-->

środa, 19 listopada 2014

Chojary

Jakub Jurek:

W księgach metrykalnych Chojary pojawiają się po raz pierwszy w 1871 r. Słowo chojar oznacza stare drzewo iglaste. W pierwszej wzmiance Chojary określone zostały jako pustkowie. W innej – jako uroczysko. Być może znajdowały się blisko Brzeźnia, gdyż w obu wzmiankach jako świadkowie występują jego mieszkańcy. Chojary prawdopodobnie szybko zanikły, nie pojawiają się bowiem w żadnych spisach. Na mapach topograficznych na południe od Brzeźnia, w okolicach wsi Rybnik i Gozdy, zaznaczane jest uroczysko Chojary. Zapewne to jest ono tożsame z Chojarami ze źródeł, które musiały być przejściowo zasiedlone.

Chojary, obecnie uroczysko w gminie Brzeźnio.


1992 r.

Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
233. Nazwa majątku leśnego: Brzeźno-Chojary, gmina Brzeźno, powiat Sieradz. Właściciel: Hirsz Jakubowicz i Zelig Fryde. Obszar ha: serw. 119, 24.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza