-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Adamówek / Adamów

Słownik Geograficzny:  
Adamów, fol., pow. łaski, gm. Zapolice, ma 1 dm., 8 mk., 261 morg.

Spis 1925:
Adamów, folw., pow. łaski, gm. Zapolice. Spisano łącznie z wsią Paprotnia.

Adamówek, obecnie część wsi Świerzyny w gminie Zapolice.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zapolice dzieli się na gromady:
12. Paprotnia, obejmującą: wieś Paprotnia, folwark Paprotnia, kolonję Paprotnia Marżyńska, wieś Marżynek, folwark Adamów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza