-->

piątek, 22 września 2017

Inwentarz dóbr Gruszczyce, Równa, Wrząca (1812)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Antoniego Pstrokońskiego w Sieradzu z lat 1812-1813 (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu) Inwentarz przepisał Piotr Tameczka.

Działo się we Dworze wsi Wrzący w Powiecie Sieradzkim, dnia Szesnastego Listopada, roku Tysiąc Osiemset Dwunastego.
Przed Pisarzem Aktowym Powiatu Sieradzkiego w Departamencie Kaliskim niżey podpisanym, w Mieście Sieradzu w Domu pod liczbą Trzydziestą Osmą przy ulicy Kollegiackiej mieszkaiącym, w przytomności dwóch świadków niżey wymienionych, stanęli osobiście:
1. Wielmożny Ignacy Smogorzewski, Sędzia Prezyduiący Trybunału Cywilnego Departamentu Kaliskiego, imieniem Wielmożney Nepomuceny z Zielonackich Grodzickiey, niegdy Wielmożnego Józefa z Kotulina Grodzickiego, Prezesa Rady Powiatu Sieradzkiego, dóbr Wrzący, Gruszczyc, Cieni małey, Niedonia, Równy i Rubicz z przyległościami w Powiecie Sieradzkim leżących Dziedzica, Małżonki, pozostałey wdowy, iako Opiekunki małoletnich Dzieci Tadeusza, Filipa, Ludwika, Teodozyi, Anastazyi, Stanisławy i Józefy Grodzickich, na mocy Pełnomocnictwa dnia Czternastego tego miesiąca przed Urodzonym Andrzejem Bogusławskim Notaryuszem Departamentu Kaliskiego zeznanego, którego Kopia do tego Aktu a Expedycya pierwsza do Wypisu Urzędownego załączy się, czyniący, w Kaliszu z Urzędu zamieszkały.
2. Wielmożny Józef Pomian Łubieński, Komisarz Policyi Departamentu Kaliskiego iako przydany Opiekun tychże małoletnich niegdy Wielmożnego Józefa Grodzickiego przez Radę Familiyną pod dniem trzydziestym Października roku bieżącego przed Sędzią Pokoiu Powiatu Sieradzkiego ustanowiony, także w Kaliszu z Urzędu zamieszkały.
Którzy, Opiekunka przez Pełnomocnika działaiąca, i przydany Opiekun osobiście, stawaiący, żądali stosownie do artykułu 941. Kodexu Postępowania, i artykułu 451. Kodexu Napoleona, spisania należytego Inwentarza.
3. Urodzony Piotr Grzelski Exaktor Konsumcyiny, w Miasteczku Błaszkach mieszkaiący.
4. Pan Jan Polesny, Burmistrz Miasteczka Błaszków tamże zamieszkały.
5. Pan Jakób Czołwiński, Złotnik w Mieście Kaliszu pod Numerem 53. przy ulicy Warszawskiey zamieszkały.
Czterey ostatni iako Biegli obrani przez Strony do ocenienia Sreber i wszelkich Sprzętów pozostałych po niegdy Wielmożnym Grodzickim dnia jedenastego Października roku tego tu w wsi Wrzący zmarłym.__ Poczym w przytomności wspomnionych Osób i świadków dwóch do tego Aktu wezwanych, na Koncu Dzieła wyrażonych, sporządzony został Inwentarz całego maiątku ruchomego i nieruchomego tyle razy wspomnionego niegdy Wielmożnego Józefa Grodzickiego, Prezesa Rady Powiatowey, ato wsposób taki

Tytuł I. w Dobrach Nieruchomych.

1. Dobra Wrząca z pustkowiami Borek, Zimna Woda i Migacz zwanemi z przyległościami, szacowane Działem z Siostrami Wielmożnemi Rychłowską i Błeszyńską dnia dwudziestego Lutego roku Tysiąc Siedemset Dziewięćdziesiąt Osmego w Sprawiedliwości Komissyi Sieradzkiey sporządzonemi, w Summie złote 200,000.
2. Dobra Gruszczyce, Cienia mała, Niedoń i pustkowie Dolsko, powyższemi Działami między Rodzeństwem szacowane złote 198,000.
3. Dobra Równa, Rubice, z dezertami Zakrzewem, Mierzonami, i Sikułami kupione od niegdy Wielmożnego Alexandra Ordęgi, Sędziego Trybunału Cywilnego Departamentu Kaliskiego (iak Kontrakt przedarzny dnia czwartego Marca roku Tysiąc Osiemset Piątego w Regencyi Kaliskiey zawarty świadczy) za Summę, łącząc porękawiczne złote 252,700.
4. Tu się wzmiankuie: że niegdy Wielmożny Józef Grodzicki, kupił kawał Boru na opał i budowanie w wsi Brąszewicach w mieyscu zwanym Glinianki, za Kwotę Pięćdziesiąt talarów, podług Kontraktu dwudziestego czwartego Lutego roku Tysiąc Osiemset dziesiątego z JPanem Janem Dambrowskim Nadleśniczym spisanego, którego to Drzewa na opał została ieszcze Część mnieysza na pniu, a Balkowego drzewa sztuk Osiemnaście, dotego nie wybrane.
(...)

Wieś Wrząca

Budynki Dworskie.
1. Dwór nowy przed dwunastą lat zbudowany, cały murowany, frontem na zachód słońca, do którego wchodząc, iest przed nim Przedsionek czyli Ganek na czterech słupkach murowanych, a strych z cegły, podbitka u góry z gliny biało wylepiona. Do Sieni małey Drzwi futrowane podwoyne gozdziami ze wnątrz nabiiane z zamkiem kluczem i antabą. Na szrodku tey Sionki Lampa zawieszona na hakach żelaznych. Z tey Sieni na lewey ręce Przedpokoy mały, do którego Drzwi podwoyne, z zamkiem kluczem i Antabą o iednym oknie na dwie części rozłożonym, w ktorym sześć tafel szklanych. Z tego Przedpokoiu Drzwi podwoyne do Pokoiu Zielono malowanego, w nim są trzy okna podwoyne o zielono malowanych ramach, kominek szafiaty, Piec Angielski z białych kafli, dwa pokoie grzeiący, podłoga sosnowa w tafle, obkładane drzewem dębowym. Z tego Pokoiu Drzwi do drugiego Pokoiu niebiesko malowanego, w nim są także trzy okna podwoyne, Kominek szafiaty, Drzwiczki żelazne do pieca, w ktorym się kładzie drzewo do palenia na kraty żelazne, podłoga w tafle Jesionowe, obkładane drzewem dębowym. W tych dwoch Pokoiach są sufity gliną wylepione i wapnem wyrzucone, malowane przedkominki marmurem wykładane, haki dwa na szrodku sufitow do paiąków. Z tego drugiego Pokoiu, Drzwi do Sali malowaney, w ktorey iest troie Drzwi podwoynych, do Ogrodu z oknami, piec biały okrągły na podstawce drewnianey, Kominek szafiaty, podłoga z tarcic w murze, dwie szafki kredensowe na zamki zamykane, Drzwi podwoyne do Sionki. Z tey Sali Drzwi do Pokoiu Sypialnego białego w ktorym iedno okno, Kominek szafiaty bez pieca, podłoga z tarcic. Z tego Pokoiu Drzwi do Garderoby poiedyńcze na zawiasach z zamkiem na Klucz zamykane, w tey Garderobie okno iedno podwoyne z okienicą zewnątrz na rygiel zawieraną, podłoga z tarcic. Z Pokoiu zaś Sypialnego Drzwi podwoyne do Pokoiu Panieńskiego białego w ktorym okien trzy, Kominek razem z piecem z Kafli białych, podłoga z tarcic. Z tego Pokoiu wchodzi się do małey Garderobki Drzwiami poiedyńczemi na zamek o kluczu zamykanemi, z tey Garderobki są Drzwi dubeltowe iedne drewniane drugie o szosciu szybach szklane na zawiasach żelaznych z zamkami na Dwor, a przez Schody idzie się na Gorę gliną wylepioną, naktorey chowaią się rożne lekkie ruchomości. Wracając do Panieńskiego Pokoiu, są z niego Drzwi podwoyne do Przedpokoiu w ktorym znayduią się Okno iedno podwoyne, Kominek z Kapturem, podłoga i Drzwi podwoyne do Sionki, ktorą się wychodzi przed Dwor. W całym Dworze /: oprocz dwoch Garderob są wszystkie Drzwi Stolarską robotą iednakową na dwie połowy podzielone, o zawiasach żelaznych, z zamkami, kluczmi, Antabami i rękoimami, a każde Drzwi w malowanych dwoch Pokoiach i w Sali są zielono malowane. Okna są wszystkie na zawiasach z dwiema ryglami i szkoblami, dubeltowe, maiące po Dwanaście wielkich szyb, oprocz Przedpokoi dwoch gdzie są okna poiedyńcze, każde o szosciu szybach wielkich. W Pierwszym Pokoiu dwie szyby zewnątrz przetrącone, w drugim Pokoiu trzecie zewnętrzne okno całe wybite, tylko Ramy są na Sali przetrącone dwie Szyby, a trzy wybite. W Sypialnym Pokoiu przetrącone trzy szyby, w Garderobie dwie, w Panieńskim Pokoiu sześć. Wszystkie okna a nawet Drzwi dubeltowe, do Ogrodu szklane, maią Okienice Żeluziami zwane, malowane, na zawiasach z haczykami dwiema. Przed Dworem iest dziewięć Topoli zasadzonych. Za dworem iest założony nowo Ogrod Włoski, w ktorym niektore Drzewka znayduią się, z frontu ogrodzony płatami rzniętemi, w tyle za żerdziami nad Rowem. Na boku Dworu Wychodek z Drzwiami na zawiasach z haczykiem. Studnia blisko Dworu, ocembrowana balami sosnowemi z Sochą i wiadrem.
Browar po prawey stronie Dworu, stary, z Bali rzniętych pobity Dranicami, w ktorym iest Sień obszerna gdzie Piwo robią, do Sieni dwoie Drzwi iedne z frontu, drugie od Studni na biegunach, komin cały aż nad dach, Brantmury i kotlina do kotła z cegły murowane, Rynna z kotła do kadzi i Schody na gorę. Izba i Komora Drzwi dwoie, z tarcic w Izbie, iednę do Sieni, drugie do Komory, z Komory także Drzwi na dwor, z tych Drzwi iest czworo na zawiasach żelaznych z żelaznemi szkoblami i wrzecądzami. W Izbie okna dwa, każde o Szesnastu szybach, koryto murowane do zalewu, Piec i komin z cegły murowane, Suszarnia, ktorey Czeluście wychodzi z Sieni, a idzie Rurą murowaną z cegły na gorę filarem. Lasy na gorze laskowe.— Za Browarem
Studnia przy Sadzawce ocembrowana, z Sochą wiadrem bez okucia, i Rynną idącą do Kotła.
Sadzawka w ktorey są Ryby, z upustem i mostkiem na nim.—
Gorzalnia razem pod iednym Dachem z Izbą Czeladną, Wolarnią i Chlewami. Dla trzody cały ten budynek szkudłami pobity, w dachu frontowym iest Dymnik z oknem szklanym u facyaty przy Gorzalni iest okno bez szkła a u Wolarni w facyacie okno ze szkłem. Gorzalnia cała murowana i wybielona, komin aż nad dach i Brantmury w Sieni murowane. Do Sieni wchodząc Drzwi podwoyne sosnowe na zawiasach żelaznych z szkoblami- z Sieni do Gorzalni takież Drzwi na zawiasach z szkoblami i wrzeciądzami w Gorzalni okien cztery, każde o szesnastu szybach, ale z tych iest wybitych sześc tafel, przetrąconych zaś dwie, podłoga w połowie tylko z dylów zła, kominek i kotlina do garzy murowane, Posowa z tarcic, z Gorzalni Drzwi do komorki, gdzie bywa Surowiec, w ktorey iest okno małe o trzech szybach, i Okienica sosnowa do Sieni. Studnia w Gorzalni, u ktorey iest Pompa żelazna. Rynny sosnowe trzy.—
Czeladna Izba murowana, wchodząc do Sieni drzwi na zawiasach z szkoblami i wrzeciądzami do Izby Czeladney drzwi na zawiasach z klamką i haczykiem żelaznemi, komin z Sabatnikiem i piecem murowanem kaptur u komina, trzyma pręt żelazny posowa z tarcic, dwie framugi w murze z pułkami drewnianemi, okien dwa, każde o szesnastu szybach, trzecie okno do wolarni o takiż szybach mnieyszych z Sieni drzwi na zawiasach z szkoblami i wrzecądzem.— Wolarnia z podłogą z bali złobami na około także z Bali i drabinami. Studnia murowana do wywaru, zamykana na wrzecądz, okienek trzynaście szklanych, na posowie iest tymczasem położona Kopa tarcic nowych. Wrota. Dwor na biegunach. Chlewy.
Chlewy na drugiey połowie wolarni dla trzody cztery, o pięciu drzwiach na zawiasach z szkoblami do zamykania, bez podłogi, do nich iest Okienek małych dziewięć, ale dwa bez szkła.—
Chlewy i Wolarnia są w ryglowkę zbudowane i przyciesi podmurowane.
Oficyna z Bali sosnowych rzniętych, dach pod szkudłami, na rogach dachu są dwie gałki blaszane, iedna z gwiazdą, Komin na sochach wylepiony, na wierzchu nadmurowany. W tey Oficynie Sień z Kuchenką, Pokoi dwa, każdy ma Kominek murowany o iednym piecu Kaflanym dwie Pokoie grzeiącym. Drzwi czworo, pierwsze ze Dworu do Sieni na zawiasach z klamką do zamykania, drugie z Sieni do Pokoiu na zawiasach z zamkiem na klucz zamykanym bez klucza, trzecie do pokoiu drugiego z pierwszego na zawiasach bez zamknięcia, czwarte z pokoiu na Dwor ku wolarni dubeltowe na zawiasach żelaznych iedne z haczykiem, drugie wewnątrz do połowy szklane, z szkoblami i wrzecądzem, w pierwszym pokoiu dwa okna, w drugim iedno, szklane, iedno frontowe okno na zawiasach z haczykiem, Okienice dwie w pierwszym pokoiu wewnątrz podmurowane, w obydwoch pokoiach podłoga z tarcic nadgnita, a połowa dobra.—
Kurniki nowe z bali rzniętych, z dachem krytym o pięciu drzwiach na zawiasach z szkoblami Ośmiu i czterma wrzecądzami, w dwoch Kurnikach iest podłoga z cegły, na posowie tymczasem tarcice położone.
Kopiec na ktorym przed kilku laty stał Dwor stary, w około tego kopca i na nim iest Drzewo rodzayne sliwkowe i wisniowe.
Dom zwany czworaki nad drogą, z bali rzniętych, pod snopkami, komin z gruntu murowany, o czterech Izbach, czterech Komorach, czterech oknach za szkłem, i czterech Kominkach, a o dwoch piecach z cegły, z ktorych każdy grzeie dwie Izby, o dziesięciu drzwiach na biegunach. Sień iest na wylot. Podłogi nie masz. Posowa wszędzie z tarcic oprocz sieni:—
Kuchnia stara z Bali rzniętych, Dach z dranicami z guntami pobity, komin z gruntu murowany, ma dwie Izby i dwie komory, cztery okna z tych iedno małe, dwa piece z cegły, ieden Sabatnik, ieden kominek wielki, drugi mały murowanie, Szescioro drzwi na zawiasach z szkoblami i wrzecądzami, Posowa z balikow.—
Za Kuchnią Sadek z drzewem sliwkowym i iedną gruszką, w nim iest ulow z pszczołami osiem, a prożnych cztery.— Daley ku spichrzowi Ogrod nowo założony ze Szczepami, ktorych połowa wyschła.—
Spichrz nowy przed dwiema laty zbudowany, cały murowany, z dachem pod szkudłami, o dwoygu drzwiach na wylot, iedne drzwi są o troygu zawiasach futrowane i gozdziami zewnątrz obite, drugie proste o dwoch zawiasach, oboie z zamkami i kluczami, podłoga i posowa z tarcic, są cztery słupki pod posową, okien małych osiem za szkłem z kratami sosnowemi i komory dwie na iednym boku, do ktorych Drzwi dwoie na zawiasach z zamkami i kluczami, w każdey komorze dwa okienka za szkłem z kratami sosnowemi, Schody na gorę sosnowe. Na Gorze okan dwa, każde o szesnastu szybach w facyatach, z ktorych iedna szyba wybita, Dymnik na szrodku dachu za szkłem.
Sklep na boku pod Spichrzem murowany i sklepiony o troygu drzwiach na zawiasach żelaznych z zamkami i kluczami.—
Stodoły okolne: Pierwsza o dwoch klepiskach i podwoynych Wrotach na biegunach, z zamkami z frontu, a na tyle z zatykami drewnianemi. Druga szrodkowa o dwoch klepiskach z wrotami podwoynemi na wylot na czopach i Kunach żelaznych, z czterema zamkami, na klucze z obydwoch stron zewnątrz zamykanemi,— Spichrz na połowie iednego Samsieka z drzwiami na zawiasach z szkoblami i wrzecądzem. Trzecia Stodoła taka iak pierwsza.—Czwarta Stodoła czyli Szopa o dwoygu wrotach na biegunach z szkoblami, i iednym wrzecądzem u przednich wrot, bo drugie wrota tylne zawieraią się na zatyczkę żelazną.— Te Stodoły z drzewa rzniętego, dach pod snopkami, z dwiema szorami szkudeł lub dranic na około u dołu.—
Staynia z Wozownią nowa, w słupy murowane z cegły i wybielone, między ktoremi Sciany z bali rzniętych, dach pod szkudłami, do Staien iest troie Drzwi na zawiasach, z szkoblami i wrzecądzami, w Stayniach są złoby z drabinami:— Do wozowni wrota z tarcic na zawiasach z szkoblami i wrzecądzem. Z Wozowni Schody na gorę z drzwiami podnoszonemi na zawiasach z szkoblami i wrzecądzem oraz kłotką. Facyaty maią dwie okiennice zamiast okien. Na szrodku dachu są dwa Dymniki z oknami szklanemi.
Obory stare trzy okolne z sobą związek maiące, w iedney Oborze iest podłoga z korytami dwiema i drabinami dwiema: w drugiey koryta z drabinami na okoł, w trzeciey także koryta z drabinami. Wrot iest troie. Sciany z bali rzniętych częścią iuż popruchniałych z przyciesiami. Dach pod Snopkami.
Owczarnia murowana cała w Polu stoiąca, Wrot do niey dwoie na biegunach wewnątrz kołkami zatykanych. Drzwi małych po bokach dwoie na biegunach, iedne z nich zamykane zewnątrz na wrzecądz z szkoblami, posowa na balikach z żerdzi, na ktorych polepa gliniana. Dach dranicami pobity.—
Wyiezdzaiąc od Dworu ku Owczarni iest Kolumna murowana, na ktorey Statua Swiętego Wawrzyńca.

Budynkie Wieyskie.

Nro 2do Chałupa stara, w ktorey mieszka Ciesla Rayn i Mularz Leszczynski. Ta Chałupa o dwoch Izbach i dwoch komorach, w kazdey Izbie iedno okno, ieden kominek, a ieden piec na dwie Izby, iedna Sien. Drzwi szescioro na biegunach. Komin nadmurowany. Dach pod Snopkami— Chlewik przy Scianie Chałupy. Ogrody dwa i Sadek.
Nro 3tio Chałupa mieszkania Jozefa Łakomiaka Pułrolnika, ma Sień, Izbę z komorą, w Izbie okno iedno, kominek z piecem z gliny, Drzwi czworo na biegunach, komin z gliny, Dach pod Snopkami. Ma Stodołę, Oborę, Chlew na trzodę, i Ogrod.—
Nro 4to Chałupa mieszkania Pawła Domagały, Pułrolnika, ma Sień, Izbę z komorą, w Izbie okno iedno, kominek z piecem z gliny, Drzwi czworo na biegunach, komin z gliny, Dach pod Snopkami, ale zły. Ma Stodołę, Oborę i Chlewik. Ta Chałupa potrzebuie reperacyi w posowie i kominie, ponieważ balki dwie złamane.—
Nro 5to Chałupa Bartłomieia Owczarka Pułrolnika, maiąca Sień, Izbę z komorą, w Izbie okno iedno, kominek z piecem z gliny, Dach pod Snopkami, posowa z balikow. Ma Stodołę, Oborki dwie, Staienkę, Chlew i Sadek mały.—
Nro 6to Chałupa mieszkania Marcina Mikołayczyka, maiąca Sień, Izbę z komorą, w Izbie okno iedno, piec i komin z gliny, drzwi czworo na biegunach, posowa z balikow - Komin z gliny, Dach pod Snopkami. Ma Stodołę, Oborę złą, Chlewiki dwa i Sadek.—
Nro 7mo Chałupa mieszkania Jana Skrzypczyńskiego Mularza. Ta Chałupa ma Sień, Izbę z komorą, w Izbie okien dwa, Kominek z piecem z cegły, drzwi czworo na biegunach - posowa z balikow - Komin z gliny nadmurowany, Dach pod Snopkami. Ma Oborkę i Ogrod.—
Nro 8vo Chałupa mieszkania Antoniego Mikołayczyka Pułrolnika. Ta Chałupa o iednej Sieni, Izbie z komorą, - w Izbie okno iedno, piec z Kominem z gliny, Drzwi czworo na biegunach - posowa z balikow, Komin z gliny, nadmurowany. Dach pod Snopkami. Ma Stodołę, Oborkę, Staienkę, i dwa Chlewiki.—
Nro 9no Chałupa mieszkania Kazimierza Domagały Pułrolnika, taka iak Osma. Do niey należą Stodoła, Obora zła, Chlewiki dwa, Staienka i Sadek.—
Nro 10o Chałupa mieszkania Mikołaia Szewczyka Pułrolnika taka iak Osma, oprocz: że posowa zła, a Komin tak iak u Dziewiątey nie nadmurowany. Do niey należy Stodoła o dwoch boiowiskach i o dwoch Samsiekach, Oborka, Chlewik, Szopa i Sadek.—
Nro 11o Chałupa nowa z drzewa rzniętego, mieszkania Andrzeia Łukasiewicza Pułrolnika, Dwoiaki zwana, o iedney Sieni, dwoch Izbach, dwoch Komorach, w pierwszey Izbie są dwa okna, Kominek i piec, w drugiey Izbie iedno okno, ieden kominek i ieden piec z gliny, posowy z tarcic - Drzwi szescioro na biegunach - Komin z gliny nadmurowany, Dach pod Snopkami. Do niey należy Stodoła, Oborka i Staienka.—
Nro 12do Chałupa stara mieszkania Błazeia Swierczaka Pułrolnika o iedney Sieni, Izbie z Komorą, w Izbie okno iedno, piec z Kominem z gliny, posowa z balikow, drzwi czworo na biegunach, Komin z gliny, dach pod Snopkami, przestawienia potrzebuie bo się wszystko wali. Do niey należy Stodoła, Obora, Staienka Chlewik i Sadek.—
Nro 13tio Chałupa stara mieszkania Ignacego Porady Pułrolnika o iedney Sieni, iedney Izbie z Komorą, w Izbie okno iedno, Kominek z piecem z gliny, posowa z balikow, drzwi czworo na biegunach, Komin z gliny nadmurowany, Dach pod Snopkami:— Komin i Sień potrzebuią naprawy.—Do niey należy Stodoła, Obora, Staienka i Chlewik.—
Nro 14to Chałupa mieszkania Pawła Wawrzyniaka Pułrolnika, o iedney Sieni, iedney Izbie z Komorą, w Izbie okno, Kominek z piecem z cegły, posowa z bali.—Drzwi czworo na biegunach.— Komin z gliny ktory trzeba naprawić.—Dach pod Snopkami.—Do niey należy Stodoła z drugim samsiekiem złym, Obora zła, Chlewik i Sadek.—
Nro 15to Chałupa stara mieszkania Marka Kostrzewy Pułrolnika — o iedney Sieni, iedney Izbie z Komorą, w Izbie okno iedno, Kominek z piecem z gliny, posowa zła w balkach, czworo drzwi na biegunach, Komin z gliny. Dach pod Snopkami.—Do niey należy Stodoła, Obora, Staienka, Chlewik i Sadek.— Naprawić trzeba posowę, Komin i Samsiek w Stodole.—
Nro 16to Chałupa mieszkania Filipa Maniaka, Pułrolnika — o iedney Sieni, iedney Izbie z Komorą, w Izbie okno iedno, Kominek z piecem z gliny.—Posowa z bali — Drzwi czworo na biegunach — Komin z gliny nadmurowany.—Dach pod Snopkami.—Ma Stodołę, Oborę, Chlewik i Sadek.—
Nro 17to Chałupa mieszkania Wawrzynca Oleyniczaka Czynszownika — o iedney Sieni, iedney Izbie z Komorą, w Izbie okien dwa, Kominek z piecem z gliny — posowa z balikow — Drzwi czworo na biegunach — Komin z gliny—Dach pod Snopkami.—Ma Stodołę i Chlewik.—
Nro 18to Chałupa Jana Kacprzaka Pułrolnika taka iak Siedemnasta oprocz ze iedno okno w Izbie — Ma Stodołę, Oborkę, Chlewiki dwa i Sadek.
Nro 19to Chałupa Jana Wieruckiego Zagrodnika, taka iak Siedemnasta. Do niey należy Stodoła przy Chałupie, Oborka i Chlewik.—
Nro 20mo Chałupa mieszkania Filipa Swierczaka Pulrolnika taka iak Siedmnasta, i Komin iest nadmurowany. Ma Stodołę, Oborę, Staienkę przy Chałupie, i Chlewik przy Oborze.
Nro 21mo Kuznia nowa, pod dozorem Zygmunta Dąbkiewicza Kowala, Kuznia w słupy i z przodu murowana, bez posowy i podłogi, Drzwi podwoyne na zawiasach z wrzecądzem i szkoblami dwiema, Dach pod szkudłami:— Do tey Kuzni, nalezy Chałupa, o iedney Sieni, iedney Izbie z Komorą, w Izbie okien dwa — Kominek z piecem z cegły— i Sabatnik — posowa na Izbie z tarcic a na Sieni z dyli — Drzwi troie na zawiasach — a czwarte na biegunach — Dach pod Snopkami z dwiema szorami u dołu dranic.—
Nro 22mo Gosciniec wiezdny, mieszkania Jana Mikołayskiego Karczmarza.— Dom goscinny w ryglowkę budowany i podmurowany, o iedney Sieni, trzech Izbach i trzech Komorach.— w pierwszey Izbie okien trzy, Kominek z piecem z cegły, podłoga i posowa z tarcic, częściami złe. W tey Izbie stoł długi, Misnik na nogach i Ławki dwie.— w drugiey Izbie okien dwa. Kominek z cegły, posowa z tarcic, w trzeciey Izbie okno iedno, Kominek z cegły i piec dwie izby grzeiący, posowa z tarcic.— Drzwi siedmioro, z tych na zawiasach szescioro, na biegunach iedne, wrzecądze są u dwoyga drzwi z haczykami dwiema i czterema szkoblami.— Posowa z tarcic na Komorach — Komin cały murowany. Dach pod dranicami.— Staynia wiezdna z cegły w ryglowkę, podmurowana, z złobami na około bez drabin, wrot dwoie na wylot na czopach z wrzecądzami i szkoblami.— Drzwi małe we wrotni na zawiasach z klamką żelazną, Dach pod dranicami.— Oborka, z pałek, pod Snopkami.
Nro 23tio Chałupa Tomasza Migacza Pułrolnika, Dwoiaki — o iedney Sieni, Izbach dwoch, Komorach dwoch, w Izbie kazdey po iedney oknie, iednym Kominku z gliny, piecu iednym z cegły — posowy z tarcic. Drzwi siedmioro na biegunach, Komin z gliny, nadmurowany, Dach pod Snopkami.—Do tey Chałupy iest Stodoła, Obora i Chlew.—
Nro 24to Chałupa Marcina Stęporka Pułrolnika, o iedney Sieni, iedney Izbie z Komorą, w Izbie okien dwa, Kominek z piecem z gliny, posowa z bali, Drzwi czworo na biegunach, Komin z gliny, Dach pod Snopkami. Należy do niey Stodoła, Obora, Staienka i Sadek.—
Nro 25o Chałupa Dwoiaki z bali rzniętych, Jozefa Krolaka Pułrolnika, nieskonczona, o iedney Sieni, dwoch Izbach, iedney Komorze, trzech oknach. Brakuie Dachu, Komina, piecow, Kominkow, posowy, drzwi i okien.— Do niey iest Stodoła, Obora, Chlewy dwa i Staienka.—
Nro 26to Chałupa nowa z bali rzniętych, Rocha Kałuży Pułrolnika. Dwoiaki, o Dwoch Sieniach, dwoch Izbach, i iedney Komorze, w pierwszey Izbie okien dwa, Kominek z piecem z cegły, — w drugiey Izbie okno iedno, Kominek z piecem z cegły — posowy na Izbach i Komorze z tarcic — Drzwi szescioro na biegunach — Komin cały murowany — Dach pod Snopkami z dwiema szorami szkudeł od dołu.— Do niey należy Stodoła, Oborka, Staynia i dwa Chlewiki.—
Nro 27o Chałupa nowa. Dwoiaki, Jędrzeia Pipi Pułrolnika o iedney Sieni, dwoch Izbach, Komorach dwoch, w Izbie kazdey po iednym oknie, Kominku i piecu z cegły, posowy z tarcic — Drzwi siedmioro na biegunach, Komin z gliny nadmurowany, Dach pod Snopkami z szorami u dołu szkudeł. Do niey Stodoła, Obora, Staienka i Chlewik.—
Nro 28o Chałupa Marcina Wlazłego Pułrolnika, o iedney Sieni, i Izbie z Komorą, w Izbie okno iedno, piec z Kominkiem z gliny, posowa z bali, Drzwi czworo na biegunach, Komin z gliny, Dach pod Snopkami. Do niey iest Stodoła, Obory dwie, Staienka i Chlew.
Nro 29no Chałupa Dwoiaki Jana Wilka Pułrolnika: o Sieniach dwoch, Izbach dwoch, Komorach dwoch, w pierwszey Izbie okien dwa piec z Kominkiem z cegły, w drugiey Izbie okno iedno, Kominkiem z piecem z cegły, posowy z tarcic, Komin cały murowany, Dach pod Snopkami z trzema szurami szkudeł u dołu. Tylko Stodoła , do tey Chałupy.—
Nro 30mo Chałupa Jana Swierczaka Pułrolnika: o iedney Sieni, iedney Izbie z Komorą, w Izbie okno iedno, Kominkiem z piecem z gliny, posowa z dyli, drzwi czworo na biegunach — Komin z gliny, nadmurowany, Dach pod Snopkami — Należy do niey Stodoła , Staienka, Obora i dwa Chlewy.—
Nro 31o Chałupa Błazeia Swistaka Pułrolnika, podobna Trzydziestey zewszystkim, procz Staienki.—
Nro 32o Czworaki — wyżey są między Dworskiemi Budynkami.
Nro 33o Chałupa Woyciecha Dawida Owczarza przy Owczarni, stara o iedney Sieni, i Izbie z Komorą Pułrolnika: o iedney Sieni, iedney Izbie z Komorą, w Izbie okno iedno, Kominek i piec z cegły, Drzwi czworo na biegunach — Komin z gliny, Dach pod Snopkami — Posowa z balikow zła — Do niey iest Stodołka o iednym Samsieku, i Oborka z starego drzewa.—

Łapigrosz

Nro 35o Chałupa z drzewa Kostkowego, w ktorey Szynk Pański, o iedney Sieni i iedney Izbie z Komorą. W Izbie Kominek z piecem z gliny, okno iedno, posowa z dyli łupanych. Drzwi czworo na biegunach, Komin z gliny, Dach pod Snopkami — Stodoła o iednym Samsieku, Oborka i Studzienka wybrana z ziemi.—

Folwark Zimna Woda

Nro 35o Chałupa o iedney Sieni, i Izbie z Komorą. W Izbie okien dwa małe i większe, Kominek z gliny, piec z cegły, posowa na Izbie i Komorze z dyli, Komin z gliny, nadmurowany, Drzwi czworo na biegunach, Dach pod Snopkami. Stodoła z drzewa Kostkowego o dwoch klepiskach, w iednym iest Spichrz przez puł Samsieka, Drzwi do Spichrza na zawiasach z zamkiem bez klucza, Wrot dwoie na Konach zelaznych, u gory na wylot czyli raczey czworo, do ktorych są dwa wrzecądza z czterma szkoblami i dwiema kłotkami — Dach pod Snopkami.——
Obora z drzewa Kostkowego, Wrota na biegunach, Drzwi na biegunach z szkoblami i wrzecądzem do kłotki — Dach pod Snopkami — Żłoby z drabinami.—
Komorka osobna na Sieczkę z Kostkowego drzewa, Drzwi na biegunach Dach pod Snopkami, — Sadzawka przed Chałupą z Upustem złym, na ktorym jest Mostek.—

Migacz

Nro 36o Młyn Migacz na Stawie o iednym Kole, z Kostkowego drzewa, Dach słomą pokryty, podłogi nie masz. Wał, na ktorym wici żelaznych cztery, Czopy dwa na nim żelazne, Kosz sosnowy z desek — Skrzynia z desek — Kamienie dwa dobre. Drzwi dwoie iedne na zawiasach z wrzecądzem i szkoblami, drugie na biegunach gołe.—
Chałupa z Kostkowego drzewa, o iedney Sieni i Izbie z Komorą, w Izbie podłoga i posowa z tarcic, Kominek z piecem z cegły, okna dwa. Drzwi pięcioro na zawiasach. Przyciesi popruchniałe. Dach słomiany, Komin z gliny, nadmurowany.— Ma Stodołkę starą, i Chlewy stare złe.—

Pustkowie Poremby

Nro 37o Chałupa z drzewa Kostkowego, Dwoiaki o iedney Sieni, dwoch Izbach, i iedney Komorze, w pierwszey Izbie okno iedno, Kominek z piecem z gliny, posowa z dyli, w drugiey Izbie okno iedno, Kominek z piecem z gliny, posowa z dyli. Drzwi czworo na zawiasach, u siennych tylko iedna zawiasa — Komin z gliny — Dach pod Snopkami. Do tey Chałupy Stodoła o dwoch samsiekach, Obora długa dla dwoch gospodarzy.—
Nro 38o Chałupa z drzewa Kostkowego Ignacego Swistacza, o iedney Sieni i Izbie z Komorą, w Izbie posowa z dyli, okno iedno, Kominek z piecem z gliny, Drzwi czworo na biegunach, Komin z gliny, Dach słomiany. Do tey Chałupy Stodoła, Obora i Staienka.—

Pustkowie Borek

Nro 39o Chałupa z kostkowego drzewa o iedney Sieni i Izbie z Komorą, w Izbie okno iedno, Piec z Kominkiem z cegły, posowa z dyli — Komin z gliny. Drzwi czworo na biegunach, Dach słomiany — Oborka zła.
Nro 40o Folwark, gdzie mieszka Pakciarz :/ z Bali rzniętych, o iedney Sieni, i Izbie z Komorą, w Izbie dwa okna, Kominek z piecem z gliny, posowa z tarcic, Komin z gliny, drzwi czworo na biegunach, Dach pod Snopkami.—
Stodoła murowana o dwoch klepiskach z wrotami na wylot na czopach i kunach żelaznych, z wrzecądzami dwiema i czterma szkoblami oraz iedną kłotką, Dach nad iednym Samsiekiem i klepiskiem słomiany z dwiema szorami szkudeł u dołu.
Obora z bali rzniętych dobra, wrota na wylot na biegunach, Drzwi proste na boku — Dach pod snopkami. — Sadek mały — Studnia w ziemi tylko ocembrowana.
Nro 41o Chałupa z drzewa kostkowego, o iedney Sieni i Izbie z Komorą, w Izbie okno iedno, Kominek z piecem z cegły, posowa z dyli, Komin z gliny, Drzwi czworo na biegunach, Dach słomiany. Do tego Oborka tylko i Studnia w Ogrodzie ocembrowana.

Pustkowie Dębiniec

Nro 42o Gosciniec w Ryglowkę gliną wylepioną, podmurowany, o iedney Sieni i Izbie wielkiey z Komorą i Izbie małey także z Komorą. W Izbie wielkiey okien dwa, Kominek z piecem grzeiącym i Izdebkę z cegły, podłoga i posowa z tarcic, Stoł długi i dwie Ławy z tarcic.—W małey Izbie okno iedno, Kominek z gliny. Drzwi Siedmioro na zawiasach, u iednych iest Haczyk żelazny. Komin od dołu murowany, w szrodku gliną lepiony, nad gorą nadmurowany. Dach dranicami pobity.—
Staynia wiezdna także w Ryglowkę lepioną stawiana podmurowana, Dach pod dranicami, złoby na iedney tylko stronie, Wrota na wylot na biegunach.— Studnia ocembrowana z Kosiorem. Oborki dwie osobne.—

Pustkowie Biała

Nro 43tio Karczma Biała od Strugi tak nazwana z drzewa Kostkowego, o iedney Sieni i Izbie z Komorą, w Izbie okno iedno, Kominek z piecem z gliny, posowa z dyli, Drzwi czworo na biegunach, Komin z gliny, nadmurowany, potrzebuiący naprawy, Dach słomiany.— Do tego iest Stodołka o dwoch samsiekach i Oborka.—
Kazdy Pułrolnik w Wrzący ma Pańskich koni parę, wołow parę, krowę iednę, Swinię jednę, woz, pług, radło, siekierę, kosę trawną, sierpow dwa, Daie kapłonow czterech, Jaiec piętnaście, sztukę przędzie, Tłuki i strożę odbywa. Robi zaś od Swiętego Jakuba do Swiętego Michała w tydzień dni sześć, a po tym resztę dni w tydzień dni pięć. Młynarz zaś i Czynszownicy podług szczegolnych kontraktow.—
Co zaś do Wiatraka, ktory nieboszczyk miał postawić na Gorze za ogrodem dworskim, na ten wszystko Drzewo i tarcice przysposobione zostało, a na Pustkowiu Wiercinie zwanym znayduie się Ryglowki rzniętey sztuk dwie i puł.—

Wieś Gruszczyce

W ktorey iest Koscioł drewniany Parafialny i Plebania z budynkami do niey należącemi.

Budynki Dworskie

Nro 1mo Oficyna nowa zamiast Dworu z Podworza po schodkach idąc drzwi do Sieni na zawiasach, z zamkiem, kluczem i antabą. Z Sieni Drzwi troie, iedne do Kuchni, drugie do Spizarni czyli Pokoiku, trzecie do Pokoiu po prawey stronie, wszystkie na zawiasach żelaznych z zamkami, kluczami i Antabami. Pokoj po prawey stronie, w ktorym okien trzy, iedno z nich o Ośmiu szybach, dwa zaś o sześciu szybach, z tych okien iedno na zawiaskach z antabkami dwiema, podłoga i posowa z tarcic, Kominek z cegły, piec z Kafli białych dwa pokoie grzeiący. Z tego Pokoiu drzwi na zawiasach z zamkiem, kluczem i antabą, do Pokoiu małego, w ktorym okno iedno o sześciu szybach na zawiaskach z antabkami, podłoga i posowa z tarcic, Kominek z cegły. Z tego Pokoiku Drzwi do Garderobki na zawiasach z zamkiem, kluczem i antabą, okno iedno o ośmiu szybach, posowa z tarcic, bez podłogi.Wracaiąc do Sieni z tey Drzwi do Pokoiu, w ktorym Czeladz, w nim okien trzy każde o szesciu szybach (: cztery szyby są przetrącone :) posowa z tarcic, Kominek z piecem z cegły. Z tey Czeladnicy Drzwi do Komory na zawiasach z zamkiem, kluczem i antabą, okno iedno o szesciu szybach. Z Sieni Drzwi do Spizarni iak się wyżey powiedziało, na zawiasach z zamkiem, kluczem i antabą, w Spiżarni okno iedno o sześciu szybach, Kominek szafiaty z cegły, podłoga i posowa z tarcic. Z Sieni Schody na gorę na czterech zawiasach, z czterma hakami, dwiema szkoblami i iednym wrzecądzem do zamykania. Posowa gliną wylepiona. Nad Drzwiami Siennemi okno małe o czterech szybach. Ta Oficyna z drzewa rzniętego, wewnątrz gliną wylepiona i wybielona. Dach pod szkudłami. W Dachu Dymnik z okienkiem szklanym, a w dwoch facyatach okna dwa szklane. Przed oknami Oficyny cztery Topole zasadzone. Urodzony Andrzey Orłowski twierdzi: iż za własne pieniądze sprawił do dwoch okien Zawiaski i Antabki oraz Zawiasy, haki, szkoble i wrzecądz u Drzwi na gorę.
Staynia z Wolarnią stara, z drzewa rzniętego, do Stayni wchodząc są Drzwi na biegunach z wrzecądzem i dwiema szkoblami, podłoga z dyli, posowa z zerdzi, złoby z drabinami. Obok Wolarnia, wrota do niej na zawiasach żelaznych z szkoblami i wrzecądzem, podłoga iest, złoby z drabinami, Dach pod snopkami.—
Ozd stary z drzewa Kostkowego do Suszenia, drzwi na biegunach, Dach pod snopkami.—
Sadzawka bez upustu, blisko ozdu.
Dwor stary z drzewa rzniętego spustoszony, maiący przeznaczenie do rozebrania, o dwoch Kominach z gruntu murowanych. Okien trzy tylko całych, reszta rozebrana, Drzwi iest osmioro na zawiasach, u pięciu są Zamki i tylko dwa klucze przy nich. Za dworem sad niewielki.
Gorzalnia z Mielcuchem z drzewa rzniętego, Dach pod szkudłami, z podworza Drzwi na zawiasach z klamką żelazną, do Sieni. Z tey Drzwi na zawiasach żelaznych z klamką żelazną szkoblami i wrzecądzem do Izby Mielcuchowej, w ktorey podłoga przez puł Izby z cegły, okno iedno o Szesnastu szybach, z ktorych dwie szyby stłuczone, posowa z tarcic, Kominek z Sabatnikiem i piecem z cegły, Koryto sosnowe do piwaDrzwi do Mielcucha gdzie Piwo robią na zawiasach z szkoblami i wrzecądzem, okno iedno o szesnastu szybach, z ktorych sześć stłuczonych, posowa tyko przez puł, podłogi nie masz. Rynna sosnowa. Z tego Mielcucha Drzwi na zawiasach z szkoblami i wrzecądzem do Sieni. Z Sieni do Gorzelni Drzwi na zawiasach z szkoblami i wrzecądzem. w Gorzalni okno iedno o szesnastu szybach, z ktorych dwie szyby stłuczone. Rynny sosnowe dwie. Posowa z tarcic. Potym drzwi do Izby małey na zawiasach z szkoblami i wrzecądzem: w tey Izbie okno iedno o szesnastu szybach, z tych stłuczonych szyb siedem, Kominek z Sabatnikiem z cegły, Podłogi nie masz. Z tey Izby małey drzwi znowu na zawiasach z szkoblami i wrzecądzem do Sieni, z Sieni między Kominami i scianą murowaną dwoie odrzwi na wylot, potym na tył drzwi na zawiasach, do Studni, ktora iest ocembrowana, maiąca Sochę i wiadro nieokute. Rynna od Studni do Gorzalni. Komin w tym Budynku z gruntu murowany.
Chlewy dla trzody o piąciu drzwiach na biegunach, w dwoch przegrodach są podłogi z drzewa starego rzniętego, Koryta są przez Dzierzawcę dane, Dach pod snopkami.
Wozownia z Spichrzem razem stara, pod Snopkami z dwiema szorami szkudeł u dołu, w Wozowni Sciana bocznia z drzewa rzniętego, tył zaś z lepionki, wrota na biegunach. Spichrz o trzech przegrodach, drzwi ze dworu na zawiasach z zamkiem i Kluczem oraz wrzecądzem kręconym i szkoblami. Wewnątrz Drzwi dwoie do komor na zawiasach czterech z szkoblami i wrzecądzamiNa gorę Schody—na Dachu Dymnik z okienicą małą.Wystawa przed Spichrzem o sześciu słupach.
Idąc ku Oborom Mostek mały, zły,
Obory Okolne, dwie po bokach, a trzecia szrodkowa z drzewa rzniętego, Dach pod Snopkami z trzema szorami szkudeł u dołu, wrot troie na biegunach, z szkoblami i wrzecądzami u dwoyga wrot, podłog nie masz, Żłoby z drabinami w pierwszey i drugiey oborze, a w trzeciey przez puł.
Spichrz nowy, murowany z Sklepem pod nim, takim sposobem jak w Wrzący wybudowany, oprocz że w Spichrzu nie masz na tyle na wylot Drzwi, a w Sklepie wewnątrz brakuie ieszcze dwoyga drzwi.
Stodoły w anguł z drzewa kostkowego stare, Dachy pod SnopkamiNaprzod dwie Stodoły, każda o dwoch klepiskach, potym dwie Stodoły kazda o iednym klepiskuWrota na biegunach, z ktorych iedne są na kunach żelaznychwszystkie na przodku wrota maią wrzecądze i szkoble oraz cztery kłotki.
Lamus murowany blisko Oficyn, dach dranicami pobityW tym Lamuzie Komora na wierzchu, do ktorej Drzwi na zawiasach z szkoblami dwiema i wrzecądzem bez kłotki, podłoga sklepiona, posowa z tarcic, okno szklane z kratami żelaznemiZ Komory Schody na gorę z drzwiami, bez zawiasDo Sklepu Szyia murowana, w ktorej Drzwi na zawiasach z szkoblami i wrzecądzem, wewnątrz Sklepu iest drugi Sklepik z drzwiami na zawiasach z szkoblami dwiem i wrzecądzem.
Przed starym Dworem iest Drzewa Sosnowego nieobrobionego na Wolarnią sztuk Trzydziesci dwie, z ktorych Biegli kazdą sztukę szacowali po złotych Trzy.
Staw między Wsią a Karczmą Miasteczko zwaną o iednym Upuscie, na tym Stawie iest Młyn, o ktorym będzie niżey.
Staw drugi ku Kosciołowi pusty, spuszczony, Upust zdezelowany.
Sadzawka za Gorzalnią z Upustem nowym, przez Urodzonego Orłowskiego wybudowanym.
Wyieżdżaiąc od Dworu ku Wrzący iest murowana Kolumna, na ktorey Statua Swiętego Walentego.

Budynki Wieyskie

Nro 2do Chałupa Stanisława Szymczaka Pułrolnika, z drzewa rzniętego pod Snopkami, Komin z gliny, drzwi czworo na biegunach, o iedney Sieni i Izbie z Komorą, w Izbie okno, Kominek z piecem z gliny, posowa z dyli. Do niey Stodoła, Obora, Staienka i Chlewik.
Nro 3tio Chałupa Filipa Szymczaka Pułrolnika, podobna poprzedniczey. Do niey Stodoła, Obora i Staienka.
Nro 4to Chałupa Idziego Kostrzewy Pułrolnika, podobna tey Numero 2do. Do niey Stodoła, Obora i Staienka.
Nro 5to Chałupa Piotra Szymczaka Pułrolnika, podobna ze wszystkim poprzedniczey.
Nro 6to Chałupa Antoniego Swiętka Pułrolnika, podobna powyższym, oprocz że ma Komin nadmurowany, Stodołę z Szopą, Oborę z Staienką i Chlewikiem.
Nro 7mo Chałupa Andrzeia Rogalskiego podobna poprzedniczey.
Nro 8vo Chałupa Ludwika Marciniaka Zagrodnika, podobna tamtey, ale Komin nie nadmurowany. Ma Stodołkę o iednym samsieku i Oborkę.
Nro 9no Chałupa nowa Bartłomieia Stęporka Czynszownika, z drzewa rzniętego, Dach słomianyKomin z gliny nadmurowany, Drzwi siedmioro na biegunach, iedna Sien, Dwie Izby, dwie Komory, w pierwszey Izbie okien dwa, w drugiey okno iedno, kazda Izba ma Kominek z piecem z gliny, posowy są z tarcic. Do tego iest Stodoła, Obora z Chlewikiem i Chałupka z starego drzewa przez Czynszownika postawiona.
Nro 10mo Chałupa Andrzeia Stasinoskiego Pułrolnika podobna Osmey, oprocz że dwoie Drzwi iest na zawiasach. Do niey Stodoła, Obora, Staienka i Chlewik.
Nro 11mo Chałupa Woyciecha Saganoskiego Czynszownika, taka iak Osma, z tym dodatkiem, że ma Komin nadmurowany i iedne Drzwi są na zawiasach. Ma Stodołę i Oborkę.
Nro 12mo Chałupa Marcina Ciągnisza Pułrolnika podobna Osmey. Ma Stodołę i Oborę.
Nro 13tio Chałupa Macieja Szymczaka Pułrolnika, stara, podobna Osmey. Ma Stodołę, Oborkę z Staienką i Chlewik.
Nro 14to Karczma o trzech Izbach w ryglowkę murowana. Dach pod Dranicami, Komin z gruntu murowany. Drzwi ośmioro na zawiasach, z tych iedne na biegunach, z trzema haczykami i trzema wrzecądzami oraz szosciu szkoblami. Sień iedna na wylotKomor trzy.—trzy Kominki, ieden piec dwie Izby grzeiący, a drugi w trzeciey Izbie, podłogi w trzech Izbach, posowy na Izbach i Komorach z tarcic, w Goscinnej Izbie ieden Stoł długi i dwie Ławy, a co się tyczy Kwarty i Kwaterki blaszanych, te Westfalczykowie zabrali.
Nro 15to Młyn wodny na Stawie, w mieyscu Miasteczko zwanym z Młynicą. Izba z Komorą w Ryglowkę podmurowana, Drzwi wszystkich czworo na zawiasach, z tych iedne na biegunach z klamkami dwiema, dwiema wrzecądzami i czterma szkoblami, w Izbie okien dwa, Kominek z piecem z cegły, podłoga w Izbie zła, posowa na Izbie i Komorze z tarcic. Komin z gruntu murowany. Dach pod szkudłami. Młyn o dwoch Kołach mnieyszym i większym, na Wale przednim większym, Ryfy żelazne dwie, Czopow dwa.—na drugim trzy ryfy, dwa Czopy. Kamieni pięć z wrzecionami żelaznemi dwiema i ponewkami dwiema, Paprzyc żelaznych dwie, Ryfy na Cewiach dwie, Koszow z sosnowych tarcic dwa, Skrzyń sosnowych dwie, Połskrzyń sosnowych dwie, Skrzynia sosnowa od wymiaru iedna, Miarka sosnowa iedna, Schod do Koszow idąc dwoie, Ryfkow na zamyłkach obudwu Sześć, przy tym Czopow cztery. Łubia sosnowe do Kamieni dwa. Na Stawie tym są pogrodki przy Młynie i Upust z dwiema Mostami, iednym u Młyna, drugim na Upuscie. Do Młyna iest Stodoła i Staienka razem z Oborką pod Snopkami, Karmnik przy Komorze.
Nro 16to Chałupa Troiaki z drzewa rzniętego, Komin z gruntu murowany, Dach pod szkudłami. Ma Sien na wylot, w trzech Izbach są Kominki trzy z cegły szafiate, a w iedney tylko Izbie piec z cegły, w pierwszey Izbie okien trzy, a w drugiey i trzeciey po iednem, posowy są z tarcic, Komora tylko iedna, Drzwi na biegunach szescioro.
Nro 17mo Kuznia z Izbą z drzewa starego rzniętego, pod Szkudłami— Komin z gruntu murowany, w Kuzni okno iedno, Miech skorzany z dyszą żelazną, Kowadło zelazne, Szparog zelazny, Szyna lownica żelazna i Młotek żelazny: wyzey w swoim mieyscu szacowane.— w Izbie okno iedno, Kominek z piecem, Komora iedna, posowy z tarcic, Drzwi troie na biegunach.—
Nro 18o Chałupa z drzewa rzniętego częscią nowego, częscią starego Adama Bobroskiego Czynszownika pod Snopkami, Komin z gruntu murowany, Drzwi czworo na biegunach. Jedna Sien, iedna Izba i iedna Komora. w Izbie okien dwa, Kominek z piecem z cegły, posowa z tarcic na Izbie i Komorze. Do tego iest Stodoła.
Nro 19no Chałupa z drzewa Kostkowego Tomasza Stolarka Czynszownika, Komin z gliny. Dach pod Snopkami. Drzwi czworo na biegunach. Iedna Sień, Iedna Izba z Komorą. w Izbie okno iedno, Kominek z piecem z gliny, posowa z dyli:— Do niey nalezy Stodoła w Koncu Chałupy i Chlewik.—
Nro 20o Chałupa czyli Troiaki w Ryglowkę murowane, Komin z gruntu murowany, Dach pod dranicami, Drzwi szescioro na zawiasach, z ktorych iest Panskich u czworga, a u dwoyga Karczmarza. w Pierwszey Izbie Karczemney okien trzy, Piec z Kominkiem z cegły, podłoga i posowa z tarcic, Stoł długi i dwie Ławki przy piecu, w drugiey Izbie okna dwa, kominek z piecem z cegły posowa i podłoga z tarcic. w Trzeciey Izbie okno iedno złe, Kominek z piecem, posowa i podłoga z tarcic. Komor trzy w ktorych są posowy z tarcic, Pod tym Goscincem Sklep murowany, do ktorego wchodzi się po Schodach, bez drzwi.
Staynia wiezdna w ryglowkę murowana pod dranicami, wrota na wylot na biegunach z kunami czterma żelaznemi u gory, z tych iedne wrota futrowane z przodu gozdziami zelaznemi nabijane, w tych wrotach fortka na zawiasach z wrzecądzem i dwiema szkoblami, złoby sa cztery, ale z tych dwa złe. Stodoła stara zła.
Nro 21o Plebania stara z drzewa rzniętego. Komin z gliny nadmurowany. Dach pod Snopkami, z dwiema szorami szkudeł u dołu, Drzwi szescioro, z tych dwoie na zawiasach, a czworo na biegunach. Pokoy z Alkierzem, w ktorych okien trzy, Kominek z piecem z cegły, na drugiey stronie Izba z Komorą, o dwoch oknach, z tych iedno za szkłem, drugie deską zabite, Piec z kominkiem. Drzewo iest na nową Plebanią. Do tey Plebaniy należy Stodoła o dwoch Klepiskach— Obora i Staynia z Chlewikiem wszystko pod Snopkami. Sadzawka za Staynią.—
Nro 22o Spital z drzewa Kostkowego. Dach słomiany, Komin z gliny nadmurowany. Izby dwie z Komorami, w każdey Izbie okien dwa, posowy złe. Drzwi wszystkich

Wieś Cienia mała
Budynki Dworskie

Nro 1mo Folwark stary zły z drzewa Kostkowego, Dach pod snopkami, Drzwi siedmioro na biegunach, o iedneySieni, dwoch Izbach i dwoch Komorach— w kazdey Izbie iedno okno szklane, kominek i piec—Komin wielki z gliny.—
Owczarnia z drzewa rzniętego pod Snopkami, wrota na biegunach, na wylot, Drzwi dwoie na biegunach, u iednych drzwi iest wrzecądz z dwiema szkoblami. Posowa z drągow—Owczarnia druga stara, podobna pierwszey.—Stodoła z drzewa rzniętego i częscią Kostkowego—Dach pod snopkami, o iednym klepisku, wrota na wylot na biegunach z wrzecądzem i dwiema szkoblami oraz kłotką.—Sadek mały. Ogrod z Owczarniami i Stodołą ogrodzony łatami łupanemi.—Drzewa na Stodołę :) w Balkach swierkach i wiązaniach obrobionego iest sztuk trzydziesci trzy i iedna Kobylica.

Budynki Wieyskie

Nro 2do Chałupa Derdaka Zagrodnika z drzewa Kostkowego, Dach pod Snopkami, Komin z gliny, Drzwi czworo na biegunach, o iedney Sieni, i iedney Izbie z Komorą, w Izbie okno iedno, piec i Kominek z gliny, posowa z dyli na Izbie i Komorze.— Ma Stodołę i Oborę.
Nro 3tio Chałupa Jasczyka Zagrodnika podobna ze wszystkim tamtey, z Stodołą i Oborą.
Nro 4to Chałupa Kacpra Owczarka Zagrodnika, podobna ze wszystkim poprzedzaiącey, z Stodołą, Oborą i Sadkiem.

Wieś Niedoń

Nro1mo Chałupa z drzewa Kostkowego, Dach pod Snopkami, Komin z gliny, Drzwi czworo na biegunach, o iedney Sieni, i iedney Izbie z Komorą, w Izbie okno iedno, Kominek z piecem z gliny, posowa z dyli na Izbie i Komorze.—Stodoła stara i Obora.—
Nro 2do Chałupa Mateusza Cybuli Pułrolnika podobna pierwszey, z tym dodatkiem że w Izbie są dwa okna, ma Stodołę, Oborę, i Staienkę.
Nro 3tio Chałupa Bartłomieia Krawczyka Pułrolnika z drzewa rzniętego, podobna pierwszey, oprocz że ma Komin murowany i posowę z tarcic na Izbie. Do niey należy Stodoła, Obora z Szopą i Staienka przy Komorze.
Nro 4to Chałupa Jana Cybuli Pułrolnika, z drzewa rzniętego i Kostkowego, Dach pod Snopkami, Komin z gliny, Drzwi czworo na biegunach, o iedney Sieni i iedney Izbie z Komorą, w Izbie okno iedno, Kominek z gliny, piec z cegły, posowa między Balkami lepiona, na Komorze zaś z dyli.— Ma Stodołę, Oborę złą i Staienkę.—
Nro 5to Chałupa stara Tomasza Stępniaka Pułrolnika taka iak trzecia, oprocz że Komin nienadmurowany, Ma tylko Stodołę.
Nro 6to Chałupa nowa Jana Chadadziaka Pułrolnika murowana z cegły, Dach pod snopkami z dwiema z szorami szkudeł u dołu, Drzwi pięcioro z tarcic na zawiasach żelaznych, Komin murowany, o iedney Sieni z Kuchenką— i Izbie z Komorą, w Izbie Kominek z piecem murowane, okien dwa w Komorze trzecie bez szkła, a czwarte podobne w Sieni, piąte w Kuchence. Posowa ma bydz między Balkami lepiona. Ma tylko Stodołę starą złą.
Nro 7mo Chałupa Kaietana Swiętczaka Pułrolnika spaliła się, fundamenta murowane do nowey Chałupy zaczęte. Ma Stodołę i Oborę, koń mu zdechł pański.
No 8vo Chałupa Jana Miedzinskiego Pułrolnika z drzewa rzniętego pod Snopkami, Komin z gliny nadmurowany Maystrem zapłaconym przez Jana, Drzwi czworo, na biegunach dwoie, na zawiasach dwoie własnych Gospodarza, Sien iedna z Izbą i Komorą, w Izbie okien dwa Gospodarza własnych, Kominek z piecem z gliny, posowa z dyli łupanych, ma Stodołę, Oborę, Staynią i Szopę.
Nro 9no Chałupa Rozalij Turkowskiey Czynszowniczki z drzewa rzniętego, stara, zła, w ktorej iest Szynk. Dach pod Snopkami, Komin z gliny, Drzwi na biegunach czworo, Sien iedna z Izbą i Komorą W Izbie okien dwa, Kominek z piecem z gliny, Ławka pod oknem, Posowa z dyli. Ma Oborkę bez stodoły.
Nro 10. Chałupa Cypriyana Cybuli Pułrolnika, zupełnie zniszczona, iuż w niey nie mieszka. Ma Stodołę złą i Oborę przez siebie postawioną
Nro 11o Chałupa stara Tomasza Cybuli Pułrolnika taka iak pierwsza, z Stodołą i Oborą złemi.

Pogoń

Nro 12o Młyn na Stawie zrzodelnym z drzewa rzniętego nowy, z iedną Izbą i Komorą, Drzwi pięcioro na biegunach, Dach pod szkudłami, w Izbie okien dwa, Kominek z piecem, Komin z gruntu murowany. We Młynie Koło iedno, Jagielnik ieden, Kamieni dwa z wrzecionem, paprzycą i ponewką żelaznemi. Na wale cztery ryfy, i dwa czopy żelazne. Kosz sosnowy ieden, Schod dwoie iedne ze dworu drugie do Kosza, Skrzynia i puł Skrzynek sosnowe, Pogrodki przy Młynie i Upust z dwiema mostami.

Pustkowie Derdak

Nro 13tio Młyn na Stawie o iednym Kole z drzewa Kostkowego z iedną Izbą – Dach pod snopkami, Komin z gliny nadmurowany, Drzwi czworo na biegunach, w Izbie okna dwa, Kominek z piecem z gliny, Komora iedna posowa na Izbie i Komorze z dyli. we Młynie wał z dwiema ryfami i dwiema czopami żelaznemi, Kamieni dwa z wrzecionem, paprzycą i ponewką żelaznemi, kosz z tarcic, Skrzynia i puł skrzynek sosnowe, Schody iedne, Rynna na Koło od Stawu—Sciany złe przy pogrodkach, upust zły, Mostek na Rynnie. Do tego Stodoła i Oborka z Chlewikiem.

Folwark Hecwoda

Nro 14to Dom o dwoch Izbach z drzewa rzniętego nowy, pod snopkami. Komin z gruntu murowany, Drzwi siedmioro na biegunach, w kazdey Izbie po iednym oknie i piec z Kominkiem z cegły, Komor dwie, posowy na Izbach i Komorach z tarcic.
Stodoła z drzewa rzniętego pod snopkami o iednym klepisku, w iednym Samsieku Spichrz mały, do ktorego drzwi na biegunach z wrzecądzem i dwiema szkoblami, posowa z bali, wrota na wylot na biegunach z kuną i dwiema szkoblami oraz kłotką.
Obora z drzewa rzniętego starego pod snopkami, wrot dwoie na biegunach na wylot, złoby z drabinami Stodoła po Chłopie obalona, drzewo z niey zgniłe. Studzienka mała nieocembrowana.

Pustkowie Wiercinie

Nro 15to Chałupa nad Strugą Woyciecha Wierciniaka Czynszownika, z drzewa Kostkowego, Dach pod Snopkami, Komin z gliny, Drzwi na biegunach dwoie, a trzecie do Izby na zawiasach. Izba z Komorą, w Izbie okno iedno, Piec z cegły, Kominek z gliny, posowa z dyliMa Stodołkę i Oborkę z Staienką.

Pustkowie Dolsko

Nro 16to Chałupa z drzewa rzniętego Jakuba Swistacza Czynszownika, Dach pod Snopkami, Komin z gliny nadmurowany, Drzwi czworo na biegunach, Sien z Izbą i Komorą, w Izbie okno iedno, Piec z Kominkiem z cegły, posowa z dyli łupanych. Ma Stodołę złą, Oborę i dwa Chlewiki.— Druga Chałupka osobna o iedney Sieni z Izbą, bez Komory, gdzie mieszka Mateusz Wierucki kucharz, w Izbie okno iedno, Piec z Kominkiem, posowa z dyli, Dach pod Snopkami, Drzwi dwoie na biegunach. Ma stodołkę z Oborką razem.—
Cegielnia w Niedoniu z Szopą, w ktorey iest Dach pod Snopkami z dwiema szorami u dołu szkudeł, przy tey Cegielni znayduie się Studnia ocembrowana, oraz Cegły w stosach, dawno wypaloney, na gruntową potrzebę Jedenascie tysięcy. Cegły wypaloney ieszcze w piecu będącey Trzynascie tysięcy—Surowki zas Dwadziescia sześć tysięcy.—

Bory
Boru jest na Niedoniu i Wrzący wzdłuż puł mili, w szerz tyleż. Na Wrzący Dębiny i Sosniny dosyć, a Buczyny mało—na Niedoniu zaś buczyny więcey, Sosniny mniey, Dębina rzadka. Podług mappy ekonomiczney Dziedziny całey Wrząckiey roku Tysiąc Siedemset Dziewięcdziesiąt Osmego odrysowaney, na Wrzący znayduie się Morgow Szescset Dwanascie, prętow Dwiescie Czterdziesci osiem, stop trzydziesci dwie Boru, na Niedoniu zas Bor nie mierzony.
w Gruszczyckiey Maiętności kazdy Pułrolnik ma Panskich koni parę, wołow cztery, krowę, Swinię, woz, pług, radło, Siekierę, Kosę trawną i Sierpow dwa. Daie kapłonow czterech, Jaiec trzydzieści sztukę przędzie, Tłuki i Strożą odbywa. Robi zas od Swiętego Jakoba do Swiętego Michała w tydzień dni osiem, a po tym resztę dni Siedem w tydzień.— Młynarze i Czynszownicy podług szczegolnych Kontraktow.— Zagrodnicy maią po parze wołow, resztę co Pułrolnicy, daią kapłonow dwa, Jaiec Piętnaście, robią od Swiętego Michała do Swiętego Jakoba w tydzien po dni trzy i puł, a od Swiętego Jakoba do konca żniw po dni cztery bez żadney Tłuki.—


Wieś Rowna
Budynki Dworskie

Nro 1mo Dwor stary z drzewa rzniętego, Dach pod szkudłami zły, Kominy dwa z gruntu murowane, Do Sieni z podworza Drzwi na dwie połowy otwierane, gozdziami żelaznemi nabiyane na zawiasach z wrzecądzem i szkoblami, z Sieni iest troie Drzwi podobnych pierwszym na zawiasach z zamkami i kluczami. Schody na gorę na zawiasach z wrzecądzem i szkoblami, w Sieni podłoga i posowa z tarcic, także dwoie drzwi z Sieni do piecow na zawiasach z klamkami i szkoblami żelaznemi, w Sieni dwa okna małe, w kazdym cztery szyby pomnieysze.— Wchodząc z Sieni do Pokoiu po prawey stronie Drzwi, a w pokoiu okien trzy o czterech taflach, z ktorych iest wybitych sześć, Kominek murowany, Obicie na płotnie, ale zupełnie zniszczone. Z tego Pokoiu Drzwi także na dwie połowy się dzielące na zawiasach z zamkiem i kluczem do drugiego Pokoiu, w ktorym okno iedno o czterech szybach, ale dwie szyby wytłuczone, Kominek murowany, Piec z Kafli niebieskich dwa pokoie grzeiący— Z tego Pokoiu drzwi do Komory, w ktorey teraz Drobiazgi—Z tego Pokoiu Drzwi takiez o dwoch połowach do Sali na zawiasach z zamkiem. w Sali okien dwa, i Kominek bez pieca, z Sali Drzwi do Pokoiu, w ktorym okien dwa, kazde o czterech szybach, Kominek murowany, Drzwi do Garderoby takież na zawiasach z zamkiem i Kluczem. w Garderobie okno iedno w ktorym dwie szyby zniszczone.— Wracaiąc z Garderoby przez pokoy do czwartego Pokoiu frontowego, okien w nim trzy kazde o czterech szybach, Kominek murowany, Piec z Kafli białych dwa pokoie grzeiący Podłogoa i posowa wszędzie z tarcic. Ten Dwor przez złe zamieszkanie podniszczony i naprawy potrzebuie.—Sad za Dworem niewielki z drzewa Sliwkowego i gruszki iedney zimostrawney. Na wierzchu Dachu są trzy Dymniki, z tych dwa małe.—Wszystkich Okienic tylko dwie. Okna na zawiaskach żelaznych z haczykami.—
Spichrz po prawey stronie Dworu z drzewa rzniętego, o troygu Drzwiach na zawiasach żelaznych z szkoblami wrzecądzami i kłotkami, ten Spichrz na trzy częsci iest podzielony Scianami, podłoga i posowa z tarcic. Na Gorze Sypanie, do ktorego się wchodzi Schodami, na Dachu trzy Dymniki zamykane drzwiczkami na zawiasach. Dach pod Snopkami z trzema szorami u dołu szkudeł.—
Stodoła nowa z rzniętego drzewa o dwoch klepiskach, do kazdego klepiska iest po czworo Wrot na czopach i wiciach żelaznych, przy kazdym klepisku iedne Wrota zamykane na wrzecądze z szkoblami i kłotkami. Dach pod Snopkami z dwiema szorami szkudeł u dołu.—
Przed tą Stodołą Brog z dachem do Zboża.—
Spichrz i Stodoła nowa zacząwszy od Węgła Dworu ogrodzona płatami łupanemi gozdziami drewnianemi przywiercanemi.
Owczarnia z Bali rzniętych, Wrot dwoie na wylot na biegunach, Drzwi dwoie małych na biegunach z wrzecądzami i szkoblami, Szczyty są tarcicami obite, Dach pod Snopkami z trzema szorami u dołu szkudeł.—
Stodoła stara o iednym Klepisku z drzewa rzniętego, wrot dwoie na wylot na biegunach z wrzecądzem i szkoblami do kłotki, na przodku a na tyle iest klucz.
Stodoła trzecia z drzewa rzniętego o dwoch Klepiskach, Wrot dwoie na wylot na biegunach, z dwiema wrzecądzami, czterma szkoblami i dwiema kłotkami, Dach pod snopkami.—
Staynia z drzewa rzniętego, z frontu iest czworo Drzwi na biegunach z wrzecądzami i szkoblami, w pierwszey Stayni Bydło Jałowe, w drugiey Ratayskie woły, w trzeciey Konie, w czwartey Schody na gorę, w szrodku wozownia z wrotami na biegunach, u ktorych iest wrzecądz z szkoblami bez Kłotki.—Dach pod snopkami, Dymniki dwa zapierane Drzwiczkami—
Obora z drzewa rzniętego. Wrot troie na biegunach, w iednych wrzecądz z szkoblami, Drzwi na biegunach na boku z Klamką drewnianą, na koncu Obory są Drzwi do Sieczkarni na biegunach z wrzecądzem i szkoblami, Koryta z drabinami— Z Obory są Drzwi do Komory gdzie Cielęta bywaią na biegunach.—
Dach pod Snopkami z dwiema szorami u dołu szkudeł.
Gorzalnia z Mielcuchem z drzewa rzniętego, Dach pod szkudłami. Izba Gorzalniana w ktorey okien dwa w tych siedem szyb stłuczonych, Kominek murowany, Kotlina do Garcow, Rynny dwie,—Mielcuch w ktorym okien dwa, w nich brakuie szyb siedem, Kominek murowany, Rynna iedna, Koryto do zalewu iedno. Z Mielcucha iest Suszarnia w Komorze, w ktorey piec murowany. Drzwi wszystkich na zawiasach Szescioro, z wrzecądzami i szkoblami u czterech drzwi i haczykiem iednym, Komin z gruntu murowany.—Za Gorzalnią Studnia wielka ocembrowana, do ktorey idą Rynny z Gorzalni i Mielcucha.—Przed Gorzalnią na podworzu druga Studnia, ocembrowana, z Sochą i wiadrem dębowym bez okucia.—
Wolarnia z drzewa rzniętego, Dach słomiany z dwiema szorami u dołu szkudeł, wrot dwoie na biegunach z wrzecądzem iednym i dwiema szkoblami, Podłoga z Złobami i drabinami, Koryto w szrodku sosnowe do parzenia Sieczki.—Na koncu Wolarni Drzwi do Chlewa trzody na biegunach, z podłogą.
Folwark z drzewa rzniętego stary o dwoch Izbach i dwoch Komorach, o czterech oknach w ktorych połowa szyb wybita. Drzwi szescioro na zawiasach z wrzecądzami i szkoblami. w kazdey Izbie iest Kominek z cegły i piec z Kafli, podłoga w iedney Izbie tylko, i w Komorze, posowy z tarcic—Komin z gruntu murowany, Dach pod szkudłami zły.—
Karmnik na słupkach z starego drzewa z Korytami dwiema, dach pod Snopkami.—
Podworze ogrodzone, z przodu głogiem obstrzępione, w szrodku wrota na biegunach z wrzecądzem i szkoblami.

Budynki Wieyskie

Nro 2do Chałupa Tomasza Przyłęckiego Pułrolnika z drzewa rzniętego, Komin z gliny, Dach słomiany, Drzwi czworo na biegunach, Sien z Izbą i Komorą, w Izbie okno iedno, Kominek z piecem z gliny, posowa z dyli. Ma Stodołę złą.
Nro 3tio Chałupa Marcina Goreckiego Pułrolnika podobna poprzedzaiącey, maiąca Stodołę i Oborę z Staienką.
Nro 4to Chałupa Wawrzyńca Szewczyka Pułrolnika z drzewa rzniętego, Komin z gliny, Dach słomiany, Drzwi siedmioro na biegunach, Sien iedna, Izby dwie z Komorami, w Izbie kazdey okno iedno, Kominek z piecem, posowy z dylikow na Izbach i na iedney Komorze. Ma Stodołę i Oborkę z Staienką.
Nro 5to Chałupa Kacpra Stolarczyka Pułrolnika z drzewa rzniętego, Komin z gliny nadmurowany, Dach pod snopkami, Drzwi siedmioro na biegunach, Sien iedna, Izb dwie, Komor dwie, w kazdey Izbie okno iedno, Kominek z piecem z gliny, posowy są i na Komorach z tarcic. Do tey Chałupy nalezy Studzienka, Stodoł dwie, i Obora z dwiema Staienkami.
Nro 6to Chałupa Szymona Ozdoby Pułrolnika taka iak Czwarta. Należy do niey Stodoła i Studzienka.—
Nro 7mo Chałupa Macieia Rosiaka Pułrolnika taka iak druga Chałupa. Ma Stodołę i Oborkę.—
Nro 8vo Karczma z drzewa rzniętego, Komin z gruntu murowany, Dach słomiany, Drzwi pięcioro na biegunach. Sień iedna z dwiema Izbami i iedną Komorą, w pierwszey Izbie okna dwa, Kominek z piecem z cegły, Stoł długi sosnowy, w drugiey Izbie okno iedno, Kominek z cegły bez pieca, posowy z tarcic.
Nro 9o Chałupa Jozefa Rafalskiego Zagrodnika, z drzewa rzniętego, taka iak druga oprocz że Komin nadmurowany, i piec z cegły. Ma Stodołę z Oborką złą.
Nro 10mo Chałupa Woyciecha Rosiaka Pułrolnika, stara, taka iak Druga. Ma Stodołę nową i Oborę.—
Nro 11mo Chałupa Woyciecha Krawczyka Pułrolnika, taka iak Druga. Ma Stodołę, Oborę i Staynią, Chlewik i Szopę.
Nro 12mo Chałupa Jozefa Kowalczyka Pułrolnika, stara, taka iak Druga. Ma Stodołę i Oborkę starą.—
Nro 13tio Chałupa Woyciecha Pielucha Pułrolnika, z drzewa rzniętego, Komin z gliny, Dach słomiany, Drzwi pięcioro na biegunach, Sien iedna z dwiema Izbami i Komorą, w Izbie każdey okno iedno, Piec z Kominkiem z gliny, posowy na Izbach z tarcic, i częscią z dyli, Ma Stodołę i Oborę z Staienką oraz Chlew przy Izdebce.—
Nro 14to Chałupa Szymona Szewczyka Pułrolnika z drzewa rzniętego stara, Komin z gliny zły, Dach pod Snopkami, Drzwi czworo na biegunach, Sien z Izbą i Komorą, w Izbie okno iedno, Piec z Kominkiem z gliny, posowa z dyli. Ma Stodołę.
Nro 15to Chałupa Woyciecha Wiktoroskiego Pułrolnika z drzewa kostkowego taka iak Czternasta, oprocz że w Izbie okna dwa i posowa z tarcic. Ma Stodołę i drzewo na Oborę.
Nro 16to Karczma na Pomykaczu na trakcie Sieradzkim, Dom z drzewa rzniętego, Komin z gliny, Dach pod Snopkami, Drzwi pięcioro na biegunach, Sień z Izbą i Komorą, w Izbie okien trzy, z tych iedno wybite, Kominek z piecem z cegły, podłoga i posowa z tarcic.II
Staynia Wiezdna z drzewa rzniętego stara, Dach słomiany, Wrota na wylot na biegunach, Złoby bez drabin. Do tego Stodoła razem z Oborą. II Stoł sosnowy. II Karczma nowa z drzewa rzniętego podmurowana, Dach połacony — Sien iedna, Izby dwie, Komory dwie. Ten Gosciniec ieszcze nieskończony do ktorego ma bydz Staynia. Mosty dwa, stary zły i nowy.
Nro 17mo Karczma na Mierzionach z drzewa Kostkowego, stara podparta, Komin z gliny nadmurowany, Dach pod Snopkami. Drzwi czworo na biegunach, Sien z Izbą i Komorą. w Izbie okien dwa, trzecie zalepione Kominek z piecem z cegły, posowa z dyli, Stoł sosnowy trzechłokciowy, Ławki dwie długie.
Staynia Wiezdna dobra z drzewa rzniętego, Dach pod Snopkami, Złob ieden bez drabin, Wrot dwoie na wylot na biegunach. Studnia spustoszona.—

Wiatrak
Ze wszystkim dobry oprocz że Schody trzeba zreperować. Kamieni Spodnich dwa, Zwierzchni ieden. Żelastwo: Socha iedna, Ryfow na wale trzy, Czop ieden, Paprzyca iedna, Wrzeciono iedno, Panewka iedna, Ryfow na Cywiu dwie, Ryf na Teblotach dwie, Ryf małych sześć, Czopikow dwa, Drąg ieden, Socha od małego zamełka iedna, Ryfa na Słupie, na ktorym wiatrak stoi, iedna— Oszkardy dwa. Rożne porządki: Kosze sosnowe dwa, Korytka sosnowe dwa— Skrzynie dwie, Pułskrzynki dwa, Pytli starych trzy z pasami rzemiennemi surowcowemi, Lina od Kamienia iedna, druga od wciągania Miechow, trzecia na Bębnie, czwarta u Stawidła zła, Schod większych dwoie, Drzwi dwoie z czterma zawiasami i iednym haczykiem, oraz z zamkiem i Kluczem, Stępy sosnowe— dwie, Cwierci dwie, Miarka iedna,—

Rubice

Nro 1mo Chałupa Kacpra Nowaka Pułrolnika z drzewa Kostkowego zła, Komin z gliny, Dach pod Snopkami, Drzwi czworo na biegunach, Sień z Izbą i Komorą, posowa z dyli, w Izbie okno iedno, Piec z cegły, Kominek z gliny. Ma Stodołę nową, Oborkę złą i Studzienkę.
Nro 2do Chałupa Jakoba Stolarka Zagrodnika, z drzewa Kostkowego stara, taka iak Pierwsza, Ma Stodołę i Oborę.
Nro 3tio Chałupa Jakuba Kal(?)eniaka Pułrolnika, dobra, taka iak pierwsza. Ma Stodołę i Oborę złą.
Nro 4to Chałupa Jana Maniaka Zagrodnika, stara, taka iak pierwsza. Ma tylko Stodołę.
Nro 5to Chałupa Tomasza Michalaka Zagrodnika, z drzewa Kostkowego, Komin z gliny nadmurowany, Dach słomiany, Drzwi czworo na biegunach, Sień z Szybą iedną i drugą oraz Komorą, w każdey Izbie okno iedno, piec z cegły ieden, a drugi z gliny, Kominek z gliny, posowy z tarcic— Ma Stodołę i Oborę, drugą zaś oborę osobną ma Owczarz.—

Bor

Boru iest na Rubicach podług Ekonomiczney Mappy roku Tysiąc Osiemsetnego odrysowaney Morgow Dwieście Dwanaście, prętow Sto ieden.—
Kazdy Pułrolnik podobnież ma to wszystko z Pańskiego co w Wrzący, daie kapłonow cztery, Jay trzydziesci. Zagrodnik zas ma parę wołow, resztę co Pułrolnik, daie Kapłonow dwoch, Jay Piętnascie.—
Po tym żądał Wielmożny Smogorzewski Prezes drugiego Wydziału Trybunału, iako pełnomocnik zapisania, że oprocz Posagu wyżey umieszczonego, należy się ieszcze z Maiątku nieboszczykowskiego dla Wielmożney Nepomoceny z Zielonackich Grodzickiey wdowy pewna Summa, ktorą niegdy Wielmożny Grodzicki Mąż wziął za prowizye staute virginitate od smierci niegdy Jasnie Wielmożnego Zielonackiego Podkomorzego Oyca aż do czasu zamęscia zaległe. ofiaruiąc się na to wyszukac Dowody, i w przypadku potrzeby one okazać.— Urodzony zaś Łukasz Ordęga, dziedzic dobr Cieni wielkiey, tamże mieszkaiący, z osoby dobrze znany, wniosł: iakoby ma nieboszczyk pozwolił co rok Drzewa for Dwadziescia z wrząckich borow do Cieni wielkiey aż do Smierci Jego (?) co mu przyrzeczone było przy sprzedarzy tychże dobr Cieni, i że z przeszłego roku zostało mu drzewa for dwie.—Magdalena Łusczynska Karczmarka z Gruszczyc podała, że ma pretensyą do nieboszczyka za Słomy długiey Kop dwie, za pierwszą złotych Osiemnascie, za drugą Kopę złotych Trzydziesci, co tutay zapisane zostało w tym znowu mieyscu podał Błazey Kałużynski, w Niedoniu mieszkaiący, przeszły Lokay, iż maiąc od nieboszczyka wyznaczonych zasług na rok złotych Polskich Sto Pięcdziesiąt, wybrał na to od niego tylko złotych Dziewięcdziesiąt Osiem, a zatym mu zostało reszty ieszcze złotych Pięcdziesiąt Dwa, ktorych zapłacenia żąda.—
Tutay nadminia się: iż Papiory wszystkie są parafowane ręką Pisarza Aktowego Inwentarz spisującego, i te oddane zostały Wielmożnemu Smogorzewskiemu Sędziemu Trybunału, iako Wielmożney Grodzickiey Opiekunki Pełnomocnikowi, na co i Opiekun przydany zezwolił.— Wzmiankuie się oraz iako wszyscy Biegli trzey wyżey w stawienictwie wyrażeni, na słuszne oszacowanie wszelkich Ruchomości, tudzież Urodzony Jozef Gąsiorowski Ekonom tu w wsi Wrzący i Pan Michał Modrzeiewski także Ekonom w wsi Rowny zamieszkali, na to: że nic taiemnie z pozostałosci nieboszczyka nie zostało wzięte i uronione, ani wiedzą i nie widzieli, aby Kto co miał wziąść z tey. Pozostałosci, przysięgę zwyczaiem Katolickim przed Jasnie Wielmożnym Maciejem Kozminskim Sędzią Pokoiu Powiatu Sieradzkiego wykonali.— Co się zas tycze effektow czyli Ruchomosci, iako też zarządzenia dobrami Wrzącą z pustkowiami, Rowną i Rubicami, to wszystko wspolnym porozumieniem się, Urodzonemu Janowi Swiętochowskiemu Dzierzawcy dobr Głowczyna w dozor i zarząd aż do następuiącego Swiętego Jana zupełnie oddane zostało, ktory to obowiązek tenże Urodzony Swiętochowski w Głowczynie zamieszkały, z osoby dobrze znany, obowiązanie przyiął na siebie.—A gdy nie było nic więcey do wyrazenia, przeto ninieyszy Inwentarz dnia Osiemnastego Stycznia roku Tysiąc Osiemset Trzynastego zakończony, po przeczytaniu głosnym wszystkim Interessentom i po przyięciu onego wyraznym został podpisany rękami własnemi od wszystkich Stawaiących na czele wyrażonych, iako też od Urodzonego Gąsiorowskiego i Pana Modrzeiowskiego Ekonomow, nie mniey Urodzonego Swiętochowskiego, oraz od dwoch swiadkow urzędowych, przymioty prawem przepisane maiących, Urodzonych Jozefa Orłowskiego i Jozefa Jaroszewskiego obudwoch we Dworze wsi Gruszczyc mieszkaiących, z osob dobrze znanych, a w ostatku od Pisarza Aktowego, tu do wsi Wrzący umyslnie do z Sieradza sprowadzonego, ktory Dzieło ninieysze własną ręką spisał i sporządził.—————————