-->

niedziela, 18 grudnia 2016

Przegląd Biblijograficzno-Archeologiczny (1881-1883)Przegląd Biblijograficzno-Archeologiczny, dwutygodnik wydawany w Warszawie w latach 1881-83 (Bibliografia Estreichera podaje ze znakiem zapytania rok 1884, jako ostatni rok ukazywania się czasopisma). Redaktorem gazety był Cezary Wilanowski. Przejrzałem dostępne tomy 1 i 2 z roku 1881. Znalazłem informacje o następujących miejscowościach:

1881-Woleń t.2 str. 236-237

piątek, 16 grudnia 2016

Prewenda strumień

Prewenda, nazwa używana w odniesieniu do rzekomego dopływu rzeki Warty, w okolicy miasta Sieradza. Nadmienić należy, że na obszarze Sieradza istniał folwark o nazwie Prebenda vel Szkaplerz. Hipotetycznie nazwa Prewenda mogłaby być zamiennym, lub dawniejszym określeniem strumienia Krasawa przepływającego przez historyczne centrum Sieradza i wpadającego do rzeki Żegliny, będącej do XIX wieku pierwotnym korytem rzeki Warty.

Kaliszanin 1876 nr 19

Korespondencja Kaliszanina
Sieradz dnia 25 lutego 1876 r.
Wezbranie wody i wystąpienie jej z koryta rzeki skutkiem odwilży i spływania lodów jest obecnie, jak wyczytać można z pomieszczanych w gazetach depeszach telegraficznych, powszechną klęską. Na wspomnienie, że i nasz Sieradz teraz dotknięty został powodzią, jakiej już od kilku lat niepamiętamy, zaledwie zebrać mogę rozpie­rzchłe myśli, na widok wcale niemiłego obrazu, aby przedstawić go czytelnikom „Kaliszanina".
Jeszcze w dniu 20 b. m. mieszkańcy niżej po­łożonych części miasta z obawą patrzeli z okien swych komnat na powoli przybierającą Prowendę (odnogę rzeki Warty, wpadającą doń w Sieradzu); Zwiastowało to im bowiem większe nieszczęście, lecz pomimo niezwłocznie przedsięwziętych środków zaradczych, w celu usunięcia niebezpieczeństwa, wszystko okazało się bezskutecznem; prze­straszeni mieszkańcy szalejącym żywiołem, zaledwie opuścić zdołali mieszkania, gdy woda dostała się do wnętrza niektórych domów. Wkrótce nadbrzeżna część miasta, jakoteż przyległe jej ogrody, pastwiska, a także szlachtuz miejski i t. d.
stały pod wodą. Również wiele wiosek nadbrzeż­nych bardzo od wody ucierpiały.

Oprócz małoznaczącego uszkodzenia pierwszego taryfowego mostu od strony miasta i młyna wodnego w Dzigorzewie znajdującego się, dotychczas nie słychać o żadnych większych spustoszeniach.(...).

Kurjer Warszawski 1880 nr 180

— Donoszą nam z różnych stron kraju o szkodach zrządzonych przez deszcze zbyt ulewne i zbyt ciągłe, które wielce zbiorom przeszkadzają. Obecnie otrzymaliśmy także wiadomość z pod Sieradza, że od przeszło tygodnia trwające deszcze sprawiły, iż zżęte zboże, którego zwieźć nie zdążono, na polu wyrasta, przez co wiele szkód czynią. Wody rzek tamtejszych, a mianowicie Warty i jej przypływu t. z. Prewendy, silnie wezbrały.  

środa, 14 grudnia 2016

Błonie

Błonie, część miasta Szadek w gminie Szadek.

 Błonie 1929 r.

Błonie 1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 10

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Kacprze Kęsiaku, właśc. 4 dzies. 1314 sąż. z maj. Błonie, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu, na d. 6 maja 1922 r.

Rozwój 1924 nr 228

Potworna zbrodnia.
ZAMORDOWANIE MATKI I BRATA NA TLE SPORÓW MAJĄTKOWYCH.
W mieście Szadku, na przedmieściu Osiny Błonie dokonano zabójstwa na osobach Juljanny Kuncman, wdowy, lat 58 i Juljana Kuncmana syna jej, lat 24, mianow.: Juljannę Kucmanową zamordowano w mieszkaniu na łóżku podczas snu, za pomocą czterokrotnych cięć siekierą w głowę i J. Kuncmana w sieczkarni w stodole podczas snu również cięciem w głowę.
Stwierdzono, że rabunku nie było, śladów zabójca nie pozostawił oprócz siekiery, która stała przy łóżku Kuncmanowej. Dochodzenie ustaliło, że o zabójstwo Kuncmanowej i jej syna podejrzany jest jej syn, Edw. Kuncman lat 21, który w przeddzień zbrodni miał wyjechać do Łodzi.
Wobec czego Edw. Kuncmana aresztowano. Posądzony nie chciał się przyznać do winy i zeznał, że w dniu dokonania zbrodni był w Łodzi, co potwierdziło kilku świadków. Po dokładnym obejrzeniu ubrania
Kuncmana na rękawie prawym u marynarki i na spodnich znaleziono nieznaczne ślady krwi, pochodzenia których Kuncman wyjaśnić nie mógł. Przy badaniu oskarżony nie mogąc udowodnić, gdzie był w dniu popełnienia morderstwa od godz. 7-ej do 24-ej, przyznał się do winy i zeznał, że zabójstwa brata i matki dokonał sam bez niczyjej namowy i pomocy, że najpierw zabił brata, a później matkę, zadając im własną siekierą po cztery cięcia w głowę, co go zaś spowodowało do popełnienia tej strasznej zbrodni, powiedzieć nie mógł.
W toku dochodzenia ustalono, że motywem zbrodni była tylko chęć zysku, gdyż jak zeznali świadkowie oskarżony Kuncman stale kłócił się z matką i bratem tylko o majątek.
Aresztowanego Edw. Kuncmana wraz z dochodzeniem i dowodami przekazano sędziemu śledczemu w Sieradzu.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 100

Wydział hipoteczny w Zduńskiej Woli niniejszem obwieszcza, że na dzień 15-go marca 1930 roku wyznaczony został termin piewiastkowych regulacyj hipotek dla:
5) pastwiska Błonie na terenie miasta Szadku, star. sieradzkiego położonego, mającego ogólnej powierzchni, w przybliżeniu 34,55 ha, objętego planem, sporządzonym w 1826 roku przez geometrę przysię­głego Bergmana w Kaliszu, należącego do magistratu m. Szadku.

W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić w kan­celarji wydziału hipotecznego w Zduńskiej-Woli, ul. Złotnickiego Nr. 6 prawa swoje do tych nieruchomości, pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 ust. hip.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 66

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Stanisławie Ciepłuchowej, współwłaścicielce 4 morg. 134 pręt. z pod Nr. 8 działu II wykazu hipotecznego majątku Błonie, powiatu sie­radzkiego i 2 morg. 150 pręt. z pod Nr. 4 działu II wykazu hipotecznego majątku Grądy, powiatu sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 19 listopada 1932 roku, w którym to terminie osoby inte­resowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydzia­łu hipotecznego w celu ujawnienia swych praw, pod skutkami prekluzji.

Rozwój (1897-1931) Prąd (1931-1933)


Rozwój –dziennik informacyjno-polityczny związany z Narodową Demokracją, wydawany w latach 1897-1931 w Łodzi, następnie pod zmienionym tytułem "Prąd" do 1933.
Wydawanie gazety zawieszono w grudniu 1914, wznowiono w grudniu 1918. Wydawcą i redaktorem naczelnym był Wiktor Czajewski,redaktorem odpowiedzialnym Stanisław Łąpiński. Pisywali do niego Edmund Bartoszek, Seweryn Bańkowski, Walerian Żuchowski i inni.
Oprócz spraw społecznych w gestii zainteresowań redakcji pozostawała polityka, przemysł, ekonomia i literatura.
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozwój_(gazeta))
W gazecie odnalazłem informacje związane z następującymi nazwami:

1898-Brzeźnio (33), Byczyna (240), Charbice Dolne (221), Chechło (169), Czołczyn (247), Gostków (281), Jeziorko (gm. Lutomiersk 278), Kiełczygłów (257), Klonowa (189), Kościerzyn (273), Kraszkowice (189), Krobanów (150), Kulig vel Kazimierz (163), Lutomiersk (159, 169, 247), Lututów (258), Ner (281), Piorunów (257), Puczniew (187), Sarnów (gm. Dalików 207), Stanisławów Stary (191), Starce (258), Szadkowice (218), Widawa (169), Wierzchlas (150), Zapole (242), Zielęcin Wielki (273)

1899-Czołczyn (132), Franciszków (47, 48), Kośne (59), Lutomiersk (132), Lututów (109), Łazów (135), Szydłów (32), Wielka Wieś (gm. Szadek 32)

1900-Babice (139), Bałucz (223), Bogumiłów (81), Brzeski (223), Burzenin (198x2, 120), Chociw (223), Czołczyn (233), Dąbrowa Rusiecka (223), Dobroń (117, 120), Gruszczyce (143), Grzeszyn (130), Kazimierz (gm. Lutomiersk 13, 21, 129), Kobierzycko (16), Kowalew (94), Krobanów (220), Kuciny (121, 223), Kwiatkowice (198), Lutomiersk (37, 121, 223), Łubna (143), Malanów (65), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 17), Mirosławice (3), Otok (gm. Zadzim? 52), Pruszków (223), Psary (158, 216), Puczniew (96, 123, 215, 223), Rembów (gm. Brzeźnio 198), Siemkowice (234), Widawa (213, 223), Wodzierady (17, 122, 223), Wola Łaska (150), Wola Wężykowa (154, 223), Wólka Marzeńska (Wola Marzeńska 94, 101), Zadzim (81), Zapolice (223)

1901-Lutomiersk (127), Puczniew (38)

1903-Burzenin (210), Dobruchów (195), Kwiatkowice (196, 258, 269x2), Lutomiersk (211, 220), Sędziejowice (245), Tobolice (245), Wincentów (gm. Rusiec? 225), Zdziechów Stary (220)

1905-Brzeźnio (87), Charłupia Wielka (194), Czołczyn (133), Grzybki (61), Jeziorsko (87), Kwiatkowice (194), Lutomiersk (133, 283), Mianów (250), Niemysłów (61), Prusinowice (gm. Szadek 236), Pruszków (61), Puczniew (160), Widawa (209), Wymysłów (gm. Dobroń 61)

1906-Babice (20, 84, 111), Bałucz (149, 244), Bogumiłów (91), Borszewice (228), Buczek (gm. Buczek 96, 148), Charbice Dolne (84, 98, 111), Charbice Górne (50, 84), Charłupia Wielka (275), Chociw (122, 148), Dalików (148, 150, 190), Dąbrowa Widawska (122, 148), Dobroń (66, 121, 244), Dziatkowice (228), Dzierlin (116), Gajówka (79), Golice (106), Gostków (106), Goszczanów (244), Grabowo (Grabówie? 122), Gruszczyce (109), Karszew (234), Kazimierz (gm. Lutomiersk 249), Kiki (gm. Wodzierady 234), Kociołki (132), Krokocice (149), Krzeczów (228), Kwiatkowice (109, 195), Lubola (65), Lutomiersk (20, 77, 80, 116, 122, 138, 187, 230, 244), Malanów (84), Małyń (5), Marzenin (95), Mokrsko (89, 201), Niechmirów (91), Niemysłów (71), Niewiesz (203), Ochle (138), Ostrów Warcki (148), Pełczyska (228), Piorunów (272), Piotrów (gm. Zadzim 47), Podłężyce (267, 276), Pruszków (95), Przatów (223), Przygoń (20, 95), Puczniew (77, 84x2), Rembieszów (217, 244), Rembów (gm. Łask 234), Rokitnik (Rokitnica? gm. Łask 121), Sarnów (gm. Dalików 84), Sarnówek (84), Sędziejowice (122), Stanisławów (gm. Lutomiersk 110), Świątkowice (201), Trupianka (139), Tubądzin (91), Tur (228, 244), Wartkowice (244),Widawa (138), Wierzchy (gm. Łask 228), Wierzchy (gm. Zadzim 149), Wilamów (243), Wodzierady (95, 101, 116x2, 120), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 274), Wola Kleszczowa (122), Wola Wężykowa (116, 122), Wróblew (gm. Wróblew 143), Wrzeszczewice (228, 234), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 127), Wymysłów (gm. Dobroń 148), Zaborów (gm. Zadzim 5), Zapolice (116), Zdziechów (111)

1907-Babice (25), Barczew (26), Boczki (gm. Szadek 84, 165), Brzeźnio (44), Buczek (gm. Buczek 72), Dębołęka (177), Dominikowice (26), Emilianów (gm. Sędziejowice? 246), Gajówka (110), Kociołki (145), Krokocice (26), Kwiatkowice (3x2, 6x2), Lutomiersk (27, 29x3), Niemysłów (120), Niewiesz (26), Przygoń (132), Puczniew (22, 78, 85, 228), Rembieszów (26), Rzepiszew (6, 125), Sędzice (101), Szadkowice (169), Świątkowice (228), Uników (228), Wodzierady (180), Woźniki (gm. Zapolice? 26), Wróblew (gm. Wróblew 238), Wrząca (gm. Lutomiersk 27), Wymysłów (gm. Dobroń 34), Zapolice (26), Zelgoszcz (15)

1908-Babice (15, 111, 282), Bartochów (8, 230), Bechcice (132, 170), Charbice (3), Charłupia Wielka (76), Czołczyn (266), Dalików (134, 200), Dąbrowa Rusiecka (274), Dąbrowa Widawska (26, 208), Dziektarzew (231), Dzierzązna (gm. Warta 190, 232), Godynice (252, 274), Gostków (200, 231), Gruszczyce (117, 190), Grzybki (97), Kazimierz (gm. Lutomiersk 131), Lutomiersk (96, 124, 128, 257, 267), Lututów (212), Majaczewice (47), Malanów (3, 179, 181), Mirosławice (3), Ostrów Warcki (47), Prosnowice (Prusinowice? gm. Lutomiersk 170), Puczniew (3, 83, 200, 212, 262, 271), Radoszewice (117), Sarnów (gm. Dalików 3), Sarnówek (3), Wola Wężykowa (75), Wymysłów (gm. Dobroń 242), Zadzim (118, 213), Zalesie (gm. Wartkowice 250), Zdziechów (3, 83, 211), Zelgoszcz (82)

1909-Albertów (135), Babice (100, 116, 147), Bałucz (164), Bechcice (151), Beleń (145), Biała (gm. Biała 160), Brzeski (145), Buczek (gm. Buczek 87, 130, 164), Burzenin (33), Charbice Dolne (148), Charbice Górne (37), Chociw (145), Czestków (155), Dąbrowa (gm. Wieluń 160), Dąbrowa (gm. Buczek 145), Dobrzon (Dobrzań 37), Dziektarzew (70), Dzierlin (104), Jerwonice (37), Jeziorko (gm. Lutomiersk 37), Kamyk (155, 210), Kazimierz (gm. Lutomiersk 173), Kobierzycko (102), Kopydłów (160), Kościerzyn (102), Kozuby Stare (109), Kuciny (52, 126), Kwiatkowice (106), Lichawa (gm. Sędziejowice 59), Lubola (78), Lutomiersk (63, 70, 147, 164, 182, 244), Łazów (145), Łopatki (145), Malanów (163), Masłowice (160), Mianów (37), Mirosławice (136), Niemysłów (113), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 105), Ochle (145), Osjaków (6, 33, 160), Ostrów (gm. Brzeźnio 102), Paprotnia (102, 131), Piorunów (131), Polesie Podłęskie (Polesie gm. Sieradz 114), Prusinowice (gm. Lutomiersk 211), Puczniew (9, 109, 165, 216), Pudłów (191), Rossoszyca (13), Sarnów (gm. Dalików 216), Sarnówek (52), Sędzice (149), Stanisławów Nowy (230), Starzenice (160), Staw (gm. Czarnożyły 160), Strońsko (145), Szydłów (9), Tomisławice (31), Wodzierady (42, 165), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 102), Wola Buczkowska (171), Wola Krokocka (140), Wola Puczniewska (37), Wola Wężykowa (109, 164), Wólka Marzeńska (Wola Marzeńska 145), Wrząca (gm. Błaszki 102), Wrząca (gm. Lutomiersk 15), Zalew (145), Zapole (76), Zdziechów Stary (211), Zygmuntów (gm. Lutomiersk 150)

1910-Babice (56, 160, 214, 283, 291), Barczew (252), Borysławice (243), Brody (gm. Sędziejowice 290), Chabierów (217), Charbice Dolne (156), Chociw (274), Czestków (133), Czołczyn (73), Dalików (72), Dębołęka (55), Dobroń (47, 149), Głuchów (82), Gruszczyce (217), Kazimierz (56, 264, 268), Kwiatkowice (89, 132), Lichawa (gm. Szadek 183), Lutomiersk (164, 195, 225, 262), Małyń (175), Marzenin (23), Mianów (173x2), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 82), Mirosławice (88, 125, 133, 185), Piorunówek (24), Prusinowiczki (82), Pruszków (23), Puczniew (127, 175, 187, 202, 228), Restarzew (250), Sarnówek (127, 128, 163, 167, 169), Sucha Dolna (237), Sudoły (36), Szydłów (186), Tymienice (29), Widawka rzeka (250), Wodzierady (38), Wola Buczkowska (210), Wróblew (gm. Wróblew 229), Wrząca (gm. Lutomiersk 82, 279), Wymysłów (gm. Dobroń 121), Zakrzówek (Zakrzewki gm. Dobroń 47), Zdziechów Nowy (234), Zdziechów Stary (123, 127)

1911-Babice (42, 194), Bechcice (177, 272), Bilew (5), Branica (226), Brodnia (gm. Pęczniew 89), Brzeźnio (109), Buczek (gm. Buczek 163), Charbice (194, 200), Charbice Górne (42, 46, 97), Chechło (156, 158), Dalików (147x2, 269), Dąbrowa Rusiecka (150), Dąbrówka Nadolna (134), Dębołęka (78), Dobrzań (42, 269), Florentynów (206), Franciszków (42, 221, 276), Gajówka (69), Gostków (34, 44), Grabia (212), Iwonie (54), Jerwonice (42), Kazimierz (gm. Lutomiersk (42, 112, 180, 181, 238), Kołoszyn (144, 149, 173, 188), Kotlinki (154), Krępa (150), Kuciny (42, 235, 269), Kwiatkowice (117x2, 219), Lutomiersk (20, 54, 111, 149, 150, 173, 175, 177, 190, 227, 231, 272), Malanów (42, 237), Małyń (173), Mianów (286), Mirosławice (192), Ner (44), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 109), Ochle (12), Oleśnica (42), Orzeszków (219), Pełczyska (210), Podłężyce (131), Prusinowice (gm. Lutomiersk 111), Prusinowiczki (111), Puczniew (71, 75, 117, 173, 191), Pustelnik (137), Rakowice (78), Rakówka rzeczka (78), Restarzew (134), Sarnów (gm. Dalików 42, 71, 242, 269), Sarnówek (42, 235, 269), Smardzew (78), Stanisławów (gm. Dalików 279), Stanisławów Stary (116), Strońsko (218), Swędzieniejewice (293), Warta rzeka (78), Wróblew (gm. Wróblew 78), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 227), Zdziechów (42, 288)


1912-Babice (157, 161, 266), Bielec (Biesiec? 153), Biskupice (273), Brudnów (135), Brzeźnio (45), Burzenin (97), Czołczyn (239), Dalików (135, 139, 249), Dziadkowice (161), Dziektarzew (132), Dzierżanów (39), Florentynów (15), Gostków (171), Grabno (156), Jerwonice (218), Kazimierz (gm. Lutomiersk 76, 133, 137), Kopyść (272), Ligota (gm. Burzenin 18), Lutomiersk (36, 78, 137x2, 141, 215, 223, 273, 294), Lututów (140, 142, 228), Madaje (Madaje Stare? 39), Madaje Nowe (113), Majaczewice (153), Maksymilianów (153), Małków (153), Małyń (153, 206), Marcinów (gm. Dalików 135), Marzenin (137), Mianów (221), Ner (129), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 45), Osmolin (gm. Zduńska Wola 52, 150), Przatów (161), Puczniew (37, 39, 179, 221, 263), Romanów (gm. Dalików 76), Rybnik (153), Sarnów (gm. Dalików 50), Sędziejowice (156), Strońsko (178), Swędzieniejewice (140), Szydłów (39, 92), Utrata (gm. Łask 261), Wartkowice (228), Widawa (178), Włyń (153), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 11), Wola Wiązowa (87), Złotniki (gm. Dalików 249), Zofiówka (58)


1913-Albertów (155), Babice (1, 2, 76, 153, 155, 187, 191), Biskupice (223), Bogumiłów (223), Borysew (238), Branica (30), Brzeźnio (223), Buczek (gm. Buczek 39, 277), Charłupia Mała (223), Charłupia Wielka (223), Chechło (269), Chropy (212), Czołczyn (142, 170, 194, 197), Dalików (185), Dawna Oberża (54), Dębołęka (223), Dobroń (72), Dobruchów (258), Franciszków (271, 277), Głaniszew (167), Gostków (86, 233), Grabno (277), Gruszczyce (238), Inczew (223), Kałów (263), Kazimierz (gm. Lutomiersk 1, 7, 40, 70, 103, 159, 186, 193, 271, 277), Kluczków (Kliczków 223), Korczew (223), Kościerzyn (182), Krobanów (223), Krokocice (153), Kuciny (151), Lutomiersk (54, 64, 82, 100, 103x2, 111, 139, 153, 155, 159, 189, 197, 277), Lututów (223), Łopatki (147), Malanów (11, 155, 157, 238, 240), Męcka Wola (223), Mianów (153, 158), Mirosławice (155), Monice (116), Ner rzeka (193), Niedzielsko (223), Niewiesz (182), Nowy Świat (gm. Zadzim 128), Oleśnica (gm. Dalików 243), Podule (19), Prażmów (128), Prusinowice (gm. Szadek 62, 223), Pstrokonie (223), Puczniew (76, 151, 153, 155, 158, 216, 263), Restarzew (277), Romanów (gm. Dalików 70), Rossoszyca (223), Sarnów (gm. Dalików 151, 158, 252), Słomków Mokry (223), Sokołów (gm. Sieradz? 223), Starzenice (228), Stojanów (27), Tubądzin (223), Widawa (277), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 223), Wola Wiązowa (69, 277), Wróblew (gm. Wróblew 223), Zadzim (223), Zdziechowice (Zdziechów? 155)


1914-Babice (7, 16, 18, 39), Babiczki (17), Bechcice (13), Biskupice (12), Brzeski (3), Chodek (Chodaki? 11), Chorzeszów (103), Czołczyn (109), Dalików (106), Dziadkowice (13), Franciszków (167, 251), Gajewniki (13), Góra Bałdrzychowska (57), Jakubice (12), Jasionna (117), Kazimierz (gm. Lutomiersk 10, 16, 18, 39, 87, 109), Kuciny (71), Kwiatkowice (8, 18, 256), Ldzań (167), Ligota (gm. Burzenin 168), Lutomiersk (4, 5x2, 10x2, 13, 109, 150, 167, 168, 256, 265), Małyń (162), Mirosławice (5, 18, 39, 168), Nowy Świat (167), Ogrodzisko (144), Osiny (gm. Szadek 18), Poręby (gm. Zduńska Wola 54), Przatów (13), Ptaszkowice (3), Puczniew (21), Raciszyn (216), Rzepiszew (13), Szynkielów (117), Warta rzeka (10, 222, 223, 251), Widawa (10, 206, 235, 259, 261), Wilamów (13), Wola Bałucka (13), Woźniki (gm. Sieradz 198), Wróblew (gm. Wróblew 157, 198, 221), Wrzeszczewice (129), Wygoda (gm. Lutomiersk 167), Wymysłów (gm. Dobroń 31)


1915-Brzeski (19), Chechło (5), Czestków (22), Grabno (19), Lutomiersk (2), Męcka Wola (2), Ner rzeka (8), Ptaszkowice (19), Warta rzeka (8)

1916-brak gazet

1917-brak gazet

1918-Lutomiersk (26), Małe (16), Zapolice (13)

1919-Brodnia (gm. Pęczniew 346), Broszki (60), Burzenin (60), Charbice Dolne i Górne (49), Chechło (205), Chojne (60), Czarna (60), Dalików (84, 301, 319), Drużbin (346x2), Godynice (60), Gostków (186), Gruszczyce (60), Holendry Paprockie (238), Jerwonice (63), Jeżew (325), Kalinowa (gm. Błaszki 42), Kazimierz (29), Klonowa (60), Koźliny (60), Kwiatkowice (252x2, 257x2), Lesiaki (gm. Klonowa 60), Ligota (gm. Burzenin 60), Lubicz (39), Lutomiersk (32, 63, 90, 118), Łężki (140), Malanów (49), Monice (60), Okup (69), Ostrów (gm. Brzeźnio 60), Ostrów (gm. Łask 69), Piorunów (62), Poniatów (326), Puczniew (63, 100), Rossoszyca (60), Sarnów (gm. Dalików 49, 100), Sarnówek (49), Stolec (60), Trupianka (74), Widawa (196), Wiechucice (60), Wierzchy (gm. Zadzim 60), Witów (gm. Warta 326), Włyń (60), Wronowice (245), Wymysłów (gm. Dobroń 43), Zadzim (60), Zalesie (gm. Wodzierady 207), Zapole (60), Zapolice (29), Zygmuntów (gm. Lutomiersk 90)

1920-Babice (59, 206, 230, 299), Bałucz (101), Bechcice (155), Biała Góra (gm. Wartkowice 317), Bilew (218, 257), Brąszewice (281), Buczek (gm. Buczek 13, 347x2), Busina (150), Charbice (299), Chodaki (gm. Zadzim 2), Dobrzań (61, 299), Dzierżanów (61), Góra Bałdrzychowska (1), Idzikowice (317), Kalinowa (gm. Zapolice 178), Karnice (171), Karsznice (218, 257), Kazimierz (gm. Lutomiersk 299), Kiełczygłów (71), Klonowa (244), Kłoniszew (90), Kwiatkowice (95, 190), Lutomiersk (8, 49, 126, 128, 139, 207, 222, 306), Lututów (118), Malanów (299), Małyń (19, 90), Marzenin (218, 257), Mirosławice (299), Ner rzeka (155), Ostrów (gm. Łask 1), Pęczniew (167), Prusinowiczki (108), Pruszków (13), Puczniew (62, 299), Sędziejowice (13), Siemkowice (71), Szczyty (gm. Działoszyn 71), Tarnowa (gm. Poddębice 317), Uników (244), Widawa (192, 306), Wola Wężykowa (213), Zdziechów (174), Zygry (1)


1921-Borszewice (307), Brodnia (gm. Buczek 307), Buczek (gm. Buczek 1), Chabierów (351), Charbice (272), Dąbrowa (Dąbrowa Lubolska 304), Dobroń (307), Dziechtarzew (272), Dzierżanów (82), Głaniszew (351), Gorczyn (307), Górka Klonowska (331), Karszew (307), Kiki (gm. Wodzierady 307), Kopyść (307), Kotlinki (304), Kuźnica Zagrzebska (331), Lutomiersk (207, 246, 304), Małyń (206), Masłowice (221), Niewiesz (331), Ogrodzim (307), Ostrów (gm. Łask 307), Paprotnia (307), Piorunów (304), Przatów (272), Pstrokonie (66), Puczniew (207, 272), Raczków (351), Remiszew (272), Sędziejowice (215), Strachanów (354), Strońsko (136), Trupianka (48), Wągłczew (351), Widawa (267), Wiewiórczyn (189), Wodzierady (272), Wola Łaska (307), Wola Stryjewska (307), Wrzeszczewice (342), Zagórzyce (gm. Zapolice 107)

1922-Anielin (gm. Łask 186), Babice (233), Charbice Dolne (43), Charłupia Wielka (140), Chechło (135), Dalików (271), Dąbrowa (gm. Buczek 32), Dobruchów (109, 133), Góra (gm. Warta 39), Grabówie (232), Kalinowa (gm. Zapolice 146), Kozuby Nowe (53), Krępa (gm. Poddębice 102), Lutomiersk (38, 43, 273, 281), Łężki (31), Małyń (195, 278), Mianów (215), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 29), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 247), Niewiesz (28), Patoki (319), Puczniew (276, 278), Sarnów (gm. Dalików 233), Stolec (214), Sucha Dolna (33), Szynkielów (214), Ułany (28), Wola Bałucka (151), Wola Łaska (26), Wolnica Niechmirowska (214), Wróblew (gm. Wróblew 140), Zalew (29)

1923-Babice (120), Byczyna (194), Dobruchów (125), Gorczyn (145), Górna Wola (59), Jerwonice (317), Kozuby (118), Lutomiersk (325), Lututów (214), Niewiesz (237), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 67), Ostrówek (gm. Ostrówek 60), Puczniew (220, 230), Pyszków (138), Rzepiszew (59), Stanisławów Stary (190), Wola Buczkowska (107), Wola Kleszczowa (194), Wronowice (228), Zalesie (gm. Zadzim 12)

1924-Adamki (Adamka gm. Zadzim 303), Byczyna (146), Drużbin (126), Lipnica (gm. Poddębice 146), Lutomiersk (242), Okup Fabryczny (156), Olendry Duże (91), Olendry Małe (91), Osiny Błonie (gm. Szadek 228), Warta rzeka (91), Wrzeszczewice (340), Zapolice (308)

1925-Buczek (gm. Buczek 191), Charbice Dolne (79), Czestków (281), Kolumna (244), Lutomiersk (148, 267, 274), Marzenin (305, 307), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 305 x2), Przygoń (275), Rossoszyca (274), Wola Buczkowska (62, 281), Z. (być może Zelgoszcz, nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 70)

1926-Bukowina (258), Czołczyn (124), Dzierzązna (gm. 264), Inczew (258), Jeziorko (gm. Zapolice 213), Kliczków (258), Kościerzyn (258), Kozuby Nowe (35), Lutomiersk (57, 71, 162, 263), Okopy (213), Podłężyce (258), Rossoszyca (264), Smardzew (258), Wacławów (113), Warta rzeka (213), Woźniki (gm. Sieradz? 258), Wróblew (gm. Wróblew 258), Zamorze (Zamoście gm. Zapolice 213), Zofiówka (gm. Lutomiersk 166)

1927-Bałdrzychów (168), Bilew (249), Brzyków (322), Chojne (345), Dalików (168, 235), Dobruchów (3), Domaniew (gm. Dalików 168), Gostków (168), Idzikowice (168), Jeziorko (gm. Zapolice 10), Karszew (24), Kwiatkowice (295), Lutomiersk (40), Okopy (10), Orpelów (165), Pstrokonie (10), Puczniew (199), Rychłocice (322), Sędziejowice (203, 204, 205), Strońsko (213, 275), Tur (168), Warta rzeka (10), Wartkowice (168), Widawa (261, 322), Wierzchy (gm. Łask 41), Wrzeszczewice (165), Zalesie (gm. Wodzierady 9), Zamoście (gm. Zapolice 10)

1928-Anielin (gm. Łask 45), Babice (286), Bilew (231), Chojne (237), Feliksów (nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 57), Gabrielów (248), Głuchów (249), Henryków (35), Kazimierz (gm. Lutomiersk 275), Kopeć (Kopyść ? 127), Kozuby (244), Krucze (Krzucz ? 101), Lutomiersk (270), Lututów (130), Łobudzice (64 (65), 65(66)), Malanów (228), Męcka Wola (205), Mierzyce (130), Puczniew (65(66)), Rojków (17), Strońsko (35), Toporów (130), Starzenice (130), Utrata (gm. Łask 101), Warta rzeka (20, 25), Wola Kleszczowa (251), Zapolice (20, 25), Zygmuntów (gm. Lutomiersk 231)

1929-Borszewice (323), Charłupia Mała (242), Chodów (308), Chorzeszów (24), Cisowa (gm. Pątnów 134), Dobroń (133), Jerwonice (258), Kazimierz (gm. Lutomiersk 178), Klementów (86), Kociołki (151), Lutomiersk (82), Lututów (272), Malanów (266), Nowy Świat (gm. Wieluń 82), Podule (284), Powodów (82), Puczniew (289), Rossoszyca (151), Rusiec (185), Sędziejowice (233), Sobiepany (284), Trębaczew (86), Warta rzeka (85, 238), Widawka (85), Wola Wężykowa (233, 284), Wośnice (Woźniki ? gm. Sieradz 238), Zadzim (232)

1930-Brodnia (gm. Buczek 150), Bronisławów (gm. Osjaków 5), Brunów (146), Gostków (273), Kościerzyn (346), Lutomiersk (156, 167), Nietuszyna (187), Pruszków (15), Puczniew (110), Sędziejowice (45, 166, 323), Teklina (gm. Czarnożyły 203), Złotniki (gm. Dalików 142)

1931-Bałucz (199), Barczew (233), Biskupice (74), Bolechowice (nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 169), Dalików (148), Dobruchów (165), Drużbin (85), Gruszczyce (261), Jarząbki (nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 257), Józefów (gm. Błaszki 215), Kociołki (11-Jednodniówka), Kuśnie (171), Łaszew (61), Męcka Wola (164), Miedze (gm. Warta 307), Niemierzyn (104), Ostrówek (nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 223), Piaski (gm. Konopnica 228), Prusinowice (gm. Szadek 169), Pstrokonie (171), Rossoszyca (279), Rudów (nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 28), Siemkowice (105), Warta rzeka (85), Widawa (260), Wierzchy (gm. Zadzim 167), Wojków (312), Zadzim (149), Zagajew (293), Żelisław (139)

PRĄD

1931-Buczek (gm. Buczek 1), Kuciny (17)

1932-Brzoza (173, 202), Burzenin (151), Busina (227), Chlewo (301), Dąbrowa Rusiecka (334), Dryganek (202), Dzigorzew (143), Gostków (349), Gruszczyce (337), Jeżew (286), Karsznice (71), Kiełczygłów (202), Kołoszyn (304), Kozuby (236), Lutomiersk (288), Masłowice (207), Mirosławice (301), Nowa Wieś (gm. Osjaków 262), Osina (202), Ruda (gm. Wieluń 246), Sarnów (gm. Dalików 117, 265), Sarnówek (gm. Dalików 304), Wodzierady (83), Wrząca (gm. Lutomiersk 301)


1933-Biskupice (184), Brudnów (97), Dobroń (216), Gruszczyce (194), Józefów (nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości, istniały co najmniej 4 miejscowości o tej nazwie w ówczesnym powiecie łaskim 144), Krępa (gm. Poddębice 100), Kwiatkowice (100), Lutomiersk (100), Niemysłów (42), Pątniki (nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 124), Paulinów (Paulina 219), Poręby (gm. Biała lub gm. Wieluń, nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 189), Powodów (190), Puczniew (184), Radoszewice (115), Sędzice (1933. 09.04), Warta rzeka (23, 25, 175), Wojków (12), Wola Buczkowska (7), Zofiówka (gm. Poddębice 176), Żeglina rzeka (175)

niedziela, 23 października 2016

Lubicz

Spis 1925:
Lubicz, osada, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 3. Mężczyzn 2, kobiet 1. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 3. Podało narodowość: polską 3. 

Rozwój 1919 nr 39

Przyczynek do kultury niemieckiej.
Pod Łodzią przy gruntach wsi Kwiatkowice, jest mały folwarczek p. Łuby. Nosi on nazwę „Lubicz".
Podczas pierwszego pochodu niemców na Warszawę, willę tę zajęły wojska. Po ich wypędzeniu, kiedy właściciel powrócił do swojej własności znalazł dom w wielkim nieporządku, zamki od szaf poodbijane, a na stołach w koszykach od chleba kał ludzki.
Po bliższym poszukiwaniu udało się odszukać dwa wytrychy i trzy pudełka od przesyłek pocztowych t. zw. „Liebesgabe".
Początkowo gospodarz sądził, że w willi tej obozowali jacyś proci żołnierze, tymczasem te, wyrzucone na śmieci pudełka, wykazały nazwiska łaskawych gości, na czele ich stał lekarz sztabowy Xl armji, dziewiątego lazaretu Dr. Ferdynand Müller, otrzymał on posyłkę od p. doktorowej Wolsekt z Casselu, druga przesyłka była wysłaną na imię Pawła Stengel'a podoficera sanitarjusza, a trzecia nadzorcy przy chorych Ottona Zimmera.
A więc ci, co mieli dbać o czystość i porządek, nietylko najbardziej zaśmiecili tą willę, ale jeszcze odegrali rolę zwykłych rzezimieszków, co z wytrychami po domach łażą.
Wszystkie te pamiątki złożył p. Łuba w muzeum łódzkim, aby po wieki świadczyły o kulturze niemieckiej.
Kiedy potem niemcy cofali się z pod Warszawy, willa p. Łuby została przez nich doszczętnie zrabowaną. Zrabowali pościel, bieliznę, ubranie, nakrycia stołowe, łyszki, noże i t. p. przedmioty nie oszczędzając nawet dywanów i firanek. Meble których ruszyć nie mogli, pocięli i pokrajali nożami. Parkany popalili, drzwi porozbijali: To samo co na ziemi belgijskie, i we Francji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
6. Kwiatkowice, obejmującą: wieś Kwiatkowice, wieś Kwiatkowice-poduchowne, kolonję 3 Kwiatkowice, kolonję 6 Kwiatkowice, kolonję 7 Kwiatkowice, kolonję 8 Kwiatkowice, kolonję 9 Kwiatkowice, folwark Kwiatkowice, osadę Lubicz, osadę Znamię.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.

czwartek, 20 października 2016

Dawna Oberża

Dawna Oberża, osada w Lutomiersku w gminie Lutomiersk. Nie odnaleziona na mapach. Jak nazwa wskazuje jest to nazwa domu zajezdnego.

Rozwój 1913 nr 54

Spadki. Sąd okręgowy piotrkowski ogłosił o otwarciu postępowania spadkowego po zmarłych mieszkańcach pow. łódzkiego, a mianowicie: 3) Izraelu Boruchu Glicensztejnie, właścicielu osady „Dawna Oberża" w Lutomiersku. (...) Termin zamknięcia postępowania spadkowego wyznaczono na dzień 28 czerwca r. b.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 36

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja Ziemska III, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
10) Majerze Glicensztajnie, zmarłym w Łodzi w dniu 20 stycznia 1936 r., współwłaścicielu działki, o pow. 90 prętów kw, zwanej Dawna Oberża, uregulowanej w dziale II (str. 7 wn. 126) wykazu hipotecznego dóbr. Lutomiersk, pow. łaskiego, rep. hip. nr 96;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 7 listopada 1938 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 450/38.

środa, 19 października 2016

Rakówka rzeczka

Rakówka, rzeczka mająca swe źródło pod wsią Zawadki, przepływająca przez wsie Mantyki i Rakowice w gminie Wróblew. Uchodzi do rzeki Myji na południe od wsi Smardzew. Długość rzeczki wynosi około 7 kilometrów. Po drodze zasila okoliczne stawy. W całości znajduje się w gminie Wróblew.

Rzeczka Rakówka zaznaczona na mapie czerwonym kolorem

Rozwój 1911 nr 78

Oberwanie się chmury. W okolicy Sieradza, dnia 31 marca, deszcz lał jak z cebra przez 4 godziny, przy akompaniamencie grzmotów i błyskawic.
Nawałnica była tak gwałtowna, że Rakówka, wpadająca do Meszny, wylała, zalewając pola i łąki. Na kolonii Rakówek woda uniosła na swych barkach ze stodoły ladę do sieczkarni, w okolicy zaś trzodę, wyrywała płoty, krzewy i drzewa. W oborach i stajniach konie i krowy stały po kolana w wodzie. Szalony żywioł poczynił na olbrzymim obszarze mnóstwo szkód, a szczególniej w majątkach Dębołęka, Wróblew i Smardzew. Warta wobec niespodziewanej, a tak szalonej ulewy, w nizinach wystąpiła z łożyska, zalewając w wielu miejscach łąki.

czwartek, 8 września 2016

Goniec Łódzki (1898-1906)


Goniec Łódzki – gazeta codzienna wydawana w Łodzi w latach 1898 - 1906.
Pierwszy numer „Gońca Łódzkiego" ukazał się 3 stycznia 1898, jako wydawca i redaktor figurował Henryk Łubieński. Gazetę drukowano w tłoczni Stanisława Dębskiego przy ul. Mikołajewskiej 25, gdzie mieściła się także redakcja i administracja.
Pismo miało duży format gazetowy o objętości 4 stron i posiadało następujące działy i rubryki: „Z bliska i z daleka”, „Kronika łódzka”, „Z sąsiedztwa”, „Z nad Newy”, „Teatr i sztuka”, „Dziś i jutro”, „Goniec handlowy”, „Z sądu”, „Kronika sportowa”, „Z pism i książek” itp. Na pierwszej stronie zwykle drukowano większy artykuł lub felieton o treści aktualnej oraz odcinek utworu powieściowego, przy końcu trzeciej strony podawano zwięzłe informacje pod stałym tytułem „Telegramy”, ostatnią zaś stronę zajmowały ogłoszenia. (źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Goniec_Łódzki)
Na łamach czasopisma odnalazłem informacje związane z następującymi nazwami:


1898-Boczki (gm. Szadek 200), Bogumiłów (200), Byczyna (192), Charbice Dolne (184), Czołczyn (221), Dąbrowa Widawska (69), Jastrząbek (69), Jeziory (200), Jurydyka (210), Kiełczygłów (234), Kiki (gm. Wodzierady 210), Kobylerka (Kobylanka? 186), Kościerzyn (234), Krobanów (107, 166), Lutomiersk (50, 63, 130, 157, 254), Łazew (Łazów 20), Łopatki? (162), Małusy (Magnusy? 256), Męcka Wola (209), Męka (200), Miedze (Miedźno gm. Warta 109), Mogilno (gm. Dobroń 230), Prusinowice (gm. Szadek 119), Puczniew (22, 130, 154), Ruszków (239), Wola Wężykowa (69), Wólka (Wola Dzierlińska 209), Wrząca (gm. Lutomiersk 50), Wygoda Mikołajewska (103), Wymysłów (gm. Dobroń 69), Zapole (209), Zapolice (69), Zielęcice (162?, 239)

1899-Adamów Nowy (98), Babice (101), Franciszków (89), Kiki (gm. Wodzierady 66), Kontrewers (gm. Dalików 53), Krobanów (124), Malanów (136), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 66), Prażmów (122), Sarnów (gm. Dalików 136), Starce (111), Wcisłe (146), Woźniki (gm. Sieradz 125), Wrząsawa (77), Zdziechów Stary (65)

1900-Aleksandrów (gm. Rusiec 202), Babice (277), Bałucz (146), Bechcice (27), Bogumiłów (85), Burzenin (202), Czarnożyły (111), Czestków (132), Czołczyn (21, 239, 259), Dalików (72), Dąbrowa (Dąbrowa Wielka 130), Dąbrówka (Dąbrówka Sieradzka 145), Elodia (122), Gromadzice (231), Gruszczyce (143), Grzeszyn (129), Grzmiąca (111), Kamostek (10, 14), Kobierzycko (20), Krępa (256), Krobanów (143), Leśnica (21, 27), Lutomiersk (21, 38, 80, 155), Lututów (142), Łubna (Łubna Jakusy? 143), Malanów (65), Marzenin (239), Puczniew (129), Rzeczyca (187), Siemkowice (234, 239), Spędoszyn (152), Strońsko (240), Szydłów (103), Świerzyny (111), Wandzin (21), Wielka Wieś (gm. Widawa 111), Wilkszyce (136), Witów (gm. Burzenin 202), Wodzierady (146), Wola Łaska (150), Wólka Marzeńska (267), Wronowice (146), Wrzeszczewice (122), Wydrzyn (1, 45), Wygoda Zalewska (162, 170), Zadzim (81), Zapolice (111), Ziemięcin (121), Żary (132)

1901-Babice (283), Boczki (gm. Szadek 237), Charbice (20), Dalików (234), Karsznice (1), Korczyska (286), Krobanówek (1), Krępa (gm. Poddębice 111), Lutomiersk (118), Malanów (20), Małków (267), Orpelów-Poleszyn (100), Puczniew (176, 277), Sędziejowice (20, 231), Wola Stryjewska (178), Zapolice (286)

1902-Babice (169, 174, 240), Babiczki (139), Beleń (220), Boczki (gm. Szadek 75), Bogusy (237), Buczek (gm. Buczek 202), Bukowiec (19), Chechło (148), Czechy (286), Czołczyn (17), Dąbrowa Rusiecka (188), Dobroń (18), Dziadkowice (220), Grabina (gm. Łask 162), Kazimierz (132, 271, 289), Kozuby (220), Kwiatkowice (47, 199), Lutomiersk (16, 17x2, 40, 173), Malanów (132), Mianów (178), Mogilno (gm. Dobroń 169), Niechmirów (288), Orpelów (288), Osowce (Osowiec gm. Pęczniew 47), Ostrów (gm. Łask 198), Patoki (gm. Widawa 162), Piorunów (245), Poleszyn (288), Puczniew (132), Rusiec (171, 262), Sowińce (68), Stanisławów Stary (160), Stryje Księże (161), Szydłów (115, 263), Wielgie (163), Wierzchlas (220), Wilamów (217), Wodzierady (68), Wola Wężykowa (71), Woźniki (gm. Sieradz 225), Zakrzówki (Zakrzewki 18), Zawady (gm. Widawa 161), Zdziechów (15, 169)

1903-Babice (61), Biała Rządowa i Szlachecka (178), Biskupice (228), Boczki (gm. Szadek 20), Bogumiłów (201), Brodnia (gm. Pęczniew 265), Brzeźnio (228), Byczyna (193), Charbice ( 257), Chechło (333), Chociw (194), Chodaki (gm. Zadzim 228), Chorążka (20), Chropy (187), Czołczyn (25), Dobroń (333), Gajówka (342), Garbów (228), Grabia rzeka (176), Izabelów (20), Kalinowa (228), Kamionacz (245), Kazimierz (14, 99), Kopyść (333), Korablew (194), Kościerzyn (228), Lutomiersk (25, 153, 176), Łopatki (171), Łubna (Łubna Jarosłaj? 53), Łyskornia (178), Maciszewice (228), Malanów (263), Markówka (331), Masłowice (228), Męka (201), Miłobądź (20), Mirosławice (104, 175), Ner rzeka (176), Nowa Wieś (gm. Wartkowice 342), Oleśnica (gm. Dalików 202), Oraczew (53), Orpelów (333), Platoń (178), Podgórze (gm. Widawa 45, 121, 139), Popów (48), Prusinowice (gm. Szadek 98, 228), Pstrokonie (176), Puczniew (61), Reduchów (20), Restarzew (194, 263), Rossoszyca (20), Równa (228), Ruda (gm. Wieluń 263), Sarnów (gm. Widawa 194), Sarnówek (257), Sędziejowice (331), Skomlin (41), Stanisławów (gm. Lutomiersk 87), Starzenice (263), Teklin (Teklina gm. Czarnożyły 178), Tur (342), Utrata (gm. Łask 135), Warta rzeka (27, 176, 179, 180, 187, 201, 211, 245), Widawa (139, 263), Widawka rzeka (45, 121, 139, 176, 194), Wielka Wieś (gm. Widawa 98, 139, 144), Wiktorów (gm. Biała 178), Wilkowice (342), Wincentów (gm. Rusiec 257), Wojsławice (20, 228), Wola Flaszczyna (20), Wójtostwo (56), Wymysłów (gm. Dobroń 331), Wymysłów Francuski (331), Zadzim (178), Zalew (56), Zielęcice (144, 332)


1904-Boczki (gm. Szadek 144), Dąbrówka (Dąbrówka Sieradzka 82), Góra (82), Kazimierz (132), Krąków (82), Krobanów (82), Kwiatkowice (110), Lututów (82), Masłowice (82), Markówka (120), Mianów (156), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 129), Prusinowice (gm. Szadek 82), Pstrokonie (82), Rychłowice (82), Puczniew (156), Widawa (63), Wielgie (82), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 86), Wólka Bałucka (Wola Bałucka 82), Wymysłów (gm. Dobroń 20, 156), Wymysłów Francuski (20)

Jastrząbek

Jastrząbek, karczma leżąca w okolicach lasów bałdrzychowskich, położona prawdopodobnie w gminie Poddębice.

Goniec Łódzki 1898 nr 69

W odległości 36 wiorst od Łodzi, a więc najbliższej linii kolei, nad rzeką Nerem, dopływem Warty, rozłożyła się nasza niewielka osada*, będąca częścią składową dóbr ziemskich Poddębice. Odcięta od świata brakiem komunikacyi szosowej, do drogi bitej bowiem we wszystkich kierunkach trzeba się dostawać całemi wiorstami piasków i błota, leży ona na trakcie, łączącym bogate czarnoziemia Uniejowskie z rynkiem zbożowym i wogóle odbiorczym punktem wszelkiej produkcyi—Łodzią. Okolica ta kraju istotnie zabita deskami. Trakt do Łodzi wytknięty dla szosy przed trzydziestu laty oczekuje napróżno jakiejkolwiek opieki. Kto tej drogi nie przebył, zwłaszcza w jesieni, lub na wiosnę, ten pojęcia mieć nie może, jakie trudności przezwyciężać potrzeba, żeby nie ugrząść w błocie i nie połamać osi na porzuconych bezładnie gruzach, kamieniach lub belkach, gnijących w bezdennych topielach. Już w Aleksandrowie, osadzie oddalonej od Łodzi wiorst 11, a połączonej z nią bardzo nieszczególną szosą, zaczyna się istne piekło drogowe. W wązkiej ulicy, szczelnie zabudowanej parterowemi domami, stoi nieruchoma rzeka rzadkiego błota, na podobieństwo gęstej, czarnej polewki, w której wozy po osie, a konie po kolana grzęzną z ustawiczną obawą, aby nie stąpnąć na wystający, czasem ostry, przewracający się kamień

lub dół głęboki, wybijany przez lat szeregi. Zupa pokrywa te niebezpieczeństwa gładką powierzchnią, do jakiej każdy płyn dąży z natury. A potem przy karczmie „Jastrząbek," u wstępu do lasów Bałdrzychowskich te dziury, te kamienie, te kałuże! Jestto droga, którą można pokazywać na wzór tego, jak drogi niepowinny być utrzymywane. Olbrzymi ruch sporych ciężarów na trakcie tym, będącym jedną z głównych arteryi alimentacyjnych Łodzi, przeobraża pozostawioną na łasce atmosferycznych wpływów drogę w bezprzykładne nawet w naszym kraju zjawisko. Utrapiony.

*może ktoś wie o jaką osadę chodzi? Przypis autora bloga

wtorek, 16 sierpnia 2016

Zorza (1866-1939)Zorza, pismo narodowe ilustrowane dla wszystkich. Wychodziła raz w tygodniu w Warszawie. Czasopismo wydawane było przez Józefa Grajnerta. Pierwszy rocznik ukazał się w roku 1866, a ostatni w roku 1939. Zorza w latach 1899-1905 oraz 1905-1908 (zawieszona przez władze carskie za popieranie kampanii na rzecz polskich szkół) ukazywała się pod zmienionymi tytułami*. W roku 1906 wychodziła pod nazwą Przegląd Polski, 1907 pod tytułem Zorza Warszawska i w 1908 roku jako Pobudka. 

*http://polskaprasa.cba.pl/tytuly/zorza_swiateczna.html

Na łamach czasopisma odnalazłem informacje związane z następującymi nazwami:

1866-Bieniec (7), Chopry (Chojny? 1), Czarnożyły (1), Dzietrzniki (7, 37), Grębień (7), Huta (gm. Czarnożyły 1), Kamion (7), Kąty (gm. Czarnożyły 1), Komorniki (gm. Mokrsko 7), Krzyworzeka (7), Leniszki (1), Lututów (7), Mokrsko (7), Nietuszyna (1), Popowice (1, 7), Ruda (gm. Wieluń 7), Widoradz (7)

1867-Królewska Grobla (27), Mokrsko (27)

1868-Dzietrzniki (7)

1869-Niewiesz (21)

1870-Czarnożyły (39), Dąbrowa (gm. Wieluń 39), Klonowa (37), Komorniki (39), Masłowice (39), Rudlice (39)

1871-Bartochowizna (Bartoszowizna? 32), Gronów (32), Ł... (niezidentyfikowana wieś nie dodana do bloga 34), Osjaków (13)

1872-Brzyków (39), Buczek (gm. Buczek 12), Ch... (niezidentyfikowana wieś nie dodana do bloga 14), Dzietrzniki (39), Łubna (Łubna Jakusy? 14), Ożarów (39), Rychłocice (39), Siemiechów (39), Wągłczew (14, 23), Widawa (39)

1873-Lisowice (12)

1875-Adamki (27), Brzeźnio (27), Gać (27), Głaniszew (27), Kawęczynek (27), Kazimierz (25), Kłocko (27), Kościerzyn (27), Łabędzie (27), Pełczyska (24), Piaski (gm. Zduńska Wola 4), Podłężyce (30), Stolec (30), Tur (24)

1876-Brzyków (50), Burzenin (50), Dzigorzew (45), Jabłoń (Jabłonki? 50), Zarębów (niezidentyfikowana wieś nie dodana do bloga 50)

1877-Bogucice (41), Brzeski (39), Charłupia Mała (43, 46), Dzierlin (12), Grabowa (niezidentyfikowana wieś nie dodana do bloga 39), Małyń (41), Prusinowice (gm. Szadek 46), Sikory (12), Widawa (24), Wola Wężykowa (39), Zaborów (12), Zygry (12, 41)

1878-Bałdrzychów (22), Bieniec (38), Chropy (22), Czarnożyły (39), Jasionna (33), Kwiatkowice (29), Leżnica (Leśnica 29), Pątnówek (37), Pełczyska (52), Wandzin (29), Wola Czarnyska (29), Wola Niedźwiedzia (14), Wrząsawa (29), Zygry (40)

1879-Chojne (17, 28), Dobijacz (27), Dobroń (36), Dobruchów (47), Gostków (5), Kwiatkowice (47), Leźnica (Leśnica 47), Ner (5), Pątnów (27, 41), Ruda (gm. Wieluń 27), Sikucin (39, 46), Truchawiec (Truskawiec gm. Wartkowice 5), Wartkowice (5), Widawa (28), Wólka Czarnyszska (Wola Czarnyska 47)

1880-Pstrokonie (15), Restarzew (35), Strońsko (34), Świerzyny (15), Widawa (35), Woźniki (gm. Zapolice15), Załęcze Małe (41)

1881-Chojne (8, 10), Dzietrzniki (37), Gaszyn (47), Goszczanów (17), Ner rzeka (43), Ożarów (42), Pątnów (42), Ruda (gm. Wieluń 47), Sieniec (47), Sulmów (2)

1882-Biernacice (31), Chropy (13), Domaniew (gm. Dalików 7, 13, 46), Mierzyce (37), Ożarów (15), Pątnów (33), Uników (13), Zaborów (gm. Zadzim 37)

1883-Brodnia (gm. Pęczniew 13), Dąbrowa (Dąbrowa Wielka? 27), Grębień (51), Klonowa (38), Krzyworzeka (51), Męka (38), Patoki (33), Pyszków (27), Rembieszów (33), Ruda (gm. Wieluń 2), Siemiechów (33), Sieniec (2)

1884-Bałdrzychów (47, 52), Domaniew (gm. Dalików 7), Mierzyce (2, 46), Pątnów (4), Ruda (gm. Wieluń 2), Wierzby (Wierzchy gm. Zadzim 52)

1885-Brzyków (12), Burzenin (12), Kałów (51), Mianów (51), Wielka Wieś (gm. Widawa 12)

1886-Niemysłów (27), Radoszewice? (27), Siemkowice (42)

1887-Kadłub (20), Młynisko (gm. Biała? 21), Ożarów (21), Popowice (20), Wierzchlas (48)

1888-Goszczanów (31), Kadłub (19), Popowice (19), Sulmów (31), Ujazd (28)

1889-Chojne (27), Kiełczygłów (9), Klonowa (9), Kobylniki (gm. Błaszki 2), Owieczki (10), Siemkowice (13)

1890-Baszków (49), Buczek (gm. Buczek 35), Burzenin (36), Klonowa (5, 22), Lututów (5), Prażmów (33), Sędów (49), Suchoczasy (49), Witów (gm. Burzenin 33), Zawady (Zawada gm. Wartkowice 49)

1891-Baszków (14), Boczki (gm. Szadek 30), Bogumiłów (11), Burzenin (14), Goszczanów (41, 50), Kokoszki (26), Krokocice (44), Łobudzice (44), Mnichów (14), Pruszków (43), Stradzew (50), Suchoczasy (50), Trębaczew (22), Włyń (14)

1892-Bąki (26), Bolesławów (gm. Rusiec 34), Borszewice (38), Brzeźnio (4), Jermonice (Jerwonice 34), Klonowa (4), Lutomiersk (6), Łopatki (34), Ner rzeka (6), Osjaków (9), Podłężyce (3), Puczniew (4), Rychłocice (9), Skrobamów (Krobanów? 38), Słomków Suchy (11), Stanisławów (gm. Rusiec 34), Szydłów (34), Warta rzeka (9), Wincentów (gm. Rusiec 34), Wola Wiązowa (34), Zadzim (26), Zelgoszcz (4)

1893-Charłupia Wielka (1), Ciężków (40), Łopatki (27), Rakowice (23), Szczyty (gm. Poddębice 40)

1894-Borysławice (4), Czarnożyły (46), Dąbrówka Zgniła (34), Gęsówka (34), Izabela (gm. Wróblew 34), Lipicze (34), Mała Wieś (17), Mierzyce (40), Ożarów (40), Podłężyce (48), Siemkowice (40), Stolec (1), Widawa (49), Wilamów (11), Wróblew (gm. Wróblew 34),

1895-Bachorzyn (34), Brudnów (18),Czarny Las (34), Czernice (28), Gostków (18), Karsznice (38), Kielgierze (nie zidentyfikowana nazwa, nie dodana do bloga 28), Konopnica (gm. Konopnica 28), Kozuby Stare (34), Kuźnica Błońska (29), Maciszewice (6), Masłowice (28), Proboszczowice (42), Starzenice (28), Wartkowice (42), Wielgie (28, 50), Żelisław (17)

1896-Brzyków (31), Charłupia Wielka (32), Kobierzycko (17), Lubanów (12), Lutomiersk (8), Marzenin (3), Mikołajewice (gm. Warta 8), Potok (3), Tworkowizna (32), Wielka Wieś (gm. Widawa 31)

1897-Korczew (29), Męcka Wola (49), Okalew (29), Proboszczowice (7)

1898-Brodnia (gm. Pęczniew 30), Dziektarzew (36), Kalinowa (gm. Błaszki 26), Rychłocice (10), Siedlątków (30)

1899-Kraczynki (8)

1900-Bartochów (1 i 2), Lubola (17), Burzenin (29, 30), Łubna (Łubna Jarosłaj? 20), Rossoszyca (30), Siemkowice (34, 37), Wielka Wieś (gm. Szadek 3 i 4), Wilkszyce (18), Zadzim (7 i 8),

1901-Boczki (gm. Szadek 42), Gruszczyce (48), Kociołki (34), Lututów (10, 16), Olewin (44), Orpelów-Poleszyn (Poleszyn 19), Piaski (Piaski vel Świercze? gm. Lututów 16), Waliszewice (32), Widoradz (44), Zaborów (gm. Błaszki 48)

1902-Kamionacz (45)

1903-Biała (28), Bobrowniki (gm. Sieradz 33), Borzewisko (gm. Sieradz 33), Chojne (33), Godynice (51), Kamionacz (32), Lutomiersk (27), Lututów (31), Łyskornia (28), Niewiesz (51), Platoń (28), Teklin (Teklina 28), Sworawa (51), Warta rzeka (19), Wiktorów (gm. Biała 28)

1904-Golice (12), Magdalenów (18), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 18), Niewiesz (50), Prusinowice (gm. Lutomiersk 18), Warta rzeka (3), Wartkowice (18), Wodzierady (18), Wojków (38), Wróblew (gm. Wróblew 23)

1905-Golice (19), Krośno (Kuśnie? 26), Kwiatkowice (37), Truskawiec (gm. Wartkowice 19), Tur (19)

1906-Babice (12), Biernacice (10), Boczki (13), Bogumiłów (13), Borzewisko (gm. Poddębice 10), Brzeźnio (13), Buczek (gm. Buczek 22), Cielce (10), Czerniaków (10), Gostków (7), Goszczanów (10), Grabno (27), Gruszczyce (27), Grzybki (10), Janówek (10), Konopnica (10), Lutomiersk (7), Lututów (7), Niechmirów (13), Niemysłów (10), Niewiesz (10), Osjaków (7), Ostrów Warcki (10), Proboszczowice (10), Prusinowice (gm. Szadek 13), Puczniew (12), Siedlątków (10), Strachowice (Strachanów? 10), Sulmów (10), Tubądzin (13), Widawa (7), Zelgoszcz (10) PRZEGLĄD POLSKI

1907-Marzenin (1), Swędzieniejewice (1) ZORZA WARSZAWSKA

1908-Chlewo (37), Kamostek (8), Pruszków (8), Wartkowice (45), Woleń (27), Zalesie (gm. Wartkowice 46) POBUDKA

1909-Dominikowice (23), Klonowa (2), Lututów (24), Ner (15), Rososza (23), Wartkowice (7, 15)

1910-Chlewo (25), Marzenin (4, 8), Pruszków (8), Sędziejowice (7, 10)

1911-Bałdrzychów (29), Budzynek (50), Charchów Księży (50), Charłupia Mała (44), Chlewo (50), Czarnożyły (40, 44), Dzigorzew (50), Góra Bałdrzychowska (29, 34), Grabia (39), Gruszczyce (15), Karsznice (34), Kobierzycko (34), Lutomiersk (39), Marzenin (52), Niemysłów (41), Niewiesz (41), Podule (45), Popów (50), Sarny (15), Sędziejowice (30), Smardzew (15), Wierzchlas (44), Wojków (15), Wola Lipińska (nie dodana do bloga, niezidentyfikowana nazwa, zapewne pomyłka w tekście 50)

1912-Burzenin (52), Chotów (39), Dobroń (27), Korczew (12, 31, 33), Kwasków (32), Męcka Wola (31), Pruszków (17), Radoszewice (39), Strońsko (47), Wola Marzeńska (17), Wola Wiązowa (17), Zduny (12)

1913-Bogumiłów (19), Brzeg (15), Charłupia Mała (19), Glinno (22), Grabina (1), Janów (gm. Ostrówek 9), Kociołki (24), Korczew (9, 11), Męka (19), Pątnów (24), Podule (11), Słomków Mokry (43), Warta rzeka (22), Widawa (10), Wielgie (4), Wilczkowice (43), Wola Wiązowa (9), Zadzim (1, 43), Zalesie (1)

1914-Burzenin (22), Dobroszyny (21), Klonowa (31), Krzeczów (16), Lutomiersk (23), Ostrówek (gm. Ostrówek 21), Rudlice (21), Skrzynno (21), Szynkielów (23), Wola (Wola Rudlicka 21), Wola Wężykowa (28), Wróblew (gm. Wróblew 30)

1916-Buczek (20), Czarnożyły (16, 53), Dymki (50), Gromadzice (16), Huta (gm. Czarnożyły 16), Janów (gm. Ostrówek 15, 21), Kuźnica Błońska (25, 43), Lutomiersk (20), Lututów (51, 52), Łagiewniki (gm. Złoczew 52), Marzenin (20), Milejów(50), Naramice (22, 24, 27, 28), Ostrówek (gm. Ostrówek 15, 21x2, 25, 43, 50, 52x3), Sarnówek (47), Siemkowice (53), Staw (gm. Czarnożyły 25), Wola Rudlicka (21, 50), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 25)

1917-Bachorzyn (19), Biała (gm. Biała 19, 27, 30), Błota (gm. Brąszewice 4), Borszewice (23), Bratków (23), Brodnia (gm. Brzoza (27), Buczek 19), Brzeźnio (6, 15, 23, 27, 28, 30), Buczek (gm. Buczek 19, 23), Burzenin (30), Chechło (40), Chlewo (19), Chorzew (23, 44), Chotów (30), Ciężków (28), Czarnożyły (3, 10 i 11?, 22, 26, 27x2, 30, 32, 39, 50), Czestków (19), Dalików (39), Dąbrowa (Dąbrowa Miętka 3), Dębice (Dębiec gm. Ostrówek 7), Dobroń (40), Dobrzań (9), Dzietrzniki (27), Emilianów (gm. Złoczew 32), Godynice (3, 30, 37), Golice (38), Goszczanów (9), Górka Klonowska (4), Grzybki (9), Kałów (38), Kliczków Mały (28, 30), Klonowa (4, 29, 30, 31), Kobierzycko (15), Konopnica (gm. Konopnica 32), Kopydłów (14), Kuźnica Błońska (4), Leliwa (4), Lipicze (gm. Klonowa 4), Lipnik (44), Lutomiersk (26), Lututów (30, 31, 38, 42, 46), Łagiewniki (gm. Czarnożyły 14), Łyskornia (30), Marzenin (19), Naramice (2, 8, 30, 40, 44, 45), Niemierzyn (13), Niemojew (4, 46), Niemysłów (9), Nieśwież (Niewiesz 9), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 38), Okalew (26, 27, 38, 39), Osjaków (22, 28, 32, 37, 45), Ostrów (19), Ostrów Warcki (9), Ostrówek (gm. Ostrówek 2x2, 3, 19, 27, 31, 35, 39, 45, 50), Owieczki (4), Ożarów (1x2), Ożegów (23, 44), Pełczyska (38), Popów (18), Raczyn (14, 39, 42), Radoszewice (25), Raducki Folwark (25), Raduczyce (22), Rudlice (27, 30), Rychłocice (37), Sędziejowice (19), Siemkowice (23, 44), Skomlin (27), Skrzynno (19, 38, 45), Stanisławów (gm. Złoczew 6, 27), Starce (37), Stolec (30), Szubienice (Podszubienice 8), Uników (30, 31, 32), Wartkowice (35), Wielgie (45), Wilkowia (19), Wola Buczkowska (19), Wola Janowa (Wola Rudlicka? 31, 39), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 3, 30, 38, 39), Zelgoszcz (9)

1918-Buczek (gm. Buczek 4), Grójec Mały (15), Klonowa (5, 16), Kurów (15), Lututów (5, 8), Naramice (2), Owieczki (4), Rusiec (5), Siemkowice (8), Żagliny (4)

1919-Brzoza (11), Brzyków (15), Janowiec (gm. Biała 11), Kadłub (35), Kamionka (gm. Pątnów 35), Koryta (11), Kurów (11), Lutomiersk (38), Łęki (35), Łyskornia (11), Masłowice (11), Mierzyce (35), Mokrsko (35), Niemysłów (50), Popów (50), Wartkowice (15), Wielgie (11)

1920-Biała (gm. Biała 25), Borzewisko (gm. Poddębice 34), Charłupia Wielka (16), Czarnożyły (15), Drużbin (34), Godynice (34), Klonowa (34), Kobierzycko (16), Lututów (15), Łyskornia (34), Mantyki (16), Marzenin (19), Ocin (16), Oraczew (16), Osjaków (25), Ożarów (25, 29), Rakowice (16), Sędziejowice (11, 19), Siemkowice (32, 33, 34), Skomlin (25), Słomków Suchy (16), Smardzew (16), Wągłczew (16), Wola Wiązowa (15, 23), Wróblew (gm. Wróblew 16)

1922-Charłupia (Charłupia Wielka? 45), Kobierzycko (45), Lututów (45), Sędzice (45), Wróblew (gm. Wróblew 45)

1923-Dobroń (22), Kobylniki (gm. Błaszki 7), Lututów (33, 37), Małyń (11), Osjaków (37), Puczniew (11), Popów (49)

1924-Chodów (37), Gruszczyce (37), Popów (48)

1925-Biała (gm. Biała 4), Czarnożyły (4), Dzietrzniki (4)

1926-Kwiatkowice (17), Lutomiersk (17), Widawa (17)

1927-Wola Buczkowska (13)

1928-Lubola (2), Stolec (34)

1929-Osjaków (20), Zadzim (35)

1930-Barczew (25), Bartochów (25), Bogumiłów (25), Brzeźnio (25), Czartki (gm. Sieradz 25), Kamionacz (25), Męka Księża (25), Miedźno (gm. Warta 25), Niemysłów (21), Rzepiszew (5), Skomlin (1)

1931-Wincentów (gm. Łask? 28)

1932-Bechcice (19), Burzenin (6), Grabno (24), Osjaków (2), Restarzew (24), Salomejów (25), Sędziejowice (24), Widawa (24)

1933-Czechy (39), Dziadaki (27), Nietuszyn (56), Ostrówek (gm. Ostrówek 41)

1934-Borek (54), Burzenin (15), Chropy (12), Czarnożyły (21), Doły Januszyn (54), Godynice (18), Gruszczyce (29, 31, 54), Lututów (12), Łężek (54), Mierzone (54), Niemierzyn (51), Nowiny Baba (54), Okalew (51), Ostrówek (gm. Ostrówek 51), Równa (54), Równa Laski (54), Rubice (54), Rudlice (51), Sucha Dolna (50x2), Wola Kamionkowska (nie dodane do bloga, nazwa niezidentyfikowana 20), Wrząca (gm. Błaszki 29), Zakrzewo (54), Zalesie (gm. Zadzim? 34) ZORZA, WIENIEC I PSZCZÓŁKA

1937-Charłupia Mała (42), Cienia Mała (43), Cienia Wielka (43), Gruszczyce (43), Kokoszki (44, 47), Męka (42), Olszynka (Olszynki 43), Sarny (43), Wójcice (44x2, 47), Zaborów (gm. Błaszki 43)  

1938-Wróblew (gm. Wróblew 35)  

1939-Kobierzycko (21), Siemkowice (8)Borek

Borek, kolonia wsi Równa w gminie Błaszki. Nie odnaleziona na mapach.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
11. Równa, obejmującą: przysiółek Baby, kolonję Borek, kolonję Doły Januszyn, kolonję Łężek, wieś Mierzony, kolonję Nowiny, wieś Równa, folwark Równa, osadę Równa młyn, osadę Równa laski, wieś Rubice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. PotockiWicewojewoda

Zorza (Zorza, Wieniec i Pszczółka) 1934 nr 54

Z pogranicza Ziemi Sieradzkiej.
Równa stare to, b. stare osiedle bezsprzecznie starsze niż najdawniejsze pisane, lub drukowane dokumenty, dotyczące jego dziejów. Dziś jeszcze przy głębszem kopaniu piasku można natknąć się na pogańskie popielnice czasem obłożone kamieniami i przykryte dużym płaskim kamieniem, jaki mi niedawno pokazywano, lub wprost w piasku, a najwcześniejszy dokument drukowany udało się odszukać z roku 1525, w którym Arcb. Joanes de Lasco dzieli Równą na „Rubycze item Szakrzewo" i zalicza razem do par. Gruszczyce. Z takim samym podziałem spotykamy się jeszcze w 17 i 18 wieku, gdy w 19 Zakrzew lub Zakrzewo schodzi z widowni, a pojawiają się Mierzone wieś, Borek kolonja, Nowiny Baba kolonja, Równa Laski kolonja, Doły Januszyn kolonja, Łężek kolonja, zaś Równa i Rubice trwają aż dotąd. Spotykamy się w aktach kościelnych jeszcze ku końcowi 17 w. z Zakrzeskimi, właścicielami Zakrzewa Rówieńskimi — Równej i od nich zapewne i one otrzymały swe nazwy.


Na początku 19 w. Równa była samodzielną gminą, której wójtem był właściciel miejscowego folwarku; w drugiej połowie tegoż w. weszła w skład zbiorowej gminy Gruszczyce, z siedzibą zarządu w Wojkowie, i dotąd do niej należy, gdy do par. Gruszczyce należy nieprzerwanie. Komunikację ma wygodną: z boku — szosę w stronę Sieradza i Warszawy, Kalisza i Poznania; równoległe i w tych samych kierunkach, b. blizko, kolej ze stacjami, Sędzice ku Warszawie i Błaszki ku Poznaniowi, wreszcie szosę wąskotorową do samego kościoła w Gruszczycach. Ziemi piaszczystej ma niewiele, większość pszennej; ziemia od niedawna zsączkowana, lecz nie zcalana, co nie może nie wywierać wpływu ujemnego na całokształt gospodarowania. Ziarno zresztą i okopowe starają się zmieniać gospodarze co trzy lata. Pługi, dwaj miejscowi kowale (w Równej i Łężku). Spotyka się tu kultywatory lub sprężynówki, siewnik jest jeden tylko, prywatny czasem wypożyczany. Orze się tu końmi, ale rasowych niema i o dobór mało się kto tu troszczy, bo ruchu na konie nie masz, dwaj więc zaledwie gospodarze staranniej je utrzymują. Nielepiej i z krowami: najczęściej stare, licho utrzymane, więc i o małym pożytku. Świnie, tu wszyscy chowają, ale bez rachunku: byle jakiej rasy, utrzymane brudno, nie wracają nawet kosztów (od 40 gr. żywca). Gęsi i indyk nie ma — nie opłaci się chować. Pszczoły mają tylko dwaj gospodarze. Ogródki owocowe są przy domach, ale pożal się Boże. Od 15 lat jest tu szkoła, od 12 straż pożarna. Budynek szkolny pobudowano już drugi: pierwszy zjadł grzyb, drugi zbudowano na temsamem miejscu. A miejsce nie najlepiej wybrane, bo na samym załamku szosy, a przechodnie i przejezdni nie pomagają przecież do skupienia uwagi. Sala zresztą duża i widna, nauczyciel nie nowicjusz.
O ile na ten budynek gmina dała drzewo, ludzie robociznę i dopłatę, o tyle budynek z pustaków na remizę pobudowała wieś własnym tylko kosztem. Są też i dwa Kółka Ż. Różańca: niewiast i dziewcząt. Zorganizowałem też swego czasu i młodzież pozaszkolną, ale ówczesna nauczycielka zawichrzyła i całą robotę popsuła. Gazet czytają tu mało, politycznie drzemią, dzieci do szkół fachowych nie posyłaią. Chaty są przeważnie drewniane, niewysokie, mało widne, mało ciepłe, pokryte słomą. Tylko najnowszy dom z cegły, dachówką, kryty, widny i przewiewny. Ubierają się tu wszyscy w tandetę żydowską, tylko parę kobiet nosi pasiaste spódnice, odkąd jednej z parafjanek sprowadziłem materjału takiego z Częstochowy. Mężczyźni zarzucili samodziały sieradzkie już dawno. Dziewczęta wzorują się na żydówkach: krótkie włosy, kapeluszki podobne do skopków, krótkie, obcisłe spódniczki, — o zachorzenia, nawet suchoty nie trudno. Naogół jednak śmiertelność nieznaczna; wiek długi, jak na dzisiejsze czasy i warunki: 77,85 nawet 100 chowałem z Równej, ale zdarza się i 22 letnia suchotnica. W mieszkaniach czystość niewielka, jeszcze mniejsza na podwórzach. Żyda niema tu i na lekarstwo, pijak nałogowy jest jeden zaś, trochę nietrzeźwy, wjechał na rowerze pod samochód i przypłacił to życiem. Jest tu jeden sklepik spożywczy handluje w nim córka miejscowego gospodarza, żona emigranta. Jest tu przystanek samochodów. Na odpusty, jarmarki, targi — jeździ się, na wózkach, wkładają pół koszki, bryczki niema ani jednej. Na rowerach jeżdżą dziewczęta. Jedna z dziewcząt była w szkole dla dziewcząt, ani jeden chłopak — w szkole rolniczej. Pod względem religijnym lud tu nie gorący, ani zimny, zaledwie letni. Politycznie — narodowcy, acz w Łężku było 2-ch bolszewizujących, ale przycichli. Naogół ludność — prawica, ale nie grzeszy trzeźwością, oszczędnością: czasu, zdrowia i pieniędzy.
Znajomek.

Doły / Doły Januszyn

Doły, obecnie nazwa pola we wsi Równa w gminie Błaszki.1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
11. Równa, obejmującą: przysiółek Baby, kolonję Borek, kolonję Doły Januszyn, kolonję Łężek, wieś Mierzony, kolonję Nowiny, wieś Równa, folwark Równa, osadę Równa młyn, osadę Równa laski, wieś Rubice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. PotockiWicewojewoda

Zorza (Zorza, Wieniec i Pszczółka) 1934 nr 54

Z pogranicza Ziemi Sieradzkiej.
Równa stare to, b. stare osiedle bezsprzecznie starsze niż najdawniejsze pisane, lub drukowane dokumenty, dotyczące jego dziejów. Dziś jeszcze przy głębszem kopaniu piasku można natknąć się na pogańskie popielnice czasem obłożone kamieniami i przykryte dużym płaskim kamieniem, jaki mi niedawno pokazywano, lub wprost w piasku, a najwcześniejszy dokument drukowany udało się odszukać z roku 1525, w którym Arcb. Joanes de Lasco dzieli Równą na „Rubycze item Szakrzewo" i zalicza razem do par. Gruszczyce. Z takim samym podziałem spotykamy się jeszcze w 17 i 18 wieku, gdy w 19 Zakrzew lub Zakrzewo schodzi z widowni, a pojawiają się Mierzone wieś, Borek kolonja, Nowiny Baba kolonja, Równa Laski kolonja, Doły Januszyn kolonja, Łężek kolonja, zaś Równa i Rubice trwają aż dotąd. Spotykamy się w aktach kościelnych jeszcze ku końcowi 17 w. z Zakrzeskimi, właścicielami Zakrzewa Rówieńskimi — Równej i od nich zapewne i one otrzymały swe nazwy.


Na początku 19 w. Równa była samodzielną gminą, której wójtem był właściciel miejscowego folwarku; w drugiej połowie tegoż w. weszła w skład zbiorowej gminy Gruszczyce, z siedzibą zarządu w Wojkowie, i dotąd do niej należy, gdy do par. Gruszczyce należy nieprzerwanie. Komunikację ma wygodną: z boku — szosę w stronę Sieradza i Warszawy, Kalisza i Poznania; równoległe i w tych samych kierunkach, b. blizko, kolej ze stacjami, Sędzice ku Warszawie i Błaszki ku Poznaniowi, wreszcie szosę wąskotorową do samego kościoła w Gruszczycach. Ziemi piaszczystej ma niewiele, większość pszennej; ziemia od niedawna zsączkowana, lecz nie zcalana, co nie może nie wywierać wpływu ujemnego na całokształt gospodarowania. Ziarno zresztą i okopowe starają się zmieniać gospodarze co trzy lata. Pługi, dwaj miejscowi kowale (w Równej i Łężku). Spotyka się tu kultywatory lub sprężynówki, siewnik jest jeden tylko, prywatny czasem wypożyczany. Orze się tu końmi, ale rasowych niema i o dobór mało się kto tu troszczy, bo ruchu na konie nie masz, dwaj więc zaledwie gospodarze staranniej je utrzymują. Nielepiej i z krowami: najczęściej stare, licho utrzymane, więc i o małym pożytku. Świnie, tu wszyscy chowają, ale bez rachunku: byle jakiej rasy, utrzymane brudno, nie wracają nawet kosztów (od 40 gr. żywca). Gęsi i indyk nie ma — nie opłaci się chować. Pszczoły mają tylko dwaj gospodarze. Ogródki owocowe są przy domach, ale pożal się Boże. Od 15 lat jest tu szkoła, od 12 straż pożarna. Budynek szkolny pobudowano już drugi: pierwszy zjadł grzyb, drugi zbudowano na temsamem miejscu. A miejsce nie najlepiej wybrane, bo na samym załamku szosy, a przechodnie i przejezdni nie pomagają przecież do skupienia uwagi. Sala zresztą duża i widna, nauczyciel nie nowicjusz.
O ile na ten budynek gmina dała drzewo, ludzie robociznę i dopłatę, o tyle budynek z pustaków na remizę pobudowała wieś własnym tylko kosztem. Są też i dwa Kółka Ż. Różańca: niewiast i dziewcząt. Zorganizowałem też swego czasu i młodzież pozaszkolną, ale ówczesna nauczycielka zawichrzyła i całą robotę popsuła. Gazet czytają tu mało, politycznie drzemią, dzieci do szkół fachowych nie posyłaią. Chaty są przeważnie drewniane, niewysokie, mało widne, mało ciepłe, pokryte słomą. Tylko najnowszy dom z cegły, dachówką, kryty, widny i przewiewny. Ubierają się tu wszyscy w tandetę żydowską, tylko parę kobiet nosi pasiaste spódnice, odkąd jednej z parafjanek sprowadziłem materjału takiego z Częstochowy. Mężczyźni zarzucili samodziały sieradzkie już dawno. Dziewczęta wzorują się na żydówkach: krótkie włosy, kapeluszki podobne do skopków, krótkie, obcisłe spódniczki, — o zachorzenia, nawet suchoty nie trudno. Naogół jednak śmiertelność nieznaczna; wiek długi, jak na dzisiejsze czasy i warunki: 77,85 nawet 100 chowałem z Równej, ale zdarza się i 22 letnia suchotnica. W mieszkaniach czystość niewielka, jeszcze mniejsza na podwórzach. Żyda niema tu i na lekarstwo, pijak nałogowy jest jeden zaś, trochę nietrzeźwy, wjechał na rowerze pod samochód i przypłacił to życiem. Jest tu jeden sklepik spożywczy handluje w nim córka miejscowego gospodarza, żona emigranta. Jest tu przystanek samochodów. Na odpusty, jarmarki, targi — jeździ się, na wózkach, wkładają pół koszki, bryczki niema ani jednej. Na rowerach jeżdżą dziewczęta. Jedna z dziewcząt była w szkole dla dziewcząt, ani jeden chłopak — w szkole rolniczej. Pod względem religijnym lud tu nie gorący, ani zimny, zaledwie letni. Politycznie — narodowcy, acz w Łężku było 2-ch bolszewizujących, ale przycichli. Naogół ludność — prawica, ale nie grzeszy trzeźwością, oszczędnością: czasu, zdrowia i pieniędzy.
Znajomek.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 57

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
3) Mariannie Ławniczakowej, współwłaścicielce działki gruntu nr 6, o pow. 2 dzies. 1.350 saż. spod nr 5 działu II wyk. hip. maj. Doły, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 20 stycznia 1939 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienione­go Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 147/38.

Laski / Równa Laski

Laski, część wsi Równa w gminie Błaszki.


1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
11. Równa, obejmującą: przysiółek Baby, kolonję Borek, kolonję Doły Januszyn, kolonję Łężek, wieś Mierzony, kolonję Nowiny, wieś Równa, folwark Równa, osadę Równa młyn, osadę Równa laski, wieś Rubice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Zorza (Zorza, Wieniec i Pszczółka) 1934 nr 54

Z pogranicza Ziemi Sieradzkiej.
Równa stare to, b. stare osiedle bezsprzecznie starsze niż najdawniejsze pisane, lub drukowane dokumenty, dotyczące jego dziejów. Dziś jeszcze przy głębszem kopaniu piasku można natknąć się na pogańskie popielnice czasem obłożone kamieniami i przykryte dużym płaskim kamieniem, jaki mi niedawno pokazywano, lub wprost w piasku, a najwcześniejszy dokument drukowany udało się odszukać z roku 1525, w którym Arcb. Joanes de Lasco dzieli Równą na „Rubycze item Szakrzewo" i zalicza razem do par. Gruszczyce. Z takim samym podziałem spotykamy się jeszcze w 17 i 18 wieku, gdy w 19 Zakrzew lub Zakrzewo schodzi z widowni, a pojawiają się Mierzone wieś, Borek kolonja, Nowiny Baba kolonja, Równa Laski kolonja, Doły Januszyn kolonja, Łężek kolonja, zaś Równa i Rubice trwają aż dotąd. Spotykamy się w aktach kościelnych jeszcze ku końcowi 17 w. z Zakrzeskimi, właścicielami Zakrzewa Rówieńskimi — Równej i od nich zapewne i one otrzymały swe nazwy.


Na początku 19 w. Równa była samodzielną gminą, której wójtem był właściciel miejscowego folwarku; w drugiej połowie tegoż w. weszła w skład zbiorowej gminy Gruszczyce, z siedzibą zarządu w Wojkowie, i dotąd do niej należy, gdy do par. Gruszczyce należy nieprzerwanie. Komunikację ma wygodną: z boku — szosę w stronę Sieradza i Warszawy, Kalisza i Poznania; równoległe i w tych samych kierunkach, b. blizko, kolej ze stacjami, Sędzice ku Warszawie i Błaszki ku Poznaniowi, wreszcie szosę wąskotorową do samego kościoła w Gruszczycach. Ziemi piaszczystej ma niewiele, większość pszennej; ziemia od niedawna zsączkowana, lecz nie zcalana, co nie może nie wywierać wpływu ujemnego na całokształt gospodarowania. Ziarno zresztą i okopowe starają się zmieniać gospodarze co trzy lata. Pługi, dwaj miejscowi kowale (w Równej i Łężku). Spotyka się tu kultywatory lub sprężynówki, siewnik jest jeden tylko, prywatny czasem wypożyczany. Orze się tu końmi, ale rasowych niema i o dobór mało się kto tu troszczy, bo ruchu na konie nie masz, dwaj więc zaledwie gospodarze staranniej je utrzymują. Nielepiej i z krowami: najczęściej stare, licho utrzymane, więc i o małym pożytku. Świnie, tu wszyscy chowają, ale bez rachunku: byle jakiej rasy, utrzymane brudno, nie wracają nawet kosztów (od 40 gr. żywca). Gęsi i indyk nie ma — nie opłaci się chować. Pszczoły mają tylko dwaj gospodarze. Ogródki owocowe są przy domach, ale pożal się Boże. Od 15 lat jest tu szkoła, od 12 straż pożarna. Budynek szkolny pobudowano już drugi: pierwszy zjadł grzyb, drugi zbudowano na temsamem miejscu. A miejsce nie najlepiej wybrane, bo na samym załamku szosy, a przechodnie i przejezdni nie pomagają przecież do skupienia uwagi. Sala zresztą duża i widna, nauczyciel nie nowicjusz.
O ile na ten budynek gmina dała drzewo, ludzie robociznę i dopłatę, o tyle budynek z pustaków na remizę pobudowała wieś własnym tylko kosztem. Są też i dwa Kółka Ż. Różańca: niewiast i dziewcząt. Zorganizowałem też swego czasu i młodzież pozaszkolną, ale ówczesna nauczycielka zawichrzyła i całą robotę popsuła. Gazet czytają tu mało, politycznie drzemią, dzieci do szkół fachowych nie posyłaią. Chaty są przeważnie drewniane, niewysokie, mało widne, mało ciepłe, pokryte słomą. Tylko najnowszy dom z cegły, dachówką, kryty, widny i przewiewny. Ubierają się tu wszyscy w tandetę żydowską, tylko parę kobiet nosi pasiaste spódnice, odkąd jednej z parafjanek sprowadziłem materjału takiego z Częstochowy. Mężczyźni zarzucili samodziały sieradzkie już dawno. Dziewczęta wzorują się na żydówkach: krótkie włosy, kapeluszki podobne do skopków, krótkie, obcisłe spódniczki, — o zachorzenia, nawet suchoty nie trudno. Naogół jednak śmiertelność nieznaczna; wiek długi, jak na dzisiejsze czasy i warunki: 77,85 nawet 100 chowałem z Równej, ale zdarza się i 22 letnia suchotnica. W mieszkaniach czystość niewielka, jeszcze mniejsza na podwórzach. Żyda niema tu i na lekarstwo, pijak nałogowy jest jeden zaś, trochę nietrzeźwy, wjechał na rowerze pod samochód i przypłacił to życiem. Jest tu jeden sklepik spożywczy handluje w nim córka miejscowego gospodarza, żona emigranta. Jest tu przystanek samochodów. Na odpusty, jarmarki, targi — jeździ się, na wózkach, wkładają pół koszki, bryczki niema ani jednej. Na rowerach jeżdżą dziewczęta. Jedna z dziewcząt była w szkole dla dziewcząt, ani jeden chłopak — w szkole rolniczej. Pod względem religijnym lud tu nie gorący, ani zimny, zaledwie letni. Politycznie — narodowcy, acz w Łężku było 2-ch bolszewizujących, ale przycichli. Naogół ludność — prawica, ale nie grzeszy trzeźwością, oszczędnością: czasu, zdrowia i pieniędzy.
Znajomek.