-->

niedziela, 18 grudnia 2016

Przegląd Biblijograficzno-Archeologiczny (1881-1883)Przegląd Biblijograficzno-Archeologiczny, dwutygodnik wydawany w Warszawie w latach 1881-83 (Bibliografia Estreichera podaje ze znakiem zapytania rok 1884, jako ostatni rok ukazywania się czasopisma). Redaktorem gazety był Cezary Wilanowski. Przejrzałem dostępne tomy 1 i 2 z roku 1881. Znalazłem informacje o następujących miejscowościach:

1881-Woleń t.2 str. 236-237

piątek, 16 grudnia 2016

Prewenda strumień

Prewenda, nazwa używana w odniesieniu do rzekomego dopływu rzeki Warty, w okolicy miasta Sieradza. Nadmienić należy, że na obszarze Sieradza istniał folwark o nazwie Prebenda vel Szkaplerz. Hipotetycznie nazwa Prewenda mogłaby być zamiennym, lub dawniejszym określeniem strumienia Krasawa przepływającego przez historyczne centrum Sieradza i wpadającego do rzeki Żegliny, będącej do XIX wieku pierwotnym korytem rzeki Warty.

Kaliszanin 1876 nr 19

Korespondencja Kaliszanina
Sieradz dnia 25 lutego 1876 r.
Wezbranie wody i wystąpienie jej z koryta rzeki skutkiem odwilży i spływania lodów jest obecnie, jak wyczytać można z pomieszczanych w gazetach depeszach telegraficznych, powszechną klęską. Na wspomnienie, że i nasz Sieradz teraz dotknięty został powodzią, jakiej już od kilku lat niepamiętamy, zaledwie zebrać mogę rozpie­rzchłe myśli, na widok wcale niemiłego obrazu, aby przedstawić go czytelnikom „Kaliszanina".
Jeszcze w dniu 20 b. m. mieszkańcy niżej po­łożonych części miasta z obawą patrzeli z okien swych komnat na powoli przybierającą Prowendę (odnogę rzeki Warty, wpadającą doń w Sieradzu); Zwiastowało to im bowiem większe nieszczęście, lecz pomimo niezwłocznie przedsięwziętych środków zaradczych, w celu usunięcia niebezpieczeństwa, wszystko okazało się bezskutecznem; prze­straszeni mieszkańcy szalejącym żywiołem, zaledwie opuścić zdołali mieszkania, gdy woda dostała się do wnętrza niektórych domów. Wkrótce nadbrzeżna część miasta, jakoteż przyległe jej ogrody, pastwiska, a także szlachtuz miejski i t. d.
stały pod wodą. Również wiele wiosek nadbrzeż­nych bardzo od wody ucierpiały.

Oprócz małoznaczącego uszkodzenia pierwszego taryfowego mostu od strony miasta i młyna wodnego w Dzigorzewie znajdującego się, dotychczas nie słychać o żadnych większych spustoszeniach.(...).

Kurjer Warszawski 1880 nr 180

— Donoszą nam z różnych stron kraju o szkodach zrządzonych przez deszcze zbyt ulewne i zbyt ciągłe, które wielce zbiorom przeszkadzają. Obecnie otrzymaliśmy także wiadomość z pod Sieradza, że od przeszło tygodnia trwające deszcze sprawiły, iż zżęte zboże, którego zwieźć nie zdążono, na polu wyrasta, przez co wiele szkód czynią. Wody rzek tamtejszych, a mianowicie Warty i jej przypływu t. z. Prewendy, silnie wezbrały.  

środa, 14 grudnia 2016

Błonie

Błonie, część miasta Szadek w gminie Szadek.

 Błonie 1929 r.

Błonie 1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 10

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Kacprze Kęsiaku, właśc. 4 dzies. 1314 sąż. z maj. Błonie, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu, na d. 6 maja 1922 r.

Rozwój 1924 nr 228

Potworna zbrodnia.
ZAMORDOWANIE MATKI I BRATA NA TLE SPORÓW MAJĄTKOWYCH.
W mieście Szadku, na przedmieściu Osiny Błonie dokonano zabójstwa na osobach Juljanny Kuncman, wdowy, lat 58 i Juljana Kuncmana syna jej, lat 24, mianow.: Juljannę Kucmanową zamordowano w mieszkaniu na łóżku podczas snu, za pomocą czterokrotnych cięć siekierą w głowę i J. Kuncmana w sieczkarni w stodole podczas snu również cięciem w głowę.
Stwierdzono, że rabunku nie było, śladów zabójca nie pozostawił oprócz siekiery, która stała przy łóżku Kuncmanowej. Dochodzenie ustaliło, że o zabójstwo Kuncmanowej i jej syna podejrzany jest jej syn, Edw. Kuncman lat 21, który w przeddzień zbrodni miał wyjechać do Łodzi.
Wobec czego Edw. Kuncmana aresztowano. Posądzony nie chciał się przyznać do winy i zeznał, że w dniu dokonania zbrodni był w Łodzi, co potwierdziło kilku świadków. Po dokładnym obejrzeniu ubrania
Kuncmana na rękawie prawym u marynarki i na spodnich znaleziono nieznaczne ślady krwi, pochodzenia których Kuncman wyjaśnić nie mógł. Przy badaniu oskarżony nie mogąc udowodnić, gdzie był w dniu popełnienia morderstwa od godz. 7-ej do 24-ej, przyznał się do winy i zeznał, że zabójstwa brata i matki dokonał sam bez niczyjej namowy i pomocy, że najpierw zabił brata, a później matkę, zadając im własną siekierą po cztery cięcia w głowę, co go zaś spowodowało do popełnienia tej strasznej zbrodni, powiedzieć nie mógł.
W toku dochodzenia ustalono, że motywem zbrodni była tylko chęć zysku, gdyż jak zeznali świadkowie oskarżony Kuncman stale kłócił się z matką i bratem tylko o majątek.
Aresztowanego Edw. Kuncmana wraz z dochodzeniem i dowodami przekazano sędziemu śledczemu w Sieradzu.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 100

Wydział hipoteczny w Zduńskiej Woli niniejszem obwieszcza, że na dzień 15-go marca 1930 roku wyznaczony został termin piewiastkowych regulacyj hipotek dla:
5) pastwiska Błonie na terenie miasta Szadku, star. sieradzkiego położonego, mającego ogólnej powierzchni, w przybliżeniu 34,55 ha, objętego planem, sporządzonym w 1826 roku przez geometrę przysię­głego Bergmana w Kaliszu, należącego do magistratu m. Szadku.

W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić w kan­celarji wydziału hipotecznego w Zduńskiej-Woli, ul. Złotnickiego Nr. 6 prawa swoje do tych nieruchomości, pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 ust. hip.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 66

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Stanisławie Ciepłuchowej, współwłaścicielce 4 morg. 134 pręt. z pod Nr. 8 działu II wykazu hipotecznego majątku Błonie, powiatu sie­radzkiego i 2 morg. 150 pręt. z pod Nr. 4 działu II wykazu hipotecznego majątku Grądy, powiatu sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 19 listopada 1932 roku, w którym to terminie osoby inte­resowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydzia­łu hipotecznego w celu ujawnienia swych praw, pod skutkami prekluzji.

Rozwój (1897-1931) Prąd (1931-1933)


Rozwój –dziennik informacyjno-polityczny związany z Narodową Demokracją, wydawany w latach 1897-1931 w Łodzi, następnie pod zmienionym tytułem "Prąd" do 1933.
Wydawanie gazety zawieszono w grudniu 1914, wznowiono w grudniu 1918. Wydawcą i redaktorem naczelnym był Wiktor Czajewski,redaktorem odpowiedzialnym Stanisław Łąpiński. Pisywali do niego Edmund Bartoszek, Seweryn Bańkowski, Walerian Żuchowski i inni.
Oprócz spraw społecznych w gestii zainteresowań redakcji pozostawała polityka, przemysł, ekonomia i literatura.
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozwój_(gazeta))
W gazecie odnalazłem informacje związane z następującymi nazwami:

1898-Brzeźnio (33), Byczyna (240), Charbice Dolne (221), Chechło (169), Czołczyn (247), Gostków (281), Jeziorko (gm. Lutomiersk 278), Kiełczygłów (257), Klonowa (189), Kościerzyn (273), Kraszkowice (189), Krobanów (150), Kulig vel Kazimierz (163), Lutomiersk (159, 169, 247), Lututów (258), Ner (281), Piorunów (257), Puczniew (187), Sarnów (gm. Dalików 207), Stanisławów Stary (191), Starce (258), Szadkowice (218), Widawa (169), Wierzchlas (150), Zapole (242), Zielęcin Wielki (273)

1899-Czołczyn (132), Franciszków (47, 48), Kośne (59), Lutomiersk (132), Lututów (109), Łazów (135), Szydłów (32), Wielka Wieś (gm. Szadek 32)

1900-Babice (139), Bałucz (223), Bogumiłów (81), Brzeski (223), Burzenin (198x2, 120), Chociw (223), Czołczyn (233), Dąbrowa Rusiecka (223), Dobroń (117, 120), Gruszczyce (143), Grzeszyn (130), Kazimierz (gm. Lutomiersk 13, 21, 129), Kobierzycko (16), Kowalew (94), Krobanów (220), Kuciny (121, 223), Kwiatkowice (198), Lutomiersk (37, 121, 223), Łubna (143), Malanów (65), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 17), Mirosławice (3), Otok (gm. Zadzim? 52), Pruszków (223), Psary (158, 216), Puczniew (96, 123, 215, 223), Rembów (gm. Brzeźnio 198), Siemkowice (234), Widawa (213, 223), Wodzierady (17, 122, 223), Wola Łaska (150), Wola Wężykowa (154, 223), Wólka Marzeńska (Wola Marzeńska 94, 101), Zadzim (81), Zapolice (223)

1901-Lutomiersk (127), Puczniew (38)

1903-Burzenin (210), Dobruchów (195), Kwiatkowice (196, 258, 269x2), Lutomiersk (211, 220), Sędziejowice (245), Tobolice (245), Wincentów (gm. Rusiec? 225), Zdziechów Stary (220)

1905-Brzeźnio (87), Charłupia Wielka (194), Czołczyn (133), Grzybki (61), Jeziorsko (87), Kwiatkowice (194), Lutomiersk (133, 283), Mianów (250), Niemysłów (61), Prusinowice (gm. Szadek 236), Pruszków (61), Puczniew (160), Widawa (209), Wymysłów (gm. Dobroń 61)

1906-Babice (20, 84, 111), Bałucz (149, 244), Bogumiłów (91), Borszewice (228), Buczek (gm. Buczek 96, 148), Charbice Dolne (84, 98, 111), Charbice Górne (50, 84), Charłupia Wielka (275), Chociw (122, 148), Dalików (148, 150, 190), Dąbrowa Widawska (122, 148), Dobroń (66, 121, 244), Dziatkowice (228), Dzierlin (116), Gajówka (79), Golice (106), Gostków (106), Goszczanów (244), Grabowo (Grabówie? 122), Gruszczyce (109), Karszew (234), Kazimierz (gm. Lutomiersk 249), Kiki (gm. Wodzierady 234), Kociołki (132), Krokocice (149), Krzeczów (228), Kwiatkowice (109, 195), Lubola (65), Lutomiersk (20, 77, 80, 116, 122, 138, 187, 230, 244), Malanów (84), Małyń (5), Marzenin (95), Mokrsko (89, 201), Niechmirów (91), Niemysłów (71), Niewiesz (203), Ochle (138), Ostrów Warcki (148), Pełczyska (228), Piorunów (272), Piotrów (gm. Zadzim 47), Podłężyce (267, 276), Pruszków (95), Przatów (223), Przygoń (20, 95), Puczniew (77, 84x2), Rembieszów (217, 244), Rembów (gm. Łask 234), Rokitnik (Rokitnica? gm. Łask 121), Sarnów (gm. Dalików 84), Sarnówek (84), Sędziejowice (122), Stanisławów (gm. Lutomiersk 110), Świątkowice (201), Trupianka (139), Tubądzin (91), Tur (228, 244), Wartkowice (244),Widawa (138), Wierzchy (gm. Łask 228), Wierzchy (gm. Zadzim 149), Wilamów (243), Wodzierady (95, 101, 116x2, 120), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 274), Wola Kleszczowa (122), Wola Wężykowa (116, 122), Wróblew (gm. Wróblew 143), Wrzeszczewice (228, 234), Wydrzyn (gm. Czarnożyły 127), Wymysłów (gm. Dobroń 148), Zaborów (gm. Zadzim 5), Zapolice (116), Zdziechów (111)

1907-Babice (25), Barczew (26), Boczki (gm. Szadek 84, 165), Brzeźnio (44), Buczek (gm. Buczek 72), Dębołęka (177), Dominikowice (26), Emilianów (gm. Sędziejowice? 246), Gajówka (110), Kociołki (145), Krokocice (26), Kwiatkowice (3x2, 6x2), Lutomiersk (27, 29x3), Niemysłów (120), Niewiesz (26), Przygoń (132), Puczniew (22, 78, 85, 228), Rembieszów (26), Rzepiszew (6, 125), Sędzice (101), Szadkowice (169), Świątkowice (228), Uników (228), Wodzierady (180), Woźniki (gm. Zapolice? 26), Wróblew (gm. Wróblew 238), Wrząca (gm. Lutomiersk 27), Wymysłów (gm. Dobroń 34), Zapolice (26), Zelgoszcz (15)

1908-Babice (15, 111, 282), Bartochów (8, 230), Bechcice (132, 170), Charbice (3), Charłupia Wielka (76), Czołczyn (266), Dalików (134, 200), Dąbrowa Rusiecka (274), Dąbrowa Widawska (26, 208), Dziektarzew (231), Dzierzązna (gm. Warta 190, 232), Godynice (252, 274), Gostków (200, 231), Gruszczyce (117, 190), Grzybki (97), Kazimierz (gm. Lutomiersk 131), Lutomiersk (96, 124, 128, 257, 267), Lututów (212), Majaczewice (47), Malanów (3, 179, 181), Mirosławice (3), Ostrów Warcki (47), Prosnowice (Prusinowice? gm. Lutomiersk 170), Puczniew (3, 83, 200, 212, 262, 271), Radoszewice (117), Sarnów (gm. Dalików 3), Sarnówek (3), Wola Wężykowa (75), Wymysłów (gm. Dobroń 242), Zadzim (118, 213), Zalesie (gm. Wartkowice 250), Zdziechów (3, 83, 211), Zelgoszcz (82)

1909-Albertów (135), Babice (100, 116, 147), Bałucz (164), Bechcice (151), Beleń (145), Biała (gm. Biała 160), Brzeski (145), Buczek (gm. Buczek 87, 130, 164), Burzenin (33), Charbice Dolne (148), Charbice Górne (37), Chociw (145), Czestków (155), Dąbrowa (gm. Wieluń 160), Dąbrowa (gm. Buczek 145), Dobrzon (Dobrzań 37), Dziektarzew (70), Dzierlin (104), Jerwonice (37), Jeziorko (gm. Lutomiersk 37), Kamyk (155, 210), Kazimierz (gm. Lutomiersk 173), Kobierzycko (102), Kopydłów (160), Kościerzyn (102), Kozuby Stare (109), Kuciny (52, 126), Kwiatkowice (106), Lichawa (gm. Sędziejowice 59), Lubola (78), Lutomiersk (63, 70, 147, 164, 182, 244), Łazów (145), Łopatki (145), Malanów (163), Masłowice (160), Mianów (37), Mirosławice (136), Niemysłów (113), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 105), Ochle (145), Osjaków (6, 33, 160), Ostrów (gm. Brzeźnio 102), Paprotnia (102, 131), Piorunów (131), Polesie Podłęskie (Polesie gm. Sieradz 114), Prusinowice (gm. Lutomiersk 211), Puczniew (9, 109, 165, 216), Pudłów (191), Rossoszyca (13), Sarnów (gm. Dalików 216), Sarnówek (52), Sędzice (149), Stanisławów Nowy (230), Starzenice (160), Staw (gm. Czarnożyły 160), Strońsko (145), Szydłów (9), Tomisławice (31), Wodzierady (42, 165), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 102), Wola Buczkowska (171), Wola Krokocka (140), Wola Puczniewska (37), Wola Wężykowa (109, 164), Wólka Marzeńska (Wola Marzeńska 145), Wrząca (gm. Błaszki 102), Wrząca (gm. Lutomiersk 15), Zalew (145), Zapole (76), Zdziechów Stary (211), Zygmuntów (gm. Lutomiersk 150)

1910-Babice (56, 160, 214, 283, 291), Barczew (252), Borysławice (243), Brody (gm. Sędziejowice 290), Chabierów (217), Charbice Dolne (156), Chociw (274), Czestków (133), Czołczyn (73), Dalików (72), Dębołęka (55), Dobroń (47, 149), Głuchów (82), Gruszczyce (217), Kazimierz (56, 264, 268), Kwiatkowice (89, 132), Lichawa (gm. Szadek 183), Lutomiersk (164, 195, 225, 262), Małyń (175), Marzenin (23), Mianów (173x2), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 82), Mirosławice (88, 125, 133, 185), Piorunówek (24), Prusinowiczki (82), Pruszków (23), Puczniew (127, 175, 187, 202, 228), Restarzew (250), Sarnówek (127, 128, 163, 167, 169), Sucha Dolna (237), Sudoły (36), Szydłów (186), Tymienice (29), Widawka rzeka (250), Wodzierady (38), Wola Buczkowska (210), Wróblew (gm. Wróblew 229), Wrząca (gm. Lutomiersk 82, 279), Wymysłów (gm. Dobroń 121), Zakrzówek (Zakrzewki gm. Dobroń 47), Zdziechów Nowy (234), Zdziechów Stary (123, 127)

1911-Babice (42, 194), Bechcice (177, 272), Bilew (5), Branica (226), Brodnia (gm. Pęczniew 89), Brzeźnio (109), Buczek (gm. Buczek 163), Charbice (194, 200), Charbice Górne (42, 46, 97), Chechło (156, 158), Dalików (147x2, 269), Dąbrowa Rusiecka (150), Dąbrówka Nadolna (134), Dębołęka (78), Dobrzań (42, 269), Florentynów (206), Franciszków (42, 221, 276), Gajówka (69), Gostków (34, 44), Grabia (212), Iwonie (54), Jerwonice (42), Kazimierz (gm. Lutomiersk (42, 112, 180, 181, 238), Kołoszyn (144, 149, 173, 188), Kotlinki (154), Krępa (150), Kuciny (42, 235, 269), Kwiatkowice (117x2, 219), Lutomiersk (20, 54, 111, 149, 150, 173, 175, 177, 190, 227, 231, 272), Malanów (42, 237), Małyń (173), Mianów (286), Mirosławice (192), Ner (44), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 109), Ochle (12), Oleśnica (42), Orzeszków (219), Pełczyska (210), Podłężyce (131), Prusinowice (gm. Lutomiersk 111), Prusinowiczki (111), Puczniew (71, 75, 117, 173, 191), Pustelnik (137), Rakowice (78), Rakówka rzeczka (78), Restarzew (134), Sarnów (gm. Dalików 42, 71, 242, 269), Sarnówek (42, 235, 269), Smardzew (78), Stanisławów (gm. Dalików 279), Stanisławów Stary (116), Strońsko (218), Swędzieniejewice (293), Warta rzeka (78), Wróblew (gm. Wróblew 78), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 227), Zdziechów (42, 288)


1912-Babice (157, 161, 266), Bielec (Biesiec? 153), Biskupice (273), Brudnów (135), Brzeźnio (45), Burzenin (97), Czołczyn (239), Dalików (135, 139, 249), Dziadkowice (161), Dziektarzew (132), Dzierżanów (39), Florentynów (15), Gostków (171), Grabno (156), Jerwonice (218), Kazimierz (gm. Lutomiersk 76, 133, 137), Kopyść (272), Ligota (gm. Burzenin 18), Lutomiersk (36, 78, 137x2, 141, 215, 223, 273, 294), Lututów (140, 142, 228), Madaje (Madaje Stare? 39), Madaje Nowe (113), Majaczewice (153), Maksymilianów (153), Małków (153), Małyń (153, 206), Marcinów (gm. Dalików 135), Marzenin (137), Mianów (221), Ner (129), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 45), Osmolin (gm. Zduńska Wola 52, 150), Przatów (161), Puczniew (37, 39, 179, 221, 263), Romanów (gm. Dalików 76), Rybnik (153), Sarnów (gm. Dalików 50), Sędziejowice (156), Strońsko (178), Swędzieniejewice (140), Szydłów (39, 92), Utrata (gm. Łask 261), Wartkowice (228), Widawa (178), Włyń (153), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 11), Wola Wiązowa (87), Złotniki (gm. Dalików 249), Zofiówka (58)


1913-Albertów (155), Babice (1, 2, 76, 153, 155, 187, 191), Biskupice (223), Bogumiłów (223), Borysew (238), Branica (30), Brzeźnio (223), Buczek (gm. Buczek 39, 277), Charłupia Mała (223), Charłupia Wielka (223), Chechło (269), Chropy (212), Czołczyn (142, 170, 194, 197), Dalików (185), Dawna Oberża (54), Dębołęka (223), Dobroń (72), Dobruchów (258), Franciszków (271, 277), Głaniszew (167), Gostków (86, 233), Grabno (277), Gruszczyce (238), Inczew (223), Kałów (263), Kazimierz (gm. Lutomiersk 1, 7, 40, 70, 103, 159, 186, 193, 271, 277), Kluczków (Kliczków 223), Korczew (223), Kościerzyn (182), Krobanów (223), Krokocice (153), Kuciny (151), Lutomiersk (54, 64, 82, 100, 103x2, 111, 139, 153, 155, 159, 189, 197, 277), Lututów (223), Łopatki (147), Malanów (11, 155, 157, 238, 240), Męcka Wola (223), Mianów (153, 158), Mirosławice (155), Monice (116), Ner rzeka (193), Niedzielsko (223), Niewiesz (182), Nowy Świat (gm. Zadzim 128), Oleśnica (gm. Dalików 243), Podule (19), Prażmów (128), Prusinowice (gm. Szadek 62, 223), Pstrokonie (223), Puczniew (76, 151, 153, 155, 158, 216, 263), Restarzew (277), Romanów (gm. Dalików 70), Rossoszyca (223), Sarnów (gm. Dalików 151, 158, 252), Słomków Mokry (223), Sokołów (gm. Sieradz? 223), Starzenice (228), Stojanów (27), Tubądzin (223), Widawa (277), Wojsławice (gm. Zduńska Wola 223), Wola Wiązowa (69, 277), Wróblew (gm. Wróblew 223), Zadzim (223), Zdziechowice (Zdziechów? 155)


1914-Babice (7, 16, 18, 39), Babiczki (17), Bechcice (13), Biskupice (12), Brzeski (3), Chodek (Chodaki? 11), Chorzeszów (103), Czołczyn (109), Dalików (106), Dziadkowice (13), Franciszków (167, 251), Gajewniki (13), Góra Bałdrzychowska (57), Jakubice (12), Jasionna (117), Kazimierz (gm. Lutomiersk 10, 16, 18, 39, 87, 109), Kuciny (71), Kwiatkowice (8, 18, 256), Ldzań (167), Ligota (gm. Burzenin 168), Lutomiersk (4, 5x2, 10x2, 13, 109, 150, 167, 168, 256, 265), Małyń (162), Mirosławice (5, 18, 39, 168), Nowy Świat (167), Ogrodzisko (144), Osiny (gm. Szadek 18), Poręby (gm. Zduńska Wola 54), Przatów (13), Ptaszkowice (3), Puczniew (21), Raciszyn (216), Rzepiszew (13), Szynkielów (117), Warta rzeka (10, 222, 223, 251), Widawa (10, 206, 235, 259, 261), Wilamów (13), Wola Bałucka (13), Woźniki (gm. Sieradz 198), Wróblew (gm. Wróblew 157, 198, 221), Wrzeszczewice (129), Wygoda (gm. Lutomiersk 167), Wymysłów (gm. Dobroń 31)


1915-Brzeski (19), Chechło (5), Czestków (22), Grabno (19), Lutomiersk (2), Męcka Wola (2), Ner rzeka (8), Ptaszkowice (19), Warta rzeka (8)

1916-brak gazet

1917-brak gazet

1918-Lutomiersk (26), Małe (16), Zapolice (13)

1919-Brodnia (gm. Pęczniew 346), Broszki (60), Burzenin (60), Charbice Dolne i Górne (49), Chechło (205), Chojne (60), Czarna (60), Dalików (84, 301, 319), Drużbin (346x2), Godynice (60), Gostków (186), Gruszczyce (60), Holendry Paprockie (238), Jerwonice (63), Jeżew (325), Kalinowa (gm. Błaszki 42), Kazimierz (29), Klonowa (60), Koźliny (60), Kwiatkowice (252x2, 257x2), Lesiaki (gm. Klonowa 60), Ligota (gm. Burzenin 60), Lubicz (39), Lutomiersk (32, 63, 90, 118), Łężki (140), Malanów (49), Monice (60), Okup (69), Ostrów (gm. Brzeźnio 60), Ostrów (gm. Łask 69), Piorunów (62), Poniatów (326), Puczniew (63, 100), Rossoszyca (60), Sarnów (gm. Dalików 49, 100), Sarnówek (49), Stolec (60), Trupianka (74), Widawa (196), Wiechucice (60), Wierzchy (gm. Zadzim 60), Witów (gm. Warta 326), Włyń (60), Wronowice (245), Wymysłów (gm. Dobroń 43), Zadzim (60), Zalesie (gm. Wodzierady 207), Zapole (60), Zapolice (29), Zygmuntów (gm. Lutomiersk 90)

1920-Babice (59, 206, 230, 299), Bałucz (101), Bechcice (155), Biała Góra (gm. Wartkowice 317), Bilew (218, 257), Brąszewice (281), Buczek (gm. Buczek 13, 347x2), Busina (150), Charbice (299), Chodaki (gm. Zadzim 2), Dobrzań (61, 299), Dzierżanów (61), Góra Bałdrzychowska (1), Idzikowice (317), Kalinowa (gm. Zapolice 178), Karnice (171), Karsznice (218, 257), Kazimierz (gm. Lutomiersk 299), Kiełczygłów (71), Klonowa (244), Kłoniszew (90), Kwiatkowice (95, 190), Lutomiersk (8, 49, 126, 128, 139, 207, 222, 306), Lututów (118), Malanów (299), Małyń (19, 90), Marzenin (218, 257), Mirosławice (299), Ner rzeka (155), Ostrów (gm. Łask 1), Pęczniew (167), Prusinowiczki (108), Pruszków (13), Puczniew (62, 299), Sędziejowice (13), Siemkowice (71), Szczyty (gm. Działoszyn 71), Tarnowa (gm. Poddębice 317), Uników (244), Widawa (192, 306), Wola Wężykowa (213), Zdziechów (174), Zygry (1)


