-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Szczawno Rzeczyckie

Słownik Geograficzny:  
Szczawno,  os. nad strum. b. n., pow. sieradzki, gm. i par. Zadzim, odl. od Sieradza w. 21. 

Spis 1925:
Szczawno-Rzeczyca, wś, pow. sieradzki, gm. Zadzim. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 39. Mężczyzn 17, kobiet 22. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 39. Podało narodowość: polską 39.

Wikipedia:
Szczawno Rzeczyckie-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1748

Szczawiński Młyn
Dnia 27 lutego. Znakomity Przewielebny Andrzej Rudnicki ochrzcił imieniem Maciej, syna Szlachetnych Józefa Grabińskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Gabriel Kucharski mansjonarz zadzimski i Urodzona Wiktoria Chmielińska.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zadzim dzieli się na gromady:
12. Rzeczyca, obejmującą: wieś Rzeczyca, Rzeczyca-Szczawno.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza