-->

poniedziałek, 24 lutego 2014

Biała Góra

Biała Góra, wzgórze w gminie Sieradz. Wysokość ?

1965 r.
Na wzgórzę można się dostać najszybciej jadąc drogą prowadzącą ze wsi Woźniki do Zapolic. Tuż przed nowo wybudowanym wiaduktem, po lewej stronie rośnie młody las sosnowy. Przez młodnik prowadzi dróżka aż po sam szczyt wzgórza. Wzniesienie porośnięte jest borem sosnowym. Przed linią lasu należy pokonać wysokość licząc od podnóża do szczytu pagórka około 8 m.  Podziwianie okolicy uniemożliwiają gęsto rosnące sosny. Schodząc niżej, opuściwsz teren leśny można zobaczyć pola ciągnące się do rzeki Warty, wieś Woźniki oraz miasto Sieradz.


fot. Piotr Tameczka 
Opis zdjęć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
1. Biała Góra, widok z drogi Woźniki-Zapolice
2. Wjazd przez młodnik
3. Podnóże
4.Widok na pola ku rzece Warcie.
5. Szczyt wzgórza
6. Wejście na szczyt

poniedziałek, 17 lutego 2014

Myka

Myka, pustkowie w gminie Złoczew. Zaznaczone na mapie z 1839 r.

1839 r.


1965 r.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1813

92.o Młynek Myka zwany, na Złoczowie pod wyżey wspomnioną cegielnią położony, z drzewa kostkowego. Dach pod snopkami, komin z gruntu murowany. Ma komore izbę i młynicę. W izbie okien dwa, kominek i piec murowane posowa z tarcic bez podłogi. Drzwi pięcioro, z tych iedne na zawiasach, a czworo na biegunach.— W tym młynku tylko sie na iedno koło myle, ma dwa kamienie, i wszelkie porządki, do młyna należy stodołka nowa z drzewa kostkowego, pokryta dachem słomianym o dwoch samsiekach, iednym klepisku, z dwoygiem wrot na wylot na biegunach.—

Dziennik Warszawski 1869 nr 282

N. D. 9115. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do wiadomości powszechnej, że na zasadzie art. 7, postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową pierwszą przez licytację publiczną, która odbędzie w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
55. Złoczew, składające się z miasta Złoczew, z wsi Złoczewska, Huta stara, Huta szklanna, Czarna, Miklesz i Bujnów, z pustkowiów: Baby, Olesnica, Mikla i Nowa Huta, tudzież dobr Grojca małego z przyległością Stanisławów; do dóbr tych należą jeszcze realności folwark Borki, osada młynarska, wieś Borzęckie, pustkowie Leśniak, pustkowie Garbierka, karczma Syberja i wieś Cegielnia, oraz z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 5,79l kop. 85, vadium do licytacji rsr. 10,000, licytacja rozpocznie się od sumy rub. sr. 43,750, termin sprzedaży dnia 9 (21) Października 1870 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki do licytacji są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
(…) Kalisz dnia 3 (15) Listopada 1869 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Wierzchowina błoto

Słownik Geograficzny:  
Wierzchowina,  błoto koło wsi Wierzchowina.

środa, 12 lutego 2014