-->

czwartek, 24 września 2015

Kuryer Polski (1729-1760)

"Kurier Polski" - 1729–1760 - czasopismo warszawskie wydawane początkowo przez Pijarów, później przez Jezuitów. Redaktorzy m.in. J. Naumański, F. Bohomolec. Początkowo nazywało się "Nowiny Polskie"
W 1736 roku przywilej wydawniczy na pisma w języku polskim (oraz włoskim i łacińskim) przejmują jezuici – ks. Franciszek Bohomolec, potem ks. Stefan Łuskina.
"Kurier Polski" to jedyna w Europie lat 1730-1760 gazeta, która poświęcona była w całości informacjom krajowym.
W 1737 r. w jednym z numerów "Kuriera Polskiego" wydrukowano informację o porodzie królowej, zamieniając przez omyłkę słowo "królowa" na "krowa". W rezultacie pijarzy zostali pozbawieni koncesji, która została przyznana jezuitom, jednak w ich rękach poziom pisma bardzo się obniżył.
Na pocieszenie pijarzy dostali pozwolenie na wydawanie prasy w językach obcych.
"Kurier Polski" w 1760 roku zmienia nazwę na "Kurier Warszawski".
"Kurier Polski", następnie "Kurier Warszawski" w wyniku połączenia z "Uprzywilejowanymi wiadomościami z cudzych Krajów" w 1765 r. powstają "Wiadomości Warszawskie". W 1774 r. Uskina wydaje pierwszy numer "Gazety warszawskiej".
W 1773 r. następuje kasata zakonu jezuitów i upada ich monopol. Do przejęcia monopolu pretenduje Franciszek Bohomolec, ale dostaje go dożywotnio ex-jezuita, ks. Stefan Uskina (reprezentant konserwatywnej szlachty, bardzo dobrze wykształcony, wzór intelektualisty).
(źródło: http://polskaprasa.cba.pl/tytuly/kurier_polski_1729.html)


Przejrzałem roczniki z lat: 1730-33, 1748, 1754, 1756-57.
Odnalazłem informacje związane z następującymi miejscowościami:

1748-Pstrokonie (595), Sędziejowice (610)
1756- Wartkowice (148)

1 komentarz: