-->

piątek, 8 marca 2019

Szklanki / Brzeg-Szklanki

Zajączkowski:
Brzeg -Szklanki -pow. poddębicki 
XI-XIII w. cm. na skraju wysokiego brzegu doliny Warty, Informator archeologiczny 198-199. 
1) 1427(?) C. Rad. II f. 123, por. Koz. II, 39: Brzeg - Ostrow ... Johannes et Stanislaus de B. 2) 1474 W. MRPS I, 1179: Brzeg - Kazimierz Jagiellończyk zezwala Barbarze Buzynskiej trzymać wś B. zastawioną jej przez Jana z Koniecpola, starostę sieradzkiego. 
3) XVI w. Ł. I, 393-94: Brzeg - villa, wł. król., par. Glinno, dek. i arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 183: Brzeg - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1553-1576 P. 223: Brzeg - jw. 5) XIX w. SG I, 396: Brzeg - wś i folw. nad Wartą, par. Brodnia, gm. Lubola, pow. turecki.

Spis 1925:
Brzeg-Szklanki, wś, pow. turecki, gm. Lubola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 48. Ludność ogółem: 295. Mężczyzn 148, kobiet 147. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 295. Podało narodowość: polską 295.

Szklanki, obecnie część wsi Brzeg w gminie Pęczniew.

1992 r.

Echo Tureckie 1928 nr 13

Pożary.
Dnia 8 marca r.b. spaliły się zabudowa­nia wraz z zeszłorocznym sprzętem, narzę­dziami rolniczemi i drobiem należące do Pawlickiego Rocha ze wsi Brzeg—Szklanki, gm. Lubola, pow. Tureckiego. Przyczyną pożaru jest nieostrożne obchodzenie się z ogniem przez Pawlickiego w czasie palenia papierosa w stodole. Straty wynoszą około 2350 zł.