1921-Borszewice (307), Brodnia (gm. Buczek 307), Buczek (gm. Buczek 1), Chabierów (351), Charbice (272), Dąbrowa (Dąbrowa Lubolska 304), Dobroń (307), Dziechtarzew (272), Dzierżanów (82), Głaniszew (351), Gorczyn (307), Górka Klonowska (331), Karszew (307), Kiki (gm. Wodzierady 307), Kopyść (307), Kotlinki (304), Kuźnica Zagrzebska (331), Lutomiersk (207, 246, 304), Małyń (206), Masłowice (221), Niewiesz (331), Ogrodzim (307), Ostrów (gm. Łask 307), Paprotnia (307), Piorunów (304), Przatów (272), Pstrokonie (66), Puczniew (207, 272), Raczków (351), Remiszew (272), Sędziejowice (215), Strachanów (354), Strońsko (136), Trupianka (48), Wągłczew (351), Widawa (267), Wiewiórczyn (189), Wodzierady (272), Wola Łaska (307), Wola Stryjewska (307), Wrzeszczewice (342), Zagórzyce (gm. Zapolice 107)

1922-Anielin (gm. Łask 186), Babice (233), Charbice Dolne (43), Charłupia Wielka (140), Chechło (135), Dalików (271), Dąbrowa (gm. Buczek 32), Dobruchów (109, 133), Góra (gm. Warta 39), Grabówie (232), Kalinowa (gm. Zapolice 146), Kozuby Nowe (53), Krępa (gm. Poddębice 102), Lutomiersk (38, 43, 273, 281), Łężki (31), Małyń (195, 278), Mianów (215), Mikołajewice (gm. Lutomiersk 29), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 247), Niewiesz (28), Patoki (319), Puczniew (276, 278), Sarnów (gm. Dalików 233), Stolec (214), Sucha Dolna (33), Szynkielów (214), Ułany (28), Wola Bałucka (151), Wola Łaska (26), Wolnica Niechmirowska (214), Wróblew (gm. Wróblew 140), Zalew (29)

1923-Babice (120), Byczyna (194), Dobruchów (125), Gorczyn (145), Górna Wola (59), Jerwonice (317), Kozuby (118), Lutomiersk (325), Lututów (214), Niewiesz (237), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 67), Ostrówek (gm. Ostrówek 60), Puczniew (220, 230), Pyszków (138), Rzepiszew (59), Stanisławów Stary (190), Wola Buczkowska (107), Wola Kleszczowa (194), Wronowice (228), Zalesie (gm. Zadzim 12)

1924-Adamki (Adamka gm. Zadzim 303), Byczyna (146), Drużbin (126), Lipnica (gm. Poddębice 146), Lutomiersk (242), Okup Fabryczny (156), Olendry Duże (91), Olendry Małe (91), Osiny Błonie (gm. Szadek 228), Warta rzeka (91), Wrzeszczewice (340), Zapolice (308)

1925-Buczek (gm. Buczek 191), Charbice Dolne (79), Czestków (281), Kolumna (244), Lutomiersk (148, 267, 274), Marzenin (305, 307), Nowa Wieś (gm. Brzeźnio 305 x2), Przygoń (275), Rossoszyca (274), Wola Buczkowska (62, 281), Z. (być może Zelgoszcz, nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 70)

1926-Bukowina (258), Czołczyn (124), Dzierzązna (gm. 264), Inczew (258), Jeziorko (gm. Zapolice 213), Kliczków (258), Kościerzyn (258), Kozuby Nowe (35), Lutomiersk (57, 71, 162, 263), Okopy (213), Podłężyce (258), Rossoszyca (264), Smardzew (258), Wacławów (113), Warta rzeka (213), Woźniki (gm. Sieradz? 258), Wróblew (gm. Wróblew 258), Zamorze (Zamoście gm. Zapolice 213), Zofiówka (gm. Lutomiersk 166)

1927-Bałdrzychów (168), Bilew (249), Brzyków (322), Chojne (345), Dalików (168, 235), Dobruchów (3), Domaniew (gm. Dalików 168), Gostków (168), Idzikowice (168), Jeziorko (gm. Zapolice 10), Karszew (24), Kwiatkowice (295), Lutomiersk (40), Okopy (10), Orpelów (165), Pstrokonie (10), Puczniew (199), Rychłocice (322), Sędziejowice (203, 204, 205), Strońsko (213, 275), Tur (168), Warta rzeka (10), Wartkowice (168), Widawa (261, 322), Wierzchy (gm. Łask 41), Wrzeszczewice (165), Zalesie (gm. Wodzierady 9), Zamoście (gm. Zapolice 10)

