokci 23, szeroki 8, wysoki 3, w średnim stanie.

5. Chlewik budowany z balików i słupów, słomą kryty, długi łokci 5, szeroki 3, wysoki 3, w złym stanie.

6. Dom o 1 kominie, 2 izbach w którym mieszka Antoni Wojtys, budowany z balików i słupów, słomą kryty, długi łokci 22, szeroki 12, wysoki 3 1/2, w miernym stanie.

Oborka i chlewik budowana z balików i słupów, słomą kryta, długa łokci 11, szeroka 5, wysoka trzy, w miernym stanie.

Stodoła o 1 klepisku, 2 wrotniach budowana z balików i słupów, słomą kryta, długa łokci 20, szeroki 9, wysoki 3 1/2, w miernym stanie.

7. Dom w którym mieszka Roch Wasilewski o 1 kominie stangowym, budowany z balików i słupów, słomą kryty, długi łokci 22, szeroki 12, wysoki 3 1/2, w stanie miernym.

Chlewik budowany z balików i słupów, słomą kryty, długi łokci 5, szeroki 3, wysoki 2 1/2, w stanie miernym.

Obora i szopa pod 1 dachem budowana z balików i słupów, słomą kryta, długa łokci 15, szeroka 8, wysoka 3, w złym stanie.

Stodoła o 1 klepisku, dwóch wrotniach, budowana z balików i słupów, słomą kryta, długa łokci 22, szeroka 10, wysoka 4, w miernym stanie.

8. Dom o 1 kominie stangowym w którym mieszka Józef Forysiak, o 2 izbach, 2 komorach i sieni, budowany z balików i słupów, słomą kryty, długi łokci 22, szeroki 12, wysoki 4 1/2, w dobrym stanie.

Obora budowana z bali i słupów na węgieł, słomą kryta, długa łokci 8, szeroka 6, wysoka 3, w dobrym stanie.

Obora budowana z bali i słupów na węgieł, słomą kryta, długa łokci 10, szeroka 6, wysoka 3, w dobrym stanie.

Stodoła o dwóch klepiskach, 4 wrotniach, z bali i słupów składająca się, słomą kryta, długa łokci 32, szeroka 9, wysoka 4, w dobrym stanie.

9. Kuźnia o 1 kominie murowanym, 1 izbie, 1 komorze, skład na węgle i 1 chlewiku, budowana z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 17, szeroka 12, wysoka 4, w średnim stanie.

Obora drewniana, budowana z bali i słupów, słomą kryta, wysoka łokci 3, długa 10, szeroka 7, w dobrym stanie.

Jan Byszkowski kowal, który jest obowiązany rok rocznie uskuteczniać wszelką robotę dworską, za co ma sobie nadane od dworu ogród pomieszkanie i pobiera na węgle rubli srebrem trzy, pobiera także od dworu kopczyznę żyta kop. 3, jęczmienia kop. 1 1/2, owsa kop. 1 1/2, grochu prętów kwadratowych 60, tatarki prętów kwadratowych 60. W kuźni są porządki do gruntu przywiązane jako to: miech skórzany do dymania 1, kowadło żelazne 1, szrubsztak żelazny 1, szparog żelazny 1.

10. Chałupa o 1 kominie murowanym, o 2 izbach, 2 komorach, w której mieszka Antoni Forysiak, budowana z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 30, szeroka 8, wysoki 4, w miernym stanie.

11. Karczma dom o 3 izbach, 1 komorze, 1 kominie, budowana na węgieł, słomą kryta, długa łokci 28, szeroka 12, wysoka 4, w złym stanie.

Stajnia zajezdna o 2 wrotniach na biegunach, w której jest koryt 4 i drabin 4, budowana na węgieł, kryta trzciną, długa łokci 18, szeroka 14, wysoka 3 1/2, w złym stanie.

Obora budowana na węgieł, słomą kryta, długa łokci 10, szeroka 6, wysoka 3, w złym stanie.

Stodoła o 1 klepisku, dwóch wrotach, budowana na węgieł, słomą kryta, długa łokci 17, szeroka 13, wysoka 3, w dobrym stanie.

Ludwik Walaczek karczmarz płaci rocznie czynszu rubli srebrem dziewięć, jest obowiązany szynkować dworskie trunki za wynagrodzeniem 21 procent za co ma sobie nadane pomieszkanie, ogród i grunt orny.

12. Dom w którym mieszka Szymon Barden, o 1 kominie stangowym, dwóch izbach, 2 komorach, budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 22, szeroki 12, wysoki 4, w miernym stanie.

Obora i chlewik pod jednym dachem budowana z słupów, kryta słomą, długa łokci 15, szeroka 8, wysoka 3, w miernym stanie.

Stodoła o jednem klepisku, dwóch wrotniach, budowana z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 18, szeroka łokci 9, wysoka 3 1/2, w miernym stanie.

13. Dom o 1 kominie, 2 izbach i stajenki pod jednym dachem, w której mieszka Mikołaj Białkowski, budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 25, szeroki 12, wysoki 4, w miernym stanie.

Oborka, budowana z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 12, szeroka 9, wysoka 3, w miernym stanie.

Stodoła o jednem klepisku, dwóch wrotniach, budowana z słupów w pruski mur, słomą kryta, długa łokci 19, szeroka 9, wysoka 4, w dobrym stanie.

14. Dom o 1 kominie stangowym, dwóch izbach, 2 komorach, w której mieszka Bogumił Kotora, budowany z bali i słupów na  węgieł, słomą kryty, długi łokci 22, szeroki 12, wysoki 4, w miernym stanie.

Obora, budowana z bali i słupów na węgieł, słomą kryta, długa łokci 13, szeroka 6, wysoka 3, w miernym stanie.

Obora, budowana z bali i słupów na węgieł, słomą kryta, długa łokci 15, szeroka 8, wysoka 3 1/2, w miernym stanie.

Stodoła o jednem klepisku, 2 wrotniach, budowana z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 20, szeroka 10, wysoka 4, w miernym stanie.

15. Dom w którym mieszka Antoni Kulawy o jednym kominie, jednej komorze, budowany na węgieł, słomą kryty, długi łokci 18, szeroki 9, wysoki 4 1/2, w złym stanie.

Obora i chlew pod jednym dachem, budowana z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 18, szeroka 8, wysokości 3, w miernym stanie.

Stodoła o jednem klepisku, dwóch wrotach, budowana z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 22, szeroka 12, wysoka 4, w miernym stanie.

16. Dom w którym mieszka Walenty Warich o 1 kominie, dwóch izbach, dwóch komorach, budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 22, szeroki 11, wysoki 4 1/2, w złym stanie.

Obora i stajnia pod jednym dachem, z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 18, szeroka 9, wysokości 3 1/2, w średnim stanie.

17. Dom w którym mieszka Bartłomiej Zdziechowski o jednym kominie stangowym o dwóch izbach, dwóch komorach, budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 19, szeroki łokci 12, wysoki 4, w średnim stanie.

Chlewik pod tym domem budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 5, szeroki 4, wysoki 3, w średnim stanie.

Obora i stajnia pod jednym dachem, budowana z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 9, szeroka 8, wysoka 3, w średnim stanie.

Oborka z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 9, szeroka 7, wysokości 3 1/2, w złym stanie.

Stodoła o dwóch klepiskach czterech wrotniach, budowana z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 28, szeroka 12, wysokości 4, w złym stanie.

18. Dom w którym mieszka Augustyn Tamka, o 1 izbie, jednej komorze, i jednym kominie, budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 22, szeroki 12, wysoki 4 1/2, w miernym stanie.

Obora i stajnia pod jednym dachem, budowana z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 10, szeroka 7, wysoka 3, w złym stanie.

Stodoła o jednem klepisku, dwóch wrotniach, budowana z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 21, szeroka 11, wysokości 3, zła.

19. Dom w którym mieszka Franciszek Forysiak, o jednym kominie, dwóch izbach, dwóch komorach, budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 20, szeroki 12, wysoki 3 1/2, w miernym stanie.

Chlewik budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 4, szeroki 2, wysoki 2 1/2, w miernym stanie.

Obora i stajnia pod jednym dachem, z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 13, szeroka 9, wysoka 2 1/2, w stanie miernym.

Obora i stajnia pod jednym dachem, budowana z bali i słupków, słomą kryta, długa łokci 29, szeroka 8, wysoka 3, w miernym stanie.

Stodoła o jednem klepisku, dwóch wrotniach, budowana z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 21, szeroka 10, wysoka 3 1/2, w miernym stanie.

Stodoła o 1 klepisku, dwóch wrotniach, w słupy i strychulce budowana, słomą kryta, długa łokci 24, szeroka 12, wysoka 3 1/2, w miernym stanie.

20. Dom w którym mieszka Teodor Kasztelak, o jednym kominie stangowanym, dwóch izbach, dwóch komorach, budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 20, szeroki 12, wysoki 3 1/2, w złym stanie.

21. Dom w którym mieszka Karol Forysiak, o 1 kominie, dwóch izbach, dwóch komorach, z bali i słupów budowany, słomą kryty, długi łokci 20, szeroki 9, wysoki 4, w miernym stanie.

Chlewik z bali i słupów budowany, słomą kryty, długi łokci 5, szeroki 4, wysoki 3, w złym stanie.

Chlewik z bali i słupów budowany, słomą kryty, długi łokci 4, szeroki 4, wysoki 2 1/2, w złym stanie.

Obora i stajnia pod jednym dachem, z bali i słupów budowana, słomą kryta, długa łokci 15, szeroka 8, wysoka 3, w złym stanie.

Stodoła o jednem klepisku, dwóch wrotniach, z bali i słupów budowana, słomą kryta, długa łokci 20, szeroka 9, wysoka 3 1/2, w średnim stanie.

22. Dom w którym mieszka Mikołaj Sroczyński, o 4 izbach, 4 komorach, jednym kominie, budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 28, szeroki 12, wysoki 3 1/2, w złym stanie.

Chlewik z bali i słupów budowany, słomą kryty, długi łokci 3, szeroki 3, wysoki 2 1/2, w złym stanie.

Chlewik z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 5, szeroki 3, wysoki 3 1/2, w złym stanie.

Zabudowania na kolonii Budy zwanej do dóbr Jerzowa należącej.

1. Jan Tomaszewski okupnik posiadający gruntu ornego morg 30, łąk prętów kwadratowych prętów 150, który będzie obowiązany opłacać czynszu rocznie w dwóch ratach po rubli srebrem dziesięć, kopiejek 80 to jest od dnia 11/23 kwietnia 1848 r. posiada dom łącznie z oborą i stajnia, o jednej izbie, jednej komorze, 1 kominie stangowym, budowany z bali i słupów na węgieł, słomą kryty, długi łokci 25, szeroki 10, wysoki 3, w miernym stanie.

Stodoła i chlew pod jednym dachem o jednem klepisku, dwóch wrotniach, budowana z bali i słupów na węgieł w części w reglówkę, słomą kryta, długa łokci 25, szeroka 10, wysoka 3, w miernym stanie.

2. Wilhelm Hak okupnik posiadający gruntu ornego morg 30, łąk prętów kwadratowych 150, który będzie obowiązany opłacać czynszu rocznie w dwóch ratach po rubli srebrem 10 kopiejek 80, to jest od dnia 11/23 kwietnia 1848, posiada łącznie z oborą, stajnią o jednej izbie, jednej komorze i jednym kominie stangowym, budowany z bali i słupów na węgieł w reglówkę, słomą kryty, długi łokci 20, szeroki 9, wysoki 3, w dobrym stanie.

Stodoła drewniana w reglówkę, słomą kryta, długa łokci 12, szeroka 10, wysoka 3, w miernym stanie.

Kolejno opisano posadę włościan i ich powinności w Jerzewie.

Zabudowania dworskie w wsi Rudzie

1. Dwór o 2 pokojach, 2 alkierzach, jednym kominie murowanym, budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 30, szeroki 10, wysoki 4. W miernym stanie.

Chlew budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 3, szeroki 2, wysoki 2 1/2. W miernym stanie.

2. Dom dla ludzi dworskich, o 2 izbach, 2 komorach, jednym kominie murowanym, budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 29, szeroki 10, wysoki 4. W miernym stanie.

Chlew stawiany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 12, szeroki 6, wysoki 3. W miernym stanie.

Stodoła o dwóch klepiskach, dwóch wrotniach, stawiana z bali i słupów, kryta dranicami i słomą, długa łokci 55, szeroka 16, wysoka 4. W miernym stanie.

Owczarnia na posowie jest polepa, o dwóch wrotniach, z bali i słupów, słomą i dranicami kryta, długa łokci 45, szeroka 16, wysoka 4. W miernym stanie.

W owczarni jest parników z korytami sztuk 9, paśników o 2 drągach sztuk 3, drabek do ścian zawieszonych sztuk 2, lasów sztuk 2.

Obora w której się mieści drabin sztuk 6, koryt 6, budowana z bali i słupów, słomą kryty, długa łokci 35, szeroka 11, wysoka 4. W miernym stanie.

Około zabudowań dworskich jest studnia w bale cembrowana z żurawiem przy którym jest wiadro okute do wody nabierania.

Około zabudowań dworskich są ogrodzenia w małej ilości z płat łupanych w parniki kołkami zwiercane.

Zabudowania wiejskie w wsi Rudzie

1. Dom w którym mieszka Tomasz Sroczyński o jednym kominie, dwóch izbach, 2 komorach.

Stodoła, obora i chlew pod jednym dachem, z bali i słupów stawiana, słomą kryta, długa łokci 25, szeroka 10, wysoka 3. W dobrym stanie.

2. Dom w którym mieszka Piotr Waricka o jednym kominie stangowym, dwóch izbach, dwóch komorach.

Stodoła o 2 klepiskach, czterech wrotniach łącznie z oborką stawiana, z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 40, szeroka 10, wysoka 3. W miernym stanie.

Studnia ocembrowana balami.

3. Dom w którym mieszka Jakób Kacprawski o jednym kominie, dwóch izbach, 2 komorach, budowany z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 20, szeroki 11, wysoki 3 1/2. W miernym stanie.

Stodoła o 2 klepiskach, 4ch wrotniach, budowana z słupów, obarków w strychulce, słomą kryta, długa łokci 40, szeroka 10, wysoka 3. W miernym stanie.

4. Dom karczma i stajnia pod jednym dachem jak również dom o jednym kominie murowanym o jednej izbie, jednym alkierzu, w stajni 2 drabiny, stodoła o jednem klepisku, dwóch wrotniach, budowany z bali i słupów na węgieł, gontami kryty, długi łokci 33, szeroki 15, wysoki 4. W dobrym stanie.
Mikołaj Gomtalski? gościnny, który szynkuje dworskie trunki za wynagrodzeniem 21 procent żadnego czynszu nieopłaca.

5. Dom w którym mieszka Roch Bieniak rybak opłaca rocznie za rybołóstwo rubli srebrem trzynaście kopiejek pięćdziesiąt, oprócz tego daje ryb funtów 20, raków kop 10 składający się z komina murowanego, 3 izb i trzech komór, budowany z bali i słupów na węgieł, słomą kryty, długi łokci 23, szeroki 13, wysoki 3. W miernym stanie.

Marcjanna Tomasiaczka opłaca rocznie czynszu rub. sr. 5, kop. 40, za co ma sobie nadane pomieszkanie i ogród.

6. Młyn dom mieszkalny z drzewa o jednym kominie murowany o jednej izbie, jednym alkierzu, jednej komorze, jednej młynicy, z drzewa i bali budowany, gontami kryty, długi łokci 32, szeroki 16, wysoki 4. W miernym stanie.

Młyn ten ma dwa zamyłki, 2 kamienie wierzchnie, dwa kosze, dwie ramy od kosza, korytka, skrzynie mączne, wał zakłada do młyna 2 koła, które obraca woda, wewnątrz są kompletne porządki, kół palcowych dwie, liny w dobrym stanie, wszystko to do gruntu przywiązane.

7. Z drugiej strony rzeki Nera jest jagielnik i olejarnia przy której jest oddzielne koło wodne, za pomocą którego kamienie się obracają, półskrzynek jeden, kosz jeden, wrzeciono 1, panewka 1, paprzyca, wewnętrzne koła kompletne.

8. Olejarnia łącznie z jagielnikiem o jednym kole wodnem, stempa jest miedzią obita, kamień do zacieru oleju, piecyk żelazny do ogrzania oleju, komin murowany, olejarnia łącznie z jagielnikiem obita tarcicami.
Tartak jest poruszany oddzielnem kołem wodnem, zupełnie cała maszynerya w dobrym stanie, piły dwie, z których jedna tylko jest używana, a druga na zakład, szrankownica 1, klucz, pilnik, drąg żelazny po jednemu.
Jagielnik, olejarnia i tartak są pod jednym dachem stawiane, z bali i słupów, kryty gontami, długi łokci 25, szeroki 14, wysoki 4. W dobrym stanie.

Stodoła o jednem klepisku, dwóch wrotniach łącznie z chlewikiem, stawiana z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 25, szeroka 10, wysoka 3. W złym stanie.

Stajnia, obora i karmnik pod jednym dachem, stawiana z bali i słupów, trzciną kryta, długa łokci 18, szeroka 8, wysoka 3 1/2. W dobrym stanie.

9. Dom o jednym kominie murowanym, 2 izbach, dwóch komorach, z bali i słupów, słomą kryty, długi łokci 26, szeroki łokci 10, wysoki łokci 3. W stanie miernym.

Stodoła i obora pod jednym dachem, o jednem klepisku, dwóch wrotniach z słupów w reglówkę, słomą [kryta], długa łokci 24, szeroka łokci 10, wysoka łokci 3. W miernym stanie.

Stodoła, obora i stajnia pod jednym dachem, o jednem klepisku, dwóch wrotniach, słomą kryte, długa łokci 24, szeroka łokci 10, wysoka łokci 3. W powyższych zabudowaniach zamieszkuje Andrzej Trojanowski, który opłaca czynszu rocznie rub. sr. 13, kop. 50, daje 4 kapłonów i jaj sztuk 30, odrabia w żniwa kosą po dni 10, jak również kopie kartofle dni 2, ma także nadane grunta orne i łąki.

Grzegorz Forysiak opłaca czynszu rocznie rub. sr. 13, kop. 50, na daniny daje 4 kapłonów, 30 jaj, w żniwa odrabia kosą dni 10, i poseła do kopania kartofli dni 2, za co ma także sobie nadane pomieszkanie, stodołkę, oborkę, grunta orne i łąki.

Koloniści, którzy opłacają czynsze stałe na kolonii Felixów zwaney, którzy posiadają zabudowania, i grunta własne.

1. Karol Patora posiada grunta uważając na miarę nowopolską morg 37 1/2, budowle dom drewniany z bali i słupów na węgieł, mający komin stangowy, słomą kryty, o jednej izbie, 1 komorze, długi łokci 22, szeroki łokci 8, wysoki łokci 3. Płaci rocznie czynszu rubli sr. 11, kop. 25, zabudowania te w złym stanie.

Stajnia z drzewa i bali na węgieł, słomą kryta, długa łokci 10, szeroka 6, wysoka 3.

Stodoła z drzewa i bali na węgieł, słomą kryta o jednem klepisku, dwóch wrotniach, długa łokci 22, szeroka łokci 8, wysoka 3.

Obora z drzewa i bali na węgieł, słomą kryta, długa łokci 12, szeroka łokci 6, wysoka łokci 3. W stanie złym.

2. Sukcessorowie Jana Palimskiego dziś w dzierżawie Stanisława Komorowskiego, posiadają gruntu morg 30, dom mieszkalny z bali i słupów na węgieł, mający komin murowany, słomą kryty, o jednej izbie, jednej komorze, 1 stajni pod jednym dachem, długi łokci 24, szeroki łokci 10, wysoki łokci 3. Opłaca czynszu rocznie rub. sr. 9. Budynki są w stanie dobrym.

Obora z balików i słupów na węgieł, słomą kryta, długa łokci 15, szeroka 6, wysoka 3. W dobrym stanie.

Stodoła z bali i słupów na węgieł, słomą kryta, o jednem klepisku, dwóch wrotniach, długa łokci 24, szeroka łokci 10, wysoka łokci 3 1/2. W dobrym stanie.

3. Joachim Sukmann posiada gruntu morg 30, dom z bali i słupów na węgieł, mający komin murowany, słomą kryty, o dwóch izbach, dwóch komorach, długi łokci 18, szeroki łokci 12, wysoki łokci 4. Płaci rocznie czynszu rubli sr. 9. Zabudowania te są w dobrym stanie.

Stodoła z bali i słupów na węgieł, słomą kryta, o 1 klepisku, dwóch wrotniach, długa łokci 16, szeroka 12, wysoka 3 1/2. W stanie dobrym.

Obora i stajnia pod jednym dachem, z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 18, szeroka łokci 8, wysoka łokci 3. W dobrym stanie.

4. Krystyan Golcz posiada gruntu morg 15 i dom z bali i słupów na węgieł, słomą kryta, komin stangowy o jednej izbie, długi łokci 20, szeroki łokci 6, wysoki 3 1/2. Płaci czynszu rocznie rubli srebrem 4, kop. 50.

Stodoła z bali i słupów na węgieł, o jednem klepisku, dwóch wrotniach, długa łokci 15, szeroka 10, wysoka 3. W dobrym stanie.

5. Antoni Łaszczyński posiada grunta morg 15, dom z bali i słupów na węgieł, komin murowany, słomą kryty, o dwóch izbach, jednej komorze, długi łokci 16, wysoki 3 1/2, szeroki łokci 8. Płaci czynszu rocznie rs. 4, ko. 50.

Stodoła z bali i słupów o jednem klepisku, dwóch wrotniach, słomą kryta, długa łokci 18, szeroka łokci 8, wysoka 3. Budynki te są w średnim stanie.

6. Jan Jaruga posiada grunta morg 30, dom z bali i słupów na węgieł, komin murowany, słomą kryty, o 2 izbach, jednej komorze, długi łokci 16, szeroki łokci 10, wysoki 3 1/2. Opłaca rocznie rs. 9.

Obora z bali i słupów na węgieł, słomą kryta, długa łokci 12, szeroka łokci 8, wysoka 3.  

Stodoła z drzewa i bali na węgieł, słomą kryta, o jednem klepisku, 2 wrotniach, długa łokci 22, szeroka 10, wysoka 3. Budynki te są w dobrym stanie.

7. Grzegorz Patora posiada grunta morg 15, dom z bali i słupów na węgieł, komin murowany, słomą kryty, o dwóch izbach, jednej komorze, długi łokci 16, szeroki 7, wysoki 3 1/2. Płaci rocznie czynszu rs. 4, kop. 50.

Stodoła z drzewa i bali na węgieł, słomą kryta, o jednem klepisku, dwóch wrotniach, długa łokci 20, szeroka 10, wysoka 3.

Obora z drzewa i bali słomą kryta, długa łokci 18, szeroka 6, wysoka 3. Zabudowania te są w dobrym stanie.

8. Gościniec dominialny dom mieszkalny z bali i słupów na węgieł na podmurowaniu, słomą kryty, o 2 komorach, 4 izbach, 1 kominie murowanym, długi łokci 24, szeroki łokci 12, wysoki łokci 4, w którym zamieszkuje Jan Glesmann karczmarz, opłaca rocznie czynszu rs. 9, jest obowiązany szynkować dworskie trunki za wynagrodzeniem 21 procent za co ma sobie nadane gruntu ornego morg 3 1/2. Franciszka Baczyńska opłaca czynszu rocznie z mieszkania rub. sr. 3.

Oborka z bali i słupów słomą kryta, długa łokci 10, szeroka łokci 5, wysoka 3. Bydynki te są w średnim stanie.

9. Szkoła dominialna dom dla nauczyciela Marcina Resk do którego należy gruntu morg 3, z bali i słupów na węgieł, słomą kryta, komin murowany o 2 izbach, jednej komorze, długa łokci 18, szeroka łokci 10, wysoka łokci 3 1/2.   

Oborka z bali i słupów na węgieł słomą kryta, długa łokci 10, szeroka 5, wysoka 3. Bydynki te są w stanie dobrym.

10. Bogumił Golcz posiada gruntu morg 30, dom z bali i słupów na węgieł słomą kryty, komin murowany o 2 izbach, długi łokci 18, szeroki 10, wysoki 3 1/2. Płaci rocznie czynszu rs. 9.

Stodoła z bali i słupów na węgieł, o jednem klepisku, 2 wrotniach, długa łokci 24, szeroka łokci 12, wysoka łokci 3 1/2.

Obora z bali i słupów na węgieł, długa łokci 18, szeroka łokci 8, wysoka łokci 3. Budowle te są dobrym stanie.

11. Jan Boguchwał Schultz posiada gruntu morg 30, dom z bali i słupów na węgieł słomą kryty, komin murowany o 2ch izbach, jednej komorze, długi łokci 18, szeroki 10, wysoki 3 1/2. Opłaca rocznie czynszu rub. sr. 9.

Stodoła z bali i słupów o jednem klepisku, 2ch wrotniach, słomą kryta, długi łokci 18, szeroki 8, wysoki 3.

Obora z balików i słupów na węgieł słomą kryta, długa łokci 18, szeroka łokci 8, wysoka łokci 3. Budowle te są w dobrym stanie.

12. Beata Polińska posiada gruntu morg 15, dom z bali i słupów na węgieł słomą kryty, komin murowany, o 2ch izbach, 1 komorze, długi łokci 22, szeroki łokci 10, wysoki łokci 3 1/2. Płaci czynszu rocznie rub. sr. 4, kop. 50.

Stodoła z bali i słupów na węgieł, słomą kryta, o 1 klepisku, 2 wrotniach, długa łokci 20, szeroka łokci 10, wysoka 3.

Obora z bali i słupów, słomą kryta, długa łokci 8, szeroka łokci 4, wysoka łokci 3. Budowle te są w dobrym stanie.

13. Gottlib Poliński posiada gruntu morg 7 1/2, dom z bali i słupów na węgieł słomą kryty, komin murowany, o 2 izbach, 1 komorze, długi łokci 18, szeroki 10, wysoki 3. Płaci czynszu rocznie rs. 2, kop. 25.

14. Ludwik Heine posiada gruntu morg 15, dom z bali i słupów słomą kryty, komin stangowy, o jednej izbie, 1 komorze, długi łokci 20, szeroki łokci 8, wysoki łokci 3 1/2. Płaci czynszu rub. sr. 4, kop. 50.

Stodoła z bali i słupów na węgieł, słomą kryta, o 1 klepisku, 2 wrotniach, długa łokci 22, szeroka łokci 10, wysoka łokci 3. Budowle te są w dobrym stanie.

15. Bogumił Schultz posiada gruntu morg 15, dom z bali i słupów na węgieł słomą kryty, komin murowany, o 2ch izbach i komorze jednej, długi łokci 20, szeroki łokci 11, wysoki łokci 3 1/2. Płaci czynszu rocznie rub. sr. 4, kop. 50.

Stodoła z bali i słupów słomą kryta, o 1 klepisku, 2 wrotniach, długa łokci 20, szeroka 8, wysoka 3 1/2. Budowle te są w dobrym stanie.

16. Bogumił Celke posiada gruntu morg 22 1/2, dom z bali i słupów słomą kryty na węgieł, komin murowany, o 2 izbach, jednej komorze, długi łokci 24, szeroki łokci 12, wysoki łokci 3 1/2. Płaci czynszu rocznego rubli srebr. 6, kop. 75.

Obora z bali i słupów na węgieł, słomą kryta, długa łokci 18, szeroka łokci 8, wysoka łokci 3.

Stodoła z bali i słupów na węgieł słomą kryta, o jednem klepisku, 2 wrotniach, długa łokci 22, szeroka łokci 12, wysoka łokci 3 1/2. Budynki te są w dobrym stanie.

17. Bogumił Klauze posiada gruntu morg 15, dom z bali i słupów  na węgieł słomą kryty, o dwóch izbach, jednej komorze, jednym kominie, długi łokci 22, szeroki łokci 8, wysoki łokci 4. Płaci czynszu rocznie rs. 4, kop. 50.

Stodoła i obora pod jednym dachem z bali i słupów na węgieł słomą kryta, o jednem klepisku, 2 wrotniach, długa łokci 22, szeroka łokci 10, wysoka 3 1/2. Budynki te są w dobrym stanie.

19. Henryk Szumann posiada gruntu morg 15, dom z bali i słupów  na węgieł słomą kryty, komin murowany, o jednej izbie, jednej komorze, długi łokci 20, szeroki łokci 8, wysoki łokci 3 1/2. Płaci czynszu rocznie rub. sr. 4, kop. 50. Budynek ten jest w średnim stanie.

20. Michał Smolandt posiada gruntu morg 7 1/2, dom z bali i słupów  na węgieł słomą kryty, komin murowany, długi łokci 20, szeroki łokci 8, wysoki łokci 3. Płaci czynszu rocznie rs. 2, kop. 25.  

Obora z bali i słupów słomą kryta, długa łokci 10, szeroka łokci 10, wysoka łokci 7. Budowle te są w średnim stanie.

21. Karol Szumann posiada gruntu morg 15, dom i stajnia pod jednym dachem z bali i słupów na węgieł słomą kryte, komin murowany, o 2 izbach, jednej komorze, długie łokci 22, szeroki łokci 10, wysoki łokci 4. Płaci czynszu rocznie rub. sr. 4, kop. 50.  

Stodoła z bali i słupów słomą kryta, o jednem klepisku, 2 wrotniach, długa łokci 18, szeroka 8, wysoka łokci 3 1/2. Budynki te są w dobrym stanie.

Powyżej wyszczególnieni okupnicy odbywają powinności.

Posada włościan i ich powinności w wsi Rudzie.

1. Zagrodników 5, którzy odrabiają dworowi pańszczyznę tygodniowo po 3 dni ręczno, jak również pełnią w żniwa tłukę po dni 8, także ręczno.

W ogrodzie w wsi Jerzowie jest lamus pod którym jest piwnica z cegły wymurowana z bali i słupów szkudłami kryty, długi łokci 15, szeroki łokci 7, wysoki łokci 4, w dość dobrym stanie.

W tymże ogrodzie jest ruina po dawnym budynku w którym się mieści znaczna ilość cegły palonej, lecz pozostaje bez nakrycia i żadnego użytku.

Potem opisano inwentarz żywy i martwy do gruntu przywiązany w dobrach Jerzowie, wysiewy.

Co do boru.
W dobrach zajmowanych jest bór sosnowy olszowy w części dębowy położony jest pomiędzy zachodem słońca a północą, do strzeżenia którego jest utrzymywanych dwóch korowych kosztem dworu, którzy pobierają każden w szczególności po rub. sr. 15 rocznie, mają pomieszkanie i pobierają od dworu ordynaryą, jako to żyta korcy 5, jęczmienia korcy 1 1/2, owsa korcy 1, grochu korzec 1, rzepaku korzec 1, oprócz tego posiadają ogrody ważywne.
Bór ten jest podzielony na 80 porembów, w których się znajduje w dniu dzisiejszym drzewa ubitego? sosnowego siąg 60, które się niniejszem zajmują.

Kolejno opisano rozległość dóbr, podatki, załogi włościan  (wymieniono włościan: Paweł Wilmowski, Franciszek i Karol Forysiak, Augustyn i Antoni Tamka, Bartłomiej Zdziechowski, Walenty Warich, Bogumił Kotara), granice (wspomiany mały kontrowers z dobrami Bałdrzychów).

czwartek, 10 czerwca 2021

Inwentarz Dziadkowice (1833)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Wincentego Kobyłeckiego z Szadku z roku 1833. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu, akt nr. 420)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.


"Działo się w wsi Dziadkowicach w Rezydencyi Dworskiey, Powiecie Szadkowskim, Woiewodztwie Kaliskim dnia Dwudziestego pierwszego Grudnia roku tysiąc osmset trzydziestego trzeciego."

Wincenty Kobyłecki Rejent Powiatu Szadkowskiego przybył do Dziadkowic. Zastał tutaj Józefa Zaborowskiego Sędziego Pokoju Powiatu Wartskiego, dziedzica dóbr Korzenicy, który był głównym opiekunem dzieci po zmarłym possesorze dzierżawnym dóbr Dziadkowic Janie Zborowskim. Rejent przystąpił do opisania stanu dóbr.


1. Dom drewniany o dwóch pokoiach, izbie czeladney i dwóch komorach, znayduie się bez okien kompletnych, bez drzwi, bez dachu i w cale nie zdatnym do mieszkania.

2. Oficyna także bez dachu i bez wszelkiey reperacyi, niezdatna do użytku.

3. Browar którego tylko ieden zrąb ieden zrąb wstrzymuie, nie ma żadnych kozłów, dachu i tem podobnych szczegułów wcale do niczego nie zdatny.

4. Karczma ze staynią potrzebuie przyciesi, dachu, kumina murowanego, gdyż bez tego nie może exystować.

5. Dwie stodoły potrzebuię przyciesi, dachu bez czego nie mogą bydź użyte do zboża.

6. Obory obalone.

7. Owczarnia potrzebuie reperacyi, mianowicie, wiązania górnego, to iest kozłów, łat, poszycia i tem podobnych szczegułów.

8. Chlewy całkiem upadły, można by ie przedstawić w tem sposobie, że część tego drzewa można by obrócić na ich przedstawienie.

9. Sklep z dylów uformowany, potrzebuie pokrycia.

10. Dwie studnie w podwórzu są zawalone, w takim stanie że nie można brać z nich wody.

11. Płoty około zabudowań dworskich są w średnim stanie.

12. Oprócz tego opisu stanu dóbr Dziadkowic wykazało się ieszcze, że chałupa na wsi iednego tylko gospodarza, bo ich więcey nie masz, potrzebuie reperacyi dachu i tem podobnych. Oprócz tego znayduie się na wsi cztery chałupy włościańskie, które są opuszczone przez mieszkańców spowodu iż w nich nie można mieszkać dla ich ruyny.

Opisano ponadto obsiewy zbóż.


poniedziałek, 7 czerwca 2021

Inwentarz Zygry Bogucice (1824)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Wincentego Kobyłeckiego z Szadku z roku 1824b. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu, akt nr. 272)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.


 

"Działo się na gruncie Dóbr Zygier we Dworze w Powiecie Szadkowskim Woiewodztwie Kaliskiem dnia dwudziestego dziewiątego lipca roku tysiąc ośmset dwudziestego czwartego."

Dziedzic dóbr Cielce Ignacy Jabłkowski pełnomocnik Onufrego Cieleckiego dziedzica dóbr Zygry i Bogucice wezwał Notariusza publicznego Powiatu Szadkowskiego, aby ten spisał stan dóbr. Dobra zostały oddane w dzierżawę Zachariaszowi Chojnowskiemu na okres trzech lat.


Zygry

1. Dwór drewniany z kominem murowanym w którym iest ośm pokoi oprócz garderobków. Dwór ten iest dosyć w dobrem stanie, potrzebuie tylko nowego dachu. Do pokoi są drzwi z zamkami, kluczami, oknami całemi.

2. Dom kuchnia zwany drewniany dosyć w dobrem stanie, oprócz że iednych drzwi brakuie, a inne drzwi potrzebuią reperacyi, okna także iednego brakuie, dwa są dobre, a dwa potrzebuią reperacyi, u dwóch drzwi są zamki z kluczami, a u trzecich klamka.

3. Folwark stary dosyć w stanie dobrem, oprócz że okna iednego brakuie, a inne są dobre, drzwi wszystkie są dobre, ale tylko przy iednych iest klamka żelazna.

4. Skarbiec murowany w stanie zupełnie dobrym, u drzwi są wrzecądze na zelażnych zawiasach.

5. Gorzelnia drewniana stara, komin murowany dosyć w stanie dobrem, drzwi wszytkie bez zamków z trzema wrzecądzami, niektóre na zawiasach żelaznych. W tey gorzelni znayduię się garniec z pokrywą i wężem trzech beczkowy wlepiony, przy nim rurnica z obręczami żelaznemi, kocioł do robienia piwa miedziany wlepiony. Statków gorzelnych iest drybusów dwanaście, beczek ośm starych złych, sądków pięć dwudziesto sześcio garcowych, sądki dwa dziesięcio garcowe, konwie 2 o iednem uchu, kać iedna dobra a druga w złem stanie, klisztok z śrubami żelaznemi, blachy dwie żelazne do czeluści. Przy dwóch studniach są wiatra okute i łańcuch ieden, przy trzeciey studni wiadro drewniane.

6. Iest uzd drewniany w dobrem stanie oprócz astrychu, który iest zdezelowany, drzwi z zamknięciem z szkoblami bez zawias żelaznych na biegunach.

7. Sklep przy gorzelni murowany dobry, drzwi na zawiasach żelaznych z szkoblem, bez wrzecądza. W tem iest katner do piwa.

8. Wolarnia drewniana, dach słomiany w dobrem stanie, drzwi na biegunach w tey są koryta i drabiny.

9. Spichrz drewniany pod gontami w dobrem stanie, oprócz że ściana od ogrodu potrzebuie reperacyi z drzwiami dwiema na zawiasach żelaznych dwoma wrzecądzami i zamkiem.

10. Wozownie dwie pod dachem z gintem potrzebuiącym reperacyi, drzwi iedne na biegunach z kunami dwiema i wrzecądzem, a u drugich drzwi na zawiasach żelaznych zamkiem.

11. Staynie dwie pod gontami z wozownią w środku dach potrzebuie reperacyi, drzwi na żelaznych zawiasach z zamkami w iedney stayni są dwie komórki, do których drzwi dwoie na zawiasach w wozowni są drzwi na żelaznych zawiasach z ryglem, z wozowni na góre są drzwi na zawiasach żelaznych z wrzecądzem. Na górze komórka do schowania porządków do którey drzwi na żelaznych zawiasach z wrzecądzem, okna całe potrzebuiące reperacyi. Przed komórką na obydwie na staynie są dwoie drzwi na zawiasach.

12. Stodoła drewniana z bali rzniętych pod słomą o dwóch klepiskach z podłogą z bali w dobrem stanie z krottniami? na biegunach z kunami czyli przetyczkami a z frontu z zamkami.

13. Dwie szopy z drzwiami na biegunach z zamkiem iednem i wrzecądzem.

14. Owczarnia murowana z surówki pod słomą a od dołu są szory z dranic, do którey dwoie wrot podwoynych i dwoie drzwi na biegunach, u dymników także są dwoie drzwi.

15. Dziesięć chlewów pod iednem dachem z gontów z podłogami, drzwi wszystkie na biegunach, u których iest wrzecądzów ośm.

16. Karmnik nowy z dwiema chlewami pod gontami, dwoie drzwi na biegunach z wrzecądzami.

17. Stary karmnik o iednych drzwiach z wrzecądzem.

18. Kurnik z dwoygiem drzwi z wrzecądzami.

W Bogucicach zabudowania folwarczne

1. Folwark stary potrzebuiący reperacyi.

2. Stodoła nowa razem z owczarnią i spichrzem z bali, u owczarni i u spichrza są drzwi z zamkiem na zawiasach żelaznych, niemasz wrotni, budynek ten iest pod dachem słomianem.

3. Stare chlewy pod słomą, u których drzwi na biegunach bez wrzecądzów.

Kolejno opisano zasiewy w obu wsiach, powinności, załogi i pańszczyznę włościan oraz owce gruntowe.