-->

wtorek, 2 grudnia 2014

Buki wzgórze

Buki, wzgórze w gminie Działoszyn. Wysokość  237.9 m. (według mapy w skali 1:10 000 z 1992 r.)  

Góra Buki (237.9 m n.p.m.) to ciekawy ostaniec wapieni górnojurajskich położony, na Wyżynie Wieluńskiej, w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (ZPK), w sąsiedztwie wsi Węże i Draby (gmina Działoszyn, powiat pajęczański), wyróżniający się pięknymi skałkami i interesującymi formami rzeźby krasowej.
Pod szczytem Góry Buki znajdują się dwa wapienniki - piece do wypalania wapna, a na południowym zboczu - dziś już nieczynne kamieniołomy. W tych ostatnich zaobserwować można odkrywki wapieni skalistych i uławiconych, a także odnaleźć skamieniałości z okresu jury górnej.
W północnej części wzgórza znajdują się niewielkie skałki, zbudowane z nieuławiconych wapieni górnojurajskich. Na skałkach tych występuje bogata roślinność wapieniolubna, a na grzbiecie - murawy kserotermiczne.
W kamieniołomie po zachodniej stronie wzgórza znajduje się niewielka Jaskinia Buki. Po Górze Zelce Góra Buki jest najcenniejszym i najładniejszym ostańcem w parku.
http://lodzkie.travel/?kat=ochrona_przyrody&sub=7&id=11

1992 r.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza