-->

sobota, 25 czerwca 2022

Inwentarz Gruszczyce (1834)

Źródło inwentarza:
Dowody majątku Gruszczyce. Księgi i akta hipoteczne Sądów w Sieradzu 839/1825. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.


"Działo się w wsi Gruszczycach w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Wtwie Kaliskiem, w zamięszkaniu dworskiem dnia 2o Maja 1834o roku."

Dobra ziemskie Gruszczyce składające się z wsi i folwarku tegoż nazwiska, z wsi i folwarku Cienia Mała, z wsi zarobnej Niedoń, folwarku Hetzwoda (Hecwoda), pustkowiów Wiercin i Dolsko, młyna Pogoń i karczmy Przekora, leżące w Parafii Gruszczyce, Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Województwie Kaliskim, należące do Filipa Grodzickiego, zajęte zostały przez Komornika Stanisława Markowskiego na rzecz i na żądanie sióstr doletnich Grodzickich czyli Teodozji, Anastazji i Józefy na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na satysfakcję sum złotych polskich z procentem to jest dla Teodozji Grodzickiej złp. 57440, dla Anastazji Grodzickiej złp. 59388 i dla Józefy Grodzickiej złp. 6000.

W Gruszczycach.

1. Dwór, w którym Filip Grodzicki dziedzic mieszka, z bali na węgieł stawiany, gliną obrzucony, gontami kryty, wysokość 5 1/2, długość 28, szerokość 14, komin murowany, stan zabudowania dobry.

Dom dla officyalistów, z bali na węgieł stawiany, gontami kryty, wysokość 4 1/2, długość 25 1/2, szerokość 16, komin murowany, stan zabudowania dobry.

Piwnica i lamus, murowana, gontami kryta, wysokość 8, długość 14, szerokość 6, stan zabudowania dobry.

Gorzelnia, z bali na węgieł stawiana, gontami kryta, wysokość 4 3/4, długość 40, szerokość 20, komin murowany, stan zabudowania mierny.

Chlew, z bali w słupy stawiany, słomą kryty, wysokość 4, długość 19, szerokość 9 1/2, stan zabudowania dobry.

Chlew, z starego drzewa w słupy stawiany, słomą kryty, wysokość 3, długość 10, szerokość 4, stan zabudowania mierny.

Staynie, z bali na węgieł stawiane, słomą kryte, wysokość 5, długość 29, szerokość 13, stan zabudowania mierny.

Obory, z bali na węgieł stawiane, częścią słomą i częścią gontami kryte, wysokość 4, długość 36, szerokość 12, stan zabudowania mierny.

Obory, z bali na węgieł stawiane, częścią słomą i częścią gontami kryte, wysokość 4, długość 36, szerokość 12, stan zabudowania mierny.

Stodoła, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 62, szerokość 16, stan zabudowania dobry.

Stodoła i młockarnia, z bali w słupy stawiane, słomą kryte, wysokość 4, długość 62, szerokość 16, stan zabudowania dobry.

Wystawa nad maszyną do młócenia, w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 22, szerokość 16, stan zabudowania nowa.

Stodoła, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 39, szerokość 16, stan zabudowania dobry.

Stodoła, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 24, szerokość 12, stan zabudowania dobry.

Stodoła, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 20, szerokość 10, stan zabudowania mierny.

Spichrz z sklepem, murowany, gontami kryty, wysokość 5, długość 34, szerokość 23?, stan zabudowania dobry.

Zabudowania wieyskie

2. Karczma MIASTECZKO zwana, w którey Gabryel Piotrowski karczmarz, Andrzey Marciszowski forszpan, Jan Dobijacz pastucha, Wojciech Berkiewicz komornik mieszkaią, w ryglówkę stawiana, słomą kryta, wysokość 5, długość 39, szerokość 36, komin murowany, stan zabudowania dobry.

Staynia, w ryglówkę stawiana, słomą kryta, wysokość 5, długość 32, szerokość 16, stan zabudowania dobry.

Stodoła, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 20, szerokość 10, stan zabudowania mierny.

3. Czworaki, w którey Andrzey Mamicki bednarz, Kazimierz Kostrzewa fornal, Bogumił Kędzierski kołodziej, Adam Bobrowski włodarz mieszkaią, z bali na węgieł stawiane, słomą kryte, wysokość 4, długość 28, szerokość 14, komin murowany, stan zabudowania dobry.

Chlewy, z starego drzewa stawiane, słomą kryte, wysokość 3, długość 18, szerokość 6, stan zabudowania mierny.

4. Kuźnia i mięszkanie kowala, w którey Maciey Kuligowski kowal mieszka, z bali w słupy stawiana, gontami kryta, wysokość 3 1/2, długość 21, szerokość 14, komin murowany, stan zabudowania mierny.

5. Chałupa, w którey Andrzey Jankowski czynszownik mieszka, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 16, szerokość 12 1/2, komin murowany, stan zabudowania dobry.

6. Chałupa, w którey Mikołaj Pawliński czynszownik mieszka, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 3 1/2, długość 20, szerokość 9, komin murowany, stan zabudowania mierny.

Stodoła, z drzewa kostkowego stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 15, szerokość 8, stan zabudowania mierny.

Obora, z bali i okrąglaków stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 10, szerokość 8, stan zabudowania mierny.

7. Młyn i mięszkanie, w którym Jan Sulwiński młynarz mieszka, w ryglówkę stawiane, gontami kryte, wysokość 4, długość 24, szerokość 12, komin murowany, stan zabudowania dobry.

Stodoła, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 20, szerokość 10, stan zabudowania dobry.

Chlew, z bali i okrąglak stawiany, słomą kryty, wysokość 3, długość 10, szerokość 8, stan zabudowania mierny.

8. Chałupa, w którey Jan Cebula półrolnik mieszka, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 3 1/2, długość 20 1/2, szerokość 10, komin z brożyny, stan zabudowania mierny.

Chlew i obora, z łat w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 2, długość 18, szerokość 6, stan zabudowania mierny.

Stodoła, z bali i okrąglak stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 26, szerokość 12, stan zabudowania mierny.

9. Chałupa dwoiaki, w którey Paweł Stemporek zagrodnik, Józef Wierucki zagrodnik mieszkaią, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 22, szerokość 12, komin z brożyny, stan zabudowania mierny.

Stodoła, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 28, szerokość 10, stan zabudowania mierny.

Obora i chlew, z bali i okrąglaków stawiane, słomą kryte, wysokość 3, długość 16, szerokość 9, stan zabudowania mierny.

Obora i Chlew, z bali i okrąglaków stawiane, słomą kryte, wysokość 3, długość 14, szerokość 5, stan zabudowania mierny.

10. Chałupa dwoiaki, w którey Józef Kostrzewa zagrodnik, Piotr Brodzki zagrodnik mieszkaią, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 24, szerokość 12, komin z brożyny, stan zabudowania dobry.

Stodoła, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 23 1/2, szerokość 12, stan zabudowania dobry.

Obora i chlew, z łat w słupy stawiane, słomą kryte, wysokość 3, długość 15, szerokość 8, stan zabudowania dobry.

Obora i chlew, z starych bali stawiane, słomą kryte, wysokość 3 1/2, długość 11, szerokość 6, stan zabudowania mierny.

11. Chałupa, w którey Walenty Wieniarek półrolnik mieszka, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 22, szerokość 11, komin z brożyny, stan zabudowania mierny.

Stodoła, z bali i okrąglaków stawiana, słomą kryta, wysokość 3 1/2, długość 32, szerokość 10, stan zabudowania dobra.

Obora i chlew, z bali na węgieł stawiane, słomą kryte, wysokość 4, długość 15, szerokość 8, stan zabudowania dobre.

12. Chałupa stara nie zamięszkana, z bali na węgieł stawiana, w większey części bez pokrycia, wysokość 4, długość 20, szerokość 8, bez komina, stan zabudowania zdezelowany.

Obora pusta, z bali w słupy stawiana, w większey części bez pokrycia, wysokość 3, długość 10, szerokość 6, stan zabudowania zdezelowany.

Stodoła w połowie postawiona z starego drzewa, z bali w słupy stawiana, na połowie [dachu] tylko kozły są, wysokość 3 1/2, długość 26, szerokość 10, stan zabudowania zdezelowany.

13. Chałupa, w którey Antoni Golesa zagrodnik, Bogumiła Miarkowa komornica mieszkaią, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 21, szerokość 10, komin z brożyny, stan zabudowania mierny.

Stodoła, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 28, szerokość 10, stan zabudowania mierny.

Obora i chlew, z okrąglaków stawiane, słomą kryte, wysokość 4, długość 16, szerokość 6, stan zabudowania mierny.

14. Chałupa, w którey Konstanty Szymczak zagrodnik mieszka, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 21, szerokość 9, komin z brożyny, stan zabudowania mierny.

Stodoła, z okrąglaków stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 22, szerokość 8, stan zabudowania dobry.

15. Chałupa, w którey Maciey Ludwiczak zagrodnik, Błażey Pietrasiak zagrodnik mieszkaią, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 23, szerokość 12, komin z brożyny, stan zabudowania nowa.

Stodoła, z łat w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 40, szerokość 8, stan zabudowania mierny.

Obora, z starych bali stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 14, szerokość 6, stan zabudowania mierny.

Obora i chlew, z starych bali stawiane, słomą kryte, wysokość 3, długość 20, szerokość 8, stan zabudowania mierny.

16. Chałupa dwoiaki, w którey Łukasz Filipiak zagrodnik, Walenty Ludwiczak komornik mieszkaią, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 22, szerokość 14, komin murowany, stan zabudowania dobry.

Stodoła, z starych bali i okrąglaków w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 28, szerokość 11, stan zabudowania mierny.

Chlewik, z bali na węgieł stawiany, słomą kryty, wysokość 3, długość 6, szerokość 4, stan zabudowania mierny.

17. Chałupa, w którey Tomasz Wróblewski zagrodnik mieszka, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 22, szerokość 10, komin z brożyny, stan zabudowania dobry.

Obora i chlew, z bali na węgieł stawiane, słomą kryte, wysokość 3, długość 12, szerokość 8, stan zabudowania mierny.

Stodoła, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 12, szerokość 6, stan zabudowania zdezelowana.

18. Chałupa, w którey Marcin Ciegnis półrolnik, Justyna Kasprzakowa komornica mieszkaią, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 21, szerokość 10, komin z brożyny, stan zabudowania dobra.

Obora, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 14, szerokość 8, stan zabudowania dobra.

Stodoła, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 3 1/2, długość 26, szerokość 12, stan zabudowania dobra.

19. Chałupa, w którey Franciszek Filipiak komornik mieszka, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 9, szerokość 6, komin z brożyny, stan zabudowania zdezelowana.

20. Karczma ZMYŚLONA zwana, w którey Alexy Marcinkowski karczmarz, Wojciech Podrembski szewc, Tomasz Dulisz cieśla mieszkaią, w ryglówkę stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 29, szerokość 16, komin murowany, stan zabudowania mierny.

21. Chałupa dwojaki, w którey Mateusz Feliński włodarz, Marcin Kałuziński kucharz, Józef Szymczak półrolnik mieszkaią, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 22, szerokość 14, komin z brożyny, stan zabudowania dobry.

Stodoła, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 26, szerokość 9, stan zabudowania mierny.

Obora i chlew, z okrąglaków w słupy stawiane, słomą kryte, wysokość 3, długość 22, szerokość 8, stan zabudowania mierny.

Staynia, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 2 1/2, długość 8, szerokość 6, stan zabudowania mierny.

Szopa, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 6, szerokość 4, stan zabudowania mierny.

Zabudowania z pod zajęcia wyłączone.

22. Szpital i mieszkanie organisty, w którey Jan Stempski organista mieszka, z bali na węgieł stawiane, słomą kryte, wysokość 4, długość 24, szerokość 12, komin z brożyny, stan zabudowania zdezelowane.

23. Plebania, w którey Walenty Łuczak ratay xięży mieszka, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 22, szerokość 12, komin z brożyny, stan zabudowania zdezelowana.

Obory, z bali na węgieł stawiane, słomą kryte, wysokość 4, długość 16, szerokość 12, stan zabudowania zdezelowane.

Stodoła, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 36, szerokość 11, stan zabudowania w połowie rozebrana, zdezelowana.

24. Kościół, z bali na węgieł stawiany, gontami kryty, wysokość 10, długość 28, szerokość 20, stan zabudowania zdezelowany.

25. Dzwonica, w którey są dwa dzwony, większy i mnieyszy, w wiązarek tarcicami obita, gontami kryta, wysokość 10, długość 8, szerokość 8, stan zabudowania zdezelowana.

CIENIA MAŁA

Zabudowania folwarczne


1. Stodoła, w błochy stawiana, słomą kryta, wysokość 4 1/2, długość 78, szerokość 20, stan zabudowania dobry.

Owczarnia w klamrę, w błochy stawiana, słomą kryta, wysokość 3 1/2, długość 82, szerokość 14, stan zabudowania dobry.

Zabudowania wieyskie.

2. Chałupa, w którey Walenty Kaszkowski zagrodnik, Benedykt Krawczyk zagrodnik mieszkaią, w błochy stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 16, szerokość 10, komin murowany, stan zabudowania dobry.

Obora, w okrąglaki stawiana, słomą kryta, wysokość 2 1/2, długość 12, szerokość 8, stan zabudowania mierny.

Obora, w okrąglaki stawiana, słomą kryta, wysokość 2 1/2, długość 10, szerokość 9, stan zabudowania mierny.

Stodoła, w okrąglaki stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 24, szerokość 12, stan zabudowania mierny.

Stodoła, w okrąglaki stawiana, słomą kryta, wysokość 3 1/2, długość 18, szerokość 12, stan zabudowania mierny.

Chlew, w okrąglaki stawiany, słomą kryty, wysokość 2 1/2, długość 10, szerokość 6, stan zabudowania dobry.

3. Chałupa, w którey Walenty Szczesiak zagrodnik, Sobestyan Tomaszewski owcarz mieszkaią, w dyle stawiane, słomą kryte, wysokość 3 1/2, długość 10, szerokość 18, komin murowany, stan zabudowania dobry.

Stodoła, w okrąglaki stawiana, słomą kryta, wysokość 3 1/2, długość 18, szerokość 12, stan zabudowania w złym stanie.

Stodoła, w okrąglaki stawiana, słomą kryta, wysokość 3 1/2, długość 9, szerokość 15, stan zabudowania mierny.

Chlew, w okrąglaki stawiany, słomą kryty, wysokość 3, długość 9, szerokość 6, stan zabudowania dobry.

Folwark Hetzwoda zwany, nowo urządzony, posiada w zastawney possessyi w summie 13.000 złp. Jakub Stożkowski z mocy kontraktu urzędowego w d. 30 maja 1832 r. przed Antonim Pstrokońskim Rejentem Powiatu Sieradzkiego zdziałanego.

Zabudowania folwarczne.

1. Dom, w którym Jakub Stożkowski zastawnik mieszka, w jaskółcze gniazdo stawiany, słomą kryty, wysokość 4, długość 28, szerokość 16, komin murowany, stan zabudowania potrzebuie reparacyi.

Stodoła o 2ch klepiskach, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 56, szerokość 16, stan zabudowania dobra.

Stodoła o 1em klepisku, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 25, szerokość 16, stan zabudowania mierny.

Owczarnia, z starych bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 44, szerokość 16, stan zabudowania dobra.

Chlewy, z starych bali w słupy stawiane, słomą kryte, wysokość 4, długość 24, szerokość 6, stan zabudowania zdezelowane.

Wieś zarobna Niedoń.

Zabudowania wieyskie.


1. Chałupa, w którey Mikołay Woźniak zagrodnik, Mikołay Derdaczyk komornik mieszka, murowana, słomą kryta, wysokość 4, długość 20, szerokość 11, komin murowany, stan zabudowania dobry.

Stodoła, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 26, szerokość 8, stan zabudowania zdezelowana.

Obórka, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 15, szerokość 8, stan zabudowania zdezelowana.

2. Chałupa, w którey Józef Cebula komornik, Cyprjan Cebula komornik mieszkaią, murowana, słomą kryta, wysokość 4, długość 20, szerokość 11, komin murowany, stan zabudowania dobry.

Stodoła, z blochów w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 26, szerokość 12, stan zabudowania dobry.

Obórka, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 12, szerokość 8, stan zabudowania dobry.

3. Chałupa, w którey Woyciech Marciniak komornik, Maryanna Marcinkowska komornica mieszkaią, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, w połowie dachu nie ma, wysokość 4, długość 28, szerokość 12, komin z brożyny, stan zabudowania w połowie obalona.

Stodoła obalona.

4. Chałupa, w którey Jan Staluch półrolnik mieszka, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 17, szerokość 8 1/2, komin z brożyny, stan zabudowania dobry.

Stodoła, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 29, szerokość 13, stan zabudowania dobry.

Obora, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 12, szerokość 8, stan zabudowania dobry.

Staienka, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 5, szerokość 5, stan zabudowania dobry.

Komórka, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 5, szerokość 4, stan zabudowania dobry.

5. Chałupa, w którey Maciey Miedziński czynszownik mieszka, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 26, szerokość 13, komin z brożyny, stan zabudowania dobry.

Stodoła, z drzewa kostkowego na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 34, szerokość 12, stan zabudowania mierny.

Obora, z drzewa kostkowego na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 20, szerokość 8, stan zabudowania obala się.

Komórka, z drzewa kostkowego na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 6, szerokość 5, stan zabudowania zdezelowana.

6. Chałupa dwojaki, w którey Marcin Michalak zagrodnik, Stanisław Wróbel zagrodnik, Małgorzata Zawiecina komornica, Jakub Szczepaniak komornik mieszkaią, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 24, szerokość 12, komin z brożyny, stan zabudowania dobry.

Stodoła, z okrąglaków w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 38, szerokość 8, stan zabudowania dobry.

Obórki razem i chlewy, z bali w słupy stawiane, słomą kryte, wysokość 4, długość 11, szerokość 6, stan zabudowania dobry.

7. Chałupa, w którey Bogumił Krawczyk komornik, Tomasz Stempniak komornik mieszkaią, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 18, szerokość 12, komin z brożyny, stan zabudowania dobry.

Obórka, z bali i okrąglaków stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 8, szerokość 6, stan zabudowania zdezelowana.

8. Chałupa, w którey Stanisław Szymczak komornik, Elżbieta Cieślakowa komornica mieszkaią, z bali na węgieł stawiana, [dach] na wpół obalony, wysokość 4, długość 20, szerokość 8, komin z brożyny, stan zabudowania na pół obalona.

Obórka, z starego drzewa stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 12, szerokość 8, stan zabudowania na pół obalona.

9. Chałupa, w którey Michał Tomaszewski czynszownik mieszka, z drzewa kostkowego stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 26, szerokość 10, komin z brożyny, stan zabudowania zdezelowana.

Stodoła, z drzewa kostkowego stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 26, szerokość 14, stan zabudowania dobry.

Obórka, z drzewa kostkowego stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 12, szerokość 6, stan zabudowania dobry.

10. Chałupa, w którey Petronella Karólkowa komornica mieszka, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 21, szerokość 11, komin z brożyny, stan zabudowania mierny.

Stodoła, z drzewa kostkowego stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 32, szerokość 9, stan zabudowania pusta zdezelowana.

11. Chałupa, w którey Paweł Szczepaniak półrolnik mieszka, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 21, szerokość 10, komin z brożyny, stan zabudowania mierny.

Stodoła, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 25, szerokość 14, stan zabudowania mierny.

Obora, z bali na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 8, szerokość 8, stan zabudowania dobra.

Chlewik, z okrąglaków stawiany, słomą kryty, wysokość 3, długość 7, szerokość 4, stan zabudowania dobry.

Folwark czyli pustkowie Wiercin posiada w dzierżawney possessyi, na mocy kontraktu ustnie zawartego Józef Wolski, w procencie od 1500 zpol. od Wo Filipa Grodzickiego należących się, z potrąceniem co rocznie na kapitał 100 złp. które się z mocy działów wyżey wymienionych temuż Wolskiemu należą, dzierżawa ta służy mu od trzech do trzech lat, dopókąd należności swey nie wytrzyma, lub gdy mu summa wypłaconą zostanie.

Zabudowania folwarczne.

Chałupa, w którey Józef Wolski mieszka, z drzewa kostkowego na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 15, szerokość 9, komin z brożyny, stan zabudowania mierny.

Stodoła, z drzewa kostkowego na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 27, szerokość 10, stan zabudowania dobry.

Obory, z drzewa kostkowego na węgieł stawiane, słomą kryte, wysokość 3 1/2, długość 19, szerokość 8, stan zabudowania pochylona.

Komora, z drzewa kostkowego na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 7, szerokość 5, stan zabudowania pochylona.

Chlewik, z drzewa kostkowego na węgieł stawiany, słomą kryty, wysokość 4, długość 7, szerokość 4, stan zabudowania drzewo spruchniałe.

Chlewik, z drzewa kostkowego na węgieł stawiany, słomą kryty, wysokość 4, długość 11, szerokość 7, stan zabudowania mierny.

Młyn wodny Pogoń.

Młyn wodny o 3ch kamieniach i mieszkaniu młynarza, z bali w słupy stawiany, gontami kryty, wysokość 4, długość 22, szerokość 10, komin murowany, stan zabudowania dobry.

Szopa, w wiązarek stawiana, słomą kryta, wysokość 8, długość 16, szerokość 6, stan zabudowania dobry.

Obory, z drzewa kostkowego stawiana, słomą kryta, wysokość 3, długość 24, szerokość 10, stan zabudowania stare zdezelowane.

Karczma Przekora.

Karczma, w którey Michał Jakubczak mieszka, w błochy stawiana, gontami kryta, wysokość 4, długość 28, szerokość 17, komin murowany, stan zabudowania mierny.

Pustkowie Pluta i Dolsko.

Chałupa, w którey Piotr Mikołayczyk czynszownik mieszka, z bali w słupy stawiana, słomą kryta, wysokość 3 1/2, długość 13, szerokość 8, komin z brożyny, stan zabudowania dobry.

Stodoła, obora i chlew, z bali i okrąglaków w słupy stawiane, słomą kryte, wysokość 3 1/2, długość 16, szerokość 8, stan zabudowania obala się.

Chałupa, w którey Wojciech Wessel czynszownik mieszka, z drzewa kostkowego na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 4, długość 18, szerokość 10, stan zabudowania mierny.

Stodoła, z drzewa kostkowego na węgieł stawiana, słomą kryta, wysokość 3 1/2, długość 16, szerokość 10, stan zabudowania zdezelowana.

środa, 22 czerwca 2022

Inwentarz Rossoszyca (1861)

Źródło inwentarza:
Dowody majątku Rossoszyca. Księgi i akta hipoteczne Sądów w Sieradzu 839/1855. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.


"Działo się w dobrach Rossoszycy, w zabudowaniu dworskiem Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiey w zamieszkaniu Władysława Cieleckiego dnia 17/29 lipca 1861 roku."

Dobra ziemskie Rossoszyca składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska oraz przyległości Pierzchnia Góra, Miłobądź, Chorążka, Ulesie, Lipiny, Budy Pinki zwane i Pinki leżące w Okręgu Szadkowskim, Powiecie Sieradzkim, Gubernii Kaliskiej, Gminie i Parafii Rossoszyca, należące do Władysława Cieleckiego, zajęte zostały przez Komornika Franciszka Roweckiego na rzecz i na żądanie Krossy z Pregerów Dreher po Gerszonie Dreher pozostałej wdowy na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia w poszukiwaniu sumy rubli srebrem 10500, a mianowicie dla Krossy z Pregerów Dreher sumy rubli srebrem 6000 a dla Hai z Arkuszów Mamelok sumy rubli srebrem 4500 z procentem od obydwóch tych sum.


Opis zabudowań dworskich w wsi Rossoszycy.

1. Pałac od frontu na 4ch filarach z facyatą w suterynach, z cegły palonej budowany, dachówką kryty, długości arszynów 40, szerokości 32, wysokości 26, obejmujący w sobie 11 przedziałów z których 1 kuchnia, 2 schowania, 4 dla ludzi dworskich mieszkania i 4 piwnice. Na parterze 1 sień wchodnia, 8 pokoi i jedna garderobka. Na pierwszem piętrze 1 wielka sień, 9 pokoi i 1 schowanie. Na poddaszu góra do wieszania bielizny. W pałacu tym jest 8 kominów, okien w ogólności 55, pod dachem 2 rynny.

2. Officyna przy pałacu, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 36, szerokości 13, wysokości 4, obejmująca 1 sień od frontu, przy którey jest od frontu przybudowana sionka z daszkiem, mieści w sobie 6 pokoi, jednę kuchnię i 1 schowanie o 1 kominie, pokój 1. W tej officynie jest obrócony na oranżerya, z drzewa budowana, szkudłami kryta, lecz na teraz kwiatów żadnych w tejże nie masz, ponieważ są powynoszone do ogrodu w doniczkach sztuk 200.

Obok pałacu w ogrodzie jest sklep w ziemi, z cegły palonej budowany, szkudłami kryty, długości arszynów 16, szerokości 8, wysokości 1.

Obok pałacu jest dość znaczny staw zarybniony na którym się znajduje czołno. W ogrodzie jest szkółka drzewek rodzajnych sztuk 200. W tymże ogrodzie obok parchanu jest szpaler obrodzony grabiną dwiema rzędami. W ogrodzie jest krzewów malin sztuk 160. W ogrodzie około pałacu jest drzew rodzajnych jako to gruszek, jabłoni, śliwek, wiśni etc. sztuk 409. Drzew dzikich jako to topoli, lip, etc. sztuk 86. Za Officyną w ogrodzie mieści się drzew rodzajnych jako to: gruszek, jabłoni, śliwek etc. sztuk 322. Drzew dzikich jako to topoli, lip etc. sztuk 22. W ogrodzie tym za officyną jest pszczół, uli 18. W ogodzie jest kanał którym idzie woda z stawku na którym są 3 mostki. W ogrodzie jest studnia balami ocembrowana. W ogrodzie jest mały stawek w małej części zarybniony, przy którym jest upust z bali i słupów. Od tyłu pałacu są inspekta w 12 kwadrach. Ogrodzenie około ogrodu jest w bale i słupy w małej części z sztachet.

3. Kloak o 2ch przedziałach, z drzewa budowany, szkudłami kryty, długości arszynów 6, szerokości 3, wysokości 4.

Budka dla stróża, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 1 1/2, szerokości 1 1/2, wysokości 4.

4. Stajnie, z drzewa budowane, szkudłami kryte, długości arszynów 35, szerokości 14, wysokości 5.

Przy budynkach dworskich w podwórzu jest dębów wyrosłych sztuk 12.

5. Oborki i chlewiki stare pod jednym dachem, z drzewa budowane, słomą kryte, długości arszynów 26, szerokości 12, wysokości 4.

6. Stajnia nowa odbudowana, na wierzchu góra do kładzenia pary, z cegły palonej budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 24, szerokości 16, wysokości 8.

7. Spichrz, z cegły palonej budowany, szkudłami kryty, długości arszynów 21, szerokości 16, wysokości 10.

W podwórzu przed spichrzem jest studnia balami ocembrowana.

8. Stodoła o 3ch klepiskach, z drzewa budowana, w środku słupy z cegły palonej, dranicami kryta, długości arszynów 78, szerokości 16, wysokości 5.

9. Szopa na słomę, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 24, szerokości 14, wysokości 5.

10. Stodoła o 2ch klepiskach, z drzewa i słupy z cegły palonej budowana, szkudłami dranicami kryta, długości arszynów 60, szerokości 17, wysokości 5.

Około podwórza od strony północy jest ogrodzenie z żerdzi łupanych w parniki kołkami zwiercane. Przy trakcie od wsi Rossoszycy do miasta Szadku jest alea wysadzona topolami wyrosłemi jak również jest alea wysadzona wyrosłemi topolami ku wsi Rożdżały.

Przy stodole jednej w podwórzu jest szopa w którey jest urządzona młockarnia kompletna, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 13, szerokości 13, wysokości 4.

W podwórzu jest gołembnik na słupie, z drzewa budowany, szkudłami kryty, wysokości 15.

Zabudowania dworskie w drugiem podwórzu stajnie i obory pod 1 dachem, z drzewa budowane, słomą i szkudłami kryte, długości arszynów 42, szerokości 18, wysokości 4.

Kurnik, z drzewa budowany, szkudłami kryty, długości arszynów 29, szerokości 10, wysokości 4.

Studnia w podwórzu balami ocembrowana.

Owczarnia, z drzewa budowana, szkudłami i słomą kryta, długości arszynów 41, szerokości 17, wysokości 5.

W owczarni tey jest parzników 14, lasów sztuk 18.

Szopa na 8u słupach do połowy nie pokryta, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 16, szerokości 12, wysokości 4.

Gorzelnia i browar o 1 sieni przechodniej, 4 kominach, 8 przedziałach i stancyach, pod którą są piwnice 2 na skład okowity i piwa, z cegły palonej budowane, dranicami kryte, długości arszynów 50, szerokości 18, wysokości 5.

Z tyłu gorzelni jest szopa, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 11, szerokości 11, wysokości 6.

Za i obok gorzelnią są 2 małe stawki w małey części zarybnione i 2 upusty.

Chlewik o 1 przedziale, z drzewa budowany, szkudłami kryty, długości arszynów 6, szerokości 6, wysokości 3.

Obok gorzelni i od tyłu są dwie studnie balami ocembrowane.

Opis zabudowań wiejskich w wsi Rossoszycy.

1. Chałupa, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 15, szerokości 12, wysokości 3, o 1 sieni, 1 liczbie, 1 komorze, 1 kominie, w tey mieszka owczarz.

2. Chałupa gościniec, z cegły paloney budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 25, szerokości 18, wysokości 4, o 4 izbach, 1 sieni, 1 kominie, w tey mieszka szynkarz Stanisław Wiśniewski, szykuje trunki propinatora za wynagrodzeniem 31 kwarty, oprócz tego płaci rocznie dzierżawy rubli 67 kop. 50, a rok zaczyna się temuż od dnia 23 kwietnia 1861 r. a kończy się na tym samym dniu 1862 r.

Stajnia wjezdna, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 17, szerokości 11, wysokości 5.

3. Chałupa, z cegły palonej budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 24, szerokości 17, wysokości 4, o 1 sieni, 4 izbach, 1 kominie, w 1 izbie jest urządzony piec piekarski do pieczenia chleba i bułek, w tej mieszka pachciarz i piekarz Icek Sadokowicz, z chałupy tey i gruntu płaci rocznej dzierżawy rubli 60. W pachcie zaś ma krów dojnych sztuk 28 i płaci od każdej krowy po rubli 10 rocznie, rok zaczyna się teraz od dnia 23 kwietnia 1861 r. a kończy się w tym samym dniu 1862 r.

Chlewik, z drzewa budowany, szkudłami kryty, długości arszynów 8, szerokości 8, wysokości 3.

4. Chałupa, o 1 sieni, 4 izbach, 1 kominie, w tej mieszkają kowal i bednarz Piotr Stanisławski, który nie płaci nic dworowi roczney dzierżawy z pomieszkania, lecz tylko obowiązany jest statki w gorzelni i browarze reperować.

Chlewik, z drzewa budowany, słomą kryty, długości arszynów 5, szerokości 5, wysokości 4.

Chlewik drugi, z drzewa budowany, słomą kryty, długości arszynów 5, szerokości 5, wysokości 4.

5. Kuźnia, w pruski mur budowana, dranicami kryta, długości arszynów 13, szerokości 8, wysokości 4, o 1 kominie murowanym, w tej jest kowal Wojciech Brzeziński, który jest obowiązany wszelką nową i starą robotę uskutecznić dworowi rocznie za co pobiera od dworu pieniędzy rs. 22, kop. 50, oprócz tego żyta wierteli 10, jęczmienia, grochu i tatarki po wierteli 2 i ma węgle drzewa sosnowego sążni 12. Porządki w kuźni się znajdujące są własnością kowala oprócz kowadła, która jest gruntowe dworskie.

6. Chałupa, z drzewa w kupy cegły palonej budowana, dranicami kryta, długości arszynów 18, szerokości 10, wysokości 4, o 1 sieni, 4 izbach, 1 kominie, w tej mieszkają Franciszek Popławski, który mieszka w procencie i gospodarz Wojciech Budniak, odrabia dworowi tygodniowo po dni 2 ręczno, i w żniwa 1 dzień tłuki.

Chlewik o 1 przedziale, z drzewa budowany, słomą kryty, długości arszynów 8, szerokości 6, wysokości 3.

Chlewik drugi, z drzewa budowany, słomą kryty, długości arszynów 6, szerokości 6, wysokości 4.

Chlewik o dwóch przedziałach, z drzewa budowany, słomą kryty, długości arszynów 8, szerokości 5, wysokości 3.

Kloak o 1em przedziale, z drzewa budowany, deskami kryty, długości arszynów 3, szerokości 3, wysokości 4.

Sklep w ziemi, z drzewa budowany, deskami kryty, długości arszynów 7, szerokości 5, wysokości 1 1/2.

Sklep w ziemi, z drzewa budowany, ziemią kryty, długości arszynów 6, szerokości 4, wysokości 1.

Stodoła o 1 klepisku, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 18, szerokości 9, wysokości 4.

7. Chałupa o 1 sieni, 3 izbach, 2 komorach, 1 kominie, w tej mieszkają gospodarze Szymon Kowalski sołtys, odrabiają dworowi tygodniowo po 2a dni ręczno i w żniwa 1 dzień tłuki i Szczepan Kaniecki odrabia dworowi tygodniowo 3 dni ręczno i w żniwa 2 dni tłuki.

Stodołka i oborka pod 1 dachem, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 15, szerokości 8, wysokości 4.

8. Chałupa, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 29, szerokości 12, wysokości 3, o 3ch izbach, 1 sieni, 1 kominie, w tej mieszkają gospodarze Wojciech Mielcarek, Józef Gąsiorek i Jan Bedyński, odrabiają dworowi tygodniowo po dni 2 ręczno i w żniwa tłuki po dniu 1.

Stodołka i oborka pod 1 dachem, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 20, szerokości 8, wysokości 3.

9. Chałupa, z cegły paloney budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 24, szerokości 13, wysokości 4, o 1 sieni, 1 kominie, 3ch izbach, 2 komorach, w tej mieszkają gospodarze Mikołay Przybylak, Michał Skąpski, odrabiają dworowi tygodniowo po dni 3 ręczno i tłuki po dni 2 i rataj dworski.

Szopa, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 5, szerokości 7, wysokości 3.

Oborka i chlewik, z drzewa budowane, słomą kryte, długości arszynów 12, szerokości 5, wysokości 3.

Sklep w ziemi, z drzewa budowany, ziemią kryty, długości arszynów 4, szerokości 6, wysokości 1 1/2.

Chlewik, z drzewa budowany, deskami kryty, długości arszynów 3, szerokości 6, wysokości 3.

Stodoła i obora pod 1 dachem, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 25, szerokości 9, wysokości 4.

10. Chałupa i oborka, z drzewa budowane, słomą kryte, długości arszynów 22, szerokości 10, wysokości 3, pod 1 dachem, o 1 sieni, 1 izbie, 1 komorze, 1 kominie, w tej mieszka gospodarz Walenty Ciepłocki odrabia dworowi i tygodniowo po dni 2 ręczno i w żniwa 1 dzień tłuki.

Stodoła o 1 klepisku, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 15, szerokości 8, wysokości 4.

Studzienka balikami ocembrowana.

11. Chałupa, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 15, szerokości 7, wysokości 3, o 1 sieni, 1 izbie, 1 komorze, w tej mieszka gospodarz Walenty Mielcarek, odrabia dworowi tygodniowo po dwa dni ręczno i tłuki w żniwa po dniu 1.

Stodoła o 1 klepisku, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 16, szerokości 8, wysokości 4.

12. Chałupa, z cegły palonej budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 21, szerokości 12, wysokości 4, o 1 sieni, 3ch izbach, 2 komorach, 1 kominie, w tey mieszka gospodarz Franciszek Kaniewski, odrabia dworowi tygodniowo po dni trzy ręczno i w żniwa tłuki po dni 2 i dwóch rataj dworskich.

Stodoła o 1 klepisku, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 20, szerokości 9, wysokości 4.

Obora i wozownie pod 1 dachem, z drzewa budowane, słomą kryte, długości arszynów 12, szerokości 7, wysokości 3.

Chlewik, z drzewa budowany, deskami kryty, długości arszynów 3, szerokości 4, wysokości 3.

Chlewik, z drzewa budowany, dranicami kryty, długości arszynów 7, szerokości 5, wysokości 3.

13. Chałupa, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 16, szerokości 10, wysokości 3, o 1 sieni, 1 izbie, 1 komorze, 1 kominie, w tey mieszka gospodarz Idzi Kowalski, odrabia dworowi tygodniowo po dni 3 ręczno i w żniwa robi tłuki po dni 2.

Obora, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 12, szerokości 8, wysokości 3.

Stodoła o 1 klepisku, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 18, szerokości 8, wysokości 4.

Oborka o 2ch przedziałach nowo wybudowana, jeszcze nie przykryta, z drzewa budowana, bez dachu, długości arszynów 14, szerokości 7, wysokości 3 1/2.

14. Chałupa, z cegły paloney, szkudłami kryta, długości arszynów 23, szerokości 13, wysokości 4, o 1 sieni, 3 izbach, 2ch komorach, 1 kominie, w tej mieszkają gospodarze Franciszek Bedyński odrabia dworowi tygodniowo 2 dni ręczno, i robi w żniwa 1 dzień tłuki i Jacenty Poper odrabia dworowi tygodniowo po dni 3 ręczno i robi w żniwa tłuki po dni 3.

Stodoła o 1 klepisku, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 15, szerokości 7, wysokości 4.

Oborka i chlewik pod 1 dachem, z drzewa budowane, szkudłami kryte, długości arszynów 15, szerokości 6, wysokości 3.

15. Chałupa gościniec i stajnia wjezdna pod jednym dachem, z drzewa budowana, dranicami kryta, długości arszynów 28, szerokości 15, wysokości 5, w tey mieszka szynkarz Paweł Bulczyński, szynkuje trunki propinatora Józefa Słowińskiego za wynagrodzeniem 31 kwarty, oprócz tego płaci propinatorowi dzierżawy rocznie rs. 51 i daje oprócz tego 2 szynki, rok zaczyna się temuż od dnia 23 kwietnia 1861 r. a kończy się w tym samym dniu 1862 r.

16. Chałupa i obora pod 1 dachem, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 22, szerokości 8, wysokości 3, o 1 sieni, 1 izbie, 1 komorze, w tej mieszka gospodarz Wawrzyn Rabok, odrabia dworowi tygodniowo 2 dni ręczno, a w żniwa robi tłuki po dniu 1.

Stodoła o 1 klepisku, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 18, szerokości 6, wysokości 4.

17. Chałupa, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 20, szerokości 9, wysokości 3 1/2, o 1 sieni, 2 izbach, 1 kominie, w tey mieszkają gospodarze Antoni Izbicki odrabia dworowi tygodniowo po dni 2 ręczno i robi tłuki dzień 1 i Błażej Kowalczyk odrabia dworowi tygodniowo 3 dni ręczno i robi tłuki 2 dni.

Stodoła o 1 klepisku, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 17, szerokości 7, wysokości 4.

Studnia balami ocembrowana z żurawiem.

Stodoła o 1 klepisku, z drzewa budowana, łupkami kryta, długości arszynów 20, szerokości 8, wysokości 4.

Oborka, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 9, szerokości 6, wysokości 3.

18. Chałupa, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 30, szerokości 12, wysokości 4, o 2ch izbach, 2 komorach, 1 sieni, 1 kominie, w tej mieszkają gospodarze Szymon Stelmaszak odrabia dworowi tygodniowo po dni 3 ręczno i robi tłuki po dni 2 ręczno Kazimierz Jaruga odrabia dworowi tygodniowo po dni 2 ręczno i robi tłuki po dniu 1 i komornik Józef Bednarek odrabia dworowi tygodniowo po dniu 1 ręczno.

Oborka i wozownia pod 1 dachem, z drzewa budowane, słomą kryte, długości arszynów 12, szerokości 6, wysokości 3.

Oborka, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 8, szerokości 6, wysokości 3.

Oborka, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 8, szerokości 6, wysokości 3.

Stodołka o 1 klepisku, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 20, szerokości 8, wysokości 4.

19. Chałupa, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 20, szerokości 9, wysokości 3, o 1 sieni, 2 zbach, 1 kominie, w tey mieszkają gospodarze Tomasz Skąpski i Marcin Jaruga odrabiają dworowi tygodniowo po dni 2 ręczno i tłuki robią po dniu 1.

Stodołka i oborka pod 1 dachem, z drzewa budowane, słomą kryte, długości arszynów 15, szerokości 8, wysokości 4.

Oborka, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 6, szerokości 8, wysokości 3.

Stodołka o 1 klepisku, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 20, szerokości 7, wysokości 4.

Studnia balami ocembrowana z żurawiem.

20. Chałupa, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 22, szerokości 8, wysokości 4, o 1 sieni, 2 izbach, 1 kominie, w tej mieszkają Franciszek Piekielny i Walenty Stempel gospodarze odrabiają dworowi tygodniowo po dni 2 ręczno i tłuki po dniu 1.

Oborka i wozownia pod 1 dachem, z drzewa budowane, słomą kryte, długości arszynów 12, szerokości 6, wysokości 3.

Oborka, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 9, szerokości 7, wysokości 3.

Stodoła o 1 klepisku, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 15, szerokości 8, wysokości 4.

Oborka, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 12, szerokości 7, wysokości 3.

21. Chałupa, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 20, szerokości 12, wysokości 3 1/2, o 2 izbach, 1 sieni, 1 kominie, w tej mieszkają gospodarze Jan Kowalczyk i Adam Skąpski, odrabiają dworowi tygodniowo po dni 3 ręczno i tłuki w żniwa po dni 2.

Oborka, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 6, szerokości 6, wysokości 3.

Wozownia, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 8, szerokości 7, wysokości 3.

Stodołka, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 15, szerokości 10, wysokości 4.

Stodołka, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 12, szerokości 8, wysokości 4.

22. Chałupa, z cegły paloney budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 22, szerokości 15, wysokości 4, o 1 sieni, 4 stancyach, 1 kominie, w tej mieszkają gospodarz Szczepan Skąpski odrabia dworowi tygodniowo dzień 1 ręczno i leśniczy dworski.

Chlewik obok domu, z drzewa budowany, szkudłami kryty, długości arszynów 3, szerokości 6, wysokości 3.

Oborka, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 8, szerokości 6, wysokości 3.

Chlewik, z drzewa budowany, deskami kryty, długości arszynów 5, szerokości 7, wysokości 3.

Oborka, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 6, szerokości 6, wysokości 3.

Stodoła o 1 klepisku, z drzewa budowana, słupy z cegły palonej, słomą kryta, długości arszynów 35, szerokości 15, wysokości 4 1/2.

23. Dom plebania, z cegły palonej budowany, szkudłami kryty, długości arszynów 22, szerokości 15, wysokości 4, o 1 sieni, 4 izbach, 1 komina, w tym zamieszkuje wikaryusz organista i młynarz Piotr Berliński.

Oborka, z drzewa budowana, dranicami kryta, długości arszynów 12, szerokości 8, wysokości 4.

Oborka druga, z drzewa budowana, dranicami kryta, długości arszynów 8, szerokości 8, wysokości 3.

Kościół, z drzewa budowany, szkudłami kryty, długości arszynów 38, szerokości 20, wysokości 10.

Dzwonnica, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 6, szerokości 6, wysokości 12.

Cmentarz na około kościoła jest ogrodzony murem z cegły paloney wapnem wyrzucony. Obok cmentarza jest krzyż z drzewa.

24. Wiatrak, z drzewa budowany, szkudłami kryty, długości arszynów 10, szerokości 10, wysokości 12, na którym są 2 kamienie do melenia zboża, to jest 1 wierzchni, 2 spodni, koło paleczne, cywie, kosz, 3 pytle i skrzynia, 3 liny, to jest jedna do kręcenia, 2a do stawidła, 3a do wciągania miechów na wiatrak i drąg żelazny do podnoszenia kamieni, porządki te na wiatraku się znajdujące są dworskie do gruntu przywiązane. Dzierżawcą tego wiatraka jest młynarz Piotr Berliński, który opłaca dworowi czynszu rocznie rubli 67 kop. 50, oprócz tego jest obowiązany wszelkie mlewo do spiżarni mleć bezpłatnie, jako też i słod do gorzelni i browaru, rok zaczyna się temuż dnia 23 kwietnia 1861 r. a kończy się w tym samym dniu 1862 r.

Opis zabudowań na miejscu wyrudowanym po wyciętym boru przez kupców zakupionego Salomona Fiszer i Daniela Wolf Rzechty zwane Lasek na którym się znajdują chałupy budy zwane i gruntu morg 25.

1. Chałupa, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 18, szerokości 12, wysokości 4, o 1 sieni, 2 izbach, 2ch komorach, 1 komina, w tey mieszkają Pisarz od boru i borowy do strzeżenia borów.

Stodoła o 1 klepisku, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 14, szerokości 9, wysokości 3.

Kloak o 1 przedziale, z drzewa budowany, deskami kryty, długości arszynów 2 1/2, szerokości 2, wysokości 4.

Studnia balami ocembrowana przy którey jest żuraw?

2. Chałupa, buda zwana i obora pod 1 dachem, w tey mieszka Józef Matuszewski robotnik od boru, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 11, szerokości 9, wysokości 3.

3. Chałupa, buda zwana, w tey mieszka były borowy Walenty Zaborowicz, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 7, szerokości 9, wysokości 3.

4. Chałupa, buda zwana, w tey mieszka Jan Werfel robotnik, z drzewa budowana, deskami kryta, szkuder?, długości arszynów 8, szerokości 6, wysokości 3, płaci czynszu rocznie rs. 15, kop. 60.

5. Chałupa, buda zwana, w którey mieszka Franciszek Kortek, płaci czynszu rocznie rs. 15, kop. 60, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 7, szerokości 8, wysokości 3.

Opis zabudowań nomenklatury Chorążka zwanej czyli na teraz folwark.

1. Chałupa, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 27, szerokości 14, wysokości 4, o 1 sieni przechodniy, 4 izbach, 4 komorach, 1 komina, w tey mieszkają pachciarz ten sam co w Rossoszycy, borowy, żona rataja i 2 komornice, które odrabiają dworowi tygodniowo po dniu 1 ręczno, za to posiadają grunt.

Stodoła o 1 klepisku, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 36, szerokości 14, wysokości 5.

Obory i wolarnia, z drzewa budowane, szkudłami kryte, długości arszynów 30, szerokości 12, wysokości 4.

Studnia balami ocembrowana, przy którey jest żuraw z wiadrem okutym.

Około zabudowań tych są ogrodzenia z żerdzi łupanych w parniki kołkami zwiercane.

Opis zabudowań nomenklatury Miłobądź.

1. Dom mieszkalny, z cegły paloney budowany, szkudłami i słomą kryty, długości arszynów 23, szerokości 17, wysokości 4, o 4 stancyach, 4 komorach, 1 sieni przechodniey i 1 komina, w tey mieszka Ignacy Szczerny bezpłatnie i 2 komornice, które odrabiają dworowi tygodniowo po dniu 1 ręczno, za co posiadają ogrody i pomieszkania.

Stodoła o 1 klepisku i oborka pod 1 dachem, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 22, szerokości 8, wysokości 4.

Studzinka balikami ocembrowana przy której jest żuraw.

Opis zabudowań na nomenklaturze Pierzchnia Góra zwaney.

1. Chałupa, z cegły paloney budowana, szkudłami i słomą kryta, długości arszynów 28, szerokości 14, wysokości 4, o 1 sieni, 4 izbach, 2 komorach o 1 kominie, w tey mieszkają Jan Skąpski, szynkuje dworskie trunki za wynadgrodzeniem 31 kwarty, opłaca czynszu rocznie rubli 45, jak również mieszkają 3 komornice, które odrabiają dworowi tygodniowo pańszczyznę po dni 2 ręczno za to posiadają pomięszkania i grunt orny.

Stajnia zajezdna lecz zupełnie zrujnowana, z cegły paloney budowana, słomą, deskami i szkudłami kryta, długości arszynów 22, szerokości 13, wysokości 4.

Stodołka i oborka pod 1 dachem, z drzewa budowana, słomą i deskami kryta, długości arszynów 24, szerokości 7, wysokości 3.

Studzienka balikami ocembrowana przy której jest żuraw.

2. Chałupa, z drzewa budowana, słomą i deskami kryta, długości arszynów 15, szerokości 9, wysokości 3, o 1 sieni, 1 izbie, 1 komorze, w tej mieszka komornik który odrabia dworowi pańszczyznę tygodniowo po dni 2 ręczno, za to ma pomięszkanie i grunt orny.

Przy tej chałupie jest mały chlewik, z drzewa budowany, słomą kryty, długości arszynów 3, szerokości 3, wysokości 3.

Stodołka o 1 klepisku, z drzewa budowana, słomą i chrustem kryta, długości arszynów 16, szerokości 8, wysokości 4.

Stodołka druga o 1 klepisku i oborka pod 1 dachem, z drzewa budowana, słomą i chrustem kryta, długości arszynów 20, szerokości 8, wysokości 4.

Opis zabudowań na nomenklaturze Budy zwane Pinki.

1. Buda w ziemi, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 12, szerokości 6, w tej mieszka Maciey Krakowiak, posiada gruntu wyrudowanego morg 5, z którego odrabia dworowi rok rocznie po dni 15 ręczno.

2. Buda czyli chałupka, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 8, szerokości 5, wysokości 3, w tej mieszka Kazimierz Krakowiak, posiada gruntu wyrudowanego mórg 5, z którego odrabia dworowi rok rocznie 15 dni.

Stodołka o 1 klepisku, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 11, szerokości 8, wysokości 4.

3. Chałupka, z drzewa budowana, deskami i szkudłami kryta, długości arszynów 16, szerokości 8, wysokości 3, w tej mieszka Karol Iwanowicz, posiada gruntu wyrudowanego mórg 8, z którego odrabia dworowi rok rocznie 24 dni ręcznie.

4. Buda w ziemi, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 11, szerokości 6, w tej mieszka August Czarnikowski, posiada gruntu wyrudowanego morg 2, z którego odrabia dworowi rocznie 6 dni ręczno.

Chałupa przy tey budzie jest rozpoczęta do budowli.

5. Buda w ziemi, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 19, szerokości 7, w tej mieszka Franciszek Szewczyk, posiada gruntu ornego morg 9, z którego odrabia dworowi pańszczyznę rok rocznie po dni 27 ręczno.

Przy tej budzie jest rozpoczęta budowa chałupy.

6. Buda w ziemi, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 13, szerokości 8, w tej mieszka Kasper Zmuda, posiada gruntu wyrudowanego morg 13, z którego odrabia dworowi pańszczyzny rok rocznie po dni 39 ręczno.

Przy tey budzie jest rozpoczęta budowla chałupy.

7. Chałupa z oborką, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 13, szerokości 7, wysokości 3, w tej mieszka Franciszek Piekarski, posiada gruntu ornego morg 5, z którego odrabia dworowi pańszczyznę rok rocznie po dni 15 ręczno.

8. Chałupa, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 8, szerokości 7, wysokości 3, w tej mieszka Ignacy Pilichowski, posiada gruntu ornego morg 5, jest sołtysem, więc od zaciągu dwór go uwolnił.

9. Chałupa, stodołka i oborka pod 1 dachem, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 20, szerokości 8, wysokości 3, w tej mieszka Alexander Wężykowski, posiada gruntu ornego morg 6, odrabia pańszczyzny dworowi rok rocznie po dni 18 ręczno.

10. Chałupa, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 11, szerokości 7, wysokości 3, w tej mieszka Wawrzyn Nowak, posiada gruntu ornego morg 5, odrabia dworowi pańszczyzny rocznie rocznie po dni 15 ręczno.

11. Chałupa, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 10, szerokości 7, wysokości 3, w tej mieszka Piotr Klimczak, posiada gruntu ornego morg 4, odrabia dworowi rocznie dni 12 ręczno.

12. Chałupa, z drzewa budowana, chrustem kryta, długości arszynów 8, szerokości 7, wysokości 3, w tej mieszka Hilary Krysiak, posiada gruntu morg 4, odrabia dworowi pańszczyzny rocznie dni 12 ręczno.

13. Buda w ziemi, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 8, szerokości 3, w tej mieszka Mateusz Śledziński, posiada gruntu morg 3, odrabia dworowi pańszczyzny rocznie dni 15 ręczno.

14. Buda w ziemi, z drzewa budowana, deskami kryta i słomą, długości arszynów 9, szerokości 5, w tej mieszka Jan Adamiak, posiada gruntu mórg 4, odrabia dworowi rocznie dni 12 ręczno.

15. Buda w ziemi, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 7, szerokości 5, w tej mieszka Franciszek Garncarek, posiada gruntu ornego morg 3, odrabia dworowi pańszczyzny rocznie dni 9 ręczno.

16. Buda w ziemi, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 8, szerokości 5, w tej mieszka Józef Szymański, posiada morg 10, odrabia dworowi pańszczyzny dni 30 rocznie ręczno.

Przy budzie tey jest rozpoczęta budowla stodoły o 1 klepisku.

17. Buda w ziemi, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 9, szerokości 5, w tej mieszka Józef Owczarek, posiada gruntu morg 6, odrabia dworowi pańszczyzny rocznie dni 18 ręczno.

18. Buda w ziemi, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 8, szerokości 5, w tej mieszka Stanisław Urbaniak, posiada gruntu morg 6, odrabia pańszczyzny dworowi dni 18 rocznie ręczno.

19. Buda w ziemi, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 9, szerokości 7, w tej mieszka Andrzej Ciński, posiada gruntu morg 6, odrabia dworowi pańszczyzny rocznie dni 18 ręczno.

20. Buda w ziemi, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 12, szerokości 9, w tej mieszka Wojciech Leśny, posiada gruntu morg 3, odrabia dworowi pańszczyzny rocznie dni 9 ręczno.

21. Chałupa i oborka pod 1 dachem, z drzewa budowana, słomą kryta, długości arszynów 8, szerokości 3, wysokości 3, w tey mieszka Jan Tomaszewski, posiada gruntu morg 3, odrabia dworowi pańszczyzny rocznie 9 dni ręczno.

22. Buda w ziemi, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 16, szerokości 8, w tej mieszka Kasper Płonik, posiada gruntu ornego morg 5, odrabia dworowi pańszczyzny dni 15 rocznie ręczno.

23. Buda w ziemi, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 14, szerokości 7, w tej mieszka Marcin Kałodzki, posiada gruntu morg 3, odrabia dworowi pańskiego rocznie dni 9 ręczno.

24. Buda w ziemi, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 8, szerokości 4, w tej mieszka Józef Graczyk, posiada gruntu morg 4, odrabia dworowi pańskiego rocznie dni 12 ręczno.

25. Buda w ziemi, z drzewa budowana, chojną kryta, długości arszynów 8, szerokości 5, w tey mieszka Gottlieb Weber, posiada gruntu ornego morg 2, odrabia dworowi pańszczyzny rocznie dni 6 ręczno.

Opis zabudowań nomenklatury Lipiny zwaney tam gdzie smolarnia exystuje.

1. Dom na podmurowaniu, z drzewa budowany, szkudłami kryty, długości arszynów 22, szerokości 16, wysokości 4, o 1 sieni przechodniej, 4 stancjach, 4 komorach, 1 kominie, w tej mieszkają 3 komornice, które odrabiają dworowi tygodniowo po dniu ręczno i 2ch komorników, którzy odrabiają pańszczyznę dworowi po dni 2 ręczno, za co mają sobie nadane pomieszkanie i 10 morg roli ornej.

Studnia balami ocembrowana.

Stodołka przy domu przybudowana, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 10, szerokości 5, wysokości 4.

Obory, z drzewa budowane, deskami kryte, długości arszynów 18, szerokości 10, wysokości 12.

Chlewik na trzodę chlewną, z drzewa budowany, deskami kryty, długości arszynów 4, szerokości 3, wysokości 2.

2. Piec z cegły palonej do wypalania smoły ogrągły, z cegły palonej budowany, sklepiony cegłą paloną, długości arszynów 35, szerokości w około, wysokości 10.

Przy tym jest koryto do spuszczania smoły, długości arszynów 13.

Przy tym piecu jest drybus na którym są 4 obręcze żelazne i w tym drybusie jest wąż miedziany do dystylowania terpentyny,jak równiez przy tym piecu jest kocioł żelazny do wygotowania smoły.

Sklep w ziemi na smołę, z drzewa budowany, tarcicami kryty, długości arszynów 9, szerokości 8.

2. Piec drugi do wyrabiania smoły, okrągły mający obwodu w około arszynów 40, z cegły palonej budowany, sklepiony cegłą paloną, długości arszynów 40, szerokości w około, wysokości 10.

Przy tym piecu są dwa koryta do spuszczania smoły. Przy piecu jest kocioł żelazny do robienia paku.

4. Piec do suszenia lnu i pieczenia chleba, z cegły palonej budowany, długości arszynów 4, szerokości 3, wysokości 2 1/2.

5. Chałupa, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 17, szerokości 10, wysokości 3, o 2ch izbach, 2 komorach, 1 sieni, 1 komina, w tej mieszkają 2ch komorników, którzy odrabiają dworowi pańszczyznę tygodniową po dni 2 ręczno, posiadają za to pomieszkanie, 6 morg gruntu ornego i 2 morgi łąki.

Stodołka przybudowana do chałupy, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 7, szerokości 12, wysokości 4. Chałupa ta stoi na granicy do dóbr Rozdziały należącego.

1. Chałupa, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 17, szerokości 12, wysokości 4, o 4 stancyach, 1 sieni, 1 komina, na podmurowaniu.

Za borem, który zakupił Mortka Wieruszewski włók 4 miary nowopolskiej, łącznie z gruntem z prawem wieczystey dzierżawy, za opłatą rocznego czynszu dworowi rsr. 72.

1. Bór zakupiony włók 2 miary nowopolskiey z gruntem przez Abrahama Szykiera prawem wieczysto czynszowem, z którego jest obowiązany płacić rok rocznie dworowi rsr. 36.

W boru tym są budynki jako to:

1. Chałupa, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 15, szerokości 7, wysokości 3, o 1 kominie, w tej mieszkają robotnicy 2ch do wyrabiania drzewa.

2. Chałupa, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 10, szerokości 8, wysokości 3, w tej mieszkają robotnicy do wyrabiania drzewa.

3. Buda w ziemi wraz z oborką, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 1, szerokości 7, w której mieszka robotnik do wyrabiania drzewa.

4. Chałupa w boru przy trakcie idącym z wsi Rossoszycy do miasta Sieradza, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 23, szerokości 8, wysokości 3 1/2, w którey mieszka Michał Szcześniewski? borowy o 2ch izbach, 1 sieni i 1 komina.

W końcu tej chałupy po prawey stronie jest chlew, z drzewa budowany, deskami kryty, długości arszynów 5, szerokości 4, wysokości 3.

Oborka przy końcu domu, z drzewa budowana, deskami kryta, długości arszynów 6, szerokości 5, wysokości 3.

Studnia balami ocembrowana, przy którey jest żuraw.

Stodoła rozpoczęta w budowli w której dopiero ściany stoją, bez żadnego pokrycia, długości arszynów 18, szerokości 9, wysokości 4.

Pod wsią Rossoszycą w polu przy trakcie jest cmentarz do przechowania ciał zmarłych ogrodzony balami i słupami murowanemi, z cegły palonej, wysokości arszynów 3, obejmujący przestrzeni arszynów 2250.

Na cmentarzu tym jest kaplica, z cegły palonej budowana, dachówką kryta, długości arszynów 9, szerokości 6, wysokości 5.

W polu pod borem jest cegielnia przy którey jest szopa nad piecem, lecz pieca do wypalania cegły wymurowanego nie masz, szopa ta na 11 słupach, 4a zastrzałami podparta, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 13, szerokości 15, wysokości 5.

Studnia balami ocembrowana z żurawiem.

Szopa do noszenia cegły na 20 słupach, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 28, szerokości 12, wysokości 2.

Druga szopa do suszenia dachówki, z drzewa budowana, szkudłami kryta, długości arszynów 28, szerokości 6, wysokości 3.

Opis zabudowań na nomenklaturze Ulesie w granicy Włynia i Miedna.

1. Chałupa, z drzewa budowana, w połowie słomą i w połowie szkudłami kryta, długości arszynów 36, szerokości 10, wysokości 4, o 1 sieni, 2 izbach, 2 komorach, 1 komina, oraz 2 chlewikach i stodołki, o 1 klepisku pod 1 dachem, w tej mieszkają 2ch komorników, którzy odrabiają dworowi pańszczyznę tygodniowo po dni 2 ręczno, za co mają sobie nadane pomięszkania i gruntu ornego każdy po 4 morgi miary nowopolskiej.

Chlewiki dwa pod jednym dachem, z drzewa budowane, deskami kryte, długości arszynów 11, szerokości 11, wysokości 3.