-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Żerniki

Czajkowski 1783-84 r.
Żyrniki, parafia bełdrzychow (bałdrzychów), dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Mogilnicki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Żerniki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Bałdrzychów, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 69, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Żerniki,  wś i fol. nad strum. Pnieją, pow. sieradzki, gm. i par. Wierzchy, odl. od Sieradza w. 32; wś ma 9 dm., 76 mk.; fol. 2 dm., 8 mk. W r. 1827 wś Ż., w par. Bałdrzychów, miała 6 dm., 69 mk. Na początku XVI w. wś należy do par. Bałdrzychów lecz dziesięcina z łan. kmiecych idzie dla kościoła w Poddębicach (Łaski, L. B., I, 371, II, 372). W r. 1518 wś Zyrniki ma 3 łany km.; r. 1552 wś „Zyrnyky", w pow. Szadkowskim, ma trzy działy. Mich. Schyssecki 2 osad., Math. Brath. 3 os., Math. Golęb. 1 os. (Paw., Wielk., II, 190 i 235).

Spis 1925:
Żerniki, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14. Ludność ogółem: 113. Mężczyzn 58, kobiet 55. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 113. Podało narodowość: polską 113.

Wikipedia:
Żerniki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1776

55. 1776-go. Dnia 26 grudnia Znakomity Przewielebny Placyd Ledecki prepozyt kościoła bałdrzychowskiego, notariusz Stolicy Apostolskiej, ? ochrzcił urodzone dnia 19-go grudnia trzema imionami Tomasz, Stefan, Maciej dziecko Wielmożnego Pana Józefa Sulmirskiego i Salomei z Mogilnickich, prawowitych małżonków, dziedziców Pudłowa, Pudłowa Żerniki, Bratkowa, ? Małych etc. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maciej Dunin burgrabia sieradzki, dziedzic w Chodakach z Wielmożną Heleną z Trzuszkowskich Duninową swoją małżonką. Asysta Szlachetny Urodzony młodzian Józef Dunin i Szlachetna jego siostra Urodzona Zofia Duninówna, oboje z Piotrowa.

Dziennik Warszawski 1869 nr 138

(Kronika pożarów). Podług otrzymanych wiadomości z 10 gubernij kraju tutejszego, w drugiej połowie maja miały miejsce znaczniejsze pożary w następujących miejscach:
3) W gubernji kaliszskiej: D. 4 (16) maja, we wsi Żerniki (pow. sieradzki), spaliła się owczarnia zaasekurowana na rs. 690; o dopuszczenie się zbrodni podpalenia pada podejrzenie na włościanina Kacpra Tomczuka.  


Gazeta Kaliska 1893 nr. 25

We wsi Żernikach w tymże powiecie, utonął w strumieniu 2-letni chłopczyk Antoni Matuszewski

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 7 listopada 1929 roku
11150. „Wojciech Krajewski", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą wyrobów mięsnych i mięsa w Żarnikach, gminy Wierzchy, po­wiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Wojciech Krajewski, zam. w Żarnikach.

Gazeta Świąteczna 1930 nr 2553

Niegodziwa młodzież. Z gminy Wierzchów w powiecie sieradzkim pisze do nas jeden czytelnik: Dnia 12-go grudnia wieczorem banda młokosów z naszej gminy napadła na powracającego z Poddębic od krawca Marcina Pietrzaka i zaczęła go okładać kijami. Nieborak ratował się ucieczką, lecz człowiek już niemłody, bo liczący około 60-ciu lat, nie uszedł daleko. Napastnicy go dopadli, a kiedy upadł na ziemię, zaczęli bić nieboraka, jak cepem w stodole. Gdy ocknął się z omdlenia, już nikogo przy nim nie było. Ledwo biedak zawlókł się na czworakach do poblizkiej chaty, prosząc o ratunek. Odwieziono nieszczęśliwego do domu. Przed doktorem pobity wciąż narzekał na głowę. Przywieziono księdza, który opatrzył chorego św. Sakramentami.W chwili, gdy o tem piszę, pobity jeszcze żyje. Pędząc dalej jak szarańcza, dzikie młokosy wyrwały furtkę u jednego gospodarza we wsi Żernikach i zaniosły ją w krzaki: Gospodarzowi Gurbskiemu ze wsi Krzecicy zerwali wierzch studni. Następnie pobili, powracającego z nauki śpiewu J. Gortata. Za takie zbójeckie postępki owi zdziczali młodzieńcy powinni iść pod sąd, ale to poszkodowanym zdrowia nie wróci. Niechże się zastanowią, bo chyba nie wiedzą, co czynią. Czytelnik.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
24. Żerniki, obejmującą: kolonję Anusin I, kolonję Anusin II, kolonję Nowiny, osadę Torfy, osadę Anusina,. kolonję Wiorzyska, wieś Zerniki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
WicewojewodaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza