-->

piątek, 11 sierpnia 2017

Andrzejów leśniczówka / Woźniki leśniczówka / Woźniki osada leśna

Andrzejów, leśniczówka leżąca w gminie Sieradz. Na mapie z 1965 roku (skala 1:25000) występuje pod nazwą leśniczówka Woźniki. Obecnie jest to osada leśna Woźniki.

L. Andrzejów 1929 r.

L. Woźniki 1965 r.

Osada leśna Woźniki 2017 r.

Osada leśna Woźniki 2017 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wojsławice dzieli się na gromady:
4. Męcka - Wola, obejmującą: osadę Adamki, leśn. Andrzejów, kolonję Ludwików, wieś Męcka-Wola, folwark Męcka- Wola.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza