-->

środa, 30 września 2015

Wiadomości Warszawskie (1765-1774)


Wiadomości warszawskie
"Kurier Polski" przekształcony w "Kurier Warszawski" w 1760 roku i "Uprzywilejowane wiadomości z cudzych krajów" w 1765 zostają połączone w "Wiadomości Warszawskie", które w 1774 zmienione zostają na "Gazetę Warszawską" pod red. Łuskiny.
(źródło: http://polskaprasa.cba.pl/tytuly/wiadomosci_warszawskie.html)

Brakuje roczników z lat 1767-68 i 1774.

Miejscowości znalezione w czasopiśmie:

1765-Kurów (74)
1771-Gronówek (63)

Dziennik Departamentowy Warszawski (1814-1816)


Dziennik Departamentowy Warszawski, wychodził w latach 1814 - 16 w Warszawie, pod redakcją Józefa Henryka Kurzewskiego.
Przejrzałem lata 1814-15. Odnalazłem informacje związane z miejscowościami:

1815-Osjaków (10), Pełczyska (45), Radoszewice (21), Stara Huta (gm. Złoczew 21), Widawa (34), Wrząca (gm. Błaszki 50)niedziela, 27 września 2015

Wiadomości z Pola Bitwy (1863)


"Wiadomości z Pola Bitwy" były organem prasowym Rządu Tymczasowego, później Narodowego. Gazeta ta ukazywała się od 10 II 1863 r. do 9 IV 1864 r., najpierw jako "Wiadomości z Pola Bitwy" (10 II – 22 VII 1863 r.), później "Doniesienia z Pola Bitwy" (20 V – 8 VIII 1863 r.), "Doniesienia z Placu Boju" (10 VIII – 12 VIII 1863 r.) i "Wiadomości z Placu Boju" (13 VIII – 9 IV 1864 r.). Było to pismo zawierające informacje o przebiegu walki zbrojnej. Drukiem "Wiadomości" i "Doniesień" zajmował się Józef Bohdan Wagner, który zarządzał drukarniami Rządu Narodowego i podlegał Wydziałowi Prasy. Do końca maja "Wiadomości z Pola Bitwy" opatrywane były pieczęcią Komitetu Centralnego Narodowego. Pismo to należało do najpopularniejszych z całej prasy tajnej, zwłaszcza wśród warstw uboższych. Były tam publikowane wykazy poległych, raporty Rządu Narodowego, informacje o stoczonych walkach, od nr 4 pojawiła się też rubryka pt. "Rozboje moskiewskie". W rubryce tej opisywano akty terroru dokonane przez wojska carskie, które to opisy miały służyć rozbudzeniu nienawiści do rządu carskiego i żołnierzy rosyjskich. Materiały drukowane w "Wiadomościach" przystosowane były oczywiście do potrzeb propagandy - głosząc o zwycięstwach powstańców, a wyolbrzymiając niekiedy straty przeciwnika i zatajając własne.
(źródło: http://polskaprasa.cba.pl/tytuly/wiadomosci_z_pola_bitwy.html)

W gazecie odnalazłem informacje o następujących miejscowościach:


1863-Góra (10), Grzyb (5), Kamyk (8), Kiełczygłów (8), Niewiesz (14), Poniatówek (10), Pyszków (4), Radoszewice (8), Rychłocice (9, 10, 11), Smaszków (10), Widawa (5), Żelisław (10)

piątek, 25 września 2015

Dzienne Doniesienia / Doniesienia Dzienne (1807-08)


Dzienne Doniesienia / Doniesienia Dzienne, czasopismo wydawane w Warszawie przez Jana Wilkoszewskiego w latach 1807-08.

Informacje znalezione w czasopiśmie:

1807-Golice (8)
1808-Bechcice (55), Kałów (55), Tobolice (64)

czwartek, 24 września 2015

Kuryer Polski (1729-1760)

"Kurier Polski" - 1729–1760 - czasopismo warszawskie wydawane początkowo przez Pijarów, później przez Jezuitów. Redaktorzy m.in. J. Naumański, F. Bohomolec. Początkowo nazywało się "Nowiny Polskie"
W 1736 roku przywilej wydawniczy na pisma w języku polskim (oraz włoskim i łacińskim) przejmują jezuici – ks. Franciszek Bohomolec, potem ks. Stefan Łuskina.
"Kurier Polski" to jedyna w Europie lat 1730-1760 gazeta, która poświęcona była w całości informacjom krajowym.
W 1737 r. w jednym z numerów "Kuriera Polskiego" wydrukowano informację o porodzie królowej, zamieniając przez omyłkę słowo "królowa" na "krowa". W rezultacie pijarzy zostali pozbawieni koncesji, która została przyznana jezuitom, jednak w ich rękach poziom pisma bardzo się obniżył.
Na pocieszenie pijarzy dostali pozwolenie na wydawanie prasy w językach obcych.
"Kurier Polski" w 1760 roku zmienia nazwę na "Kurier Warszawski".
"Kurier Polski", następnie "Kurier Warszawski" w wyniku połączenia z "Uprzywilejowanymi wiadomościami z cudzych Krajów" w 1765 r. powstają "Wiadomości Warszawskie". W 1774 r. Uskina wydaje pierwszy numer "Gazety warszawskiej".
W 1773 r. następuje kasata zakonu jezuitów i upada ich monopol. Do przejęcia monopolu pretenduje Franciszek Bohomolec, ale dostaje go dożywotnio ex-jezuita, ks. Stefan Uskina (reprezentant konserwatywnej szlachty, bardzo dobrze wykształcony, wzór intelektualisty).
(źródło: http://polskaprasa.cba.pl/tytuly/kurier_polski_1729.html)


Przejrzałem roczniki z lat: 1730-33, 1748, 1754, 1756-57.
Odnalazłem informacje związane z następującymi miejscowościami:

1748-Pstrokonie (595), Sędziejowice (610)
1756- Wartkowice (148)

wtorek, 22 września 2015

Z Otchłani Wieków


Z Otchłani Wieków, czasopismo ukazujące się od roku 1926, wydawane  w Warszawie, poświęcone archeologii i historii kultury materialnej. Na łamach czasopisma ukazały się artykuły o następujących wsiach:

1926- Grodzisko (3), Mokrsko (3), Niedzielsko (3), Okalew (3), Osjaków (3), Walków (3)
1927-Brzeziny (gm. Skomlin? 3), Dąbrowa (gm. Wieluń 3), Kamionka (gm. Pątnów 3), Niedzielsko (3), Okalew (3), Oporów (3), Orchów (4), Raciszyn (3), Toporów (3), Wróblew (gm. Skomlin)
1928-Dobroń (1), Kwiatkowice (3), Magnusy (3)
1929-Bobrowniki (gm. Działoszyn 5 i 6), Brzeziny Słupsko (gm. Skomlin? 5 i 6), Dąbrowa (5 i 6), Dzietrzniki (5 i 6), Jarzębie (5 i 6), Kamion (5 i 6), Kapituła (5 i 6), Łaszew (5 i 6), Mokrsko (5 i 6), Ogroble (5 i 6), Okalew (5 i 6), Osjaków (5 i 6), Piaski (gm. Wieluń 5 i 6), Podule (4), Raciszyn (5 i 6), Rudlice (5 i 6), Sensów Bobrownicki (Sęsów 5 i 6), Skrzynno (5 i 6), Toporów (5 i 6), Trębaczew (5 i 6), Walków (5 i 6), Wróblew (5 i 6), Załęcze Wielkie (5 i 6)
1931-Brzeski (1), Brzyków (1), Burzenin (1), Godynice (1), Górki Grabińskie (1), Gronów (1), Kozuby Stare (1), Łagiewniki (gm. Złoczew? 1), Piaski Kamyckie (Piaski gm. Konopnica 1), Podule (1), Robaszew (1), Sobiepany (1), Zabłocie (gm. Widawa)
1932-Barczew (4-5), Biskupice (4-5), Bogumiłów (4-5), Dąbrowa Wielka (4-5), Dąbrowa Zgniła (4-5), Dąbrówka Folwarczna (4-5), Dzierlin (4-5), Godynice (4-5), Klonowa (4-5), Ldzań (2-3), Łagiewniki (gm. Złoczew 4-5), Mała Wieś (4-5), Marianów (gm. Burzenin 4-5), Niechmirów (4-5), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 4-5), Orchów (6), Podule (6), Rybnik (4-5), Stolec (4-5), Świerki (4-5), Żelisław (4-5)
1934-Bilew (1), Zalew (3-5)
1935-Gronów (1), Kobyła Miejska (4-5), Konopnica (gm. Konopnica 1), Łagiewniki (gm. Złoczew 1), Mała Wieś (1), Orchów (6), Podule (1), Prusinowice-Czarny Las (Czarny Las 1), Strobin (1), Tomczyki (1), Wiktorów (gm. Biała 1), Woleń (4-5), Wymysłów (Wymysłów Francuski 1)
1936-Baszków (12), Chociw (11), Konopnica (gm. Konopnica 8-9), Krzętle (8-9), Ldzań (11), Siemiechów (11), Strobin (8-9), Szarów (12), Widawa (11), Wierzchlas (6-7), Witoldów (8-9), Wrząca (gm. Błaszki 12), Wymysłów Francuski (8-9), Zalew (8-9)  
1938- Barczew (9-10), Dzierlin (11-12), Krzaki (9-10), Pyszków (9-10), Wielgie (11-12), Zgórz (9-10)


sobota, 19 września 2015

Gazeta Wolna Warszawska


Gazeta Wolna Warszawska – polskie czasopismo ukazujące się dwa razy w tygodniu od 26 kwietnia do 1 listopada 1794. Redaktorem był Antoni Lesznowski. Do 1 lipca 1794 było oficjalnym organem władz insurekcji kościuszkowskiej, (od tej daty organem oficjalnym stała się Gazeta Rządowa).
W skład redakcji wchodzili księża Franciszek Ksawery Dmochowski i Franciszek Siarczyński.  
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gazeta_Wolna_Warszawska)

1794-Stara Huta  (gm. Złoczew?)


piątek, 18 września 2015

Korrespondent Warszawski Donoszący Wiadomości Kraiowe y Zagraniczne (1792)


Korrespondent Warszawski Donoszący Wiadomości Kraiowe y Zagraniczne, wydawany był  w Warszawie od 8 Maja 1792 do 29 Grudnia tego roku. Znalazłem informację o jednej wsi:

1792- Czarnożyły (50)

środa, 9 września 2015

Księga Uciechy i Pożytku (1903-1906)


Księga Uciechy i Pożytku dwutygodnik wydawany w Warszawie w latach 1903-1906. Na łamach gazety ukazała się informacja dotycząca jednej miejscowości.

1906-Bogumiłów (3)

środa, 2 września 2015

Łysa Góra

Łysa Góra, wzgórze w gminie Ostrówek. Wysokość 198,7 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)  

1992 r.

Łysa Góra fot. Piotr Tameczka

Korzenica wzgórze

Korzenica, wzgórze  w gminie Czarnożyły. Wysokość 197. m. (wg. mapy w skali 1: 10 000 z 1992 r.)

1965 r.

wzgórze Korzenica fot. Piotr Tameczka

Cyklista


Cyklista : tygodnik ilustrowany sportowi poświęcony. Wydawany w Warszawie w latach 1895-98. Na łamach tygodnika pojawiły się korespondencje z Sieradza, w tym jedna dotycząca Kajetana Trąbczyńskiego, budowniczego browaru na folwarku Wójtowstwo Sieradzkie.

1896-Wójtowstwo Sieradzkie (34)