-->

czwartek, 31 marca 2016

Jeździec i Myśliwy (1891-1915)


Jeździec i Myśliwy, dwutygodnik sportowy. Wydawany był w Warszawie przez Stanisława Wotowskiego. Ukazywał się w latach 1891-1915. Na łamach czasopisma pojawiły się informacje związane z następującymi miejscowościami:

1891- Wola Łobudzka (5)

1892-Wola Łobudzka (22)

1894-Masłowice (2, 24), Mokrsko Szlacheckie (3), Ruda (gm. Wieluń 24), Siemkowice (24)

1895-Chocim (2), Kamionka (gm. Pątnów 2), Masłowice (2, 24), Ruda (gm. Wieluń 24), Rychłocice (3), Siemkowice (1), Starzenice (2), Wola Marzeńska (2), Wielgie (24), Zielęcice (2)

1896-Czernice (3), Góra Bałdrzychowska (23), Kamionacz (3), Kobierzycko (24), Konopnica (gm. Konopnica 2), Męcka Wola (2), Mokrsko Szlacheckie (2), Naramice (2), Puczniew (23), Rychłocice (3), Siemkowice (1, 24), Staw (gm. Czarnożyły 3), Sulmów (22)

1897-Czernice (24), Radoszewice (24), Starzenice (24), Ustków (24)

1901-Ustków (6)

1903-Ruda (gm. Wieluń 5), Ustków (5)

1904-Kamionacz (23), Kraszkowice (23), Ustków (8), Zygry (8)

1905-Biskupice (8), Chocim (8), Dąbrowa Wielka (8), Kalinowa (gm. Błaszki 8), Kamionacz (8), Kliczków (8), Kobierzycko (8), Prusinowice (gm. Szadek 8), Ustków (6), Wilamów (8), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 8), Zygry (6, 8)
środa, 30 marca 2016

Sport (1898-1906)


Sport tygodnik ilustrowany sportowi poświęcony, ukazywał się w latach 1898-1906. Wcześniej wychodził pod nazwą "Cyklista". Wydawany był w Warszawie przez Franciszka Karpińskiego. Na łamach czasopisma ukazały się informacje związane z nastepującymi miejscowościami:

1898-Romanów (38), Wójtostwo Sieradzkie (38)

1899-Góra (41), Kalinowa (gm. Błaszki 41), Kołdów (41)  

1900-Biskupice (14), Chojne (14), Chwalęcice (3, 14), Cielce (14), Czarnożyły (14), Góra (14), Kalinowa (gm. Błaszki 14), Kamionacz (14), Kliczków (14), Korzenica (14), Kościerzyn (14), Krąków (14), Malanów (2), Masłowice (14), Męcka Wola (14), Mokrsko Szlacheckie (4), Naramice (14), Poprężniki (14), Poradzew (3), Pstrokonie (14), Równa (14), Rychłocice (3), Rzepiszew (14), Sarnów (gm. Dalików 2), Sędzice (14), Siemkowice (5), Smardzew (14), Smaszków (5), Sulmów (14), Ustków (8), Wilamów (14), Zakrzew (14), Zapolice (2, 14), Zawady (gm. Błaszki 14), Ziemięcin (14)

1900-Kamionacz (50), Sulimów (51)

1901-Boczki (gm. Szadek 43), Gaj (nie wstawione do bloga 13), Garbów (13), Jeżew (13), Kalinowa (gm. Błaszki 2, 6, 13), Kamionacz (13), Kluczkow (Kliczków 13), Kobylniki (gm. Błaszki 1, 2), Korzenica (13), Malanów (51), Małków (47), Masłowice (2, 13), Mikołajewice (gm. Warta 13), Mokrsko (2), Ostrów (gm. Brzeźnio 13), Poradzew (13), Ptaszkowice (1), Puczniew (30), Rożdżały (47), Ruda (gm. Wieluń 2), Rychłocice (4), Skomlin (7), Smardzew (50), Stolec (1), Sulimów (6), Ustków (13), Wielgie (13), Wierzchlas (7), Zakrzew (gm. Warta 13), Zapole (50), Zygry (47),

1902- Barczew (50), Biernacice (13), Brzeski (1), Chlewo (36), Chwalęcice (36), Cielce (13), Dąbrowa Wielka (4), Garbów (13), Gostków (52), Goszczanów (13), Jasionna (13), Kalinowa (gm. Błaszki 13), Kamionacz (51), Kluczków (Kliczków 13), Kobierzycko (13), Kraszkowice (52), Małków (13), Masłowice (13), Męcka Wola (53), Mokrsko Szlacheckie (8, 51), Ner (13), Piotrowice (gm. Warta 13), Ptaszkowice (2), Ruda (gm. Wieluń 45), Rychłocice (6), Siemkowice (2), Skomlin (51), Smardzew (13), Tarnówka (nie wstawione do bloga 13), Wągłczew (36), Wielgie (2), Wierzchlas (8), Wola Pomianowa (33), Zakrzew (gm. Warta 32),

1903-Biskupice (41), Bronówek (41), Chocim (3, 41), Czarnożyły (8), Dąbrowa Widawska (17), Głuchów (42), Góra Bałdrzychowska (4), Kalinowa (gm. Błaszki 41), Konopnica (gm. Konopnica 42), Kraszkowice (52), Malanów (3, 24, 42), Mikołajewice (27), Ochle (42), Puczniew (50), Równa (41), Rychłocice (3), Siemkowice (3), Starzenice (21, 24, 42), Stolec (3, 4), Strońsko (22), Wielgie (3), Wilamów (2, 41), Wilczków (46), Wodzierady (8), Zapolice (22)

1904-Biskupice (8), Chocim (1), Dąbrowa Wielka (53), Dąbrówka Sieradzka (13), Góra (13), Kalinowa (gm. Błaszki 24), Kałów (44), Kamionacz (53), Kobierzycko (5, 52), Kokoszki (47), Kościerzyn (5, 52), Kraszkowice (51), Krąków (13), Krobanów (13), Księże Młyny (30), Maciszewice (3), Masłowice (13), Maszew (4), Modła (5), Mokrsko (3, 27, 52), Niechmirów (5), Poniatów (5), Poprężniki (1, 4), Prusinowice (gm. Szadek 13, 51), Ptaszkowice (3), Radoszewice (53), Ruda (gm. Wieluń 53), Rychłowice (Rychłocice 13), Sędzice (1, 4), Skomlin (3), Stojanów (4), Strobin (5), Teklin (Teklina gm. Czarnożyły 7), Wągłczew (13), Wielgie (13), Wilczków (1, 53), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 13, 51), Wólka Bałucka (Wola Bałucka 13), Zakrzew (gm. Warta 4), Zapolice (3), Zygry (9),

1905-Chociw (17), Góra Bałdrzychowska (8), Inczew (7, 7), Jeżew (15), Kalinowa (gm. Błaszki 6), Kamionacz (15), Konopnica (gm. Konopnica 15), Lututów (7), Masłowice (41), Męcka Wola (3), Niedzielsko (42), Pęczniew (15), Prusinowice (gm. Szadek 1, 15), Radoszewice (3), Ruda (gm. Wieluń 41), Rychłocice (6), Strońsko (15), Teklin (Teklina gm. Czarnożyły 8), Ustków (4 i 5), Wierzchlas (2), Wilczyn (7), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 15), Wola Flaszczyna (18), Wola Więzowa (34), Wólka Bałuty (Wola Bałucka? 15)

1906-Modła (1)
poniedziałek, 28 marca 2016

Kultura Łodzi (1938)Kultura Łodzi: pismo poświęcone życiu kulturalnemu w Łodzi. Wydawane w Łodzi przez Ludwika Stolarzewicza. Dostępne wydania pochodzą z roku 1938. W numerze 2-3 ukazał się artykuł o koloniach w Sulmowie.

poniedziałek, 14 marca 2016

Budy Niemysłowskie

Budy Niemysłowskie, osada zaznaczona na mapie z 1839 roku, leżąca w gminie Poddębice. Obecnie nie istnieje pod tą nazwą.

1839 r.

1965 r.

Bugaj

Bugaj, karczma przy wsi Bałdrzychów, leżąca prawdopodobnie w gminie Poddębice, nie odnaleziona na mapach. Na mapie Karte des Westlichen Russlands, na południe od wsi Bałdrzychów, w jej bezpośredniej bliskości zaznaczona jest karczma. Być może jest to wzmiankowana w Gazecie Warszawskiej karczma Bugaj.

1915 r.


Gazeta Warszawska 1826 nr 88

OBWIESZCZENIE.
Trybunał Cywilny I. Instancyi
Woiewództwa Mazowieckiego.
Odebrawszy od Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu przy odezwie z dnia 20 b. m. i r. ad Nrm 28605/4714 dodatkowy wykaz Dóbr Rządowych w celu regulacyi hypoteczney przez Trybunał ogłoszeniem publicznem z dnia 2 Marca r. b. wywołanych, prostuiący niektóre pomyłki i opuszczenia, które w główney specyfikacji tychże Dóbr przez tęż Kommissyią Rządową nadesłaney, zaszły, mianowicie w tem;
1. Dobra Bałdrzychów oprócz Parafiów w ogłoszeniu z dnia 10 Marca wymienionych, leżą ieszcze w Parafii Kałów i Poddębice, niemniey, że przy wsi Bałdrzychów znayduie się Karczma nosząca osobną nomenklaturę Bugai.
25. Dobra Zdziechów oprócz wymienionego Powiatu i Parafiiów, leżą ieszcze w Parafii Szczawin i Bałdów; niemniey opuszczono w pierwszem wywołaniu Nomenklatury Karczemne Ostoia i Wydmuch.
Niemniey, że przy wydrukowaniu ogłoszenia z dnia 2 Marca r. b. zaszły pomyłki druku, zmieniaiące nazwiska Nomenklatur, która się prostuią iak następnie:
9. Przy Dobrach Zdziechów: Zamiast folwarku Zegrzany, powinno bydź Zegrzanki, zamiast wieś Zegrzanki powinno bydź wieś Zegrzany.
(...) Podaie tenże dodatkowy wykaz do wiadomości publiczney, z oznaymieniem, iż regulacyia hypoteczna Dóbr Rządowych obwieszczeniem poprzedniem z dnia 2 Marca r. b. obiętych, wedle ninieyszego nastąpionego sprostowania w terminie prekluzyynym dnia 15 Czerwca r. b. odbytą zostanie; do czego wszyscy interessanci pierwiastkowo w temże obwieszczeniu wezwani stosować się winni. — Warszawa d. 26 Maia 1826 r.
Prezes: Lewiński.
Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiey:
Formankiewicz.

Buła

Buła, młyn w gminie Szadek. Zaznaczony na mapie z 1839 r.

1839 r.


1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
9. Dóbr Narodowych Ekonomii Męka, składaiącey się z folwarku i wsi Męka, z Probostwa Męka złożone z gruntów i łąk w ilości morgów 277 prętów 120 miary Reńskiey, z młyna wodnego do Probostwa należącego, z wsi Ruda, z dwóch wybraniectw 21 łanów gruntu obeymuiących zabudowań w possessyi Rządu zostaiących, z folwarku j, wsi Polkow, z młyna Chochełna zwanego, z folwarku i wsi Piaski, z trzech młynów wodnych, to iest: 1) z młyna należącego do folwarku Wielka, 2) z młyna należącego do SSrów Antoniego Grzelaka, i 3) z młyna należącego do Mateusza Surmagi, z wsi Czechy, z folwarku wsi Góra poświętna, z folwarku Szkaplerz, Jurydyki Podominikańskiey, z miasta Sieradz, z wybranictwa we wsi Szlach: Dzigorzew w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku Osinek, z wybranictwa we wsi Szlach: Monice, i z folwarku Pruchna w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku Groiec Wielki, z młyna wietrznego, z wybranictwa we wsi Szlach: Mnichów, z wsi Łagiewniki, z folwarku wsi Oraczew, z młyna wodnego, z wybranictwa we wsi Szlach: Woźniki, z folwarku i wsi Kopyści, z wsi i Probostwa Borszewice, z folwarku i wsi Probostwa Sędzieiewice, z młyna wodnego tamże, z wsi Lucieiow, z wsi Żagliny i Źródła w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim; z folwarku i wsi Szadkowice, z młyna Buła na zimney Wodzie zwanego w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim; z miasta Szadek, z austeryią, oraz z domów Piekło, w których szynki Rządowe, niemniey z placu pustego Piekiełko, Z Wóytostwa w Szadku, z wsi Kromelin, Kobyla, Wielgiey Wsi, z młynów dwóch Nagrobla i Żagrda zwanych, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim sytuowanych
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

piątek, 11 marca 2016

Bibianny

Bibianny, folwark w dobrach Dąbrowa, leżący prawdopodobnie w gminie Wieluń, nie odnaleziony na mapach.

Gazeta Warszawska 1826 nr 85

Komornik Sądowy Powiatu Wieluńskiego.
Donosi się publiczności, iż w dniu 15 Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana przed Rejentem Powiatu Wieluńskiego W. Franciszkiem z Lisca Lisieckim, z mocy urzędowego zaięcia Dobra wieś Dąbrowa, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położona, z folwarkami Kazimierz i Bibiannym tak zwanemi, w dzierżawę trzechletnią poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. przez publiczną licytacyią wypuszczonemi będą. O którey dzierżawie każdy z pretendentów warunki licytacyyne złożone u Rejenta powyższego przeyrzeć może sobie. Dzierżawy zaś z tych Dóbr dawny possessor rocznie złotych 13,000 opłacał. — Wieluń d. 18 Kwietnia 1826 r.
Tadeusa Musiałowicz.

Salamony

Salamony, pustkowie w dobrach narodowych Mierzyce, leżące prawdopodobnie w gminie Pątnów, nie odnalezione na mapach.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
8. Dóbr Narodowych Ekonomii Mierzyce, składaiącey się z folwarku i wsi Mierzyce, z młyna i Osady Przywóz, z folwarku i wsi Łaszok, z młyna Strugała i z Osad Jayczaki i Sikora, z folwarku i wsi Kamion, z Pustkowiów Więcławy, Dziadaki i Ogroble, z wsi Toporów, Bobrowniki, z młyna Tasarz, z karczmy Jaśkowizna i Pustkowiów Sensowy, Tasarze, Węże, Młynki, Szczepany, Gligi, Cieśle, Troniny i Jarzębie, z folwarku Wóytostwo, z wsi Bobrowniki i Lisowice, z Pustkowiów Patoki, Kabały i Draby, z folwarku i wsi Raduszyce, z młyna Szyska, z wsi Drobnice, z młynów Łyko, Graczyk i Kaydow, z folwarku Cisow, z wsi Załęcze małe, z folwarku i wsi Szynkielow, z folwarku i wsi Bieniec, z młynem Molenda, z karczmy Dobiacz, z Pustkowia Jarząbek, z folwarku i wsi Pątnów, z Pustkowia Salamony, wszystkich w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położonych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Graczyk

Graczyk, młyn w dobrach narodowych Mierzyce, leżący prawdopodobnie w gminie Osjaków, nie odnaleziony na mapach.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
8. Dóbr Narodowych Ekonomii Mierzyce, składaiącey się z folwarku i wsi Mierzyce, z młyna i Osady Przywóz, z folwarku i wsi Łaszok, z młyna Strugała i z Osad Jayczaki i Sikora, z folwarku i wsi Kamion, z Pustkowiów Więcławy, Dziadaki i Ogroble, z wsi Toporów, Bobrowniki, z młyna Tasarz, z karczmy Jaśkowizna i Pustkowiów Sensowy, Tasarze, Węże, Młynki, Szczepany, Gligi, Cieśle, Troniny i Jarzębie, z folwarku Wóytostwo, z wsi Bobrowniki i Lisowice, z Pustkowiów Patoki, Kabały i Draby, z folwarku i wsi Raduszyce, z młyna Szyska, z wsi Drobnice, z młynów Łyko, Graczyk i Kaydow, z folwarku Cisow, z wsi Załęcze małe, z folwarku i wsi Szynkielow, z folwarku i wsi Bieniec, z młynem Molenda, z karczmy Dobiacz, z Pustkowia Jarząbek, z folwarku i wsi Pątnów, z Pustkowia Salamony, wszystkich w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położonych.
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

czwartek, 10 marca 2016

Młynisko

Młynisko, folwark w dobrach Ostrów Wartski, leżący prawdopodobnie w gminie Warta, nie odnaleziony na mapach.


Gazeta Warszawska 1825 nr 95

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 30 Czerwca r. b. o godzinie 10 rano, w Mieście Powiatowem Warcie przed W. Pawłem Dembskim, Notaryuszem publicznym Ptu Wartskiego w Warcie zamieszkałym, odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ostrowa z przyległą wsią Jeziorsko i folwarkiem Młynisko zwanym, w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położonych.—Dobra te czyniły roczney dzierżawy 4500 zł. Pl. Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela 1825 r. i trwać ma do tegoż czasu 1828 r. —W Kaliszu dnia 9 Maia 1825 r.
J. Słowikowski.  

sobota, 5 marca 2016

Gazeta Warszawska (1774–1935)


„Gazeta Warszawska”, dziennik wyd. 1774–1935 w Warszawie;
, przez S. Łuskinę jako pismo informacyjne, redagowane przez niego do 1793; zamieszczała gł. przekłady artykułów zagr.; konserwatywna. Wznowiona 1794, przeszła na własność rodziny Lesznowskich, redaktorzy: m.in. A. Lesznowski (mł.) 1841–59 (podniósł lit. poziom pisma), J. Kenig 1859–89, S. Lesznowski 1889–1906. Od 1906 wydawca M. Zamoyski, orientacja zbliżona do ND; od 1910 organ ND, redaktor R. Dmowski; 1916–18 nie ukazywała się; w okresie międzywojennym czołowe pismo ND, redaktor Z. Wasilewski (do 1925); 1925 połączona z „Gazetą Poranną 2 Grosze”, wychodziła pod nazwą „Gazeta Warszawska Poranna”; 1935 zawieszona przez władze, kontynuowana jako „Warszawski Dziennik Narodowy”. (Źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Gazeta-Warszawska;3904443.html)

1794/96-nic

1797-Naramice (36)

1798-Chorzew (44), Radoszewice (39)

1799-Dąbrówki Kobylańskie (40), Wola Wiązowa (40), Zdziechów (Zdrzychów? 40)

1800-Kurów (100), Turów (100), Wielgie (78), Wola Czarnyska (25)

1801-Będków (30), Byczyna (45), Łężki (45), Tur (35), Wilczków (gm. Poddębice 45)

1802-Dobruchów (29), Górna Wola (29), Lutomiersk (29), Marzenin (2), Popów (41), Rososza (2), Tarnówka (29), Wola Marzeńska (2)

1803-Kamion (67), Tumusin (18), Zadzim (69)

1804-Bałdrzychów (7, 96), Gaszyn (63), Góra Bałdrzychowska (7), Kamion (11), Kraszyn (57), Louisenfeld (Józefów gm. Pątnów 11), Łubna (96), Poniatów (96)

1805-Domaniew (gm. Dalików 22), Golice (38), Małe (38), Mrowiczna (38), Sucha Dolna (38), Sucha Górna (38), Tarnowa (38)

1806-Kamionka (gm. Pątnów 5), Wola Flaszczyna (41), Zadzim (41)

1807-Golice (37, 104), Małe (37), Mrowiczna (37), Tarnowa (37)

1808- nic

1809-Dzigorzew (85), Golice (47), Mnichów (85), Mrowiczna (47), Sucha (85), Tarnowa (47), Woźniki (gm. Sieradz 85), Zielęcice (69)

1810-Charchów Szlachecki (82), Chociw (52), Golice (65), Góra (9), Kamostek (25), Kobylniki (gm. Błaszki 9), Kurów (24), Lututów (1), Mrowki (Morawki ? 9), Poradzew (82), Prusinowice (gm. Szadek 82), Sieniec (75, 100), Stolec (47), Turów (24)

1811-Babice (31), Bałdrzychów (31), Bugaj (gm. Warta 73), Cienia (22), Góra Bałdrzychowska (31), Kazimierz (31), Kurów (30), Łobudzice (23), Mirosławice (31), Pustkowie (gm. Poddębice 31), Rokoczyn (Rąkczyn? 31), Turów (30), Wólka (gm. Poddębice 31), Zagórzyce (gm. Poddębice 31), Zdziechów (31), Żelisław (73)

1812-Bugaj (gm. Warta 86), Chojne (40), Grójec Wielki (27), Łagiewniki (27), Podłężyce (40), Psary (40)

1813-Bałdrzychów (10), Bieniec (10), Brodnia (gm. Pęczniew 10), Brzeg (10), Charchów (10), Dzierzązna (10), Glinno (10), Góra Bałdrzychowska (10), Grzybki (10), Kamion (10), Krzewica? (10), Łaszew (10), Mierzyce (10), Pątnów (10), Szynkielów (10), Zygry (86)

1814-Babice (84), Charchów Pański (65), Czarnożyły (27), Kazimierz vel Kulig (84), Kurów (38), Mirosławice (84), Naramice (93), Osiny (gm. Sędziejowice? 31), Rudniki (gm. Pęczniew 3), Turów (38), Wola Pomianowa (65), Zaborów (gm. Zadzim 26), Zdziechów (84)

1815-Brzeźnio (76), Charbice (78), Chojne (63), Chorzeszów (36), Dzierzązna (82), Laski (gm. Siemkowice 30), Majaczewice (63), Męcka Wola (57), Męka (59, 74), Mokrsko (65), Orpelów (82), Sikucin (57), Widawa (18, 63), Wierzchlas (52), Wilkowice (95), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 57), Zborów (59)

1816-Brodnia (gm. Pęczniew 13), Burzenin (17, 36), Grzymaczew (90), Kałów (46, 56), Łęki (30), Sucha Górna (46), Widawa (49), Włocin (90)

1817-Brodnia (gm. Pęczniew 28), Brzeg (37), Cholka (74), Cielce (31), Kurów (36), Lesie (Podlas? gm. Czarnożyły 74), Lichawa (gm. Szadek 60), Małyszyn (74), Masłowice (74), Okalew (36), Proboszczewice (28), Stary Folwark (folwark Małyszyn? 74), Stawek (74), Turów (36)

1818-Kiełczygłów (88), Mokrsko (18)

1819-Bałdrzychów (77), Borysławice (3), Brończyn (3), Brzeźnio (103), Bujnów (75), Bukowina (3), Chrzanowice (3), Dzierlin (13), Gzików (3), Krępa (gm. Poddębice 77), Lipki (103), Lubanów (3), Lutomiersk (85), Lututów (65), Prusinowice (gm. Szadek 99), Restarzew (103), Rzeczyca (99), Starzynek (Starzynki 25), Stefanów (Stefanów Barczewski? 79), Stoczki (51), Stolec (69), Wilczkowice (3), Wola Wężykowa (67), Zalew (44)

1820-Borzewisko (gm. Poddębice 93), Brodnia (gm. Pęczniew 80), Chorzeszów (68), Chorzew (78), Dąbrowa (gm. Wartkowice? 116), Dąbrówki (Dąbrówki Kobylańskie 170), Golice (47, 70), Górki Zadzimskie (116), Kalinowa (gm. Zapolice 120), Kałów (105), Mrowiczna (47, 70), Prusinowice (gm. Szadek 138), Przatów (89), Pudłów (70), Sędów (116), Sobiepany (80), Stryje Księże (105), Tarnowa (47, 70), Woźniki (gm. Zapolice 31)


1821-Bednary (Bednarskie? 45), Borki (Borki Lipkowskie 42), Borzewisko (gm. Poddębice 42), Charchów Pański (42), Chorzeszów (78), Dąbrowa Widawska (124), Dąbrowy (Dąbrowa Rusiecka? 18), Dąbrówki (Dąbrowa gm. Zadzim 42), Drwalew (106), Dziektarzew (44), Idzikowice (106), Lipki (42), Lutomiersk (78), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 78), Nowa Wieś (gm. Poddębice 42), Oraczew (204), Podgórze (gm. Widawa 179), Porczyny (42), Smardzew (76), Tobolice (64), Wilkowice (64), Wola Przatowska (207), Wylazłów (gm. Poddębice 42), Wyrębów (42), Zalew (78)


1822-Borowiska (85), Borzęckie (85), Bratków Górny (11), Bujnów (85), Burzenin (145, 177), Cegielnia (gm. Złoczew 85), Charłupia Wielka (177), Chotów (174), Czarna (85), Czartki (gm. Warta 126), Dury (85), Grójec Mały (85), Lipki (208), Łagiewniki (gm. Złoczew 85), Marżynek (67), Miklesz (85), Mokrsko (118), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 85), Oleśnica (85), Paprotnia (67), Potok (85), Prażmów (177), Pustkowie (nie wstawione 85), Ruda (gm. Wieluń 30), Sikucin (99), Sokołów (gm. Sieradz 177), Stanisławów (gm. Złoczew 85), Stara Huta (85), Szklana Huta (85), Tur (83), Zalesie (gm. Sieradz? 197), Zapowiednik (gm. Złoczew 85), Zborów (200), Zdziechów (126), Złoczewska Wieś (85)


1823-Bobrowniki (gm. Działoszyn 51), Bronów (173), Bronówek (173), Bugaj (gm. Warta? 62), Charłupia Wielka (173), Chechło (68), Chotów (114), Dąbrowa (gm. Wieluń 173), Dziadkowice (173), Kamion (51), Kowale (183), Kuciny (20), Ldzań (68), Lisowice (51), Lututów (133), Łagiewniki (gm. Czarnożyły 173), Łaszew (51), Maciszewice (173), Malanów (105), Markówka (68), Mierzyce (51), Mogilno (gm. Dobroń 68), Nowa Wieś (gm. Wartkowice 107, 190), Przywóz (51), Raczyn (173), Ralewice (44), Róża (gm. Dobroń 68), Ruszków (172), Sędzimirowice (173), Sikora (51), Spędoszyn (173), Strugała (51), Sucha Górna (142), Talar (68), Tasarz (51), Toporów (51), Tuwalczew (173), Wola Bałucka (61), Wymysłów (gm. Dobroń 68), Zygry (99)


1824- Abrahamki (Abramki 84), Bałucz (132), Branica (82), Brzeźnio (154), Bugaj (gm. Szadek 49), Bugaj (gm. Wieluń 49), Charchów Księży (49), Charłupia Wielka (47, 192), Chociw (82), Chodów (153), Czołczyn (49), Dobruchów (49), Dziektarzew (49), Dzierżawy Małe (81), Gorsychow (Gorzyków 82), Górna Wola (49), Grabia (108), Jelno (82), Jeżew (154), Kalinowa (gm. Zapolice 82), Kałów (124), Klęcz (82), Kurek (gm. Brąszewice 189), Lichawa (gm. Szadek 117), Ligota (gm. Widawa 82), Lisy (82), Lutomiersk (49), Łazów (82), Małyń (117, 154), Osiaków (124), Piechów (110), Piotrowice (gm. Warta 84), Popów (124), Rudlice (124), Rzepiszew (49), Sędziejewice (108), Sokołów (gm. Goszczanów 124), Sulmów (124), Sulmówek (124), Tarnówka (gm. Poddębice 186), Tarnówka (gm. Szadek 49), Troiaków (82), Tumusin (124), Uników (108), Wierzchlas (110), Wrząca (gm. Lutomiersk 49), Zmyślona (gm. Sieradz 84)

1825-Bałucz (71), Biernacice (70), Borszewice (32), Borysławice (64), Brutus (72), Bukowina (64), Charchów Księży (32), Chodów (33), Chotów (75), Chrzanowice (64), Czarna Huta (Czarna? 163), Gostków (33), Górki Zadzimskie (78), Grądy (gm. Sieradz 50), Gzików (64), Jeziorsko (95), Kluczewo (33), Kłódno (33), Kobyla Miejska (32), Kochlew (72), Kolasa (50), Kopyść (32), Kostrzewice (44), Kościerzyn (9), Kozuby Stare (78), Kraszyn (78), Kromolin (32), Krzeczów (72), Ligota (gm. Burzenin 9), Lubanów (64), Luciejów (49), Lututów (182), Miedźno (50), Młynisko (95), Mogilno (gm. Dobroń 32), Mokrsko (186), Montówek (Mątewki gm. Mokrsko 75), Nagrobla (32), Ner (33), Ostrów (gm. Brzeźnio 182), Ostrów Wartski (95), Pątnów (32), Pełczyska (33), Raczyn (60), Róża (32), Sadów Pański (78), Sędziejowice (49), Skomlin (190), Srebrnica (75), Szadkowice (32), Tuwalczew (50), Wardęga (32), Wartkowice (33), Wielka Wieś (gm. Szadek 32), Widawa (182), Wilczkowice (64), Wola Bezdziadowa (Wólka gm. Wartkowice 33), Wola Stryjewska (60), Wola Tłomakowa (60), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 49), Zadąbrowie (44), Zadzim (16), Zagórki (gm. Sieradz 66), Zaspy Miłkowskie (50), Zawady (Zawada 33), Zwiasty (78), Żagliny (49), Żerosławice (50)

1826-Babice (38), Bałdrzychów (38, 88), Bartochów (195), Beresie (46), Bibianny (85), Bieniec (46), Bobrowniki (gm. Działoszyn 46), Borszewice (46), Brodnia (gm. Pęczniew 46), Brody (gm. Sędziejowice 78), Bronów (41), Bronówek (41), Brzeg (46), Bugaj (gm. Poddębice 88), Bugaj (gm. Warta 46), Bukowiec (207), Buła (46), Charbice (176), Charchów Księży (46), Chechło (46), Chochełna (Chechełno 46), Chrząstawa (46), Chruścińskie (46), Cieśle (46), Cisow (Cisowa 46), Czechy (46), Dąbrowa (gm. Wieluń 85), Dąbrowa (gm. Kiełczygłów 46), Dąbrówka Zgniła (48), Dobiacz (46), Draby (46), Drobnice (46), Dryganek (46), Dziadaki (46), Dzierzązna (gm. Warta 46), Dzierzązna (gm. Zadzim 71), Dziebędów (47), Dzigorzew (46), Gligi (46), Glina (46), Glinno (46), Goryń (46), Góra Bałdrzychowska (38), Góra Poświętna (46), Grabno(52), Graczyk (46), Grójec Wielki (46), Grześlaki (46), Grzybki (46), Grzymaczew (68), Gumnisko (46), Holendry Dębe (Dęby gm. Wartkowice 41), Huta (gm. Kiełczygłów 46), Jajczaki (46), Jarząbek (gm. Pątnów 46), Jarzębie (gm. Wierzchlas 46), Jaśkowizna (Jarkowizna? 46), Jeziorsko (33), Kabały (46), Kalinki (gm. Poddębice 46), Kamion (46), Kaydow (Kajdas 46), Kazimierz (gm. Lutomiersk 38), Kazimierz (gm. Wieluń 85), Kiełczygłów (46), Kiełczygłówek (46), Kobyla (Kobyla Miejska 46), Kobylniki (gm. Poddębice 46), Kopyść (46), Kośnik (46), Kozuby Stare (145), Kraszkowice (78), Kromolin (46), Królewska Grobla (46), Krzyworzeka (46), Księża Wólka (46), Księże Młyny (46), Kule (46), Ldzań (46), Leleki (207), Lisowice (46), Lubiszewice (46), Luciejów (46), Ludwina (78), Łagiewniki (gm. Złoczew 46), Łaszew (46), Łyko (Łykowe 46), Maiewka (46), Mamzery (46), Markówka (46), Marzenin (29), Maszew (33), Męka (46), Mirosławice (38), Mierzyce (46), Młynik (46), Młynki (46), Mnichów (46), Mogilno (gm. Dobroń 46), Mokrsko (46), Molenda (gm. Pątnów 46), Monice (46), Nagrobla (46), Niemysłów (46), Obrów (46), Ocinek (46), Ogroble (46), Oraczew (46), Osina (46), Ostrów (gm. Brzeźnio 145), Otok (46), Patoki (gm. Działoszyn 46), Pątnów (46), Piaski (gm. Zduńska Wola 46), Pierzyny (46), Piotroszczyzna (41), Polków (46), Popów (207), Prażmów (133), Proboszczewice (46), Próchna (46), Przyrownica (197), Przywóz (46), Pustkowie ( nie wstawione do bloga 46), Pustkowie (gm. Poddębice 38), Raduczyce (46), Restarzew (46), Rękczyn (Rąkczyn 38), Róża (46), Ruda (gm. Sieradz 46), Rudzisko (46), Rzeczyca (46), Salamony (46), Sensowy (Sęsów 46), Sędów (41), Sędziejowice (46), Sędzimirowice (60), Siedlce (52), Sikora (46), Skoczylasy (46), Słomków Mokry (68), Strąg (Strąk 46), Strugała (46), Studziennia (Studziennica 46), Swędzieniejewice (57), Sworawa (46), Szadkowice (46), Szarów Księży (46), Szczepany (46), Szkaplerz (46), Szydłów (176), Szynkielów (46), Szyska (Szyszczyna? 46), Świątkowice (115), Talar (46), Tasarz i Tasarze (46), Toporów (46), Troniny (46), Węże (46), Widawa (115), Wiechucice (203), Wielka (nie wstawione do bloga 46), Wielka Wieś (gm. Szadek 46), Więcławy (46), Włocin (68), Wojsławice (gm. Goszczanów 87), Wola Bałucka (71), Woźniki (gm. Sieradz 46), Wójtostwo (gm. Działoszyn 46), Wólka (gm. Poddębice 38), Wróblew (gm. Skomlin 46), Wymysłów (gm. Dobroń 46), Wyranba (Wyręba 46), Zagórzyce (gm. Poddębice 38), Zalesie (gm. Wartkowice 41), Załęcze Małe (46), Zamoście (52), Zawadki (68), Zdziechów (38, 88), Żagliny (46), Żagrda (Wardęga? 46), Żelisław (133)


1827-Abrahamki (Abramki 126), Bartochów (350), Beleń (141), Biernacice (100), Borysławice (178), Borzewisko (gm. Poddębice 41, 172?), Brodnia (gm. Buczek 219), Brudnów (73), Buczek (gm. Buczek 120), Budzynek (272), Charłupia Wielka (58), Chociw (82, 110), Chotów (219), Chrusty (gm. Widawa 87), Cielce (55), Czestków (219), Czołczyn (279, 335), Dąbrowa (gm. Wieluń 219), Dąbrowa Widawska (87), Dąbrówka (Dąbrówka Sieradzka? 55), Dąbrówka Zgniła (139), Drużbin (219), Duszniki (350), Dziadkowice (110), Dzierlin (110), Gorzuchy (49), Goszczanów (110), Grądy (95), Grójec Wielki (289), Grzeszyn (219), Grzymaczew (32), Gęsina (55), Huta Bardzyńska (126), Jodłowiec(172), Kamienna (gm. Błaszki 82), Karczówek (232), Kleszczowice (82), Klęcz (110), Kliczków Wielki (55), Kokoszki (110), Kolasa (95), Kopiec (gm. Widawa 87), Kowale (95), Kowalew (120), Księże Młyny (141), Księża Wólka (141), Lipiny B vel Rozdziałowizna (gm. Warta 95), Lipnica (141), Lubiszewice (141), Lubola (141), Lutomiersk (177, 335), Łazów (110), Łukomierz (82), Malenia (219), Małków Cielecki i Nowy (350), Marzynek (82), Meciszew (Maciszewice? 288), Miedźno (gm. Siemkowice 82), Miedźno (gm. Warta 95), Niemysłów (141), Nieradza Niska, Pieska i Wysoka (350), Panoszew (73), Paprotnia (82), Piotrowice (gm. Sieradz 126), Pratów (Pratków 95), Raczyn (95), Radoszewice (178), Rębieskie (95), Rogóźno (87), Rososza (gm. Brzeźnio 55), Rososza (gm. Sędziejowice 104), Ruda (gm. Widawa 87), Rudniki (gm. Pęczniew 141), Rzechta Drużbińska (219), Rzężawy (110), Siemkowice (82), Smardzew (49), Sowińce (219), Spędoszyn (73), Starce (178), Stojanów (318), Stradzew (95), Szarów Księży (141), Świerczów (87), Tomisławice (258), Trzebiczna (95), Tymienice (95), Widawa (87), Wilkowia ( Wilkowyja 219), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 95), Wola Marzeńska vel Dziechciowa (104), Wola Męcka (95, 141), Wola Tłomakowa (219), Wola Wojsławska (Wólka Wojsławska 95), Woźniki (gm. Sieradz 140, 141), Wójtostwo Sieradzkie (141), Wólka Kleszczowa (Wola Kleszczowa 87), Wymysłów (gm. Łask 219), Zadąbrowie (334), Zagórki (gm. Pęczniew 141), Zalew (177), Zamłynie (gm. Zduńska Wola 95), Zapolice (253), Zawady (gm. Widawa 87), Zborowskie (95), Zmyślona (gm. Sieradz 126), Żerosławice (95)


1828-Barczew (86), Baszków (69), Bronów (300), Bronówek (300, 309), Brończyn (60), Bugaj vel Augustyańska (gm. Wieluń koło Masłowic 320), Chodaki (gm. Zadzim 118), Chojne (31), Czernice (44), Dzietrzniki (320), Gaszyn (320), Gollikow (Golków 65), Gozdy (80, 151), Góra Bałdrzychowska (253), Grądy (gm. Sieradz 130), Grębień (320), Jakubice (69), Janiszewice (86), Jarki (118), Jerwonice (312), Józefów (gm. Pątnów 320), Kadłub (320), Kamionka (gm. Pątnów 320), Klasak (130), Kolasa (130), Korczyska (309), Kopydłówek (320), Kraszyn (118), Krety (118), Lichawa (gm. Szadek 320), Lipniki (Lipnik? 99), Lutomiersk (55), Łęki (320), Łubno (Łubna? nie wstawione do bloga 320), Miedźno (gm. Warta 130), Mierzyce (92, 236), Mikołajewszczyzna (118), Mokre (gm. Siemkowice 44), Morawki (300), Olewin (199), Ożegów (44), Osjaków (142), Ostrów (gm. Brzeźnio 80, 151, 169), Ostrówek (gm. Ostrówek 306), Ożarów (130), Popowice (320), Pstrokonie (306), Ruda (gm. Wieluń 199, 320), Rydzew (80, 151), Rydzew (Redzeń 65), Sieniec (320), Sikucin (312), Skomlin (130), Spędoszyn (300), Stara Wieś (nie wstawione do bloga 320), Starzenice (320), Suliszewice (118), Surna (Sterna 80, 151), Szczutków (79), Toplin (130), Tuwalczew (83), Tyczyn (65), Utrata (nie wstawione do bloga 329), Walenczyzna (130), Wola Bałucka (216), Wójcice Małe i Wielkie (136), Wójtostwo Bobrowniki (Bobrowniki gm. Działoszyn 92), Wólka Kleszczowa (Wola Kleszczowa 79), Wydrzyn (320), Zakrzew (gm. Warta 79, 83), Załęcze Wielkie (320), Zaspy Miłkowskie (83), Zielęcin (312), Zwiasty (118), Żerosławice (130)


1829-Bogucice (144), Chorzeszów (213), Dębina (gm. Osjaków 345), Drwalew (133), Dymek (75), Felinów (345), Głaniszew (239), Górka Klonowska (85), Grzymaczew (257), Kobierzycko (75), Korablew (211), Korczew (47), Kraszkowice (239), Krobanów (211), Lipnik (345), Maciszewice (257), Mikołajewice (211), Mokrsko (291), Mrówna (200), Niecenia (95), Nowa Wieś (gm. Osjaków 345), Osjaków (345), Osmolin (211), Piotrowice (gm. Warta 278), Pstrokońszczyzna (126), Ptaszkowice (211, 316), Ruda (gm. Wieluń 239), Sarnów (gm. Widawa 211), Stok (75), Strońsko (84, 211), Tyczyn (116), Wielgie (75), Wierzchlas (239), Witów (gm. Burzenin 257), Wodzierady (211), Wojciechów (gm. Wartkowice 129), Wójtostwo Sieradzkie (211), Wrząca (gm. Błaszki 47, 296), Zaborów (gm. Zadzim 144), Zdrzychów (111), Zdrzychówek (111), Złotniki (gm. Dalików 111), Żelisław (47, 126)

1830-Chotów (150, 165), Czernice (165), Dzierlin (150), Grabowie (6), Hollendry (Holendry Grabiszew 286), Inczew (286), Kiki (gm. Wartkowice 286), Kostrzewice i Zalasy (311), Księża Wólka (37), Księże Młyny (37), Kurówek (Kurówek Ochelski ? 6), Legendzin (333), Leśnica (77), Lubiszewice (37), Łosieniec (286), Niemysłów (37), Osiny (gm. Sędziejowice 216), Podlesie (gm. Wodzierady 77), Poniatów (216), Sadokrzyce (150), Siemkowice (150), Słomków Mokry (286), Witów (gm. Warta 50), Włyń (77), Wola Tłomakowa (6), Wójtostwo Sieradzkie (150), Zalew (333)