-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Walentynów

Spis 1925:
Walentynów, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 64. Mężczyzn 34, kobiet 30. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 64. Podało narodowość: polską 64.

Wikipedia:
Walentynów-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
W dniu 31 grudnia 1927 r.
8850. „Jan Mintus" — sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą mięsa i wędlin we wsi Walentynów gm. Wierzchy, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1926 roku. Właśc. Jan Mintus, zam. w Walentynowie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
4. Charchów Pański, obejmującą wieś Charchów Pański, kolonję Walentynów, kolonję Zamłynie, kolonję Zarębów, kolonję Zawady b, kolonję Zawady a, Zawady w.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 15 czerwiec

JESZCZE JEDEN AMATOR KUR.
Kazimierz Szkudlarek, 21 lat, z Walentynowa gminy Wierzchy za usiłowanie kradzieży kur skazany został na 2 tygodnie aresztu.


Dziennik Łódzki 1966 nr 212

Trąba powietrzna" nad pow. Poddębice
Nad pow. Poddębice przeszła wczoraj o godzinie 15 silna wichura, która objęła sobą pas szerokości 100 m. Od podmuchu najbardziej ucierpiały miejscowości Walentynów, Wyrębów, Borki Lipkowskie, Bałdrzychów i miasto Poddębice. Wichura trwała kilka sekund, a mimo to zniszczeniu uległo 15 domów mieszkalnych, 11 obór i 9 stodół. Straty finansowe ustali komisja PZU.
W Wyrębowie walące się drzewa poraniły St. Zawadzkiego i L. Woźniaka. Pierwszego z nich przewieziono do szpitala. Ucierpiał w znacznym stopniu drzewostan, stare drzewa, waliły się, jak podcięte kosą.

(kl)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza