-->

czwartek, 8 września 2016

Goniec Łódzki (1898-1906)


Goniec Łódzki – gazeta codzienna wydawana w Łodzi w latach 1898 - 1906.
Pierwszy numer „Gońca Łódzkiego" ukazał się 3 stycznia 1898, jako wydawca i redaktor figurował Henryk Łubieński. Gazetę drukowano w tłoczni Stanisława Dębskiego przy ul. Mikołajewskiej 25, gdzie mieściła się także redakcja i administracja.
Pismo miało duży format gazetowy o objętości 4 stron i posiadało następujące działy i rubryki: „Z bliska i z daleka”, „Kronika łódzka”, „Z sąsiedztwa”, „Z nad Newy”, „Teatr i sztuka”, „Dziś i jutro”, „Goniec handlowy”, „Z sądu”, „Kronika sportowa”, „Z pism i książek” itp. Na pierwszej stronie zwykle drukowano większy artykuł lub felieton o treści aktualnej oraz odcinek utworu powieściowego, przy końcu trzeciej strony podawano zwięzłe informacje pod stałym tytułem „Telegramy”, ostatnią zaś stronę zajmowały ogłoszenia. (źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Goniec_Łódzki)
Na łamach czasopisma odnalazłem informacje związane z następującymi nazwami:


1898-Boczki (gm. Szadek 200), Bogumiłów (200), Byczyna (192), Charbice Dolne (184), Czołczyn (221), Dąbrowa Widawska (69), Jastrząbek (69), Jeziory (200), Jurydyka (210), Kiełczygłów (234), Kiki (gm. Wodzierady 210), Kobylerka (Kobylanka? 186), Kościerzyn (234), Krobanów (107, 166), Lutomiersk (50, 63, 130, 157, 254), Łazew (Łazów 20), Łopatki? (162), Małusy (Magnusy? 256), Męcka Wola (209), Męka (200), Miedze (Miedźno gm. Warta 109), Mogilno (gm. Dobroń 230), Prusinowice (gm. Szadek 119), Puczniew (22, 130, 154), Ruszków (239), Wola Wężykowa (69), Wólka (Wola Dzierlińska 209), Wrząca (gm. Lutomiersk 50), Wygoda Mikołajewska (103), Wymysłów (gm. Dobroń 69), Zapole (209), Zapolice (69), Zielęcice (162?, 239)

1899-Adamów Nowy (98), Babice (101), Franciszków (89), Kiki (gm. Wodzierady 66), Kontrewers (gm. Dalików 53), Krobanów (124), Malanów (136), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 66), Prażmów (122), Sarnów (gm. Dalików 136), Starce (111), Wcisłe (146), Woźniki (gm. Sieradz 125), Wrząsawa (77), Zdziechów Stary (65)

1900-Aleksandrów (gm. Rusiec 202), Babice (277), Bałucz (146), Bechcice (27), Bogumiłów (85), Burzenin (202), Czarnożyły (111), Czestków (132), Czołczyn (21, 239, 259), Dalików (72), Dąbrowa (Dąbrowa Wielka 130), Dąbrówka (Dąbrówka Sieradzka 145), Elodia (122), Gromadzice (231), Gruszczyce (143), Grzeszyn (129), Grzmiąca (111), Kamostek (10, 14), Kobierzycko (20), Krępa (256), Krobanów (143), Leśnica (21, 27), Lutomiersk (21, 38, 80, 155), Lututów (142), Łubna (Łubna Jakusy? 143), Malanów (65), Marzenin (239), Puczniew (129), Rzeczyca (187), Siemkowice (234, 239), Spędoszyn (152), Strońsko (240), Szydłów (103), Świerzyny (111), Wandzin (21), Wielka Wieś (gm. Widawa 111), Wilkszyce (136), Witów (gm. Burzenin 202), Wodzierady (146), Wola Łaska (150), Wólka Marzeńska (267), Wronowice (146), Wrzeszczewice (122), Wydrzyn (1, 45), Wygoda Zalewska (162, 170), Zadzim (81), Zapolice (111), Ziemięcin (121), Żary (132)

1901-Babice (283), Boczki (gm. Szadek 237), Charbice (20), Dalików (234), Karsznice (1), Korczyska (286), Krobanówek (1), Krępa (gm. Poddębice 111), Lutomiersk (118), Malanów (20), Małków (267), Orpelów-Poleszyn (100), Puczniew (176, 277), Sędziejowice (20, 231), Wola Stryjewska (178), Zapolice (286)

1902-Babice (169, 174, 240), Babiczki (139), Beleń (220), Boczki (gm. Szadek 75), Bogusy (237), Buczek (gm. Buczek 202), Bukowiec (19), Chechło (148), Czechy (286), Czołczyn (17), Dąbrowa Rusiecka (188), Dobroń (18), Dziadkowice (220), Grabina (gm. Łask 162), Kazimierz (132, 271, 289), Kozuby (220), Kwiatkowice (47, 199), Lutomiersk (16, 17x2, 40, 173), Malanów (132), Mianów (178), Mogilno (gm. Dobroń 169), Niechmirów (288), Orpelów (288), Osowce (Osowiec gm. Pęczniew 47), Ostrów (gm. Łask 198), Patoki (gm. Widawa 162), Piorunów (245), Poleszyn (288), Puczniew (132), Rusiec (171, 262), Sowińce (68), Stanisławów Stary (160), Stryje Księże (161), Szydłów (115, 263), Wielgie (163), Wierzchlas (220), Wilamów (217), Wodzierady (68), Wola Wężykowa (71), Woźniki (gm. Sieradz 225), Zakrzówki (Zakrzewki 18), Zawady (gm. Widawa 161), Zdziechów (15, 169)

1903-Babice (61), Biała Rządowa i Szlachecka (178), Biskupice (228), Boczki (gm. Szadek 20), Bogumiłów (201), Brodnia (gm. Pęczniew 265), Brzeźnio (228), Byczyna (193), Charbice ( 257), Chechło (333), Chociw (194), Chodaki (gm. Zadzim 228), Chorążka (20), Chropy (187), Czołczyn (25), Dobroń (333), Gajówka (342), Garbów (228), Grabia rzeka (176), Izabelów (20), Kalinowa (228), Kamionacz (245), Kazimierz (14, 99), Kopyść (333), Korablew (194), Kościerzyn (228), Lutomiersk (25, 153, 176), Łopatki (171), Łubna (Łubna Jarosłaj? 53), Łyskornia (178), Maciszewice (228), Malanów (263), Markówka (331), Masłowice (228), Męka (201), Miłobądź (20), Mirosławice (104, 175), Ner rzeka (176), Nowa Wieś (gm. Wartkowice 342), Oleśnica (gm. Dalików 202), Oraczew (53), Orpelów (333), Platoń (178), Podgórze (gm. Widawa 45, 121, 139), Popów (48), Prusinowice (gm. Szadek 98, 228), Pstrokonie (176), Puczniew (61), Reduchów (20), Restarzew (194, 263), Rossoszyca (20), Równa (228), Ruda (gm. Wieluń 263), Sarnów (gm. Widawa 194), Sarnówek (257), Sędziejowice (331), Skomlin (41), Stanisławów (gm. Lutomiersk 87), Starzenice (263), Teklin (Teklina gm. Czarnożyły 178), Tur (342), Utrata (gm. Łask 135), Warta rzeka (27, 176, 179, 180, 187, 201, 211, 245), Widawa (139, 263), Widawka rzeka (45, 121, 139, 176, 194), Wielka Wieś (gm. Widawa 98, 139, 144), Wiktorów (gm. Biała 178), Wilkowice (342), Wincentów (gm. Rusiec 257), Wojsławice (20, 228), Wola Flaszczyna (20), Wójtostwo (56), Wymysłów (gm. Dobroń 331), Wymysłów Francuski (331), Zadzim (178), Zalew (56), Zielęcice (144, 332)


1904-Boczki (gm. Szadek 144), Dąbrówka (Dąbrówka Sieradzka 82), Góra (82), Kazimierz (132), Krąków (82), Krobanów (82), Kwiatkowice (110), Lututów (82), Masłowice (82), Markówka (120), Mianów (156), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 129), Prusinowice (gm. Szadek 82), Pstrokonie (82), Rychłowice (82), Puczniew (156), Widawa (63), Wielgie (82), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 86), Wólka Bałucka (Wola Bałucka 82), Wymysłów (gm. Dobroń 20, 156), Wymysłów Francuski (20)

Jastrząbek

Jastrząbek, karczma leżąca w okolicach lasów bałdrzychowskich, położona prawdopodobnie w gminie Poddębice.

Goniec Łódzki 1898 nr 69

W odległości 36 wiorst od Łodzi, a więc najbliższej linii kolei, nad rzeką Nerem, dopływem Warty, rozłożyła się nasza niewielka osada*, będąca częścią składową dóbr ziemskich Poddębice. Odcięta od świata brakiem komunikacyi szosowej, do drogi bitej bowiem we wszystkich kierunkach trzeba się dostawać całemi wiorstami piasków i błota, leży ona na trakcie, łączącym bogate czarnoziemia Uniejowskie z rynkiem zbożowym i wogóle odbiorczym punktem wszelkiej produkcyi—Łodzią. Okolica ta kraju istotnie zabita deskami. Trakt do Łodzi wytknięty dla szosy przed trzydziestu laty oczekuje napróżno jakiejkolwiek opieki. Kto tej drogi nie przebył, zwłaszcza w jesieni, lub na wiosnę, ten pojęcia mieć nie może, jakie trudności przezwyciężać potrzeba, żeby nie ugrząść w błocie i nie połamać osi na porzuconych bezładnie gruzach, kamieniach lub belkach, gnijących w bezdennych topielach. Już w Aleksandrowie, osadzie oddalonej od Łodzi wiorst 11, a połączonej z nią bardzo nieszczególną szosą, zaczyna się istne piekło drogowe. W wązkiej ulicy, szczelnie zabudowanej parterowemi domami, stoi nieruchoma rzeka rzadkiego błota, na podobieństwo gęstej, czarnej polewki, w której wozy po osie, a konie po kolana grzęzną z ustawiczną obawą, aby nie stąpnąć na wystający, czasem ostry, przewracający się kamień

lub dół głęboki, wybijany przez lat szeregi. Zupa pokrywa te niebezpieczeństwa gładką powierzchnią, do jakiej każdy płyn dąży z natury. A potem przy karczmie „Jastrząbek," u wstępu do lasów Bałdrzychowskich te dziury, te kamienie, te kałuże! Jestto droga, którą można pokazywać na wzór tego, jak drogi niepowinny być utrzymywane. Olbrzymi ruch sporych ciężarów na trakcie tym, będącym jedną z głównych arteryi alimentacyjnych Łodzi, przeobraża pozostawioną na łasce atmosferycznych wpływów drogę w bezprzykładne nawet w naszym kraju zjawisko. Utrapiony.

*może ktoś wie o jaką osadę chodzi? Przypis autora bloga