-->

sobota, 22 listopada 2014

Górki wzgórze

Górki, wzgórze  w gminie Sieradz. Wysokość ? Ma tutaj swą siedzibę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaopatrujące Sieradz w wodę. Wokół wyniosłości rozciągają się pola uprawne. Przez szczyt przechodzi droga prowadząca do wsi Kłocko. Górki są doskonałym punktem widokowym na Sieradz. 

1965 r.


1. Widok na północ.
2. Widok na północ z drogi prowadzącej do Kłocka.
3. MPWiK Sieradz.
4. Widok na południe.

Fot. Piotr TameczkaKłocka Górka

Kłocka Górka, wzgórze w gminie Sieradz. Wysokość 148.1 m. (wg. mapy w skali 1: 10 000 z 1992 r. Wzniesienie leży na zachód od wsi Kłocko. Porasta je w znacznej mierze las mieszany. Zachodni szczyt wzgórza zniszczony jest wskutek wybierania piasku. Na południe od Kłockiej Górki przepływa rzeka Myja na której powstał zbiornik retencyjny "Smardzew". Przebiega tędy droga z Sieradza i Kłocka do Charłupi Wielkiej.

1965 r.


1. Kłocka Górka widok na stronę południowo-zachodnią.
2. Dół po wybieraniu piasku.
3. Droga do zbiornika retencyjnego "Smardzew".
4. Zalew "Smardzew".
5. Droga prowadząca na ul. Reymonta.

Fot. Piotr Tameczka

czwartek, 20 listopada 2014

Góra Solwińska

Góra Solwińska, wzgórze  w gminie Wróblew. Wzniesienie znajduje się w południowej części wsi Wągłczew. Wyniosłość pokryta jest w minimalnym stopniu lasem sosnowym. Większość obszaru pokrywają pola uprawne, a także cmentarz. Przez wzgórze przechodzi linia energetyczna. Na szczycie są doły po wydobywaniu piasku. Niezły punkt widokowy na okolicę. Wysokość?

1965 r.


1. Widok na górę od strony południowo-zachodniej.
2, 3, 5, 6. Widok z góry na okoliczne pola.
4. Ogrodzenie cmentarza.
7, 8. Szczyt.
9. Widok na stronę północną.

Fot. Piotr Tameczka

środa, 19 listopada 2014

Chojary

Jakub Jurek:

W księgach metrykalnych Chojary pojawiają się po raz pierwszy w 1871 r. Słowo chojar oznacza stare drzewo iglaste. W pierwszej wzmiance Chojary określone zostały jako pustkowie. W innej – jako uroczysko. Być może znajdowały się blisko Brzeźnia, gdyż w obu wzmiankach jako świadkowie występują jego mieszkańcy. Chojary prawdopodobnie szybko zanikły, nie pojawiają się bowiem w żadnych spisach. Na mapach topograficznych na południe od Brzeźnia, w okolicach wsi Rybnik i Gozdy, zaznaczane jest uroczysko Chojary. Zapewne to jest ono tożsame z Chojarami ze źródeł, które musiały być przejściowo zasiedlone.

Chojary, obecnie uroczysko w gminie Brzeźnio.


1992 r.

Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
233. Nazwa majątku leśnego: Brzeźno-Chojary, gmina Brzeźno, powiat Sieradz. Właściciel: Hirsz Jakubowicz i Zelig Fryde. Obszar ha: serw. 119, 24.
Zawodzie

Jakub Jurek:
Zawodzie pojawia się w księgach metrykalnych od 1636 r. W XIX-wiecznych źródłach nie występuje. Mimo to dziś na mapie topograficznej istnieje miejscowość o tej nazwie. Stanowi ona część Bronisławowa. Popularność nazwy i fakt jej zniknięcia w źródłach XIX w. podaje w wątpliwość tożsamość Zawodzia dzisiejszego i Zawodzia z XVII i XVIII w.. Mieczysław Krawczyński w swych notatkach dotyczących Brzeźnia stwierdza, że pierwotna świątynia w Brzeźniu stała na Zawodziu.

Zawodzie, obecnie część wsi Bronisławów w gminie Brzeźnio.


1992 r.


poniedziałek, 17 listopada 2014

Przegląd Katolicki


„Przegląd Katolicki”, czasopismo katol., wyd. w Warszawie od 1863 (z przerwami 1915–22, 1938–83) przez Archidiecezję Warsz., po 1995 ukazywał się jako mutacja tyg. „Gość Niedzielny”; 1999–2000 jako tygodnik społ.-rel. o charakterze katol. magazynu rodzinnego; problematyka rel., społ.-polit., kult., hist.; informacje z życia Kościoła w kraju i na świecie; redaktorzy nacz. po 1983: W. Wojdecki, J. Miazek, A. Zelga, Z. Godlewski, S. Koczot.
(źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Przeglad-Katolicki;3963329.html)
1867-Charłupia Wielka (8), Godynice (9), Kliczków Mały (8), Stolec (8), Tubądzin (9), Uników (8), Wągłczew (9), Wojków (8) 

1869-Brzeźnio (21), Burzenin (38), Charłupia Mała (38), Chlewo (23), Grzymaczew (23), Kamionacz (38), Korczew (38), Małyń (38), Męka (38), Rossoszyca (38), Rowy (21), Stolec (23), Uników (21), Wierzchy (38), Wróblew (21), Zadzim (38)

1870-Brzeźnio (38), Burzenin (38), Charłupia Mała (38), Charłupia Wielka (38), Goszczanów (38, 50), Gruszczyce (38), Klonowa (38), Męka (38), Stolec (38), Tubądzin (38), Wągłczew (38), Wojków (38), Wróblew (38)

1871-Korczew (33)

1872-Brzyków (36), Restarzew (36), Widawa (36)

1873-Pęczniew (21)

1874-Borszewice (32), Brzyków (43), Krzyworzeka (33)

1875-Wągłczew (47)

1876-Wągłczew (35)

1877-Charłupia Mała (36), Godynice (36), Uników (36), Wągłczew (36, 37), Wojków (37)

1880-Siemkowice (31)

1881-Godynice (18), Klonowa (18), Wróblew (18)

1884-Siemkowice (27)

1890-Sędziejowice (38)

1897-Charłupia Mała (7)

1900-Ruda (7), Siemkowice (45)
1902-Siemkowice (43)

Podczas wizyty w kościołach parafialnych wzmiankowane zostały następujące miejscowości:

1880 numer 26: Bałdrzychów, Brodnia, Brzeźnio, Charłupia Wielka, Chlewo, Drużbin, Goszczanów, Gruszczyce, Kalinowa, Kliczków Mały, Korczew, Męka, Niemysłów, Niewiesz, Pęczniew, Tubądzin, Wartkowice, Wierzchy, Wojków, Zadzim

1881 numer 20: Godynice, Krzyworzeka, Siemkowice, Skomlin, Uników, Wierzchlas

1884 numer 30: Chotów, Dzietrzniki, Grębień, Komorniki, Krzyworzeka, Mokrsko, Ożarów, Skomlin

Informacje z powyższych odwiedzin nie zostały umieszczone na blogu.