-->

poniedziałek, 17 listopada 2014

Przegląd Katolicki


„Przegląd Katolicki”, czasopismo katol., wyd. w Warszawie od 1863 (z przerwami 1915–22, 1938–83) przez Archidiecezję Warsz., po 1995 ukazywał się jako mutacja tyg. „Gość Niedzielny”; 1999–2000 jako tygodnik społ.-rel. o charakterze katol. magazynu rodzinnego; problematyka rel., społ.-polit., kult., hist.; informacje z życia Kościoła w kraju i na świecie; redaktorzy nacz. po 1983: W. Wojdecki, J. Miazek, A. Zelga, Z. Godlewski, S. Koczot.
(źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Przeglad-Katolicki;3963329.html)
1867-Charłupia Wielka (8), Godynice (9), Kliczków Mały (8), Stolec (8), Tubądzin (9), Uników (8), Wągłczew (9), Wojków (8) 

1869-Brzeźnio (21), Burzenin (38), Charłupia Mała (38), Chlewo (23), Grzymaczew (23), Kamionacz (38), Korczew (38), Małyń (38), Męka (38), Rossoszyca (38), Rowy (21), Stolec (23), Uników (21), Wierzchy (38), Wróblew (21), Zadzim (38)

1870-Brzeźnio (38), Burzenin (38), Charłupia Mała (38), Charłupia Wielka (38), Goszczanów (38, 50), Gruszczyce (38), Klonowa (38), Męka (38), Stolec (38), Tubądzin (38), Wągłczew (38), Wojków (38), Wróblew (38)

1871-Korczew (33)

1872-Brzyków (36), Restarzew (36), Widawa (36)

1873-Pęczniew (21)

1874-Borszewice (32), Brzyków (43), Krzyworzeka (33)

1875-Wągłczew (47)

1876-Wągłczew (35)

1877-Charłupia Mała (36), Godynice (36), Uników (36), Wągłczew (36, 37), Wojków (37)

1880-Siemkowice (31)

1881-Godynice (18), Klonowa (18), Wróblew (18)

1884-Siemkowice (27)

1890-Sędziejowice (38)

1897-Charłupia Mała (7)

1900-Ruda (7), Siemkowice (45)
1902-Siemkowice (43)

Podczas wizyty w kościołach parafialnych wzmiankowane zostały następujące miejscowości:

1880 numer 26: Bałdrzychów, Brodnia, Brzeźnio, Charłupia Wielka, Chlewo, Drużbin, Goszczanów, Gruszczyce, Kalinowa, Kliczków Mały, Korczew, Męka, Niemysłów, Niewiesz, Pęczniew, Tubądzin, Wartkowice, Wierzchy, Wojków, Zadzim

1881 numer 20: Godynice, Krzyworzeka, Siemkowice, Skomlin, Uników, Wierzchlas

1884 numer 30: Chotów, Dzietrzniki, Grębień, Komorniki, Krzyworzeka, Mokrsko, Ożarów, Skomlin

Informacje z powyższych odwiedzin nie zostały umieszczone na blogu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza