-->

poniedziałek, 3 czerwca 2013

Głąb

Spis 1925:
Głąb, kol., pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 27. Mężczyzn 12, kobiet 15. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 27. Podało narodowość: polską 27.

Wg. skorowidza Bystrzyckiego znajdowała się 8,5 km od stacji kolejowej Wieluń, 4 km od drogi Wieruszów-Wieluń.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
12. Młynisko cz. I, obejmującą: kol. Dębinę, kol. Głąb, kol. Młynisko cz. I, wieś Przychody.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza