-->

wtorek, 31 sierpnia 2021

czwartek, 26 sierpnia 2021

Inwentarz Łask (1838)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Kajetana Szczawińskiego w Szadku z roku 1833, akt nr 475. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu) Inwentarz przepisał Piotr Tameczka.

 

 

"Działo się w Zamku Łaskim powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim dnia dwudziestego siódmego Lipca / ósmego sierpnia roku tysiąc ośmset trzydziestego ósmego."
Rejent Powiatu Szadkowskiego Kajetan Prawdzic Szczawiński przybył do Łasku na wezwanie Kanigowskiego, dzierżawcy dóbr Folwarku Łask z wsią i folwarkiem Barycz, Wronowice i Wesółką należących do majętności Łaskiej. Rejent przystąpił do opisu stanu dóbr.


Dom mieszkalny w Folwarku Łask.
Wniyście do tego domu poprzedza ganek na czterech słupach stoiący gontami kryty, drzwi do sieni kamieniami wybrukowaney składane na zawiasach i hakach czterech z klamką i zasuwą żelazną, nad któremi okienko o szybach małych dziesięciu całych, a dwóch wybitych.
Do pokoju z lewej strony wchodzi się drzwiami stolarskiey roboty nowemi, na zawiasach i hakach dwóch, z zamkiem, antabą i kluczem i haczykami. W tym pokoju znayduie się okien dwa otwieraiących się, po szyb ośm maiących, z kompletnym okuciem z okiennicami na zawiasach i hakach z przechodnikami, podłoga i posowa dobra, piecyk luftowy z cegły z drzwiczkami żelaznemi z blachy. Przy tem piecyku znaydowała się szafka w murze, która przez poprzedniego Dzierżawce Wgo Leona Urbanowskiego wyięta, które mie[y]sce albo zabudować nową szafką lub zamurować wypada. Z tego pokoju wchodzi się drzwiami składanemi na zawiasach i hakach czterech do małego alkierza w nim okien dwa w okuciu kompletnym z okiennicami, w tym pokoju znayduie się piecyk luftowy szafiatey formy nowy, kosztem dzisieyszego dzierżawcy wystawiony. Z niego prowadzą drzwi do spiżarni w którey podłoga potrzebuie reparacyi, okienko z całemi szybami i kratą drewnianą a iedney brakuie. Z spiżarni drzwi do alkierzu drugiego na zawiasach i hakach dwóch, w którym okien dwu z okuciem iak wyżey podłoga dobra, z kominkiem kapiastym? i piecem razem pierwszy pokóy ogrzewaiącym z którego są drzwi nowe z okuciem, do alkierzy i drzwi drugie na zawiasach i hakach dwóch z zamkiem do sieni, z niey drzwi na ogród wychodzące z okuciem iak wyżey na zawiasach i hakach, nad temi drzwiami iest okienko małe w którym iedna szyba stłuczona. Z tey sieni wchodzi się do dawnego alkierza drzwiami nowemi na zawiasach i hakach z klamką teraz na kuchnią przerobionego w którey znayduie się iedno okno z szybami szesnastu małemi, kotlina z kuminem czyli kapturem wielkim na iednym pręcie żelaznym wspartym, posadzka z cegły, z tey wychodzi się na powrót do sieni z którey są drzwi na zawiasach do kuchenki, a z tey drugie drzwi do sieni frontowey na zawiasach z klamką. Z tey wchodzi się do dawney izby czeladney teraz na pokój przerobioney drzwiami nowemi na zawiasach z zamkiem, antabą i kluczem. W tym pokoju znayduie się podłoga nowa, okna otwierane z okuciem nowe dwa, piec kominkowy czyli szafiaty, w oknach po ośm szyb, z których dwie wybite, piec zdezelowany, przeforsztowanie nowe u drzwi zaś brakuie zamku i kluczy. Za tym przeforsztowaniem znayduie się komora z drzwiami na zawiasach i hakach zkąd prowadzą wschody na góre z drzwiami na zawiasach i hakach z wrzeciązem i szkoblem. Dach na całym domu stary, wyreperowany i wyrażone szczegóły nowo dorobione są kosztem nowego, czyli dzisieyszego Dzierżawcy. Cały ten dom iest z drzewa rzniętego w kręgły zewnątrz gliną wylepiony z którey okielenie odpadło.

Lamus
z drzewa rzniętego w węgły wybudowany z wystawą, dachem gontami krytym do którego drzwi na zawiasach, hakach dwóch z wrzecązem i skoblami dwiema. Pod tym lamusem znayduie się sklep do mleka z drzwiami na zawiasach i hakach dwóch z wrzecązem i skoblami, dylami łupanemi wycembrowany. Z powodu starości w złym stanie potrzebuie całkiem przestawienia.

Spichlerz z piętrem
Budynek ten z drzewa obrabianego w węgieł stawiany z wystawą na sześciu słupach stoiąca, gątami kryty, do spichlerza dolnego wchodzi się drzwiami na zawiasach i hakach dwóch z wrzecążem, zamkiem bez kluczu osadzonych, w tym z lewey i prawey strony są komory dwie z drzwiami u iedney na zawiasach i hakach z wrzecązami i skoblami, w tych komorach niemasz podłogi. Na piętro tego spichrzu wchodzi się po wschodach starych nadpsutych od których podłoga z pięciu desek starych zgniłych ułożoną do drzwi na zawiasach i hakach dwóch z wrzeciązami i skoblami dwiema prowadzi, które poprzedzaią wniyście do dwóch komór dwiema drzwiami iak wyżey okutemi zamykaiących się, w tych podłoga stara, zła, iak i w przedziale komór z których są wschody na góre, dach nad tym spichlerzem zupełnie zły, przyciesi zgniłe, podłoga w ogólności ściany i cały ten budynek z powodu zbutwiałego drzewa potrzebuie nowego odrestaurowania, dziś zaś wcale użyteczny bydź nie może.

Wozownia
Dylami obita, gontami kryta z kratami na zawiasach, hakach dwóch, zupełnie w złym stanie potrzebuie nowego odbudowania.

Stodoła o dwóch klepiskach
z drzewa rzniętego w węgieł stawiana, słomą i gontami kryta, dwiema wrotami składanemi na biegunach drewnianych, z wrzeciążami i z skoblami od frontu a z tyłu na haki drewniane zamykaiąca się, w którey przyciesi pogniłe, dach zły, wrota zdezelowane całkiem nowego przestawienia potrzebuie.

Obora
z drzewa w klamre stawiana gontami kryta dwiema wrotami szczytowemi i trzema drzwiami na biegunach drewnianych otwierająca się, bez drabin żłobów, posow i podłog u którey przyciesi zgniłe, ściany powykrzywiane, spruchniałe, potrzebuie nowego odbudowania.

Staynia
z drzewa w słupy z komorką, czyli sieczkarnią, w którey przyciesi zupełnie zgniłe, ściany spruchniałe w szczycie iednym brakuie kawał ściany, w środku zaś nie masz podłog, posow, żłobow i drabin, powykrzywiana, grozi zawaleniem, dach zupełnie zły. Ten budynek do zrobienia go użytecznym potrzebuie nowego odbudowania.

Sklep
murowany gontami kryty do składu wódek służący z drzwiami stolarskiey roboty na zawiasach i hakach czterech z zamkiem i kluczem zamykaiący się, mury od ziemi w około nadpsuta potrzebuią nadmurowania, wewnętrznego i zewnętrznego wytrynkowania, dach nadpsuty potrzebuie reperacyi. W około tych zabudowań i dziedzińca znayduią się płoty stare z żerdzi łupanych w koły i słupy, potrzebuie całkowicie nowego postawienia. W tym ogrodzeniu znayduią się drzewa owocowe przez zaniedbanie wyschłe, w części zdziczałe, stare i niewiele rodzayne.

W dziedzińcu drugim
Sklep murowany czyli piwnica z spichrzem na piętrze, u którego dawniey była wystawka i przez starość zruynowana, do którego drzwi na zawiasach i chakach czterech składane z zamkiem i kluczem, dach z gontów zły, posowa zła, mury popękane, kotnarów? i kratek nie masz. Wniyście do spichlerza poprzedzaią wschody, i dwoie drzwi na zawiasach i chakach dwóch żelaznych, przy których znayduią się zamki i klucze, takowe przedziela iedna ściana.

Uzd
Znaydował się uzd murowany, którego mury po pogorzeli pozostały spękane do nowego odbudowania posłużyć nie mogą.

Studnia
Znaydowała się studnia, która z powodu starości zawalona, potrzebuie nowego odbudowania.

Gorzelnia
murowana gontami kryta, u którey drzwi popsute, kotliny zruynowane, pomp nie masz, podłogi zniszczone, okna powybiiane, zgoła wewnątrz wszystko zruynowane, posowa zgniła, mury zbutwiałe zewnątrz i wewnątrz potrzebuią wyrzucenia wapnem i otrynkowania, u komina głównego wewnątrz fundamentu kawał zruynowanego, dach zły potrzebuie nowego pobicia, ieden szczyt do tey gorzelni tarcicami zabity. Znayduie się do tey gorzelni garniec z pokrywą i wężem miedziany stary mniey więcey dwieście garcy trzymaiący do gotowania kartofli służący, z śrubami do wypuszczania wody z garnca.

Studnia
Przy tey gorzelni w szczycie od miasta znayduie się studnia stara balami wycembrowana, zdezelowana.

Sklepy
W bramie zamkowey znaydowały się dwa sklepy murowane gontami kryte, z których ieden po lewey stronie wchodząc z mostu na dziedziniec dla zepsutych murów zawalał się zupełnie, drugi zaś po prawey stronie stoiący grozi zawaleniem.

Browar
murowany z officyny przerobiony gontami kryty z kominami murowanemi nad dach wyprowadzonemi w złym stanie będącemi, mury na około z fruntu u dołu od fundamentu zepsute poodpadały potrzebuią zamurowania, wyrzucenia wapnem i trynkowania, dach w dwóch trzecich częściach nowo pobity kosztem dzisieyszego Dzierżawcy w iedney zaś trzeciey części potrzebuie reperacyi nad samym browarem, wchod poprzedzaią drzwi składane na zawiasach i chakach czterech do sieni w którey posadzka z cegły, z tey sieni wchodzi się drzwiami poiedyńczemi na zawiasach z zamkiem bez klucza dwóch hakach, na lewo do pokoju w którym okien trzy po szyb sześć otwieraiące się w tych szyb trzy wybite bez okiennic, podłoga w średnim stanie, kominek szafiaty. Z tego pokoju prowadzą drzwi do alkierza z okuciem bez zamku, w nim okien dwa po szyb sześć z okuciem z tych iedna wybita, podłoga w średnim stanie i kominek szafiasty. Z alkierza drzwi na zawiasach i hakach dwóch wskazuią do komory sklepioney wniyście, w którey okno złe bez kraty, w nim brakuie szyb dwóch, dół na mleko cegłą wymurowany. Z tey komory drzwi iak wyżey prowadzą do kuchenki z którey pod kocioł do robienia piwa, mury około drzwi u tey kuchenki są złe, z tey zaś wchodzi się do izby browarney dawniey salą zwaney drzwiami na zawiasach i hakach dwóch u niey okien małych bez szkła do chłodzenia piwa pięć od strony rzeki, a od fruntu okno iedno bez szyb, dwa zamurowane, posowy nie masz, dach zły, w iedney trzeciey części iak wyżey, mury wewnątrz potrzebuią wyrzucenia wapnem, belki zgniłe. Z tey browarney izby prowadzą drzwi drugie z okuciem na zawiasach i hakach do studni w rzece zrobioney, woda rinną do kotła padaiącey, w tey izbie iest kocioł miedziany wmurowany do warzenia piwa służący, trzymaiący średnicy łokci trzy, wysokości łokci i cali trzy. Kotlina około niego zła, komory na górze nie masz, u drzwi fruntowych browarnych brak zamku i klucza. W tym browarze iest kilsztok i dane wielkie kadzie każde dwiema żelaznemi obręczami okute.

Austerya murowana zaiezdna przed kościelna nazwana.
Dom mieszkalny massiv murowany dachówką kryty z bramą składaną z tarcic na zawiasach i hakach czterech wielkich zamykaiąca się, nad bramą iest mała faciata przeszedłszy przez sień kamieniami wybrukowaną wchodzi się na korytarz w którym okno o czterech szybach, z tego korytarza są drzwi do pokoju pierwszego z prawey strony na zawiasach i hakach dwóch z zamkiem, kluczem i antabami, podłoga z tarcic, kominek z luftami, blachą maiącą w rurze zamykaiącą się, okno iedno w którym szyb całych ośm otwieraiące się z okiennicą składaną na zawiasach i hakach czterech z śrubą. Z tego pokoju drzwi do pokoju drugiego na zawiasach i hakach dwóch z zamkiem bez klucza i iedną antabą. W tym okno i okiennica oraz podłoga i komin iak wyżey. Z pokoju powyższego drzwi na korytarz na zawiasach i hakach dwóch z zamkiem, kluczem i antabami. Przechodząc korytarz drzwi w okuciu iak wyżey do pokoju na prost dopiero opisanego będącego. W nim kominek angielski z blachą żelazną, okno iedno, szyb całych ośm, w okuciu z okiennicą składaną na zawiasach i chakach czterech. Z tego pokoju drzwi do pokoju czwartego w którym kominek angielski z blachą żelazną, okien dwa po szyb całych ośm z okuciem z okiennicami iak wyżey i dwiema śrubami. Wychodząc drzwi na zawiasach i chakach dwóch z zamkiem, kluczem i antabami. W środku korytarza iest posadzka z cegły ułożona kwadratowo. W tych wszystkich pokojach piece poprzestawiane, podłogi nowe dane kosztem dziesieyszego Dzierżawcy Folwarku Łask i obielone.
Do izby szynkowney wniyście poprzedzaią drzwi składane na zawiasach i hakach czterech z zamkiem, kluczem i antabami dwiema szufryglami. W tey izbie podłoga z tarcic, okien trzy z okuciem, po szyb ośm otwieraiące się z okiennikami składanemi, każda na zawiasach i hakach czterech z iedną śrubą żelazną, komin kuchenny, piec zwyczayny i sabatnik, z izby drzwi na zawiasach do alkierza z chakami czterma, z klamką żelazną i dwiema szufryglami w nim okno iedno w szyb ośm z okiennicą i szrubą żelazną, podłoga z tarcic zgniła, drzwi do sklepu na zawiasach i chakach czterech z dwiema szufryglami, wrzecążem, skoblami, z wschodami do sklepu. W sklepie dwie kraty żelazne luftowe, w trzecim lufcie połówka kraty. Wracaiąc z alkierza odrzwi do pustey garderoby, z tey drzwi do stayni z zamkiem i kluczem. Z sieni wchodzi się wrotami podwójnemi nowemi z zasuwą i szkoblami okutemi do stayni wiezdney, w którey bruk środkiem nowo dan, podłoga z bali, żłob i drabiny nowe kosztem dzisieyszego dzierżawcy folwarku Łask dane. Stajnia ta zamyka się bramami trzema iuż opisanemi na zawiasach i hakach wielkich, każda czterech z wrzecążem i skoblami dwiema. Z niey drzwi do wychodka tarcicami obitego z iednemi zawiasami, drzwi drugie na podwórze zrzynami ogrodzone na zawiasach i hakach dwóch z wrzecążem i skoblami dwiema. Wschody na góre tarcicami przeforsztowane do składu obroków służąca, drzwiami na zawiasach i hakach dwóch z wrzecązem i skoblami dwiema zamykaiąca się, gliną wylepiona. Frunt całey oberży iak i dwa boki wiazd i wyiaz[d] aż do bitego traktu wybrukowane kosztem dzisieyszego Dzierżawcy folwarku Łask.

Potem opisano zasiewy na folwarku Łask (wzmiankowano pole Konty)

Folwark z wsią Barycz
Dom folwarczny nowo wybudowany przed lat trzema z bali żniętych w węgieł, od dołu w trzech szorach gątami, wreszcie słomą pokryty. Wniyście do niego poprzedzaią drzwi na biegunach drewnianych, drzwi drugie do izby od wniyścia po lewey stronie, w którey kominek zwyczayny, piec szabatnik, okien dwa po szyb szesnaście, z tych wybitych cztery. Z izby drzwi do komory iak wyżey, drzwi do izby z prawey strony w którey okien dwa, czyli otworów do nich zabitych deskami bez oszklenia, bez podłog i pieców. Z izby tey drzwi do komody, z sieni drzwi do kuchenki, z niey do sionki i na drugą strone domu wychodząc wszystkie iak powyżey ordynarne na biegunach drewnianych.

Owczarnia
z drzewa kostkowego stara, przyciesi zgniłe, dach słomą kryty w średnim stanie, w środku wiązania pod belki brakuie, bez posowy i polepy, z dwoma dymnikami drewnianemi na zawiasach drzwiami i hakami dwoma zamykaiącemi się, od fruntu do wniyścia drzwi na biegunach drewnianych, a w szczytach dwóch wrot składanych z desek dwoie.

Stodoła
z drzewa kostkowego w węgieł wybudowana, słomą kryta do którey od fruntu wrota składane z wrzecążem i skoblem, a z tyłu takież na biegunach na konke drewnianą zamykaiące się. W tey stodole klepisko gliną ubite? i sąsieki dwa, dach zły, podmurowanie z kamieni polnych popsute, wrota reperacyi potrzebuiące, ściany powykrzywiane.

Zabudowania włościańskie

1. Chałupa w którey mieszka Jakob Perek zagrodnik, z drzewa kostkowego spruchniałego, komin lepiony, obora z chlewem stara, spruchniała, dachy słomą kryte zawaleniem grożące, całkiem nowego odbudowania potrzebuiące. Stodoła z bali rzniętych w węgły o iednym klepisku, słomą kryta, przyciesi zgniłe, dach cały zgniły.

2. Druga chałupa w którey mieszka Stanisław Marciniak półrolnik z drzewa kostkowego w węgły, komin lepiony, dach słomiany, przyciesi zgniłe, potrzebuiąca nowego przestawienia. Obora z staynią i chlewem z drzewa kostkowego, dachy zgniłe, przyciesi zgniłe. Stodoła z drzewa kostkowego słomą kryta o iednym klepisku w średnim stanie.

3. Trzecia chałupa pusta po półrolniku wyszłym z drzewa kostkowego, chlewem, staynią i oborą z takiegoż drzewa, słomą kryta, komin chałupy lepiony. Wszystko z powodu starości zgnicia drzewa i dachów zawaleniem grozi. Do tey chałupy należy stodoła z takiegoż drzewa, słomą kryta o iednym klepisku z drzewa iak wyżey w średnim stanie.

4. Czwarta chałupa w którey mieszka Jan Sobczak z drzewa kostkowego stara, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, komin lepiony, dach słomiany zgniły, chlewy, obora i staynia także z drzewa kostkowego spruchniałe, dachy słomiane zgniłe, całkiem nowego odbudowania potrzebuią. Stodoła z spichlerzem w węgły z drzewa kostkowego słomą kryta o iednym klepisku, dach zły.

5. Piąta chałupa w którey mieszka Piotr Kania półrolnik z drzewa kostkowego, przyciesi zgniłe, dach zgniły, komin lepiony, chlewy, staynia i obora zgniłe, wszystko zawalaiące się. Stodoła o iednym klepisku, przyciesi zgniłe, dach słomiany zgniły, z drzewa kostkowego stawiana.

6. Szósta chałupa w którey mieszka Tomasz Szczepaniak z drzewa kostkowego, do którey należą staynia, obora i chlew tudzież stodoła, w stanie takim iak pod numerem piątym wyrażono.

7. Siódma chałupa w którey mieszka Filip Bieniek z drzewa kostkowego stara, przyciesi zgniły, dach zły, ściany pokrzywione, stodoła takoż z drzewa kostkowego stara, przyciesi zgniły, dach zły, komin lepiony. U chałupy obora, staynia i chlew z takiegoż drzewa pod słomą w średnim stanie.

8. Osma chałupa w którey mieszka Bonawentura Dziedziczak sołtys, w złym stanie będąca, z którey nie robi żadnych robocizn dworowi, tylko powinności ....., dach słomiany, komin lepiony złe.

9. Dziewiąta chałupa w którey mieszka Kazimierz Perek? zagrodnik z drzewa kostkowego w węgły, komin lepiony, przyciesi zgniły. Stodoła, staynia i obora i chlew z takiegoż drzewa pod słomą, wszystko grozi zawaleniem, potrzebuie nowego odbudowania.

10. Dziesiąta chałupa w którey mieszka Andrzey Sroka półrolnik, z staynią, oborą, chlewem i stodołą, z drzewa kostkowego pod słomą w stanie iak ad numero dziewięć.

11. Jedenasta chałupa w którey mieszka Piotr Sobczak półrolnik, z drzewa i w stanie iak ad numero dziewięć z stodołą, oborą, staynią i chlewem.

12. Dwunaste - Młyn wodny, któren do Dzierżawcy folwarku Baryczy nie należy, iest onego wieczystym Dzierżawcą Krysztof Gedel, płacący czynsz co rocznie do dominium Łask wprost.

Kolejno opisano zasiewy i powinności włościan na Folwarku Barycz.

Folwark z wsią Wronowice.

Dwór
maiący długości łokci trzydzieści, szerokości łokci czternaście, wysokości łokci cztery, z drzewa rzniętego w węgieł, ściany wszystkie wewnątrz i zewnątrz na kliniki wylepione i otrynkowane, z gankiem pod dwoma filarami drewnianemi, dach gontami kryty, w części reperowany, zupełnie zły, przyciesi zgniłe. Wniyście do sieni z drzwi składanych dubeltowych z zamkiem, kluczem na zawiasach i hakach żelaznych. W sieni podłoga z tarcic zła, pułap dobry, wchodząc na prawą strone do pokoju są drzwi składane szalowane z zamkiem i kluczem, hakami, zawiasami żelaznemi, dwiema szufryglami i haczykiem, zamek potrzebuiący reperacyi, okien dwa w których cztery szyby wybite z okiennicami, podłoga i pułap w średnim stanie, kominek i piec z cegły potrzebuiący przestawienia. Idąc na prost pokoik mały z podobnemi drzwiami i okuciem, brakuie iednego haka, okno iedno, szyby stłuczone maiące, okiennica podwójna z okuciem, podłoga dobra. Z pierwszego pokoju wchodząc na lewo drzwi takież same składane, z zamkiem, antabą potrzebuiącą reperacyi, okien dwa po szyb cztery z tych dwie stłuczone, podłoga dobra, kominek kapiasty?, pułap dobry. Z tego pokoju drzwi do sieni składane szalowane na zawiasach i hakach żelaznych z zamkiem i kluczem dobrem, z szufryglem iednym, haczykami dwiema. W sieni podłoga zła, z tey sieni na prawo drzwi do komory przystawioney maiącey długości łokci siedm i pół, szerokości łokci siedm i pół, wysokości łokci trzy w słupy z drzewa rzniętego, gontami kryta, drzwi składane na zawiasach żelaznych i hakach, z wrzecązem, bez podłogi, pułap dobry, w którym drzwi na góre z dwiema zawiasami żelaznemi. Z teyże komory drzwi poiedyńcze do ogrodu owocowego na zawiasach, hakach, między dachami renna, komora ta w średnim stanie. Wracaiąc od fruntu z sieni do sionki wprost drzwi poiedyńcze na zawiasach i hakach żelaznych, wchodząc od fruntu na lewą stronę do pokoju salą zwanego, drzwi podwóyne szalowane na zawiasach i hakach żelaznych z zamkiem szufryglami, kominek angielski dobry z blachą i piecem w którym się z kuchni pali, ogrzewaiącym dwa pokoje. Z pokoju pułap dobry podłoga potrzebuie reperacyi, okna cztery, w tych czterech szyb brakuie z okiennicami składanemi na zawiasach żelaznych z szrubami. U okien brakuie pięć zawias, drzwi do drugiego pokoju składane, szalowane na zawiasach, hakach żelaznych z wrzecązem, w nim okno iedno, w którym trzech szyb brakuie, podłoga potrzebuiąca reperacyi, kominek i szabaśnik w średnim stanie. Z tego pokoju na lewą drzwi szalowane, podwóyne na zawiasach i chakach żelaznych z zamkami i kluczem w którym podłoga z cegły, pułap dobry, okno iedno w którym dwóch szyb brakuie, ściany wewnątrz nie otrynkowane. W ścianie tylney od komory wschody na góre.

2. Dwór stary z powodu starości zupełnie w połowie zapadły potrzebuie nowego odbudowania, drzewo zaś zgniłe do żadnego użytku prócz opału posłużyć nie może.

3. Karmnik maiący długości łokci sześć i pół, szerokości łokci pięć i pół, wysokości dwa i pół łokcie, pod słomą, zdezelowany, do żadnego użytku nie zdatny.

4. Kurnik z pięcioma otworami w części z nowego, w części starego drzewa postawiony, niedokończony, z dwiema drzwiami i w dwóch przedziałach z podłogą, bez dachu i pułapu i bez troyga drzwi.

5. Staynia z wozownią maiąca długości łokci trzydzieści sześć, szerokości łokci trzynaście, wysokości łokci cztery, z drzewa rzniętego w słupy, słomą kryty, wniyście do pierwszey stayni od ogrodu poprzedaią drzwi na biegunach z wrzecązem i skoblami żelaznemi, z żłobami, drabinami, do stayni od strony drugiey drzwi na biegunach z wrzeciążem i szkoblami żelaznemi. W środku tych staien iest wozownia z dwiema wrotami składanemi z tarcic na biegunach zamykaiącemi się na wrzeciąże, drzwi, wrota złe, przyciesi zgniły, ściany pokrzywione, cały budynek potrzebuie przestawienia, dach zły.

6. Spichrz maiący długości łokci dwadzieścia ieden, szerokości łokci czternaście, wysokości łokci cztery z drzewa rzniętego, podmurowany cegłą, w węgieł, dach częścią gontami, częścią słomą pokryty potrzebuiący reperacyi, wniyście do pierwszego przedziału od strony dworu poprzedzaią wschody, drzwi na zawiasach i hakach, z zamkami i skoblami dwiema, wrzecązem, kluczem od zamka, pułap i podłoga w średnim stanie. W drugim przedziale od stodoł wchodzi się drzwiami zpodobnemże okuciem będącemi, w tym znayduie się do sypania zboża cztery przegrody z bali rzniętych, wschody na góre dobre, w szczytach drzwiczków dwoie na zawiasach żelaznych z haczykami, prągieł? zgniła a cała budowa w średnim stanie.

7. Spichlerz stary maiący długości łokci czternaście, szerokości łokci dwanaście, wysokości łokci cztery, dach słomą kryty z drzewa kostkowego, w słupy postawiony, do tego wchodząc drzwi na zawiasach i hakach wrzeciążem łańcuszkowym i skoblem, w środku bez podłog, pułap z tarcic gliną wylepiony w złym stanie, przyciesi zgniłe.

8. Stodoła o trzech klepiskach maiąca długości łokci dziewiędziesiąt pięć, szerokości łokci czternaście i pół, wysokości łokci cztery w węgieł, z drzewa rzniętego, słomą kryta, z sześcioma wierzejami dwuskrzydlastemi, od fruntu z wrzeciązami, szkoblami żelaznemi od środka na klamki drewniane zamykaiącemi się, przyciesi zgniłe, wrota wszystkie złe potrzebuią przerobienia nad przyciesiami ściany murszałe, powykrzywiane, słupy środkowe niektóre wypadły, potrzebuią przestawienia.

9. Owczarnia z dwiema wystawami w szczytach maiąca długości łokci sześćdziesiąt trzy, szerokości łokci siedmnaście, wysokości łokci trzy w węgieł, dach kryty od dołu dwiema szorami gontem, a w reszcie słomą, drzwi poiedyńczych dwoie na biegunach z wrzecążami i szkoblami i tyleż wrot składanych w szczytach na biegunach, pułap z okrąglaków łupanych z polepą, dach zły, podmurowania popsute, w średnim stanie.

10. Obora z drzewa rzniętego w części starego w części nowego, słomą kryta w średnim stanie, drzwi dwoie na biegunach na skoble zamykaiące się, pułap z żerdzi łupanych, żłobów pięć, podłogi w średnim stanie.

11. Lamus obok obory przestawiony na chlew, dach słomą kryty, ściany powykrzywiane, drzwi na biegunach, w średnim stanie.

12. Gorzelnia maiąca długości łokci trzydzieści cztery, szerokości łokci czternaście, wysokości łokci trzy i pół, z drzewa rzniętego na podmurowaniu,okien z fruntu trzy potłuczone, z tyłu dwa dobre bez otwierania, drzwi na biegunach, kotliny w środku zruynowane, komin murowany, dach gontami kryty, w środku po prawey stronie wchodząc z fruntu, iest izba z komorą, z piecem, kominkiem, podłogą. Przy tey gorzelni od tyłu iest studnia z żurawiem do wody ocembrowana na drzewem. Podobnaż studnia znayduie się w dziedzińcu stara.

13. Dom o czterech izbach, maiąca długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci dwanaście, wysokości łokci trzy i pół, dach słomą kryty zły, stawiany w węgieł z drzewa kostkowego. Wchodząc do niego drzwi na biegunach, piec i kominek z cegły w którym okna potłuczone, mało szyb całych się znayduie. Od sieni idąc na lewo drzwi na biegunach, piec, kominek z cegły, pułap w średnim stanie, z drugiey strony są podobnież dwie izby po iednym oknie bez szyb całych, komin cały lepiony z nadmurowaniem, cała ta budowla potrzebuie reperacyi.

14. Karczma z wiazdem przy trakcie z Lutomierska do Łasku maiąca długości domu łokci trzydzieści, szerokości łokci czternaście, wysokości łokci cztery, wiazdu długości łokci dwadzieścia, szerokości łokci czternaście, wysokości łokci trzy i pół, w węgieł z drzewa rzniętego wybudowana, do którey przystawiona staynia, dach zły gontami kryty, wniyście od fruntu wierzeje dwuskrzydlaste składane na biegunach z poręczą. Wniyście do izby szynkowney poprzedzaią drzwi na zawiasach żelaznych, pułap mieyscami zgniły z przyczyny złego dachu, podłoga zła, okien dwa, każde po szyb dwadzieścia cztery, z tych dwadzieścia trzy wybitych, komin murowany dobry. W izbie piec, kominek z cegły. Z izby wyżey opisaney drzwi na zawiasach i hakach żelaznych do komory z niey drugie drzwi na zawiasach i hakach żelaznych na dwór. Wracaiąc do sieni, drzwi do małey izdebki od wniyścia z strony prawey na zawiasach i hakach dwóch w tey podłoga reperacyi potrzebuiąca, piec, kominek i okno iedno potłuczone. Wiazd do stayni zaiezdney poprzedzaią wierzeje drugie składane od tyłu, na biegunach, nad któremi brakuie tarcic szczyt otwarty zasłonić maiących. Od fruntu przy wierzejach są drzwi małe z tarcic na zawiasach i hakach żelaznych. W środku przyiedney stronie żłob nad całą staynią dach zniszczony odkryty, przyciesi spruchniałe, podbitek i posowy na stayni nie masz.

15. Kuźnia maiąca długości łokci dziesięć, szerokości łokci ośm, z wystawą w węgieł z drzewa dartego, dach gontami kryty, zły, drzwi na biegunach, w niey komin murowany i kotlina kowalska.

16. Płoty i ogrodzenia z żerdzi łupanych około ogrodów i zabudowań, częścią w średnim, częścią w złym stanie w koły i słupy stawiane, potrzebuią przestawienia i nowych zrobienia.

Zabudowania wieyskie

17. Chałupa w którey mieszka Błażey Sroka półrolnik, z drzewa kostkowego, słomą kryta, komin lepiony, dach potrzebuie pokrycia, do tey chałupy należą stodoła o iednym klepisku, obora, staynią i chlewem z drzewa takiegoż, w średnim stanie.

18. Chałupa w którey mieszka Andrzey Wypłoś półrolnik, z drzewa kostkowego, słomą kryta, komin lepiony, w złym stanie. Stodoła, obora i chlewy z takiegoż drzewa pod słomą dobre.

19. Chałupa w którey mieszka Bartłomiey Szubski półrolnik, z drzewa kostkowego, komin lepiony, dach słomą kryty stary. Stodoła, obora z staynią i chlewy z takiegoż drzewa pod słomą w średnim stanie.

20. Chałupa w którey mieszka Błażey Filipiak półrolnik, z drzewa kostkowego w węgły, dach słomą kryty, komin lepiony, przyciesi spruchniałe, chlewy i obora z staynią zawalaią się. Stodoła z drzewa kostkowego w węgły pod słomą, w średnim stanie.

21. Chałupa w którey mieszka Alexy Matusiak z drzewa kostkowego pod słomą, komin lepiony, przyciesi zgniłe, inne budynki gospodarskie iako to staynia z oborą, chlewami i stodoła spustoszone, nowego odbudowania potrzebuią.

22. Przy placu po spaloney chałupie pozostałym, w którey mieszkał Antoni Chudera zagrodnik, chlewy, obory, w bardzo złym stanie, stodoła zaś w średnim wszystko z drzewa kostkowego pod słomą.

23. Chałupa w którey mieszka Kasper Bednarek sołtys, płacący czynsz do dworu Łask, nie robiący pańszczyzny a budowle swym kosztem utrzymuie.

24. Chałupa dwoiaki w którey mieszka Józef Borkowski, z drzewa kostkowego stara, przyciesi zgniłe, dach dranicami kryty, zły, komin lepiony, stodoła, obora, chlewy pod słomą, z takiegoż drzewa w średnim stanie.

25. Chałupa w którey mieszka Wincenty Okłas? półrolnik, z drzewa rzniętego pod słomą, komin lepiony, stodoła, obora pod słomą, z takiegoż drzewa pod słomą w dobrem stanie.

26. Chałupa w którey mieszka Józef Szubski półrolnik z drzewa kostkowego pod słomą, komin lepiony, dach zły, przyciesi zgniłe, stodoła, obora, także pod słomą z takiegoż drzewa stare, złe.

27. Chałupa w którey mieszka Maciey Szeliga półrolnik, z drzewa różnego, stara, słomą kryta, komin lepiony. Stodoła, obora, staynia stare, złe, pod słomą.

28. Chałupa w którey mieszka Stanisław Kaczmarek zagrodnik i Mikołay Cieślak półrolnik, stara, spruchniała, dach zły, komin lepiony, stodoła, obora, staynia, stare spruchniałe i dachy złe.

29. Chałupa w którey mieszka Jan Kłos półrolnik z zabudowaniami w stanie iak ad N. 28 wyrażono.

30. Chałupa w którey mieszka Błażey Stefaniak, z drzewa rzniętego pod słomą, komin lepiony. Stodoła, staynia i chlew z takiegoż drzewa, pod słomą wszystko w złym stanie.

31. Chałupa dwojaki w którey mieszkaią Jakub Woszczak i Wawrzyniec Gayda, w węgły, pokryta od dołu dranicami a wreszcie słomą, dach zły, komin lepiony, stodoła z okrąglaków pod słomą w średnim stanie, obora niedokończona.

Potem opisano zasiewy folwarczne i ogród owocowy, włościan i ich powinności w wsi Wronowice.

Wieś z Folwarkiem Wesółka
Zabudowania Folwarczne


1. Dom mieszkalny dwór zwany z drzewa rzniętego w węgły, zewnątrz i wewnątrz na kliniki gliną wylepiony z gankiem i gontami kryty, dach zgniły, przyciesi zgniłe, podłogi złe, komin murowany, wniyście do sieni poprzedza ganek na dwóch słupach stoiący i drzwi na zawiasach i hakach dwóch z klamką, wrzecążem i szkoblami oraz ryglem. Nad temi drzwiami okienka o szybach 3ch, do pokoju z lewey strony drzwi oszalowane, składane, na zawiasach, chakach czterech, zamkiem, antabą, kluczem. W tym pokoju okien trzy po szyb sześć złych z okiennicami składanemi również okutemi, podłoga z tarcic, piec ogrzewaiący dwa pokoie, z tegoż pokoju drzwi do drugiego na zawiasach i hakach żelaznych z zamkiem, antabą i kluczem, okno iedno całe, kominek kaflowy, podłoga z tarcic popsuta. Wracaiąc do sieni na prawą ręke, są drzwi składane na zawiasach i hakach czterech z zamkiem, antabą i kluczem do pokoju w którym okien dwa potłuczonych z okiennicami poiedyńczemi i przechodnikami żelaznemi, podłoga z tarcic, kominek szafiaty. Do alkierza wchodząc są drzwi poiedyńcze na zawiasach i hakach dwóch, z haczykiem w tym okno iedno o szybach całych ośmiu, podłoga zła, posowa na całym domu z tarcic. Do sionki są drzwi ordynaryine na biegunach drewnianych z tey drzwi takież na zawiasach na ogród. Cała budowla w średnim stanie, dachu nowego potrzeba i nowych przyciesi tudzież wewnętrzney reperacyi.

2. Dom oficyna zwany z drzewa rzniętego w węgieł wybudowany, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, pokrzywione, komin murowany, okna potłuczone, dach dranicami kryty, zgniły. Cały ten budynek nie użyteczny, potrzebuie nowego odbudowania.

3. Chlewy z drzewa obrabianego, o dwóch przedziałach pod słomą, dach zgniły, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, pokrzywione, grożą zawaleniem, potrzeba takowych nowego odbudowania.

4. Stodoła z drzewa rzniętego w węgieł odbudowana, dach pod słomą, wrota zdezelowane, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, nowego odbudowania potrzebuie.

5. Owczarnia i obora, przyciesi zgniłe, dach częścią gontami, częścią słomą kryty, zły, bez podmurowania, ściany pokrzywione, zawaleniem grożące, nowego odbudowania potrzebuią.

6. Stodoła druga o iednym klepisku z drzewa kostkowego w węgły, przyciesi zgniłe, dach słomiany, stary, potrzebuie przestawienia za dodaniem materyału w mieysce zepsutego.

7. Spichlerz z drzewa kostkowego w węgieł dach słomą pokryty, zły, drzwi na zawiasach i hakach, z zamkiem i kluczem żelaznym, w środku przedziały z bali ośmiu, podłoga, posowa, wschody, na góre, cała ta budowla potrzebuie reperacyi.

8. Studnia balami wycembrowana z żurawiem, sochą i korytem do poienia bydła.
Zabudowania gospodarskie powyż wyrażone oprócz spichlerza bez nowego odbudowania onych, do dalszego użytku posłużyć nie mogą.

Zabudowania wieyskie

1. Chałupa o czterech izbach z drzewa rzniętego w węgieł z komorami z bali czterocalowych, bez podmurowania, bez posów i dachu, komina, okien, zaczęta przez przeszłego Dzierżawcę, niedokończona.

2. Chałup pięć z drzewa kostkowego, zupełnie zniszczone, zawaleniem grożące, z kominami lepionemi, potrzebuiące nowego odbudowania.

3. Stodoł trzy zagrodniczych, z których dwie przestawione z starego drzewa, a iedna zupełnie zła.

Potem opisano zasiewy folwarczne i posadę włościan w Wesółce.

Wieś z Folwarkiem Wiewiórczyn
Zabudowania Folwarczne


1. Dom folwarczny drewniany, częścią słomą, częścią gontami kryty, stary z drzewa rzniętego, przyciesi zgniły, w środku po prawey stronie wchodząc z fruntu stancyi dwie, okien dwie, drzwi poiedyńczych dwoie bez zamku na zawiasach i hakach z chaczykami, przystawiona komora trzecia z podłogami złemi, dwa piece szafiate, w tyle okien dwa, po lewey stronie wchodząc z fruntu stancya z komorą bez podłog, kominek i piec do ogrzewania z cegły, okien dwa bez okiennic, komin murowany, wszystko stare, zdezelowane, drzwi na biegunach troie, bez zamków i kluczy z drewnianemi klamkami. Przy tem domu w lewym szczycie wchodząc przystawiony chlew stary przykryty słomą, z drzewa łupanego, drzwi na biegunach z desek. Cały ten budynek stary, spruchniały nowego odbudowania potrzebuie.

2. Dom zwany stara gorzelnia z drzewa rzniętego, przyciesi zgniłe, dach słomą i gontami kryty, ściany pokrzywione, dach zaklęsły, komin murowany, w tyle ściany wyprężane, spruchniałe, drzwi na biegunach ośm, piecy dwa, kominek ieden, podłogi i pułapy stare, spruchniałe, okien w tyle dwa, potłuczone, na fruncie okien cztery także potłuczone, iedno z tych deskami zabite. Cały ten budynek chcąc go mieć użyteczny potrzebuie nowego odbudowania.

3. Obora z drzewa rzniętego w węgły, stara, dach dranicami pokryty, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, drzwi na biegunach czworo potrzebuie przestawienia.

4. Owczarnia z drzewa różnego przy którey przystawiona obora i staynia z takiegoż drzewa, dach słomiany zgniły, przyciesi zgniłe, ściany zupełnie spruchniałe, cały ten budynek zawala się i do żadnego użytku posłużyć nie może, w mieysce którego nowy odbudować potrzeba.

5. Spichrz z drzewa kostkowego częścią słomą, częścią gontami kryty na podmurowaniu z kamieni polnych, drzwi podwóyne z zamkiem i kluczem na czterech zawiasach żelaznych, podłoga nadpsuta, koyce, pułap i cały budynek w średnim stanie.

6. Stodoły dwie o trzech klepiskach z drzewa kostkowego w węgły, dachy słomą kryte, wrot na biegunach sześć, u poiedyńczey stodoły przyciesi zgniłe, dach spruchniały, stary, u podwóyney stodoły czworo wrot podwóynych nowych, przyciesi nowe kosztem dzisieyszego Dzierżawcy zrobione i podłożone, ściany spruchniałe popodpierane.

Zabudowania wieyskie

7. Chałupa w którey mieszka Jan Cieszewski półrolnik, stara z drzewa kostkowego w węgieł stawiana pod słomą, komin lepiony, stodoła o iednym klepisku. Obora i chlewy z takiegoż drzewa pod słomą przyciesi, zgniłe stare, potrzebuie nowego odbudowania.

8. Chałupa w którey mieszka Szczepan Małolepszy zagrodnik, z drzewa rzniętego i łupanego, komin lepiony, słomą kryta. Stodoła i chlewy z oborą z drzewa łupanego pod słomą w średnim znayduiące się stanie.

9. Chałupa w którey mieszka Józef Szubski zagrodnik, z drzewa rzniętego, pod słomą, komin lepiony. Stodoła pod słomą z drzewa łupanego w złym stanie.

10. Chałupa w którey mieszka Jakub Pałuszny półrolnik, z drzewa kostkowego w węgły, komin lepiony, dach słomą kryty. Stodoła i chlewy z oborą, z takiegoż drzewa pod słomą, wszystkie stare, spruchniałe, nowego odbudowania potrzebuią.

11. Chałupa w którey mieszka Kazimierz Zbych, z drzewa kostkowego w węgły stawiana, słomą kryta, komin lepiony, stodoła, obora i chlewy z takiegoż drzewa, pod słomą, wszystko stare, spruchniałe, nowego odbudowania potrzebuią.

12. Chałupa w którey mieszka Kasper Nawrocki dwudniowy, stara z drzewa kostkowego w węgły stawiana, o dwóch izbach, słomą kryta, komin lepiony, potrzebuie nowego odbudowania.

13. Chałupa w którey mieszka Mateusz Zbych zagrodnik, z drzewa kostkowego w węgły stawiana, stara, słomą kryta, komin lepiony, ściany i przyciesi zgniłe, powykrzywiane, nowego odbudowania potrzebuie.

14. Chałupa dwoiaki przy trakcie w którey mieszka Woyciech Wolski zagrodnik i Sobestyan Galusik dwudniowy, z drzewa starego, dach dranicami kryty, komin lepiony.

15. Chałupa podwóyna na EMELINIE z drzewa kostkowego stara, dach słomą kryty, komin lepiony, w którey mieszkaią Łukasz Skonieczny i Franciszek Wyrzut?

16. Dwa domy czynszowników przy trakcie z drzewa rzniętego w węgły pod gontami, z kominami lepionemi w których mieszkaią Frydrych Krygier i Jan Szulz, którzy płacą czynsz do dominium Łask i budynki swym kosztem utrzymuią.

17. Młyn nowy wodny w którym mieszka czynszowy onego posiadacz Woyciech Mański, płacący czynsz do dominium Łask, i budynki swym kosztem utrzymuiący. Młyn ten położony w łęgu między łąkami wronowskiemi, a należący do folwarku Wiewiórczyna.

Potem opisano zasiewy folwarczne i posadę włościan w Wiewiórczynie.

Daley stosownie do żądania W. Edwarda Kręskiego Naddzierżawcy Ekonomii Iwanowice, w Pankach mieszkaiącego, Administratora Majętności Łaskiey przystąpiono do opisania zamku łaskiego, czyli dworu i iego zabudowań.

1. Zamek Łaski, czyli dom mieszkalny z drzewa rzniętego na podmurowaniu z cegły, z gankiem na dwóch filarach murowanych opieraiącym się z wschodami podwóynemi na ganek z którego wniyście do zamku, z dwiema przystawkami, iedna w mur pruski, a druga masiv murowana, w którym zamku mieści się przedpokoi dwa, z oknami nad drzwiami. Pokoi dziesięć z przystawkami, razem drzwi podwóynych na zawiasach i chakach z zamkami czternaście, u których tylko kluczy cztery. Drzwi poiedyńczych na zawiasach i chakach dziesięć N. 9 bez zamków, okien z okuciem czternaście, okien bez okucia dwa, okiennic podwóynych dwanaście na zawiasach i chakach, okiennic poiedyńczych iedna, piecy kaflanych trzy, piecy ceglanych kątowych cztery, kominów dwa szafiatych, kuchnia iedna z kotliną i kapturem, w którey podłoga kosztem W. Administratora dzisieyszego Wgo Kręskiego nowa dana, schowań dwa, kominów nad dach wyprowadzonych pięć murowanych, piwnic murowanych pod zamkiem cztery, do których dwa wchody, ieden z pod ganku a drugi w szczycie od ogrodu owocowego, z drzwiami dwoma podwóynemi na zawiasach na kłotki zamykaiące się, podniebienia w tych piwnicach popękane. W tym zamku w pokoiach iest podłoga w średnim stanie, a w iednym posadzka zwyczayna. W niektórych pokoiach tego zamku i przedpokojach iest podpitka płocienna stara zła przez szczury powygryzana za którą się gnieżdżą, ściany drewniane w tym zamku spruchniałe i przyciesi także, dach gontami kryty zły, wewnątrz i zewnątrz zamek ten wylepiony gliną na kliniki, w środku otrynkowany, a zewnątrz wapno w około z gliną odpada. Zamki u drzwi które są bez kluczy zdezelowane, stare.

2. Dom stary dwór zwany zupełnie zdezelowany z drzewa rzniętego w węgły, gliną na kliniki wylepiany, dach pod gontami, bez okien, bez podłog, bez posowy i podpitek, bez kominków i pieców, bez drzwi, co wszystko z powodu starości zniszczone, kominy dwa główne murowane, nad dach wyprowadzone, w całym tym budynku drzewo zupełnie spruchniałe, przyciesi zgniły, narożniki wygniły, i cały ten budynek grozi zawaleniem, do żadnego użytku nie zdatny, iedynie niektóre drzewo na opał posłużyć może.

3. Staynia z wozownią z wystawą z drzewa rzniętego w węgły stara spruchniała z iednemi wrotami i iednemi drzwiami staremi na biegunach zruynowanemi, przyciesi zgniły, ściany spruchniałe pokrzywione, dach gontami kryty zły. Przy tey stayni przybudowana stodoła z dwiema wrotami, mała z drzewa rzniętego pod dranicami w średnim stanie.

4. Obora po za tą stodołą z drzewa rzniętego w węgły pod gontami przyciesi zgniły, ściany spruchniałe, dach zły, drzwi na biegunach.

5. Kurniki w tyle zamku będące z drzewa rzniętego, w słupy z czterema przedziałami, czteroma drzwiami na biegunach, dach gontami kryty, w dobrym stanie.

6. Zaczynaiąc od mostu aż do zamku nad ogrodem owocowym dawnieysze ogrodzenie zwaliło się w mieysce którego dzisieyszy Administrator W. Kręski wystawił na podmurowaniu z cegły wapnem obrzuconym z filarami murowanemi sztachety trzydzieści oddziałów, z dwiema bramami sztachetowemi na zawiasach i hakach podwóynie otwieraiących się z zasuwami żelaznemi i szufryglami kosztem swoim i te sztachety oddzielaią ogród od dziedzińca.

środa, 25 sierpnia 2021

Inwentarz Rudniki (1843)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Karola Trzaskowskiego w Warcie z roku 1843, akt nr 80. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu) Inwentarz przepisał Piotr Tameczka.

"Działo się w wsi Rudnikach w Okręgu Wartskim Powiecie i Gubernii Kaliskiej położonych we dworze dnia pierwszego / trzynastego Marca tysiąc ośmset czterdziestego trzeciego roku."

Przed Karolem Trzaskowskim Rejentem Kancellaryi Okręgu Wartskiego w Gubernii Kaliskiej stawił się Franciszek Żychliński opiekun nieletnich dzieci po Karolu i Ludwice z Żychlińskich Kossowskich. Franciszek Żychliński domaga się sporządzenia spisu pozostałości po zmarłym w Rudnikach Karolu Kossowskim.


Wykaz Zabudowań Dworskich i Wieyskich D. Rudniki.

Wyszczególnienie

W Rudnikach budynki dworskie

1. Dwór drewianny gątami pokryty 1.
2. Officyna drewianna gątami pokryta 1.
3. Lamus ze sklepami murowany masiv gątami pokryty i przytymże orenżerya 1.
4. Gorzalnia murowana dachówką i gatami pokryta 1.
5. Kierat przy Gorzalni ściany i dach deskami obite 1.
6. Stajnia murowana gątami pokryta 1.
7. Folwark drzewianny gątami pokryty 1.
8. Chlewy drzewianne słomą pokryte 1.
9. Obory murowane słomą pokryte 1.
10. Owczarnia murowana słomą pokryta 1.
11. Stodoła w słupy murowane słomą pokryta 1.
12. Stodoła masiv murowana słomą pokryta 1.
13. Szopa na zboże bez ścian słoma pokryta 1.
14. Spichlerz drzewianny słomą pokryty 1.
15. Szopa na cegłe słomą pokryta 1.
16. Szopa na siano słomą pokryta 1.
17. Kuźnia murowana gotyckiem sposobem 1.

W Rudnikach budynki wiejskie

1. Chałup drzewiannych słomą pokrytych 26.
2. Chałup murowanych w reglówkę słomą pokrytych 4.
3. Chałup murowanych masiv słomą pokrytych 2.
4. Chałup drzewiannych gątami pokrytych 1.
5. Stodół drzewiannych słomą pokrytych 20.
6. Karczma murowana gątami pokryta 1.

Folwark Karolewo budynki dworskie

18. Dom murowany słomą pokryty.
19. Owczarnia murowana słomą pokryta.
20. Stodoła w słupy murowana słomą pokryta.

Folwark Karolewo budynki wieyskie

7. Stodołka wraz z oborami drzewianna pokryta słomą.

Wielkopole budynki dworskie

21. Dom murowany słomą pokryty.
22. Owczarnia drzewianna słomą pokryta.
23. Stodoła w słupy murowane pokryta słomą.

Wielkopole budynki wieyskie

8. Stodołka drzewianna wraz z oborami pokryta słomą.

Pustkowie budynki wieyskie

9. Młyn razem z mięszkaniem gątami kryty drzew.
10. Chałupa drzewianna słomą kryta.
11. Obora drzewianna słomą kryta.
12. Stodoła drzewianna słomą kryta.
13. Obora drzewianna słoma kryta.

Osowiec budynki wieyskie

14. Karczma drzewianna gątami pokryta.
15. Obora drzewianna słomą pokryta.
16. Stodoła drzewianna słomą pokryta.
17. Szopa drzewianna na siano słomą pokryta.
18. Kuźnia drzewianna gątami pokryta.
19. Karczma drzewianna słomą pokryta.
20. Stodoła drzewianna razem z oborą słomą pokryta.

Przywidz budynki wieyskie

21. Karczma drzewianna słomą kryta.
22. Stodoła razem z oborą drzewianna słomą pokryta.

Poza szczegółowym opisem pozostałości po zmarłym Karolu Kossowskim przedstawiono także wykaz czynszów i danin przypadających na kolonistów. Przytaczam tylko ich nazwiska.

1. Osowiec
Józef Wawrowski, Antoni Chmielecki, Woyciech Marcinkowski, Bogumił Purz, Andrzey Purz, Jan Jankowski, Jan Balcerowski, Michał Muszyński, Józef Matuszewski, Jan Skrobieranda, Jan Kwaśniewski, Piotr Fogt, Daniel Strauch, Walenty Trzepałkowski, Maryanna Klimczakowa, Józef Zachary, Bogumił Marciniak, Kazimierz Kornacki, Nepomucena Brzozowska, Mateusz Frątczak.

2. Przywidz
Józef Witosławski, Jan Szczubiałkiewicz, Łukasz Chaniecki, Mateusz Matuszewski, Konstanty Kwapiszewski, Adam Chęciński, Filip Człopa?, Antoni Woycieszczyk, Andrzey Bardeta, Tomasz Gurłowski, Szymon Stelmaszak, Mateusz Malinowski, Jan Rybicki, Jakób Rybicki, Szymon Sobanda, Kazimierz Ja...owicz, Marcin Marszałek.

3. Wielkopole
Piotr Chwiałkowski, Szymon Sadłowski, Waw. Słodziński, Jan Dąbrowski, Andrzey Garnczarek, Błażey Strzelczyk, Grzeg. Matczak, Marcin Dąbrowski.

Poddębina gmina Warta

 Dodałem informację z Notariusza Karola Trzaskowskiego http://sieradzkiewsie.blogspot.com/2013/05/poddebina.html

wtorek, 24 sierpnia 2021

Inwentarz Grabina (1830)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Kajetana Szczawińskiego w Szadku z lat 1830-31, akt nr 533. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu) Inwentarz przepisał Piotr Tameczka.


"Działo się w wsi Iwoniu Powiecie Szadkowskim Woiewództwie Kaliskiem w domu pod numerem czwartym dnia szóstego czerwca tysiąc ośmset trzydziestego roku."

Rejent Powiatu Szadkowskiego Kajetan Szczawiński przystąpił do spisania pozostałości po zmarłym w 1829 roku Wojciechu Zaborowskim, który był właścicielem 3/5 części dóbr Iwonia litera C. Do dóbr tych należał również folwark zwany Grabina. Żoną zmarłego była Marianna z Otockich Zaborowska.


Tytuł 1.Nieruchomości.

1.Pozostałe się trzy piąte części dóbr Iwonia w Powiecie Szadkowskim położone przez kontrakt urzędowy przed Bajerem Rejentem w Kaliszu na dniu 7. sierpnia 1828 roku pomiędzy ś. p. Wojciechem Zaborowskim Dziedzicem z jednej a Piotrem Duninem z drugiej strony zawarty do roku 1831 dnia So Jana temuż Duninowi przez zmarłego wydzierżawione za summę roczną na rok złotych tysiąc czterysta. Wszystkie te trzy piąte części nabył zmarły Wojciech Zaborowski od sukcessorów Otockich za summę złotych polskich piętnaście tysięcy jak dowodzi wykaz hypoteczny części litt. C.

2. Do tychże trzech piątych części dóbr Iwonia littera C. należy folwarczek nazwany Grabina, nowo przez zmarłego wyrudowany i zabudowany, na którym to folwarczku znajduie się:

a. Dworek z bali rzniętych dranicami pobity z podłogami, suffitami slusarską robotą, zdatny zupełnie do mieszkania. Mieści w sobie 2 pokoje, dwie sionki?, komorę i izbę czeladnią, komin duży i małe są masiv murowane, który iest oszacowany na złotych 1200.

b. Staynia z wozownią z rzniętych nowych bali nie pokryta i nie dokończona, wartująca złotych dwieście No 200.

c. Stodoła z starego drzewa przestawiona o jednem klepisku poszyta staremi snopkami, zupełnie do użytku zdatna z jednemi wrotami, wartująca złotych ośmdziesiąt No 89.

d. Stara oborka z rzniętych bali poszyta staremi snopkami z jednemi drzwiami, niegdyś chałupką nazwana, wartuiąca złotych z poprzednią stodołką pod litterą C. umieszczoną złotych 80, który folwarczek pozostała wdowa rachując od So Jana roku bieżącego na lat trzy po sobie idące wydzierżawiła W. Janowi Otockiemu za summę roczną złotych dwieście pięćdziesiąt No 250.

Następnie opisano wierzytelności i inwentarz żywy.


poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Inwentarz Inczew (1838)

Źródło inwentarza:
Dowody majątku Inczew. Księgi i akta hipoteczne Sądów w Sieradzu 839/1931. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.


"Działo się na Gruncie Dóbr Inczewa w Powiecie Wartskim Gubernii Kaliskiey położonych w Zamieszkaniu Dworskiem dnia 21 Listopada / trzeciego Grudnia 1838 roku."

Z powodu braku spłaty zadłużenia przez sukcesorów zmarłego Jana Zbijewskiego Komornik przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej Tomasz Kozłowski na żądanie Ignacego Siemiątkowskiego dziedzica dóbr Wojsławic przystąpił do zajęcia dóbr Inczewa na sprzedaż publiczną.

Po tym jak określono położenie i granice dóbr ziemskich Inczew z pustkowiem Panowice i karczmą Kopce przystąpił Komornik do dalszego opisania stanu dóbr.


Opis Zabudowań Dworskich i Wieyskich w Dobrach zaiętych znayduiących się.

I. Zabudowania Folwarku wsi Inczewa.

1. Dwór o 4ch pokojach, kredensie i sieni, zbudowany z drzewa w reglówkę i strychulec z gliną, z kominem murowanym, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 27, szerokości 14, wysokości 3 1/2.

2. Dom folwarczny z kuchnią dworską o 2ch izbach, kuchni i 3ch schowaniach, zbudowany z bali rzniętych w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 29, szerokości 15, wysokości 3 1/2. Cały ten dom zdezelowany zawaleniem grozi i niezamieszkalny.

W tle dworu i powyższego domu są dwa ogrody owocowe z różnych rodzaynych drzew się składaiące bez ogrodzenia. W ogrodzie za dworem jest piwnica w ziemi na jarzynę z cegły murowana, słomą pokryta, lecz zupełnie zdezelowana i zawalona.

3. Stodoła o 3ch klepiskach, zbudowana z bali rzniętych w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 97, szerokości 18, wysokości 5 1/2. Potrzebuie reperacyi przyciesi.

4. Stodoła o 2ch klepiskach, zbudowana z bali rzniętych w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 68, szerokości 18, wysokości 5 1/2. Potrzebuie reperacyi przyciesi.

5. Stodoła o 3ch klepiskach, zbudowana z bali rzniętych w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 63, szerokości 16, wysokości 5 1/2. Potrzebuie reperacyi przyciesi.

6. Spichrz, zbudowany z bali rzniętych w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 33 1/2, szerokości 12 1/2, wysokości 4. Potrzebuie nowego przestawienia.

7. Owczarnia z wystawami w końcach, zbudowana z bali rzniętych w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 69, szerokości 17, wysokości 4.

8. Staynie i wozownia, zbudowane z bali rzniętych w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 37, szerokości 20 1/2, wysokości 4.

9. Obory, zbudowane od dołu z bali a od góry w strychulce z gliny w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 69, szerokości 16, wysokości 4. Potrzebuie nowego przestawienia.

10. Sklep na kartofle w podwórzu, zbudowany w ziemi z cegły murowany, dach słomą kryty.

W podwórzu i przy dworze są dwie studnie drzewem ocembrowane, z których tylko jedna do użytku zdatna, a druga zdezelowana.

Zabudowania Wieyskie wsi Inczewa.

1. Chałupa o 2ch izbach, 2ch komorach i sieni, zbudowana z drzewa w słupy i strychulec z gliną z kominem lepionym, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 27 1/2, szerokości 13, wysokości 4. Potrzebuie reperacyi przyciesi.

2. Karczma o 3ch izbach, 2ch komorach i sieni, zbudowana z drzewa w słupy i strychulec z gliną z kominem lepionym, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 28 1/2, szerokości 15 1/2, wysokości 4.
Staynia wjezdna, zbudowana z drzewa w słupy i strychulec z gliną z kominem lepionym, a od dołu z bali, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 27, szerokości 14, wysokości 4 1/2. Potrzebuie wybicia i wylepienia ścian tudzież dania wrot, korytów itd.
Stodoła i chlewy, zbudowane z bali w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 12, wysokości 3 1/2.

3. Oleynia z mieszkaniem, zbudowana z drzewa i bale w słupy z kominem murowanym, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 20, szerokości 12, wysokości 4.

4. Kuźnia z mieszkaniem dla kowala, zbudowana z drzewa w słupy i strychulec z gliną z kominem murowanym, dach gątami kryty, długości łokci miary warszawskiey 17 1/2, szerokości 10 1/2, wysokości 3 1/2. Potrzebuie reperacyi przyciesi i dachu.

5. Chałupa o 2ch izbach, 2ch komorach i sieni, zbudowana z drzewa w słupy i strychulec z gliną z kominem murowanym, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 26, szerokości 11, wysokości 4. Potrzebuie reperacyi poszycia dachu.
Oborka, zbudowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 16, szerokości 8, wysokości 3.

6. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni, zbudowana z drzewa w słupy i strychulec z gliną z kominem lepionym, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 23 1/2, szerokości 9, wysokości 4.

7. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni, zbudowana z drzewa w słupy i strychulec z gliną z kominem lepionym, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 10, wysokości 4.
Stodoła, zbudowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 12, wysokości 3.
Obora, zbudowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 15, szerokości 9, wysokości 3.

8. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni, zbudowana z drzewa w słupy i strychulec z gliną, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 9, wysokości 4.
Stodoła, zbudowana z drzewa i bali w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 11, wysokości 4.

9. Chałupa o 1ey izbie, komorze i sieni, zbudowana z drzewa kostkowego na węgieł z kominem lepionym, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 20, szerokości 8 1/2, wysokości 3 1/2. Potrzebuie reperacyi przyciesi i dachu.  

10. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni, zbudowana z drzewa w słupy i strychulec z gliną z kominem lepionym, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 9, wysokości 4.
Obora, zbudowana z bali i dyli w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 15, szerokości 10, wysokości 3 1/2. Potrzebuie przestawienia.
Stodoła, zbudowana z dyli i żerdzi, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 9, wysokości 4.

11. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni łącznie z oborką i stodołką, chałupa zbudowana w strychulec z gliną a stodołka i oborka z bali w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 37 1/2, szerokości 9 1/2, wysokości 4.

12. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni, zbudowana z drzewa w słupy i strychulec z gliną, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 25, szerokości 10, wysokości 4. Potrzebuie reperacyi przyciesi i dachu.

13. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni, zbudowana z bali i drzewa ciosanego w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 25 1/2, szerokości 11, wysokości 4. Potrzebuie reperacyi przyciesi i dachu.

14. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni, zbudowana z drzewa i strychulec z gliną w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 27, szerokości 10, wysokości 3 1/2.
Stodoła, zbudowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 22, szerokości 12, wysokości 3.
Stodoła, zbudowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 22, szerokości 12, wysokości 3. Zawaleniem grozi.

15. Dom o 3ch izbach, 3ch komorach i sieni, zbudowana od dołu z bali a od góry w strychulec z gliną z kominem murowanym, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 31, szerokości 15, wysokości 4 1/2. Potrzebuie reperacyi przyciesi i dachu.
Obora i staynia, zbudowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 9, wysokości 3.
Stodoła, zbudowana z żerdzi w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 25, szerokości 12, wysokości 3.

16. Chałupa o 3ch izbach, komorze i sieni, zbudowana z drzewa ciosanego w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 25, szerokości 10 1/2, wysokości 3 1/2.
Obory, zbudowane z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 18, szerokości 9, wysokości 3. Potrzebuie przestawienia.
Stodoła, zbudowane z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 11, wysokości 3. Potrzebuie przestawienia.
Stodoła, zbudowane z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 30, szerokości 12, wysokości 3. Potrzebuie reperacyi przyciesi.

17. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni, zbudowana z drzewa w bale i strychulec z gliną w słupy z kominem murowanym, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 26, szerokości 10 1/2, wysokości 3 1/2.
Oborka, zbudowane z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 18, szerokości 8, wysokości 3. Zawaleniem grozi.

18. Chałupa o 1ey izbie, komorze i sieni łącznie z oborą i wozownią, chałupa zbudowana z drzewa ciosanego, a oborka i wozownia z dyli i balików, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 38, szerokości 9, wysokości 3 1/2.
Stodoła, zbudowana z bali w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 25, szerokości 10, wysokości 4. Potrzebuie reperacyi przyciesi.
 
19. Chałupa o 1ey izbie, komorze i sieni, zbudowana z drzewa ciosanego w słupy z kominem murowanym, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 9 1/2, wysokości 3 1/2.
Stodoła, zbudowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 28, szerokości 14, wysokości 3.
Oborka, zbudowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 16, szerokości 9, wysokości 3.

20. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni, zbudowana z drzewa w słupy i strychulec z gliną z kominem murowanym, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 26, szerokości 11 1/2, wysokości 3 1/2.
Oborka, zbudowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 14, szerokości 8, wysokości 3.
Stodoła, zbudowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 27, szerokości 14, wysokości 3.

21. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni z kominem lepionym, zbudowana w połowie z drzewa kostkowego na węgieł a w drugiey w strychulec z gliną, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 26, szerokości 11, wysokości 4.
Oborka, zbudowana z dyli w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 15 1/2, szerokości 9, wysokości 3.
Stodoła, zbudowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 35, szerokości 12, wysokości 3.

22. Chałupa o 2ch izbach, komorze i sieni łącznie z stayenką, zbudowana z drzewa w słupy i strychulec z gliną, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 31, szerokości 10, wysokości 4.
Oborka, zbudowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 14, szerokości 7, wysokości 3.
Stodoła, zbudowana z drzewa w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 26, szerokości 10, wysokości 3. Potrzebuie przestawienia.

III. Zabudowania Pustkowia Panowice.

23. Karczma o 4ch izbach i tyluż sionkach, zbudowana z drzewa w słupy i strychulec z kominem murowanym z surówki, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 30, szerokości 15, wysokości 4.
Stodoła, zbudowana z bali rzniętych w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 19, szerokości 10, wysokości 4.

24. Chałupa o 2ch izbach, 2ch komorach i sieni, zbudowana z drzewa kostkowego w słupy, dach słomą kryty, zdezelowana, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 10?, wysokości 3.
Stodoła, zbudowana z drzewa starego, dach słomą kryty, zawaleniem grozi, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 10, wysokości 3.

25. Chałupa o 2ch izbach i tyluż komorach, zbudowana z drzewa kostkowego, dach słomą kryty, zdezelowana, długości łokci miary warszawskiey 30, szerokości 10, wysokości 4.
Stodoła, zbudowana z drzewa i bali w słupy, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 34, szerokości 12, wysokości 3.

IV. Zabudowania Karczmy Kopiec zwaney.

26. Dom trojaki o 3ch izbach i tyluż komorach, zbudowana z drzewa w słupy i strychulec z gliną, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 30, szerokości 15, wysokości 4 1/2. Potrzebuie reperacyi przyciesi i dachu.
Stodoła, zbudowana z dyli łupanych, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 16, szerokości 12, wysokości 4.

Kolejno opisano inwentarz gruntowy, posadę włościan (wymieniono karczmarza Józefa Brąkowskiego, kowala Bartłomieya Gałęskiego), wysiewy, rozległość dóbr, podatki.


niedziela, 22 sierpnia 2021

Inwentarz Bugaj (1869)

Źródło inwentarza:
Dowody majątku Bugaj (gm. Błaszki). Księgi i akta hipoteczne Sądów w Sieradzu 839/1917. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.


"Działo się na folwarku Bugaj zwanym w Okręgu Wartskim Powiecie i Gubernii Kaliskiey dnia jedenastego / dwudziestego trzeciego sierpnia tysięcznego ośmsetnego sześćdziesiątego dziewiątego."

Z powodu braku spłaty zadłużenia przez właścicielkę folwarku Bugaj Teofilie Modlińską Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu urzędujący, Franciszek Rowecki na żądanie Marianny Kolitowskiej, wdowy po Franciszku Kolitowskim, w imieniu własnym i w imieniu nieletniej swej córki Wandy Magdaleny dwóch imion Kolitowskiej występującej oraz Stanisława Kolitowskiego sukcesora po zmarłym Franciszku Kolitowskim przystąpił do zajęcia folwarku Bugaj na sprzedaż publiczną.


Po opisaniu położenia i granic folwarku Bugaj opisał Komornik zabudowania dworskie.

1. Dwór zbudowany z drzew i cegły paloney i surówki, dach szkudłami i słomą kryty, o dwóch kominach, pięciu pokojach, jednego schowania, dwóch sieniach z wystawkami dwoma, przed sieniami na słupach drewnianych, długości arszynów 32, szerokości 20, wysokości 6. W tym dworze mieszka Teofila z Dąbskich Modlińska Konstantego Modlińskiego żona, właścicielka tegoż folwarku.

2. Z tyłu dworu dostawiona szopa zbudowana z drzewa, dach deskami kryty, długości arszynów 14, szerokości 10, wysokości 4.

3. Kloak o jednym przedziale, zbudowany z drzewa, dach deskami kryty, długości arszynów 2 1/2, szerokości 2, wysokości 4.

4. Sklep w ziemi przy dworze, zbudowany z drzewa, dach ziemią kryty, długości arszynów 8, szerokości 4, wysokości 1.

5. Sklep drugi w ziemi, zbudowany z drzewa, dach ziemią kryty, długości arszynów 8, szerokości 4, wysokości 1.

Ogród warzywny i owocowy przy dworze w którym mieści się drzewek młodocianych i owocowych wisien, gruszek, jabłoni około sztuk stu czterdziestu.

6. Sklep w ziemi w ogrodzie, zbudowany z drzewa, dach ziemią kryty, długości arszynów 12, szerokości 8, wysokości 4.

7. Stodoła o dwóch podwójnych klepiskach, zbudowana z drzewa, dach słomą kryty, długości arszynów 60, szerokości 14, wysokości 7.

8. Obora, stajnia, chlewy, kurniki i szopa pod jednym dachem, zbudowane z drzewa, dach szkudłami i słomą kryty, długości arszynów 60, szerokości 11, wysokości 4.

9. Studnia z żurawiem i okutem wiadrem w podwórzu.
Około ogrodu i zabudowań dworskich są płoty z żerdzi łupanych w parniki kołkami? zwiercane.

Kolejno opisano wysiewy zbóż.

Na folwarku tym nie ma żadnego włościanina, któryby posiadał grunta jak również żadnych służebności dla nikogo nie ma.

Potem opisano rozległość folwarku i podatki.


sobota, 14 sierpnia 2021

Inwentarz Wilkszyce (1822)

Źródło inwentarza:
Dowody majątku Wilkszyce. Księgi i akta hipoteczne Sądów w Sieradzu 839/2016. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.


"Działo się na gruncie wsi Wilxyce zwaney w Pcie i Wtwie Kaliskim położoney w zamieszkaniu dworskim dnia 17o paźdz. roku 1822."

Dobra Wilkszyce należące do Antoniego Kiełczewskiego z powodu ich zadłużenia i nie spłacenia zobowiązań zostały wystawione na przymusową sprzedaż. Jakub Słowikowski, Komornik Trybunału Województwa Kaliskiego przystąpił do opisania stanu dóbr.


1. Dwór z drzewa wystawiony, gliną wylepiony, dach szkudłami pokryty, składa się z pięciu pokoi mieszkalnych, 2 schowań, iedney sieni i kuchenki, reperacyi w ścianach i dachu potrzebuie, obeymuie długości łokci 38, szerokości 20, wysokości 4 1/2.

2. Sklep z drzewa wyrobiony w ziemi darnami pokryty.

3. Folwark z drzewa wystawiony, gliną wylepiony, dach słomą pokryty, składa się z iedney izby, komory, kuchni dużey i kuchenki w dobrym stanie wyreperowany, długości łokci 26, szerokości 8 1/2, wysokości 4.

4. Chlewy w bale i słupy stawiane, dach słomą pokryty, składa się z 5 przegród, każdey na drzwi na skoble, wrzecąg zamykanych, reperacyi w ścianach i przyciesiach potrzebuie, długości łokci 23, szerokości 5 1/2, wysokości 3.

5. Chlew drugi także w bale, słupy stawiany, dach słomą pokryty o dwóch przegrodach zamykanych, iak pierwsza reperacyi w ścianach potrzebuie, długości łokci 14, szerokości 7, wysokości 3.

6. Studnia drzewem wewnątrz ocembrowana, dach szkudłami pokryty lecz znacznie zdezelowany.

7. Obora w słupy z drzewa rzniętego stawiana, dach słomą pokryty, w dobrym stanie będąca, długości łokci 45, szerokości 13, wysokości 4.

8. Owczarnia z drzewa rzniętego w słupy stawiana, dach słomą pokryty, w dobrym stanie exystuie, długości łokci 45, szerokości 13, wysokości 4.

9. Staynia nowo wystawiona, składa się z dwóch stayni, w środku i wozowni dach słomą pokryty, zamykane na skobel i wrzecąg obeymuie długości łokci 24 1/2, szerokości 11 1/2, wysokości 4 1/2.

10. Spichrz stary w bale, słupy stawiany o dwóch schowaniach na zamek, wrzecąg zamykany, dach słomą pokryty, reperacyi w przyciesiach potrzebuie, długości łokci 18, szerokości 12, wysokości 4.

11. Stodoła o iednym klepisku w słupy z bali rzniętych stawiana, dach słomą pokryty, reperacyi w przyciesiach wymaga, obeymuie długości łokci 54, szerokości 16, wysokości 4.

12. Stodoła druga o dwóch klepiskach, w słupy z bali rzniętych stawiana, reperacyi w ścianach i przyciesiach potrzebuie, dach słomą pokryty, obeymuie długości łokci 60, szerokości 18, wysokości 5.

13. Chałupa z drzewa kostkowego stawiana składa się z dwóch izb i sieni, dach słomą pokryty, nowego przestawienia wymaga, obeymuie długości łokci 22, szerokości 9, wysokości 3 1/2.

14. Chałupa dwojaki w bale, węgły stawiana, dach słomą pokryty, składa się z dwóch izb i dwóch komór, w stanie mieszkalnym exystuie, obeymuie długości łokci 21, szerokości 7, wysokości 3.

15. Obora z dobieranego drzewa stawiana, dach słomą pokryty, reperacyi w ścianach i przyciesiach potrzebuie, długości łokci 21, szerokości 7, wysokości 3.

16. Stodoła o iednym klepisku, z dobieranego drzewa w bale, słupy stawiana, dach słomą pokryty, reperacyi w ścianach i przyciesiach potrzebuie, długości łokci 30, szerokości 12, wysokości 3 1/2.

17. Chałupa czyli drugie dwoiaki, w bale, słupy stawiane, dach słomą pokryty, składaią się z dwóch izb i dwóch komór, w dobrym stanie exystuią, długości łokci 25, szerokości 13, wysokości 4.

18. Obory dwie zupełnie zdezelowane nowego przestawienia wymagaią, gdyż wkrótce zawaleniem grożą.

19. Stodoła z drzewa dobieranego o iednym klepisku, dach słomą pokryty, reperacyi w ścianach potrzebuie, długości łokci 27, szerokości 12, wysokości 3 1/2.

20. Stodoła druga z drzewa obrabianego stawiana o iednym klepisku, dach słomą pokryty, reperacyi w ścianach potrzebuie, obeymuie długości łokci 27, szerokości 12, wysokości 3 1/2.

21. Chałupa czyli trzecie dwoiaki w balki, słupy stawiana, dach słomą pokryty, składa się z dwóch izb i 2ch komór, w dobrym stanie exystuie, obeymuie długości łokci 27 1/2, szerokości 16? 1/2, wysokości 4.

22. Obora z drzewa dobieranego stawiana, dach słomą pokryty, nowego przestawienia potrzebuie, długości łokci 15, szerokości 9, wysokości 2 1/2.

23. Stodoła z drzewa dobieranego, stawiana o iednym klepisku, dach słomą pokryty, reperacyi w ścianach potrzebuie, długości łokci 27, szerokości 10, wysokości 3 1/2.

24. Chałupa częścią z dobieranego drzewa stawiana, częścią gliną w ryglówkę oblebiana, dach słomą pokryty, składa się z iedney izby, komory i sieni, obeymuie długości łokci 22, szerokości 10, wysokości 3.

25. Obora z drzewa dobieranego stawiana, dach słomą pokryty, nowego przestawienia potrzebuie, długości łokci 15, szerokości 7 1/2, wysokości 3.

26. Stodoła w bale, słupy stawiana, dach słomą pokryty, reperacyi w ścianach potrzebuie, długości łokci 23, szerokości 13, wysokości 3.

27. Chałupa z drzewa dobieranego stawiana, dach słomą pokryty, składa się z iedney izby, komory i sieni, nowego przestawienia potrzebuie, obeymuie długości łokci 18, szerokości 8 1/2, wysokości 3.

28. Obora zupełnie zdezelowana, nowego przestawienia wymaga.

29. Stodoła z dobieranego drzewa stawiana, dach słomą pokryty, reperacyi w ścianach potrzebuie, długości łokci 23, szerokości 11, wysokości 3.

30. Chałupa z drzewa kostkowego stawiana, dach słomą pokryty, reperacyi w przyciesiach wymaga, długości łokci 17, szerokości 8, wysokości 3 1/2.

31. Wiatrak iak zwykle stawiany, deskami w koło obity.

Kolejno opisano inwentarze na gruncie, włościan i ich powinności (6 półrolników: Woyciech Piechota, Kazimierz Piechota, Mateusz Janiak, Antoni Lipiaczyk, Jerzy Grzelak, Tomasz Marciniak, jeden wiatraczny młynarz kontraktowy Walenty Sylwiński?), rozległość wsi, ogród za dworem urządzony, wysiewy, podatki, granice (wzmiankowane pastwisko Brzezina).


piątek, 13 sierpnia 2021

Inwentarz Pstrokonie (1836)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Wincentego Kobyłeckiego z Szadku z roku 1827. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu, akt nr. 236)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.


"Działo się w wsi Pstrokoniach dnia 6go Lipca 1836go."
Dziedzic dóbr Masłowic w powiecie Wieluńskim Florian Kręski, główny opiekun nieletnich właścicieli dóbr Pstrokonie i Świerzyny, wnuków swoich po Napoleonie Walewskim i córce swej Natali wydzierżawił dobra Pstrokonie Józefowi Borowskiemu od 1836 do 1842 roku.

Opisanie wszelkich budowli folwarcznych, mieszkalnych, gospodarskich i propinacyinych w dobrach Pstrokonie

Pałac masiv murowany, długości łokci 40, szerokości 16 1/2, wysokości 13 1/2, pokryty gontami malowanemi, z dwiema kominami murowanemi, znayduje się teraz w dobrym stanie.
Wchodząc do domu po wschodach z bali dębowych i galeryą malowaną zaopatrzonych, są drzwi wielkie podwóyne z zamkiem francuzkim kompletnym na zawiasach żelaznych z zasuwkami żelaznemi. W sieni podłoga z tarcic dobra, okien dwa kompletnie okutych i dwunastu szybami wielkiemi, ściany sieni różnofarbnie malowane. Na lewo w sieni są drzwi do pokoju żółto malowanego, kompletnie okute z zamkiem kompletnym, podłoga w pokoju froterowana dobra, okien dwa, każde o sześciu szybach wielkich, oszklone. Następnie prowadzą drzwi podwóyne kompletnie okute z zamkiem francuzkim do pokoju małego w różne kolory umalowanego lecz w malaturze znacznie uszkodzonego, w tem pokoju iest okno o sześciu wielkich szybach kompletnie okute i oszklone, podłoga z tarcic dobra, i kominek z blachą, i galeryą żelazną. Ztąd są drzwi pojedyńcze kompletnie okute z zamkiem do sieni narożnika wschodniego prowadzące.
Na prawo z sieni główney są drzwi podwóyne malowane, kompletnie okute, z klamką u zamka mosiężną ułamaną, do pokoju seledynowo malowanego prowadzące, w którym podłoga iest dobra i okien dwa kompletnie okutych i dwunastu szybami oszklonych, z których trzy są pęknięte. Daley są drzwi podwóyne kompletnie okute, prowadzące do pokoju szafirowego, w którym iest okno kompletnie okute o sześciu szybach wielkich, z których trzy są pęknięte, piec z blachą i galeryą żelazną, podłoga z tarcic dobra, następnie są drzwi pojedyńcze, kompletnie okute, z zamkiem bez klucza i przy zamku nieco nałupanych.
Na prost w sieni główney są drzwi podwóyne na zawiasach mosiężnych z zamkiem takimże kompletnym potrzebującym przybicia tylko, do pokoju różowo w kradki malowanego, podłoga dobra, okien dwa kompletnie okutych w szesnaście szyb oszklonych z których dwie wybite Drzwi z pokoju tego na podwórze prowadzące są kompletnie okute z zamkiem bez bronzu na stronie zewnetrzney drzwi te są podwóyne oszklone sześciu szybami, przed drzwiami zaś na dworze są wschody z bali i z galeryą, wszystko w stanie dobrym. W pokoju tym iest szafa w ścianie na drzwi podwóyne kompletnie okute zamykająca się a na lewo drzwi także podwóyne i kompletnie okute prowadzą do pokoju żółto malowanego. Wchodząc do pałacu z zachodu po wschodach z bali i galeryą będących są drzwi podwóyne malowane, kompletnie okute bez zamku, w sieni podłoga z cegły dobra, na prawo z sieni są drzwi pojedyńcze kompletnie okute bez klucza do pokoju majowo malowanego, w którym iest podłoga z tarcic dobra, okno kompletnie okute i sześciu szybami oszklone, oraz kominek. Następnie z pokoju tego są drzwi pojedyńcze kompletnie okute bez klucza do pokoju popielato malowanego, w którym podłoga iest dobra, okno o sześciu szybach kompletnie okute, trzy szyby są pęknięte i pomalowanie w niektórych mieyscach nadwerężone. Daley prowadzą drzwi kompletnie okute do pokoju seledynowego.
Wchodząc w narożniku wschodnim do pałacu po wschodach z bali z galeryą są drzwi podwóyne kompletnie okute z zamkiem dobrym do sieni w którey iest podłoga z cegieł dobra, na lewo w sieni są drzwi pojedyńcze kompletnie okute, z zamkiem reperacyi potrzebującym, do pokoju ceglasto umalowanego, w pokoju podłoga z tarcic dobra, okno o sześciu szybach kompletnie okute i oszklone. Z tego pokoju są drzwi pojedyńcze kompletnie okute do pokoiu zielono malowanego w którym podłoga iest dobra, okno o sześciu szybach okute i oszklone, piec czyli kominek z blachą zasuwką i galeryą żelaznemi oraz w ścianie są dwie szafy kompletnie okute na zamki się zamykające. W ścianie zaś północney są drzwi pojedyńcze kompletnie okute z zamkiem takimże do sklepu. Z sieni główney prowadzą wschody na górę, wschody te są malowane z galeryą z bali dobre. W sieni podłoga iest z tarcic dobra, okien trzy o ośmnastu szybach i kompletnie okutych i oszklonych, ściany sieni cielisto pomalowane. Z sieni tey na lewo są drzwi podwóyne z okuciem kompletnem mosiężnym do pokoju ciemno-cielisto malowanego, w którym podłoga w kwadrat ułożona dobra, okien dwa o dwunastu szybach kompletnie okutych i oszklonych, dwie atoli szyby są stłuczone. W ścianie iest szafa z podwóynemi fornierowanemi drzwiami kompletnie okutemi i zamkiem zaopatrzonemi. Z tego pokoju są następnie drzwi podwóyne kompletnie okute, do pokoiu czerwono malowanego, w którym podłoga iest z tarci dobra, okno o sześciu szybach kompletnie okute i oszklone, daley zaś drzwi pojedyńcze kompletnie okute.
Na prawo z sieni górney są drzwi podwóyne z mosiężnem kompletnem okuciem do pokoju rożnokolorowego, w którym podłoga iest dobra, okna dwa kompletnie okute, o dwunastu szybach z których cztery są stłuczone, daley prowadzą drzwi podwóyne z kompletnem okuciem mosiężnym do pokoiu w kwiaty koloru ceglastego malowanego, w którym podłoga iest dobra, okno o sześciu szybach kompletnie okute bez dwóch szyb. Z tego prowadzą drzwi pojedyńcze z kompletnem okuciem i z zamknięciem do sieni w którey iest podłoga z tarcic dobra i okno kompletnie okute o sześciu szybach z których dwie są stłuczone. Ściany sieni cielistem kolorem pomalowane. Z sieni są drzwi pojedyńcze bez klucza z okuciem do pokoju na białem tle w dessenie malowanego, w którym podłoga z tarcic dobra, okno o sześciu szybach z zupełnem okuciem, ma trzy szyby pęknięte. Z tego są drzwi pojedyńcze kompletnie okute do pokoiu różowego w cienie malowanego, w którym podłoga iest dobra, okna w zupełności okute, o sześciu szybach ma dwie szyby pęknięte. W tym pokoiu są drzwi pojedyńcze kompletnie okute do sklepu, a drugie takież same do sali wielkiey niebiesko malowany prowadzą. W sali podłoga iest dobra, okien trzy kompletnie okutych i oszklonych ośmnastu szybami lecz z tych cztery są pęknięte. Drzwi prowadzące do pokoju różno-kolorowego są podwóyne, kompletnie zamkiem i okuciem zaopatrzone tak iako i te które prowadza do pokoiu cielisto malowanego, drzwi zaś główne do sieni są podwóyne z kompletnem okuciem i zamknięciem.
Drzwi z sali do pokoju zielono malowanego prowadzące są pojedyńcze kompletnie okute i z zamkiem, w pokoju tym podłoga jest dobra, okno kompletnie okute o sześciu szybach ma dwie stłuczone. Z tego pokoju są drzwi również pojedyńcze i także okute, z zamkiem prowadzące do pokoju popielato malowanego w którym podłoga jest dobra, okno o sześciu szybach ma dwie wybite, drzwi na koniec sieni są pojedyńcze kompletnie okuciem i zamkiem zaopatrzone.
W sieni samey podłoga iest z tarcic dobra, okno o sześciu szybach w zupełności okute i oszklone, ma cztery szyby stłuczone. Z sieni są wschody z tarcic malowane na górę zamykaiące się na drzwi zamkiem i okuciem zaopatrzone, na górze zaś w trzech dymnikach są okienka składające się wszystkie z dwudziestu czterech szyb, lecz z tych dziewięć iest stłuczonych.
Wchodząc do suteren są drzwi podwóyne zamkiem i okuciem kompletnem zaopatrzone, wschody z bali dobre. W kuchni iest piec i komin w których są blachy żelazne trzy długie po łokci dwa, szerokie po cali ośm, drzwiczek żelaznych sztuk trzy, okien dwa o dwunastu szybach, lecz szyb siedm iest stłuczonych, w oknach są kraty żelazne, podłoga z cegły, studnia ocembrowana, dobra, w tey pompa i rynna pod oknem ustawiona, na prawo są drzwi pojedyńcze kompletnie okute z zamkiem do sklepu prowadzące, w którym iest hak w sklepienie wbity żelazny i okno o sześciu szybach z kratą żelazną. Na lewo z kuchni są także drzwi pojedyńcze kompletnie okute z zamkiem bez klucza do sklepu w którym są dwa okna o dwunastu szybach oszklone lecz dwie z nich stłuczone i kraty żelazne. Z tego sklepu są powtórne drzwi pojedyńcze okute z zamkiem do sieni małey prowadzące i drugie takież same do powtórnego sklepu idące, gdzie są w ściance drzwiczki żelazne i dwa okna z kratami żelaznemi bez oszklenia, a na lewo drzwi pojedyńcze kompletnie okute prowadzą do sklepu, z którego iest wychód do sieni małey, drzwiami poiedeńczemi kompletne okucie i zamknięcie mającemi.
W kuchni przy kominie są drzwi poiedyńcze zruynowane lecz dobre okucie mające, które prowadzą do sieni małey a z tey wschody z tarcic do sieni główney pałacu.
Na wschodniey stronie pałacu z pokoiu zielonego po wschodach idzie się do sieni dolney, na prawey stronie są drzwi pojedyńcze kompletnie okute z zamkiem do sklepu małego w którym iest krata żelazna i okno o sześciu szybach oszklone, na lewo są drzwi pojedyńcze do sklepu małego kompletnie okute z zamkiem i oknem sześciu szybami oszklonem i kratami żelaznemi zaopatrzonem. Daley do drugiego sklepu są powtórne drzwi także poiedyńcze kompletnie okute z zamkiem i dwiema oknami o dwunastu szybach oszklonych i kratami żelaznemi.
Daley u wszystkich okien szuflady do zbierania się wody z okien ściekąjącey, i w pokojach ogrzewanych drzwiczki żelazne przy otworach wprowadzających ciepło i wypędzających zimno, a zaś przy dachu są rynny miedziane do odpływu wody deszczowey urządzone.

Officyna murowana, długości łokci 37, szerokości 17, wysokości 5 1/4, gontami pokryta zdwiema kominami murowanemi, znayduje się w dobrym stanie.
Wchodząc do sieni są drzwi frontowe pojedyńcze na zawiasach żelaznych z zamkiem dobrym. W sieni podłoga z tarcic dobra, na prawo są drzwi poiedyńcze kompletnie okute do pokoiu zielono malowanego, w którym podłoga z tarcic dobra, piec z cegły dobry, okien dwa mających w sobie dwanaście szyb, kompletnie okute z okiennicami okutemi i szrubami żelaznemi, trzy szyby stłuczone. Z pokoju tego są drugie drzwi podwóyne kompletnie okute z zamkiem do pokoiu żółto umalowanego w którym podłoga z tarcic dobra, kominek z cegły dobry, okien dwa z dwunastu szybami, okuciem kompletnem i okiennicami. Z tego pokoiu są drzwi podwóyne do sieni, kompletnie okute, z zamkiem, a takież drugie do pokoiku małego, w którym iest podłoga z tarcic dobra, okno o sześciu szybach kompletnie okute z okiennicą i drzwi pojedyńcze do schowania mającego, drzwi pojedyńcze na zawiasach żelaznych z zamkiem reperacyi potrzebującym i wrzedządzem do zamykania, do sieni kuchenney prowadzące, tudzież okno iedno o sześciu szybach z okiennicą dobrą. Po lewey stronie sieni są drzwi podwóyne do pokoju z okuciem i zamkiem, w tem podłoga iest z tarcic dobra, kominek dobry i okno o sześciu szybach z których dwoje są stłuczone, okute z okiennicą także okutą bez szruby.
Do kuchni zaś czeladniey są drzwi frontowe pojedyńcze na zawiasach żelaznych z zamkiem bez klucza, w sieni podłoga z cegły, drzwi do kuchni pojedyńcze na zawiasach żelaznych z zamkiem, w którey podłoga z cegły, okien dwa lecz tylko jedno oszklone dwunastu szybami, drugie zaś ma tylko same ramy bez szkła. Na kominie trzy blachy długie po łokci dwa i pół, szerokie po cali dziesięć do gotowania, i szyber żelazny. Z kuchni są drzwi pojedyńcze do komory na zawiasach żelaznych z wrzedzadzem do zamykania, w którey iest okno o dwunastu szybach z kratą drewnianą, zawiaskami okute, lecz trzy szyby stłuczone. W sieni zaś są wschody z tarcic na górę zamykane na drzwi zawiasami okute i wrzedządzem do zamykania opatrzone. Na górze zaś dwa dymniki z okiennicami do zamykania na zawiasach żelaznych.

Gorzelnia z browarem, długości łokci 62, szerokości 19, wysokości 5, murowane, gontami pokryte z trzema kominami murowanemi w dobrym stanie. Do browaru wchodząc są drzwi pojedyńcze z tarcic na zawiasach żelaznych z zamkiem bez antaby, na prawo do słodowni są drzwi także pojedyńcze na zawiasach żelaznych z zamkiem bez klucza i antaby. W słodowni jest piec z cegły dobry, podłoga takaz, okien trzy, każde o ośmiu szybach, lecz pięć szyb są stłuczone, na zawiaskach żelaznych i z kradkami drewnianemi. Na górę prowadza wschody z bali w średnim stanie i drzwi na zawiasach żelaznych z wrzedządzem i skoblami, pokład z tarcic dobry. Na samey górze iest suszarnia w dobrym stanie do którey z frontu i z tyłu są drzwi każde na zawiasach z haczykami żelaznemi do zamykania. Lasy do suszenia słodu w dobrym stanie są dwie z drotu a trzynaście z prętów drewnianych. Na lewey stronie w browarze iest podłoga z cegły, okien cztery, każde oszklone ośmiu szybami, lecz z tych sześć stłuczonych. Kilsztoków średniey wielkości dwa w dobrym stanie i koryto wielkie, drzwi na tył browaru są pojedyńcze na zawiasach żelaznych bez zamknięcia. Do gorzelni zaś wchodząc są drzwi wielkie pojedyńcze na zawiasach żelaznych z zamkiem bez klucza. Na lewo do gorzelni drzwi pojedyńcze są na zawiasach z zamkiem. W gorzelni okno o ośmiu szybach oszklone, i na północ okienko małe bez szkła, a daley są wschody na górę prowadzące w ilości sztuk dwoje i iedne w gorzelni średniey wielkości dobre, tudzież na północ drzwi pojedyńcze na zawiasach żelaznych z zamkiem. W kominie iest pięć skrzyń z żelaza lanego, podłoga z cegły, następnie do izby fermentacyiney są drzwi podwóyne na zawiasach żelaznych z klamką takąż do zamykania. W izbie tey iest okien cztery każde o ośmiu szybach oszklonych, podłoga z cegły, rynien dwie, iedna wzdłuż izby a druga wszerz zupełnie dobre. W tey izbie są drzwi pojedyńcze na zawiasach żelaznych z wrzedządzem i klamką do zamykania komory. Na koniec do sklepu pod gorzelnią będącego są drzwi podwóyne na zawiasach żelaznych z zasuwką takąż i wrzedządzem do zamykania, daley wschody z bali dobre. W samym sklepie na prawey stronie, podłoga z cegły, dwa haki żelazne w murze i koryto wielkie do zlewania piwa. Po lewey zaś stronie do drugiego sklepu są drzwi pojedyńcze na zawiasach żelaznych z zamkiem. Poza browarem i gorzelnią jest siedm rynien dobrych różney wielkości, dach dobry.

Staynia, długości łokci 59 1/2, szerokości 16 1/2, wysokości 4 1/2, masiv murowana, dach gontami kryty, teraz w stanie dobrym. Na prawem i lewem brzegu tey budowli są dwie wozownie, do których wchodzi się wrotami dwu podziałowemi na zawiasach żelaznych i z zatykami oraz wrzedządzami do zamykania zaopatrzonemi, pokłady i podłogi dobre, w środku zaś są drzwi trzy pojedyńcze do stajen na zawiasach żelaznych, lecz z tych pierwsze od prawey strony potrzebują reperacyi i przy tey samey iest tylko zasuwaka żelazna do zamykania, przy innych zaś dwóch są zamki a przy ostatniey i zapora żelazna. W każdey stayni iest komorka z bali na sprzęty, a w dwóch są skrzynie z przykryciami na obrok. Żłobów sześć i drabin tyleż są w dobrym stanie. Podłogi i pokłady dobre, okien iest dwanaście częścią oszklonych a częścią bez szklła. Dymników dwa kompletnie okutemi drzwiczkami, dach dobry.

Obora, długości łokci 71, szerokości 21 1/2, wysokości 4 1/2, masiv murowana, dach gontami kryty w stanie dobrym. Wchodząc do obory iest drzwi pojedyńczych z frontu cztery, każde z nich na zawiasach żelaznych z haczykami żelaznemi, w narożniku północnem są takież same drzwi, a w południowym są dwupodziałowe na kabłąk i zatyczkę żelazną się zamykające, dymników iest trzy z drzwiczkami kompletnie okutemi, podłoga z bruku dobra, pokład dobry, okien iest czternaście każde o sześciu szybach oszklone, lecz szyb ośmnaście stłuczonych. Żłobów iest siedm dobrych i tyleż drabin, dach dobry.

Sieczkarnia, długości łokci 9, szerokości 12 1/2, wysokości 4, masiv z cegły murowana, dach gontami kryty, w dobrym stanie. Do sieczkarni wchodzi się drzwiami pojedyńczemi na zawiasach żelaznych, i wrzedządzem do zamykania zaopatrzonemi. Wewnątrz iest przeforsztowanie z tarcic na sieczkę w którym jest podłoga z tarcic dobra. Na górę prowadzą wchody z bali dobre, pokład z tarcic dobry, okien na górze dwa, każde czterema szybami oszklone, lecz z tych cztery szyby stłuczone, dach dobry.

Chlewy trzodne i kurniki, długości łokci 19 1/2, szerokości 9, wysokości 3 1/2, z cegły masiv murowane, gontem kryte, w dobrym stanie, mur tylko wewnętrzny dzielący korytarz wali się. Drzwi poiedyńcze na zawiasach żelaznych z wrzedządzem do zamykania, wewnątrz podłoga dobra, a przy chlewikach trzodnych przemurowanych są drzwiczki kompletnie okute, na górę do kurników prowadzą wchody dobre z bali, zamykane na drzwi kompletnie okute, okien iest trzy w kurnikach, z których każde ma po ośm szyb, okute i kratami z drotu dobrego zaopatrzone, dach dobry.

Owczarnia, długości łokci 88 1/2, szerokości 19, wysokości 6, masiv murowana z cegły, dach gontami kryty w dobrym stanie. Drzwi wielkie dwupodziałowe, w narożnikach są na zawiasach kompletnie okute z sztych hakami do zamykania, drzwi zaś frontowe poiedyńcze wielkie na zawiasach są z zamkiem i haczykiem do zamykania, boczne zaś drzwi w ilości pięć są składane na zawiasach żelaznych z haczykami do zamykania. Okien iest dwadzieścia, każde ośmiu szybami oszklone, lecz szyb pięćdziesiąt sześć stłuczonych, drzwi do przemurowania dla baranów zrobionego są z tarcic na zawiasach z haczykiem żelaznym do zamykania. Pokład z tarcic dobry, na górę prowadzą wschody z bali dobre, zamykające się na drzwi kompletnie okute i z zamkiem do zamykania, na górze dymników iest pięć z których każdy ma drzwiczki kompletnie okute, a w narożnikach okna trzy oszklone są piętnastu szybami, dach dobry.

Spichrz, długości łokci 58, szerokości 21, wysokości 4 1/2, z bali w słupy murowane na podmurowaniu wystawiony, dach słomą kryty, a okapy gontami, w stanie dobrym. Drzwi frontowe składane na zawiasach żelaznych z zamkiem i wrzedządzem do zamykania zaopatrzone, a drugie na przeciw będace są także na zawiasach. ale tylko na wrzedządz zamykane. W spichrzu samem na prawo są drzwi kompletnie okute z zamkiem do spichrza w którym iest przegród na zboże pięć z bali, a zaś na lewo niemasz drzwi iak tylko pięć przegród z bali, podłogi i pokład z tarcic dobre. Na górę prowadzą wschody z bali dobre, na którey iest dymników trzy, z drzwiczkami kompletnie okutemi. Obok drzwi frontowych są dwoje drzwi pojedyńczych do bocznych spichrzów na zawiasach żelaznych z kompletnemi zamkami do zamykania, dach dobry.

Stodoła, długości łokci 72, szerokości 22, wysokości 5, frontem na północ stojąca, z bali w słupy murowane, na podmurowaniu wystawiona, dach słomą kryty, w średnim stanie. Stodoła ta ma dwa klepiska, z których każde ma dwoje wrót składanych, na biegunach drewnianych, wrota frontowe zamykają się na zamki a tylne na zatyczki żelazne, dach jest słomą kryty potrzebuje reperacyi i ściana wyparta iest trzema podporami.

Stodoła 2ga, długości łokci 62, szerokości 22, wysokości 5, stojąca frontem na zachód, z bali w słupy murowane, na podmurowaniu wystawiona, dach słomą kryty, znayduje się w średnim stanie. Klepisko iest tylko jedno mające dwoje wrót dwupodziałowych, z których frontowe zamykają się na zamek a tylne na zatyczkę, są na biegunach drewnianych, dach słomą kryty, w średnim stanie w niektórych mieyscach potrzebuje reperacyi.

Stodoła 3a, długości łokci 73, szerokości 22, wysokości 4 1/2, stojąca frontem na południe, z bali w słupy murowane, na podmurowaniu wystawiona, dach słomą kryty dobry. Klepisk jest dwa, z których każde ma dwoje wrót składanych na biegunach drewnianych, wrota frontowe zamykają się na zamki a tylne na zatyczki żelazne, dach słomą kryty, dobry.

Sklep, długości łokci 29 1/2, szerokości 12, wysokości 2 1/2, nad stawem masiv murowany, dach gontami kryty, znayduje się w dobrym stanie. Do sklepu wchodzi się drzwiami podwóynemi kompletnie okutemi i zamkiem opatrzonej, wchody są z bali dobre, a w samem sklepie po obudwu stronach są drzwi pojedyńcze kompletnie okute z wrzedządzami do zamykania obok drzwi frontowych są trzy stopnie murowane i balami wyłożone na górę sklepu, do której są drzwi pojedyńcze kompletnie okute z zamkiem, dach gontowy dobry.
Na południe przy sklepie iest obmurowanie dachówką kryte na inspekta, w którym są drzwi pojedyńcze malowane, na zawiasach z wrzedzadzem do zamykania, dach na sklepie dobry.

Karczma z staynią wiezdną, długości łokci 40, szerokości 20, wysokości 5, z drzewa w węgieł na podmurowaniu wystawiona, z dwiema kominami murowanemi, dach słomą kryty, teraz znayduje się w średnim stanie. Wrota frontowe dwupodziałowe zdezelowane, na zawiasach żelaznych bez zamknięcia, w tych są drzwiczki na zawiasach i z klamką żelazną, w sieni podłoga z bruku, na prawey stronie są dwie stancye, z których do pierwszey są drzwi na zawiasach z zamkiem kompletnym, podłogi i pokład z tarcic dobre, okien dwa każde o ośmiu szybach, komin z cegły, w drugiey zaś są drzwi na zawiasach z klamką, podłogi niemasz, pokład z tarcic dobry, okien dwa każde o ośmiu szybach, lecz trzy wybite, piec i kominek dobre. Na lewiy stronie sieni są drzwi pojedyńcze na zawiasach żelaznych z zamkiem do karczmy, podłoga i pokład z tarcic dobre, okien iest cztery każde o ośmiu szybach oszklone, lecz siedm szyb stłuczonych, piec ikominek dobre, stoły karczemne wielkie dwa, ławek wielkich trzy, z karczmy są drzwi jedne poiedyńcze do izdebki na zawiasach bez klamki w której podłoga iest dobra, okno jedno oszklone ośmiu szybami, z okiennicą, z tey zaś drzwi do komory na zawiasach z klamką i łańcuszkiem do zamykania bez podłogi. Drugie drzwi z karczmy do sklepu są pojedyńcze na zawiasach żelaznych z wrzedządzem i skoblem, szynkwas zdezelowany. W stayni wiezdney żłobów iest dwa, pokładu niemasz żadnego, ani podłogi, wrota dwupodziałowe na biegunach drewnianych zamykane na wrzedządz. W teyże stayni są dwa chlewiki z balów przy których drzwi są na zawiasach żelaznych, dach słomiany dobry.

Kuźnia, długości łokci 21, szerokości 10, wysokości 4, masiv z cegły murowana z kominem murowanym, dach gontami kryty, teraz znayduje się w stanie dobrym. Drzwi frontowe do kuźni są składane zdezelowane na zawiasach żelaznych z reglem żelaznym do zamykania, w kuźni okno jedno o dziewięciu szybach małych dobre, komin z cegły dobry, pokład z tarcic dobry, miech kowalski dobry, kowadło, szynalica dobra, szrubsztak, młotków małych dobrych cztery, neuszrot i kleszcze jedne dobre, z kuźni są drzwi do izby mieszkalney drewnianey na zawiasach z klamką żelazną, w izbie podłogi niemasz, pokład z tarcic dobry, okna dwa oszklone w drobne szyby, piec i kominek z cegły dobre, drzwi z izby do komory i z komory na podwórze są pojedyńcze na biegunach drewnianych i takiemiż klamkami.

Oborka kowala, długości łokci 14, szerokości 9, wysokości 3 1/2, z drzewa w węgieł wystawiona, dach słomą kryty, znayduje się teraz w średnim stanie. Drzwi jest dwoje pojedyńczych na biegunach drewnianych bez zamknięcia, dach słomą kryty dobry.

Studnia I w podwórzu murowana, w dobrym stanie. Przy studni tey iest słup dębowy, na którym utwierdzona waga na żelaznem sworzeniu, wiadro okute dwiema obręczami żelaznemi dobre i koryto do pojenia inwentarza, na wierzchu muru są bale.

Studnia 2a przed owczarnią, balami ocembrowana i w dobrym stanie. Słup, waga, koszur i wiadro są w dobrym stanie.

Studnia 3cia przy browarze, balami ocembrowana w dobrym stanie. Słup, waga i koszur są dobre, wiadro zaś bez okucia.

Studnia 4a przy gorzelni, balami ocembrowana w stanie średnim będąca. Słup i waga dobre, wiadra zaś i koszura niemasz.

Studnia 5a przy karczmie balami ocembrowana, w średnim stanie. Słup waga i koszur dobre, wiadra niemasz.

Karczma na JEZIORKU z Staynią wiezdną, długości łokci 40, szerokości 18, wysokości 5, z drzewa w węgieł na podmurowaniu wystawiona z kominem murowanem, teraz znayduje się w stanie średnim. Drzwi do sieni, drugie do izby szynkowney, trzecie do izdebki, czwarte do komory, piąte z sieni do stayni są pojedyńcze na zawiasach, przy drzwiach karczemnych iest klamka żelazna i haczyk, w karczmie iest okien dwa, każde o ośmiu drobnych szybach, lecz pięć szyb wybitych, w drugiej izbie iest także okno o ośmiu szybach, lecz tylko cztery oszklone, podłogi niemasz żadney, kominek i piec dobry, sklep w komorze dosyć dobry bez drzwi, pokład na karczmie dobry, nad sienią zaś izba druga i komora, pokładu niemasz. W stayni wrót dwoje składanych na biegunach drewnianych z wrzedządzami do zamykania, żłobów dwa, dwie drabiny, pokładu niemasz, dach słomiany, znacznie zruynowany.

Folwark ANTONINA, dom folwarczny, długości łokci 36, szerokości 11, wysokości 4, z drzewa w węgieł na podmurowaniu wystawiony, z kominem murowanym, dach słomą kryty, znayduje się teraz w średnim stanie. Drzwi frontowe i do komor są z tarcic na biegunach drewnianych, z klamkami drewnianemi, izby mieszkalne są dwie i tyleż komor do których także drzwi są na biegunach drewnianych bez zamknięcia, podłogi żadney niemasz. Okien trzy, każde oszklone dziesięciu drobnemi szybami, kominki i piece z cegły dobre, dach słomiany dosyć dobry.

Obora, długości łokci 21, szerokości 11, wysokości 3, z drzewa w węgieł wystawiona, znayduje się w stanie walącym. W oborze tey niemasz podłogi ani pokładu, drzwi złe nie przybite, dach słomiany walący się, ściana tylna podparta.

Stodoła, długości łokci 86, szerokości 11, wysokości 3, z bali w słupy murowane na podmurowaniu wystawiona, dach słomą kryty, znayduje się w średnim stanie. Stodoła ta ma dwa klepiska, każde o dwóch wielkich składanych wrotach na biegunach drewnianych, z kunami żelaznemi, wrota frontowe zamykaią się na wrzedządze, a tylne na zatyczki żelazne, przy klepisku na stronie południowey iest w sąsieku spichrz do którego są drzwi pojedyńcze na zawiasach żelaznych z wrzedządzem do zamykania, dach słomą kryty, w iedney czwartey części zły.

Wieś Woźniki, karczma, długości łokci 30, szerokości 13, wysokości 4, z drzewa w węgieł wystawiona, z kominem murowanym, dach gontami a w części słomą kryty, stan iey obecny walący się. Wchodząc do karczmy są drzwi na zawiasach tak iako i te które prowadzą do izby, drzwi zaś do komory i z tey na dwór są tylko na biegunach drewnianych, podłogi w sieni i w komorze niemasz żadney, a w izbie zupełnie zła, okien trzy w drobne szyby złe, pokład na izbie i komorze dobry, nad sienią zaś go niemasz, kominek i piec z cegły dobre, stół karczemny i ława w średnim stanie, dach w trzech częściach iest gontami, a w czwartey słomą kryty zupełnie zły.

Dom młynarski, długości łokci 21, szerokości 9, wysokości 4, z drzewa w węgieł wystawiony, z kominem murowanym, dach słomą kryty, znayduje się teraz w złym stanie. W domu tym iest drzwi troje, wszystkie na biegunach drewnianych, w średnim stanie, podłogi niemasz żadney, pokład dosyć dobry, piec i kominek z cegły dobre, okien iest dwa w drobne szyby oszklonych, na górę prowadzą wschody z bali zdezelowane, dach słomą kryty w stanie lichym.

Młynica na rzece Widawce, długości łokci 26, szerokości 17 1/2, wysokości 5, z drzewa w węgieł wystawiona, dach gontami kryty, znayduje się w średnim stanie. Drzwi frontowe składane na zawiasach żelaznych zamknięciem drewnianem zdezelowane, drugie zaś pojedyńcze na przeciwko domu na zawiasach dosyć dobre, podłoga w średnim stanie, dach gontami kryty, dosyć dobry, pogródki z bali dosyć dobre, przy młynicy koła wielkie wodne trzy dobre. W jagielniku znaydują się: wrzeciono żelazne, paprzyca i panewka takież, dwie rayfy do cewia, dwie rayfki na wale, czepy żelazne dwa, i na bębniedwie obręcze żelazne. Na wielkim wale czepów żelaznych dwa, raif cztery, na wale stojącym raif trzy, czepów żelaznych dwa, na bębnie dwie obręcze żelazne, dwie raify żelazne na cewiu, wrzeciono, paprzyca, panewka, buks w kamieniu i na wadku, od siania pytli raif sześć. Na zamełku pierwszym raif na wale cztery, czepów dwa, wrzeciono, paprzyca, panewka i dwie raify na cewju, a na wałku od siania raif sześć. Na zamełku drugim, na wale raif cztery, czepów dwa, wrzeciono, paprzyca, panewka, dwie raify na cewiu, i sześć raif na wałku od siania. Skrzynie są trzy kompletne i kamieni młynarskich cale 33 1/2, wszystkie te narzędzia są w dobrym stanie.

Obora, długości łokci 15, szerokości 10, wysokości 4, z drzewa w węgieł wystawiona, dach słomą kryty, znayduje się w złym stanie. Na oborze tey dach słomiany, zupełnie zły bez drzwi.

Stodoła, długości łokci 18, szerokości 8, wysokości 3, z drzewa w węgieł wystawiona, dach słomą kryty, znayduje się w złym stanie. Wrota do tey stodoły są na biegunach drewnianych zupełnie złe, dach słomiany zły.

Most, długości łokci 87, szerokości 8, wysokości 6, drewniany z bali na rzece Widawce wystawiony na słupach dębowych, znayduje się w średnim stanie. Pokład mostu tego ułozony na belkach i palach dębowych iest w średnim stanie, poręcze na moście malowane kolorem narodowym, niedaleko od mostu tego iest prom z bali na rzece Warcie, dosyć dobry.

Opisano powinności włościan (wymieniono włościan we wsi Pstrokonie: półrolnicy-Wawrzyniec Kacprzak, Jakub Szewczyk, Ignacy Grala, Walenty Rzeźnik, Szymon Antczak, Ludwik Grzelka, Paweł Zydorek, Mikołay Urbaniak, Wincenty Merdała, zagrodnicy-Szczepan Dąbek, Grzegorz Woyciechowski, Grzegorz Sobczak, Jan Bogucki, Michał Pawlak, Bartłomiey Bogucki, Sobestyan Formańczyk, Józef Kozieł, Karol Antczak, Alexander Formańczyk, Tomasz Kowalczyk, Idzi Stolarczyk, Benedykt Szewczyk, Antoni Alexandrzak, Walenty Formańczyk, Wincenty Kacprzak, Wawrzyniec Idziaszczyk, Tomasz Kozieł, Woyciech Maraczek, Wincenty Antoszczyk, komorniki- Kubala, Brygida Stachowa, Apolonia Frąckowa, Justyna Melchrowa. Wieś Woźniki: półrolnicy 10 dniowi- Józef Woyciechowski, Stanisław Skorek, Ignacy Kubas, półrolnicy 5 dniowi- Antoni Maciejowski, Antoni Szymczak, Fabian Janaciak, zagrodnicy: Marcin Zydorek, Mateusz Rzeźnik, Piotr Szymczak, Woyciech Lichowski, Wawrzyniec Urbaniak, Antoni Jercha, Marcin Grala, Jacek Sobczak, Kacper Dąbek, komornicy- Rożyna Wawrzynowa, Agnieszka Maciejowska, Jędrzeyka, Regina) stan budowli włościańskich i inwentarz gruntowy włościan, podatki, granice, intraty, grunta orne dworskie, ogrody, łąki i pastwiska (tu wzmiankowano nazwy pól: Pstrokonie- Pod Żabieńcem, Za Stodołami Chłopskiemi, Pod Granicą Zapolską, Na Lisach, W Łęgu, W Ogrodzie Przy Karczmie, Za Folwarkiem Antonina, Na Pocławicach [Pęcławicach], Za Mostem Wielkim, Na Zamościu, W Zamościu Na Pustkach, Na Wartskim, Na Kęcie, Na Górach, Na Wrześnicy, Na Folwarku Antonina, Za Rzeką Na Ostatnim Dziale, W Ogrodzie Owocowym, W Ogrodzie Za Oborą, Pod Cegielnią, Za Stodołami Dworskiemi, W Końcu Ogrodu Owocowego, W Dolisku Za Stawem, W Ogrodzie Za Oborą.
Kolejno opisane zostały płoty i znajdujące się pomiędzy nimi wrota i furtki w dobrach Pstrokonie oraz drzewa owocowe i dzikie znajdujące się w Pstrokoniach i na folwarku Antonina.