-->

niedziela, 27 września 2015

Wiadomości z Pola Bitwy (1863)


"Wiadomości z Pola Bitwy" były organem prasowym Rządu Tymczasowego, później Narodowego. Gazeta ta ukazywała się od 10 II 1863 r. do 9 IV 1864 r., najpierw jako "Wiadomości z Pola Bitwy" (10 II – 22 VII 1863 r.), później "Doniesienia z Pola Bitwy" (20 V – 8 VIII 1863 r.), "Doniesienia z Placu Boju" (10 VIII – 12 VIII 1863 r.) i "Wiadomości z Placu Boju" (13 VIII – 9 IV 1864 r.). Było to pismo zawierające informacje o przebiegu walki zbrojnej. Drukiem "Wiadomości" i "Doniesień" zajmował się Józef Bohdan Wagner, który zarządzał drukarniami Rządu Narodowego i podlegał Wydziałowi Prasy. Do końca maja "Wiadomości z Pola Bitwy" opatrywane były pieczęcią Komitetu Centralnego Narodowego. Pismo to należało do najpopularniejszych z całej prasy tajnej, zwłaszcza wśród warstw uboższych. Były tam publikowane wykazy poległych, raporty Rządu Narodowego, informacje o stoczonych walkach, od nr 4 pojawiła się też rubryka pt. "Rozboje moskiewskie". W rubryce tej opisywano akty terroru dokonane przez wojska carskie, które to opisy miały służyć rozbudzeniu nienawiści do rządu carskiego i żołnierzy rosyjskich. Materiały drukowane w "Wiadomościach" przystosowane były oczywiście do potrzeb propagandy - głosząc o zwycięstwach powstańców, a wyolbrzymiając niekiedy straty przeciwnika i zatajając własne.
(źródło: http://polskaprasa.cba.pl/tytuly/wiadomosci_z_pola_bitwy.html)

W gazecie odnalazłem informacje o następujących miejscowościach:


1863-Góra (10), Grzyb (5), Kamyk (8), Kiełczygłów (8), Niewiesz (14), Poniatówek (10), Pyszków (4), Radoszewice (8), Rychłocice (9, 10, 11), Smaszków (10), Widawa (5), Żelisław (10)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza