-->

środa, 15 maja 2013

Zduniowice

Zajączkowski:
Zdziwujowice-Z-os. zaginiona w okolicach Klonowy - pow. sieradzki
1) 1279 odpis A. Pstrokońskiego z Terr. Sir. a. a. 1406 r., KDP I, 60; kop. XIX w., TP 3344 f. 61, 64; por. W. MRPS IV/3, 56 s. 342: Sdinuyowice (KDP), Sdomijowicze, Sdinuyowicze (TP), Sdunyowicze (W. MRPS)- villa. Leszek Czarny zezwala Wacławowi i Chojnonowi lokować wsie Z. i Koźmianowo (v.) na prawie średzkim, określając przy tym ich ciężary i uprawnienia jako sołtysów.
Uwagi: Ł., P. i SG nie podają. Według A. Pstrokońskiego osady S. i Koźmianowo to dziewiętnastowieczne dobra Klonowa, Kuźnica i Leliwa w par. i gm. Klonowa oraz Brąszewice w par. Wojków, gm. Godynice, wszystkie w pow. sieradzkim (KDP I, 60, przyp. 2, por. SG I, 356, IV, 12, 133 i 160). Koz. (II, 282) ustala postać nazwy Zdziwujowice i określa odnośną os. jako zaginioną w okolicach Klonowy w pow. sieradzkim. 

Słownik Geograficzny:  
Zduniowice, mylnie odczytana nazwa: "Sdinuyovice" (w dok. Leszka z 1279 r.), będą to zapewne "Zdziwujowice", na których obszarze powstały później wsi; Klonowa i Brąszewice, w pow. sieradzkim. Ob. Koźmianów.

Nie odnaleziona na mapach.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza