-->

niedziela, 23 października 2016

Lubicz

Spis 1925:
Lubicz, osada, pow. łaski, gm. Wodzierady. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 3. Mężczyzn 2, kobiet 1. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 3. Podało narodowość: polską 3. 

Rozwój 1919 nr 39

Przyczynek do kultury niemieckiej.
Pod Łodzią przy gruntach wsi Kwiatkowice, jest mały folwarczek p. Łuby. Nosi on nazwę „Lubicz".
Podczas pierwszego pochodu niemców na Warszawę, willę tę zajęły wojska. Po ich wypędzeniu, kiedy właściciel powrócił do swojej własności znalazł dom w wielkim nieporządku, zamki od szaf poodbijane, a na stołach w koszykach od chleba kał ludzki.
Po bliższym poszukiwaniu udało się odszukać dwa wytrychy i trzy pudełka od przesyłek pocztowych t. zw. „Liebesgabe".
Początkowo gospodarz sądził, że w willi tej obozowali jacyś proci żołnierze, tymczasem te, wyrzucone na śmieci pudełka, wykazały nazwiska łaskawych gości, na czele ich stał lekarz sztabowy Xl armji, dziewiątego lazaretu Dr. Ferdynand Müller, otrzymał on posyłkę od p. doktorowej Wolsekt z Casselu, druga przesyłka była wysłaną na imię Pawła Stengel'a podoficera sanitarjusza, a trzecia nadzorcy przy chorych Ottona Zimmera.
A więc ci, co mieli dbać o czystość i porządek, nietylko najbardziej zaśmiecili tą willę, ale jeszcze odegrali rolę zwykłych rzezimieszków, co z wytrychami po domach łażą.
Wszystkie te pamiątki złożył p. Łuba w muzeum łódzkim, aby po wieki świadczyły o kulturze niemieckiej.
Kiedy potem niemcy cofali się z pod Warszawy, willa p. Łuby została przez nich doszczętnie zrabowaną. Zrabowali pościel, bieliznę, ubranie, nakrycia stołowe, łyszki, noże i t. p. przedmioty nie oszczędzając nawet dywanów i firanek. Meble których ruszyć nie mogli, pocięli i pokrajali nożami. Parkany popalili, drzwi porozbijali: To samo co na ziemi belgijskie, i we Francji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wodzierady dzieli się na gromady:
6. Kwiatkowice, obejmującą: wieś Kwiatkowice, wieś Kwiatkowice-poduchowne, kolonję 3 Kwiatkowice, kolonję 6 Kwiatkowice, kolonję 7 Kwiatkowice, kolonję 8 Kwiatkowice, kolonję 9 Kwiatkowice, folwark Kwiatkowice, osadę Lubicz, osadę Znamię.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza