-->

piątek, 11 marca 2016

Bibianny

Bibianny, folwark w dobrach Dąbrowa, leżący prawdopodobnie w gminie Wieluń, nie odnaleziony na mapach.

Gazeta Warszawska 1826 nr 85

Komornik Sądowy Powiatu Wieluńskiego.
Donosi się publiczności, iż w dniu 15 Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana przed Rejentem Powiatu Wieluńskiego W. Franciszkiem z Lisca Lisieckim, z mocy urzędowego zaięcia Dobra wieś Dąbrowa, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim położona, z folwarkami Kazimierz i Bibiannym tak zwanemi, w dzierżawę trzechletnią poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. przez publiczną licytacyią wypuszczonemi będą. O którey dzierżawie każdy z pretendentów warunki licytacyyne złożone u Rejenta powyższego przeyrzeć może sobie. Dzierżawy zaś z tych Dóbr dawny possessor rocznie złotych 13,000 opłacał. — Wieluń d. 18 Kwietnia 1826 r.
Tadeusa Musiałowicz.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza