-->

czwartek, 4 grudnia 2014

Mapa Karte des Westlichen Russlands

Karte des Westlichen Russlands czyli Mapa Zachodniej Rosji sporządzona została przez pruskich kartografów przed I wojną światową. Mapy wydane zostały w skali 1:100 000. Więcej informacji znajdziecie na stronie:

Mapy dostępne są tutaj:

ABC Kaliskie


ABC Kaliskie, jednodniówka wydawana w Kaliszu w latach 1927-1939.

Na łamach dziennika pojawiły się następujące miejscowości:

1938-Bukowina (92), Goszczanów (358), Gzików (110), Kamienna (108), Karolina (214), Korzenica (176), Popów (214), Poprężniki (141), Waliszewice (232)

1939-Filipiny (obecnie Filipinów 6), Garbów (26), Lubanów (11, 26), Pęczniew (109), Rydzew (38), Socha (107)

środa, 3 grudnia 2014

Mapa wzgórz województwa sieradzkiego

W sumie dla swojego użytku zrobiłem mapę wzgórz sieradzkich. Jako zapalony rowerzysta mam zamiar je wszystkie odwiedzić i sfotografować, a potem opublikować fotki na blogu. Zachęcam wszystkich do zdobycia około setki wzniesień, które posiadają swoje nazwy i zostały udokumentowane w rozmaitych źródłach. Wiem, że wykaz nie jest kompletny, ale od czegoś trzeba zacząć. Są na naszej ziemi wzgórza bezimienne, oraz posiadające swoją lokalną nazwę, ale nie odnotowane na mapach. W czasie moich rowerowych peregrynacji zwiedziłem wiele ciekawych, lecz anonimowych wzniesień. Polecam np. wzniesienia koło Goszczanowa i Kaszewa, strzelnicę na wzgórzu koło wsi Okręglica i wiele, wiele innych. Poniżej zamieszczam mapę i zachęcam do zwiedzania. Tam gdzie było możliwe podałem wysokość w metrach nad poziomem morza.
Link do wersji mapy o lepszej rozdzielczości:
http://chomikuj.pl/wohumano/Mapa+wzg*c3*b3rz+wojew*c3*b3dztwa+sieradzkiego

Wykaz wzgórz nie odnalezionych na mapach. W nawiasie jest podane źródło informacji.

SG- Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
M1839-Mapa Kwatermistrzoska z 1839 r.
M1798-Mapa Czajkowskiego z 1798 r.

1. Grodzisko vel Strońska Góra (gm. Zapolice-SG)
2. Jama (gm. Działoszyn-M1839, prawdopodobnie Lisia Góra)
3. Kotelki (gm. Klonowa-SG)
4. Ostrochodza (gm. Rusiec-SG)
5. Smolana Góra (gm. Sieradz-M1798)
6. Srebrna Góra (gm. Zapolice-SG)
7. Starościńskie (gm. Zapolice-SG)
8. Tatarskie Góry (gm. Sieradz-SG)
9. Winna Góra (gm. Widawa-M1798)
10. Święta Góra (gm. Wróblew-SG)
11. Złota Górka (gm. Brzeźnio-SG)
__________________________________________________________________

Mapa wzgórz województwa sieradzkiego
__________________________________________________________________

Góra Draby

Góra Draby, wzgórze w gminie Działoszyn. Wysokość 225,5 m.

Góra Draby (222.5 m n.p.m.) to ciekawy ostaniec skalny położony położony na Wyżynie Wieluńskiej, w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (ZPK), w sąsiedztwie wsi Draby (gmina Działoszyn, powiat pajęczański).
Górę Draby budują skaliste wapienie jury górnej. Ostaniec wznosi się ok. 10 do 15 metrów ponad otaczającą powierzchnię utworzoną z piaszczystych osadów czwartorzędowych.
We wnętrzu Góry Draby znajduje się m.in. Jaskinia Ewy - cenne stanowisko paleontologiczne. Jaskinia jest udostępniona do zwiedzania – dziś to teren prywatny udostępniany turystom przez rodzinę Drabów.
Do wnętrza Jaskini Ewy prowadzi pionowa studnia krasowa o głębokości 11 metrów, obecnie obudowana (domek z drewnianym dachem). Po drabince można zejść do niewielkich korytarzy jaskini.
Sama jaskinia powstała w wapieniach skalistych, w wyniku poszerzania szczelin przez procesy krasowe. Wnętrze jaskini zostało zniszczone w wyniku eksploatacji kalcytu, miejscami zachowały się jednak resztki dawnej szaty naciekowej.
W ścianie jednego z korytarzy zaobserwować można liczne warstwy białego, drobnokrystalicznego kalcytu, oddzielonego laminami piasków i iłów o żółtym zabarwieniu. W warstwach tych odnaleziono szczątki zwierząt lądowych, które - jak wykazały badania paleontologiczne - zamieszkiwały otoczenie jaskini w okresie późnego trzeciorzędu.
http://lodzkie.travel/?kat=ochrona_przyrody&sub=7&id=13

Wikipedia:
Jaskinia Ewy - krasowa jaskinia znajdująca się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (Wyżyna Wieluńska) w otulinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Jaskinia została uznana w 1998 r. za pomnik przyrody.
Położona jest na południe od wsi Draby (gmina Działoszyn, powiat pajęczański), w zachodniej części szczytu Góry Draby (230 m n.p.m.).
Jaskinia została odkryta w 1974 roku przez geologa z Uniwersytetu Wrocławskiego, Adama Szynkiewicza, który na cześć swojej żony nazwał ją imieniem "Ewa". Jaskinia jest własnością prywatną rodziny Drabów (Draby nr 15) i możliwe jest jej zwiedzanie.
W wyniku eksploracji i badań naukowych jaskini w latach 70. XX wieku odnaleziono szczątki zwierząt lądowych z okresu trzeciorzędu; jest to tzn. brekcja kostna, czyli zespolone kalcytem zwierzęce szczątki kostne.
Poprzez pionową studnię krasową o głębokości ok. 8 metrów przechodzi się do wnętrza Jaskini Ewy. Długość korytarzy jaskini wynosi ok. 40 m. Jaskinia powstała w jurajskiej skale wapiennej, w wyniku długotrwałego działania procesów krasowych. Wnętrze jaskini i szata naciekowa zostały poważnie zdewastowane.
W pobliżu jaskini, na zboczach góry Draby, znajdują się wyrobiska kamieniołomu, który także został uznany za pomnik przyrody.

1992 r.

Góra Kapliczna

Góra Kapliczna, wzgórze w gminie Działoszyn. Na szczycie znajduje się kapliczka, stąd nazwa góry. Wysokość 220 m. 

1992 r.

Góra Raciszyn

Góra Raciszyn, wzgórze w gminie Działoszyn. Wysokość 211,1 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.). Inne źródła podają wysokość 215 m.  Na wzniesieniu znajduje się kilka kamieniołomów i dwa wapienniki. 

1965 r.

Złote Góry

Złote Góry, wzgórza w gminie Sieradz. Wysokość ?

1992 r.

Fot. Piotr Tameczka


Wzgórze Zamkowe

Wzgórze Zamkowe, wzgórze w gminie Sieradz. Wysokość ?

1992 r.

Fot. Piotr Tameczka

Wisła 1901 tom 15 zeszyt 2

Sieradz był dawniej taki ogromny, że było w nim 75 kościołów; jest tu Tatarski rynek, a miejsce „Krasawy" pod miastem jest nazwane tak na pamiątkę, że się krew krasna tak lała, jak teraz rzeka. Tatarzy strzelali do wojsk naszych, ale Bóg uczynił cud, że w miejscach, gdzie wojsko naszego nie było, słyszeli strzały, i Tatarzy bili sami siebie. Wołali: „świtaj, Boże!" — bo nie było widać jasności dziennej od dymu, a ciemność panowała taka, że zasłoniła blask słońca, i przez dwie doby panowała noc.
Na zamku sieradzkim, to jest na pagórku, gdzie niegdyś stał ów zamek, w czasie napadów tatarskich zakopano skarby, a opowieść ludu dodaje, że złoto to przetapiają djabli w korycie i mieszają je o północy, rozpalając ognie.
Od tatarskich napadów po dawnych fosach przechadza się kobieta w bieli, olbrzymiego wzrostu, a widząc żywego, brząka kluczami; wówczas strach taki ogarnia człowieka, iż włosy na głowie dębem mu stają. Razu jednego o zmierzchu szła kobieta i ujrzała coś siedzącego na zamkowym wzgórzu; sądząc, że ją ktoś chce przestraszyć, zbliżyła się i chciała figlarza z tyłu uchwycić za głowę, ale z przestrachem uczuła, że postać, której dotknęła, była zimna jak lód i rozwiała się w jednej chwili.
Obok zamku była studnia, i w nią w czasie najazdu tatarskiego rzucano złoto i kosztowności; djabeł tych skarbów pilnuje, ukazując się często w postaci dzikiego Tatara.(...)
Ignacja Piątkowska.

Dziennik Łódzki 1971 nr 224

KULTURA I OKOLICE * KULTURA
Owocne lato łódzkich archeologów
Lato to nie tylko czas żniw dla rolników, lecz również wytężonej aktywności archeologów. Na terenie ziemi łódzkiej przeprowadzono też wiele interesujących badań archeologicznych, którym warto poświęcić teraz „dożynkowe" podsumowanie.
Obiektem badań były nie tylko stanowiska zupełnie nowe, lecz również takie, które penetrowano już dawniej. I tak na przykład prof. dr Konrad Jażdżewski prowadził dalsze poszukiwania w Przywozie (pow. Wieluń), gdzie istniało stanowisko z okresu rzymskiego i gdzie prof. Jażdżewski dokonał już wielu ciekawych odkryć, m. in. rozszyfrował tajemnice „mogiły książęcej".
Do ciekawszych badań tegorocznych należą te, które prowadził mgr B. Abramek w Strobinie (pow. Wieluń). Natrafiono tu na osadę obronną z okresu rzymskiego. Wykopano wiele przedmiotów codziennego użytku jak narzędzia, ozdoby, fragmenty naczyń, co sprawiło, że dalsze badania kontynuowane będą w Strobinie w roku przyszłym.
(...) Archeologowie nasi prowadzili badania na terenie przyszłego Zalewu Sulejowskiego, na interesującym stanowisku paleolitycznym w Osiakowie, w starożytnym grodzisku w Rękoraju, w Stobnicy (.pow. Piotrków), na Górze Zamkowej w Sieradzu itd. (...)

M. JAGOSZEWSKI

Sowińska Góra

Sowińska  Góra, wzgórze w gminie Lutomiersk. Wysokość ?

1965 r.

Niemiecka Góra

Niemiecka Góra, wzgórze w gminie Poddębice. Znajduje się na południe od wsi Kałów. Wysokość 143,9 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)  

1992 r.

Lisia Góra

Lisia Góra, wzgórze w gminie Sędziejowice. Wysokość 208,77 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992
r.)

1992 r.

Łysa Góra

Łysa Góra, wzgórze w gminie Poddębice. Znajduje się na południe od wsi Kałów. Wysokość ?

1992 r.

Łysa Góra

Łysa Góra, wzgórze w gminie Lutomiersk. Wyskość ?

1965 r.

Góry

Góry, wzgórze w gminie Wróblew. Wysokośc 157,9 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)  

1992 r.

Fot. Piotr Tameczka


Góry

Góry, wzgórza w gminie Pęczniew. Wysokość ?

1965 r.

Góry Gliżyńskie

Góry Gliżyńskie, wzgórza w gminie Działoszyn. Wysokość ?

1992 r.

Góry Garczarka

Góry Garczarka, wzgórza w gminie Zadzim. Wysokość 146,8 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)   

1992 r.

Góry Bugajowe

Góry Bugajowe, wzgórze w gminie Działoszyn. Wysokość ?

1992 r.

Góra Piaskowa

Góra Piaskowa, wzgórze w gminie Poddębice. Wysokość ?

1992 r.

Góra Mogiła

Góra Mogiła, wzgórze w gminie Wierzchlas. Wysokość 203,2 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)

1992 r.

Góra Korzenna

Góra Korzenna, wzgórze w gminie Wierzchlas. Wysokość ?

1992 r.

wtorek, 2 grudnia 2014

Byłek wzgórze

Byłek, wzgórze w gminie Sędziejowice. Wysokość 157,1 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)

1992 r.

Buki wzgórze

Buki, wzgórze w gminie Działoszyn. Wysokość  237.9 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)  

Góra Buki (237.9 m n.p.m.) to ciekawy ostaniec wapieni górnojurajskich położony, na Wyżynie Wieluńskiej, w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (ZPK), w sąsiedztwie wsi Węże i Draby (gmina Działoszyn, powiat pajęczański), wyróżniający się pięknymi skałkami i interesującymi formami rzeźby krasowej.
Pod szczytem Góry Buki znajdują się dwa wapienniki - piece do wypalania wapna, a na południowym zboczu - dziś już nieczynne kamieniołomy. W tych ostatnich zaobserwować można odkrywki wapieni skalistych i uławiconych, a także odnaleźć skamieniałości z okresu jury górnej.
W północnej części wzgórza znajdują się niewielkie skałki, zbudowane z nieuławiconych wapieni górnojurajskich. Na skałkach tych występuje bogata roślinność wapieniolubna, a na grzbiecie - murawy kserotermiczne.
W kamieniołomie po zachodniej stronie wzgórza znajduje się niewielka Jaskinia Buki. Po Górze Zelce Góra Buki jest najcenniejszym i najładniejszym ostańcem w parku.
http://lodzkie.travel/?kat=ochrona_przyrody&sub=7&id=11

1992 r.Biała Góra

Biała Góra, wzgórze w gminie Wierzchlas. Wysokość 200,6 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)

1992 r.