-->

piątek, 28 września 2018

Dziennik Łódzki 1951-1975

Dodałem informacje z Dziennika Łódzkiego z lat 1951-75. Spis miejscowości odnalezionych w gazecie można zobaczyć tutaj.

Dziennik Łódzki 1951-1975

czwartek, 27 września 2018

Piekło wzgórze

Piekło, wzgórze znajdujące się na granicy gmin Widawa i Konopnica. 

1965 r.

Dziennik Łódzki 1975 nr 239

Starożytne paleniska w Siemiechowie
W ub. roku na wzgórzu zwanym Piekło, niedaleko Siemiechowa odkryto i odsłonięto w całości jamę mieszkalną, na której brzegach widoczne były ślady spalenia. Tegoroczne badania przeprowadzone na przestrzeni 200 metrów kwadratowych przyczyniły się do odkrycia dalszych 24 palenisk, przeważnie dobrze zachowanych.
Ustalono, że znajdowała się tu kiedyś osada ludności kultury wenedzkiej z późnego okresu wpływów rzymskich.
Paleniska budowane z kamienia względnie z kamienia i gliny miały rozmaite kształty. Znaleziono tu również duże ilości ceramiki toczonej i lepionej ręcznie o różnorakich formach i ornamentach.
Magister Maria Jażdżewska z muzeum w Pabianicach prowadząca tu roboty, informuje nas:
— Formy naczyń i ich ornamentyka charakterystyczne są dla okresu późnorzymskiego (III—IV wieku). Duże naczynia zasobowe z szeroka krawędzią datowane są na czas od połowy III do połowy IV wieku. Z przedmiotów metalowych znaleziono jedynie nożyk żelazny oraz w jednym z palenisk — nieokreślony, bardzo zniszczony przedmiot żelazny. Układ odkrytych palenisk sugeruje, że osada w Siemiechowie miała może charakter sezonowego obozowiska. Istnienie nad nimi chat zrębowych należy raczej wykluczyć ze względu na duże rozmiary palenisk oraz znaczną ich ilość na tak małej przestrzeni. Ciekawym, a nie wyjaśnionym faktem jest występowanie ułamków jednego naczynia w kliku różnych paleniskach.
Dotychczasowe odkrycia w Siemiechowie dostarczyły naukowcom wiele cennego materiału. Tak więc dalsze badania kontynuowane tu będą również w latach następnych.
M. J

środa, 26 września 2018

Biało czerwoni z Chrząstawy


Chrząstawa, wieś w gminie Widawa nad rzeką Chrząstawką. Będąc tutaj kilkakrotnie miałem wrażenie jakby się czas tutaj zatrzymał, a o samym miejscu jakby Bóg zapomniał. Tutaj też ma swoją siedzibę jedna z najsłabszych piłkarskich drużyn amatorskich w kraju LZS Chrząstawa. Mimo wielu porażek, piłkarze wciąż są zmotywowani aby mierzyć się ze swoimi słabościami i w dalszym ciągu wychodzić na boisko. Jednego nie można im odmówić- serca do gry. 
Film w reżyserii Krystiana Kamińskiego powstał w 2015 roku. Zapraszam do oglądania 53 minut tej barwnej historii.

wtorek, 25 września 2018

Kalendaria dziejów majątków

Dodałem informacje w postaci kalendariów związane z następującymi majątkami:

Barczew, Będków, Bogumiłów, Bukowiec i Chajew, Burzenin, Chojne, Dąbrówka (Sieradzka), Dębołęka, Dzierlin, Gruszczyce, Jasionna, Kliczków Mały, Kliczków Wielki, Klonowa, Kościerzyn, Ligota, Łosieniec, Majaczewice, Mantyki, Monice, Jeziory i Kłocko, Ostrów, Prażmów, Sokołów, Starce, Uników, Witów, Wola Będkowska, Wójtostwo (Sieradz), Wrząca, Złoczew, Brzeźnio i Nowa Wieś.

Chronologiczne zestawy ważniejszych wydarzeń dotyczących wyżej wymienionych dóbr sporządził Jakub Jurek na podstawie ksiąg hipotecznych, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Sieradzu. Te i wiele innych ciekawych informacji można odnaleźć na stronie autora. 

niedziela, 16 września 2018

Bełdówka rzeka

Bełdówka, rz., dług. 30,82 km, pd. Neru (→ WartaOdra), wypływa na płd.-wsch. od Woli Grzymkowej, uchodzi we wsi Góra Bałdrzychowska (http://eshp.ijp.pan.pl/search/results/9250)

Etymologia
Pierwotna nazwa Bzdura powstała zapewne od czas. bździeć ‘oddawać gazy, pierdzieć’. Rzeczownik bzdura w znaczeniu ‘człowiek mówiący brednie, głupstwa’ SEBor 46 poświadczony jest dopiero od XVIII w, choć w XVI w. mamy już bzdyr‘głupstwo, drobnostka’ SpXVI III 111. Prawdopodobnie chodzi jednak o określenie odnoszące się do dźwięku wydawanego przez ciek, por. Bździuch i Szum (1) (zapisBzdzina ). Por. też ap. bździel ‘mały młyn’ SEBr 56, ‘młyn wodny’ SpXVI 112. Zob. teżBzdurka . N. Bełdówka od n.m. Bełdów , por. Beldow 1386 NMPol I 116, z suf. -ka . W niektórych opracowaniach błędnie zapisywana jako Bałdówka . ▶ N. Mierczna od n. os. Mierka SSNO III 447, z suf. *-ьna . (http://eshp.ijp.pan.pl/search/results/9250)

Słownik Geograficzny:
Bałdówka, Bełdówka, Mierezna, rzeczka, poczyna się pod wsią, Rąbień, w pow. łódzkim, w okolicy lesistej, ze źródeł niskich, przepływa w kierunku zachodnim pod Bałdowem i Sarnówkiem i naprzeciwko Bałdrzychowa wpada do rzeki Neru. Tworzy ona sześć stawów i tyleż obraca młynów. Długość od źródła do ujścia wynosi 26 wiorst; średnia szerokość koryta stóp 16, głębokości stóp 4, normalny stan wody stóp 2, najwyższy stóp 6. Pod wsią Prawęcice przyjmuje z lewego brzegu rzeczkę bez nazwy, która, wziąwszy początek w Woli Grzymkowej, przechodzi cztery stawy i obraca tyleż młynów. Obie te rzeczki płyną przez łąki dosyć szeroko, bo na 1/4 część wiorsty rozciągające się po obu ich stronach. Otaczają je wzgórza, na lewym brzegu gdzieniegdzie pokryte lasami. L. W.

Na terenie byłego województwa sieradzkiego Bełdówka przepływa przez gminy Dalików i Poddębice.

1965 r.

Dziennik Łódzki 1963 nr 65

Kulminacyjna fala w dolnym biegu rzek
Pomimo korzystnej dla spływu lodów pogody, stopniującej wiosenne roztopy, dla woj. łódzkiego nadal utrzymany jest alarm powodziowy. W poszczególnych rejonach rzecznych, sytuacja zmienia się bardzo szybko. Podczas gdy na Warcie wciąż jeszcze utrzymuje się stan alarmowy wód (np. wczoraj w Działoszynie wodowskazy podawały przekroczenie o 16 cm, w Burzeninie — 48 cm, w Sieradzu — 48 cm, w Uniejowie — 16 cm), na Widawce i Pilicy, mimo stanu alarmowego widoczny jest spadek przyboru. Fala kulminacyjna minęła w czwartek na Bzurze pod Łęczycą. W tym rejonie w okolicy Łowicza poziom wód podniósł się wczoraj o 10 cm.
A oto pokrótce sytuacja w poszczególnych rejonach woj. łódzkiego. W czwartek zostały przerwane wały ochronne na rzece Bełdówce w pow. poddębickim. Wyrwy załatano workami z piaskiem. Na rzece Ner w pobliżu wsi Kossów w pow. łęczyckim, woda przerwała wały na długości około 40 metrów. Nie zagraża jednak budynkom ani ludności.
Spory zator lodowy uformował się na Pilicy w Krzętowie w powiecie Radomsko. Przy usuwaniu przeszkody interweniują żołnierze z Kielc.
Na górnej Warcie, wolnej od lodu, na skutek przymrozków tworzy się świeży lód. W tym rejonie kulminacyjna fala przeszła w czwartek wieczorem przy stanie 550 cm (130 cm ponad stan alarmowy).
Jak nas informuje Woj. Komitet Przeciwpowodziowy, 16 marca spodziewana jest kulminacja (ok. 300 cm) w Burzeninie. Charakterystyczny dla woj. łódzkiego jest niewielki spadek wody na górnych odcinkach rzekj, a na dolnych przybór.
M. Kr.

sobota, 8 września 2018

Lato w Załęczańskim Parku Krajobrazowym"Lato w Załęczańskim Parku Krajobrazowym" to film nakręcony w ramach projektu "Cztery pory roku" w 2018 roku przez uczniów Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przedstawiający unikalny krajobraz zakola Warty i wiele cenny zabytków tego rejonu.
Poniższe informacje pochodzą ze strony: 
https://plus.dzienniklodzki.pl/video-lato-w-zaleczanskim-parku-krajobrazowym/ar/13203070
W filmie przedstawione zostały tak interesujące miejsca i obiekty, jak:
Meander Toporowski, starorzecze "Wronia Woda", Góra Św. Genowefy, kamieniołom Lisowice, jaskinia "Szachownica", Kurhany Książęce, drewniany kościółek w Grębieniu, stary młyn w Kępowiźnie.
Narratorem snującym "zza kadru" opowieść o urodzie i atrakcjach tych okolic jest pan Ireneusz Kalemba - prowadzący gospodarstwo agroturystyczne w Dzietrznikach.
Realizacja: Zofia Faflik, Julia Figińska, Zuzanna Kluszczyńska, Zofia Szymczuk, Katarzyna Zajączkowska, Zuzanna Nowicka, Beata Rosiak, Radosław Maj, Łukasz Panaszek, Kamil Rybak, Piotr Dąbek, Mateusz Milewski, Gabriel Peryt, Michał Deszcz
Narrator: Ireneusz Kalemba
Rok: 2017r.
Czas trwania: 8'50''