-->

środa, 3 grudnia 2014

Góra Draby

Góra Draby, wzgórze w gminie Działoszyn. Wysokość 225,5 m.

Góra Draby (222.5 m n.p.m.) to ciekawy ostaniec skalny położony położony na Wyżynie Wieluńskiej, w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (ZPK), w sąsiedztwie wsi Draby (gmina Działoszyn, powiat pajęczański).
Górę Draby budują skaliste wapienie jury górnej. Ostaniec wznosi się ok. 10 do 15 metrów ponad otaczającą powierzchnię utworzoną z piaszczystych osadów czwartorzędowych.
We wnętrzu Góry Draby znajduje się m.in. Jaskinia Ewy - cenne stanowisko paleontologiczne. Jaskinia jest udostępniona do zwiedzania – dziś to teren prywatny udostępniany turystom przez rodzinę Drabów.
Do wnętrza Jaskini Ewy prowadzi pionowa studnia krasowa o głębokości 11 metrów, obecnie obudowana (domek z drewnianym dachem). Po drabince można zejść do niewielkich korytarzy jaskini.
Sama jaskinia powstała w wapieniach skalistych, w wyniku poszerzania szczelin przez procesy krasowe. Wnętrze jaskini zostało zniszczone w wyniku eksploatacji kalcytu, miejscami zachowały się jednak resztki dawnej szaty naciekowej.
W ścianie jednego z korytarzy zaobserwować można liczne warstwy białego, drobnokrystalicznego kalcytu, oddzielonego laminami piasków i iłów o żółtym zabarwieniu. W warstwach tych odnaleziono szczątki zwierząt lądowych, które - jak wykazały badania paleontologiczne - zamieszkiwały otoczenie jaskini w okresie późnego trzeciorzędu.
http://lodzkie.travel/?kat=ochrona_przyrody&sub=7&id=13

Wikipedia:
Jaskinia Ewy - krasowa jaskinia znajdująca się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (Wyżyna Wieluńska) w otulinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Jaskinia została uznana w 1998 r. za pomnik przyrody.
Położona jest na południe od wsi Draby (gmina Działoszyn, powiat pajęczański), w zachodniej części szczytu Góry Draby (230 m n.p.m.).
Jaskinia została odkryta w 1974 roku przez geologa z Uniwersytetu Wrocławskiego, Adama Szynkiewicza, który na cześć swojej żony nazwał ją imieniem "Ewa". Jaskinia jest własnością prywatną rodziny Drabów (Draby nr 15) i możliwe jest jej zwiedzanie.
W wyniku eksploracji i badań naukowych jaskini w latach 70. XX wieku odnaleziono szczątki zwierząt lądowych z okresu trzeciorzędu; jest to tzn. brekcja kostna, czyli zespolone kalcytem zwierzęce szczątki kostne.
Poprzez pionową studnię krasową o głębokości ok. 8 metrów przechodzi się do wnętrza Jaskini Ewy. Długość korytarzy jaskini wynosi ok. 40 m. Jaskinia powstała w jurajskiej skale wapiennej, w wyniku długotrwałego działania procesów krasowych. Wnętrze jaskini i szata naciekowa zostały poważnie zdewastowane.
W pobliżu jaskini, na zboczach góry Draby, znajdują się wyrobiska kamieniołomu, który także został uznany za pomnik przyrody.

1992 r.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza