-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Wola Sipińska

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wola Siempińska, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 7 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wola sypińska, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Zadzim, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 99, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Sypińska Wola,  wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Zadzim, odl. 26 w. od Sieradza, ma 10 dm., 78 mk. Na początku XVI w. wś „Wolya Sypynska" daje z łan. km. dziesięcinę kollegiacie uniejowskiej; z folw. zaś pleb. w Zadzimie, który od kmieci dostaje tylko kolędę po gr. z łanu (Łaski, L. B., I, 387). W 1552 r. „Wolia Szypynska alias Wienczlawkowa" ma 9 osad., 3 łany (Pawiński, Wielkop., II, 230).

Słownik Geograficzny:  
Wola Sypińska,  wś, pow. sieradzki, par. Zadzim, ob. Sypińska Wola. W r. 1827 było 10 dm., 99 mk.

Spis 1925:
Wola Sypińska, wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 118. Mężczyzn 60, kobiet 58. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 118. Podało narodowość: polską 118.

Wikipedia:
Wola Sipińska (do 2012 Wola Sypińska)-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. Wieś wchodzi w skład sołectwa Pałki. Wieś powstała po podzieleniu dóbr Zadzimskich w XVI wieku. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W 2012 r. zmieniono urzędowo nazwę miejscowości z Wola Sypińska na Wola Sipińska.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1598

Roku jak wyżej a dnia 27. lutego była przeze mnie Stanisława plebana, [ochrzczona] Zofia córka Szlachetnego Jana Sipiewskiego i Elżbiety, Szlachetnych małżonków z Woli Sipiewskiej. Jej rodzicami chrzestnymi byli Hanna Flascyna i Szlachetny Zygmunt Othocki.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1605

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia zaś 23. maja, był przez Sebastiana Schadeko ? parafialnego kościoła św. Małgorztay w Zadzimiu, ochrzczony syn Szlachetnego Jana Psarskiego i Hanny, Szlachetnych małżonków mieszkających w Woli Sipiewskiej, urodzony w sobotę 21 tego miesiąca i zostało mu nadane imię Świętosław. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Sipiewski syn nieżyjącego Szlachetnego Alberta Sipiewskiego z Woli Sipiewskiej i Elżbieta małżonka Szlachetnego Anzelma i córka Szlachetnego N. Sulimowskiego, mieszkający w Pratkowie.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1604

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia zaś 9 listopada.
Szlachetny Paweł Psarski zawarł małżeństwo przez słowa [przysięgi] z obecną Szlachetną Hanną Sipiewską córką Jana Sipiewskiego z Woli Sipieńskiej.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1659

Roku, jak wyżej, dnia zaś 27 października, ten sam, jak wyżej, połączyłem małżeństwem Urodzonych Państwa Stefana Przybysławskiego z Urodzoną Panią Marianną Suską z Zawadek, pomijając zapowiedzi, świadkowie zaś Urodzeni Pan Maciej Rayski i Pan Feliks Mąkowski z Woli Sypińskiej.

Akta metrykalne (Parafia Niewiesz) 1720

Wrzesień
11 bieżacego błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Stanisława Otockiego z Woli ...pińskiej z Urodzona Zofią Żłobnicką panną z Karnic na mocy indultu, ? Świadkowie Urodzony Pan Jacek Dramiński ze wsi ...skawiec, Urodzony Marcin ...ski ze wsi Zygry i wielu innych.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
13. Pałki, obejmującą: wieś Hilarów, kolonję Pałki, wieś Pałki, wieś Wola Sipińska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza