-->

sobota, 29 marca 2014

Kowalowa Górka

Kowalowa Górka, wzgórze  w gminie Sieradz. Wysokość(?). Wzniesienie znajduje się na południe od wsi Bogumiłów, w sąsiedztwie pól uprawnych. Zachodnia część wzgórza została rozkopana, wschodnia pokryta jest lasem sosnowym z domieszką brzozy. Dobry punkt widokowy na okoliczne pola i miasto Sieradz.   

1965 r.

Fot. Piotr Tameczka
1. Widok na stronę północną wzgórza.
2,3. Widok ze wzgórza na południe i południowy zachód.
4,5,6,7. Rozkopana, zachodnia część Kowalowej Górki.
8. Widok ze wzgórza na południe.
9. Brzozy i sosny porastające wierzchołek.piątek, 21 marca 2014

Góra Madełowa

Góra Madełowa, wzgórze  w gminie Wróblew. Wysokość 156.9 m. (wg. mapy w skali 1: 10 000 z 1992 r.). Wzniesienie opływa od strony południowej i zachodniej rzeczka Myja. Wzgórze pokryte jest częściowo lasem i polami uprawnymi.

1965 r.

Fot. Piotr Tameczka
1, 2. Strona południowo-wschodnia wzgórza.
3. Miejsce do wypoczynku na szczycie.
4. Widok na południowy-zachód.
5, 6. Zjazd do Józefowa.
7. Widok na południowy stok wzniesienia.
niedziela, 16 marca 2014

Kobierzycka Góra

Kobierzycka Góra, wzgórze  w gminie Wróblew. Wysokość 175.6 m. (wg. mapy w skali 1: 10 000 z 1992 r.). Góra w przeważającej części zajęta jest przez pola uprawne. Środkiem wzgórza przechodzi linia przesyłowa prądu, droga krajowa nr. 12, oraz droga gminna do Kobierzycka. Na wzgórze można dostać się niemalże od każdej strony drogami polnymi. Ze wzniesienia można zjechać malowniczym wąwozem do Olendrów. Na wierzchołku znajdują się wieża GSM oraz przystanek autobusowy, oraz kilka budynków mieszkalnych należących do Olendrów (część wsi Kobierzycko).

1965 r.

Fot. Piotr Tameczka

1. Kobierzycka Góra, widok od strony południowo-zachodniej.
2. Wjazd na wzniesienie od strony południowo-zachodniej.
3. Widok ze wzgórza na południowy-zachód.
4. Droga nr. 12 przechodząca przez Kobierzycką Górę.
5. Wieża GSM.
6. Widok na południe.
7. Zbliżenie na kościół we Wróblewie.
8. Pola rozciągające się po zachodniej części wzgórza.
9. Zabudowania Olendrów.
10. Pola rozciągające się po północno-zachodniej części wzgórza.
11. Północny zjazd do Olendrów.
12. Wjazd na wzgórze od strony Kobierzycka.
środa, 12 marca 2014

Tajwan wzgórze

Tajwan, wzgórze  w gminie Warta. Wysokość 169.8 m. (wg. mapy w skali 1: 10 000 z 1992 r.)

Najłatwiej dostać się na wzgórzę przez wieś Jakubice, a następnie Kolonie Baszków. Dojeżdżamy do kapliczki przy Dziwczej Górze. Obieramy drogę północną (niewidoczna na niżej zamieszczonej mapie). Około 700 m od kapliczki jest dróżka polna, która zaprowadzi nas na zachodni, rozkopany wierzchołek góry Tajwan. Na wzniesieniu znajdują się 3 wiatraki, stoki zajmują pola uprawne. Ze wzgórza podziwiać można okoliczne wzniesienia, wśród nich Łysą Górę.

1992 r.

Gazeta Świąteczna 1891 nr. 570

(...).Za wsią Jakubicami na zachód, o wiorstę drogi, leży góra stożkowa, którą lud tamtejszy nazywa „Dziewczą", zapewne dlatego, że na niéj za czasów pogańskich dziewice musiały ofiary składać. Daléj, trocha na północ, leży druga góra, większa, podługowata, gdzie się wyorują urny i różne naczynia, ponieważ widocznie było tam przed przyjęciem chrześćjaństwa cmentarzysko; dotychczas nikt tam jednak poszukiwań nie robił. (...).

Fot. Piotr Tameczka
1. Góra Tajwan, widok od dróżki z Koloni Baszków.
2. Wjazd od strony południowej.
3. Rozkopany zachodni wierzchołek.
4. Widok na zabudowania Koloni Gołuchy.
5. Jeden z wiatraków.
6. Rozdzielnia.
7. Widok na południowy zachód.
8. Widok  na Łysą Górę.
9. Strona północno-zachodnia.
10. Południowo-wschodni stok.
11. Wschodni wierzchołek.poniedziałek, 10 marca 2014

Góra Mantycka

Góra Mantycka, wzgórze  w gminie Wróblew. Wysokość 172.2 m. (wg. mapy w skali 1: 10 000 z 1992 r.)
Wzgórze jest sukcesywnie eksploatowane przez Kopalnie Kruszyw Mantyki. Złoże piasku i żwiru Mantyki ocenia się na 144 tyś ton.  Posiada wyznaczony obszar górniczy o powierzchni 11 856m 2 i teren górniczy o powierzchni 16 180 m 2. Złoże piasku Mantyki I  posiada wyznaczony teren górniczy o powierzchni 26 660 m2. (zob. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wróblew 2010 r.).
Obok wzniesienia przepływa bezimienny dopływ rzeczki Myji. Od strony wschodniej biegnie droga polna od Koloni Wróblew do Tworkowizny Oraczewskiej. Część wzgórza zajmują pola uprawne. Wskutek eksploatacji przez Kopalnie Kruszyw zniknęła znaczna część Góry Mantyckiej.  W przyszłości należy liczyć się z całkowitą zagładą tego wspaniałego punktu widokowego. 


1965 r.

Fot. Piotr Tameczka
1. Góra Mantycka od strony Tworkowizny Oraczewskiej.
2. Wjazd od strony wschodniej. 
3, 4, 5, 6 Wyeksploatowana część wzgórza. 
7. Szczyt, strona północno-zachodnia. 
8. Widok na północny-wschód. 
9. Widok na wschód. 
10. Widok na północ. 
11. Szczyt, strona północno-zachodnia. 
12.  Zjazd zachodni. 
13. Dróżka od strony zachodniej. 
14. Zabudowania Zgniłej. 
15. Góra Mantycka od strony północnej.


Żarnowa Góra

Słownik Geograficzny:  
Żarnowska Góra, obrąb leśny na obszarze Charłupi Wielkiej, w pow. sieradzkim.

Żarnowa Góra, wzgórze w gminie Wróblew. Wysokość 160.1 m. (wg. mapy w skali 1: 10 000 z 1992 r.). Od strony południowej okala je bezimienna stróżka. Od strony zachodniej przebiega piaszczysta droga z Charłupi Wielkiej do Tumidaja. Schodząc w kierunku północnym i wschodnim wychodzi się na pola wsi Drzązna. Żarnowa Góra nie jest mocno wyeksponowana w terenie. Porastający ją bór sosnowy uniemożliwia obserwację okolicy, stąd wzgórze jest mało atrakcyjne dla zwiedzających.

1992 r.

Żarnowa Góra, widok na wierzchołek. Fot. Piotr Tameczkaniedziela, 2 marca 2014