-->

niedziela, 22 listopada 2020

Górka Rzężawska

Słownik Geograficzny:

Rzężawy  al. Rzązawy, w XVI w. Rzyszawy, kol. z os. Górką Rzężawską, nad odnogą Prosny, pow. turecki, gm. i par. Goszczanów, odl. 28 w. od Turka; kol. ma 14 dm., 95 mk., 238 mr.; os. 1 dm., 3 mk. Rz. wchodziły w skład dóbr Goszczanów. W 1827 r. było 8 dm., 64 mk. Wspomina tę wś Lib. Ben. Łaskiego (II, 62) w opisie par. Goszczanów. 

Górka Rzężawska, dawniej osada położona na wschód od wsi Rzężawy na wzniesieniu znajdującym się u skrzyżowania dróg.

Górka Rzężawska w 1873 roku.

Górka Rzężawska naniesiona na współczesną mapę.