1928-Anielin (gm. Łask 45), Babice (286), Bilew (231), Chojne (237), Feliksów (nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 57), Gabrielów (248), Głuchów (249), Henryków (35), Kazimierz (gm. Lutomiersk 275), Kopeć (Kopyść ? 127), Kozuby (244), Krucze (Krzucz ? 101), Lutomiersk (270), Lututów (130), Łobudzice (64 (65), 65(66)), Malanów (228), Męcka Wola (205), Mierzyce (130), Puczniew (65(66)), Rojków (17), Strońsko (35), Toporów (130), Starzenice (130), Utrata (gm. Łask 101), Warta rzeka (20, 25), Wola Kleszczowa (251), Zapolice (20, 25), Zygmuntów (gm. Lutomiersk 231)

1929-Borszewice (323), Charłupia Mała (242), Chodów (308), Chorzeszów (24), Cisowa (gm. Pątnów 134), Dobroń (133), Jerwonice (258), Kazimierz (gm. Lutomiersk 178), Klementów (86), Kociołki (151), Lutomiersk (82), Lututów (272), Malanów (266), Nowy Świat (gm. Wieluń 82), Podule (284), Powodów (82), Puczniew (289), Rossoszyca (151), Rusiec (185), Sędziejowice (233), Sobiepany (284), Trębaczew (86), Warta rzeka (85, 238), Widawka (85), Wola Wężykowa (233, 284), Wośnice (Woźniki ? gm. Sieradz 238), Zadzim (232)

1930-Brodnia (gm. Buczek 150), Bronisławów (gm. Osjaków 5), Brunów (146), Gostków (273), Kościerzyn (346), Lutomiersk (156, 167), Nietuszyna (187), Pruszków (15), Puczniew (110), Sędziejowice (45, 166, 323), Teklina (gm. Czarnożyły 203), Złotniki (gm. Dalików 142)

1931-Bałucz (199), Barczew (233), Biskupice (74), Bolechowice (nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 169), Dalików (148), Dobruchów (165), Drużbin (85), Gruszczyce (261), Jarząbki (nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 257), Józefów (gm. Błaszki 215), Kociołki (11-Jednodniówka), Kuśnie (171), Łaszew (61), Męcka Wola (164), Miedze (gm. Warta 307), Niemierzyn (104), Ostrówek (nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 223), Piaski (gm. Konopnica 228), Prusinowice (gm. Szadek 169), Pstrokonie (171), Rossoszyca (279), Rudów (nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 28), Siemkowice (105), Warta rzeka (85), Widawa (260), Wierzchy (gm. Zadzim 167), Wojków (312), Zadzim (149), Zagajew (293), Żelisław (139)

PRĄD

1931-Buczek (gm. Buczek 1), Kuciny (17)

1932-Brzoza (173, 202), Burzenin (151), Busina (227), Chlewo (301), Dąbrowa Rusiecka (334), Dryganek (202), Dzigorzew (143), Gostków (349), Gruszczyce (337), Jeżew (286), Karsznice (71), Kiełczygłów (202), Kołoszyn (304), Kozuby (236), Lutomiersk (288), Masłowice (207), Mirosławice (301), Nowa Wieś (gm. Osjaków 262), Osina (202), Ruda (gm. Wieluń 246), Sarnów (gm. Dalików 117, 265), Sarnówek (gm. Dalików 304), Wodzierady (83), Wrząca (gm. Lutomiersk 301)


1933-Biskupice (184), Brudnów (97), Dobroń (216), Gruszczyce (194), Józefów (nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości, istniały co najmniej 4 miejscowości o tej nazwie w ówczesnym powiecie łaskim 144), Krępa (gm. Poddębice 100), Kwiatkowice (100), Lutomiersk (100), Niemysłów (42), Pątniki (nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 124), Paulinów (Paulina 219), Poręby (gm. Biała lub gm. Wieluń, nie wstawione do bloga z powodu niemożności identyfikacji miejscowości 189), Powodów (190), Puczniew (184), Radoszewice (115), Sędzice (1933. 09.04), Warta rzeka (23, 25, 175), Wojków (12), Wola Buczkowska (7), Zofiówka (gm. Poddębice 176), Żeglina rzeka (175)