-->

sobota, 12 sierpnia 2017

Winnica

Winnica, nazwa majątku położonego w gminie Złoczew, nie odnalezionego na mapach.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 100

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Moszku Dawidowiczu, właścicielu 261 sąż. kw. z osady Winnica, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 23 czerwca 1930 roku, w którym to dniu osoby in­teresowane winny stawić się w tymże wydziale hipotecznym ze swemi pra­wami, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 13

Przedruk.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr. 40, poz. 357.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 1931 r.
o zmianie granic miasta Złoczewa w powiecie sieradzkim, województwie łódzkiem.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1930 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast, oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92) zarządza się, co następuje:
§ 1. Z gminy wiejskiej Złoczew w powiecie sieradzkim, województwie łódzkiem wyłącza się część majątku Złoczew „Winnica" o obszarze 1 ha 12 a, część majątku Złoczew „Glinianki" o obszarze 1 ha 12 a, wieś Złoczew-Poduchowny o obszarze 28 ha, łąki wsi Złoczew Poduchowny o obszarze 4 ha 48 a — i włącza się je do miasta Złoczewa w tymże powiecie i województwie.
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów:
(-) W. Sławek.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 54

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Wolfie Fajwlowiczu, wierzycielu ostrzeżenia na sumę 6.000 zło­tych, z %% i kosztami z pod Nr. 19 działu IV wykazu hipotecznego osady Winnica, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony został na dzień 10 stycznia 1937 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

1 komentarz:

  1. czy ta winnica jako majątek jest także winnicą, taką z winem ?

    OdpowiedzUsuń