-->

wtorek, 13 sierpnia 2013

Echo Kaliskie Ilustrowane (1933-1939)


Czasopismo wydawane było w Kaliszu w latach 1933-39. Wydawcą i redaktorem był Józef Pietrzycki. Gazeta ukazywała się codziennie, od poniedziałku do niedzieli. Informacje zebrałem z udostępnionych przez Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Łódzkiego wydań gazety z lat 1933-36.

1933-Biały Ług, Borysławice, Brończyn, Brzoza, Brzozowiec (gm. Błaszki), Bugaj, Bukowina, Chlewo, Cielce, Czartki, Domaniew (gm. Błaszki), Dymek, Dzierzązna (gm. Warta), Garbów, Grobelka, Góra, Góry Prusinowskie, Grzymaczew, Gzików, Józefów (gm. Poddębice), Kalinowa (gm. Błaszki), Kamienna (gm. Błaszki), Karczówek, Klonowa, Kociołki, Kołdów, Korzenica, Kościerzyn, Krąków, Kwasków, Liski, Lubanów, Maciszewice, Małków, Modła, Mogilno (gm. Warta), Morawki, Niemysłów, Olewin, Otok, Paulinowo, Pęczniew, Popów, Romanów, Rossoszyca, Równa, Sędzice, Sędziejowice, Skalmierz, Smaszków, Stojanów, Stok, Suliszewice, Wilczków (gm. Goszczanów), Witów (gm. Warta), Wojsławice (gm. Goszczanów), Wójcice, Zawadki, Żelisław  

1934-Adamka, Balin, Bieniądzice, Borysławice, Brończyn, Chabierów, Chlewo, Chrzanowice, Cielce, Czartki (gm. Warta), Długie Działy, Duszniki, Garbów, Gruszczyce, Gzików, Jeziorsko, Józefów (gm. Poddębice), Kadłub, Kalinowa (gm. Błaszki), Kamienna (gm. Błaszki), Kiełczygłów, Kłady, Kokoszki, Kostrzewice, Lipicze, Lipicze Olendry, Lipnik, Lubanów, Maciszewice, Małków, Modła, Nacesławice, Popów, Pogoń (gm. Błaszki), Prusinowice (gm. Szadek), Romanów, Rossoszyca, Rzepiszew, Sędzimirowice, Skalmierz, Skomlin, Stara Dąbrowa, Stęszyce, Stok, Suliszewice, Sulmówek, Świnice, Waliszewice, Wojsławice, Wola Miłkowska, Woleń, Wójcice, Wójcinek, Ziemięcin, Żelisław

1935-Adamki (gm. Błaszki), Biała (gm. Biała), Borysławice, Brończyn, Brzozowiec (gm. Błaszki), Bugaj (gm. Błaszki), Bukowina, Chabierów, Chlewo, Chocim, Chrzanowice, Czartki (gm. Warta), Domaniew (gm. Błaszki), Gać Warcka, Gawłowice, Golków, Góra, Gzików, Kamienna (gm. Błaszki), Karolina, Klonów, Kokoszki, Kołdów, Lipicze, Lipicze Olendry, Lubanów, Maciszewice, Mroczki Małe, Pęczniew, Podkowa (gm. Goszczanów), Poniatówek, Popów, Rozmyśl, Skalmierz, Stok, Suliszewice, Wola Dzierlińska, Woleń, Wroniawy, Zawady (gmina Błaszki)

1936-Brończyn, Domaniew (gm. Błaszki), Józefów (gm. Wróblew), Kalinowa (gm. Błaszki), Kamienna (gm. Błaszki), Karolina, Lipicze, Łubna, Morawki, Pęczniew, Poniatówek, Popów, Sędzimirowice, Stojanów, Stok, Suliszewice, Ułany, Woźniki (gm. Sieradz), Zacisze (gm. Goszczanów), Złotowiznapiątek, 9 sierpnia 2013

Góra Świętej Genowefy

Góra Świętej Genowefy, wzgórze w gminie Wierzchlas. Wysokość 200 m.

Góra Świętej Genowefy (200 m n.p.m.), dawniej zwana Jarzębieską Górą leży na Wyżynie Wieluńskiej, na zachód od wsi Bobrowniki (gmina Działoszyn, powiat pajęczański), na południowym skraju Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Stanowi wysoki, skalisty pagór meandrowy wznoszący się 25-metrową, stromą ścianą ponad dolinę Warty. Od strony wysoczyzny grzbiet pagórka stopniowo pogrąża się w piaskach, są tam liczne płytkie wyrobiska kalcytu. W obrębie Góry Świętej Genowefy znajduje się największa i najbardziej malownicza skała wapienna na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, przypominająca swym kształtem ludzką czaszkę. Ze szczytu Góry Świętej Genowefy rozciąga się malowniczy widok na położoną po przeciwnej stronie rzeki Górę Wapiennik. Niegdyś oba wzgórza stanowiły jedną całość, jednak wody odpływające w czwartorzędzie z topniejącego lądolodu przebiły tu, istniejącą po dzień dzisiejszy charakterystyczną bramę skalną. Jak głosi legenda, nazwa Góry Świętej Genowefy pochodzi od imienia żony jednego z właścicieli pobliskiej miejscowości Parzymiechy. Została ona wygnana przez męża pod zarzutem zdrady i ukrywała się w tych okolicach. Górę Świętej Genowefy objęto ochroną jako pomnik przyrody, ze względu na interesującą budowę geologiczną oraz cenne stanowisko roślinności wapieniolubnej i kserotermicznej, rosnącej tu na północnej granicy zasięgu. Po przesiedleniu wsi Jarzębie (sąsiadującej od zachodu) cały teren, łącznie z Górą Św. Genowefy, został zalesiony, przez co skałka częściowo utraciła swoje walory widokowe. 
http://lodzkie.travel/?kat=ochrona_przyrody&sub=7&id=14

Góra Świętej Genowefy 1935 r.

1965 r.

Janinów

Janinów, część wsi Wierzchlas w gminie Wierzchlas.

Janinów 1935 r.

1992 r.

Echo Sieradzkie 1932 26 czerwiec

DZIECKO POD KOŁAMI LOKOMOTYWY.
Na stacji kolejowej Janinów pod Wieluniem wydarzył się straszny wypadek na widok, którego obecni oniemieli z przerażenia. W chwili gdy pociąg towarowy wjeżdżał na stację dwuletnie dziecko dyżurnego ruchu Teresa Janas wkroczyła na tor tuż przed samą lokomotywą. Dziecko odrzucone przodem lokomotywy prócz ogólnego potłuczenia doznało pęknięcia czaszki przedniej części głowy.

Echo Sieradzkie 1932 15 sierpień

KRADZIEŻE WĘGLA NIE USTAJĄ.
Na przystanku kolejowym Janinów pod Wieluniem dokonywane były systematyczne kradzieże węgla z wagonów kolejowych ostatnio policja trafiła na ślad trzech sprawców kradzieży węgla mieszkańców wsi Dalachów gm. Rudniki u których w czasie rewizji znaleziony został węgiel pochodzący z kradzieży.
Aresztowani zostali: Pinkosz L. lat 40, Dudek Wal. lat 25 i małoletni Wolny Jan. Policja po spisaniu protokółu sprawę skierowała do sądu.

Echo Sieradzkie 1932 24 grudzień

ZUCHWAŁY NAPAD NA POCIĄG.
Dnia 20 b. m. kilkunastu uzbrojonych osobników napadło na pociąg towarowy wpobliżu stacji kolejowej Janinów pod Wieluniem.
Napad został dokonany w celu rabunku węgla. Jeden z kolejarzy, który usiłował przeszkodzić rabunkowi został przez rabusiów silnie pobity.
Powiadomiona policja o dokonanem napadzie wszczęła dochodzenie w celu wykrycia sprawców napadu.
  

Janinów folwark

Janinów, folwark w gminie Wierzchlas. Obecnie nie występuje na mapach.

Folwark Janinów 1935 r.


1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
11. Ruda, obejmującą: folw. Brzeziny, folw. Janinów, wieś Rudę, osadę Rudę, majątek Rudę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

czwartek, 8 sierpnia 2013

Dziennik Departamentu Kaliskiego (1808-1815)

Dziennik Departamentu Kaliskiego ukazywał się raz w tygodniu od roku 1808 do roku 1815. Drukowany był w drukarni Karola Wilhelma Mehwalda w Kaliszu. Przemianowany później dwukrotnie na "Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego (1816- 1837) i "Dziennik Urzędowy Guberni Kaliskiej" (1837- 1844).
Dostępne wydania nie są kompletne. Brakuje wielu numerów. Z dostępnych pozyskałem informacje o następujących wsiach, lub osobach związanych z wsiami:


1809-Kamienna,Kobierzycko, Lutomiersk, Monice, Poradzew, Widawa
1810-Bronów, Charchów Księży, Chociw, Dzigorzew, Gać, Grzymaczew, Jarki, Kociołki, Kołdów, Krzucz(?), Kurów, Piaski (gm. Szadek), Poleszyn, Skalmierz, Sucha, Suliszewice, Szarów Księży, Turów, Widawa, Włocin, Wola Łobudzka, Woźniki (gm. Sieradz)
1815-Czartki (gm. Warta),Gorzuchy, Grądy, Inczew, Socha

Pałusznica

Palusznice, osada młyńska w gminie Łask. Zaznaczona na mapie Gilly'ego.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Pałusznica, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Łask, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność (pusta), odległość od miasta obwodowego 4.

Palusznice na mapie Gilly'ego.

1992 r.

 Gazeta Południowo-Pruska 1802

Do sprzedania. Gdy dobra w wydziale Przświetney Regencyi Kaliskiey w powiatach Szadkowskim i Lutomirskim sytuowane, Urodz. Antoniemu Wyganowskiemu należące, wolne szlacheckie, to iest: miasto Łask i do niego należące wsie, iako: Ostrow, Barycz, Rokitnica, Wiewiorczyn, Wierzchy, Wronowice, Orchow, Wesołka, Krzucz, Poleszyn, Stary Niewolka czyli Poleszyn średni część C. Wola Łaska część A. młyn Pułusznica i wieś Janowice, których wartość na summę 373,606 reis. tal. I dr. gr. 6 fen. sądownie iest wyrachowana, ad instantiam fisci z okazyi długu drogą subhastacyi publicznie plus offerenti sprzedane bydź maią. A przeto maiący chęć kupienia ich i będący zdolni do ich posiadania także będący w stanie ich zapłacenia, tym pismem zapozywaią się, aby na terminach dnia 3. Marca, 3. Junii i 3. Septembris 1802 zawsze o 10 godzinie rano przed konsyliarzem Regencyi Matuszką stanęli i podanie swoie oświadczyli, także spodziewali się, że na poźnieysze podanie po terminie ostatnim zważano nie będzie. Taxę tych dóbr w registraturze Regencyi tuteyszey i Regencyi Poznańskiey, tudzież w Kreys Justyc Kommissyi Piotrkowskiey żądaiący przeyrzeć może. W Kaliszu dnia 22. Septembris 1801.
Krolewska Południowo- Pruska Regencya.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 114

(N. D. 2377.) Rejent Powiatu Szadkowskiego.
Zawiadamia publiczność, że stosownie do żądania Administratora majętności Łaskiej W. Edwarda Kręskiego, dnia 12 (24) Czerwca r. b. w biórze mojem w mieście Powiatowem Szadku odbywać się będzie publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie zaczynając od S. Jana Chrzciciela r. b. z dóbr majętności Łaskiej w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położonych :
1. O godzinie 10tej z rana folwarku Łask i Barycz z wsią zarobną tegoż nazwiska, gruntu i łąki Pałusznicy zwanej, oberży w mieście Łasku przed kościołem i kolumnie, propinacyi wszelkich trunków krajowych w mieście Łasku; w wsiach Wiewiorczynie, Baryczy, Woli Łaskiej i Kolumnie; w koloniach Anielinie, Utrata, Rokietnica, Teodory i Maurycego.
2. O godzinie 12tej w południe wsi Woli Łaskiej z folwarkiem tegoż nazwiska.
Chęć licytowania mających na czas oznaczony zaprasza. O warunkach tej dzierżawy w każdym czasie w biórze mojem i u Administratora dowiedzieć się można.
Szadek d. 28 Kwietnia (10 Maja) 1841 r.
Kajetan Szczawiński.poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Zaspy

Wikipedia:
Zaspy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.


 1992 r. 

Warszawska Gazeta Policyjna 1854 nr 77

Ważniejsze zdarzenia zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach w królestwie były pożary, w skutku których spaliły się:
We wsi Zaspy pow. Kaliskim stodoła murowana, ubezpieczona na rs. 580, jako też zboża 191 kóp, dwa powozy, zapas słomy, siana i t. d. Przyczyna pożaru także niewiadoma.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 199

(N. D. 4367) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Teressę Skałecką żonę kucharza ostatnio we wsi Zaspach Okręgu Wartskim zamieszkałą, obecnie niewiadomą z pobytu, aby się najdalej w ciągu dni 30 od daty niniejszego zapozwu licząc stawiła do publikacyi wyroku, przeciwko niej przez Sąd Kryminalny Gubernii Warszawskiej w zarzucie zrządzenia pożaru, w skutek niezachowania przepisanych prawideł ostrożności wydanego, a to pod skutkami prawa.
Tyniec pod Kaliszem dnia 5 (17) Sierpnia 1860 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 22

Na zasadzie art. 846—848 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji swej z d. 5 czerwca 1918 r., poszukuje Józefy Reszko, pochodzącej z m. Łodzi, zamieszkałej we wsi Zaspy, gm. Ostrów Wartski, oskarżonej z art. 51 i 581 K. K. i zbiegłej niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanej nieznane.

W razie odnalezienia poszukiwanej lub miejsca jej zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować o niem najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 3

Starostwo Tureckie,
L. 8162/35.
WYKAZ
wydanych duplikatów zagubionych kart ewidencyjnych w pow. Tureckim za czas od przeglądu do 1-go
października 1925 r.
4. Wojciech Gabrjaniak, zam. w Zaspach, gm. Ostrów-Wartski, zagubił kartę ewid. Nr. 80605 (niezdatne), wystawioną na nazwisko i imię Wiśniewskiego Michała ze wsi Poniatówek III, gm. Goszczanów. Dupl. wystawiono za Nr. 61503/VII.
Turek, dnia 20 października 1925 r.
Starosta (—) podpis.

Echo Tureckie 1930 nr 18

Pożar
We wsi Zaspy, pod Dobrą spłonął wia­trak wraz z okalającą go zagrodą, będącą własnością Feliksa Siemieńskiego. Straty sięgają 40000 zł. Przeprowadzone docho­dzenie policyjne ustaliło, że pożar powstał wskutek podpalenia.

Echo Łódzkie 1930 kwiecień

Łódź, 13 kwietnia. W dniu wczorajszym w powiecie tureckim wybuchły 3 groźne pożary a mianowicie: we wsi Zaspy wybuchł pożar w wiatraku, należącym do niejakiego Feliksa Siemińskiego. Wiatrak oraz zabudowania gospodarskie spłonęły doszczętnie. Straty sięgają wysokości 15 000 zł. Przyczyną pożaru było zbrodnicze podpalenie. Podpalaczy narazie nie ujęto.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 97

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 14 października 1931 roku ob­wieszcza, że na skutek podania Zofji Kaźmierczak, zamieszkałej w Zgierzu, ul. Sieradzka Nr. 12, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Mikołaja Kaźmierczaka, za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Mikołaja Kaźmierczaka, męża petentki, a syna Józefa i Marjanny z Lipińskich, urodzonego w Zaspach, pow. tureckiego, w dn. 1-13 września 1884 roku, ostatnio zamieszkałego w Zgierzu, obecnie, po powołaniu do wojska rosyjskiego w 1915 roku, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniej­szego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. PI. Dąbrowskiego Nr. 5, albowiem po tym czasie na­stąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszy­stkich, którzy o życiu lub śmierci podmienionego Mikołaja Kaźmierczaka posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd naj­później w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1294/31.

Echo Tureckie 1934 nr 38

Ogłoszenia drobne
Franciszkowi Szymańskiemu rocznik 1902 ze wsi Zaspy gm. Ostrów Wartski zaginęła książeczka wojskowa wydana przez P.K.U. Kalisz, unieważnia się.


Echo Tureckie 1937 nr 41

Pobili się

Dnia 29 września we wsi Zaspy gm. Ostrów-Wartski pobili się na tle sporu ma­jątkowego Idzikowski Michał i Lisiecki Jan. W wyniku bójki Lisiecki został ciężko ra­niony.


Echo Tureckie 1938 nr 7

Kradzieże.
W nocy na 2.II. r.b. na szkodę Malasa Józefa, mieszkańca wsi Zaspy, gm. Jezior­sko, skradziony został mostek z drzewa (bale), wartości 17 złotych. Kradzieży tej dokonał Włodarski Stanisław, mieszkaniec wsi Ostrów Wartski, gm. Jeziorsko.piątek, 2 sierpnia 2013

Gazeta Południowo-Pruska (1797-1806)


Gazeta Południowo-Pruska wydawana była w latach 1797-1806 (do listopada). Ukazywała sie dwa razy w tygodniu, w środy i soboty,  nakładem poznańskiej drukarni Deker i Kompania. Z dniem 21 czerwca 1815 tytuł zmieniono na Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego, pod którym gazeta ukazywała się do roku 1852.

Gazeta Południowo-Pruska, 1797- Naramice, Wielkie (Wielgie)

Gazeta Południowo-Pruska, 1798-Radoszewice, Wągłczów (Wągłczew), Wola Więzowa (Wola Wiązowa)

Gazeta Południowo-Pruska, 1799-Dąbrówka (tu potrzebna informacja o którą Dąbrówkę chodzi), Góra, Kobylniki, Mokrzko (Mokrsko), Radoszewice, Wola Więzowa  (Wola Wiązowa)

Gazeta Południowo-Pruska, 1802-Barycz, Głaniszew, Kamień (Kamion), Krzacz (Krzucz), Lipice (Lipicze), Marzynin (Marzenin), Mokrzko (Mokrsko), Orchów, Ostrów ( gm. Łask), Poleszyn, Popów, Pułusznica (Palusznice, gm. Łask), Rokitnica, Rososza (Rossosza), Stary Niewólka czyli Poleszyn średni część c (Niewólka), Wesółka,Widawa, Wiewiórczyn, Wierzchy (gm. Łask), Wiktorów (nie odnaleziony), Wola Łaska część A (Wola Łaska), Wola Marzyńska (Wola Marzeńska), Wroniawy, Wronowice, Zawady

Gazeta Południowo-Pruska, 1805- Drużbin

Gazeta Południowo-Pruska, 1806- Bobrowniki, Choyny (Chojne), Gozdówek, Korzenie (Korzeń), Lipicze, Łopatki, Wesółka, Wiechutki, Wroniawy