-->

sobota, 11 maja 2013

Otok

Zajączkowski:
Otok-pow. poddębicki 1) 1391 T. Sir. I f. 20: Othoch -Michael heres de O. 2) 1394 PKŁ I, 3407: Otoczsie - Michael de O. 3) XVI w. Ł. I, 351, 386-387: Othok utraque, Othok duplex - villa, par. Zadzim, dek. i arch. uniejowski. 4) 1511-1518 P. 188: Othok maior, Othok minor - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 230: Othok maior, Otok minor - jw. 5) XIX w. SG VII, 759: Otok i Otoczek - wś i folw., par. i gm. Zadzim, pow. Sieradzki.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Otok niększy, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 10 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Otok, parafia zadzim, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Dąbski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Otok, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Zadzim, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 96, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Otok i Otoczek w dok. Othok maior i minor, wś i fol., pow. sieradzki, gm. i par. Zadzim, odl. od Sieradza 21 w.; wś ma 17 dm., 169 mk., fol. 1 dm., 41 mk. W opisie par. Zadzim w Lib. Ben. Łaskiego (I, 387) podana wś Othok duplex jako płacąca dziesięciny z łanów kmiecych kollegiacie uniejowskiej. Według regestr. pobor. z 1552 i 53 r. wś Othok maior i O. minor, w par. Zadzim, miały, pierwsza: 4 osad i 1 łan, druga 5 osad i 2 łany (Pawiński Wielkop., II, 230). Fol. Otok i Otoczek rozl. w 1885 r. mr. 520: gr. or. i ogr. mr. 384, łąk mr. 73, pastw. mr. 43; nieuż. mr. 20; bud. z drzewa 4. Wś O. os. 27, z gr. mr. 133.

Spis 1925:
Otok, wś, pow. sieradzki, gm. Zadzim. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 19. Ludność ogółem: 140. Mężczyzn 69, kobiet 71. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 140. Podało narodowość: polską 140.

Wikipedia:
Otok-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim. Przez wieś przebiega magistrala węglowa Gdynia-Śląsk. W miejscowości znajduje się stacja kolejowa Otok.

Wikipedia:
Otok PKP-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1580

Osiemnastego dnia czerwca Wit syn Szlachetnego Marcina Othockiego z Małego Otoka i Jadwigi ochrzczony przez Błażeja z Brodni wikarego w Zadzimiu. Rodzice chrzestni Jerzy Sorno pleban, asystowali Albert scholastyk Zadzimia i Katarzyna ?orkowna z Othoka.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1589

Roku, jak wyżej, dnia 29 maja. Małgorzata córka Szlachetnego Macieja Goreckiego i Anny, małżonków jest ochrzczona przez wikarego Stanisława. Rodzice chrzestni Zofia Gorecka małżonka nieżyjącego Franciszka. Asystowali Zygmunt Otocki z Otoka.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1601

Roku, jak wyżej, dnia zaś 9 grudnia, został ochrzczony przez Piotra Serwańskiego wikarego, imieniem Andrzej syn Gabriela Swiastowskiego i Anny, małżonków ze Swiastek. Rodzice chrzestni Marcin Othocki z Othoka i Anna Sarowska ze Swiastek.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1647

Zalesie
Roku, jak wyżej, dnia zaś 26 września. Ja, Melchior Kwiatkowski, ochrzciłem w kościele parafialnym zadzimskim p. w. św. Małgorzaty, dziecko Szlachetnych Państwa Adama Trzebnickiego, syna Stanisława Trzebnickiego i Teresy Wierzbowskiej córki Szlachetnego Pana Andrzeja Wierzbowskiego, któremu nadałem imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Iwański z [Zygry] i Urodzona Pani Anna Zaleska córka Jaśnie Wielmożnego Pana z Otoka Zaleskiego referendarza koronnego

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1647

Otoczek
Roku, jak wyżej, dnia zaś 3 listopada. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone 30 października dziecko Szlachetnego Stanisława Otockiego z Otoczka i Jadwigi Dolińskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Andrzej. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Piotr Doliński, obecnie dzierżawca z Otoka i Urodzona panna Dorota Zaleska córka Jaśnie Wielmożnego Pana Aleksandra z Otoka Zaleskiego referendarza koronnego.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1649

Roku, jak wyżej, dnia zaś 25 kwietnia w trzecią niedzielę po święcie Paschy, pominąwszy wszystkie zapowiedzi w prywatnym domu po spowiedzi, Przewielebnego Jakuba Zaborowskiego kustosza i oficjała, ja Marcin Zadzimius proboszcz kościoła parafialnego zadzimskiego, nie znajdując żadnych przeszkód, Urodzonego Sebastiana Żeromskiego z parafii Marzenin i Urodzoną Teresę Zabicką wdowę, we dworze Wielmożnego Pana Aleksandra z Otoka Zaleskiego referendarza koronnego ze Zdań parafii Zadzim, zapytałem i mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem. Świadkowie Urodzeni i Wielmożni Panowie Piotr Walewski podstoli sieradzki parafii Małyń, Stanisław Żeromski skarbnik Ziemi Sieradzkiej parafi Marzenin, Anzelm Rudnicki

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1650

Luty
Roku, jak wyżej, dnia 28 lutego, którym był poniedziałek po niedzieli ?, pominąwszy zapowiedzi ? Przewielebnego Macieja Iwańskiego nie znajdując żadnych przeszkód, ja Maciej ? proboszcz kościoła parafialnego zadzimskiego Urodzonego Pana Jana Micielskiego z Milejowa parafii z Zadzima i Urodzoną pannę Annę Zaleską córkę Wielmożnego Pana Aleksandra z Otoka Zaleskiego Referendarza Koronnego w kościele św. Małgorzaty zapytałem obydwoje a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem. Świadkowie Jaśnie Wielmożny Pan Jan Wężyk starosta sieradzki, Urodzony Pan Adam Poniatowski chorąży sieradzki, Urodzony Pan Maciej Bielski pisarz trybunału sieradzkiego, Urodzony Pan Roman Sulmierski, Urodzony Pan Maciej Pieczorowski i wielu innych.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1650

Roku, jak wyżej, czwartek po niedzieli pięćdziesiątnicy, którym był 1 marca, pominąwszy wszystkie zapowiedzi za zgodą Znakomitego i Przewielebnego Macieja Łubieńskiego arch. gnieźnieńskiego, ja, Marcin Zadzimius proboszcz kościoła parafialnego zadzimskiego, nie znajdując żadnych przeszkód, Urodzonego Pana Wiktoryna Piotrachowskiego dziedzica z Woli Flasczynej i pannę Annę Mojaczeską z dworu Jaśnie Wielmożnego Pana Aleksandra z Otoka Zaleskiego Referendarza Koronnego w kościele św. Małgorzaty potwierdziłem małżeństwo.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1727

Dnia 7-go stycznia, poprzedzwiszy trzema zapowidziami w dniach świąt, 1-szą w Święto Narodzenia Pańskiego, 2-gą w niedzielę wolną, 3-cią w święto Epifanii podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, ja, Józef Zbyczyński prepozyt tego kościoła parafialnego zadzimskiego, Urodzonego Stanisława Pęgowskiego dziedzica pewnej części dóbr Bogucic w parafii Małyń i Urodzoną Mariannę Biskupską obecnie mieszkającą przy Urodzonym Tarchalskim w Otoku i dłuższy czas przebywającą zapytałem obydwojga, mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem i błogosławiłem w obecności świadków Urodzonego Andrzeja Trepki, Michała Chotkowskiego, Kazimierza Spinka i wielu innych.  

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1730

Dnia 21 marca ochrzciłem imionami Katarzyna, Krystyna, urodzoną w roku 1729, 6-go listopada, córkę Urodzonych Józefa i Teresy Chlebowskich, prawowitych małżonków, obecnie mieszkających w dobrach Otoka. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Jerzy Sapiecha starosta wilkowyjski z Jaśnie Wielmożną Krystyną Sapieżanką własną córką.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1731

Otok
Dnia 14 stycznia ochrzciłem imionami Jan, Michał, syna Urodzonych Józefa i Teresy Chlebowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Michał Stanisław Miękiński z Urodzoną małżonką Konstancją.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1736

Styczeń
Rzeczyca
Dnia 29. Ja Stanisław Grabski prepozyt kościoła zadzimskiego, ochrzciłem imionami Salomea, Anna, córkę Urodzonych Michała i Teresy Chleboskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Chleboski brat owego i Urodzona Anna Tarchalska z dóbr Otoka.

Akta metrykalne (Parafia Zadzim) 1754

Otok.
Roku Pańskiego 1754. Ja, Franciszek Witkowski prepozyt zadzimski, pochowałem Urodzonego Józefa Chlebowskiego posesora dóbr Otoka, opatrzonego wszystkimi sakramentami. Pochowany dnia 30 kwietnia w grobowcu przy ołtarzu

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 21

Wydział i Sekcya Woyskowa. Nro. 16,466/2,955 z r. 31.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA KALISKIEGO.
Z oddziału pułku 2go Jazdy który eskortował niewolników Rossyiskich zbie­ gło w powrocie do pułku z miasta Gniewoszewa 5 żołnierzy poniżey opisanych z tego powodu Kommissya Wdzka wzywa wszelkie władze Administracyine i Policyine aby skoro który z pomienionych zbiegów, dostrzeżony będzie, natychmiast uięty i do właściwego Kommissarza Obwodu pod strażą bezpieczną odstawiony zo­stał. —
w Kaliszu dnia 12 Maia 1831 r.
Prezes NIEMOIOWSKI. Sekr Jlny Dziewulski.
RYSOPIS.
1) Józef Jankiewicz żołnierz z pułku 2go szwadronu 5 z wsi Woli Flaszczyny Obwodu Sieradzkiego.

2) Maciey Klimczak żołnierz z pułku 2 szwadronu 5 z wsi Otok Powiatu Szadkowskiego Obwodu Sieradzkiego. (...).

Dziennik Powszechny 1835 nr 41

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
Po nastąpioney śmierci: 1. Józefata Januaryusza Marcina, trzech imion, Kłodzińskiego i Józefy Kłodzińskiey, współwłaścicieli summy 7,000 złp. na dobrach Otok i Zalesie, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Wdztwie Kaliskiem położonych, w dziale IV, pod Nr. 3 ubezpieczoney, w depozycie Dyrekcyi Glówney Towarzystwa Kredytowego znayduiącey się.  
Ogłasza się wiadomość otwarcia postępowań spadkowych i do uregulowania tychże spadków na rzecz ich spadkobierców, wyznacza się termin w Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego,mianowicie: ad 1, na dzień 21; (…) Sierpnia 1835 r. Kalisz d. 6 Lutego 1835 r. Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego, D. Dzierożyński.

Gazeta Codzienna 1860 nr 119

Dziś pochowane zostają zwłoki ś. p. Ksawerego Korwin Kochanowskiego, pułkownika dowódcy inwalidów z weteranów polskich. Ś. p. Kochanowski urodził się we wsi Otoku, powiecie Sieradzkim, gubernji Warszawskiej d. 6 grudnia 1786. Wszedł do służby wojskowéj r. 1806 do 3 pułku piechoty wojsk Księztwa Warszawskiego. W r. 1807 został podporucznikiem, a następnie przechodził stopnie oficerskie. Odbywał kampanje w r. 1806 i 1807 w Prusach, 1809 przeciw Austrji, był w bitwach pod Raszynem, Warszawą i Sandomierzem. W r. 1812 pod Smoleńskiem i Możajskiem. W r. 1813 przy oblężeniu Modlina. Po kilkakroć ranny, ozdobiony był, oprócz medalów, złotym krzyżem Virtuti militari.

Dziennik Warszawski 1874 nr 150

Tegoż dnia* we wsi Stoku**, w gminie Zadzimiu, w powiecie Sieradzkim, burza rozwaliła owczarnie a waląca się ściana zabiła stojącego pod nią włościanina Marcina Lenicę.

* dnia 4 (16) czerwca
** Otok?

Rozwój 1900 nr 52

Kradzieże. We wsi Otok u włościanina Józefa Kucharczyka niewiadomi dotąd złoczyńcy popełnili kradzież z włamaniem rozmaitych rzeczy, jak pościel, ubranie, sprzęty domowe it.p. Wartość skradzionych rzeczy wynosi około 200 rubli.

Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
203. Nazwa majątku leśnego: Zalesie, gmina Zadzim, powiat Sieradz. Właściciel: Marja Czarnecka w Otoku. Obszar ha: 94, 05.

Echo Sieradzkie 1933 27 wrzesień

ROZBITY WÓZ, ŻYWY KOŃ I BRAK WŁAŚCICIELA.
Na linji kolei Herby—Inowrocław pomiędzy stacjami Otok i Chodaki (pow. sieradzkiego) na przejeździe znaleziono rozbity wóz, obok zaś stał koń cały i zdrów.
Nie znaleziono natomiast właściciela. Prawdopodobnie rannego zabrano do najbliższej stacji kolejowej pociągiem.

Dochodzenie prowadzi policja.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Zadzim dzieli się na gromady:
18. Zalesie, obejmującą: kolonję Młynisko, wieś Otok, folwark Otok, 1. Ustronie, wieś Zalesie, folwark Zalesie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
WicewojewodaObwieszczenia Publiczne 1933 nr 91

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE
na zasadzie artykułów Nr. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja II.
26. Wierzycieli hipotecznych dóbr OTOK i OTOCZEK, powiatu sieradzkiego, a mianowicie: 1) Zofję Marję Pułaską, 2) Towarzystwo Przemysłowe Leśmierz S, A.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 16 grudzień

Gwóźdź w piersi dziecka.
Smutny finał zabawy na zamarzniętym stawie
Sieradz, 14 grudnia. We wsi Otok pow. sieradzkiego bawiło się na zamarzniętym stawie dwóch małych chłopców: Edmund i Kazimierz bracia Krasińscy. W pewnym momencie chłopcy poczęli sobie wyrywać drążek do popychania saneczek,
na końcu którego umieszczony był duży gwóźdź. Podczas tej nierozsądnej zabawy Edmund stanął na sankach, a brat jego szarpnął drążkiem tak nieszczęśliwie, że chłopiec przewrócił się i gwóźdź tkwiący w drążku przebił mu piersi. Nieszczęśliwe dziecko po krótkiej chwili zmarło.
Wstrząsający ten wypadek wywołał przygnębiające wrażenie w okolicy.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.


Dziennik Łódzki 1967 nr 215

Zderzenie pociągów na stacji Otok
Wczoraj o godzinie 2.27 na stacji kolejowej Otok w powiecie Poddębickim, pociąg towarowy relacji Inowrocław — Tarnowskie Góry nie zatrzymał się przy sygnale „stój" w wyniku czego najechał na inny pociąg towarowy stojący na tym samym torze. Na skutek zderzenia się pociągów 21 wagonów zostało uszkodzonych. Rozbiciu uległ także elektrowóz. Zerwana została też sieć trakcyjna oraz uszkodzony tor na odcinku 200 metrów. Ofiar w ludziach nie było.
Przyczyny wypadku bada specjalna komisja DOKP z Gdańska.(z)

Dziennik Łódzki 1971 nr 114


Na stacji Otok, pow. Poddębice spłonął wagon towarowy w którym przewożono 24 wołce eksportowe. Zwierzęta spłonęły wraz z wagonem. Straty ok. 399 tys. zł. Przyczynę ustali komisja.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza