-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Rzechta Drużbińska

Zajączkowski:
Rzechta Drużbińska -pow. poddębicki
1) 1391 T. Sir. I f. 27: Rzektha - Janek de R. 2) 1403 T. Sir. III f. 63, por. Koz. II, 89: Rzektha - Scarbimir, Dobek de R.
3) XVI w. Ł. I, 396-397: Rzektha - villa, par. Drużbin, dek. i arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 188: Rzektha - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 231: Rzekta - jw. 5) XIX w. SG X, 128: Rzechta Drużbińska - kol. i folw., par. jw., gm. Wierzchy, pow. sieradzki.
Uwagi: identyfikacja wg Koz. (II, 89).  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Rzekta, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 12 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Rzechta, parafia druzbin (drużbin), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Jabłkowski, czesnik.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Rzechta, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Drużbin, własność prywatna. Ilość domów 17, ludność 125, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Rzechta Drużbińska, w XVI w. Rzekta, kol. i fol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Drużbin, odl. od Sieradza 32 w. Posiada szkołę początkową. Kol. ma 38 dm., 334 mk.; fol. 2 dm., 5 mk. W 1827 r. 17 dm., 125 mk. W 1874 r. fol. Rz. rozl. mr. 150: gr. or. i ogr. mr. 87, łąk mr. 16, past. mr. 32, nieuż. mr. 15; bud mur. 7, z drzewa 1. Wś Rz. Drużbińska os. 81, z gr. mr. 876. Pleban w Drużbinie pobierał dziesięcinę z łan. km. i folw. i kolędę po korcu owsa z łanu od kmieci a od zagród, po półgrosza (Łaski, L. B., I, 397). W 1552 r. było 9 osad., 41 łan. (Pawiński, Wielkop., II, 231).

Spis 1925:
Rzechta, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 43, kol. 5. Ludność ogółem: wś 257, kol. 41. Mężczyzn wś 133, kol. 21, kobiet wś 124, kol. 20. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 257, kol. 41. Podało narodowość: polską wś 257, kol. 41.

Wikipedia:
Rzechta Drużbińska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W skład sołectwa Rzechta Drużbińska wchodzą wsie : Urszulin, Alfonsów, Annów, Rzechta Drużbińska, Dziadów i Rzechta tzw. "pod lasem ".

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
RZECHTA par. Drużbin, p. sieradzki, Tomasz Psarski kupił w 1816 roku od Izydora Jabłkowskiego za 230000 zł, a Charchów w 1820 r od Kajetana Milewskiego za 78 tys. zł. Cielecki-Głodziński dobra z nowa kolonia Urszulin sprzedał Leopoldowi Stegman za 17250 rbs w 1860 roku. (Kobyłecki 1827 a.17, SGKP t.10, s.128, Sikorski 1860 k.161).

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1639

Suchorzyn
16 października. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone 15 tego miesiąca, dziecko Stanisława ogrodnika Pana Jana Suchorskiego i Jadwigi, małżonków z Suchorzyna, któremu zostało nadane imię Jadwiga. Rodzicami chrzestnymi byli Albert śpiewak i Szlachetna Pani Anna Rzekiecka z Rzekty.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1641

Roku, jak wyżej, miesiaca zaś 10 lutego, Jan Makolewski połączył w święte małżeństwo Urodzonych Mikołaja Radomskiego z Urodzoną Reginą Samsonoską, poprzedziwszy trzema zapowiedziami. Świadkowie zaś Wielmożny Pan Stefan Walewski obecnie dzieżawca Rzechty i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1641

Rzekta
10 listopada. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił dziecko i nadał mu imię Marcin, Urodzonych Pana Mikołaja Radomskiego i Reginy jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona panna Dorota Proszewska i Szlachetny Kamocki.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1645

Zawady
26 marca. Ten sam, jak wyżej, ochrzcilem imieniem Albert, urodzonego 25 tego miesiąca syna Szlachetnych Macieja Pęgowskiego i Agnieszki, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Kujanek z Rzekty i Urszula z Jeżowa żona Alberta Fris.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1655

Dziewiątego lutego, roku, jak wyżej, Wielebny Hieronim Nagórski zazgodą proboszcza tego kościoła, potwierdził w tym kościele związek małżeński Urodzonych Państwa Stanisława Trzebickiego z Urodzoną panną Elżbietą Borzewicką z Rzechty, pomijając zapowiedzi w obecności świadków Urodzonego Pana Tomasza Trzebieskiego dziedzica z Rzechty i Urodzonego Pana Macieja Rayskiego z Zawadek i wielu innnych wiarygodnych.


Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1662

28 stycznia zmarł Urodzony Pan Sebastian Chrostowski z Rzechty.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1695

Rzechta
Dnia 11 listopada. Wielebny Adam Okalski, pod moją nieobecność ochrzcił imieniem Marcin, syna Urodzonego Pawła Magdaleńskiego i Ewy jego małżonki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Rowiński i Urodzona Pani Barbara Trepczyna z Woli Pomianowej.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1697

Rzechta
25 lipca, ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Antoni Franciszek, prawowitego syna Urodzonego Pana Adama Pomianowskiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Rowiński i Urodzona Pani Konstancja Mroczkowska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1756

Zawady
1756, dnia 9 grudnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Barbara, córkę Urodzonych Krzysztofa Turczynowicza i Turowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Seweryn Czyżewski i Anna Kamocka z Rzechty.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1707

Rzechta.
20 października, Wielebny Adam Chrzanowski pleban wierzchowski, podczas mojej nieobecności ochrzcił imionami Ludwik Jan i Albert, syna Urodzonego Pana Andrzeja Paczyńskiego i Katarzyny jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Antoni Olszowski i Wielmożna Pani Katarzyna Walewska, roku, jak wyżej.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1713

Rzechta
Dnia 25 lutego, roku, jak wyżej 1713, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach świąt podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżenstwo osób mianowicie Urodzonego Franciszka Sulmowskiego z Konstancją Głuchowską panna w obecności świadków Urodzonych Głuchowskich braci rodzonych narzeczonej, ? Zabłockiego i Walentego organisty drużbińsiego i innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1719

Rzechta
Dnia 30 lipca, roku zaś minionego przeszłego, mianowicie 1718. Ja, Jan Chryzostom Czyżewski kapłan drużbiński, błogosławiłem malżeństwo Szlachetnych osób, mianowicie Urodzonego Czartkowskiego z Anną Gostkowską panną w obecności świadków Jana Gostkowskiego, Józefa Łabęckiego braci i innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1744

Rzechta
Roku, jak wyżej, dnia 22 lipca, ja, jak wyżej, ochrzciłem dziewczynkę Szlachetnych Jana Sromockiego i Zofii Pietrkowskiej, prawowitych małżonków, której nadano imię Anna. Rodzicami chrzestnymi przy ceremonii w kościele dnia 8 maja 1745 byli Urodzony Walenty Klichowski i Jaśnie Wielmożna Konstancja Skrzyńska kasztelanowa brzezińska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1747

Suchorzyn
A.D. 1747, dnia 2-go stycznia. Ja, Andrzej Nowacki wikary drużbiński, ochrzciłem imieniem Wiktoria, córkę Urodzonego Pana Tomasza Wolińskiego i Urodzonej Pani Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wielebny Krzysztof Zdzenicki prepozyt wierzchowski i Urodzona panna Eufrozyna Sromocka z Rzechty.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1747

Rzechta
A.D. 1747, dnia 11-go lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Teresa, córkę Urodzonego Pana Józefa Grabińskiego i Barbary z domu Pietrykowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Sromocki i Urodzona Pani Katarzyna Starodworska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1748

Rzechta
Ja, Antoni Wilkanowski kustosz łęczycki, dziekan uniejowski i oficjał, proboszcz drużbiński, poprzedziwszy jedną zapowiedzią, opuszczając dwie na mocy indultu, dnia 12 maja błogosławiłem i potwierdziłem w kościele drużbińskim, małżeństwo Urodzonych Michała Gajewskiego z Eufrozyną Sromocką panną. Obecni świadkowie Urodzony Józef Gołembowski, Antoni Spinek, Tomasz Woliński, Dobrzelewski, Kochowski, Jasiński i wielu innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1748

Rzechta
A.D. 1748, dnia 5 grudnia ochrzciłem Antoniego, syna Urodzonego Jana Sromockiego i Zofii, Szlachetnych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Stanisław Gajoski proboszcz Małynia i Marianna Wolińska z domu Sadoska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1750

Drużbin
A.D. 1750, dnia 14 sierpnia ochrzciem imionami Róża i Marianna, córkę Urodzonego Pana Michała Gajeskiego i Eufrozyny z domu Sromockiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Stanisław Gajeski i Urodzona Pani Zofia Sromocka z Rzechty.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1753

Rzechta
Ten sam, jak wyżej Andrzej Nowacki wikary drużbiński, ochrzciłem dnia 10 kwietnia imieniem Marianna, córkę Urodzonych Michała Gajewskiego i Eufrozyny Sromockiej, prawowitych małżonków, bez ceremonii w kościele z powodu niebezpieczeństwa. Ceremonię dopełniono dnia 22 kwietnia w kościele parafialnym. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wojciech Górski i Petronela Kwiatkowska zaproszone małżenstwo.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1760

Dnia 10 lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Konstantego i Jadwigi Czyżewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Antoni Czaykowski i Eleonora Janiszewska z Rzechty.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1761

Rzechta
Dnia 6 maja. Ja, Antoni Wilkanowski kustosz łęczycki, dziekan i oficjał uniejowski, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, z których 1-sza dnia 12 kwietnia w 3 niedzielę po święcie Paschy, 2-ga dnia 19 kwietnia w 4 niedzielę po świecie Paschy, 3-cia dnia 26 kwietnia w 5 niedzielę po święcie Paschy podczas uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych przeszkód, uznałem małżeństwo zapytując o wzajemną zgodę Urodzonych Konstatego Milewskiego burgrabiego sieradzkiego i Wielmożną Konstancję Krobanowską panną, a mając ją przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżenstwem w obecności świadków Wielmożnych i Urodzonych Melchiora Krobanowskiego podstolego bracławskiego, Andrzeja Milewskiego, Tworowicza, Stanisławskiego, Lipnickiego i innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1792

Rzechta
1792, dnia 4 marca, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Kunegundę, dziecko uczciwego Feliksa kucharza i Katarzyny, prawowitych małżonków syna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Izydor Jabłkowski czesnik[owicz] sz[adkowski] młodzian i Wielmożna panna Małgorzata Jabłkowska siostra rodzona jego.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1792

Wola Pomianowa
Dwór rzechtański
1792, dnia 8 grudnia Znakomity Przewielebny ... Lityński kapłan w Wartkowicach, kanonik ... pominąwszy ceremonię ochrzcił w domu w zagrożeniu życia, dziecko czterema imionami Marianna ... Wielmożnych Bogumiła i Agnieszki z Jabłkowskich [Za]łuskich podkomorzego JKM, prawowitych małżonków córkę. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Zieliński [młodzian] i Urodzona Helena Char...wska wdowa.

Gazeta Warszawska 1827 nr 219

Po śmierci Tomasza Psarskiego nastąpioney w dniu 25 Października 1826 r. otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc podpisany Rejent, zawiadomia ninieyszem wszystkich, których to interessować może, że do przeniesienia tytułu własności Dóbr Rzekta i Drużbin w Powiecie Szadkowskim Woiewództwie Kaliskiem położonych, do zmarłego spadkodawcy prawem dziedzictwa należących, na imie Sukcessorów po nim do brania spadku wylegitymować się maiących, termin roczny, a właściwie na dzień 24 Lipca 1828 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego przed podpisanym Rejentem iest wyznaczony. — Kalisz dnia 25 Lipca 1827 r.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Woiewództwa Kaliskiego.
Franciszek Nowosielski.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 15

Wydział Woyskowy, Sekcya Woyskowa. Nro. 11,199/1524 z r. 31.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA KALISKIEGO.
Z oddziału ludzi 595 wybranych z Kadr Gwardyi Ruchomey Woiewództwa Kaliskiego, do pułku 13go piechoty liniowey woyska Polskiego, wysłanego ztąd do miasta Strykowa w Woiewództwie Mazowieckiem, zbiegło między miastem Kaliszem i Turkiem 9 Rekrutów, poniżey z imienia, nazwiska, i z ostatniego pobytu wymienionych. Z tego powodu wzywa wszelkie Władze Administracyine i Policyine, tudzież każdego w szczególności, aby, skoro który z tych zbiegów dostrzeżony i uięty będzie, oddany zaraz został pod strażą kommissarzowi Ob­wodu naybliższego do dalszego z nim postąpienia.
w Kaliszu dnia 30 Marca 1831.
Prezes NIEMOJOWSKI. S. J. Welinowicz Z.
Jmiona i Nazwiska zbiegów.
1) Tomczyk Łukasz z Krobanowa Ptu Szadkowskiego,
8) Michalak Piotr z Wóycic Ptu Sieradzkiego,

9) Skonieczny Grzegorz z Rzechta Ptu Szadkowskiego.

Dziennik Powszechny 1833 nr 248

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. Przez śmierć Petronelli z Psarskich, rozwiedzioney Węgierskiej, w dniu 10 Września 1831 roku nastąpioną, otworzonem zostało postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient, zawiadomia wszystkich kogo to interessować może, iż celem przepisania własnosci : 1. Summy 37,700 złp. na dobrach Kościelcu, w Powiecie Wieluńskim, w dziale IV, ad 1, litera ff. 2. Współwłasności summ 40,000 złp. w dziale IV, ad l. ad b, i 40,000 złp. w tymże dziale ad 2, ad c, obudwóch na dobrach Wielgie z przyległościami, w Powiecie Wieluńskim leżących, hypotekowanycb, tudzież 3. Współwłasności dóbr Rzechty i Druźbina, w Powiecie Szadkowskim położonych, na imie sukcessorów do brania spadku po teyże Petronelli z Psarskich Węgierskiey wylegitymowanych, wyznaczonym został sześciomiesięczny termin na dzień 4ty Marca 1834 roku, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem. Kalisz dnia 4 Września 1833 roku. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, Franciszek Nowosielski.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 197

Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:  
3. Wojciecha Psarskiego współwłaściciela dóbr Rzechty i Drużbina, w powiecie Szadkowskim leżących;
(...) ogłasza się wiadomość otwarcia spadków, z wyznaczeniem terminu do regulacyi tychże spadków na dzień 20 lutego (4 marca) 1839 r. przed podpisanym pisarzem.  
Kalisz dnia 13 (25) sierpnia 1838 r.
Antoni Korzeniewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 156

(N. D. 3452.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Do regulacyi spadków: 1) po Elżbiecie z Madalińskich Chrzanowskiej, współwłaścicielce dóbr Rzechty i Drużbina w Powiecie Szadkowskim położonych; (…) wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem na dzień 13 (25) Stycznia 1843 roku, w którym interessenci do spadków tych z prawami swemi zgłosić się są winni pod prekluzyą.
Kalisz dnia 3 (15) Lipca 1842 roku.
Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 210

(N. D. 4300) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie władze tak wojskowe jak i cywilne iżby na Maryannę Czarnecką ze wsi Rzechta Gminy Drużbin Okręgu Szadkowskiego bez świadectwa wyszłą, lat 40 przeszło mająca, baczne oko zwracały wrazie ujęcia Sądowi naszemu odstawić raczyły, gdyż ta przed wymiarem sprawiedliwości się ukrywa.
Piotrków d. 1 (13) Sierpnia 1847 roku.
Sędzia Prezydujący, w z. Assessor,
Lublin d. 8 (20) sierpnia 1847 roku.
M. Siedlecki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 25

(N. D. 519) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Jozefa Głodzieńskiego właściciela dóbr Rzechta i Drużbin oraz dóbr Chorchów w Okręgu Szadkowskim leżących. (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 31 Lipca (12 Sierpnia) 1850 r. w Kancellaryi hypotecznéj w Kaliszu.
Kalisz dnia14 (26) Stycznia 1850 roku.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 165

(N. D. 3991) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Dnia 21 Marca (2 Kwietnia) r. b. w lesie do wsi Dybowa należącym znaleziono przy drodze, kobietę nieżywą lat około 36 mieć mogącą, wzrostu średniego, ubraną w dwie wałówki baścikowe, jedną w pasy niebieskie i białe ze stanikiem, drugą oliwkową w kratę bronzową bez stanika, koszule płócienną białą, czypek perkalowy biały, obszyty koronką i przewiązany chustką perkalową białą, w kwiatki czerwone, na jednej nodze miała trzewik, rzemienny a na drugiej berlacz krajczany, pończochy bawełniane, a że kobieta wspomniona z imienia, nazwiska i miejsca pochodzenia wiadomą nie jest, i wyprowadzone na gruncie śledztwo zdołało tylko wykryć to: że owa kobieta wracając z miasta Łęczycy od syna którego powołano do wojska, zachorowawszy w drodze, wstąpiła do Franciszka Kutki gospodarza wsi Rzechcie Dreżbińskiej, tam przez dwa dni zabawiwszy, została przez tegoż gospodarza, wiezioną do miasta Koźminka z kąd miała pochodzić (lecz to się niesprawdziło) a gdy na wozie zmarła Kutka, ciało jej złożył w lesie Dybowskim, w tem samem miejscu w którem je znaleziono.
Wzywa każdego, ktoby posiadał wiadomość, o nazwisku i zamieszkaniu rzeczonej kobiety, aby Sądowi tutejszemu takową udzielić zechciał.
Szadek d. 22 Czew. (4 Lipca) 1855 r.
J. Sztandynger, Podsędek.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 108

(D. N. 2594) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Franciszka Michalskiego, co do prawa sześcioletniej dzierżawy dóbr Rzechta i Drużbin z Ogu Szadkowskiego w dziale III pod N. 7 wykazu tychże dóbr zapisanego, oraz co do współwłasności sum rs. 1125, w dzialе III ad N. 1 wykazu dóbr Roguźno i Ruda z Ogu Sieradzkiego, i rs. 900 w dziale IV pod N. 6 wykazu dobr Wołeń lit, A. B. z Ogu Wartskiego zabezpieczonych.
Ogłasza się postępowanie spadkowe, do regulacyi którego oznaczam termin na d. 10 (22) Listopada 1856 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 21 Kwiet. (3 Maja) 1856 r.
Józef Miklaszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 115

(N. D. 2756) Podsędek Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego.
Zawiadamia kogo to interessować może, że na skutek żądania SS-rów po niegdy Franciszku Michalskim dzierżawcy dóbr i z mocy upoważnienia JW. Prezesa Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, odbędzie się sprzedaż przez publiczną licytacyą na gruncie dóbr Rzechty w Okręgu tutejszym położonych rozmaitych ruchomości po tymże Michalskim niemniej inwentarza żywego. Sprzedaż ta zacznie się w dniu 4 (16) Czerwca r. b. o godzinie 8 rano i trwać będzie dni następnych, aż do jej ukończenia.
Szadek d. 5 (17) Maja 1856 r.
J. Sztandynger.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 8

(N. D. 196) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:    
3. Wawrzeńca Kostrzewskiego wierzyciela złp 3000, albo rs. 450* na dobrach Rzechta i Drużbin z Okręgu Szadkowskiego w dziale IV. pod Nr. 16 sposobem zastrzeżenia miejsca wpisanych.    
(…) Otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 10 (22) Lipca 1859 r. w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 11 (23) Grudnia 1858 r.
Stanisław Rościszewski.

*nieczytelne

Gazeta Codzienna 1860 nr 319

Są do sprzedania dobra Rzechta w gubernji Warszawskiej, powiecie Sieradzkim, 2 mile od miasta Szadku, 1 mila od miasta Poddębice. 3 mile od m. Warty położone, oddzielną hypotekę posiadające, mające rozległości włók 28, sam folwark z łąka włók i grunt w połowie pszenny, wszelkie budowle w średnim stanie, 80 kolonistów płacą czynszu złp. 3280, propinacja czyni złp. 3000, laudemia około złp. 800, pozostałe na gruncie dla Towarzystwa Banku złp. 50,000. Bliższa wiadomość na miejscu.

Dziennik Powszechny 1863 nr 275

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N. D. 5709) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci.
1. Maurycego Załuskiego, wierzyciela sum:
a) Rs. 1251 kop. 50, na dobrach Charchów Księży w Okręgu Szadkowskim, pod Nr. 7 działu IV, i b) Rs. 3000 Da dobrach Rzekty, w Okręgu Szadkowskim. pod Nr. 30 działu IV hypotekowanej, do której przywiązane jest prawo sześcioletniej zastawy tychże dóbr.
Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczam termin ostateczny na dzień 30 Maja (11 Czerwca) 1864 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej, pod prekluzją.
Kalisz dnia 13 (25) Listopada 1863 r.
J. Ziemięcki.Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 8 (20) Lutego 1865 r,  
17. Rzechta i Drużbin, z kolonją Urszulin i częścią na Borkach, oraz wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 390 kop. 51, vadium do licytacji rs.1620, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 9700, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Stanisławem Rościszewskim.  
(...) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.


Dziennik Warszawski 1864 nr 196

(N. D. 3829) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Maurycego Załuskiego z powodu wierzytelności na rzecz tegoż w dziale IV. pod N. 30, oraz wpisu w dziale III. pod N. 16 wykazu hypotecznego dóbr Rzechty i Drużbina zabezpieczonych.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Rzechta i Drużbin z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim, Powiecie Sieradzkim, Gubernji Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rsr. 390 k. 51 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z d. 10 (22) Kwietnia 1864 r. Nr. 6064 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w d. 8 (20) Lutego 1865 r. poczynając od godziny 10ej z rana w Kancelarji hypotecznej przed Stanisławem Rościszewskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej, lub Jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym.
Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 1620, w gotowiźnie, lub w Listach Zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 9700.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej, i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedle art. 25, powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 8 (20) Lipca 1864 r.
Prezes, Chełmski,
za Pisarza, Kiedrzyński.

Dziennik Warszawski 1865 nr 261

(N. D. 6953) Selwestrator Skarbowy Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do publicznej wiadomości, iż z mocy upoważnienia W-go Naczelnika Powiatu Sieradzkiego, będzie sprzedawany na dniu 16 (28) Listopada r. b. w mieście Szadku, na rzecz należności skarbowych za Rzechtę Drużbińską.
Aparat gorzelniany, dziś nieczynny i nawet ze swych posad wydobytym.
Sieradz dnia 4 (16) Listopada 1865 roku.
Teresiński.

Kaliszanin 1874 nr 59

Rozporządzenia Władz miejscowych.
Zmiany w służbie.— Z rozporządzenia Naczelnika Dyrekcji Nauk. Kaliskiej: (...) Przeniesieni do innej miejscowości: Nauczyciele szkół pocz. katolickich: (...) we wsi Sobieniu pow. łęczyckiego, Aleksander Namysłowski, do wsi Rzechty pow. sieradzkie­go; (...) Uwolnieni od służby: (...) Nauczycie­le szkół początkowych katolickich: we wsi Rzechcie pow. sieradzkiego Jan Janiukow, (...).

Dziennik Warszawski 1875 nr 106

N. D. 1217. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu nastąpionej śmierci Józefa Jezierskiego wierzyciela kapitałów:
a) rs. 3,000 na dobrach Suchorzyn w dziale IV pod Nr. 21 i na dobrach Rzechta w dz. IV pod Nr. 38 okręgu Szadkowskiego, oraz
b) rs. 1,500 na dobrach Obory, o-gu Pyzdrskiego ubezpieczonych, na którym to ostatnim kapitale zapisane jest kaucja rs. 1,500 za tymże Józefem Jezierskim jako Rejentem; otworzył się spadek, do regulacji którego termin w kancelarji mej na dzień 1 (13) Września 1875 r.
Kalisz d. 18 Lutego (2 Marca) 1875 r.
Stanisław Białobrzeski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 194

DZIAŁ WEWNĘTRZNY.
WIADOMOŚCI KRAJOWE.
Nowo otwarto szkoły elementarne w dyrekcjach:
b) kaliskiej, we wsi Rzechcie, w powiecie Sieradzkim, z utrzymaniem po 195 rub. 30 kop.

Gazeta Kaliska 1897 nr. 64

Wypadki. W pierwszej połowie miesiąca lipca w gubernji kaliskiej były następujące nieszczęśliwe wypadki: Utonęli: we wsi Żechta, pow. tureckiego, 19-letni Franciszek Janiak
______________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1919 maj
______________________________________________________________________________


Ziemia Sieradzka 1920 kwiecień

Z Drużbina, gm. Wierzchy. Parafja Drużbin do wybuchu wojny, pomimo nawoływań i zachęty ludzi dobrej woli, do których pomiędzy innymi bezsprzecznie zaliczyć należy długoletniego członka, a obecnie prezesa Drużbińskiego parafjalnego Kółka Rolniczego, Wawrzyńca Szymsiaka, człowieka o humanitarnych poglądach i niestrudzonego a cichego pracownika na niwie społecznej, nie kwapiła się do postępu i na wszelkie dobre poczynania była głuchą i oziębłą, a niektóre jednostki wprost bez pojęcia; przypisywano bowiem kółkowiczom wywołanie wojny, (o zgrozo!) brak poczucia ludzkości i pogardę dla biednych.
Obecnie parafja ta i znów dzięki inicjatywie tegoż Szymsiaka, przy poparciu b. proboszcza, ks. Chartlińskiego, zrobiła wielki krok naprzód i tak:
1. Upadające prawie Drużbińskie Kółko Rolnicze, zaczęło powoli nabierać pulsu do życia i rozszerzać zakres swej działalności, rozpoczynając od zamiaru budowy Domu Ludowego, brak którego w Drużbinie tamował wszystkie inne dobre poczynania. Niezrażony dotychczasowem niepowodzeniem Szymsiak podaje projekt kupna placu pod budowę wspomnianego domu, który to projekt przy pomocy ks. Chartlińskiego, a także innych członków Kółka, pomimo przeszkód natury ekonomicznej i technicznej, wprowadzono w czyn. Mianowicie: kupiono od Michała Miłosza z Drużbina plac o przestrzeni 200 prętów kwadr., za sumę 1600 mk.
2. Na nabytym placu pobudowano remizę strażacką, która do tego czasu zastępowała salę zebrań, mieszcząc jednocześnie i narzędzia strażackie; koszta budowy remizy pokryto częścią z dobrowolnych ofiar od lepiej myślących parafjan, a częścią z zaciągniętej na ten cel pożyczki.
3. Szczęście znów chciało, że w tym czasie trafiło się kupno gotowego domu, a raczej domu, domku i zabudowań gospodarczych, więc Zarząd Kółka, korzystając ze sposobności, zwołuje zebranie, które, akceptując kupno posesji, wybiera Komitet budowlany, upoważnia go do przeprowadzenia niezbędnych ku temu formalności. Do komitetu budowlanego zaproszono między innymi i obecnego proboszcza, ks. Ignacego Rechcińskiego, który pasterzując u nas zaledwie od nowego roku, zdążył złożyć dowód, że, pracując w Winnicy Pańskiej i strzegąc powierzonych owieczek, może jeszcze służyć i sprawom społecznym.
Ponieważ na kupno domu nie było funduszów, przeto Komitet budowlany postanowił dać przykład ofiarności, złożywszy na ten cel:Jako
Jako


ofiary
pożyczką


mk.
mk.
1.
Przewodniczący w Komitecie ks. Rechciński
600

2.
Wawrzyniec Szymsiak . . .
1000
450
3.
Wójt gminy Stanisław Rosiński
500
500
4.
Wawrzyniec Połczyński z Drużbina
500
500
5.
Michał Miłosz z Drużbina . .
500
500
6.
Wawrzyniec Kubisiak z Rzechty
300
700
7.
Stan. Janaszkiewicz z Rzechty
300
8.
GIapski z Dybowa
300
700
9.
Jan Ratajczyk z Suchorzyna
200
10.
Łukasz Leśko z Borków Drużbińskich
200
11.
Leonard Cieślikowski z Drużbina
200
12.
Franciszek Szperlik z Drużbina
201
800
13.
Franciszek Kubisiak z Woli Pomianowej
300
700
14.
N. N.
50

Razem . . .
5150
4850
A że na kupno domu oraz koszta rejentalne potrzeba było 50000 mk., przeto Komitet postanowił zbierać na ten cel ofiary wśród parafjan, co dzięki kilkakrotnemu wezwaniu ks. Proboszcza z ambony, uwieńczone zostało pomyślnym skutkiem, gdyż, prócz ofiar złożonych przez Komitet, parafjanie (szkoda tylko, że nie wszyscy) złożyli około 20000 mk. ofiar i przeszło 20000 mk. pożyczki bezprocentowej.
Ponieważ w Drużbinie dał się odczuć brak kooperatywy, przeto Kółko Rolnicze, mając własny gmach, postanowiło takową założyć. W tym też celu poczyniono u władz starania, złożywszy w Centrali Handlowej w Sieradzu na kupno towarów 20000 mk. Jest więc nadzieja, że w krótkim czasie będziemy posiadać własną kooperatywę, a w niej i towary, które musieliśmy kupować u obcych po cenach paskarskich.
Z wyżej opisanego wynika, że parafjanie Drużbińscy, jakkolwiek nie wszyscy, zaczęli przeglądać na oczy i nabierać chęci do postępu, a dawszy przykład ofiarności, dowiedli, że przy dobrych chęciach i wspólnej pracy, bardzo wiele dobrego i to w krótkim czasie zrobić można. Parafjanin.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 9

Ogłoszenie.
Starostwo-Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 13 marca 1928 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Rzechta, gm. Wierzchy.
Spółka wodna nosi nazwę „Rzechta".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 8 listopada 1926 r., ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r.
Starosta: w z. (—) DrożańskiObwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 7 listopada 1929 roku
11149. „Adam Kałucki", sklep spożywczy w Rzechcie, gminy Wierz­chy, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Adam Kałucki, zam. w Rzechcie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
20. Rzechta Drużbińska, obejmującą: wieś Alfonsów, wieś Rzechta Drużbińska, kolonję Rzechta Drużbińska, wieś Urszulin.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 53

Wydział Hipoteczny Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, obwieszcza, że otwarte zastały postępowania spadkowe po zmar­łych:
6) Mariannie Matuszewskiej, właścicielce 10/2240 części działu nr 2, o powierzchni 39 morgów 163 pręty z majątku Rzechta Drużbińska, powiatu sieradzkiego.
Termin zaniknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 8 stycznia 1938 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienio­nego Wydziału Hipotecznego pod skutkami prekluzji 201/37.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 68

Wydział Hipoteczny w Zduńskiej-Woli obwieszcza, że na dzień 30 listopada 1938 roku, wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
2) osady włościańskiej we wsi Rzechta-Drużbińska, gminy Wierz­chy, powiatu sieradzkiego położonej, nr 11 tabeli nadawczej oznaczonej, zawierającej powierzchni 22 morgów 150 prętów gruntu i znajdujących się na tym gruncie budynków mieszkalnych i gospodarczych, należącej do Wincentego i Marii z Jagiełów, małżonków Janaszkiewiczów.

W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić w kan­celarii Wydziału Hipotecznego w Zduńskiej-Woli prawa swoje do wy­żej wymienionych nieruchomości, pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 Ust. Hip. 75/49.

Dziennik Łódzki 1957 nr 235

Zapałki
w rękach dzieci
przyczyną pożarów w woj. łódzkim
ŁÓDŹ (PAP). — Zapałki w rękach dzieci stały się przyczyną trzech pożarów w woj. łódzkim, które miały miejsce w czasie od 25 do 30 września br. Pastwą płomieni padły domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, zboże i inwentarz o łącznej wartości przeszło 300 tys. zł.
W pow. Wieluń, we wsi Zmyślona, pozostawione bez opieki dzieci Henryka Woziewicza podpaliły, bawiąc się zapałkami, stodołę miejscowego rolnika Chmielewskiego. Od płonącego jak pochodnia budynku zajęła się i spaliła doszczętnie sąsiednia, również pełna zboża stodoła Stefanii Serdel.
W podobnych okolicznościach spłonęła stodoła i obora rolnika Siekierskiego we wsi Myślaków, pow. Łowicz oraz dom mieszkalny, stodoła i obora Józefa Pecyny we wsi Zyska Drużbińska, pow. Poddębice.


Dziennik Łódzki 1961 nr 287


W Rzechcie, grom. Drużbin, pow. Poddębice, spalił się dom mieszkalny, obora i stodoła Walentego Wielkopolskiego. Przyczyn nie ustalono, straty ponad 15 tys. zł. Dochodzenie w toku.


Dziennik Łódzki 1973 nr 280


W Drużbinie pow. Poddębice 38-letni Stanisław Janaszkiewicz (Rzechta Drużbińska) jadąc motocyklem bez kasku upadł na żwirowej drodze ponosząc natychmiastową śmierć.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza