-->

piątek, 20 marca 2020

Michałówka struga

Słownik Geograficzny:
Michałówka, struga w pow. kaliskim, gm. Iwanowice, płynie pod wsią Chojno, Niemiecka Wieś, Borek Księży, Kuczowola i Korzekwin.

Michałówka, obecnie bezimienna struga o ogólnej długości 15,5 kilometra. Struga zaczyna swój bieg w okolicach wsi Gzików, na terenie dawnych stawów podworskich. Mija kolonię Kamienna, wsie Chojno, Korzekwin, Kuczewolę i wpada do rzeki Pokrzywnicy przy miejscowości Hodyły. Na odcinku 5,31 kilometra przepływa przez gminę Błaszki. Płynąc od powiatu kaliskiego poszerza i pogłębia koryto. Nazwa znaleziona na mapie kwatermistrzowskiej, gdzie występuje pod nazwą  Małochowka.

 Michałówka (Małochowka) na mapie kwatermistrzowskiej

 Struga Michałówka od źródła do ujścia.

 Struga Michałówka i jej przebieg przez gminę Błaszki.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza