-->

niedziela, 16 września 2018

Bełdówka rzeka

Bełdówka, rz., dług. 30,82 km, pd. Neru (→ WartaOdra), wypływa na płd.-wsch. od Woli Grzymkowej, uchodzi we wsi Góra Bałdrzychowska (http://eshp.ijp.pan.pl/search/results/9250)

Etymologia
Pierwotna nazwa Bzdura powstała zapewne od czas. bździeć ‘oddawać gazy, pierdzieć’. Rzeczownik bzdura w znaczeniu ‘człowiek mówiący brednie, głupstwa’ SEBor 46 poświadczony jest dopiero od XVIII w, choć w XVI w. mamy już bzdyr‘głupstwo, drobnostka’ SpXVI III 111. Prawdopodobnie chodzi jednak o określenie odnoszące się do dźwięku wydawanego przez ciek, por. Bździuch i Szum (1) (zapisBzdzina ). Por. też ap. bździel ‘mały młyn’ SEBr 56, ‘młyn wodny’ SpXVI 112. Zob. teżBzdurka . N. Bełdówka od n.m. Bełdów , por. Beldow 1386 NMPol I 116, z suf. -ka . W niektórych opracowaniach błędnie zapisywana jako Bałdówka . ▶ N. Mierczna od n. os. Mierka SSNO III 447, z suf. *-ьna . (http://eshp.ijp.pan.pl/search/results/9250)

Słownik Geograficzny:
Bałdówka, Bełdówka, Mierezna, rzeczka, poczyna się pod wsią, Rąbień, w pow. łódzkim, w okolicy lesistej, ze źródeł niskich, przepływa w kierunku zachodnim pod Bałdowem i Sarnówkiem i naprzeciwko Bałdrzychowa wpada do rzeki Neru. Tworzy ona sześć stawów i tyleż obraca młynów. Długość od źródła do ujścia wynosi 26 wiorst; średnia szerokość koryta stóp 16, głębokości stóp 4, normalny stan wody stóp 2, najwyższy stóp 6. Pod wsią Prawęcice przyjmuje z lewego brzegu rzeczkę bez nazwy, która, wziąwszy początek w Woli Grzymkowej, przechodzi cztery stawy i obraca tyleż młynów. Obie te rzeczki płyną przez łąki dosyć szeroko, bo na 1/4 część wiorsty rozciągające się po obu ich stronach. Otaczają je wzgórza, na lewym brzegu gdzieniegdzie pokryte lasami. L. W.

Na terenie byłego województwa sieradzkiego Bełdówka przepływa przez gminy Dalików i Poddębice.

1965 r.

Dziennik Łódzki 1963 nr 65

Kulminacyjna fala w dolnym biegu rzek
Pomimo korzystnej dla spływu lodów pogody, stopniującej wiosenne roztopy, dla woj. łódzkiego nadal utrzymany jest alarm powodziowy. W poszczególnych rejonach rzecznych, sytuacja zmienia się bardzo szybko. Podczas gdy na Warcie wciąż jeszcze utrzymuje się stan alarmowy wód (np. wczoraj w Działoszynie wodowskazy podawały przekroczenie o 16 cm, w Burzeninie — 48 cm, w Sieradzu — 48 cm, w Uniejowie — 16 cm), na Widawce i Pilicy, mimo stanu alarmowego widoczny jest spadek przyboru. Fala kulminacyjna minęła w czwartek na Bzurze pod Łęczycą. W tym rejonie w okolicy Łowicza poziom wód podniósł się wczoraj o 10 cm.
A oto pokrótce sytuacja w poszczególnych rejonach woj. łódzkiego. W czwartek zostały przerwane wały ochronne na rzece Bełdówce w pow. poddębickim. Wyrwy załatano workami z piaskiem. Na rzece Ner w pobliżu wsi Kossów w pow. łęczyckim, woda przerwała wały na długości około 40 metrów. Nie zagraża jednak budynkom ani ludności.
Spory zator lodowy uformował się na Pilicy w Krzętowie w powiecie Radomsko. Przy usuwaniu przeszkody interweniują żołnierze z Kielc.
Na górnej Warcie, wolnej od lodu, na skutek przymrozków tworzy się świeży lód. W tym rejonie kulminacyjna fala przeszła w czwartek wieczorem przy stanie 550 cm (130 cm ponad stan alarmowy).
Jak nas informuje Woj. Komitet Przeciwpowodziowy, 16 marca spodziewana jest kulminacja (ok. 300 cm) w Burzeninie. Charakterystyczny dla woj. łódzkiego jest niewielki spadek wody na górnych odcinkach rzekj, a na dolnych przybór.
M. Kr.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza