-->

czwartek, 10 marca 2016

Młynisko

Młynisko, folwark w dobrach Ostrów Wartski, leżący prawdopodobnie w gminie Warta, nie odnaleziony na mapach.


Gazeta Warszawska 1825 nr 95

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 30 Czerwca r. b. o godzinie 10 rano, w Mieście Powiatowem Warcie przed W. Pawłem Dembskim, Notaryuszem publicznym Ptu Wartskiego w Warcie zamieszkałym, odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ostrowa z przyległą wsią Jeziorsko i folwarkiem Młynisko zwanym, w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położonych.—Dobra te czyniły roczney dzierżawy 4500 zł. Pl. Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela 1825 r. i trwać ma do tegoż czasu 1828 r. —W Kaliszu dnia 9 Maia 1825 r.
J. Słowikowski.  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza