-->

środa, 15 maja 2013

Sambórz

Zajączkowski:
Samborze  -pow. sieradzki
VI-VIII w., o. a., Kamińska, Sieradz wczesnośredniowieczny 65, 71 przyp. 95,
1) XX w. Bystrzycki 1507: Samborz - kol., par. Burzenin, gm. Majaczewice, pow. sieradzki. 

Spis 1925:
Samborz, kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15. Ludność ogółem: 130. Mężczyzn 67, kobiet 63. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 130. Podało narodowość: polską 130. 

Wikipedia:
Sambórz-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 19

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, A. Rudzki, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Franciszce Gasieckiej, właśc. połowy działki Nr 11, przestrzeni 5 dzies. 300 sąż., ze składu maj. Samborz, pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 11 września 1922 r. w kancelarji notarjusza A. Rudzkiego w Kaliszu, gdzie osoby interesowane winny zgłaszać swe prawa w powyższym terminie, pod skutkami prekluzji.

Ziemia Sieradzka 1930 lipiec

W dn. 4 lipca 1930 r. około g. 13-ej wybuchł pożar w lesie należącym do Wł. Żbika, zam. we wsi Prażmów, gm. Majaczewice, pow. Sieradzkiego, podczas którego spaliło się 1/8 ha lasu, wartości 75 zł. W czasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było. Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenia to pożar wzniecił w lesie Antoni Kluska, lat 11, zamieszkały we wsi Sambórz, gm. Majaczewice, który przez lekkomyślność podpalił suchy krzak jałowcu i potem nie mógł ognia ugasić. Ogień w lesie ugasili nadbiegli mieszkańcy wsi Kopanina, gm. Majaczewice.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
19. Witów, obejmującą: kolonję Kopanina, kolonję Samborze, wieś Witów, folwark Witów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1957 nr 161

Burza nad Łodzią
Uderzenia piorunów wywołały pożary
Po wczorajszym nadzwyczaj upalnym i słonecznym dniu nad Łódź i woj. łódzkie, od południowego wschodu nadciągnęła wieczorem potężna burza z piorunami, która zatoczyłłuk, obejmujący powiaty brzeziński, rawski, piotrkowski i radomszczański. Burza "zaczepiła" również o Łódź swym jednym skrzydłem. (...)
W grom. Wodzierady, we wsi Magdalenów, pow. Łask. piorun uderzył w dach obory, a w Samborzu, grom. Burzenin, pow. Sieradz zapalił szopę. (...)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza