-->

poniedziałek, 30 marca 2020

Żabiniec bagno

Żabiniec, nazwa bagna znajdującego się na terenie wsi Pstrokonie w gminie Zapolice.

 1965 r.

 Geoportal

Zdjęcia z marca 2020 
 Kulok bagno

Kulok, nazwa bagna znajdującego się w gminie Widawa, na północ od wsi Chrząstawa.

 1965 r.

 Geoportal

Zdjęcia z marca 2020
 
środa, 25 marca 2020

Szary Kierz bagno

Szary Kierz, nazwa bagna znajdującego się pomiędzy wsiami Kurawy i Zaspy w gminie Warta. Podmokły teren wykorzystano do stworzenia w tym miejscu stawu.

1965 r.

Zdjęcie satelitarne z geoportalu.

Szary Kierz, marzec 2020.


 


niedziela, 22 marca 2020

Szary Dół staw

Szary Dół, nazwa stawu znajdującego się na terenie wsi Sadokrzyce, w gminie Wróblew.

 Szary Dół na mapie z 1965 r.

 Szary Dół (zdjęcie z geoportal)

Szary Dół 22.03.2020piątek, 20 marca 2020

Michałówka struga

Słownik Geograficzny:
Michałówka, struga w pow. kaliskim, gm. Iwanowice, płynie pod wsią Chojno, Niemiecka Wieś, Borek Księży, Kuczowola i Korzekwin.

Michałówka, obecnie bezimienna struga o ogólnej długości 15,5 kilometra. Struga zaczyna swój bieg w okolicach wsi Gzików, na terenie dawnych stawów podworskich. Mija kolonię Kamienna, wsie Chojno, Korzekwin, Kuczewolę i wpada do rzeki Pokrzywnicy przy miejscowości Hodyły. Na odcinku 5,31 kilometra przepływa przez gminę Błaszki. Płynąc od powiatu kaliskiego poszerza i pogłębia koryto. Nazwa znaleziona na mapie kwatermistrzowskiej, gdzie występuje pod nazwą  Małochowka.

 Michałówka (Małochowka) na mapie kwatermistrzowskiej

 Struga Michałówka od źródła do ujścia.

 Struga Michałówka i jej przebieg przez gminę Błaszki.

czwartek, 19 marca 2020

Biały Ług bagno

Biały Ług, nazwa bagna znajdującego się na terenie kompleksu leśnego na zachód od wsi Brąszewice, w gminie Brąszewice. Obecnie miejsce to powoli zarasta lasem. Obszar bagna jest pozbawiony wody i suchy. Występuje tutaj charakterystyczna dla terenów bagiennych roślina  turzyca bagienna. Tworzy ona wyróżniające się w krajobrazie kępy. Prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych lat miejsce to zarośnie lasem, a bagno całkowicie zaniknie.

 Biały Ług na mapie z 1965 r.

Zdjęcia satelitarne z geoportalu. Widać postępujące zanikanie bagna.Zdjęcia z marca 2020 roku. 


 
środa, 18 marca 2020

Brzozowy Ług staw

Brzozowy Ług, nazwa stawu znajdującego się w gminie Brąszewice, na terenie kompleksu leśnego na południe od wsi Sowizdrzały. Ten śródleśny zbiornik wodny obecnie pozbawiony jest niemal całej wody. Widoczne są tylko niewielkie, punktowe zastoiny wody. (zdjęcia robiłem na początku marca bieżącego roku).

1992 r.

Zdjęcia satelitarne z geoportaluMarzec 2020


Straganowa Góra wzgórze

Straganowa Góra, wzgórze o wysokości 202,7 m. znajdujące się na terenie dużego kompleksu leśnego, na zachód od wsi Brąszewice, w gminie Brąszewice. Wzniesienie w kształcie podłużnego wału ciągnie się przez kilkaset metrów. Zbocza strome o sporym spadku, cały obszar pokryty lasem sosnowym. Na szczycie znajduje się znak pomiarowy.

Straganowa Góra zaznaczona na mapie z 1992 roku.
wtorek, 17 marca 2020

Babie Ławy wzgórze

Babie Ławy, wzgórze o wysokości 179 m. Znajduje się na południe od wsi Sowizdrzały  na terenie dużego kompleksu leśnego w gminie Brąszewice. Wzniesienie jest w całości pokryte lasem sosnowym.

Babie Ławy na mapie z roku 1965.