-->

czwartek, 4 grudnia 2014

Mapa Karte des Westlichen Russlands

Karte des Westlichen Russlands czyli Mapa Zachodniej Rosji sporządzona została przez pruskich kartografów przed I wojną światową. Mapy wydane zostały w skali 1:100 000. Więcej informacji znajdziecie na stronie:

Mapy dostępne są tutaj:

ABC Kaliskie


ABC Kaliskie, jednodniówka wydawana w Kaliszu w latach 1927-1939.

Na łamach dziennika pojawiły się następujące miejscowości:

1938-Bukowina (92), Goszczanów (358), Gzików (110), Kamienna (108), Karolina (214), Korzenica (176), Popów (214), Poprężniki (141), Waliszewice (232)

1939-Filipiny (obecnie Filipinów 6), Garbów (26), Lubanów (11, 26), Pęczniew (109), Rydzew (38), Socha (107)

środa, 3 grudnia 2014

Mapa wzgórz województwa sieradzkiego

W sumie dla swojego użytku zrobiłem mapę wzgórz sieradzkich. Jako zapalony rowerzysta mam zamiar je wszystkie odwiedzić i sfotografować, a potem opublikować fotki na blogu. Zachęcam wszystkich do zdobycia około setki wzniesień, które posiadają swoje nazwy i zostały udokumentowane w rozmaitych źródłach. Wiem, że wykaz nie jest kompletny, ale od czegoś trzeba zacząć. Są na naszej ziemi wzgórza bezimienne, oraz posiadające swoją lokalną nazwę, ale nie odnotowane na mapach. W czasie moich rowerowych peregrynacji zwiedziłem wiele ciekawych, lecz anonimowych wzniesień. Polecam np. wzniesienia koło Goszczanowa i Kaszewa, strzelnicę na wzgórzu koło wsi Okręglica i wiele, wiele innych. Poniżej zamieszczam mapę i zachęcam do zwiedzania. Tam gdzie było możliwe podałem wysokość w metrach nad poziomem morza.
Link do wersji mapy o lepszej rozdzielczości:
http://chomikuj.pl/wohumano/Mapa+wzg*c3*b3rz+wojew*c3*b3dztwa+sieradzkiego

Wykaz wzgórz nie odnalezionych na mapach. W nawiasie jest podane źródło informacji.

SG- Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
M1839-Mapa Kwatermistrzoska z 1839 r.
M1798-Mapa Czajkowskiego z 1798 r.

1. Grodzisko vel Strońska Góra (gm. Zapolice-SG)
2. Jama (gm. Działoszyn-M1839, prawdopodobnie Lisia Góra)
3. Kotelki (gm. Klonowa-SG)
4. Ostrochodza (gm. Rusiec-SG)
5. Smolana Góra (gm. Sieradz-M1798)
6. Srebrna Góra (gm. Zapolice-SG)
7. Starościńskie (gm. Zapolice-SG)
8. Tatarskie Góry (gm. Sieradz-SG)
9. Winna Góra (gm. Widawa-M1798)
10. Święta Góra (gm. Wróblew-SG)
11. Złota Górka (gm. Brzeźnio-SG)
__________________________________________________________________

Mapa wzgórz województwa sieradzkiego
__________________________________________________________________

Góra Draby

Góra Draby, wzgórze w gminie Działoszyn. Wysokość 225,5 m.

Góra Draby (222.5 m n.p.m.) to ciekawy ostaniec skalny położony położony na Wyżynie Wieluńskiej, w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (ZPK), w sąsiedztwie wsi Draby (gmina Działoszyn, powiat pajęczański).
Górę Draby budują skaliste wapienie jury górnej. Ostaniec wznosi się ok. 10 do 15 metrów ponad otaczającą powierzchnię utworzoną z piaszczystych osadów czwartorzędowych.
We wnętrzu Góry Draby znajduje się m.in. Jaskinia Ewy - cenne stanowisko paleontologiczne. Jaskinia jest udostępniona do zwiedzania – dziś to teren prywatny udostępniany turystom przez rodzinę Drabów.
Do wnętrza Jaskini Ewy prowadzi pionowa studnia krasowa o głębokości 11 metrów, obecnie obudowana (domek z drewnianym dachem). Po drabince można zejść do niewielkich korytarzy jaskini.
Sama jaskinia powstała w wapieniach skalistych, w wyniku poszerzania szczelin przez procesy krasowe. Wnętrze jaskini zostało zniszczone w wyniku eksploatacji kalcytu, miejscami zachowały się jednak resztki dawnej szaty naciekowej.
W ścianie jednego z korytarzy zaobserwować można liczne warstwy białego, drobnokrystalicznego kalcytu, oddzielonego laminami piasków i iłów o żółtym zabarwieniu. W warstwach tych odnaleziono szczątki zwierząt lądowych, które - jak wykazały badania paleontologiczne - zamieszkiwały otoczenie jaskini w okresie późnego trzeciorzędu.
http://lodzkie.travel/?kat=ochrona_przyrody&sub=7&id=13

Wikipedia:
Jaskinia Ewy - krasowa jaskinia znajdująca się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (Wyżyna Wieluńska) w otulinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Jaskinia została uznana w 1998 r. za pomnik przyrody.
Położona jest na południe od wsi Draby (gmina Działoszyn, powiat pajęczański), w zachodniej części szczytu Góry Draby (230 m n.p.m.).
Jaskinia została odkryta w 1974 roku przez geologa z Uniwersytetu Wrocławskiego, Adama Szynkiewicza, który na cześć swojej żony nazwał ją imieniem "Ewa". Jaskinia jest własnością prywatną rodziny Drabów (Draby nr 15) i możliwe jest jej zwiedzanie.
W wyniku eksploracji i badań naukowych jaskini w latach 70. XX wieku odnaleziono szczątki zwierząt lądowych z okresu trzeciorzędu; jest to tzn. brekcja kostna, czyli zespolone kalcytem zwierzęce szczątki kostne.
Poprzez pionową studnię krasową o głębokości ok. 8 metrów przechodzi się do wnętrza Jaskini Ewy. Długość korytarzy jaskini wynosi ok. 40 m. Jaskinia powstała w jurajskiej skale wapiennej, w wyniku długotrwałego działania procesów krasowych. Wnętrze jaskini i szata naciekowa zostały poważnie zdewastowane.
W pobliżu jaskini, na zboczach góry Draby, znajdują się wyrobiska kamieniołomu, który także został uznany za pomnik przyrody.

1992 r.

Góra Kapliczna

Góra Kapliczna, wzgórze w gminie Działoszyn. Na szczycie znajduje się kapliczka, stąd nazwa góry. Wysokość 220 m. 

1992 r.

Góra Raciszyn

Góra Raciszyn, wzgórze w gminie Działoszyn. Wysokość 211,1 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.). Inne źródła podają wysokość 215 m.  Na wzniesieniu znajduje się kilka kamieniołomów i dwa wapienniki. 

1965 r.

Złote Góry

Złote Góry, wzgórza w gminie Sieradz. Wysokość ?

1992 r.

Fot. Piotr Tameczka


Wzgórze Zamkowe

Wzgórze Zamkowe, wzgórze w gminie Sieradz. Wysokość ?

1992 r.

Fot. Piotr Tameczka

Wisła 1901 tom 15 zeszyt 2

Sieradz był dawniej taki ogromny, że było w nim 75 kościołów; jest tu Tatarski rynek, a miejsce „Krasawy" pod miastem jest nazwane tak na pamiątkę, że się krew krasna tak lała, jak teraz rzeka. Tatarzy strzelali do wojsk naszych, ale Bóg uczynił cud, że w miejscach, gdzie wojsko naszego nie było, słyszeli strzały, i Tatarzy bili sami siebie. Wołali: „świtaj, Boże!" — bo nie było widać jasności dziennej od dymu, a ciemność panowała taka, że zasłoniła blask słońca, i przez dwie doby panowała noc.
Na zamku sieradzkim, to jest na pagórku, gdzie niegdyś stał ów zamek, w czasie napadów tatarskich zakopano skarby, a opowieść ludu dodaje, że złoto to przetapiają djabli w korycie i mieszają je o północy, rozpalając ognie.
Od tatarskich napadów po dawnych fosach przechadza się kobieta w bieli, olbrzymiego wzrostu, a widząc żywego, brząka kluczami; wówczas strach taki ogarnia człowieka, iż włosy na głowie dębem mu stają. Razu jednego o zmierzchu szła kobieta i ujrzała coś siedzącego na zamkowym wzgórzu; sądząc, że ją ktoś chce przestraszyć, zbliżyła się i chciała figlarza z tyłu uchwycić za głowę, ale z przestrachem uczuła, że postać, której dotknęła, była zimna jak lód i rozwiała się w jednej chwili.
Obok zamku była studnia, i w nią w czasie najazdu tatarskiego rzucano złoto i kosztowności; djabeł tych skarbów pilnuje, ukazując się często w postaci dzikiego Tatara.(...)
Ignacja Piątkowska.

Dziennik Łódzki 1971 nr 224

KULTURA I OKOLICE * KULTURA
Owocne lato łódzkich archeologów
Lato to nie tylko czas żniw dla rolników, lecz również wytężonej aktywności archeologów. Na terenie ziemi łódzkiej przeprowadzono też wiele interesujących badań archeologicznych, którym warto poświęcić teraz „dożynkowe" podsumowanie.
Obiektem badań były nie tylko stanowiska zupełnie nowe, lecz również takie, które penetrowano już dawniej. I tak na przykład prof. dr Konrad Jażdżewski prowadził dalsze poszukiwania w Przywozie (pow. Wieluń), gdzie istniało stanowisko z okresu rzymskiego i gdzie prof. Jażdżewski dokonał już wielu ciekawych odkryć, m. in. rozszyfrował tajemnice „mogiły książęcej".
Do ciekawszych badań tegorocznych należą te, które prowadził mgr B. Abramek w Strobinie (pow. Wieluń). Natrafiono tu na osadę obronną z okresu rzymskiego. Wykopano wiele przedmiotów codziennego użytku jak narzędzia, ozdoby, fragmenty naczyń, co sprawiło, że dalsze badania kontynuowane będą w Strobinie w roku przyszłym.
(...) Archeologowie nasi prowadzili badania na terenie przyszłego Zalewu Sulejowskiego, na interesującym stanowisku paleolitycznym w Osiakowie, w starożytnym grodzisku w Rękoraju, w Stobnicy (.pow. Piotrków), na Górze Zamkowej w Sieradzu itd. (...)

M. JAGOSZEWSKI

Sowińska Góra

Sowińska  Góra, wzgórze w gminie Lutomiersk. Wysokość ?

1965 r.

Niemiecka Góra

Niemiecka Góra, wzgórze w gminie Poddębice. Znajduje się na południe od wsi Kałów. Wysokość 143,9 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)  

1992 r.

Lisia Góra

Lisia Góra, wzgórze w gminie Sędziejowice. Wysokość 208,77 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992
r.)

1992 r.

Łysa Góra

Łysa Góra, wzgórze w gminie Poddębice. Znajduje się na południe od wsi Kałów. Wysokość ?

1992 r.

Łysa Góra

Łysa Góra, wzgórze w gminie Lutomiersk. Wyskość ?

1965 r.

Góry

Góry, wzgórze w gminie Wróblew. Wysokośc 157,9 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)  

1992 r.

Fot. Piotr Tameczka


Góry

Góry, wzgórza w gminie Pęczniew. Wysokość ?

1965 r.

Góry Gliżyńskie

Góry Gliżyńskie, wzgórza w gminie Działoszyn. Wysokość ?

1992 r.

Góry Garczarka

Góry Garczarka, wzgórza w gminie Zadzim. Wysokość 146,8 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)   

1992 r.

Góry Bugajowe

Góry Bugajowe, wzgórze w gminie Działoszyn. Wysokość ?

1992 r.

Góra Piaskowa

Góra Piaskowa, wzgórze w gminie Poddębice. Wysokość ?

1992 r.

Góra Mogiła

Góra Mogiła, wzgórze w gminie Wierzchlas. Wysokość 203,2 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)

1992 r.

Góra Korzenna

Góra Korzenna, wzgórze w gminie Wierzchlas. Wysokość ?

1992 r.

wtorek, 2 grudnia 2014

Byłek wzgórze

Byłek, wzgórze w gminie Sędziejowice. Wysokość 157,1 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)

1992 r.

Buki wzgórze

Buki, wzgórze w gminie Działoszyn. Wysokość  237.9 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)  

Góra Buki (237.9 m n.p.m.) to ciekawy ostaniec wapieni górnojurajskich położony, na Wyżynie Wieluńskiej, w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (ZPK), w sąsiedztwie wsi Węże i Draby (gmina Działoszyn, powiat pajęczański), wyróżniający się pięknymi skałkami i interesującymi formami rzeźby krasowej.
Pod szczytem Góry Buki znajdują się dwa wapienniki - piece do wypalania wapna, a na południowym zboczu - dziś już nieczynne kamieniołomy. W tych ostatnich zaobserwować można odkrywki wapieni skalistych i uławiconych, a także odnaleźć skamieniałości z okresu jury górnej.
W północnej części wzgórza znajdują się niewielkie skałki, zbudowane z nieuławiconych wapieni górnojurajskich. Na skałkach tych występuje bogata roślinność wapieniolubna, a na grzbiecie - murawy kserotermiczne.
W kamieniołomie po zachodniej stronie wzgórza znajduje się niewielka Jaskinia Buki. Po Górze Zelce Góra Buki jest najcenniejszym i najładniejszym ostańcem w parku.
http://lodzkie.travel/?kat=ochrona_przyrody&sub=7&id=11

1992 r.Biała Góra

Biała Góra, wzgórze w gminie Wierzchlas. Wysokość 200,6 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)

1992 r.

sobota, 22 listopada 2014

Górki wzgórze

Górki, wzgórze  w gminie Sieradz. Wysokość ? Ma tutaj swą siedzibę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaopatrujące Sieradz w wodę. Wokół wyniosłości rozciągają się pola uprawne. Przez szczyt przechodzi droga prowadząca do wsi Kłocko. Górki są doskonałym punktem widokowym na Sieradz. 

1965 r.


1. Widok na północ.
2. Widok na północ z drogi prowadzącej do Kłocka.
3. MPWiK Sieradz.
4. Widok na południe.

Fot. Piotr TameczkaKłocka Górka

Kłocka Górka, wzgórze w gminie Sieradz. Wysokość 148.1 m. (wg. mapy w skali 1: 10 000 z 1992 r. Wzniesienie leży na zachód od wsi Kłocko. Porasta je w znacznej mierze las mieszany. Zachodni szczyt wzgórza zniszczony jest wskutek wybierania piasku. Na południe od Kłockiej Górki przepływa rzeka Myja na której powstał zbiornik retencyjny "Smardzew". Przebiega tędy droga z Sieradza i Kłocka do Charłupi Wielkiej.

1965 r.


1. Kłocka Górka widok na stronę południowo-zachodnią.
2. Dół po wybieraniu piasku.
3. Droga do zbiornika retencyjnego "Smardzew".
4. Zalew "Smardzew".
5. Droga prowadząca na ul. Reymonta.

Fot. Piotr Tameczka

czwartek, 20 listopada 2014

Góra Solwińska

Góra Solwińska, wzgórze  w gminie Wróblew. Wzniesienie znajduje się w południowej części wsi Wągłczew. Wyniosłość pokryta jest w minimalnym stopniu lasem sosnowym. Większość obszaru pokrywają pola uprawne, a także cmentarz. Przez wzgórze przechodzi linia energetyczna. Na szczycie są doły po wydobywaniu piasku. Niezły punkt widokowy na okolicę. Wysokość?

1965 r.


1. Widok na górę od strony południowo-zachodniej.
2, 3, 5, 6. Widok z góry na okoliczne pola.
4. Ogrodzenie cmentarza.
7, 8. Szczyt.
9. Widok na stronę północną.

Fot. Piotr Tameczka

środa, 19 listopada 2014

Chojary

Jakub Jurek:

W księgach metrykalnych Chojary pojawiają się po raz pierwszy w 1871 r. Słowo chojar oznacza stare drzewo iglaste. W pierwszej wzmiance Chojary określone zostały jako pustkowie. W innej – jako uroczysko. Być może znajdowały się blisko Brzeźnia, gdyż w obu wzmiankach jako świadkowie występują jego mieszkańcy. Chojary prawdopodobnie szybko zanikły, nie pojawiają się bowiem w żadnych spisach. Na mapach topograficznych na południe od Brzeźnia, w okolicach wsi Rybnik i Gozdy, zaznaczane jest uroczysko Chojary. Zapewne to jest ono tożsame z Chojarami ze źródeł, które musiały być przejściowo zasiedlone.

Chojary, obecnie uroczysko w gminie Brzeźnio.


1992 r.

Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
233. Nazwa majątku leśnego: Brzeźno-Chojary, gmina Brzeźno, powiat Sieradz. Właściciel: Hirsz Jakubowicz i Zelig Fryde. Obszar ha: serw. 119, 24.
Zawodzie

Jakub Jurek:
Zawodzie pojawia się w księgach metrykalnych od 1636 r. W XIX-wiecznych źródłach nie występuje. Mimo to dziś na mapie topograficznej istnieje miejscowość o tej nazwie. Stanowi ona część Bronisławowa. Popularność nazwy i fakt jej zniknięcia w źródłach XIX w. podaje w wątpliwość tożsamość Zawodzia dzisiejszego i Zawodzia z XVII i XVIII w.. Mieczysław Krawczyński w swych notatkach dotyczących Brzeźnia stwierdza, że pierwotna świątynia w Brzeźniu stała na Zawodziu.

Zawodzie, obecnie część wsi Bronisławów w gminie Brzeźnio.


1992 r.


poniedziałek, 17 listopada 2014

Przegląd Katolicki


„Przegląd Katolicki”, czasopismo katol., wyd. w Warszawie od 1863 (z przerwami 1915–22, 1938–83) przez Archidiecezję Warsz., po 1995 ukazywał się jako mutacja tyg. „Gość Niedzielny”; 1999–2000 jako tygodnik społ.-rel. o charakterze katol. magazynu rodzinnego; problematyka rel., społ.-polit., kult., hist.; informacje z życia Kościoła w kraju i na świecie; redaktorzy nacz. po 1983: W. Wojdecki, J. Miazek, A. Zelga, Z. Godlewski, S. Koczot.
(źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Przeglad-Katolicki;3963329.html)
1867-Charłupia Wielka (8), Godynice (9), Kliczków Mały (8), Stolec (8), Tubądzin (9), Uników (8), Wągłczew (9), Wojków (8) 

1869-Brzeźnio (21), Burzenin (38), Charłupia Mała (38), Chlewo (23), Grzymaczew (23), Kamionacz (38), Korczew (38), Małyń (38), Męka (38), Rossoszyca (38), Rowy (21), Stolec (23), Uników (21), Wierzchy (38), Wróblew (21), Zadzim (38)

1870-Brzeźnio (38), Burzenin (38), Charłupia Mała (38), Charłupia Wielka (38), Goszczanów (38, 50), Gruszczyce (38), Klonowa (38), Męka (38), Stolec (38), Tubądzin (38), Wągłczew (38), Wojków (38), Wróblew (38)

1871-Korczew (33)

1872-Brzyków (36), Restarzew (36), Widawa (36)

1873-Pęczniew (21)

1874-Borszewice (32), Brzyków (43), Krzyworzeka (33)

1875-Wągłczew (47)

1876-Wągłczew (35)

1877-Charłupia Mała (36), Godynice (36), Uników (36), Wągłczew (36, 37), Wojków (37)

1880-Siemkowice (31)

1881-Godynice (18), Klonowa (18), Wróblew (18)

1884-Siemkowice (27)

1890-Sędziejowice (38)

1897-Charłupia Mała (7)

1900-Ruda (7), Siemkowice (45)
1902-Siemkowice (43)

Podczas wizyty w kościołach parafialnych wzmiankowane zostały następujące miejscowości:

1880 numer 26: Bałdrzychów, Brodnia, Brzeźnio, Charłupia Wielka, Chlewo, Drużbin, Goszczanów, Gruszczyce, Kalinowa, Kliczków Mały, Korczew, Męka, Niemysłów, Niewiesz, Pęczniew, Tubądzin, Wartkowice, Wierzchy, Wojków, Zadzim

1881 numer 20: Godynice, Krzyworzeka, Siemkowice, Skomlin, Uników, Wierzchlas

1884 numer 30: Chotów, Dzietrzniki, Grębień, Komorniki, Krzyworzeka, Mokrsko, Ożarów, Skomlin

Informacje z powyższych odwiedzin nie zostały umieszczone na blogu.

czwartek, 9 października 2014

Gazeta Kaliska


Gazeta Kaliska, pismo polityczne, społeczne i ekonomiczne, wydawane w latach 1893–1939 w Kaliszu, od 1898 dziennik.Gazeta Kaliska była kontynuatorką Kaliszanina - pisma dwa razy w tygodniu wydawanego w Kaliszu w latach 1870–1892.

Miejscowości występujące na łamach Gazety Kaliskiej:

1893- Aleksandrów (gm. Pęczniew 63), Andrzejów (gm. Zduńska Wola 35), Babin (63), Biernacice (46), Biskupice (67, 69, 71, 72), Bobrowniki (gm. Działoszyn 31), Bogucice (48), Bolków (38), Borowiec (gm. Wieluń 63), Brzeziny (gm. Wieluń 68), Burzenin (66), Busina (38), Chabierów (46), Cielce (61), Ciężków (51), Dominikowice (74), Dryganek(66), Dzierlin (46), Garbów (38), Góra (66), Jeziorsko (38), Karczówek (46), Kobylniki (gm. Błaszki 59), Krępa (gm. Poddębice 74), Krzaki (45), Kurpie (46), Leśnik (38), Lipcze (gm. Goszczanów 26), Lututów (40, 46), Kobierzycko (63), Kobylniki (gm. Błaszki 59), Majaczewice (26, 47, 60), Małków (25), Małyszyn (35), Marzenin (59), Męka (26), Niemysłów (36), Nowa Wieś (gm. Wartkowice 63), Opiesin (17), Ostrów (gm. Brzeźnio 71), Pęczniew (19), Piaski (gm. Zduńska Wola 63), Piotrowice (gm. Warta 70), Popów (23, 35), Proboszczowice (26), Przywóz (26), Rakowice (18), Retnice (23), Rudlice (17), Rzechta (17, 38), Rybnik (53), Stolec (57, 69), Strońsko (59), Sulmów (40, 55), Szczawno (26), Szczyty (gm. Poddębice 51), Śmiechów (52), Tarnowa (68), Trzebienie (Trzebiczna? 68), Uników (26), Wierzchy (56), Wierzślaki (46), Wola Wiązowa (37), Wolnica Grabowska (45), Wyrobki (57), Zapusta Mała (51), Zaspy Miłkowskie (68), Zawada (gm. Wartkowice 23), Zduny (26), Żelisław (17), Żerniki (26)1894-Balin (19, 73), Biesiec (79), Biskupice (77), Bobrowniki (gm. Sieradz 47), Bobrowniki (gm. Działoszyn 8), Bogumiłów (23), Borysławice (6, 89, 94), Brąszewice (100), Brutus (1, 80, 85), Burzenin (78), Chajew (49, 77), Charłupia Wielka (62), Chocim (5, 19), Chodaki (gm. Zadzim 23), Chorzew (77), Cielce (18, 81, 85), Czarnożyły (84, 89), Czartorja (50), Dąbrowa (gm. Wieluń 1), Drwalew (81), Dzierlin (59), Dzietrzniki (26), Gaszyn (80), Gęsina (19), Godynice (62), Gostków (13), Goszczanów (49), Górki Zadzimskie (31), Grądy (50), Grzybki (77), Janów (gm. Szadek 78), Jasionna (89), Józefów (gm. Pątnów 26), Jurydyka (79), Karnice (79), Karpice (100), Karsznice (96), Kliczków Wielki (55), Klonowa (1), Kobierzycko (22), Kotlinki (3), Kowale-Księże (91, 94), Kraczynki (90), Krępa (4, 56), Krobanówek (94), Leliwa (56), Lututów (3, 38, 42, 79), Mała Wieś (25), Małków (95), Małyń (56), Małyszyn (73), Marzenin (82), Męcka Wola (81), Moczylno (19), Mokrsko (59), Morawki (96), Naramice (1), Niedoń (85), Niedzielsko (99), Owieczki (25), Ożegów (85), Pęczniew (23), Piaski (gm. Zduńska Wola 19), Podłężyce (28, 92), Proboszczewice (42, 47), Raczyn (1), Radoszewice (64), Rozomyśl (47), Równa (51), Ruda (gm. Wieluń 100), Ruda Jeżewska (90), Rzechta (77), Rydzew (47), Skrzynno (80), Smardzew (70, 72), Sokołów (gm. Goszczanów 73), Starce (100), Stok (39), Sucha (13), Sulmów (21, 28, 29), Świątkowice (3), Świerki (30), Tądów Dolny (77), Tuchań (50), Wartkowice (13, 73), Wierzbowo (55), Wierzchlas (96), Wilczków (gm. Goszczanów 18, 101), Wojsławice (gm. Goszczanów 63), Wola Niedźwiedzia (59), Woleń (102), Wójcice (64), Wólka Marzeńska (4, 82), Wróblew (gm. Wróblew 72), Wrząca (gm. Błaszki 29), Zawady (gm. Błaszki 102), Zielęcin Mały (26), Zygry (26)1895-Bałdrzychów (98), Borysławice (49), Bratków Dolny (60), Brończyn (80, 81), Broszki (49), Bukowina (27), Chabierów (5, 41, 83), Charchów Księży (75), Charchów Pański (92), Chlewo (26), Chocim (6, 83), Choszczewo (60), Chwalęcice (1), Cielce (45, 55, 62, 71), Dąbrowa Miękka (75), Domaniewek (26), Dzierzązna (75), Golków (76), Górka Klonowska (54), Gruszczyce (89), Grzybów (11), Idzikowice (75), Kamienna (gm. Błaszki 39), Kamionka (gm. Pątnów 9, 42), Klonowa (55, 77), Klonów (45), Konopnica (gm. Konopnica 75), Korzenica (84), Kościerzyn (49), Kowale (97), Kuźnica Błońska (55), Lubola (31), Lututów (75), Ług (77), Łyskornia (11), Maciszewice (8), Majaczewice (12), Małków (8), Masłowice (2, 66), Miedze (75), Mikołajewice (gm. Warta 38), Modła (21), Monice (81), Naramice (11), Niewiesz (80), Nowa Wieś (gm. Poddębice 64), Ożarów (77), Pęczniew (64, 81), Poddębice (60), Proboszczowice (80), Prusinowice (gm. Szadek 100), Ralewice (41, 100), Rossoszyca (42), Rzechta (1), Rzeczyca (100), Sędzice (72, 75), Siemkowice (2), Smardzew (64), Sokołów (gm. Goszczanów 78), Sokołów (gm. Sieradz 101), Starzenice (9, 30), Stolec (9), Sulmów (90, 97), Sulmówek (97), Tądów (41), Trębaczew (36), Truskawiec (gm. Wartkowice 80), Ustków (42, 100), Wierzchy (gm. Zadzim 60), Wilczków (gm. Goszczanów 5), Wojków (80), Wojsławice (12), Wola Dzierlińska (96), Wola Łobucka (1), Wola Szczawińska (12), Wójcice (96), Wólka Marzeńska (4), Wólka Miłkowska (51), Wróblew (gm. Skomlin 82), Wrząca (gm. Błaszki 89), Wylazłów (gm. Poddębice 98), Zapusta Wielka (81), Zakrzew (11), Zawadki (42), Zawady (gm. Błaszki 1), Zielęcice (4), Żelisław (31)1896- Bogumiłów (73), Bugaj (gm. Warta 23), Charłupia Wielka (67, 82, 92), Chocim (5), Cielce (13), Czarnożyły (25), Dalików (54), Ewarystów (31), Garbów (92), Gaszyn (102), Grzybki (76), Gumnisko (7), Gzików (38), Jodłowiec (81), Justynów (12), Kamionacz (8), Karsznice (61), Kliczków Mały (28), Klonowa (39, 62), Kobierzycko (100), Konopnica (7), Krąków (1), Lubanów (21), Łubna (79), Majaczewice (1), Masłowice (3), Męcka Wola (1, 6), Modła (37), Mokrsko (7), Nagrobla (53), Naramice (7), Niechmirów (8), Niedzielsko (5), Ostrówek (49), Podłężyce (52), Poprężniki (13), Poradzew (44), Potok (8), Reduchów (92), Rożdżały (95), Ruda (3), Rychłocice (8), Siemkowice (2, 102), Socha (46), Stolec (53), Strzałki (87), Sulmów (6, 91), Tądów Górny (23), Tworkowizna (60), Wielgie (3, 5), Wola Dzierlińska (12), Wola Miłkowska (12, 71), Wola Przatowska (49), Wroniawy (8), Zacisze (gm. Goszczanów 41), Zalesiaki (102), Zapusta Mała (26, 91)1897- Adamów (gm. Poddębice 82), Bartochów (68), Będków (38), Boczki (gm. Szadek 68), Borysławice (29), Brończyn (54), Burzenin (49), Charłupia Wielka (18, 58, 59, 64), Chocim (47), Cielce (52, 87), Czarnożyły (24), Godynice (51), Gostków (15, 61), Jeziorsko (17), Kalinowa (3), Kiedosy (64), Klonowa (64, 77), Kłocko (91), Kołdów (41, 97), Kuźnica Strobińska (38), Lichawa (gm. Szadek 27), Lipicze (64), Łagiewniki (gm. Czarnożyły 40, 41), Łubna (19), Łyskorni (54), Małyń (27), Masłowice (2), Męcka Wola (37, 94), Męka (26), Mokrsko Szlacheckie (6), Niechmirów (59), Osjaków (54), Ożarów (54), Podłężyce (49), Proboszczewice (15), Prusinowice (gm. Szadek 50), Radoszewice (102), Ruda (gm. Wieluń 4, 18, 36), Rychłocice (3), Rzechta Drużbińska (64), Sempółki (65), Skomlin (2), Starce (40), Starzenice (4), Strobin (18), Tądów Dolny (6), Tur (15), Turów (82), Tymienice (49), Ustków (52), Walków (68), Wandalin (64), Wielgie (36, 91), Wilczków (91), Woleń (39), Wrząca (gm. Błaszki 32), Zapusta Mała (48), Żelisław (9)1899- Adamów (gm. Poddębice 31), Augustynów (270), Bardzynin (233), Bartochów (145), Biała (151), Biskupice (116), Bobrowniki (gm. Działoszyn 217), Bogumiłów (44, 174), Borysławice (233), Brodnia (gm. Pęczniew 36, 174), Brudnówek (31), Brzeg (217), Brzeźnio (20, 61, 137, 176), Brzozowiec (gm. Błaszki 125), Budzynek (93), Bukowiec (147), Burzenin (7, 111, 116), Charłupia Mała (228), Charłupia Wielka (53, 111, 112, 113, 117, 178), Chlewo (82), Chojne (258), Czarnożyły (244), Czechy (96), Dąbrowa (gm. Wieluń 226), Dąbrowa Rusiecka (121), Dąbrowa Wielka (258), Dębołęka (111, 116), Domaniew (gm. Dalików 226), Dominikowice (99), Dziebędów (8, 182), Dzierżawy (16, 31), Gawłowice (140), Góra (244), Grabina (gm. Zadzim? 7), Grabówka (111, 116), Grocholice (99), Grzymaczew (34), Gruszczyce (223), Jankowice (222), Janków (gm. Błaszki? 7), Jasionna (169), Jodłowiec (132), Józefka (gm. Poddębice 31), Kalinowa (gm. Błaszki 3, 8), Kamionka (gm. Burzenin 81), Kamienna (gm. Błaszki 8, 192), Kaszew (182), Kliczków (6), Klonowa (73, 97, 144, 197, 218, 243), Kluski (gm. Lututów 100), Kłocko (7), Kłódno (132), Kobierzycko (68, 104), Kobyla Chmielowa (125), Kokoszki (233), Komorniki (gm. Mokrsko 75), Korzenica (244), Kośne (67), Kraczynki (27, 36, 140), Kraszkowice (132), Krobanów (267), Krobanówek (183), Kwasków (182), Lipki (125), Lubola (217, 242), Lututów (161, 219, 257), Majaczewice (76), Małków (64, 134, 145), Mantyki (144), Masłowice (2), Mikołajewice (gm. Warta 133), Mnichów (93), Modła (28), Mogilno (88, 125), Mokrsko Szlacheckie (2), Monice (118), Nacki (125), Niechmirów (20), Niedzielsko (157), Niemysłów (32, 33), Osjaków (221, 259), Osowiec (174), Ostrów (gm. Brzeźnio 159), Ożarów (18), Panaszew (31), Pełczyska (132), Pęczniew (36, 51, 92), Piorunów (273 ?), Poradzew (120), Prusinowice (gm. Szadek 273), Przatów (71, 72), Pudłów (31), Ralewice (154), Rossoszyca (182), Rozcieszyn (143), Rożdżały (64, 274), Rzepiszew (251), Rychłocice (245), Sędzice (265), Skęczno (98), Skomlin (2), Smardzew (16), Sokołów (gm. Sieradz 203), Spędoszyn (19), Starzyny (144), Stojanów (94), Strobin (83), Sudoły (78), Sulmów (182, 217, 236), Szklana Huta (7), Świerki (7), Truskawiec (gm. Wartkowice 54), Tymienice (63, 122), Ustków (115), Wcisło (275), Wielka Wieś (93), Wielkopole (242), Wilczków (gm. Goszczanów 245), Wilkszyce (233), Wojków (146, 152), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 143), Wola Będkowska (132), Wola Krokocka (150), Wola Zaleska (gm. Zadzim 31), Woźniki (gm. Dalików 98), Woźniki (gm. Sieradz 99?, 274), Wroniawy (182), Zadzim (55, 158), Zdrzychów (125), Zofiówka (gm. Poddębice 143), Żelisław (55)1900-Barczew (191), Biernacice (134), Bogumiłów (118), Bolków (34, 264), Brudnów (43), Brzeźnio (245), Bukowiec (252), Burzenin (194, 198), Charłupia Mała (207), Charłupia Wielka (182), Chlewo (267), Chwalęcice (10), Cielce (181), Ciężków (80), Czarnożyły (93, 111), Dąbrowa Wielka (126), Dębołęka (42, 49, 206), Drwalew (82), Duszniki (223), Dzietrzniki (63, 178), Gajewniki (133), Garbów (54), Goszczanów (218, 231, 287), Góra (185, 233), Górki Grabińskie (131), Grabówka (13, 51), Gromadzice (232), Gruszczyce (139, 165, 184, 235), Janów (gm. Rusiec 146), Jasionna (225, 262), Jeziorsko (107), Justynów (160), Kamionacz (281), Kamionka (gm. Pątnów 82), Kamienna (gm. Błaszki 21), Kliczków Mały (293), Kliczków Wielki (293), Kołdów (59, 194, 197), Konopnica (gm. Konopnica 100), Krobanów (104, 108), Kuśnie (43), Lutomiersk (118), Lututów (14, 292), Łagiewniki (gm. Czarnożyły 53, 189, 254, 258), Łubna (50, 139), Majaczewice (190), Małków (90), Masłowice (93, 228), Męcka-Wola (26, 43, 163), Mokrsko (15, 121), Morawki (267), Ner (136, 200), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 59), Ogrodzim (231), Osmolin (gm. Zduńska Wola 82), Ożarów (219), Pęczniew (36), Pełczyska (43), Poniatów (12, 128), Poradzew (240), Prażmów (245, 273), Prusinowice (191), Psary (222), Radoszewice (18), Rembieskie (85), Ruda (gm. Wieluń 202), Rychłocice (8), Siemkowice (8, 21, 234, 239, 242), Sieniec (8), Smardzew (76, 190), Smaszków (22), Socha (191), Sokołów (gm. Sieradz 18, 42, 206), Spendoszyn (145, 151), Starce (33, 252), Staropole (gm. Brzeźnio? 205), Stojanów (110), Stok (106), Stolec (293), Strobin (66, 119), Sulimów (218, 287), Suliszewice (200), Tur (172), Wartkowice (204), Wielgie (277), Włocin (43), Waszkowskie (78), Wilkszyce (134), Wojsławice (43, 128), Wola Krokocka (127, 243), Wola Łobudzka (238), Wola Miłkowska (160), Wola Wiązowa (146, 269), Wolnica Niechmirowska (269), Wójcice (76, 145, 151), Wólka Miłkowska (143), Wróblew (gm. Wróblew 218), Wrząca (gm. Błaszki 77, 88, 91, 184), Zadzim (76, 94), Zalesie (gm. Sieradz 18), Zapole (82), Zapolice (6), Zborowskie (115), Zelgoszcz (225, 238)1901-Adamów (gm. Poddębice 193), Balin (258), Bogumiłów (42, 43, 120), Bolków (270), Borki Drużbińskie (180), Borzęckie (153), Brody (gm. Sędziejowice 72), Bronów (176), Brończyn (126, 236), Bugaj (gm. Wieluń 153), Burdynówka (66), Burzenin (15), Charłupia Mała (25), Charłupia Wielka (44, 297), Chlewo (30), Chotów (247), Cielce (85), Czarnożyły (160, 162), Dąbrówka Sieradzka (288), Dzietrzniki (274, 276), Gawłowice (231), Goszczanów (113, 187), Grabówka (207), Gruszczyce (8, 257), Janowiec (180), Jasionna (187), Kalinowa (gm. Błaszki 3), Karsznice (72), Katarzynopole (153), Kawęczynek (58), Kiełczygłów (141), Kliczków (244), Kliczków Wielki (194), Korzenica (71, 208), Kościerzyn (25), Krąków (56), Krokocice (105), Leśnik (31), Ligota (gm. Burzenin 107), Lipicze (gm. Goszczanów 277), Lipnica (179), Lututów (102, 136), Łaszew (242), Łubna (70), Małków (107), Masłowice (4, 11, 207), Męcka Wola (242), Męka (165), Modła (273), Mokrsko (4), Niechmirów (261), Niewiesz (69), Oleśnica (gm. Ostrówek 277), Oraczew (220), Orzeżyn (176), Pędziwiatry (176), Podłężyce (71), Poniatów (24, 53, 170, 231), Popów (176, 277), Poradzew (231), Prusinowice (gm. Szadek 175, 270), Radoszewice (147, 151), Romanów (148), Rossoszyca (15, 183), Rudniki (gm. Pęczniew 31), Rychłocice (17), Siedlątków (153), Skomlin (32), Smardzew (9), Sokołów (gm. Sieradz 93), Stara Huta (176), Starce (101, 124), Starzenice (211), Sulmów (30, 97), Szadkowice (107), Szynkielów (84), Tądów Dolny (34), Tomisławice (153), Tymienice (213), Ustków (152), Waliszewice (172), Widawa (162), Wielgie (105, 215, 261), Wierzchlas (32), Witów (gm. Burzenin 145), Włocin (62), Wojków (126), Wola Będkowska (166), Wola Miłkowska (143), Wola Przatowska (145), Wolnica Niechmirowska (38), Woźniki (gm. Sieradz 93), Wroniawy (273), Wróblew (gm. Wróblew 177), Wrząca (gm. Błaszki 100, 257), Wylazłów (gm. Pęczniew 73), Zakrzew (145), Zapole (282)1902- Bartochów (235), Biadaszki (232), Biernacice (315), Boczki (gm. Szadek 45, 91), Bogumiłów (13, 150, 205), Borysławice (150), Brzeźnio (20, 238), Brudzew (151), Chlewo (230), Cielce (228), Dąbrowa Wielka (21), Dębołęka (86), Glinno (214), Głuchów (228), Golice (302), Grabina (gm. Zadzim? 213), Gruszczyce (128, 141, 274), Jeziory (204), Kadłub (150), Kliczków Mały (48), Klonówek (223), Konopnica (gm. Konopnica 350), Kotlinki (142), Kraszyn (215), Krępa (155), Kuśnie (146, 156), Lututów (217), Łagiewniki (gm. Czarnożyły 305), Maksymilianów (215), Małków (302), Masłowice (4), Męcka Wola (333), Męka (215), Mierzyce (171), Młyn Pudłowski (214), Mokrsko-Szlacheckie (50, 333), Niemysłów (222, 230), Osjaków (90), Pęczniew (14, 141, 222, 230), Pierzchnia Góra (171), Polesie-Podłęskie (Polesie gm. Sieradz 37), Poniatów (72), Popowice (193), Poprężniki (151), Poręby (gm. Zduńska Wola 258), Pratków (142), Prażmów (5), Prusinowice (gm. Szadek 90, 194), Pyszków (43), Rudniki (14), Rusiec (203), Siemkowice (5), Skalmierz (42), Skomlin (333), Smardzew (195), Starzenice (89), Stolec (349), Świątkowice (182), Waszkowskie (143), Wągłczew (123, 141, 230), Widawa (40), Wiechutki (185), Wielgie (128, 187, 197), Wierzchlas (50), Wilkowice (gm. Wartkowice 150), Wojków (38), Wola Dzierlińska (155), Wola Miłkowska (165), Wola Pomianowa (35), Woźniki (gm. Sieradz 204), Wójcice (197), Wójtostwo Sieradzkie (90), Wrząca (293), Zacisze (193), Zadzim (228), Zagórzyce (gm. Poddębice 235), Zakrzew (210), Zawady (gm. Błaszki 214), Zduny (171), Żelisław (279)1903- Biernacice (18, 22), Bratków Dolny (144), Brończyn (34, 144), Brzeźnio (3), Budzynek (305), Charłupia Wielka (69, 70), Chodaki (gm. Zadzim 22), Chojne (23, 205), Choszczewo (172), Chropy (324), Cielce (77, 168), Czarnożyły (48), Czartki Małe (gm. Warta 327), Dąbrowa (gm. Wieluń 261), Dąbrowa Wielka (79, 112), Dąbrówka Sieradzka (246), Domaniewek (39), Dymek (218, 333), Gaj (271), Garbów (328), Głogowiec (339), Głuchów (280), Gostków (156), Góra Bałdrzychowska (151, 161, 172), Grądy (gm. Sieradz 218), Inczew (70, 74, 143), Jamno (77), Jankowice (246), Janków (gm. Wróblew 206), Jarocice (32), Jasionna (123), Kamilew (324), Kamionacz (225, 259), Kliczków Wielki (59), Kłady (144), Kobierzycko (194), Kociołki (343), Kołdów (172), Konopnica (gm. Konopnica 2, 280), Kopacz (297), Kościerzyn (347), Kraszkowice (13), Krobanów (325), Kuśnie (3, 100), Kuźnica Strobińska (58), Lipicze (gm. Goszczanów 31), Lisowice (39), Lubanów (243), Lubola (166, 358), Lututów (183, 203, 320, 323), Łubna Jarosłaj (52), Łubna Jakusy (52), Maciszewice (78), Majaczewice (135), Małyń (283), Masłowice (38), Męka (196), Mogilno (23, 145), Naramice (207), Ner (70), Niechmirów (311), Niemysłów (40, 341), Niewiesz (18), Nowa Wieś (gm. Wartkowice 25), Ochle (280), Ogrodzisko (324), Oraczew (8), Orły (337), Orzeżyn (4), Osjaków (41), Osowiec (gm. Pęczniew 44), Ożarów (207), Pątnów (261), Pęczniew (40, 145, 358), Poniatów (114, 132), Popów (188), Powodów (227), Radoszewice (65), Rossoszyca (39), Ruda (gm. Sieradz 218), Ruda Jeżewska (23), Rudniki (gm. Pęczniew 272), Rychłocice (130), Sęsów (39), Sędzimirowice (194), Siedlątków (188), Siemkowice (8, 172), Skomlin (42), Smaszków (63), Sokołów (gm. Sieradz 80), Starzenice (280), Stoczki (276), Stolec (21, 77), Suliszewice (342), Świątkowice (323), Tądów Dolny (126), Tobolice (301), Tubądzin (70, 74, 309), Ułany (188), Ustków (92, 195), Walków (76), Wartkowice (36), Wielgie (8), Wilczków (357), Witów (gm. Warta 191), Włocin (283), Wojsławice (101), Woleń (78), Wójtowstwo Sieradzkie (247, 278), Wólka Wojsławska (172), Wróblew (gm. Wróblew 172), Załęcze Wielkie (237), Zapole (221), Zduny (58), Złotowizna-Grobelna (Grobelne 253), Zwierzyniec (21), Żdżary (21)1904- Adamki (gm. Błaszki 192), Bartochów (113, 177), Biała Góra (266), Boczki (gm. Szadek 149), Borysławice (324), Bronówek (211), Brudnów (266), Brudzew (227), Charchów Księży (218), Charłupia Wielka (24), Chlewo (101), Chocim (10), Chodaki (gm. Zadzim 339), Chwalęcice (236), Cielce (122), Dąbrowa Wielka (47, 48, 75, 359), Dębołęka (95), Dobrosław (338), Domaniewek (51), Drużbin (32), Dziebędów (188), Dymki (171), Głaniszew (75), Goszczanów (31, 218, 275), Góra Bałdrzychowska (188), Gronów (105, 321), Gruszczyce (94), Kadłub (294), Kamionacz (359), Kawęczynek (122), Kliczków Wielki (265), Klonów (321), Kłocko (62), Kobierzycko (21, 348), Kociołki (23, 194, 286), Kokoszki (270, 315), Kołdów (165), Komorniki (85), Konopnica (gm. Konopnica 45), Kościerzyn (21, 348), Kowale Księże (321), Kraszkowice (347), Kraszyn (240), Leliwa (66), Lututów (338), Maciszewice (12), Majaczewice (318), Mirków? (349), Modła (22), Mokrsko (62, 348), Niechmirów (20, 263, 292), Niemysłów (93, 204), Nowa Wieś (47), Osjaków (117), Ostrów Warcki (191), Pątnów (315), Pęczniew (347), Poniatów (22, 28, 218), Powodów (227), Raczków (81), Radoszewice (180, 352), Rowy (146), Równa (144), Ruda (gm. Wieluń 351), Rzeczyca (294, 331), Rzepiszew (160), Spędoszyn (33), Starzenice (282), Stolec (123), Szydłów (339), Świątkowice (355), Świnice (101, 166), Trębaczew (242), Tur (341), Uników (355), Ustków (180), Wielgie (90), Wilamów (10), Wilkszyce (294), Witów (gm. Dalików 294), Wojków (247), Wojsławice (342), Wola Będkowska (191), Wójcice (12), Wróblew (gm. Wróblew 65, 136, 137, 142, 143), Wróblew (gm. Skomlin 85), Wydrzyn (160)1905- Biskupice (84, 88), Bolków (82), Borzewisko (gm. Poddębice 37), Bukowina (285), Burzenin (192), Charłupia Wielka (47, 230), Checwoda (324), Chlewo (199), Cielce (156), Dębołęka (84, 254), Duszniki (181), Dziebędów (8, 81, 277), Dzietrzniki (136, 263), Godynice (267), Golków (143), Gostków (17, 253), Goszczanów (28, 174), Góra (47), Góra Bałdrzychowska (25, 192), Gronów (116, 124, 253), Izabelów (101), Janiszewice (228), Jeziorsko (105, 165), Kalinowa (gm. Błaszki 7), Kamienna (gm. Błaszki 89), Karsznice (168), Kawęczynek (319), Klonowa (97, 228), Klonówek (165), Kobierzycko (64, 71), Kościerzyn (64), Łagiewniki (gm. Czarnożyły 244), Majaczewice (156), Masłowice (171, 284), Męcka Wola (19), Miedźno (gm. Warta 65, 166), Modła (231), Niedzielsko (284), Niemysłów (117), Osjaków (134), Ostrów (gm. Brzeźnio 47), Pełczyska (79), Pęczniew (267), Poprężniki (255), Prusinowice (240, 286), Ptaszkowice (178), Puczniew (18), Ruda (gm. Wieluń 284), Skomlin (25), Skrzynno (39, 165), Smardzew (223), Smaszków (240), Starzenice (156, 218, 276), Staw (gm. Czarnożyły 97), Stawiszcze (189), Strońsko (228), Suliszewice (136), Świnice (199), Tądów Dolny (1), Tymienice (90), Ustków (29), Wągłczew (10), Wierzbowa (gm. Wartkowice 311), Wierzchlas (11), Wilamów (1, 8), Wojków (164), Wola Przatowska (183, 184), Wola Wężykowa (152), Wola Więzowa (225), Woźniki (gm. Sieradz 317), Zacisze (gm. Wartkowice 167), Zadzim (297), Zamłynie (gm. Zduńska Wola? 356), Zapole (109), Zapusta Mała (317)1906- Balin (333), Biała (gm. Biała 311), Biesiec (333), Biskupice (275 do 277), Bogucice (128), Bogumiłów (256), Borki (gm. Siemkowice 307), Borzewisko (gm. Poddębice 260), Broszki (253), Brudnów (252), Brzeg (214), Brzeźnio (86, 272, 295), Buczek (gm. Buczek 59), Bujnów (253), Charchów Księży (334 i 335), Charłupia Mała (72), Chojne (339 i 340), Chotów (35), Czarnożyły (73, 115), Dalików (288, 353), Delfina (319), Dębołęka (72, 265, 266), Domaniew (gm. Dalików 328), Dziebędów (81), Dzierzążna (gm. Warta 333), Dzietrzniki (339 i 340), Dymki (253), Gaszyn (207), Góra Bałdrzychowska (221), Górki Zadzimskie (219), Gruszczyce (16), Grzybki (350), Inczew (148), Jeziorsko (318), Kałów (328), Klonowa (286), Kobierzycko (351), Kobylniki (gm. Błaszki 350), Kopacz (97), Kopydłów (307), Krępa (351), Krzeczów (193), Lipicze (gm. Goszczanów 253), Lututów (169, 275 do 277, 291, 311-zob. Gazeta Świąteczna, 343), Małków (184), Marzenin (175), Masłowice (42), Męcka Wola (41, 68), Męka (218), Mierzyce (275 do 277), Modła (3), Mokrsko (104), Niedzielsko (141), Nowe Miasto (192), Oraczew (275 do 277), Paprotnia (309), Pełczyska (164), Pęczniew (307), Podłężyce (332, 339 i 340), Polesie (gm. Sieradz 260), Poniatów (161, 332), Popów (307), Prażmów (86), Pyszków (263), Rembieszów (52), Rozomyśl (207), Rożdżały (122), Ruda (gm. Wieluń 127), Rychłocice (126), Sędzice (254), Siemkowice (193, 319), Sieniec (308), Smardzew (97), Socha (207, 253), Spędoszyn (221), Starzenice (17), Staw (gm. Czarnożyły 179), Strońsko (240), Sucha Dolna (322), Suliszewice (232), Tur (176), Wartkowice (207, 274, 288), Wierzchlas (253), Wierzchy (gm. Zadzim 219, 274), Wojków (282), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 185, 221), Wola Miłkowska (127), Zadzim (186, 202), Zakrzew (gm. Warta 309), Zapole (141), Zapusta Mała (28), Zawada (gm. Wartkowice 253), Zawadki (110), Zwierzyniec (275 do 277), Zygry (119)1907- Albertów (294), Aleksów (dziś Poradzew Nowy 130), Andrzejów (164), Anusin (261), Bałdrzychów (184, 205), Barczew (63), Bartochów (150, 286), Będków (262), Biadaczew (193), Bobrowniki (66), Boczki (gm. Szadek 44, 186), Bogusy (57 ?, 276), Borzęckie (208), Broników (128, 182, 286), Bronów (131), Brończyn (5, 251), Brzeźnio (114, 304), Bukowina (208), Burzenin (135, 144, 297), Busina (193), Ciągnisze (17), Charłupia Wielka (117), Chocim (131), Chorzew (90), Chwalęcice (93, 236), Cielce (109, 269), Czartki (gm. Warta 89), Dąbrowa (gm. Wieluń 57), Dąbrowa Widawska (119), Dąbrowa Wielka (91), Dębołęka (181, 303), Domaniew (gm. Dalików 208), Domaniewek (90), Drużbin (131), Duszniki (57), Dziebędów (56), Fułki (259 i 260 ), Garbów (95), Gaszyn (101, 246), Godynice (289), Golków (143), Gostków (125, 131, 244), Gronów (207, 253), Grzybki (90, 247), Janusz (262), Jeziorsko (253), Jeziory (83), Kamienna (gm. Błaszki 289), Kamionacz (293, 296), Kamionka (gm. Pątnów 276), Karsznie (193), Kazimierz (158), Kiełczygłów (262), Kiki (gm. Wartkowice (44), Kliczków (181), Klonowa (78), Kluski (gm. Pątnów 44, 181), Kobierzycko (1, 118, 303), Kociołki (140, 154, 188), Kopydłów (240), Kraszkowice (121), Krąków (90, 193), Krępa (gm. Poddębice 240), Krobanów (84, 114), Krzeczów (259 i 260 ), Kurek (gm. Błaszki 208), Kuźnica Błońska (140 ?), Kwasków (34, 143), Kwiatkowice (4, 5), Lipicze (gm. Goszczanów 181), Lipnik (165), Lutomiersk (158), Lututów (4, 88), Łabędzie (170), Łaszew (57, 222), Łężki (182), Łubna Jarosłaj (176), Małków (205, 262), Małyń (90, 150, 158, 236), Marynki (251), Masłowice (59), Męka Księża (170), Mierzyce (44), Młynisko (224), Modła (276), Mokrsko (11), Naramice (18), Niechmirów (234, 253, 267), Niedzielsko (16), Niemysłów (244), Nietuszyna (276), Niewiesz (222, 295), Obrów (89), Ogrodzim (127), Ogrodzisko (247), Oraczew (34, 222, 289), Orzeżyn (247), Osjaków (126), Osmolin (192, 205), Osowiec (gm. Pęczniew 256), Pęczniew (136), Piotrów (gm. Zadzim 158), Polesie (gm. Sieradz 115), Poniatów (19, 289), Porądzice (16), Potok (151), Pratków (244, 259 i 260), Prusinowice (gm. Szadek 78, 190 i 191, 300), Psary (181), Puczniew (150, 158), Pudłów (193, 233), Raciszyn (145 i 146), Raduczyce (193, 289), Ralewice (240, 251), Rębieskie (231), Rossoszyca (186, 247), Rożdżały (11, 54, 213), Rudlice (247), Rychłocice (153), Sędzice (110), Siedlątków (143), Siekanie (207), Sikory (286), Skrzynno (5), Słomków Mokry (181), Smardzew (165, 209), Socha (16), Sokolenie (140), Starce (44), Starostwo Szadek (236), Starzenice (18, 29, 133, 164, 265), Staw (gm. Czarnożyły 83), Stęszyce (44, 236, 247, 262), Stojanów (256), Stok (56), Stolec (181, 207), Strachanów (16), Sucha (182), Szczyty (gm. Działoszyn 152), Świnice Kaliskie (144), Truskawiec (gm. Poddębice 153), Trzebienie (136), Tymienice (101, 177), Ulesie (gm. Warta 231), Walków (8), Wągłczew (102), Wielgie (169, 200), Wierzchy (gm. Zadzim 76, 90), Wiktorów (gm. Zduńska Wola? 126), Wilamów (38), Wilczków (gm. Goszczanów 276), Witów (gm. Warta 286), Władysławów (gm. Dalików182), Włyń (117), Wola Flaszczyna (53), Wola Miłkowska (23), Woleń (57, 193), Wolnica Niechmirowska (90), Woźniki (gm. Sieradz 20, 23), Wójcinek (75), Wrony (193), Wróblew (gm. Skomlin 234), Wrząca (gm. Błaszki 207, 259 i 260), Wólka (115), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 259 i 260 ), Zadzim (181), Zamłynie (gm. Zduńska Wola? 234), Zapole (88, 169), Zborowskie (90), Zduny (41), Zelgoszcz (153), Żerosławice (143), Żdżary (222, 262)

piątek, 3 października 2014

Kurier Polski


„Kurier Polski” („Kuryer Polski”) – dziennik społeczno-polityczny wydawany w latach 1829–1831 w Warszawie.
Od 9 grudnia 1830 „Kurier Polski” był wydawany i redagowany przez Ksawerego Bronikowskiego, Adolfa Cichowskiego i Maurycego Mochnackiego, którzy opuścili redakcję „Gazety Polskiej”.
Łamy dziennika były sceną ostatniej fazy walki romantyków z klasykami. W czasie powstania listopadowego dominowała problematyka polityczna.
(źródło: Wikipedia)
Miejscowości pojawiające się w dzienniku:

1829-Lutomiersk (14)

1830-Syberja (gm. Złoczew 41), Zygry (78)

1831-Czołczyn (506, 550), Lutomiersk (500), Rębieskie (492), Zdziechów (558)

sobota, 23 sierpnia 2014

Dąbrowy Ostrowskie

Jakub Jurek:
Miejsce o tej nazwie pojawia się jedynie kilka razy w księgach metrykalnych, pierwszy raz w 1810 r. wraz z mieszkańcem – dranicarzem. Było to prawdopodobnie pustkowie leżące w okolicy Ostrowa. Być może mają pewien związek z folwarkiem Rybnik, nazwanym raz Rybnik v Dąbrowa. Dziś nie istnieją.

Piła Karolina

Jakub Jurek:
Enigmatyczna miejscowość Piła Karolina pojawia się w księgach metrykalnych po raz pierwszy w 1875 r. Ojcem chrzczonego w akcie dziecka był jakiś mechanik piły Gustaw Schmit, a świadkami mieszkańcy Barczewa. Nasuwa się więc stwierdzenie, że Piła Karolina to miejsce, w którym stała piła mechaniczna. Prawdopodobnie znajdowała się w okolicach Barczewa. Barczew posiadał tartak, możliwe więc że jest on tożsamy z Piłą Karoliną.