-->

środa, 29 maja 2013

Tarnie

Spis 1925:
Tarnia, kol., pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14. Ludność ogółem: 93. Mężczyzn 47, kobiet 46. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 83, ewangelickiego 10. Podało narodowość: polską 93.

Tarnie, obecnie część wsi Wola Tłomakowa w gminie Goszczanów.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
6. Wola-Tłomakowa, obejmującą: wieś Tłomakowa, wieś Trzebienie - Stare, folw. Trzebienie Stare, kol. Białas, kol. Tornia, kol. Nowa-Wola, kol. Wola Tłomakowa, kol. Wola-Rutkowska. § 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza