-->

środa, 20 kwietnia 2016

Kmiotek (1860-1866)


Kmiotek, tygodnik ilustrowany dla ludu – tygodnik wydawany w Warszawie w latach 1860–1866 nakładem Michała Glücksberga.
Pismo było kierowane do społeczności wiejskiej. Charakteryzowało się silnym akcentem moralizatorsko-patriotycznym. Jego przesłaniem było budzenie poczucia polskości wśród ludu. Zawierało przede wszystkim artykuły o tematyce religijnej i moralnej, ponadto artykuły o historii Polski i Litwy, materiały edukacyjne na tematy rolnicze, oraz literaturę piękną: opowiadania, wiersze, bajki, zbiory przysłów, itp. Pismo było prenumerowane przez szkoły elementarne.
Było wydawane początkowo przez Jana Kantego Gregorowicza, a od 1861 roku przez Władysława Ludwika Anczyca. Do autorów materiałów w Kmiotku należał m.in. Mateusz Gralewski.
Pismo nie miało nic wspólnego z pismem dla ludu wychodzącym w latach 1842–1850, również w Warszawie, pod tym samym tytułem, wydawanym przez Samuela Orgelbranda.

W gazecie pojawiły się relacje związane z nastepującymi miejscowościami:

1862-Chropy (46), Góra Bałdrzychowska (46, 52), Lutomiersk (46), Radoszewice (1, 17, 20, 23, 28), Zagórzyce (gm. Poddębice 46)

1864- Radoszewice (4)

niedziela, 17 kwietnia 2016

Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej (1877-1895)


Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej – pierwsze polskie naukowe pismo etnograficzne i folklorystyczne, wydawane w latach 1877-1895 staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. Redaktorem pisma był Izydor Kopernicki, a publikowali w nim m.in. Oskar Kolberg i Zygmunt Gloger.
Ukazywały się w nim materiały z ziem ukraińskich białoruskich, litewskich, łotewskich, monografie ogólne i szczegółowe, folklor Kielecczyzny w opracowaniu Władysława Siarkowskiego, okolic Dobrzynia Aleksandra Petrowa, wsi Łukówca Stefanii Ulanowskiej, Żywiecczyzny Władysława Kosińskiego, okolic Olkusza Stanisława Ciszewskiego, a także zbiory specjalne pieśni śląskich Andrzeja Cinciały, bajek ukraińskich Moszyńskiej, bajek litewskich Jana Karłowicza, bajek polskich Izydora Kopernickiego.
W historii polskiej etnografii i folklorystyki pismo to odegrało rolę pionierską, przez długi czas było podstawową bazą źródłową i utorowało drogę późniejszym periodykom naukowym, takim jak "Wisła", czy "Lud".

Na łamach czasopisma ukazał się artykuł związany z następującymi miejscowościami:
1880 tom 4-Bieniec, Góra Sosnowa, Krzeczów, Łaszew, Pątnów, Pątnówek

czwartek, 14 kwietnia 2016

Światowit (1899-1955)


ŚWIATOWIT jest jednym z najstarszych polskich czasopism archeologicznych - wydawany od 1899 r., a od 1958 w Uniwersytecie Warszawskim. Dziś jest rocznikiem Instytutu Archeologii UW. Od 1998 r. ukazuje się w dwóch fascykułach: A (archeologia śródziemnomorska i pozaeuropejska) oraz B (archeologia pradziejowa i średniowieczna, archeologia Polski).
Przejrzałem wydania do roku 1955. Na łamach czasopisma pojawiły się artykuły dotyczące następujących miejscowości:

1900-Wola Marzeńska (tom 2)
1939-45-Baszków (tom 18), Bogumiłów (tom 18), Pyszków (tom 18), Szarów (tom 18)
1946-47-Charłupia Mała (tom 19), Tyczyn (tom 19)
1955-Lutomiersk (tom 21)

wtorek, 12 kwietnia 2016

Łowiec Polski (1899-1939)


„Łowiec Polski” – miesięcznik o tematyce przyrodniczo-łowieckiej, poruszający tematy z dziedziny nauk przyrodniczych, ekologii, historii, etyki łowieckiej, prawa, broni i amunicji, kynologii łowieckiej, sokolnictwa, łucznictwa myśliwskiego, a także działalności Polskiego Związku Łowieckiego – wydawany od 1899 roku jest jednym z najstarszych tego typu tytułów w Polsce i w Europie. Prowadzi stronę internetową oraz internetowy serwis informacyjny.
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Łowiec_Polski)

Na łamach czasopisma pojawiły się informacje dotyczące następujących miejscowości:

1900-Kamionacz (24), Malanów (1), Puczniew (1), Sarnów (gm. Dalików 1), Siemkowice (2), Starzenice (2), Stolec (16), Zapolice (1)

1901-Malanów (24), Siemkowice (2, 4), Stolec (5, 6, 17)

1902-Dębołęka (4), Kraszkowice (24x2), Mokrsko (4, 24), Ostrów (gm. Brzeźnio 4), Pełczyska (8), Puczniew (2), Radoszewice (4), Siemkowice (2, 4), Skomlin (24), Sokołów (gm. Sieradz 4), Stolec (4), Wielgie (2), Wilamów (24)

1903-Czarnożyły (5), Gostków (2), Góra Bałdrzychowska (3), Kamionacz (2), Kraszkowice (24), Malanów (1), Siemkowice (3, 5), Stolec (15), Wielgie (3)

1904-Nowa Wieś (gm. Wartkowice 9), Piorunów (24), Poski (Noski? 7), Smardzew (7), Teklin (Teklina gm. Czarnożyły 3)

1906-Bogumiłów (2), Klonów (18), Szynkielów (5), Rychłocice (5, 7), Siemkowice (7), Teklin (Teklina gm. Czarnożyły 5)

1908-Siemkowice (3, 24), Strobin (20), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 11)

1909-Dąbrowa Wielka (3), Głaniszew (4), Inczew (1), Konopnica (gm. Konopnica 3), Kraszkowice (3), Męcka Wola (3x2), Piorunów (2x2), Prusinowice (gm. Szadek 3), Radoszewice (3), Rzeczyca (1), Wilczków (24), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 3), Wola Miłkowska (4)

1910-Brzyków (6), Kraszkowice (1), Malanów (3, 23), Mirosławice (3), Puczniew (17), Rusiec (14), Rychłocice (6), Sarnów (gm. Dalików 23), Sieniec (21), Stolec (6), Wilamów (3)

1911-Bronów (3), Chodaki (gm. Zadzim 3), Dobra (3), Gostków (3x2), Kamionacz (1), Kiki (gm. Wartkowice 3), Konopnica (gm. Konopnica 3), Marszew (Maszew 2, 4), Masłowice (6), Naramice (6), Opiesin (3), Orpelów (3), Piorunów (1, 3), Popowice (3), Prusinowice (gm. Szadek 2), Raczyn (21), Radoszewice (6), Rożdżały (22), Rudniki (gm. Pęczniew 2, 4), Rychłocice (7, 11), Rzeczyca (1), Sędzimirowice (3), Teklin (Teklina gm. Czarnożyły 21), Wilamów (3), Wola Marzeńska (3), Zapole (4)

1912-Biskupice (17), Dębołeka (1), Dziadkowice (1), Gorczyn (1), Kalinowa (gm. Błaszki 1), Ligota (gm. Burzenin 1), Prusinowice (gm. Szadek 2), Przatów (1), Pyszków (3), Świerzyny (1), Zielęcice (2), Zesławice (Żerosławice 17)

1913-Bogumiłów (2), Golków (5), Gostków (4), Klonowa (18), Maciszewice (5), Męcka Wola (2), Rychłocice (4), Siemkowice (4), Woleń (45)

1924-Kraszkowice (3)

1925-Brąszewice (13), Dziadaki (13), Grójec (13), Klonowa (13), Lipka (gm. Brąszewice 13), Maszew (3), Mierzyce (13), Mogilno (gm. Dobroń 13), Orły (13), Restarzew (13), Sędziejowice (13)

1926-Burzenin (23), Chodów (3), Kobylniki (gm. Błaszki 2x2, 3), Kraszkowice (2)

1928-Albertów (1)

1929-Borysławice (Borszewice? 24), Chrząstawa (12), Kobylniki (gm. Błaszki 9), Mokrsko (5), Patoki (12), Puczniew (15), Skomlin (5)

1930-Biernacice (40), Bronów (40), Dominikowice (40), Jeżew (42), Lututów (6), Mokrsko (6, 44)

1931-Franciszków (4), Lututów (8), Mokrsko (8,46), Puczniew (6), Starzenice (46), Wola Będkowska (15)

1932-Kobylniki (gm. Błaszki 2), Marchewki (5), Masłowice (8, 40), Mokrsko (8), Olewin (8), Siemkowice (5), Ustków (2), Wola Zabart. (Wola Zadąbrowska? 2)

1933-Kalinowa (gm. Błaszki 35), Ustków (30), Wola (Wola Zadąbrowska? 30)

1934-Łapigrosz (3), Malanów (10), Masłowice (13), Ustków (31)

1935-Kiełczygłów (12), Ożarów (6), Prusinowice (gm. Szadek 5), Ruda (gm. Wieluń 6), Wierzchlas (6)

1936-Czarnożyły (33), Kalinowa (gm. Błaszki 36), Kąty (gm. Czarnożyły 33), Ostrów Wartski (12), Siemkowice (33), Ustków (35)

1937-Chodaki (gm. Zadzim 30), Garbów (30), Kobylniki (gm. Błaszki 34), Kopydłów (30), Małków (30), Siemkowice (30), Świerzyny (30), Ustków-Wola (Ustków i Wola Zadąbrowska 34), Woźniki (gm. Sieradz 30), Zakrzew (gm. Warta 30), Zygry (30),

1939-Kalinowa (gm. Błaszki 4)


środa, 6 kwietnia 2016

Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce (1879-1914)


Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, czasopismo poświęcone historii sztuki polskiej, wydawane przez AU w Krakowie w latach 1877–1915; 1917–39 i 1948–52 pod nazwą „Prace Komisji Historii Sztuki PAU”; publikowało opracowania dotyczące zabytków, materiały źródłowe, rysunki inwentaryzacyjne i fotografie, sprawozdania z prac wykopaliskowych.
(źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Sprawozdania-Komisji-do-Badania-Historii-Sztuki-w-Polsce;3978507.html)

Na łamach czasopisma ukazały się informacje związane z następującymi miejscowościami:
1891-Ruda (gm. Wieluń zeszyt 2)
1897-Dąbrowa (gm. Wieluń zeszyt 1)
1899-Lutomiersk (zeszyt 4)