-->

niedziela, 28 listopada 2021

Inwentarz Klonów (1840)

Źródło inwentarza:
Dowody majątku Klonów. Księgi i akta hipoteczne Sądów w Sieradzu 839/1828. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.


"Działo się na gruncie wsi Klonowa czyli Czerniaków zwaney, iak równie Klonowka czyli Klonowa Małego dóbr ziemskich w Powiecie Wartskim leżących dnia dwudziestego trzeciego lutego / szósty marca tysiącznego ośmsetnego czterdziestego roku."

Na żądanie Melanii z Krzyckich i jej męża Józefa Psarskiego oraz Kazimierza Krzyckiego Komornik zjechał na grunt pomienionych wsi i zażądał od Honoriusza Biernackiego opiekuna nieletniej Albertyny Biernackiej, córki i sukcesorki po zmarłej Józefie z Komorowskich Biernackiej bywszej właścicielki dóbr sumy zaległej 24000 zp. z procentem. Honoriusz Biernacki nie stawił się na miejscu, przeto dobra zostały zajęte na przymuszone wywłaszczenie. W tym czasie wieś Klonów vel Czerniaków wydzierżawiona była na okres sześciu lat Wincentemu Koźmińskiemu od 1838 roku, zaś wieś Klonówek vel Klonów Mały wydzierżawiła Józefa Biernacka na czas trzech lat od 1838 roku poczynając, Antoniemu Zdzitowieckiemu, po którego śmierci znalazła się wieś w posiadaniu Róży z Białoskórskich Zdzitowieckiej, jako spadkobierczyni i sukcesorki po mężu.

Opis stanu zabudowania folwarcznego i wieyskiego w wsi Klonowie inaczey Czerniakowie.

Zabudowania folwarczne.


1. Dwór składaiący się z trzech pokoi, kuchni, sieni, oraz z pokoiku pod strychem, niemniey staien, obor, wozowni, chlewów i kurników, wszystko pod iednym dachem w półkole wystawiony, komin murowany, w pace z gliny i w małey ilości z cegły paloney oraz kamieni stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 150, szerokości 17 1/2, wysokości 5. Zawaleniem grożący.

Owczarnia na rogach z wystawami, z cegły paloney stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 81 1/2, szerokości 17 3/4, wysokości 5 1/2.

Stodoła o dwóch klepiskach, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 87, szerokości 19 1/2, wysokości 4.

Czeladnica o dwóch izbach i sieni, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 16, szerokości 8, wysokości 4.

Piwnica o trzech przedziałach, z kamienia w ziemi murowana, dach słomą kryty.

Piec do suszenia lnu, z cegły murowany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 6, szerokości 3, wysokości 2.

Studnia z dwoiem sochą bez wiadra.

Zrąb od byłey gorzelni i składaiący się z półtrzeciey ściany, z drzewa w bale, węgły i słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 19, szerokości 13, wysokości 4. Zupełnie nie zdatny.

Zabudowania wieyskie.

1. Dom o trzech izbach, dwóch sieniach i komorze, z drzewa kostkowego w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 24, szerokości 13 1/2, wysokości 4 1/2.

Stodoła, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 23 1/2, szerokości 16, wysokości 4.

2. Dom o trzech izbach, dwóch komorach i sieni, z drzewa rzniętego w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 23 1/2, szerokości 14 1/2, wysokości 4.

3. Dom o trzech izbach, dwóch komorach i sieni, w strychulce z gliną i w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 22 1/2, szerokości 14, wysokości 4.

Chlewik, z chrustu w słupy stawiany, dach słomą i choyną kryty, długości łokci warszawskich 8, szerokości 3, wysokości 2 1/2.

Oborka, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 9, szerokości 6, wysokości 3.

Obora pusta, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, pod słomą, pół bez dachu, długości łokci warszawskich 12, szerokości 10, wysokości 3 1/2.Przestawienia [potrzebuie].

Stodoła, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 18, szerokości 14, wysokości 4.

Stodoła, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 20, szerokości`12, wysokości 3.

Oborka pusta, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 9, szerokości 8, wysokości 3. Przestawienia [potrzebuie].

4. Dom o iedney izbie, komorze i sieni, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 25 1/2, szerokości 8 1/2, wysokości 3 1/2.

Chlew pusty, z drzewa kostkowego w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 8, szerokości 7, wysokości 3 1/2. Przestawienia [potrzebuie].

Stodoła, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 13 1/2, szerokości 12, wysokości 3.

5. Dom o dwóch izbach, dwóch komorach i sieni, z drzewa kostkowego w węgły stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 23, szerokości 12, wysokości 3 1/2.

Obora pusta, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach pół słomą kryty, pół bez dachu, długości łokci warszawskich 12 1/2, szerokości 7, wysokości 2 1/2. Przestawienia [potrzebuie].

Stodoła w połowie zawalona, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 18, szerokości 12, wysokości 3. Przestawienia [potrzebuie].

6. Dom o czterech izbach i sieni, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 22, szerokości 11, wysokości 4.

Chlewik, z drzewa kostkowego w słupy stawiany, dach choyną kryty, długości łokci warszawskich 5 1/2, szerokości 5 1/2, wysokości 2 1/2.

Chlewik, z chrustu w słupy stawiany, dach swierkiem kryty, długości łokci warszawskich 7, szerokości 6, wysokości 3.

7. Dom czyli Karczma o dwóch izbach, dwóch komorach i sieni, z drzewa w bale i węgły stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 30, szerokości 12 1/2, wysokości 4.

Staynia wjezdna, z drzewa w bale i węgły stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 20, szerokości 16 1/2, wysokości 4.

Kuźnia, z drzewa w bale i węgły stawiana, dach deskami kryty, długości łokci warszawskich 9, szerokości 8 1/2, wysokości 3. [Potrzebuie reperacyi] dachu.

Figura Sgo Józefa z drzewa stawiana.

8. Dom o dwóch izbach, komorze i sieni, z drzewa kostkowego w węgły stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 24, szerokości 10, wysokości 4.

Zrąb obory, z drzewa kostkowego w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 10, szerokości 7, wysokości 3 1/2.

Stodoła, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 21, szerokości 12, wysokości 3.

9. Dom o dwóch izbach, dwóch komorach i sieni, z drzewa bale i węgły stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 30, szerokości 13, wysokości 3 1/2.

Chlewik, z chrustu w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 6, szerokości 4 1/2, wysokości 3.

Stodoła, z drzewa kostkowego w węgły stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 16, szerokości 12, wysokości 3.

10. Dom o iedney izbie i sieni, z drzewa kostkowego w słupy i węgły stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 15, szerokości 8, wysokości 3 1/2.

Obora i chlewik, z drzewa kostkowego w słupy i węgły stawiane, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 9, szerokości 8, wysokości 3.

11. Dom o dwóch izbach i sieni, z drzewa kostkowego w węgły stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 18, szerokości 11, wysokości 3 1/2.

12. Dom o iedney izbie, sieni i komorze, z drzewa kostkowego w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 22, szerokości 9, wysokości 3 1/2.

Zabudowania Folwarczne wsi Klonowka czyli Klonowa Małego.

1. Co do dworu ten nie exystuie, gdyż pogorzał.

Staynie, obory, chlewy, schowanie i kurniki w klamre wystawione, z drzewa rzniętego w słupy stawiane, dach w dwóch trzecich słomą kryty, a w iedney bez dachu, długości łokci warszawskich 81, szerokości 14, wysokości 4 1/2. Budynek ten w 1/3 części zupełnie pusty i nie użyteczny.

Szopka na pięciu słupach bez ścian, z drzewa stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 5 1/2, szerokości 4, wysokości 3.

Piwnica na kartofle w ziemi, ziemią kryta.

Studnia z wiadrem drzewem ocembrowana.

Owczarnia, z drzewa w bale i słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 40, szerokości 18, wysokości 3 1/2.

Stodoła o iednym klepisku, z drzewa kostkowego iedna ściana boczna chrustem wyplatana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 34, szerokości 17, wysokości 3 1/2.

Stodoła o iednem klepisku, z drzewa w strychulce słomą i chrustem ściany wyplatane, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 51, szerokości 22, wysokości 5.

Zabudownia wieyskie w powyższey wsi.

1. Dom o dwóch izbach, dwóch komorach i sieni, z drzewa kostkowego w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 21, szerokości 9, wysokości 4.

Oborka, z drzewa kostkowego w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 5 1/2, szerokości 5 1/2, wysokości 3.

2. Dom o iedney izbie i obora, z drzewa kostkowego w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 9 1/2, szerokości 12, wysokości 4.

3. Dom o dwóch izbach i dwóch sieniach, z drzewa kostkowego w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 24, szerokości 10 1/2, wysokości 3.

Oborka, z drzewa kostkowego i chrustu w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 12, szerokości 6, wysokości 3.

Stodoła, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 22, szerokości 16 1/2, wysokości 4.

4. Dom o iedney izbie, komorze i sieni, z drzewa kostkowego w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 23 1/2, szerokości 10, wysokości 3 1/2.

Staienka, szopa i chlewik, z drzewa kostkowego w słupy stawiane, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 14, szerokości 6, wysokości 3.

Obora i stodoła, z drzewa kostkowego w słupy stawiane, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 36, szerokości 11, wysokości 3 3/4.

5. Dom o trzech izbach, dwóch komorach i sieni, z drzewa kostkowego w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 22 1/2, szerokości 12, wysokości 4 1/2.

Obora i szopa, z drzewa kostkowego w słupy stawiane, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 17 1/2, szerokości 7, wysokości 3.

Stodoła, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 20, szerokości 12, wysokości 3 1/2.

Stodoła, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 14, szerokości 14, wysokości 3 1/2.

Staynia i obora, z drzewa kostkowego w słupy stawiane, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 16, szerokości 11, wysokości 3.

6. Dom o dwóch izbach, iedney komorze i dwóch sieniach, z drzewa kostkowego w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 26, szerokości 8, wysokości 3.

Staynia i obora, z drzewa kostkowego w słupy stawiane, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 14, szerokości 10, wysokości 3 1/2.

7. Dom o iedney izbie, komorze, sieni i oborze, z drzewa kostkowego w słupy stawiane, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 18, szerokości 12, wysokości 3 1/2.

8. Dom o dwóch izbach i sieni w którym teraz mieszka Dzierżawczyni, z drzewa kostkowego w słupy stawiany, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 18, szerokości 9, wysokości 3.

Komora, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 11 1/2, szerokości 4 1/2, wysokości 3.

Staynia, obora, szopa i chlewik, z drzewa kostkowego w słupy stawiane, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 30, szerokości 9, wysokości 3 1/2.

Stodoła, z drzewa kostkowego w słupy stawiana, dach słomą kryty, długości łokci warszawskich 21, szerokości 12 1/2, wysokości 3 1/2.

W ogóle zabudowania tak dworskie, iako i wieyskie a szczególniey wsi Klonowie czyli Czerniaków zwaney są prawie zupełnie zdezelowane, nie zapewniaiąc długiego pobytu, bowiem zawaleniem grożą. Następnie zaś w wsi Klonówku lubo są w użytecznym stanie, iednakże znaczney potrzebuią reperacyi i przestawienia.

W akcie wzmiankowano kowala Antoniego Bilskiego oraz karczmarza z Klonowa vel Czerniakowa.


piątek, 26 listopada 2021

Inwentarz Rossoszyca (1839)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Kajetana Szczawińskiego w Szadku z roku 1839a, akt nr 145. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu) Inwentarz przepisał Piotr Tameczka.

Mappa Ogołowa Dóbr Rososzycy Szczegolowa co do Gospodarstwa Leśnego 1839 r.
     


"Działo się na gruncie dóbr Rossoszycy Powiecie Szadkowskim dnia dwudziestego szostego kwietnia / osmego maja roku tysiąc ośmset trzydziestego dziewiątego."

Rejent Powiatu Szadkowskiego Kajetan Szczawiński przystąpił do opisania dóbr Rossoszyca na żądanie Faustyny z Mniewskich wdowy po Rafale Pstrokońskim, pani dożywotniej dóbr Rossoszyca.


Zabudowania dworskie w wsi Rossoszycy


2. Dom stary mieszkalny dworski, z bali rzniętych w węgły, długości łokci trzydzieści trzy, szerokości łokci piętnaście, wysokości łokci pięć miary warszawskiej, bez obrzucenia, na przyciesiach iuż pogniłych, na podmurowaniu które weszło w ziemie, dach w trzech częściach nowy, a w iednej czwartej części potrzebuie nowego pobicia, gontami kryty, dymniki cztery, po dwa z każdej strony w których w iednym oknie oszklone okien iedenaście oszklonych, okiennic podwójnych par dziesięć, z frontu wchodząc drzwi podwójne na zawiasach z zamkami bez klucza. W sieni astrych z cegły ułożony powygniatany, z tej idąc do pokoju bawialnego są drzwi dubeltowe, nowe, jasionowe, zrobione kosztem pani dożywotniej z zamkiem bez klucza. W tym pokoju podłoga z tarcic sosnowych, piec okrągły z sieni do palenia ceglany, ściany na kliniki wyrzucone i wybielane, z tego pokoju do sypialni idąc są drzwi poiedyńcze bez zamku na dwóch zawiasach. W tym pokoju podłoga z tarcic ułożona iako też i sufity, kominek szafiaty z cegły z blachą przekręcany, z tegoż idąc na lewo iest garderobka, do której są drzwi poiedyńcze z zamkiem bez klucza na zawiasach dwóch, podłoga z tarcic, a posowa na belkach. Wychodząc na prawo pokoi kobiecy, do którego drzwi troie poiedyńczych z zamkami bez kluczy, piec szafiaty z cegły, podłoga i sufit iak w garderobce. Do pokoju kredensowego idąc na prost podłoga, sufit i piec iak w poprzednim. W tych trzech pokojach ściany wyrzucone na wapno, z tegoż idąc na prost iest garderobka, drzwi pojedyńcze iak w innych, podłoga posowa z tarcic, ściany nie wyrzucane, kominek wyprowadzony nad dach z cegły. Na prawo idąc iest pokój jadalny, drzwi dubeltowe na zawiasach czterech z zamkiem, sufit i podłoga z tarcic, ściany płótnem obite, od dołu lamperje z tarcic, piec szafiaty z blachą przekręcaną iak w wszystkich innych pieców z cegły obielony. Z tego pokoju idzie się do garderoby drzwiami podwójnemi na zawiasach czterech z zamkiem i kluczem, kominek z kafli, podłoga i sufit z tarcic. W sieni głównej są wschody na góre z zamkiem i kluczem obite deskami, komin główny murowany sklepiony, po prawej i lewej stronie są drzwi na zawiasach z chaczykami do komina głównego. Nad drzwiami ściennemi iest okienko w którym trzy szyby wybite. Mostek przede drzwiami ściennemi, bruku w koło dworu nie masz.

3. Budynek schowanie zwany w ogrodzie z drzewa kostkowego, długości łokci trzydzieści dziewięć, szerokości łokci trzynaście, wysokości łokci trzy i trzy ćwierci na przyciesiach z znakami podmurowania, dach od podwórza gontami, a od ogrodu słomą kryty, zupełnie zły, zaklęsły, innego pokrycia potrzebujący. W tym schowaniu komor pięć, sufity i podłogi pogniłe z powodu starości i mocnego zaciekania, belki pogniłe, a iedna złamana, wschodów ani drzwi na górze nie masz, drzwi do wchodu troie a wewnątrz dwoie na zawiasach z iednym zamkiem i kluczem, u iednego okienka krata żelazna o dziewięciu prętach.

4. Obora z bali rzniętych długości łokci trzydzieści trzy, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci trzy i pół z bali rzniętych w węgieł stawiana na przyciesiach zupełnie pogniłych bez podmurowania, ściany powykrzywiane dach słomą kryty w połowie dobry, a w drugiej połowie nowego pokrycia potrzebuiący, dwoie wrot podwójnych na biegunach i tyleż poiedyńczych, cały ten budynek przestawienia potrzebuie, niektóre belki pozałamywane, na których za pokład są żerdzie.

5. Stajnia długa łokci trzydzieści pięć, szeroka łokci dziewięć i pół, z drzewa kostkowego zupełnie spruchniała, dlatego iako grożąca zawaleniem zniesienia zupełnego potrzebuie.

6. Spichlerz długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci dwanaście, wysokości łokci trzy i trzy czwarte, z bali rzniętych w węgły, bez podmurowania, dach słomą kryty stary, przyciesi spruchniałe, pochylony, przestawienia potrzebuiący, wschody na góre, dwa oddziały z kojcami, posowa zgniła, podłoga stara, zła, drzwi na zawiasach z kluczem i zamkiem.

7. Owczarnia w słupy murowane z bali rzniętych na podmurowaniu zdezelowanym długa łokci sześćdziesiąt cztery, szeroka łokci piętnaście, wysoka łokci cztery, szczyty słupy i fundamenty niczem nie obrzucone a z powodu złych fundamentów mury spękane, dach słomą kryty, zgniły, zaklęsły, pokład z drągów ułożony.

8. Stodoła na podmurowaniu w słupy murowane z drzewa kostkowego, długości łokci sześćdziesiąt siedm i pół, szerokości łokci dziewiętnaście, wysokości łokci cztery i iedna czwarta, obrzucenia w większej części odpadłe, słupy i fundamenta spękane wielkiej reperacyi potrzebuie, na sztolcu poiedyńczym stawiana, o dwóch klepiskach, wrotnie dubeltowe na biegunach niezdatne do zamykania pewnego, klepiska z gliny ubite, blangi z bali rzniętych, u dwóch wrotni są zamki z kluczami złe, szczyty z tarcic złe, dach słomiany stary.

9. Stodoła druga długości łokci pięćdziesiąt siedm, szerokości łokci dziewiętnaście, wysokości łokci trzy i pół na podmurowaniu w słupy murowane z cegły na gline bez obrzucenia z drzewa rzniętego wpół nowego wpół starego, szczyty w ryglówke murowane, wrotnie na zawiasach dwie z zamkami kluczami, a dwoie wrot na biegunach, dach słomą dekowany, okap o dwóch szorach i wierzchy szczytów gontami kryte.

10. Fundamenta na spichrze murowane z cegły na gline spruchniałe teraz do żadnego użytku nie zdatna.

11. Kurniki długości łokci siedmnaście, szerokości łokci sześć i pół, wysokości łokci trzy z drzewa rzniętego w węgły, przyciesi spruchniałe, drzwi dwoie na biegunach bez zamknięć, u drzwi słupy podgniły, dach słomiany stary, cały ten budynek potrzebuie nowego przestawienia za dodaniem brakuiącego drzewa i dachu.

12. Chlew z trzema wchodami długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci sześć i pół, wysokości łokci trzy, z drzewa rzniętego pod słomą zły, przyciesi zgniłe, drzwi na biegunach troie starych zdezelowanych. Cały ten budynek w złym stanie nowego odbudowania potrzebuie. Przed tym chlewem znajduie się grudza ogrodzona łatami łupanemi w koły ułożona z łupanych dylików, długości łokci szesnaście, szerokości łokci iedenaście. Wrotka małe na biegunach obalone złe.

13. Dom stary browarek zwany z suszarnią, z drzewa kostkowego, długości łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci iedenaście, wysokości łokci trzy, częścią słomą, częścią dranicami kryty, w którym drzwi pięcioro na biegunach, okno oszklone iedno, w iednej izbie podłoga zgniła, pułap z drzewa łupanego, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, ściana iedna wypchnięta szczytowa, cały ten budynek niebezpieczeństwem zawalenia grożący potrzebuie koniecznego zniesienia.

14. Kuźnia długości łokci szesnaście i pół, szerokości łokci iedenaście, wysokości łokci cztery, w ryglówkę murowana, z wystawą na czterech słupach spruchniałych, komin murowany, przyciesi zgniłe, bez posowy dach gontami kryty, zły, otwór do okna z okiennicą na zawiasach i śrubą bez szkła, podmurowanie z tyłu wypada, mur ryglówki zły. Na przeciw tej kuźni stoi stodoła kowalska, długości łokci czternaście, szerokości łokci ośm, wysokości łokci trzy, słupy z okrąglaków i żerdzi okrągłych pod słomą, zdezelowana grozi zawaleniem. Obora kowalska z okrąglaków w węgły, drzwi na biegunach, ściany pokrzywione, dach słomiany, przyciesi zgniłe, trzymaiąca długości łokci trzynaście, szerokości łokci dziewięć i pół, wysokości łokci dwa i dwie trzecie.

1. Pałac na suterynach z parterem i piętrem massyw murowany, dachówką kryty, do którego wchod podwójny po wschodach dębowych nad któremi wystawa na czterech filarach murowanych i u wystawy odpadnięte gzemsy, brak sufitu, tarcice na podbiciu poodpadały, długości łokci warszawskich czterdzieści ośm, szerokości łokci trzydzieści siedm i trzy czwarte. Wchodząc na parter z dziedzińca, drzwiami z zamkiem kluczem podwójnemi, obiianemi gwozdziami. W całym pałacu znajduie się otworów do okien pięćdziesiąt sześć, u których żaluzyi na zawiasach pięćdziesiąt pięć par i pół bez szufrygli nadpsutych. W sieni podłoga stara sosnowa w części wygniła, podbitka z desek. Z sieni idąc na prawo drzwiami podwójnemi jasionowemi bez zamka i klucza na zawiasach sześciu do pokoju pierwszego w którym podłoga z tarcic krzyżowo ułożona, podbitka z desek nieforemna niezupełnie dana i iuż odpodaiąca, skąd wchodzi się do drugiego pokoju otworem bez drzwi, w którym nie masz żadnej podłogi, iest sześć legarów na sklepieniu, podbitka z tarcic, piec kaflany w ścianie z gankiem kommunikacją maiący, z kąd wchodzi się do pokoju trzeciego drzwiami podwójnemi na zawiasach z zamkiem i kluczem, podłoga i podbitka z tarcic, dwa okna oszklone. W tych trzech pokoiach podbitka nieforemnie ułożona, dalej wchodzi się do pokoju czwartego drzwiami na zawiasach podwójnemi z zamkiem i kluczem, w którym nie masz podłogi ani podbitki ani sufitu ani okien. W ścianie tych dwóch pokoi iest piec kaflany z blachą zasuwaną i drzwiczkami podwójnemi żelaznemi?, z tego wchodzi się do pokoju piątego małego bez podbicia i podłogi drzwiami podwójnemi na zawiasach z zamkiem i z tegoż wchodzi się do pokoju szóstego salą zwanego drzwiami na zawiasach z zamkiem i kluczem, w którym nie masz ani podłogi ani sufitu, pokład na posowie z desek i kawałków drzewa ułożony, mury w tej sali w trzech miejscach zresowane. Z tej sali wychodzi się do pokoju siódmego drzwiami podwójnemi z zamkiem i kluczem na zawiasach w którym nie masz podłogi, posowa z tarcic i strychulcy ułożona, w tym pokoju mury w kilku miejscach zresowane, znajduie się w nim tafli do posadzek dwanaście jasionowych. Z tegoż wychodzi się do pokoju osmego drzwiami podwójnemi na zawiasach z zamkach i kluczem, w którym iest podłoga z tarcic sosnowych bez sufitu, podbitka z tarcic nieforemnie ułożona. Z tego pokoju wychodzi się drzwiami na zawiasach podwójnemi, z zamkiem bez klucza do pokoju dziewiątego kredensem zwanego, w którym nie masz podłogi ani sufitu tylko nieforemna podbitka z desek i zkąd przez pokój wraca się do sieni. Z tej sieni wchodzi się po wschodach dębowych obarjerowanych na piętro na którym w sieni podłoga z desek sosnowych i podbitka takaż nieforemna, z tej sieni w prawo idąc wchodzi się do przedpokoju drzwiami podwójnemi na zawiasach z zamkiem i kluczem, podłoga z desek sufit wyrzucany iuż odpada. Zkąd wchodzi się do pokoju pierwszego podobnemi drzwiami z zamkiem bez klucza podłoga z desek, sufit wyrzucany wapnem, w przed pokoju i tym pokoju okien oszklonych pięć, piec kaflany dwa pokoje ogrzewający, z którego polewanie odpada z powodu źle wypalonym kafli, w tym miejscu, zkąd wchodzi się do pokoju drugiego podobnemi drzwiami, w którym dwa okna oszklone, podłoga z desek sosnowych, sufit wyrzucany na trzcine, dalej idzie się do pokoiku małego trzeciego podobnemi drzwiami z zamkiem, kluczem, w którym podłoga z desek, sufit wyrzucany jeszcze dalej idzie się podobnemiże drzwiami do pokoju czwartego wielkiego salą zwanego, w którym podłoga z tarcic, piec kaflany okien oszklonych pięć, podbitka z desek, w iednej trzeciej części odpadłych, zkąd idzie się drzwiami podwójnemi okutemi do pokoju piątego w którym nie masz ani sklepienia ani sufitu tylko otwór od dachu aż na parter, podobnych pokoi i pokoików iest siedm bez podłóg, sufitów, drzwi i bez sklepień, w iednym z tych rozpoczęto dawanie podłogi lecz niedokończono, w tych pustych pokojach nie masz wyrzucenia. Z siódmego pustego pokoju wychodzi się na odwrót do sieni piętrowej, z której przez przedpokój wychodzi się do kredensu otworem bez drzwi, podłoga w połowie dana, sufit ułożony z strychulcu nie cały, a polepy wcale nie masz. Wracaiąc na parter prowadzą wschody sosnowe, z galerją czyli barjerą do suteryn, w których przedział na różne przeznaczenia iest szesnaście, a między temi użyteczne cztery sklepy z drzwiami okutemi zamkami, reszta nie wykończone celowi swemu nieodpowiadaią, prócz tego kuchnia z kotliną w której drzwi prostych na zawiasach dwoie do suteryn z dziedzińca są dwa w szczytach wchody bez drzwi sklepienia z powodu złego dachu ressuią i zarywaią się w części. Pod wschod do drugiego wchodu pałacowego iest mur do urządzenia na nim wschodów nad którym murem iest drzwi podwójnych dubeltowych dwoie na zawiasach iedne z zamkiem, drugie bez zamku, dach na całym pałacu z dachówki dany zupełnie zły, z powodu zacieku deszczowego zamki u kozłów i belek poprzegniwały, środkowych belek i wiązań znaczna część zbutwiała, z czego wynika że dach ten niezadługo może upaść, ieżeli nowy i zepsute belki i wiązania założone nie będą, a z tąd większej ulegnie ruinie, kominów nad dach wyprowadzonych znajduje się trzynaście. Pałac ten zewnątrz w około obrzucony wapnem i opucowany.

15. Gorzelnia murowana z cegły na gline bez wapna, pod dachówką, trzymaiąca długości łokci siedmdziesiąt ieden, szerokości łokci dwadzieścia, wysokości od fundamentu do gzemsu łokci cztery i trzy czwarte, z dwoma kominami nad dach wyprowadzonemi, z sklepami w części na wapno z cegły sklepienia maiącemi, bez drzwi okien maiąca z frontu dwa główne wchody, do sklepów także dwa, z tyłu do gorzelni ieden wchod, ściany szczytowe skrzywione, mury środkowe zresowane, sklepy zawalaią się, dach cały zakląsły, kozły z powodu zgnicia pogięte, wiązania środkowe połamane, gzemsy wokoło spadły, mury od deszczu zepsute, cała ta gorzelnia z powodu nietrwałej budowy niedokończenia onej zrujnowanego dachu grozi zawaleniem, ośm dymników w dachu bez okien w środku nie masz podłóg ani posowy, dwa narożniki iuż odpadaią.

16. Młyn wietrzny stary o iednym ganku, dyszel spruchniały, wschody stare, złe. Wiatrak ten w około tarcicami obity, z frontu u dołu paru tarcic brakuie, w środku podłoga zła tak dolna iak i górna, skrzynia zła, koło paleczne w iednym dzwonie strzaskane. Zgoła cały ten wiatrak z powodu starości lubo ieszcze użyteczny znacznej reperacyi potrzebuie, w środku kamieni dwa wierzchni i spodni, i ieszcze utensilia do ruchu tej machiny potrzebne są następujące.
a. łańcuch żelazny ma ogniw sto pięćdziesiąt trzy.
b. drąg żelazny do podnoszenia kamieni.
c. obręcz żelazna na kamieniu.
d. socha żelazna z cewiami okutemi.
e. łub z przykryciem na kamieniu.
f. kosz i skrzynia mączne.
g. lina do podnoszenia kamieni.
h. lina od stawidła zerwana.
i. lina od bębna zła.
k. sznur do podelgi wytarty.
l. stępy dwie w końcach okute.
ł. ćwierć do zboża dobra.

17. Karczma z drzewa rzniętego w węgły długości łokci trzydzieści siedm, szerokości łokci ośmnaście, wysokości łokci pięć, kominy dwa murowane, wchod wrotami podwójnemi na biegunach, w których drzwiczki małe na zawiasach stare zdezelowane, po prawej stronie wchodząc z frontu stancyi dwie, komor dwie w których nie masz podłogi, posowa z tarcic, drzwi czworo, dwoie na biegunach, dwoie na zawiasach z klamkami, chaczykami, okien dwa, w połowie szyby potłuczone, piec i kominek lepione zdezelowane. Po lewej stronie izba szynkowna, w której piec murowany popsuty, kominek lepiony, podłoga stara powygniwała, posowa z tarcic, okien trzy w iednej trzeciej części szyby potłuczone, z tej izby są drzwi składane na zawiasach z skoblem do sklepu murowanego iuż się zawalaiącego do którego woda wchodzi. Dach na karczmie częścią słoma kryty, częścią gontami stary zupełnie zły. Do tej karczmy przystawiona stajnia wiezdna, z takiegoż drzewa rzniętego, bez bruku, bez pokładu pod słomą, długości łokci trzydzieści trzy, szerokości łokci piętnaście i pół, wysokości cztery łokcie, żłoby stare zdezelowane i drabiny takież. Wrota na biegunach z wrzeciążem stare zdezelowane, dach zgniły zły, przyciesi spruchniałe. Cały ten budynek potrzebuie przestawienia za dodaniem brakuiącego w miejsce zepsutego drzewa, wedle napisu na kominie karczma stawiana roku tysiącznego siedmsetnego ośmdziesiątego szóstego, do tej karczmy do użytku karczmarza należą stodoła, obora i chlewy pod iednym dachem, z drzewa kostkowego w węgły długości łokci czterdzieści ośm, szerokości łokci dziewięć, długości łokci trzy, dach słomiany zgniły przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe pokrzywione.

Zabudowania kościelne.

18. Kościół drewniany, z drzewa kostkowego grubego, częścią tarcicami obity, na podmurowaniu z kamieni i cegły na wapno, gontami kryty, stary, z iedną wieżą w formie krzyża budowany, dach na zakrystyi zupełnie zły, maiący ieden główny a dwa boczne wchody, okien oszklonych trzynaście, wedle wibicia na iednej belce budowany roku tysiącznego siedmsetnego dziewięćdziesiątego szóstego, przyciesi spruchniałe. Dzwonnica drewniana tarcicami obita na podmurowaniu z kamieni i cegły, dach gontami kryty zły, przyciesi spruchniałe, dzwonów dwa większe, a ieden mniejszy. Cmentarz około tego kościoła obwiedziony parkanem z bali różnych, stary, spruchniały, w słupy, obalaiący się, maiący dwa małe wchody, a ieden większy z desek na biegunach zdezelowane.

19. Dom plebania, murowany z cegły na gline, długości łokci dwadzieścia ośm, szerokości łokci szesnaście, wysokości łokci cztery, gontami kryty, z kominem murowanym, po prawej stronie wchodząc są dwa pokoje, w których podłoga i posowa z tarcic, drzwi na zawiasach pojedyńczych dwoje z zamkami i kluczami, dwa piece szafiate, ieden z kafli ordynarnych zły bez blachy, drugi z cegły z blachą, okien oszklonych sześć, dwie tafle wybite, po lewej stronie iedna stancja bez podłogi z posową z desek, piec szafiaty z cegły, okien oszklonych trzy, poza tą stancją w tyle iest stancja czwarta bez okien, drzwi, podłogi, niedokończona. Budynek ten zewnątrz obrzucony wapnem z piaskiem i gliną. Drzwi wchodowe na zawiasach z zamkiem, okiennic z okuciem do sześciu okien z śrubami. Stodoła plebańska w słupy murowane, których było ośm, z tych narożny odpadł, pozostałe siedm z cegły na glinie niezadługo tej samej ulegną ruinie, podmurowanie z cegły także na gline nadpsute. Stodoła ta ma długości łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci siedmnaście, wysokości cztery i trzy czwarte. Wrotni podwójnych dwoje na biegunach, ściany pokrzywione potrzebują nowego przestawienia.
Cmentarz nowy do grzebania ciał zmarłych obwiedziony parkanem z bali rzniętych w słupy murowane na podmurowaniu z cegły na wapno i obrzucone wapnem, długości łokci siedmdziesiąt, szerokości łokci sześćdziesiąt trzy, wysokości łokci trzy, słupów murowany sztuk siedmnaście.

Zabudowania włościańskie.

20. Dom drewniany młynarski zwany, o iednej izbie z staienką z drzewa kostkowego z przystawioną komorką pod iednym dachem, ściany spruchniałe, przyciesi zgniłe, dach stary zły, komin lepiony, okna dwa potłuczone, drzwi czworo na biegunach, pułap z łupanego drzewa, podłogi nie masz.

21. Chałupa dwojaki w której mieszka Felix Kaniecki dwudniowy, długości łokci czternaście i pół, szerokości łokci siedm i pół, wysokości łokci trzy z drzewa kostkowego w węgły, w ziemie zalazła, okien dwa w których szyby w większej połowie potłuczone, komin lepiony, dach słomiany, całkiem grozi niebezpieczeństwem zawalenia. Za tą chałupą stodoła, długości łokci czternaście, szerokości łokci ośm, wysokości łokci trzy, z drzewa kostkowego w węgły, spruchniała, grozi zawaleniem. Stodoła druga z okrąglaków pod słomą z czterema słupami murowanemi z cegły na gline, wrotni na biegunach z łupanego drzewa w średnim stanie. Oborka maleńka z drzewa zgniłego.

22. Chałupa kowalska, w której mieszka Karol Sztendel kowal, długości łokci ośmnaście, szerokości łokci iedenaście i pół, wysokości łokci cztery, z drzewa kostkowego starego spruchniałego, przyciesi zgniłe, dach słomiany stary zły, komin lepiony nadmurowany pochylony, drzwi na biegunach czterech, okien dwa, iedno większe, drugie małe potłuczone.

23. Dom murowany niedokończony, długości łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci ośmnaście i pół, wysokości łokci pięć, na podmurowaniu z kamieni, bez podłog i posów, komin murowany, otworów do okien ośm, otworów do drzwi ośm, drzwi iedne na zawiasach z skoblem, front obrzucony wapnem, mur z cegły na gline dawany, komin z surówki zresowany, dach słomiany zły, okap i szczyty gontami kryte.

24. Dom drugi murowany, w którym mieszka Tadeusz Cieśliński mularz, długości łokci dwadzieścia siedm i pół, szerokości łokci szesnaście i pół, wysokości łokci cztery, mur z cegły na gline na fundamentach z kamieni, otworów do okien siedm, do drzwi otworów ośm, bez podłog i posów, pieców dwa, komin z surówki, dach słomą kryty, okap i szczyty gontami. W tym domu pani dożywotnia po śmierci męża rozpoczęła dokończenie.

25. Poza tym domem stoi dom drewniany, w którym mieszka Karol Wiśniewski karczmarz, długości łokci trzydzieści cztery, szerokości łokci piętnaście i pół, wysokości łokci cztery, z bali rzniętych w węgły, o sześciu oknach w większej połowie potłuczonych, przyciesi spruchniałe, dach słomiany zgniły, komin lepiony nadmurowany, drzwi iedne na zawiasach, sześcioro drzwi na biegunach, izb trzy z komorami. W iednej izbie podłoga zgniła, posowa z całków łupanych bez polep, kominki dwa lepione, ieden szafiaty z cegły. Przy tej chałupie przystawiony chlewik z dylików i różnego drzewa zupełnie w złym stanie. Oborka ze starej kuźni, szerokości łokci ośm i pół, tyleż długości, wysokości łokci trzy, z drzewa kostkowego spruchniała, dach słomą kryty zły. Dalej buda komornicza pusta spruchniała, dach słomiany zgniły, wszystko zawalaiące się.

26. Dom murowany z cegły na gline, okozłowany i z frontu ołacony bez dachu, bez komina, posow, podłog, tylko same ściany zepsute od deszczu, maiący dziewięć otworów do okien.

Poza tym domem chałupa drewniana w której mieszka Łukasz Kowalczyk zagrodnik, długości łokci dwadzieścia ieden, szerokości łokci ośm i pół, wysokości trzy łokcie i iedna czwarta z drzewa kostkowego o iednym oknie stłuczonym, drzwi na biegunach czworo z skoblami, przyciesi zgniłe, komin lepiony nadmurowany, dach słomiany zgniły, bez podłog, posowa z łupanych dyli, kominek lepiony i piec do chleba z kamieni na gline.
 
Za tą chałupą stodoła długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci cztery, z drzewa kostkowego w węgły, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe pokrzywione, dach zgniły, wrot dwoie złych na biegunach. Oborka z takiegoż drzewa, długości łokci iedenaście, szerokości łokci ośm, wysokości łokci trzy, pod słomą spruchniała, drzwi na biegunach z szkoblem. Przy stodole znajduie się przybudowana szopka spruchniała, dach zgniły, na skład sprzętów gospodarskiego

27. Dom w którym mieszka Idzi Kowalczyk zagrodnik na podmurowaniu z kamieni na gline słupami, z bali rzniętych, szczyty w ryglówke zamurowane, długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci ośmnaście, wysokości łokci cztery, izb dwie, okien cztery, drzwi na biegunach sześć z drewnianemi klamkami z zasuwami, komin murowany z surówki nadmurowany cegłą paloną, dach całkiem zgniły bez kalonki, posowa z żynów, ściana pod zachód w szczycie wyprężona, słupy od fundamentów popsute. Za tym domem budynek w którym stodoła, obora i chlewy pod iednym dachem, z okrąglaków i żerdzi, w słupy i węgły, przyciesi zgniłe, ściany pokrzywione popodpierane, wrota i drzwi zdezelowane, na całym tym budynku dach pokrzywiony zgniły, długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci ośm, wysokość różna.

28. Chałupa w której mieszka Paweł Rypioła zagrodnik szczytem do frontu z drzewa kostkowego, długości łokci dwadzieścia dziewięć, szerokości łokci piętnaście i pół, wysokości łokci trzy i pół, w węgły, przyciesi spruchniałe, dach słomą kryty zgniły, komin lepiony nad dachem nadmurowany, drzewo w tym budynku spruchniałe, izb trzy, drzwi na biegunach z klamkami drewnianemi dziewięć, okien cztery, w połowie potłuczone, kominki trzy lepione. Obora w tyle z chlewem z drzewa kostkowego i różnego stare murszywe, przyciesi zgniły, dach słomiany stary zgniły, drzwi zdezelowanych na biegunach dwoie, długości łokci iedenaście, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy. Komora komornicza z łupanego drzewa w słupy pougniwałe, długości łokci sześć i pół, szerokości łokci sześć, wysokości łokci trzy, słomą kryta, dach zgniły. Stodoła z drzewa kostkowego w węgły pod słomą, długości łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy i iedna czwarta, przyciesi zgniły, dach stary, wrot dwoie składanych z różnych kawałów drzewa zdezelowane. Przy tej stodole szopka mała przybudowana z okrąglaków i różnych kawałków drzewa pod słomą długości łokci siedm, szerokości łokci trzy, zdezelowana.

29. Zrąb do domu murowany z cegły na gline bez dachu, wewnątrz drzewo czyli wiązania połamane, mury od deszczu w większej części nadpsute, długości łokci dwadzieścia ośm, szerokości łokci szesnaście, wysokości łokci cztery. Za tym domem chałupa drewniana z bali rzniętych w węgły w której mieszkają Jan Krawczyk i Klemens Krawczyk, długości łokci trzydzieści i pół, szerokości łokci szesnaście, wysokości łokci trzy i pół, przyciesi nadgniły, dach słomą kryty stary zgniły, komin lepiony nad dachem nadmurowany, izb dwie, okien cztery w połowie potłuczone szyby maiące, komory dwie, drzwi ośm na biegunach z klamkami drewnianemi, kominków i pieców lepionych po dwa, podłog nie masz, pułap z łupanego drzewa. Stodoła z całków w węgły, długości łokci dwadzieścia trzy, szerokości łokci ośm i pół, wysokości łokci trzy, dach słomiany zgniły, wrot dwoie z desek starych, przyciesi zgniłe. Obora z takiegoż drzewa pod słomą zgniłą, długości łokci dwanaście, szerokości łokci ośm, wysokości łokci trzy. Komora z podobnegoż i różnego drzewa pod słomą w słupy i węgły, długa łokci ośmnaście, szeroka łokci ośm, wysoka łokci trzy, przyciesi zgniłe, drzwi dwoie na biegunach, pokładu nie masz. Chlew długości łokci ośm, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy, z różnego drzewa, spruchniały, dach słomiany zgniły, bez pokładu, drzwi iedne na biegunach. Obora z chlewami pod iednym dachem w słupy z różnego drzewa spruchniałego, długości łokci piętnaście, szerokości łokci sześć, wysokości łokci trzy, dach słomiany zgniły. Stodoła z komorą pod iednym dachem, z drzewa okrągłego w węgły pod słomą, wrot dwoie na biegunach z desek, przyciesi zgniłe, dach zgniły, drzwi do komory na biegunach, długości łokci trzydzieści sześć, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy.

30. Dom murowany w którym mieszka Marcin Stelmaszak zagrodnik z cegły na gline, długości łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci szesnaście, wysokości łokci trzy, dach słomiany zgniły, komin murowany, gzemsy odpadaią, izb trzy bez podłog, posowa z żynów, okien cztery oszklonych, drzwi ośm z desek na biegunach z drewnianemi klamkami, piec ceglany, kominków lepionych trzy w złym stanie. Stodoła z oborą z drzewa różnego w węgły i słupy, długości łokci trzydzieści sześć, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, dach słomiany zgniły, wrota zupełnie zdezelowane, drzwi do obory na biegunach z desek, przyciesi zgniłe.

31. Chałupa w której mieszka Mateusz Mielcarek zagrodnik z drzewa kostkowego w węgły, stara, długości łokci dziewiętnaście, szerokości łokci dziewięć i pół, wysokości łokci cztery, przyciesi zgniły, dach słomiany zgniły, komin lepiony nadmurowany wykrzywiony grozi zawaleniem, izba iedna z komorą, okno iedno większe, drugie małe o iednej szybie, posowa z łupanych dyli bez podłogi, drzwi na biegunach z drewnianemi klamkami czworo, przyciesi spruchniałe, piec i kominek lepione, obora z okrąglaków, długości łokci dziewięć, szerokości łokci ośm, wysokości łokci trzy, pod słomą, drzwi z desek na biegunach, dach częścią zgniły, stary. Stodoła z różnego drzewa w słupy i węgły długości łokci dwadzieścia ośm, szerokości łokci ośm, wysokości łokci trzy i pół, dach słomiany zgniły, przyciesi zgniłe, wrota na biegunach z różnych kawałków drzewa złożona stara.

32. Chałupa z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci dwadzieścia, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci cztery, w której mieszka Łukasz Mielcarek zagrodnik, dach słomiany zgniły, przyciesi i ściany spruchniałe, komin lepiony nadmurowany, izba jedna i komora bez podłogi, posowa z dyli łupanych, piec i kominek lepiony, okno iedno potłuczone, drzwi czworo na biegunach z drewnianemi klamkami. Obora z drzewa okrągłego w węgły długa łokci dziewięć, takiejże szerokości, wysoka łokci trzy, dach słomiany zły, przyciesi zgniłe. Stodoła z drzewa okrągłego w węgły, długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy i pół, dach słomiany zgniły, wrot dwoie z różnego drzewa zdezelowanych na biegunach, przyciesi zgniłe.

33. Dom murowany w którym mieszka Błażej Kowalczyk zagrodnik, długi łokci dwadzieścia siedm, szeroki łokci piętnaście, wysoki łokci cztery, z cegły na gline, frunt i szczyty wapnem obrzucone, dach słomiany zgniły, komin murowany, izb trzy, komor trzy, bez podłog, posowa z żynów, okien siedm potłuczonych w połowie, piece dwa z cegły, kominki trzy z cegły. Stodoła z drzewa kostkowego w węgły z chlewem, długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy i pół, dach słomiany zgniły, przyciesi zgniłe, wrot dwoie zdezelowanych. Obora z takiegoż drzewa, długości łokci czternaście, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, dach stary na pół przegniły, przyciesi zgniłe, drzwi stare z desek na biegunach.

34. Chałupa w której mieszka Walenty Jaruga zagrodnik z drzewa kostkowego w węgły, dach słomiany stary zgniły, komin lepiony nadmurowany, przyciesi zgniłe, izba iedna z komorą, okno iedno większe, drugie małe potłuczone w połowie, drzwi czworo na biegunach, z drewnianemi klamkami, piec i kominek lepione. Stodoła z drzewa różnego w węgły i słupy stara pod słomą, długości łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci cztery, wrota złe, dach zgniły. Obora takaż długa łokci dwadzieścia ieden, szeroka łokci dziesięć, wysoka łokci trzy, przyciesi u obuch pogniłe, ściany spruchniałe, drzwi na biegunach dwoie zdezelowane.

35. Dom murowany w którym mieszka Izydor Jaruga zagrodnik, mur z cegły na glinę, frunt i szczyty wapnem z piaskiem obrzucone, komin murowany, dach słomą kryty zgniły, długości łokci dwadzieścia dziewięć, szerokości łokci siedmnaście, wysokości łokci cztery i ćwierć, izb trzy, komor trzy, kominków trzy z cegły, piec lepiony, drzwi dziesięć na biegunach z drewnianemi klamkami, okien siedm w większej połowie powybianych, bez podłog, posowa z żynów. Stodoła, obora i chlew z drzewa okrągłego, długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, przyciesi zgniłe, dach zgniły, wrota stare złe.

36. Chałupa w której mieszka Jan Telega zagrodnik z drzewa kostkowego w węgły, dach słomiany zgniły, komin lepiony nadmurowany, wykrzywiony, ściany pokrzywione, przyciesi zgniłe, izba iedna z komorą i oborą, kominek i piece lepione, okno iedno powybiiane, posowa z łupanego drzewa, bez podłogi, drzwi czworo na biegunach z drewnianemi klamkami, długości łokci trzydzieści, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci trzy. Stodoła z okrągłego drzewa stara, spruchniała, długości łokci dwadzieścia ieden, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, dach zgniły, wrota zdezelowane, przyciesi zgniłe.

37. Chałupka komornicza w której mieszka Szymon Cieślak komornik z okrąglaków w węgły, nowa, komin lepiony nadmurowany, długości łokci ośmnaście, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci trzy.

38. Chałupa z stodołą, oborą pod iednym dachem, w której mieszka Wojciech Mielcarek dwudniowy, z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci trzydzieści sześć, szerokości łokci siedm i pół, wysokości łokci trzy, dach słomiany, zgniły, przyciesi zgniłe, izba iedna, okno iedno, drzwi dwoie na biegunach, komin lepiony, kominek i piec lepione bez podłogi, posowa z drągów łupanych, wrota z desek na biegunach, cały ten budynek spruchniały.

39. Jana Cieślaka w karczmie mieszkaiącego dwudniaka, stodoła, obora w iednym budynku z drzewa łupanego i okrągłego, zupełnie w złym stanie, długości łokci dwadzieścia dziewięć, szerokości łokci sześć i pół, wysokości łokci trzy.

40. Chałupa w której mieszka Grzegorz Sobociński zagrodnik, z oborą i chlewami pod iednym dachem, z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci trzydzieści trzy, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, komin lepiony, dach słomiany zgniły, ściany pokrzywione, spruchniałe, przyciesi zgniłe, izba iedna, komora iedna, okno iedno w połowie wytłuczone, drzwi czworo na biegunach, wszystko w najgorszym stanie. Stodoła z takiegoż drzewa, długości łokci dwadzieścia ieden, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci trzy, dach zły, przyciesi zgniłe, ściany pokrzywione, wrota z desek zdezelowane.

41. Chałupa w której Paweł Marczak zagrodnik, z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci trzydzieści cztery, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, komin lepiony nadmurowany, wykrzywiony, dach zgniły, przyciesi zgniłe, izb dwie, komor dwie, okien dwie w połowie wytłuczone, kominków dwa, piece dwa lepione, bez podłog, pułap z łupanego drzewa w najgorszym stanie. Stodoła długości łokci dwadzieścia pięć, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, także w złym stanie. Obora z drzewa kostkowego, długości łokci szesnaście, szerokości łokci ośm, wysokości łokci trzy, słomą kryta stara, przyciesi zgniłe.

42. Chałupa w której mieszka Józef Kasprowski zagrodnik, z drzewa rzniętego w węgły, długości łokci trzydzieści, szerokości łokci piętnaście, wysokości łokci trzy, dach słomiany zgniły, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, komin lepiony nadmurowany, izb troie, komor trzy, piecy trzy, kominki trzy lepione, drzwi dziesięć na biegunach z klamkami drewnianemi, bez podłog, posowa z łupanych drągów, okien cztery w połowie potłuczonych. Stodoła długości łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, dach zgniły, przyciesi zgniłe, w złym stanie. Obora kostkowa długości łokci dziewięć, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy, pod słomą, drzwi z desek na biegunach, komora z drzewa kostkowego, długości łokci ośm i pół, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy, dach zgniły, przyciesi także zgniłe. Stodoła druga z drzewa kostkowego, długości łokci dwadzieścia ieden, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, dach słomiany zły, przyciesi zgniłe stara. Obora z takiegoż drzewa długości łokci dwanaście, szerokości łokci ośm i pół, wysokości łokci trzy, dach zgniły, drzewo spruchniałe.

43. Chałupa z drzewa rzniętego w węgły w której mieszka Sobestjan Nowicki, długa łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci czternaście, wysokości łokci trzy, dach zgniły, komin lepiony nadmurowany, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, szczyty niezalepione, izb dwie, komor dwie, kominków i pieców po dwa lepione, drzwi ośm na biegunach z drewnianemi klamkami, okien cztery potłuczone. Stodoła z drzewa kostkowego, długości łokci dwadzieścia dwa, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy i pół, dach zgniły słomiany, przyciesi zgniłe, wrota zdezelowane. Druga stodoła z podobnego drzewa, długości łokci dwadzieścia dwa, szerokości łokci siedm i pół, wysokości łokci trzy, dach zgniły, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, powykrzywione, grozi zawaleniem. Dwie szopy i obory dwie z drzewa kostkowego, długości łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci dziewięć i pół, wysokości łokci trzy, dach zgniły, cały budynek zawaleniem grozi. Komora z drzewa kostkowego długości łokci dziewięć, szerokości łokci sześć i pół, wysokości łokci trzy, w średnim stanie, dach słomiany zły.

44. Chałupa w której mieszka Jan Bogusławski zagrodnik z drzewa kostkowego w węgły, komin lepiony, dach słomiany zgniły zawaleniem grozi z powodu starości, długa łokci dwadzieścia trzy, szeroka łokci dziesięć i pół, wysoka łokci trzy. Stodoła z drzewa kostkowego pod słomą stara, zła, długa łokci dwadzieścia cztery, szeroka łokci dziesięć, wysoka łokci trzy, dach zgniły, ściany i przyciesi spruchniałe, komorka mała z drzewa kostkowego pod słomą, długa łokci siedm, szeroka łokci sześć, wysoka łokci trzy, spruchniała.

45. Chałupa czworaki w której Jan Kowalczyk zagrodnik z drzewa rzniętego, cztery słupy narożne murowane z cegły na gline, długości łokci trzydzieści ieden, szerokości łokci szesnaście, wysokości łokci trzy, zupełnie zdezelowana, izb cztery, komor cztery, kominków cztery murowanych, pieców dwa murowanych na gline. Drzwi na biegunach trzynaście z klamkami drewnianemi, okien ośm w większej połowie wytłuczone, cały ten budynek potrzebuje przestawienia. Stodoła z drzewa kostkowego długości łokci dwadzieścia, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, przyciesi zgniłe, dach zgniły, wrota zdezelowane. Obora z drzewa kostkowego, długości łokci iedenaście, szerokości łokci ośm, wysokości łokci trzy, słomą kryte dach i przyciesi zgniły. Oborka takaż długości łokci siedm i pół, szerokości łokci sześć, wysokości łokci trzy.

46. Chałupa dwojaki w której Bonawentura Olejniczak zagrodnik z drzewa rzniętego w słupy murowane z cegłą na glinę, długości łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci szesnaście, wysokości łokci cztery, szczyty zamurowane w ryglówkę, dach słomą kryty a kozły gontami, komin murowany, izb dwie, komor dwie, piec ieden murowany, kominków dwa murowanych z cegły na gline, okien cztery w trzeciej części wytłuczonych, drzwi siedmioro na biegunach z klamkami drewnianemi, przyciesi zgniłe, w iednej izbie podłoga w średnim stanie, posowy z żynów. Stodoła z drzewa kostkowego długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci ośm, wysokości łokci trzy, dach, przyciesi zgniłe, wrota zdezelowane. Przy tym domu znajdują się dwa zręby do obor przez panią dożywotnią zaczęte.

47. Chałupa w której mieszka Wojciech Krzewiński zagrodnik, z drzewa kostkowego, długości łokci trzydzieści sześć, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, dach słomiany zgniły, komin lepiony nadmurowany, przyciesi zgniłe, ściany pokrzywione, okno iedno, drzwi czworo na biegunach z klamkami drewnianemi, piec, kominek lepiony, posowa z łupanego drzewa. Stodoła z oborą z drzewa kostkowego, długości łokci dwadzieścia ieden, szerokości łokci ośm, wysokości łokci trzy, przyciesi zgniłe, dach zgniły, wrota zdezelowane.

48. Dom murowany z cegły na gline w którym Michał Skąpski zagrodnik długości łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci szesnaście, wysokości łokci cztery, komin murowany, dach słomiany, okapy z gontów w którym izby trzy, komor trzy, drzwi na zawiasach dziewięć z klamkami żelaznemi, okien cztery, kominków trzy, piec ieden murowane, posowa z żynów na dwóch izbach podłog nie masz. Stodoła z drzewa kostkowego, długości łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci trzy, cztery murowane słupy z cegły na gline, dach słomiany, wrota z desek w średnim stanie. Obora długości łokci trzynaście, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci trzy, z drzewa kostkowego w średnim stanie.

Bednarzec folwark

Dom mieszkalny folwarczny z drzewa w ryglówke cegłą na gline zamurowany, długości łokci trzydzieści pięć, szerokości łokci szesnaście, wysokości łokci cztery, na podmurowaniu z kamieni i cegły na gline, dach słomą kryty zgniły, komin murowany, przyciesi zgniły, izb trzy, w których kominki i piece lepione, sufit lepiony, bez podłog, drzwi na biegunach czworo, na zawiasach siedmioro z drewnianemi klamkami, okien czworo oszklonych, w których szyby potłuczone w iednej trzeciej części, w izbie i komorze pustej nie ma podłogi ani sufitu, ani okien oszklonych. Stodoła z drzewa rzniętego na podmurowaniu z cegły na gline w słupy murowane i drzewne długości łokci trzydzieści dziewięć, szerokości łokci dziewiętnaście, wysokości łokci pięć pod słomą, okapy gontami kryte, szczyty z słomy, wrot podwójnych z tarcic dwoje na biegunach, przyciesi zgniłe. Stodoła druga takaż długości łokci dziewiętnaście i pół, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci pięć. Zrąb do obory z drzewa rzniętego w słupy murowane z cegły na gline na podmurowaniu takimże, długości łokci czterdzieści pięć, szerokości łokci ośmnaście, wysokości łokci trzy, okozłowana bez połacenia, bez drzwi, wrot i wewnętrznych sprzętów. Obora stara z okrąglaków w węgły, długości łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci iedenaście, wysokości łokci trzy, słomą kryta, pokrzywiona, zbutwiała, zawaleniem grozi. Studnia w podwórzu ocembrowana z koszorem, wiadrem i korytem stara.

Pustkowie Skęczno

1. Dom mieszkalny z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci dziewiętnaście, wysokości łokci trzy, częścią słomą, częścią gontami kryty, komin murowany, drzewo stare, spruchniałe, przyciesi zgniłe, izb dwie, komor dwie, piece i kominki dwa z cegły na gline, drzwi sześć na biegunach, okna dwa w połowie potłuczone, pułap z łupanek w złym stanie, komora z różnego drzewa w słupy pod słomą stara, długości łokci ośm, takiejże szerokości, wysokości łokci trzy, w złym stanie, dach zgniły.

Wieś z folwarkiem Rożdżały

Zabudowania folwarczne


1. Dom folwarczny murowany z cegły i kamieni, długości łokci trzydzieści ieden, szerokości łokci ośmnaście, wysokości łokci cztery, szczyty w ryglówke zamurowane, dach słomiany zgniły zły, komin murowany, izb cztery, komor cztery, okien ośm w połowie większej wytłuczone, posowa z żynów, podłog nie masz, drzwi na biegunach z drewnianemi klamkami trzynaście, pieców dwa, kominków cztery lepione, cały ten budynek nieobrzucony wapnem, od deszczu mury i fundamenta znacznie nadpsute, narożniki się odwalają. Stodoła o dwóch klepiskach na poiedyńczym stolcu z drzewa rzniętego na podmurowaniu w słupy murowane, długości łokci sześćdziesiąt ośm, szerokości łokci ośmnaście, wysokości łokci cztery, wrot podwójnie otwieranych czworo, na biegunach, dach słomiany zgniły, owierki połamane, dach wykrzywiony, ściany od wschodu i zachodu popodpierane, podmurowanie i słupy nadpsute od deszczu, szczyty w połowie surówką zamurowane na drugiej połowiena strychulce zalepione nadpsute, wrota zdezelowane, ściany powykrzywiane. Owczarnia z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci pięćdziesiąt cztery, szerokości łokci czternaście, wysokości łokci cztery, dach słomą kryty zgniły z połowy spadły, ściany popruchniałe, przyciesi pogniłe, ściany pokrzywione popodpierane, pokład z drągów, cały ten budynek potrzebuie nowego odbudowania.

2. Karczma z drzewa kostkowego, długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci czternaście, wysokości łokci cztery, dach słomiany zły, bez kalonki, o jednej izbie, kominek i piec lepione, drzwi na biegunach dwoie, iedne na zawiasach z klamką, dach słomiany zgniły, podłoga zgniła, pułap z łupanek bez polepy. Stajnia zajezdna długości łokci dwadzieścia dwa, szerokości łokci dwanaście, wysokości łokci cztery, z bali w słupy bez pułapu, ściany spruchniałe, pokrzywione, przyciesi zgniłe, wrot na biegunach dwoie, zabudowania te z powodu starości i dezelacyi potrzebują nowego odbudowania, u których ściany pokrzywione zawaleniem grożące.

3. Młyn wodny z bali rzniętych o dwóch gankach, długości łokci dwadzieścia sześć, szerokości łokci trzynaście, wysokości łokci trzy, dach słomą kryty zły, komin murowany, podłogi zgniłe, posowy zrujnowane, izba iedna, okna dwa stłuczone, zupełnie w złym stanie, koła popsute, tartak zrujnowany. Stodoła z okrąglaków w słupy, długości łokci dwadzieścia ieden, szerokości łokci dwanaście, wysokości łokci cztery, drzewo zgniłe, dach zgniły. Obora takaż, długości łokci ośmnaście, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy. Chałupa w której Jan Bednarek dwudniak z drzewa cieńkiego okrąglakowego w słupy w węgły, komin lepiony, kominek takoż, dach zgniły, zawaleniem grozi, długości łokci dwanaście, szerokości łokci ośm, wysokości łokci trzy.

Zabudowania wiejskie.

1. Chałupa w której mieszka Hillary Krysiak dwudniowy, długości łokci trzydzieści dziewięć, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy, z drzewa kostkowego i łupanego, w węgły i słupy, przy której stodoła, obora i chlew pod iednym dachem z takiegoż drzewa, komin lepiony, dach słomiany zgniły, izba iedna, okno potłuczone iedno, pułap z łupanek, kominek i piec lepione, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, drzwi na biegunach z drewnianemi klamkami czworo, wroto z żerdzi na biegunach.

2. Chałupa w której Andrzej Gzik dwudniowy z drzewa kostkowego, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, komin lepiony, dach słomiany zgniły, ściany spruchniałe, komin lepiony i piec takiż, okno iedno złe, pułap z łupanek, drzwi dwoie na biegunach, podłogi nie masz. Stodoła z oborą z drzewa okrągłego cieńkiego w słupy, długości łokci dwadzieścia sześć, szerokości łokci ośm, wysokości łokci cztery, przyciesi zgniłe, dach słomiany zgniły, wrota z łupanek na biegunach, drzwi takież zdezelowane, ściany spruchniałe, pokrzywione.

3. Chałupa z drzewa kostkowego i ogrągłego w której mieszka Klemens Piekielny dwudniowy, w węgły i słupy, długości łokci dwadzieścia ieden, szerokości łokci sześć, wysokości łokci trzy, pod słomą zgniłą, komin lepiony, izba iedna, okno iedno, piec i kominek lepione, pułap z łupanek, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, pokrzywione.

4. Chałupa z drzewa kostkowego i okrągłego w której Piekielniak Walenty zagrodnik, z drzewa okrągłego w węgły, długości łokci ośmnaście, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy, przyciesi zgniłe, komin, kominek i piec lepione, dach słomiany, zgniły, izba iedna, okno iedno, pułap z łupanek, drzwi na biegunach troie z desek ciesanych. Stodoła, obora i chlew w iednym budynku, długości łokci dwadzieścia ieden, szerokości łokci czternaście, wysokości łokci trzy, z różnego drzewa, dach słomiany, zgniły, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, wrota, drzwi z desek na biegunach, zawaleniem grożą.

5. Chałupa w której Kasper Bogusławski zagrodnik, z drzewa rzniętego w węgły, długości łokci dwadzieścia pięć, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, przyciesi zgniły, dach słomiany zgniły, szczyt zalepiony gliną na strychulce, izba iedna, komora iedna, okno iedno złe, pułap z łupanek, komin, piec, kominek lepione, drzwi na biegunach troie z klamkami drewnianemi. Stodoła z drzewa okrągłego w węgły, długości łokci dwadzieścia ieden, szerokości łokci czternaście, wysokości łokci trzy, pod słomą zgniłą, w złym stanie z powodu starości, obora i chlewy z takiegoż drzewa, długości łokci piętnaście, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, dach słomiany zgniły, drzewo spruchniałe, drzwi, wrota z desek łupanych zdezelowane na biegunach.

6. Chałupa w której Łukasz Kaniecki zagrodnik, z drzewa kostkowego, długości łokci trzynaście, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, izba iedna i komora, przyciesi zgniłe, dach słomiany, komin lepiony, okno iedno oszklone, drzwi na biegunach dwoie, kominek i piec lepione, pułap z łupanek. Stodoła długości łokci szesnaście, szerokości łokci czternaście, wysokości łokci trzy, z drzewa kostkowego, stara, dach słomiany, zły, wrota zdezelowane z łupanek na biegunach. Obora z takiegoż drzewa, długości łokci dwanaście, szerokości łokci iedenaście, wysokości łokci trzy, pod słomą, drzewo spruchniałe, przyciesi zgniły.

7. Chałupa w którey Bogumił Jaruga zagrodnik, z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci dwadzieścia, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci trzy, słomą kryta, komin lepiony, przyciesi zgniły, ściany spruchniałe, izba iedna, komora iedna, drzwi na biegunach troie, pułap z łupanek, okno iedno, kominek i piec lepione. Stodoła z drzewa kostkowego, długości łokci dwadzieścia ieden, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy, stara, dach zgniły, potrzebuje nowego odbudowania. Obora i chlew z drzewa okrągłego, długości łokci szesnaście, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy, dach zgniły, drzwi na biegunach, przyciesi zgniły.

8. Chałupa w której mieszka Mikołaj Przybylak zagrodnik, z drzewa kostkowego w węgły, stara, długości łokci dwadzieścia pięć, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci trzy, dach słomiany zgniły, komin, kominek, piec lepione, izba iedna, komora iedna, drzwi na biegunach troie z drewnianemi klamkami, pułap z łupanek, przyciesi zgniłe. Stodoła z drzewa różnego w słupy pod słomą, okap z dranic, wrot na biegunach dwoie, w średnim stanie, długości łokci dwadzieścia ieden, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci cztery. Obora z drzewa okrągłego, długości łokci dwanaście, szerokości łokci sześć, wysokości łokci trzy, z drzewa okrągłego, pod słomą, dach zgniły, przyciesi zgniłe, drzwi z desek ciesanych na biegunach, drzewo spruchniałe.

9. Chałupa w której mieszka Franciszek Nawrocki zagrodnik, długości łokci dwadzieścia, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, z drzewa kostkowego w węgły, spruchniała, przyciesi zgniłe, dach słomiany zgniły, komin, kominek i piec lepione, izba iedna, komora iedna, drzwi na biegunach z desek troie z drewnianemi klamkami, pułap z łupanek. Stodoła z okrąglaków w węgły, częścią słomą, częścią dranicami kryta, przyciesi zgniłe, wrot na biegunach dwoie, długości łokci dwadzieścia ieden, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci cztery. Obora z różnego drzewa w słupy, długości łokci dwanaście, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci dwa i pół, pod słomą, wykrzywiona, stara.

10. Chałupa w której mieszka Jaruga Karol zagrodnik, w węgły z drzewa kostkowego spruchniałego, wykrzywiona, dach słomiany zgniły, komin, kominek i piec lepione, izba iedna, komora iedna, długości łokci trzydzieści, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci trzy, okno iedno złe, drzwi na biegunach czworo, pułap z łupanek, w około popodpierana. Stodoła z drzewa kostkowego pod słomą, długości łokci czterdzieści dwa, szerokości łokci szesnaście, wysokości łokci cztery, wrot czworo na biegunach z desek ciesanych, dach zgniły, przyciesi zgniłe. Obora z takiegoż drzewa, długości łokci czternaście, szerokości łokci dwanaście, wysokości łokci trzy, dach zgniły, drzewo spruchniałe, druga takaż sama obora czyli takiej miary pod słomą dobra.

11. Chałupa w której Przybylak Franciszek zagrodnik, z drzewa kostkowego w węgły, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, dach słomiany, zgniły, komin, kominek i piec lepione, długości łokci dwadzieścia ośm, szerokości łokci iedenaście, wysokości łokci trzy, drzwi troie na biegunach z drewnianemi klamkami, pułap z łupanek, okna dwa złe. Obora z takiegoż drzewa, długości łokci szesnaście, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci trzy, pod słomą i dranicami, spruchniała, dach zgniły, druga oborka takaż sama, długości łokci dziewięć, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy. Stodoła z drzewa kostkowego w węgły, podwójna, pod słomą, spruchniała, stara, długości łokci trzydzieści dziewięć, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci cztery, zupełnie zła.

12. Chałupa w której Mikołaj Trzaskowski zagrodnik z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci dwanaście, wysokości łokci trzy, dach słomiany zgniły, przyciesi zgniłe, komin, kominek i piec lepione, izba iedna, komora iedna, okna dwa potłuczone, pułap z łupanek, drzwi na biegunach troie. Obora takaż z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci dwanaście, szerokości łokci ośm, wysokości łokci trzy, druga obora takaż długości łokci siedmnaście, szerokości łokci sześć, wysokości łokci trzy, stare, spruchniałe. Stodoła z drzewa kostkowego w węgły, spruchniała, przyciesi zgniłe, długości łokci czterdzieści, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci trzy, ściany spruchniałe całkiem zawalająca się.

13. Na placu po zgorzałej chałupie iest obora z drzewa kostkowego długości łokci piętnaście, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, pod słomą zgniła, drzewo spruchniałe, komorka z podobnegoż drzewa długości łokci sześć, szerokości takiejże, wysokości łokci trzy, spruchniała. Stodoła z takiegoż drzewa, długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci dwanaście, wysokości łokci trzy, pod słomą, stara, spruchniała. Szopa z drzewa kostkowego długości łokci dwanaście, szerokości łokci iedenaście, wysokości łokci trzy, stara spruchniała.

14. Chałupa w której Mikołaj Bednarek zagrodnik z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci siedmnaście, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, pod słomą, komin, kominek i piec lepione, izba iedna, okno iedno, pułap z łupanek, ściany spruchniałe. Stodoła z takiegoż drzewa w słupy i węgły, długości łokci dwadzieścia sześć, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci cztery, stara, dach zgniły, wrota na biegunach zdezelowane. Obora z okrąglaków, długości łokci iedenaście, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, dach zgniły, ściany spruchniałe, przyciesi zgniłe.

Pustkowie Szczawno od granic Rzeczyckich

1. Dom mieszkalny z drzewa rzniętego w słupy murowane z cegły na gline, długości łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci czternaście, wysokości łokci cztery, dach słomą kryty, okap i szczyty gontami, komin murowany, izb trzy, komor trzy, posowa z żynów bez podłóg, pieców dwa, kominków trzy lepione, okien pięć, w których dziesięć szyb wybitych, niższe szczyty założone korą z drzew.

Wieś zarobna Lipiny

Zabudowań folwarcznych w tej wsi nie masz, tylko zabudowania wiejskie iako to:

1. Chałupa w której mieszka Paweł Ćwiek zagrodnik z okrąglaków, długości łokci dwadzieścia trzy, s. 8, w. 3, komin, kominek i piec lepione, izba iedna. Obora i chlew z takiegoż drzewa, długości łokci siedm, szerokości łokci sześc, wysokości łokci trzy. Stodoła z podobnegoż drzewa, długości łokci piętnaście, szerokości łokci siedm i pół, wysokości łokci trzy, powyższe budynki pod słomą zgniłe, spruchniałe, pokrzywione, zawaleniem grożące.

2. Chałupa w której mieszka Marcin Piasecki zagrodnik z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, dach słomiany zgniły, komin lepiony, izba iedna, okno iedno, drzwi troie na biegunach, komin i piec lepione, pułap z łupanek, ściany powykrzywione, spruchniałe.

3. Chałupa komornicza z takiegoż drzewa pod słomą, długości łokci ośm, szerokości łokci sześć, wysokości łokci trzy, dach zgniły, kominek lepiony, okno iedno, izba iedna, drzwi iedne. Obora długości łokci dwanaście, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy, wykrzywiona, dach i drzewo zgniłe. Stodoła z takiegoż drzewa, wykrzywiona na pół zgniła, długości łokci trzydzieści, szerokości łokci trzynaście, wysokości łokci trzy, zawaleniem grozi.

4. Chałupa w której mieszka Marcelli Kubik półrolnik, z drzewa kostkowego, długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci dwanaście, wysokości łokci trzy, dach słomiany zgniły, komin lepiony, ściany spruchniałe, izba iedna, okno iedno, komora, drzwi troie na biegunach, zawaleniem grozi. Stodoła z drzewa kostkowego pod słomą, dach zgniły, przyciesi zgniłe, wrota zdezelowane, ściany spruchniałe, długości łokci trzydzieści ieden, szerokości łokci dwanaście, wysokości łokci trzy. Komorka z takiegoż drzewa, długości łokci siedm, szerokości łokci sześć, z drzewa kostkowego. Obora z drzewa kostkowego, długości łokci piętnaście, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci trzy.

5. Chałupa w której mieszka Szymon Gruda zagrodnik, długości łokci dwadzieścia ieden, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci trzy, dach zgniły, komin lepiony, drzwi troje na biegunach, izba, komora, iedno okno. Stodoła z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci trzydzieści, szerokości łokci dwanaście, wysokości łokci trzy, wrota na biegunach. Obora z takiegoż drzewa, długości łokci szesnaście, szerokości łokci iedenaście, wysokości łokci trzy.

6. Chałupa w której mieszka Kasper Marczak zagrodnik, z drzewa kostkowego, długości łokci ośmnaście, szerokości łokci ośm, wysokości łokci trzy. Stodoła z takiegoż drzewa, długości łokci ośmnaście, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy.

7. Chałupa komornicza z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci dwadzieścia, szerokości łokci sześć, wysokości łokci trzy, dach słomiany, komin lepiony.

8. Chałupa w której mieszka Marcin Stempin komornik, z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci dwadzieścia pięć, szerokości łokci dziewięć, wysokości łokci trzy. Wszystkie powyższe zabudowania maią dachy słomiane, ściany z powodu starości pokrzywione, pogniłe i spruchniałe, domy zaś mieszkalne, kominy lepione, piece i kominki także lepione, posowy z łupanek, drzwi i wrota z ciesanych desek, okna małe w połowie potłuczone, w najgorszym stanie znajduiące się, zawaleniem grożące, koniecznego nowego odbudowania potrzebuiące. Oprócz tego znajduie się ieszcze chałupa z chlewami pod iednym dachem w której mieszka Augustyn Derbin smolarz, długości łokci dwanaście, szerokości sześć, wysokości trzy, z drzewa kostkowego pod słomą, izba iedna, okno iedno, drzwi 4 na biegunach z desek ciesanych, komin, kominek i piec lepione, posowa z łupanego drzewa bez podłogi, w średnim stanie.

Bronilas

Dom przy granicy Reduchowa Bronilas nazywaiący się, z drzewa rzniętego starego w cztery słupy murowane, z których ieden narożny odpadł, i ściana tylna odwala się, słomą kryty, długości łokci dwadzieścia siedm i pół, szerokości łokci szesnaście, wysokości łokci trzy, drzwi na biegunach z drewnianemi klamkami ośm, iedne na zawiasach, okien siedm w których szyb dziewięć całych, dach zupełnie zaklęsły, komin z surówki murowany, nadmurowany zaś cegłą paloną, bez szczytów, przyciesi zgniłe, ściany pokrzywione, cały ten budynek potrzebuie przestawienia albowiem z powodu złej budowy i dezolacyi grozi zawaleniem

Ulesie

Dom Ulesie zwany od granic wsi Włynia blisko narożników stojący z drzewa kostkowego w węgły słomą kryty, zgniły, komin lepiony, nadmurowany nad dachem, drzewo spruchniałe, przyciesi pogniły, mający długości łokci trzydzieści, szerokości łokci dwanaście, wysokości łokci trzy, izb dwie, komor dwie, drzwi siedmioro na biegunach, okien dwa potłuczone w połowie, posowa z łupanego drzewa, podłog nie masz, kominków dwa i piec ieden lepione.

Pierzchnia Góra

W miejscu Pierzchnia Góra zwanym stoi karczma murowana z cegły na gline, długości łokci trzydzieści trzy, szerokości łokci szesnaście, wysokości łokci cztery, słomą kryta, okopy i boki gontami, komin murowany, okien oszklonych dziewięć w połowie potłuczonych, frunt i szczyty wapnem z piaskiem obrzucone, w którym znajduie się izb pięć, drzwi na zawiasach z klamkami żelaznemi czworo, na biegunach zaś z klamkami drewnianemi dziewięcioro, kominków pięć, podłoga w iednej tylko izbie szynkownej dana zła, posowa z żynów, komor trzy. Przy tej karczmie znajduie się stajnia wiezdna murowana z cegły na gline bez wrot, bez szczytów, bez posowy, słomą kryta, długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci piętnaście, wysokości łokci cztery. Obydwa te budynki potrzebuią dokończenia budowy a szczególniej stajnia, szczyty i okapy gontami kryte.

Miłobądź

W miejscu Miłobądź zwanym znajduje się dom murowany z cegły na gline, frunt i szczyty wapnem z piaskiem obrzucone, długości łokci trzydzieści cztery, szerokości łokci dziewiętnaście, wysokości łokci cztery, niedokończony, komin murowany, posowa z żynów i drzewa łupanego, podłog nie masz, drzwi na zawiasach czworo na biegunach z klamkami drewnianemi pięcioro, okien oszklonych trzy, kominków lepionych trzy, dach w połowie gontami i słomą pokryty.

Folwark Chorążka

Dom mieszkalny folwarczny z drzewa rzniętego w węgły, słomą kryty, długości łokci czterdzieści, szerokości łokci szesnaście, wysokości łokci cztery, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe pokrzywione, komin murowany, pieców cztery, kominków cztery z cegły murowanych, posowy z tarcic, drzwi podwójnie otwieranych na zawiasach sześcioro, drzwi pojedyńczych trzynaście na zawiasach z klamkami, okien oszklonych sześć bez okiennic, reszta deskami pozabiane, podłog nie masz, cały ten budynek w złym stanie potrzebuje przestawienia z dodaniem drzewa w miejsce zgniłego, i nowego dachu. Stodoła o iednym klepisku z oborą pod jednym dachem w słupy murowane na gline z cegły, których słupów iest jedenaście, drzwi rznięte, dach słomiany zgniły, zły, ściany spruchniałe, pokrzywione i popodpierane, długości łokci siedmdziesiąt ośm, szerokości łokci siedmnaście, wysokości łokci pięć, przyciesi zgniły, słupy od deszczów popsute, wrota zdezelowane, drzwi na biegunach podwójnie otwieranych, dwoje zdezelowanych. Cały ten budynek zawaleniem grozi, potrzebuje nowego odbudowania. Znajduje się jeszcze szopa pod słomą z różnego drzewa złożona w słupy, długości łokci trzydzieści, szerokości łokci dziesięć, wysokości łokci trzy, iuż się zawalająca stara, zła, nowego odbudowania potrzebująca, podwórze żerdziami w słupy i koły ogrodzone.

Pustkowie Gozdy

Dom mieszkalny z stodołą i oborą pod iednym dachem z drzewa kostkowego w węgły, długości łokci czterdzieści ośm, szerokości łokci szesnaście, łokci cztery wysokości, pod słomą, szczyty założone chojną i chrustem, izba iedna, kominek i piec murowane, dach słomiany zły, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, nad izbą iedną posowa z drzewa łupanego, bez podłogi, okno iedno oszklone, drugie wytłuczone, dach zgniły zły, u stodoły wrot dwoje z żerdzi łupanych na biegunach, cały ten budynek w najgorszym stanie potrzebuje nowego odbudowania. Znajduje się ieszcze iedna buda komornicza z drzewa różnego, długości łokci piętnaście, szerokości łokci sześć, wysokości łokci trzy, zdezelowana, zupełnie się zawalająca, która tylko na opał użyteczna bydź może.

Osada Raszelki

1. Chałupa w której mieszka Kazimierz Brzozowski komornik dwudniowy zaciąg odrabiający, długości łokci piętnaście, szerokości łokci sześć, wysokości łokci trzy, z okrąglaków w słupy, dach częścią chrustem, częścią słomą kryty, komin lepiony, przyciesi zalazłe z ziemie, o iednym małym okienku, drzwi z łupanek na biegunach troie. Chałupka ta postawiona przez tegoż samego komornika.

2. Chałupka w której mieszka Jan Mitera komornik dwudniowy z drzewa rzniętego w słupy, długości łokci dwanaście, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy, pod słomą, o iednym małym okienku, komin lepiony, drzwi z desek na biegunach dwoie, kominek lepiony, pułap z łupanek bez podłogi, przyciesi zgniłe. Stodoła, obora i chlew pod iednym dachem z drzewa okrągłego, cienkiego, długości łokci dwadzieścia siedm, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy, w słupy stawiana, dach stary zgniły, przyciesi zgniłe, drzwi dwoje z cienkiego drzewa ciesanego, wrota takież na biegunach, cały ten budynek powykrzywiany nowego odbudowania potrzebuje.

3. Chałupka w której mieszka Sobestjan Krysiak, dwudniak, z różnego drzewa w słupy, łącznie z oborą i stodołą pod iednym dachem, chrustem i słomą krytem, komin lepiony, wszystko w najgorszym stanie zawaleniem grozi, długości łokci czterdzieści dwa, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy.

4. Chałupka mała w której Kasper Zmuda dwudniowy, z oborką pod iednym dachem z drzewa cieńkiego okrągłego w słupy, komin lepiony o iednym oknie, pułap z łupanek, piec i kominek lepiony, drzwi z ciesanego drzewa czworo na biegunach, dach słomiany i chruściany, przyciesi zgniłe, w złym stanie, długości łokci trzydzieści, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy.

5. Chałupka w której mieszka Wojciech Michalski dwudniowy z różnego drzewa z oborą i szopą pod jednym dachem, przyciesi zgniłe, ściany pokrzywione, dach z chrustu, słomy i desek zupełnie zdezelowany, komin lepiony, okno iedno potłuczone. Cały ten budynek z powodu spruchniałego drzewa i nieforemnej budowy do dalszego użycia niezdatny, tylko na opał, długości łokci trzydzieści, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy.

6. Chałupka w której mieszka Stanisław Strzelczyk dwudniowy z drzewa kostkowego w słupy, długości łokci dziewiętnaście, szerokości łokci sześć, wysokości łokci trzy, o jednym małym okienku, drzwi na biegunach dwoje, posowa lepiona, komin lepiony, dach słomiany zły, zupełnie wykrzywiona, przyciesi zgniłe, w złym stanie. Stodoła z żerdzi w słupy, z oborą pod słomą, drzewo spruchniałe zgniłe, pokrzywione, popodpierane, dach zgniły, przyciesi zgniłe, zawalająca się, długa łokci szesnaście, szeroka ośm, wysoka trzy.

7. Chałupa w której mieszka Bogumił Mitera, z drzewa kostkowego w węgły, o jednym małym okienku, drzwi na biegunach dwoje, z łupanek, kominek i komin lepione, dach słomiany, przyciesi zgniłe, długa łokci dziewiętnaście, szeroka łokci trzynaście, wysoka łokci trzy. Stodoła i obora razem pod jednym dachem, długości łokci czternaście, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy, z drzewa łupanego w słupy i węgły, dach słomiany zgniły, przyciesi zgniłe, wrota i drzwi zdezelowane, ściany spruchniałe, pokrzywione.

8. Chałupa w której mieszka Stanisław Piekielny dwudniak, z drzewa kostkowego i łupanego, dach częścią słomą, częścią łupanemi deskami kryty, komin, kominek lepiony, iedno okienko małe, drzwi dwoje na biegunach, przyciesi zgniły, ściany pokrzywione, długości łokci piętnaście, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy. Stodoła i obora z drzewa okrągłego cienkiego w węgły, długości łokci dwadzieścia pięć, szerokości łokci siedm, wysokości łokci trzy, pod słomą, dach zgniły, wrota i drzwi z łupanego drzewa, zdezelowane, przyciesi zgniły, ściany pokrzywione.

9. Chałupa w której mieszka Maciej Skąpski dwudniak, z drzewa kostkowego w węgły, z chlewem łącznie, długa łokci dwadzieścia dwa, szeroka łokci sześć, wysoka łokci trzy, dach słomiany zgniły zły, komin lepiony, przyciesi zgniłe, drzwi na biegunach dwoje, okienko małe jedno, pułap z łupanek, kominek lepiony. Stodoła i obora w jednym zabudowaniu z łupanego i ciesanego drzewa w słupy, długa łokci dwadzieścia pięć, szeroka łokci siedm, wysokości łokci trzy, przyciesi zgniłe, ściany spruchniałe, pokrzywione, wrota i drzwi na biegunach zdezelowane, dach zgniły.

10. Chałupa z drzewa kostkowego, w której mieszka Jan Wieruszewski dwudniak, długości łokci dwadzieścia cztery, szerokości łokci sześć, wysokości łokci trzy, dach częścią chrustem, częścią słomą kryty, zgniły, zły, komin lepiony, przyciesi zgniłe, drzwi dwoje na biegunach, okienko małe jedno, kominek i piec lepione, ściany pokrzywione. Stodoła i obora w jednym zabudowaniu z drzewa ciesanego i łupanego, w słupy, długości łokci dwadzieścia jeden, szeroka łokci siedm i pół, wysokości łokci trzy, pod słomą i deskami ciesanymi, przyciesi zgniłe, wrota i drzwi zdezelowane. W chałupach powyższych tylko po jednej izbie, w których nie masz podłogi, posowy z łupanek, kominki lepione.

Kolejno opisano stan zasiewów (wzmiankowano nazwy: pole Papajczane w Rossoszycy, pole Pod Gliniankami na Rożdżałach, pole Miszczarki na Lipinach, pole Pod Łąkami na folwarku Bednarzec) posadę włościan, ich powinności, daniny, załogi.

Co do borów.
Gdy bory te przez jeometrę przysięgłego Zarembe są w roku bieżącym na ośmdziesiąt pięć poręb podzielone, o czym Rejent na gruncie się przekonał, dukta albowiem już są powycinane i Mappa sporządzona, nie widział zatem Rejent potrzeby szczegółowego borów tych robić opisu, gdyż ten przez właściwego biegłego iakim jest Jeometra przysięgły już uskuteczniony został.

Dalej przedstawiono "Regestr gospodarstwa leśnego w Rossoszycy do planu sytuacyjnego sporządzonego w miesiącach styczniu, lutym i marcu przez Ignacego Zarembe Jeometry Rządowego." (wzmiankowano nazwę Pod Chrabellową Łąką), ogólne przepisy dla leśnictwa Rossoszycy.

środa, 24 listopada 2021

Hilarów, Wola Sipińska, Pałki

 W akcie notarialnym z 1829 roku sporządzonym przed notariuszem Kajetanem Szczawińskim występują miejscowości Hilarów, Wola Sipińska oraz Pałki. Klikamy na indeks toponimów, szukamy gminy Zadzim i wybieramy wzmiankowane miejscowości.

poniedziałek, 22 listopada 2021

Inwentarz Wilczków (1839)

Źródło inwentarza:
Dowody majątku Wilczków. Księgi i akta hipoteczne Sądów w Sieradzu 839/1874. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

"Działo się na gruncie dóbr ziemskich Wilczków w Powiecie Wartskim Obwodzie i Gubernii Kaliskiey położonych, w zamięszkaniu dworskiem 7/19 kwietnia 1839 roku."

Petronella z Pstrokońskich z mężem Xawerym Majerowiczem, dzierżawni posiadacze dóbr Wilczkowa zażądali od Komornika Nepomucena Ziółkowskiego egzekucji kwoty 17035 zł z procentem od dziedzica dóbr Wilczkowa Wincentego Pstrokońskiego, który został dziedzicem Wilczkowa na mocy kontraktu z rodzeństwem Pstrokońskich w 1823 roku zawartym. Wobec nie otrzymania wyżej wspomnianej kwoty Komornik zdecydował o wystawieniu dóbr na sprzedaż publiczną. Dobra Wilczków składały się z wsi zarobnej i folwarku Wilczków, położone były wówczas w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Gubernii Kaliskiej, w gminie Ostrów Wartski i Wilczków, parafii Głuchów.


Opis zabudowań dworskich i wieyskich w dobrach zajętych znayduiących się.

Zabudowania dworskie wsi Wilczkowa.


1. Dwór o 4 pokojach, alkierzu, kuchni, sieni frontowey, i sieni boczney, oraz na górze o 1 pokoiku, z bali rzniętych grubych na węgieł budowany, z kominem murowanym, do którego jest drabina, dach gątami kryty, długości łokci miary warszawskiey 30, szerokości 18 1/2, wysokości 4 1/2. [Potrzebuie] przyciesi i wewnętrzney reperacyi.

2. Kurniki, z bali i drzewa kostkowego na węgieł i słupy budowane, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 12, szerokości 5, wysokości 3.

3. Olearnia, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 18, szerokości 12, wysokości 3 1/2. Z tyłu popodpierana.

4. Chlewy, kurniki i w końcach tych izby dla służących, z bali w słupy budowane, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 42, szerokości 8, wysokości 3 1/2.

5. Gorzelnia z mięszkaniem dla gorzelanego, z drzewa kostkowego i bali budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 32, szerokości 12, wysokości 3 1/2. Zupełnie zdezelowana.

6. Wolarnia i chlewy w klamrę budowane, puste, z bali w słupy budowane, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 38, szerokości 8, wysokości 4.

Przy gorzalni studnia drzewem ocembrowana.

7. Staynie i wozownie łącznie z oborą, z bali na węgieł i słupy budowane, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 44, szerokości 12, wysokości 4.

W podwórzu studnia zruynowana drzewem cembrowana.

8. Owczarnia na którey od frontu czyli od podwórza jest sypanie, z bali na węgieł i słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 88, szerokości 18, wysokości 3 1/2. [Potrzebne] danie przyciesi.

9. Stodoła o 2 klepiskach, z drzewa kostkowego i bale na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 73, szerokości 18, wysokości 4. [Potrzebne] danie przyciesi.

10. Stodoła o 1 klepisku, z różnego drzewa bali i dyli budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 37, szerokości 12, wysokości 3. Z obydwóch stron popodpierana.

11. Stodoła o 1 klepisku, z tarcic i zrzynów w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 51, szerokości 21, wysokości 6.

12. Stodoła o 1 klepisku, z drzewa kostkowego w .... na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 31, szerokości 14, wysokości 4. [Potrzebuie reperacyi] przyciesi.

Przystawiona do tey stodoła obórka, z różnego drzewa w słupy budowane, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 10, szerokości 14, wysokości 3 1/2. [Potrzebuie] nowego dachu.

13. Sklep w ziemi na warzywo, z kamieni murowany, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 12, szerokości 9.

Obok zabudowań dworskich są dwa ogrody owocowe z różnych drzew rodzaynych się składaiące, z tych tylko jeden od wsi częścią płotem z płatów ogrodzony, a drugi od pola bez ogrodzenia zostaie.

14. Dom o dwóch izbach, dwóch kominach, i sieni, z drzewa kostkowego na węgieł z kominem lepionym budowany, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 7, wysokości 4.

Do tey przystawiony chlewek z dyli w słupy budowany, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 4, szerokości 6, wysokości 3.

Wiatrak dominialny zwyczayny w średnim stanie.

Zabudowania wieyskie wsi Wilczkowa.

1. Chałupa o 1 izbie, z drzewa spruchniałego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 8, szerokości 9, wysokości 3.

2. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, z drzewa kostkowego spruchniałego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 19, szerokości 9, wysokości 3.

Obórka, z różnego drzewa w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 12, szerokości 6, wysokości 3.

3. Chałupa o 2 izbach i 2 sieniach, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 21, szerokości 10, wysokości 3 1/2.

Oborka, z drzewa kostkowego w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 6, szerokości 6, wysokości 3.

Sołek czyli komórka, z drzewa kostkowego w słupy budowany, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 6, szerokości 4 1/2, wysokości 3.

4. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 21, szerokości 10, wysokości 3 1/2.

5. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 21, szerokości 10, wysokości 3 1/2.

Stajenka z dyli w słupy, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 6, szerokości 6, wysokości 3.

Oborka, z dyli w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 6, szerokości 6, wysokości 3.

Obora, z dyli w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 12, szerokości 8, wysokości 3.

Stodoła, z różnego drzewa w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 12, wysokości 3.

6. Chałupa o 2 izbach, komorze i sieni, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 22, szerokości 10, wysokości 4.

Obora i chlewik, z różnego drzewa budowane, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 18, szerokości 9, wysokości 3.

Oborka, z różnego drzewa budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 7, szerokości 6, wysokości 3.

Stodoła, z różnego drzewa budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 21, szerokości 10, wysokości 3.

7. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 18, szerokości 9, wysokości 4.

Oborka, z dyli i bali w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 11, szerokości 5, wysokości 3.

Komorka, z bali ciesanych w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 6, szerokości 6, wysokości 3.

Stodoła, z dyli w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 21, szerokości 12, wysokości 4.

8. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 16, szerokości 10, wysokości 4.

Stodoła z dyli w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 18, szerokości 9, wysokości 3.

9. Chałupa o 1 izbie i sieni, z balików i dyli w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 13?, szerokości 7, wysokości 3.

10. Chałupa o 1 izbie i sieni, z drzewa kostkowego budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 15, szerokości 9, wysokości 4.

Obórka, z dyli w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 12, szerokości 6, wysokości 3.

Stodoła, z żerdzi okrągłych w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 18, szerokości 11, wysokości 4.

11. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, w którey jest szynk trunków dworskich, z bali i drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 11, szerokości 11, wysokości 4.

Obora, z różnego drzewa w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 9 1/2, szerokości 8, wysokości 4.

Kuźnia zdezelowana pusta, z różnego drzewa w słupy budowana, dach deskami kryty, długości łokci miary warszawskiey 10, szerokości 8, wysokości 4.

Stajenka i wozownia, z balików i dyli budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 11, szerokości 6, wysokości 3.

12. Chałupa o 1 izbie i sieni, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 15, szerokości 8, wysokości 3.

Przystawiony chlewik, z dyli i chrustu w słupy budowany, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 8, szerokości 7, wysokości 3.

Stodoła, z różnego drzewa budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 16, szerokości 11, wysokości 3.

13. Chałupa o 1 izbie i sieni, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 11, szerokości 7, wysokości 3 1/2.

Obora i stodoła, z drzewa różnego budowane, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 16, szerokości 6, wysokości 3.

14. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 17, szerokości 7, wysokości 4.

Obora, z dyli w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 11, szerokości 8, wysokości 3.

Komora, z różnego drzewa budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 7, szerokości 6, wysokości 3.

Stodoła, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 23, szerokości 12, wysokości 4.

Stodoła, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 17, szerokości 10, wysokości 4.

Stodoła, z chróstu w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 18, szerokości 11, wysokości 3 1/2.

15. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 18, szerokości 11, wysokości 3 1/2.

Szopa, z chróstu w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 11, szerokości 6, wysokości 3.

Stodoła, z zrzynów innego drzewa i chróstu w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 21, szerokości 11, wysokości 4.

Obórka, z dyli w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 16, szerokości 7, wysokości 3.

16. Chałupa o 2 izbach, komorze i sieni zawalona, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 10, wysokości 4.

Oborka, z drzewa różnego w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 13, szerokości 6, wysokości 3.

Stodoła, z drzewa różnego w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 22, szerokości 12, wysokości 4.

17. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni oraz małey izdebce, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 23, szerokości 10, wysokości 4.

Oborka, z dyli w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 11, szerokości 9, wysokości 4.

Stajenka, z bali i dyli w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 7, szerokości 6, wysokości 3.

Stodoła, z drzewa łupanego w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 20, szerokości 12, wysokości 4.

18. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, z kamieni z gliną murowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 20, szerokości 11, wysokości 4.

Chlewik przystawiony, z żerdzi w słupy budowany, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 6, szerokości 4, wysokości 3.

Oborka i chlewik, w bloczki w słupy budowane, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 11, szerokości 8, wysokości 4.

Oborka i komorka, z różnego drzewa budowane, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 12, szerokości 6, wysokości 4.

Stodoła, z różnego drzewa budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 18, szerokości 8, wysokości 4.

19. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni łącznie ze stajenką, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 26, szerokości 8, wysokości 4.

Obora, z różnego drzewa budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 12, szerokości 8, wysokości 4.

Stodoła, z żerdzi w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 22, szerokości 12, wysokości 4.

20. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni łącznie z chlewem, z drzewa kostkowego na węgieł budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 24, szerokości 8, wysokości 3 1/2.

Obora, z bloków i różnego drzewa budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 14, szerokości 7, wysokości 4.

Staynia i komórka, z bloków w słupy budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 13, szerokości 6, wysokości 3.

Stodoła, z drzewa kostkowego budowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 23, szerokości 11, wysokości 4.

21. Chałupa o 1 izbie, komorze i sieni, z kamieni z gliną murowana, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 20, szerokości 10 1/2, wysokości 3.

Sołek czyli komora, z różnego drzewa w słupy budowany, dach słomą kryty, długości łokci miary warszawskiey 8, szerokości 6, wysokości 4.

We wszystkich domach czyli chałupach włościańskich kominy w brożynę lepione. W ogólności wszystkie zabudowania tak dworskie jak i włościańskie powyż opisane bardzo w małey części są w średnim stanie, a w większey w bardzo nędzny[m] stanie exystują, znaczney reparacyi, przestawienia nowego potrzebują, a niektóre nawet do przestawienia dla starości drzewa są niezdatne. W ogrodach dworskich są dwie sadzawki i przy tych jeden stawek, wszystkie szlamem zalazłe i zarosłe, nowego odnowienia i upust potrzebują. We wsi włościanie mają sady po większey części z drzewem śliwkowem, i nieco innem? zasadzone.

Kolejno opisano naczynia znayduiące się w gorzelni, włościan (półrolnicy: Warzeniec Barczak, Tomasz Kurasz, Szymon Szymański, Jan Barczak, Szczepan Serafin, Jakub Cłapa?, komornik Tomasz Nowakowski szynkuje dworskie trunki, czynszownicy niestali: Józef Wieczorkiewicz młynarz na wiatraku, Ferdynand Klauze płóciennik, Woyciech Kop? pszczelarz). Wzmiankowano bór ROSOSZA (od strony Klonowa i Kaszew), pastwisko W BŁOTACH.