-->

piątek, 11 sierpnia 2017

Rembów leśniczówka / Osada Poleszyn

Rembów, leśniczówka leżąca w gminie Dobroń. Na mapie z 1965 r. (skala 1:25000), miejsce gdzie znajdowała się leśniczówka nosi nazwę Osady Poleszyn. Na mapie z roku 1992 (skala 1:50000), jest w tym miejscu gajówka. Natomiast Geoportal nie podaje o tym miejscu żadnych informacji.

1929 r.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Łask dzieli się na gromady:
11. Poleszyn, obejmującą: wieś Poleszyn, leśniczówkę Poleszyn, leśniczówkę Rembów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza