-->

sobota, 11 maja 2013

Ostrów Warcki

Zajączkowski:
Ostrów Warcki-pow. turecki 1) 1391 T. Sir. I f. 18: Ostrow - Meczslaus de O. 2) 1392 T. Sir. I f. 32: Ostrow - Meczko de O....Andreas de Jesserzsko (Jeziorsko, v.). 3) XVI w. Ł. I, 407-408: Ostrow - villa, par. Jeziorsko, dek. warcki, arch. uniejowski. 4) 1496 P. 172: Ostrow - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518- P. 183: Osstrow - jw. 1553-1576 P. 222: Ostrow - jw. 5) XIX w. SG VII, 699: Ostrów Warcki - wś i folw. nad rz. Wartą, par. jw., gm. w m., pow. turecki. Uwagi: identyfikacja wg Koz. (I,319) uzasadniona okolicznością, że Ostrów Warcki i Jeziorsko, wspomniane w 1392 r. leżą w jednej par. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Ostrów (k. Jeziorska), wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 11 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Ostrow, parafia jeziorsko, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Gałczynski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ostrów wartski, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Jeziersko, własność
prywatna. Ilość domów 8, ludność 87, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Ostrów Warcki, wś i fol. nad rz. Wartą, pow. turecki, gm. Ostrów Warcki, par. Jeziorsko, odl. od Turka 24 w., ma szkołę początkową ogólną. Wś ma 23 dm., 216 mk., fol. 3 dm., 48 mk. Według regestr. pobor. z 1576 r. wś O. miała 3 łany (Pawiński, Wielkop. II, 222). Obecnie fol. Ostrów Warcki z wsią t. n. i Jeziersko, rozl. mr. 605: gr. or. i ogr. mr. 371, łąk mr. 128, pastw. mr. 82, nieuż. mr. 24; bud. mur. 3, z drzewa 4; płodozmian 5 i 12 polowy. Wś O. Warcki os. 59, z gr. mr. 191; wś Jeziersko os. 63, z gr. mr. 390. Ostrów Warcki gmina, należy do sądu gm. okr. VI w Ustkowie, st. poczt. Dobra, ma 11,814 mr. obszaru i 3207 mk. W gminie są dwie gorzelnie (Rzymsk i Zaspy Milkowskie), cegielnie (Miłkowice i Zakrzew), wiatraki (Rzymsk, Zaspy, Wilczków, Wola Miłkowska, Maszew i Zakrzew), urząd gm. w Jeziersku.

Spis 1925:
Ostrów Warcki, wś i kol., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 31, kol. 45, inne zamieszkałe wś 1. Ludność ogółem: wś 152, kol. 282. Mężczyzn wś 65, kol. 140, kobiet wś 87, kol. 142. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 152, kol. 282. Podało narodowość: polską wś 152, kol. 282.

Wikipedia:
Ostrów Warcki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta nad zbiornikiem Jeziorsko. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
OSTRÓW WARCKI par. Jeziorsko, p. sieradzki, w 1783 roku Gałczyńskich. Wraz z Jeziorskiem-wartość 175 tys. zł i Wilczkowem wartość 190 tys. dobra Franciszka Ksawerego Poraj Pstrokońskiego. W 1912 r. wieś i folwark są własnością uwłaszczonych włościan i Wiktorii Daniszewskiej. (PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1808

Akt 67.
30.03.1808
Franciszek Wincenty Sztemborski, urodzony 27.03.1808
Ojciec: Urodzony Stefan Sztemborski, lat 55, ekonom w Woli Miłkowskiej
Matka: Justyna Chwałkowska, lat 26
Świadkowie: Urodzony Józef Wysocki, bawiący w Woli Miłkowskiej, lat 45 i Urodzony Józef Pstrokoński, lat 23, przy rodzicach w Ostrowie

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1811


 Akt 44.
24.11.1811
Świadek: Wielmożny Wincenty Pstrokoński, lat 22, z Ostrowa

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1816


 Akt 56.
19.03.1816
Józefa Kraszewska ur. 19.03.1816 w Ostrowie
Ojciec: Urodzony Jan Kraszewski, lat 31, ekonom w Ostrowie
Matka: Marianna z Lesieniczów, lat 21
Świadkowie: Adam Zając, lat 35, sołtys i Urodzony Józef Pstrokoński, lat 30, z Ostrowa

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1818


 Akt 2.
14.07.1818
08.07.1818 umarł w Ostrowie pod nr 1 Wielmożny Ksawery Poraj Pstrokoński, lat 68, sędzia Pokoju pow. wartskiego, dziedzic Ostrowa, syn ś.p. Wielmożnego Franciszka Pstrokońskiego i Agnieszki z Nieniewskich, dziedziców Wilczkowa, mąż pozostałej Wielmożnej Franciszki z Mlickich.
Świadkowie: Urodzony Józef Pstrokoński, lat 33, posesor wsi Wilczków, syn zmarłego i Urodzony Wincenty Pstrokoński, lat 30, syn zmarłego

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1819


 Akt 59.
19.01.1819
Agnieszka Wyszyńska ur. 18.01.1819
Ojciec: Urodzony Stanisław Wyszyński, służący w Ostrowie, lat 45
Matka: Julianna Pantczykówna, lat 31
Świadek: Wielmożny Józef Pstrokoński, lat 33, posesor Wilczkowa

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1822


Akt 7.
04.02.1822
Świadek: Wielmożny Wincenty Pstrokoński, lat 30, dziedzic Ostrowa

Gazeta Warszawska 1825 nr 95

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 30 Czerwca r. b. o godzinie 10 rano, w Mieście Powiatowem Warcie przed W. Pawłem Dembskim, Notaryuszem publicznym Ptu Wartskiego w Warcie zamieszkałym, odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ostrowa z przyległą wsią Jeziorsko i folwarkiem Młynisko zwanym, w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położonych.—Dobra te czyniły roczney dzierżawy 4500 zł. Pl. Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela 1825 r. i trwać ma do tegoż czasu 1828 r. —W Kaliszu dnia 9 Maia 1825 r.
J. Słowikowski.

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1827


 Akt 20
01.12.1827
Wielmożny Wincenty Pstrokoński, kawaler, dziedzic dóbr Ostrowa, syn Wielmożnych Ksawerego i Franciszki z Milickich, już zmarłych małżonków Poraj Pstrokońskich, dziedziców Ostrowa i Wielmożna panna Petronella Gojska, zam. w Ostrowie, urodzona w Poznaniu, lat 30, córka zmarłych Jana i Teofili z Zaorskich, małżonków Gojskich z Poznania

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1827


 Akt 71.
25.11.1827
14.10.1827 umarł w Poradzewie Urodzony Napoleon Psarski, lat 19, bawiący w Ostrowie, syn zmarłych Jakuba i Nepomuceny z Masłowskich małżonków Psarskich
Świadek: Wielmożny Wincenty Pstrokoński, dziedzic dóbr Ostrowa, lat 39

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1828


 Akt 33. Ostrów
18.05.1828
Franciszka Joanna Nepomucena Pstrokońska ur. 04.05.1828 w Ostrowie
Ojciec: Wielmożny Wincenty Pstrokoński, dziedzic dóbr Ostrowa, tamże zamieszkały, rok 40 kończący
Matka: Wielmożna Petronella z Gojskich, lat 30
Chrzestni: Wielmożna Rozalia z Mlickich Pstrokońska ze swym synem Franciszkiem Pstrokońskim z Rożniatowa

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1829 nr 671

Nro 80,029 — WYDZIAŁ WOYSKOWY.
KOMMISSYA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Nadesłane przy Odezwach Kommissyów Woiewódzkich i Urzędu Municypalnego Miasta Stołecznego Warszawy opisy w wieku spisowym będących, bez przesiedlenia z mieysca pobytu zbiegłych, poniżéy zamieszczając, zaleca Wójtom Gmin, Prezydentom i Burmistrzem Miast, aby w Gminach swych iak nayściśleysze śledztwo uzupełnili, wyśledzonych nie prawnie znayduiących się do właściwego Kommissarza Obwodu odesłali, skąd do Kommissyi Woiewódzkiey transportem pod strażą odstawieni bydź maią.
Wóyci Gmin, Prezydenci i Burmistrze Miast, ściśle ninieyszemu poleceniu zadość uczynią, a Kommissarze Obwodowi skutku dopilnuią.
w Warszawie dnia 21 Mca Listopada 1828 roku.
Radca Stanu, Prezes Kommissyi
R. REMBIELIŃSKI. Filipecki, Sekr: Jener:
Lista spisowych z Woiewództw i Miasta Stołecznego Warszawy z mieysca pobytu zbiegłych.
Z Obwodu Kaliskiego.
10. Jakób Kowalczyk, zbiegł z wsi Ostrów-Wartski

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1831


 Akt 64. Ostrów
26.12.1831
Marianna Teofila Rozalia Pstrokońska ur. 06.12.1831 w Ostrowie
Ojciec: Wielmożny Wincenty Poraj Pstrokoński, dziedzic dóbr Ostrowa, tamże zamieszkały, lat 43
Matka: W. Petronela z Gojskich, lat 34
Chrzestni: Ks. Franciszek Ksawery Strzeliński, proboszcz jeziorski i W. Rozalia z Mlickich Pstrokońska, ciotka dziecięcia

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1832


Akt 9. Ostrów
01.01.1832
Chrzestni:
Wielmożni Wincenty Pstrokoński i Petronela z Gojskich, małżonkowie, dziedzicy dóbr Ostrowa

Dziennik Powszechny 1834 nr 222

Przez zgon Józefy z Pstrokońskich Gałczyńskiej, otworzył się spadek, o którem podpisany Reient donosząc, zawiadamia, że do przeniesienia własności summ 5,000 złp. i 10,000 złp. na dobrach Ostrowie i Jeziorsko, w Powiecie Wartskim położonych, w dziale III i IV pod Nrem... lit. b, c, zahypotekowanych, termin na dzień 12 Lutego roku 1835, w Kancellaryi podpisanego wyznaczony został, Kalisz dnia 31 Lipca 1834 roku. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, F. Bajer.

Dziennik Powszechny 1835 nr 28

Po nastąpioney śmierci:  
5. Kunegundy z Gałczyńskich, Imo voto Gliszczyńskiey, 2do Mierzewskiey, współwłaścicielki dóbr Dzierzbina, w Powiecie i Obwodzie Kaliskim, tudzież współwłaścicielki kapitału 84,591 złp. w dziale IV, pod Nr. 1, na dobrach Ostrowie, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Wdztwie Kaliskiem położonych; ogłasza się wiadomość otwarcia postępowań spadkowych,do uregulowania których-to spadków, wyznaczaią się termina w Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego, a mianowicie: ad 1, nad. 17; ad 5, na dzień 21 Sierpnia 1835 r. w Kaliszu d. 14 Stycznia 1835 r. Pisarz kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego, D. Dzierożyński.

Dziennik Powszechny 1836 nr 164

Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego. Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po Janie Gałczyńskim, na dniu 16 Stycznia 1831 r. zmarłym, celem zgłoszenia się osób prawo do spadku mających, a mianowicie: 1; co do współwłasnosci dóbr Dzierzbina z przyległościami, w Powiecie Kaliskim; i 2, co do współwłasności summy 84,594 złp. na dobrach Ostrowie i Jeziersku, w Powiecie Wartskim położonych, w dziale IV pod Nr. 1 wpisanej, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 8/20 Grudnia 1836 r., godzinę 9 z-rana, tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta. Kalisz d. 19/31 Maja 1836 r. Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 214

(N. D. 4284.) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
W dniu 19 (31) Lipca r. b. na gruncie wsi i gminy Ostrów Wartcki od podejrzanych ludzi następujące rzeczy odebrane zostały, jakoto: wałach siwy lat 5 w 6 bez odmiany; wałach brudno-kasztanowaty, lat 6 w 7 lewa noga zadnia biała, z napryszkiem na chrapie białym; ogier jasno-kasztanowaty, lat 3 mający, z gwiazdką na chrapie; półszorki trzy rzemienne z czarnego rzemienia; uzdeczki dwie rzemienne z cuglami takiemiż; uzdzienice trzy rzemienne z których dwie z postronkami a jedna z łańcuszkiem żelaznym; trzy lejce parciane; naszelnik rzemienny z łańcuszkiem żelaznym jeden; kawałek łańcucha od naszelnika przypiętej do połszorka; worek płócienny stary dwa łokcie długi; dwie stare dery, zupełnie popsute, nie podszyte, z których jedna wełniana w białe i niebieskie pasy, w kraty przerabiana, druga takoż wełniana w kilku kolorach: białym, różowym, сzarnym, zielonym i niebieskim; bryka kamieniarka żelazem okuta mało co używana, z dwoma półszorkami, z kuśniami* od tyłu, bez kuiczabów na przodku tylko z łonami* i stopniami okutemi, z bańkami i łągwiami okutemi żelazem; barczyk bez kółka do trzeciego konia zaprzęgu, do zachaczenia na drążek, który był do letrów czyli wasąga powrozkiem zachaczony. Wzywa więc właściciela tych rzeczy, aby z dowodami prawo jego do takowych wyjaśniającemi w ciągu dwóch miesięcy od daty dzisiejszej licząc, w Sądzie tutejszym stawił się, albowiem po bezskutecznym upływie wyżej zakreślonego czasu, rzeczy te na rzecz Skarbu zasądzone i spieniężone zostaną.  
Kalisz dnia 17 (29) Sierpnia 1843 r.
Sędzia Prezyduiący, Świerzyński.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 275

(N. D. 5959) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
Zapozywa Walentego Urbaniak lat około 29 mającego, we wsi Ostrowie Wartskim urodzonego, ostatecznie we wsi Dziebendowie mieszkającego, na teraz z pobytu niewiadomego, iżby do zgłoszenia wyroku skazującego onego na karę, bezzwłocznie w Sądzie tutejszym stawił się, w przeciwnym bowiem razie wyrok stanie się prawomocnym.
Warta dnia 8 (2* ) Listopada 1844 roku.  
Podsędek Grzybowski.

*nieczytelne


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 121

(Ν. D. 2901) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:  
2. Katarzyny z Pstrokońskich Hulewiczowej wierzycielce summy rs. 150 na dobrach Wilczkowie i Ostrowie z O-gu Wartskiego zahypotekowanej; toczą się ponich postępowania spadkowe, do ukończenia których termin na dzień 1 (13) Grudnia r. b. w Kaliszu w kancellaryi Ziemiańskiej wyznacza.
w Kaliszu d. 18 (30) Maja 1846 roku.
Nep. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 21

(N. D 621) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadku po niegdy Józefie Gałczyńskim współwłaścicielu summ złp. 15,500 i złp. 4494, wprzód na dobrach Ostrów i Jeziorsko w Okręgu Wartskim leżących hypotecznie lokowanych, z większego kapitału tamże w dziale IV. pod Nr. 1 dla SS-rów Onufrego Gałczyńskiego zabezpieczonego wypływających, z powodu jednak spłacenia ich pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego na rzeczone dobra udzielonemi, w depozycie Dyrekcyi Głównej tegoż Towarzystwa będących, wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej na dzień 19 (31) Lipca r. b. w którym interessenci do spadku tego z prawami swemi zgłosić się są winni pod prekluzyą.
Kalisz dnia 6 (18) Stycznia 1848 roku.
Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 123

(N. D. 1161) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do ukończenia postępowań spadkowych:
1. Po Antonim Pstrokońskim jako wierzycielu summ rs. 150, na dobrach Ostrowie, Jeziersku i Wilczkowice rs. 1870 kop. 27 1/2 na dobrach Ostrowie i Jeziersku, rs. 1992 kop. 75 i rs. 217 kop. 50, na dobrach Wilczkowie zahypotekowanych, i co do schedy przypadającej mu w spadku po Katarzynie z Pstrokońskich Hulewiczowéj z summ rs. 150 na dobrach Ostrowie, Jeziersku i Wilczkowie i rs. 1992 kop. 75, na dobrach Wilczkowie mieszczących się.
(…) wyznacza termin na dzień 31 Sierpnia (12 Września) 1848 r. w kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 6 (18) Lutego 1848 roku.
N. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 57

(Ν. D. 1130) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza toczące się po osobach zmarłych postępowania spadkowe:
5) Po xiędzu Franciszku Strzelinskim jako wierzycielu części summy rs. 27 k. 32 za odcięte kupony w depozycie Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z pożyczki na dobra Ostrów i Jezierski z Okręgu Wartskiego znajdującéj się. Do ukończenia tych postępowań spadkowych wyznacza się termin na dzień 19 (31) Sierpnia r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Hypotecznéj.
Kalisz dnia 7 (19) Lutego 1849 roku.
Nepomucen Wojciechowski

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 183

(N. D. 3707) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
1. Po Karolu Drezie co do summy złp. 2700, na dobrach Ostrów Jeziersko w dziale IV. pod Nr. 7, wpisanéj.
(...) zwyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 15 (27) Lutego 1851 r. o godzinie 10 z rana tu w Kaliszu w mej Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych, pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz d. 12 (24) Lipca 1850 roku.
M. Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 251

(Ν. D. 4874) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków otworzonych po zmarłych Loeblu czyli Lewku, i Cerche czyli Zerche z Szajów, obojgu małżonkach Sachs mianowicie wzglądem summ.
2. Złp. 1700 na dobrach Ostrów z przyległościami Ogu Wartskiego w dz. IV. pod N. 4 dla samego tylko niegdy Lewka Sachs ubespieczonej.  
(…) wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu na dzień 13 (25) Maja 1853 r. w którym interessenci z prawami swemi do spadków tych zgłosić się winni pod prekluzyą.
Kalisz d. 8 (20) Października 1852 r.
Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 107

(N. D. 2491) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Wilhelma Nenckiego właściciela dóbr Bruss z przyległościami: Kobyla Chmielowa z przyległościami Raduchów, Sikucin, wszystkich z Okręgu Szadkowskiego i Ostrów z przyległościami z Ogu Wartskiego (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których, oznaczam termin przed sobą na d. 16 (28) Listopada 1860 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 21 Kwietnia (3 Maja) 1860 r.
Emilian Ordon.
Dziennik Powszechny 1861 nr 63

(N. D. 5696) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:
2. Stanisława Nenckiego dziedzica dóbr Ostrów z Okręgu Wartskiego, oraz współwłaściciela sum a) rs. 7875 ad 26, b) rs. 2250 ad 28, c) rs. 7875 ad 29 w dziale IV zaś prawa zastawy ad 16 w dziale III. wszystkich na dobrach Widzów z Okręgu Szadkowskiego zamieszczonych, wreszcie wierzyciela rs.969 kop. 15 ad 4. h) na dobrach Bruss z tegoż samego Okręgu w dziale IV lokowanych.  
Otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 7 (19) Czerwca 1862 r. w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam. Kalisz d. 25 List. (7 Grud.) 1861 r. Stanisław Rościszewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 121

(N. D. 3032). Na żądanie Julji z Nenckich Adolfa Kokeli żony, czyli obojga małżonków Kokeli, we wsi Wilczkowie Okręgu Wartskim, tudzież Florentyny z Nenckich Władysława Kokeli żony, czyli małżonków Kokeli, we wsi Boczki zamieszkałych, Romana Ostapowicza Patrona za obrońcę ustanowionego mających, przeciwko Katarzynie z Serwaczyńskich Nenckiej wdowie, w imieniu własnem i jako matce i głównej opiekunce nieletnich dzieci Adama-Józefa-Marcellego, Leona, Hipolita Nenckich, we wsi Bruss Okręgu Szadkowskim mieszkającej, tudzież przeciwko Eleonorze z Nenckich Romana Falęckiego żonie, we wsi Ostrowie Okręgu Wartskim mieszkającej, od których Jan Nawrocki jest Obrońcą ustanowiony, zapadł dnia 8 (20) Listopada 1862 r. wyrok Trybunału dział majątku po Stanisławie Nenckim stanowiący. Po śmierci Katarzyny z Serwaczyńskich Nenckiej spadek po niej przeszedł na powodów i pozwanych, opiekunem zaś nieletnich ustanowiony został brat ich Władysław Kokeli, a przydanym Edmund Knopf w Oprzężenie Okręgu Radomskim. Tytuł ich własności dotąd jest zapisany na Wilhelma Nenckiego, który je synowi swemu Stanisławowi Nenckiemu testamentem zapisał.
Dobra Ostrów i Jeziersko składały się dawniej ze wsi zarobnej, dziś oczynszować się mającej, mają rozległości:
1. w Ostrowie: a) w użytkach dworskich morgów. 1106 prę. kw. 214
b) w użytkach włościan morgów.... 172 prę. kw. 38
Nadto mają wspólne pastwiska z dobrami Brodnia m. 249 prę. kw. 24
razem morgów 1527 prę. kw. 276
Szacunek ich przez biegłych wyrokiem mianowanych, postanowiony jest na rsr. 17,235 kop. 40. Temczasowe przysądzenie odbędzie się w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Kaliskiego przed delegowanym Sędzią Starczewskim dnia 5 (17) Czerwca 1865 r. o godzinie 3-ej z południa.
Kalisz dnia 1 (13) Maja 1865 r.
Roman Ostapowicz,
Patron Trybunału. (7714)

Dziennik Warszawski 1867 nr 276

Kronika prowincjonalna
Rabunki i rozboje. We wsi Ostrowie-Wartskim (w pow. turekskim), w nocy 20 października, niewiadomi złoczyńcy wyłamawszy okno w domu dziedzica dóbr Ostrowa, zamierzali wejść do mieszkania, Falendzki przebudziwszy się ujął jednego z nich za rękę, lecz złodziej zadał mu ranę nożem w rękę i tym sposobem oswobodziwszy się, wraz z swoimi wspólnikami uciekł do pobliskiego lasu. Tejże nocy, niewiadomi ludzie oderwawszy okienice i wyłamawszy okno we dworze dóbr Klonowa (w tejże gminie), usiłowali dostać się do mieszkania, lecz spłoszeni przez przebudzonych ludzi, wystrzelili z broni i uciekli. Celem ujęcia tych włóczęgów przedsięwzięto stosowne środki.

Dziennik Warszawski 1868 nr 171

(Kronika prowinсjonalna.) Z końcem maja i w pierwszej połowie czerwca, w gubernjach tutejszego kraju, zaszły następujące nadzwyczajna zdarzenia.
Gradobicia i burze. — W d. 23 maja (4 czerwca) w okolicy gminy Ostrów Warstki (w pow. turekskim), burza połączona z gradem zniosła mosty i uszkodziła drogi; nadto zniszczyła zasiewy i wybiła mnóstwo ptastwa domowego.

Dziennik Warszawski 1869 nr 192

N. D. 6575. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci Julji Kokeli co do współwłasności dóbr Ostrów i Jeziorsko z Okręgu Wartskiego i co do wierzytelności złp. 39,064 gr. i 25 pod Nr. 31 w dziale IV wykazu dóbr Wilczków z Okręgu tegoż mieszczącej się, otworzył się spadek, do uregulowania którego termin na dzień 8 (20) Marca 1870 r. przed sobą w Kaliszu w Kancelarji Ziemiańskiej wyznaczam.
Kalisz d. 29 Sierp.( 10 Wrześ.) 1869 r.
Zenon Łopuski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 204

N. D. 5700. Sąd policji Poprawczej w Kaliszu wzywa wszelkie władze nad porządkiem w kraju czuwające, aby na b. Pisarza gminy Ostrów Wartski w powiecie Turekskim Franciszka Zielińskiego, lat 20, wzrostu średniego, twarzy okrągłej, włosów czarnych, oczu piwnych, nosa i ust miernych, podbródka okrągłego, pilną uwagę zwracały i wrazie ujęcia Sądowi tutejszemu, lub najbliższemu miejsca ujęcia dostawiły.
Kalisz d. 8 (20) Września 1872 r.

Dziennik Warszawski 1874 nr 24

N. D. 742 Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Eleonory z Nenckich Falęckiej Romana Falęckiego obywatela małżonki, w asystencji i za upoważnieniem męża czyniącej, w Warszawie zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrano mającej, który od niej stawa i subhastacją dóbr Ostrów Wartski i Jeziersko popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 13,500 z procentem od Jana Daniszewskiego właściciela tych dóbr należnej, protokółem Romualda Pinowskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu dnia 10 (22) Listopada 1873 r. sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone w drodze Sądowej wywłaszczenie,
DOBRA ZIEMSKIE
OSTROW WARTSKI i JEZIERSKO składające się z jednego dominialnego folwarku pod nazwą Ostrów Wartski oraz dwóch wsi uwłaszczonych, Ostrów Wartski i Jeziersko, tudzież dworskiej karczmy z zajazdem i kuźni kowalskiej w wsi Jeziersku, przyległym lasem, z wszelkiemi budynkami dworskiemi, gruntami, łąkami, pastwiskami, propinacją, rybołówstwem, polowaniem, z tem wszystkiem co całość dóbr do dłużnika należącą stanowi, z inwentarzem żywym i martwym, z wyłączeniem jedynie zabudowań i gruntów na uposażenie i własność włościan przeszłych, zresztą bez żadnego wyłączenia i ograniczenia.
Dobra te położone są w parafji Jeziersko, gminie Ostrów Wartski, powiecie Turekskim, okręgu Wartskim, gubernji Kaliskiej, graniczą z jednej strony z dobrami Zakrzew, z drugiej z dobrami Maszów, z trzeciej z dobrami Miłkowice, a z czwartej z dobrami Brodnia. Odległe od miasta Turku mil 3 1/2*, Warty wiorst 10, Błaszek mil 3 1/2, Sieradza mil 3 1/2, osady dobra wiorst 10, Stawu i Koźminka po mil 3*. Właścicielem tych dóbr jest Jan Daniszewski z własnych funduszów się utrzymujący, w tychże dobrach zamieszkały, i w jego znajdują się posiadaniu.
Budynki w tych dobrach znajdują się potrzebie gospodarstwa odpowiednie. Dobra te mają wspólne pastwisko z sąsiedniemi dobrami Zakrzew, Tądow dolny i Brodnia, na łęgu wielki nazywanym, nad rzeką Wartą położonym około 630 mórg miary nowopolskiej przestrzeni mieć mogącym, w wsi Jeziersku jest Kościół murowany, granice niesporne obcą dziedziną nie przecięte, a rozległość sposobem przybliżonym wynosi około włók 21 mórg 22, grunta należą do klasy II i III, dalsze szczegóły, jak oraz ilość inwentarzy i wysiewu, znajdują się w protokole zajęcia. Podatki roczne do kasy powiatu w Turku opłacające się wynoszą rs. 469 kop. 44. Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Ludwikowi Henrych, Pisarzowi Sądu Pokoju w Warcie dnia 19 Listopada (1 Grudnia) 1873 r., a Józefowi Stempniewskiemu Wójtowi gminy Ostrów Wartski, dnia 20 Listopada (2 Grudnia) t. r., obydwom do rąk własnych a następnie do księgi wieczystej Kancelarji Ziemiańskiej dnia 3 (15) Stycznia 1874 r., zaś do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej dnia 8 (20*) Stycznia t. r. wpisany i zarejestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina stojącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży, na audjencji wspomnionego Trybunału w dniu 27 Lutego (11 Marca) 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz 10 (22) Stycznia 1874 r.
Skoczyński.

*nieczytelne

Kurjer Warszawski 1874 nr 71

— Minister Spraw Wenętrznych upoważnił otwarcie kas pożyczkowych i oszczędności: 20 lutego; 2) w gminach: Wichertowie, Skotnikach, Ostrowie-Wartskim, Kościelnicy, Goszczanowie, Piekarach, Luboli i Bartochewie, w powiecie Turekskim, w gubernji Kaliskiej; (...)
(D. W.).

Kaliszanin 1874 nr 101

Wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Wypadki nagłej śmierci: — (...) Dnia 18 listopada, mieszkaniec wsi Ostrów, gm. Ostrów Wartski, pow. turekskiego, 54 letni, Józef Daniszewski, spadł z konia, w skutek cze­go uczuł silny ból w głowie i niebawem zmarł.


Kaliszanin 1876 nr 12

Dominium Ostrów-Wartski p. miastem Wartą ma
kilkaset centnarów pięknego siana

do sprzedania. Bliższa wiadomość na miejscu.

Kaliszanin 1881 nr. 13

W dominium Ostrów-Wartski
nad szossą między Dobrą a Wartą, jest do zbycia
800 centnarów SIANA
nadrzecznego, zbioru zeszłorocznego, pięknego. Wiadomość na miejscu. H. K.

Kurjer Warszawski 1884 nr 192

Kiedyż wreszcie nastąpi stan normalny?
— Wylew Warty.
Kal. donosi, iż wylew Warty zrządził strat w sianie, zbożu i ziemniakach w powiecie sieradzkim na sumę 15,380 rs.
W Biskupicach, Żerosławicach i Kowalach straty wynoszą .2,000 rs., w Glinnem 3,000 rs., w Dzierżąznie 1,880 rs., w Włyniu 7,000 rs.; w Kamionach 1,000 rs.

W powiecie tureckim woda zalała łąki w gminach Grzybki, Ostrów wartski i Bartochów przyczyniając szkodę w sumie 10,000 rs.  

 Kaliszanin 1886 nr. 24

Rabunek. W nocy na 14 b. m., w odległości 5 wiorst od Turku, na jadących do tego miasta z osady Władysławów: Karolu Knajfel i jego służącego Michała Klimasa, napadło sześciu ludzi, którzy pobiwszy ich, zabrali konia, wóz i skór za summę 250 rs.
Starszy strażnik powiatowy Skaczkowski dowiedziawszy się o rozboju, natychmiast wraz z strażnikami Czajką i Tensiorowskim zakrzątnął się około wykrycia złoczyńców i dwóch z nich, mianowicie: Stanisława Przybył i Wołka Holendra dogonił i zatrzymał w odległości 30 wiorst od Turku, we wsi Ostrów-Wartski, a trzeciego Józefa Ziółkowskiego odnalazł w Turku. Zabrane skóry, wóz i konia znaleziono we wsi Ostrów-Wartski, w budynkach gospodarza włościanina Józefa Wytłina i takowe wraz z schwytanemi złoczyńcami oddano do rozporządzenia sędziego śledczego.
Poszukiwania pozostałych złoczyńców prowadzą się.

Kaliszanin 1887 nr. 21

400 CENTNARÓW
SIANA
zdrowego jest do sprzedania w Ostrowie Wartskim.— Bliższa wiadomość na miejscu.

Gazeta Świąteczna 1890 nr. 473

Nie zostawiajcie dzieci samych, gdy w piecu się pali. W jednej tylko guberńji kaliskiej w ciągu zaledwie dwunastu dni, od 7-go do 19-go grudnia, popaliły się następujące dzieci włościańskie: Stefan Stańczyk na folwarku Wieleninie w powiecie tureckim, Wiktorja Kowalska w osadzie Ostrowie-Warckim w tymże powiecie, Szymon Betka we wsi Chodakach w pow. wieluńskim i Józefa Witaślakówna w Skarszewie w pow. kaliskim.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1898 nr 78

Napady. W kolonji Ostrów-Warcki, w pow. tureckim, dwaj uzbrojeni zbrodniarze napadli w nocy na dom Andrzeja Nowalińskiego i zabrali mu 1 rs. 45 kop. w gotówce.


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1898 nr 250

Ochrona lasów.
Jak już donosiliśmy, w d. 5-ym b. m., w Kaliszu odbyło się pierwsze posiedzenie organizacyjne komitetu gubernjalnego ochrony leśnej. Przewodniczył gubernator, r. t. Daragan, obecni byli pp.: wiceprezes sądu okręgowego, rz. r. st. N. Naumow, wicegubernator Stremouchow, prezes komisji włościańskiej, rz. r. st. Bazia, starszy rewizor leśny Antonikowski i obywatel ziemski, Emil Repphan.
Po odczytaniu okólnika J. E. Głównego Naczelnika kraju, p. gubernator zawiadomił, że na stałych członków komitetu ze strony właścicieli lasów przedstawił pp. Romockiego i Repphana.
Komitet zatwierdził podział gmin pomiędzy naczelników straży ziemskiej, zaś starszy rewizor leśny przedstawił spis lasów, w których w gub. kaliskiej prowadzony jest wyrąb pustoszący. Komitet postanowił przedsięwziąć kroki, celem wstrzymania wyrębu w tych lasach.
Komitet rozesłał do właścicieli lasów okólnik, w którym zawiadamia, że na zasadzie nowego prawa zabrania się: 1) prowadzenia pustoszących cięć lasu, niezgodnych z planem gospodarstwa leśnego;
2) karczowania samowolnego gruntów podleśnych i zmiany ich przeznaczenia; 3) pasania bydła w porębach i zagajnikach, nieistniejących lat co najmniej piętnaście.
Nadzór nad lasami, nieobciążonemi serwitutami leśnemi, ustanowiono, jak następuje:

W pow. tureckim w gminach: Wichertów, Kowale Pańskie, Niewiesz, Pęcherzew, Piekary i Piętno pomocnika leśniczego Borowieckiego; w gminach: Biernacice, Wola Swiniecka, Goszczanów, Grzybki, Wielgoszcz, Lubola, Malanów, Ostrów Wartski, Skotniki, Skarżyn, Strzałków i Tokary naczelnika straży ziemskiej. 

Gazeta Kaliska 1904 nr 191

We wsi Ostrów-Wartski, powiatu tureckiego, włościanin Maciej Gil, lat 44, kąpiąc się w rzece natrafił na głębię i utonął.

Zorza (Przegląd Polski) 1906 nr 10

WYBORY DO DUMY.
W tygodniu ubiegłym i bieżycym w fabrykach w Warszawie i w gub. warszawskiej wyznaczone zostały wybory pełnomocników od robotników. Ogół robotników guberni warszawskiej (prócz Warszawy) w 65 fabrykach stanowi liczbę 29,284 osoby, oraz pól trzecia tysiąca robotników kolejowych. Mieli oni razem wybrać 87-u pełnomocników. Jednakże do wyborów nigdzie nie doszło. W warsztatach kolei Nadwiślańskich i Wiedeńskiej, robotnicy również do wyborów nie przystąpili. W samej Warszawie na 114 fabryk robotnicy wybrali tylko z czterech. (...)
W POWIATACH:
W gub. kaliskiej.
W pow. tureckim, gub. kaliskiej, wybrani zostali na pełnomocników z mniejszej własności do powiatu:
(...) w gm. Goszczanów-Walenty Waliś z Janówka i Tomasz Filipczak z Sulmowa, w gm. Zelgoszcz-Walenty Szewczyk ze Świnic i Andrzej Maciejewski z Chwalborzyc, w gm. Biernacice-Józef Mizera z Czekaja i Walenty Papierkowski z Konopnicy; w gm. Ostrów Warcki Józef Sobczak z Czerniakowa i Andrzej Swierczyński ze Strachowic, w gm. Niewiesz-Antoni Miłosz z Borzewiska i Wawrzyniec Binkowski z Łęgu, w gm. Przytki-Walenty Krakowiak z Proboszczowic i Walenty Kowalczyk z Cielc; w gm. Niemysłów-Władysław Mejer z Siedlątkowa i Michał Piaseczny z Niemysłowa, (...).

Rozwój 1906 nr 148

STAN WOJENNY
w gub. piotrkowskiej.
W czasie trwania stanu wojennego w gub. piotrkowskiej skazane zostały między innemi następujące osoby:
Franciszek Janiak z gm. Ostrów, p. turecki, 18 lat i Kazimierz Binder z Turku, 17 lat — to, co siedzieli, za strzelanie z petard w Wielkanoc. Władysław Pawlak z gm. Dalków, pow. łęczycki i Józef Lewi z gm. Chojny—po 2 tyg., za strzelanie z petard. 

Rozwój 1908 nr 47

Kary administracyjne. Na mocy rozporządzenia czasowego generał-gubernatora wojennego skazane zostały osoby następujące: (...) mieszkaniec gmin Ostrów-Wartski w pow. tureckim, Józef Misiak, mieszkaniec gm. Majaczewice w pow. sieradzkim, Paweł Grzelak (...) za zakłócenie spokoju i pobicie stróża Gotfryda Wichnera, na 3 miesiące więzienia.

Zorza 1917 nr 9

Kary za ociąganie się z dostawą i za mielenie zboża. Za ociąganie się z dostawą zboża z rozporządzenia władz niemieckich przestano za karę wydawać cukier i skóry 8 gminom w pow. tureckim. Gminy te są: Goszczanów, Grzybki, Ostrów Warcki, Wichertów, Nieśwież, Niemysłów, Zelgoszcz i Wola Świnecka.
Także z rozporządzenia władz okupacyjnych zamknięto wszystkie młyny w powiatach kaliskim i tureckim.
Prezydent policyi niemieckiej w Lodzi skazał młynarza, Wacława Dratwickiego w Grodzisku, w gminie Wiskitno na 500 marek kary, albo 50 dni aresztu, ponieważ wbrew zakazowi meł w swym młynie nocami zboże.
Ukarano także 4 tygodniowem więzieniem gospodarza Augusta Asmusa ze wsi Dobrzan, w gminie Puczniew za to, że nie dostawił zboża.

Godzina Polski 1917 nr 50

Ukaranie gmin.
Z powodu ociągania się z dostawą zboża, z rozporządzenia władz przy obecnym podziale cukru i skóry wstrzymano wydawanie tych artykułów następującym 8 gminom powiatu tureckiego: Goszczanów, Grzybki, Ostrów-Wartski, Wichertów, Niewież, Niemysłów, Zelgoszcz i Wola Świniecka.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 36

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 275, 293, 301 i 3091 U. P. C., wzywa Antoniego Przepiórkę, ostatnio zamieszkałego we wsi Ostrów, gm. Ostrów-Wartski, pow. Tureckiego, obecnie z miejsca pobytu niewiadomego, ażeby w terminie 4 miesięcznym, od daty wydrukowania niniejszego obwieszczenia, stawił się w tymże sądzie okręgowym w Kaliszu, wydział cywilny (Al. Józefiny 13), w sprawie (N. II Z. 28/22 r.) na skutek podania Antoniny Przepiórki o upoważnienie do działań bez asystencji męża, oraz aby złożył wymagane przez art. 309 U. P. C. oświadczenie, pod skutkami w art. 31, 718 i 722 tejże ustawy przewidzianemi.
Podanie wnosi Antonina Przepiórka z żądaniem: zobowiązania Antoniego Przepiórkę do wydania jej zezwolenia na zawarcie aktu sprzedaży praw spadkowych po ojcu Szymonie Gilu, lub w razie nieodszukania męża o wydanie takiego zezwolenia bez męża.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 101

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Stanisławie Frątczakowej, współwłaśc. 22 mórg 187,5 pręt. i wierzyc. sumy 475 rb. z maj. Ostrów Jeziorsko, pow. Tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 14 lipca 1924 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Echo Tureckie 1924 nr 8

Komisje Szacunkowe do podatku majątkowego na pow. turecki.
W okręgu wymiarowym pow. tureckie­go będą czynne dwie Komisje Szacunko­we do podatku majątkowego, a mia­nowicie:
Komisja 1., obejmująca obszar miasta Turka i gm.: Pęcherzew, Piętno i Skar­żyn.— W skład komisji wchodzą członkowie: (...)
Komisja II., obejmująca obszar miast: Dobry i Uniejowa, oraz gm. Biernacice, Goszczanów, Grzybki, Kościelnica, Kowale Pańskie, Lubola, Malanów, Niewiesz, Niemysłów, Ostrów-Wartski, Piekary, Skotniki, Tokary, Wichertów, Wola-Świniecka i Zelgoszcz. W skład komisji wchodzą CZŁONKOWIE:
1. Rutka Andrzej z wsi i gminy Pieka­ry 2. Moszczyński Józef z Dobry, 3. Szy­mański Bolesław z Uniejowa, 4. Boczek Ignacy z Dobry, 5. Skrzyński Ignacy z Krask gm. Zelgoszcz, 6. Golcz Marjusz z Głaniszewa gm. Grzybki, 7. Zgoda Stanis­ław z Kobylnik gm. Biernacice, 8. Mazur Michał z Grzybek, 9. Czyżo Ignacy z Ost­roska gm. Kościelnica, 10. Jóźwiak Fran­ciszek z Luboli, 11. Szafarz Wojciech z Wielenina gm. Kościelnica 12. Pawiak Jan z Goszczanowa 13. Doniak Józef z Drozdowa gm. Wola-Świniecka, 14. Adamczyk Władysław z Feliksowa gm. Malanów, 15. Zdrojewski Adam z Lipnicy gm. Niewiesz.
Zastępcy członków.
1.Bednarek Stanisław z Piekar 2. Sera­fin Piotr z Klonowa gm. Ostrów Wartski, 3. Płóciennik Jan z Malanowa 4. Olszew­ski Mikołaj z Pęgowa gm. Zelgoszcz, 5. Warych Tomasz z Orzeszkowa gm. Kościelnica 6. Napieraj Piotr z Popowa gm. Niemysłów 7. Kociurski Stanisław z Kik gm. Wola-Świniecka 8. Miniszewski Ignacy z Kozanek Podleśnych gm, Zelgoszcz 9. Szkop Sine z Dobry, Szklarek Wawrzyniec z Ziemięcina gm. Tokary, 11. Opas Mie­czysław z Chorzepinka gm. Zelgoszcz, 12 Ścibior Szczepan z Uniejowa, 13 Gaw­roński Henryk z Uniejowa, 14. Stefankiewicz Bolesław z Uniejowa, 15. Rutecki Jó­zef z Goszczanowa.
Obie powyższe Komisje Szacunkowe urzędować będą w siedzibie Urzędu Skar­bowego podatków i opłat skarbowych w Turku.

Echo Tureckie 1924 nr 12

Z Jeziorska.
Jak każdego roku od powstania pań­stwa polskiego, tak i w roku bieżącym lud­ność miejscowa i okoliczna z małemi wy­jątkami święciła dzień 3 maja.
W roku bieżącym we wsi Jeziorsko zo­stał urządzony pochód, który uformował się po nabożeństwie odprawionem w miej­scowym kościele i pociągnął w stronę wsi Ostrów, gdzie została wzniesiona przez miejscowe Kółko Literacko—Dramatyczne brama tryumfalna, przy której ks. pro­boszcz miejscowej parafji wygłosił okolicz­nościowe przemówienie.
W pochodzie brały udział dzieci szkolne z pięciu szkół powszechnych ze sztandarami, Jeziorska straż ogniowa z orkiestrą, Kółko Literacko-Dramatyczne, banderja konna oraz kilkaset ludności.
Tegoż dnia po ukończeniu pochodu od­było się w remizie strażackiej zebranie członków Jeziorskiej straży ogniowej ochotniczej, celem dokonania wyborów za­rządu straży, do którego zostali wybrani: Ks. Bolesław Zieliński jako wice prezes (prezesem jest p. Marja Radońska), P. Stanisław Krysiak jako sekretarz, P. Józef Tuszyński jako naczelnik, P. Juljan Kosmalski jako adjutant, P. Józefat Korzeniowski jako zast. gospodarza, oraz powierzono P.
Kosmalskiemu zreorganizowanie orkiestry straży, która z powodu wyjazdu kilku człon­ków chyliła się ku upadkowi, jak również powzięto wniosek zakupienia sztandaru dla straży.
J. Tuszyński

Echo Tureckie 1924 nr 44

Ogłoszenia drobne.
Antoni Piątek z gm. Ostrów—Wartski zagubił ksią­żeczkę wojskową, przydział pułkowy, oraz dowód osobisty. Unieważnia się.

Echo Tureckie 1924 nr 38

Józef Puławski z gm. Ostrów Wartski zagubił ksią­żeczkę wojskową wydaną przez P. K. U. Kalisz
Unieważnia się.

Echo Tureckie 1925 nr 36

Obwieszczenie
W myśl Ustawy z dnia 23-1 1925 r. o nadzorze państwowym nad ogierami i rejest­racji klaczy zarodowych (Dz. U. R. P. Nr. 17 poz. 113) oraz rozporządzenia Ministra rolnictwa i D. P. z dnia 10-VII. 1925 r. o wykonywaniu nadzoru państwowego nad ogierami (Dz. U. R. P. Nr. 73 poz. 511) i rozporządzenia Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 sierpnia r. b. L. R. d. 1196 v|2 po­daję do wiadomości publicznej plan funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji Kwalifika­cyjnej dla licencji ogierów na terenie powia­tu tureckiego przyczem zaznaczam, że obo­wiązkowemu przeglądowi podlegają wszyst­kie ogiery w wieku, poczynając od 2 lat ukończonych na wiosnę r. b.
Plan funkcjonowania W. K. K.

Termin przeglądów
Wykaz gmin i miast z których ogiery doprowadzić należy
Dnia
od godz.
w punkcie

6
paźdz. 1925 r.
10 rano
Uniejów
Z gminy Biernacice, Kościelnica, Skotni­ki, Wola Świniecka Zelgoszcz, Niemysłów, Niewiesz, Unie­jów.
7 - X.
10 rano
Turek
m. Turek, m. Dobra gm.Kowale Pańskie, Malanów, Skarżyn, Piętno, Pęcherzew, Wichertów.
14- X.
9 rano
Jeziorsko
Z gm. Ostrów Wartski, Piekary, Tokary Lubola, Goszczanów, Grzybki.

Właścicieli ogierów przestrzega się by
we własnym interesie przedstawiali Komisji ścisłe dane o pochodzeniu ogierów kwalifi­kowanych (rodowody i t. p.). W razie przy­prowadzenia ogierów spisem nie objętych posiadacz winien o tem zawiadomić przewodniczącego.
Wszystkie ogiery winny być doprowadzo­ne na godzinę przed rozpoczęciem przeglą­du, bez uprzęży lub siodeł, jedynie w trenzlach lub uździenicach z powodami (sznura­mi lub rzemieniami czyli łańcuchami).
Po zakończeniu przeglądu, wydane zos­taną dla ogierów zakwalifikowanych świa­dectwa uznania.
Turek, dnia 27 sierpnia 1925 r.
Starosta L. BORYSŁAWSKI.

Echo Tureckie 1925 nr 44

Ogłoszenia drobne
Józef Miłosz rocz. 1901, gm. Ostrów—Wartski za­gubił kartę uwolnienia.
Unieważnia się.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 21

Ogłoszenie.
Wydział Powiatowy Sejmiku Tureckiego ogłasza, iż na posiedzeniu tegoż Wydziału, odbytem dnia 4 maja 1926 roku, zatwierdził uchwały zgromadzeń gminnych siedmiu gmin pow. Tureckiego, powziętych na zasadzie rozporządzenia Prezydenta Rzplitej o organizacji i ustaleniu statutów gminnych kas wiejskich pożyczkowo-oszczędnościowych z dnia 30 grudnia 1924 r. (Dz. ust. R. P. Nr. 118/24 r. poz. 1069) i rozporządzenia Min. Spraw Wewn. w porozumieniu z Min. Skarbu z dnia 13 marca 1925 roku o statucie normalnym gminnych kas pożyczkowo- oszczędnościowych (Dz. Ust. R. P. Nr. 35/25 r. poz. 239), a mianowicie:
4) Na zgromadzeniu gminnem gm. Ostrów-Wartski.- odbytem w dniu 21 grudnia 1925 roku — prot. Nr. 3 — została uchwalona gminna Kasa pożyczkowo-oszczędnościowa z siedzibą w Jeziorsku. Kapitał zakładowy Kasy ustalono w sumie 2000 zł. Kasa może zaciągać zobowiązania do 15-krotnej wysokości kapitałów zakładowego i zasobowego Kasy.
Turek, dnia 8 maja 1926 roku.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego Starosta (—) Borysławski.

Echo Tureckie 1926 nr 22

Dalsza budowa telefonów w powiecie
W tych dniach nastąpiły dalsze połączenia telefoniczne gmin więcej oddalonych od po­wiatowego miasta, a mianowicie: Piekary, Tokary i Goszczanów. Obecnie jest prowa­dzona linja do gmin Ostrów—Wartski, Grzybki i Niemysłów.
Następnie kolumna budowy sieci telefo­nicznej udaje się za Uniejów, gdzie zapro­wadzi telefony w gminach: Biernacice, Niewiesz, Skotniki i Wola Świnecka, jakoteż na posterunkach policyj­nych a także w niektórych majątkach ziem­skich. Dotychczas połączenie otrzymało 12 urzędów gminnych, kilka posterunków policyjnych, wszystkie magistraty i przytułek w Wichertowie. Za kilka tygodni sieć telefoni­czna powiatowa zostanie ostatecznie ukoń­czona i oddana do użytku publicznego.
T. G.


Echo Tureckie 1926 nr 26

Uruchomienie czwartej w powiecie Kasy Gminnej Pożyczkowo — Oszczędnościowej w gm. Ostrów—Wartski.
Nastąpiło przy obecności p. inspektora samorządowego i pod jego kierownictwem otwarcie kasy pożyczkowo—oszczędnościo­wej w gm. Ostrów—Wartski, kapitał zakła­dowy której wynosi 2500 złotych. Narazie rozpożyczono tylko ten kapitał, oraz uzys­kane od pożyczek zgóry procenty.
Udzielono 30-tu pożyczek na 18 proc. w stosunku rocznym, a mianowicie: 28 po 100 zł. jedna 50 zł. i jedna 35 zł.
Odmówiono chwilowo z braku środków 8 pożyczek. Gmina zamierza zwrócić się do Banku Rolnego o większą pożyczkę dla zaspokojenia potrzeb rolnikom. Skład Zarzą­du Kasy jest następujący: przewodniczący p. Mikołaj Stępniewski z Miłkowic, skarb­nik z Jeziorska i członek p. Aleksander Jonaszkiewicz z kol. Zadąbrow—Morgi, Rach­mistrzem jest sekretarz gminy Tuszyński.

Echo Tureckie 1926 nr 45

Ogłoszenia drobne.
Jan Buda gm. Ostrów Wartski zagubił kartę wojskową zwolnienia, wydaną przez P.K.U. Kutno.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 46

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po:
4) Auguście Hofmanie, współwłaśc. 9 mor. 150 pręt., zapisanych pod Nr. 17 w dziale II wyk. hip. fol. Ostrów, pow. tureckiego;
Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 10 grudnia 1926 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu. 

Echo Tureckie 1926 nr 47

Dwa Posiedzenia Wydziału Powiatowego w Turku.
Z dnia 31 sierpnia 1926 roku
(...) Jednocześnie postanowiono wystąpić pow­tórnie do Dyrekcji Poczt. i Telegrafów w Warszawie o zniesienie opłat za rozmowy telefoniczne prowadzone przez gminy Grzyb­ki, Lubola, Ostrów—Wartski i Niemysłów, uznając te rozmowy za lokalne gdyż połą­czenie tych miejscowości przez Wartę za­miast przez Dobrę dokonane zostało nie z winy Wydziału Pow. (...).
Ze spraw gminnych rozpatrzono następujące:
Uchylono dla braku uzasadnienia uchwałę rady gminy Goszczanów w sprawie przyłączenia należących obecnie do gm. Tokary wsi Podkowa — Karolina i Olendry Lipicze do gm. Goszczanów: Za­twierdzono uchwały zgromadzenia gm. Biernacice o pobieraniu 2 pr. za przetrzymywa­nie samoistnych podatków gminnych i skła­dki na uiszczenie kosztów kuracyjnych. Za­twierdzono projekt klasyfikacji ziemi w kol. Ostrów—Wartski tejże gminy.
Z dnia 9 listopada 1923 r.
Ze spraw gmin wiejskich załatwiono 4-ry: (...) doniesienie urzędu gm. Ostrów—Wartski o odmo­wie wyborów członków komisji dla likwi­dacji przedwojennej kasy gminnej pożycz­kowo oszcz., na skutek którego Wydział Pow. zamianował Komisję w drodze nadzo­ru; (...)
Tomasz Glądała

Echo Tureckie 1927 nr 34

Kredyty na zasiewy rolne
Powiat Turecki uzyskał na zasiewy rolne 80000 złotych kredytu na warunkach ulgo­wych od Państwowego Banku Rolnego ce­lem rozdzielenia tej kwoty pomiędzy drob­nych rolników, którzy ucierpieli wskutek klęsk żywiołowych. Na dwuch posiedzeniach powiatowego komitetu pomocy rolnej przy udziale delegatów rad gminnych postano­wiono udzielić powyższy kredyt pomiędzy zakwalifikowanych przez komitet rolników za pośrednictwem istniejących w powiecie kas gminnych pożyczkowo—oszczędnościo­wych, a mianowicie:
1) Kasie Gminnej Pożyczkowo—Oszczędnościowej w Zelgoszczy łączną kwotę 24.000 zł. dla gmin:
a) gm. Zelgoszcz—8000 zł., b) gm. Wola Świniecka—8000 zł. i c) gm. Skotniki-8000 złotych.
2) Kasie Gminnej Poż. Oszczędnościowej w Niewieszu łączną kwotę 13.000 zł. dla gmin:
a) gm. Niewiesz—3000 zł. b) gm. Kościelnica—5000 zł. i c) gm. Biernacice—5000 zł.
3) Kasie Gminnej Poż. oszczędnościowej w Grzybkach łączną kwotę 6000 zł. dla gmin;
a) gm. Grzybki 3000 zł. b) gm. Niemysłów 3000 zł.
4) Kasie Gminnej Pożyczkowo—Oszczęd­nościowej w Ostrowie—Wartskim łączną kwotę 13000 zł. dla gmin:
a) Ostrów—Wartski—5000 zł., b) gm. Pie­kary—5000 zł. i c) gm. Lubola—3000 zł.
5) Kasie Gminnej Pożyczkowo Oszczęd­nościowej w Pęcherzewie łączną kwotą 9000 zł. dla gmin:
a) gm. Pęcherzew—3000 zł., b; gm. Ma­lanów—3000 zł. c) gm. Piętno—3000 zł.
6) Kasie Gminnej Pożyczkowo—Oszczęd­nościowej w Goszczanowie łączną kwotę 9000 zł. dla gmin:
a) gm. Goszczanów—3000 zł., b) gm.Skarżyn—3000 zł. i c) gm. Tokary—3000 zł. i
7) Kasie Pożyczkowo—Oszczędnościowej w Wichertowie łączną kwotę 6000 zł. dla gmin:
a) gm. Wichertów—3000 zł. i b) gm. Ko­wale Pańskie—3000 zł.
Kasy gminne pośredniczące w udziale kredytu mogą pobrać na swoją korzyść 2 i pół procent za operacje kasowe. Gminy nie posiadające kas nie tylko strącą te procenty, lecz mieszkańcy ich zmuszeni są udawać się do sąsiednich gmin często dość odległych od swoich siedzib, aby otrzymać pieniądze.
Te i tym podobne powody przemawiają bardzo za tem, aby kasy gminne pożycz­kowo oszczędnościowe powstały we wszyst­kich gminach i to w jaknajktótszym czasie gdyż trudności kredytowe w dalszym ciągu istnieją a to z kolei ujemnie się odbija na rolnictwie.
T. Glądała.

Echo Tureckie 1927 nr 43

Z komunikatów i ogłoszeń urzędowych.
Regulacja rzeczki Teleszyny.
W dniu 16 go b.m. w Dobrej odbyła się przedwstępna konferencja w sprawie zawią­zania spółki wodnej, w celu regulacji rzecz­ki Teleszyny, na odcinku 10 km. od Głu­chowa do osady młyńskiej Jabłonka. W konferencji brali udział zastępca Starosty Dr. Pajdak, Referent W. Nowakowski, Technik wodny Boner—Prujewicz, wójci i sekretarze gmin Tokary, Ostrów—Wartski, Kowale— Pańskie, burmistrz m. Dobrej i przedstawi­ciele zainteresowanych majątków, wsi i kolonij.
W terminie miesięcznym odnośne groma­dy mają powziąć uchwały w sprawie po­stąpienia do spółki wodnej, wyliczając jed­nocześnie pełnomocników, poczerń zostanie zwołane zebranie organizacyjne.
Projekt techniczny uregulowania rz. Tele­szyny sporządził p. Boner—Brujewicz.

Echo Tureckie 1928 nr 10

Z Posiedzenia Wydziału Powiatowego.
Na posiedzeniu odbytem 28-11 r.b. zała­twiono następujące sprawy: (...)  Zatwierdzono budżety dodatkowe na rok 1927 | 28 r. m. Dobra na sumę 9130 zł. 96 gr., mUniejowa 5000 zł. i gminy Ostrów — Wartski 1906 zł. 10 gr. (...).
Tomasz Glądała.

Echo Tureckie 1928 nr 15

Zakończenie posiedzeń bud­żetowych w gminach wiej­skich.
W tygodniu przedświątecznym zakończyły rady gminne czterech pozostałych gmin ob­rady nad preliminarzami budżetowymi, a mianowicie: dn. 2| IV w gm. Grzybki, 3-go w gm. Ostrów— Wartski, 4-go Skarżyn i 5 w dziewiętnastej z rzędu gminie Tokary.
Budżety gminne zwyczajne tak samo jak i w poprzednich gminach przechodzą ponad dwadzieścia tysięcy złotych. Oprócz tego dochodzą budżety nadzwyczajne po kilka­naście tysięcy złotych w gminach: Grzybki i Tokary, a to w związku z wykończeniem budowy domów gminnych. Nowe domy gminne rozpoczęto budować jeszcze w 1926 roku. W roku bieżącym mają być wykończone i zamieszkane. Rady obydwuch gmin postanowiły na wykończenie budowy, które bezwzględnie ma nastąpić niezwłocznie zebrać po 1 zł. z morga, co da w każdej gminie ponad 9000 zł., a brakującą sumę w gminie Grzybki w kwocie 10.000 zł., a w gm. Tokary 6500 zł. wypożyczyć na je­den rok i pożyczki spłacić w roku przyszłym z takiej samej składki gruntowej.
W gminach Skarżyn z inicjatywy Dozoru Szkolnego i radnego p. Bukowieckiego i w gm. Grzybki na skutek wniosku jednego z radnych długo się zastanawiano nad budową gmachów szkolnych. Zupełny brak środków stanął na przeszkodzie do prędkiego zrealizowania ze wszech miar koniecznych i pilnych zamierzeń gmin tem więcej w gm. Grzybki, która na najbliższe dwa lata jest obciążona dużemi wydatkami z powodu budowy domu gminnego. Nadzwyczaj zgod­ny zespół rady jest w gminie Grzybki, to też wszelkie omawiane na posiedzeniach Rady sprawy są załatwiane szybko rzeczo­wo i korzystnie dla gminy tutejszej. Radni p.p. Karłowski, Mar czak z poprzed­niej rady i inni wyrobieni samorządowcy, dużo się przyczyniają do rozwoju i pogłę­bienia idei samorządowej.
Obecna Rada w gminie Tokary wykazuje znaczne zrozumienie dla potrzeb gminy i bodaj członkowie tej nowej rady, przynajmniej w swojej więk­szości, są więcej uspołecznieni niż niektó­rzy ich poprzednicy. W tej gminie, pozosta­jącej częstokroć w tyle za innemi. Możnaby również wiele dobrego zrobić, gdyby nie wstecznictwo, ujawniające się często na zeb­raniach gminnych, które w posłuchu za nic nieznaczącemi hasłami demagogicznemi, naj­częściej jednostek chcących wyrobić sobie popularność tanim kosztem, z istotną stratą dla gmin nie tylko moralną ale i materjalną paraliżują wiele rzeczy przez swe uchwały negatywne, zniechęcając przez to szlachet­niejszych inicjatorów tak nielicznych w tej gminie. T. G.

Echo Tureckie 1928 nr 26

Z posiedzeń Wydziału Powia­towego w Turku.
(...) Wydział dalej zatwierdził statut uchwalo­ny przez Zgromadzenie gminne Piętno dla mającej powstać kasy gm. poż. oszczędno­ściowej, oraz sprawozdanie roczne dawniej pozostałych 7-miu kas gminnych pożyczkowo oszczędnościowych za 1927, a mianowicie: Goszczanowskiej, gm. Grzybki, Niewiesz, Ostrów Wartski, Pęcherzew, Wichertów i Zelgoszcz. (...).
T. G.

Echo Tureckie 1928 nr 29

Nowy rewir sądowo— egzekucyjny.
Z dniem 1-go lipca r.b. został utworzony nowy rewir egzekucyjny z siedzibą w War­cie obejmujący gminy: Tokary, Ostrów— Wartski, Goszczanów, Grzybki, Lubolę i Niemysłów. Osoby zainteresowane, posiadające wyroki sądowe przeciwko dłużni­kom zamieszkałym w powyższych gminach powinny zgłaszać się do p. Dorabialskiego Komornika Sądowego w Warcie.


Echo Tureckie 1928 nr 31

Dodatnia działalność wójtów gmin nad uporządkowaniem dróg Gminnych.
Podczas inspekcji generalnych, przepro­wadzonych w czerwcu roku bieżącego przez powiatowego Inspektora Samorządu Gmin­nego, tu i ówdzie zauważono znaczny po­stęp w pracach nad uporządkowaniem za­niedbanych dróg gminnych. Pracę te podjęli energicznie niektórzy p. p. wójci, sekretarze gminni, oraz Komisje Drogowe.
W protokułach, inspekcyjnych w dziedzi­nie drogowej zaznaczono: O gminie Niemysłów.
Sprawdziwszy osobiście stan dróg gmin­nych, stwierdziłem intensywną prace wójta Wacława Włodarskiego w dziedzinie drogo­wej.
Droga Pęczniew - Kraczynki - Wólka - Nie­mysłów na przestrzeni 4 kilometry od Pę­czniewa do Kraczynek została doprowadzo­na do należytej kultury. Wyprostowano ją wykopano rowy, wyrównano i wyżwirowano, a także obsadzono z obydwuch stron drzewkami owocowemi w ilości 324 sztuk. Koszt doprowadzenia do tego poziomu dro­gi jest znaczny i nakład pracy duży.
W kierunku naprawy dróg widać duże zainteresowanie się wójta i sekretarza, oraz komisji drogowej.
Drogę wyżej opisaną należy wziąć za przy­kład dla licznych dróg będących jeszcze w stanie pierwotnym i zaniedbanym.
O gminie Lubola gdzie wójtem jest p. Ratajczyk, a sekretarzem p. Kaczyński:

Z działalności Wójta zasługuje na wyróż­nienie praca nad uporządkowaniem dróg gminnych i obsadzenie ich drzewkami owocowemi. Specjalnie podkreślić należy porzą­dek na drogach od Brodni do Luboli i od Brodni do Brzega, a także zapoczątkowanie traktu głównego od Pęczniewa do Luboli. Inne gminy, jak Ostrów - Wartski, Piekary, Grzybki i Goszczanów także posunęły się ostatniemi czasy znacznie naprzód w dziale drogowym, doprowadziły do stanu należy­tego wiele dróg gminnych tak bardzo do niedawna zaniedbanych, a dzisiaj nadają­cych się nawet do jazdy samochodowej. Gdy i w przyszłości Zarządy Gmin nie będą ustanawiać w tej dziedzinie obowiązków gminnych, to można mieć nadzieję, ze po kilku latach skończą się narzekania na złe drogi i pod tym względem nie będziemy wychwalać ustawicznie obcych, a siebie stale ganić jak dotychczas. Do ideału dobrych dróg gminnych dojdziemy ostatecznie wtenczas, gdy gminy otrzymują ustawową moc uchwalenia potrzebnych środków na utrzymanie i konserwowanie dróg mostów, bruków i t. d. T. G.

Echo Tureckie 1928 nr 35

Uchwała Rady Gminy Ostrów— Wartski, powzięła dnia 17. VIII r. b. w sprawie pomocy kredytowej, poszkodowanym od huraganu. Zważywszy że szalejący nad terenem gminy w dniu 4 lipca 1928 roku huragan zni­szczył na terenie gminy 68 stodół, 7 obór, 2 wiatraki i 4 domy mieszkalne, oraz usz­kodził dużo innych zabudowań przez co właściciele tych zabudowań ponieśli duże straty, które w przybliżeniu ocenia się na sumę 95.000 zł., a chcąc choć w części przyjść z pomocą w celu umożliwienia im wzniesienia nowych zabudowań, Rada Gminna postanowiła; upoważnić Zarząd Ostrów—Wartski gminnej Kasy Pożyczko­wo—Oszczędnościowej, do zaciągnięcia w Państwowym Banku Rolnym pożyczki w kwocie 25.000 zł., w celu rozdzielenia tych pieniędzy pomiędzy najbardziej potrzebu­jących poszkodowanych.
Prosić Starostwo w Turku o poparcie wniosku Kasy w Banku.


Echo Tureckie 1928 nr 42

Postanowienia Rad gmin­nych w sprawie wyjazdowych sesji sądowych.
Na skutek telefonogramu Wy­działu Powiatowego w Turku z dnia 13-go września 1928 r. w sprawie orzeczenia, czy gminy Grzybki i Ostrów Wartski i inne zgodzą się na poniesienie odpowiednich kosztów na oświetlenie, opał, wynajem mieszkań i przejazd 4-ch członków perso­nelu sądowego, w razie urządzenia wyjaz­dowych sesji sądowych w mieście Warcie, rady powyższych gmin powzięły uchwały negatywne, motywując to w następujący sposób. Rada Gminy Grzybki, mając na uwadzę starania gminy o przyłączenie w przyszłości gminy Grzybki do bliżej poło­żonego powiatu Sieradzkiego, odmawia przyznania jakichkolwiek środków na kosz­ty oświetlenia, opału, mieszkania, usługi i przejazdu personelu sądowego na sesje sądowe do Warty. Rada Gminy Ostrów— Wartski po przedyskutowaniu propozycji urządzenia sądowych sesji wyjazdowych kosztem gminy, nie godzi się na ponosze­nie kosztów związanych z urządzeniem wyjazdowych sesji sądowych w Warcie, gdyż ten nowy wydatek zbytnio by obciążył bud­żet gminy nie posiadający obecnie pokrycia, bez tej pozycji wydatków. Takie same uchwały odmowne powzięły Rady gmin—Niemysłów i Niewiesz. G.

Echo Tureckie 1928 nr 53

Ogłoszenia drobne
Zaginęła książeczka wojskowa roczn. 1893 na imię Stanisława Dąbrowskiego m. gm. Ostrów Wartski wydana przez P.K.U. Kalisz

Echo Tureckie 1928 nr 53

Rada gm. Ostrów-Wartski
zapreliminowała na posiedzeniu swoim w dniu 20 | XI r.b. dodatkowy preliminarz bud­żetowy na sumę 600 zł. 39 gr.
Z powodu ustąpienia 1 członka Zarządu kasy gm.— poż. oszczędn. p. Aleksandra Janaszkiewicza, wybrano na jego miejsce sekretarza gm. Józefa Bolesława Tuszyńskiego.
Zdecydo­wano kupić na rzecz gminy od członków b. kooperatywy spożywczej w Rzymsku „Gwiazda" dom dla szkoły powszechnej wraz z ziemią, należącą do tejże kooperatywy. Do przedwstępnych pertraktacyj upoważniono wójta Serafina i radnych Maciaszczyka i Stempniewskiego.
Rozpatrzono pismo Kółka Literacko—Dramatycznego w Jeziorsku, oraz Ogniska Oświatowego, w sprawie udzielenia zasiłku na wynajęcie lokalu na siedzibę Kółka, w którem będzie założona czytelnia i bibljoteka wiejska, przyznając 90 zł. zapomogi z sum dyspozycyjnych Rady.
Na temże posiedzeniu Rada uchwaliła lo­kalny statut emerytalny obejmujący pracowników umysłowych samorządu gminnego. T. G.

Echo Tureckie 1929 nr 1

Ogłoszenia drobne.
ZAGINĘŁA książeczka wojskowa, rocz. 1900 wy­dana na imię Józefa Szatkowskiego m. gm. Ostrów- Wartski.


Echo Tureckie 1929 nr 3

Kronika powiatowa
Z gminy Ostrów—Wartski.
Zgromadzenie gminy Ostrów—Wartski, w dniu 21-XII rb. uchwaliło lokalny sta­tut emerytalny, zabezpieczający pracowni­ków gminnych.
W sprawach szkolnych powzięto następu­jące uchwały:
Zgromadzenie gminne postanowiło; po­czynając od roku 1929, budować niezbędne budynki na szkoły powszechne w gminie w myśl sieci szkolnej, kosztem gminy, przy materjalnem poparciu Skarbu Państwa. Nowo wybudowane względnie powstające się budynki na szkoły, wznoszone dotychczas przez gromady włościan poszczególnych miejscowości w gminie, postanowiono wykupić od tychże gromad na koszt gminy.
Ponieważ do dnia dzisiejszego do szkoły powszechnej w Ostrówku nie został miano­wany nauczyciel, Zgromadzenie Gminne po­stanowiło; zwrócić się do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi, za pośrednictwem p. Inspektora Szkolnego w Turku zprośbą o mianowanie nauczyciela, gdyż nie można dopuszać do tego, ażeby duża liczba dzieci ze wsi Ostrówek, kol. Rzymsko D. A., kol. Rzymsko B. i kol. Rzymsko G, była poz­bawioną nauczania.
T. G.

Echo Tureckie 1929 nr 17

Statut.
O podatku od spadku i darowizn
uchwalony przez Radę Gminną, gmi­ny Ostrów-Wartski w dniu 4.11.1929 r. Na zasadzie art. 16 ustawy z dnia 11.8.23 r., (Dz. U. R. P. Nr. 94 poz. 747) wprowadza się na rzecz gm. Ostrów - Wartski podatek od spadków i darowizn.
§. 1.
Podatkowi podlegają wszystkie spadki i darowizny, które podlegają państwowemu podatkowi od spadków i darowizn, a których przedmioty znajdują się w obrębie gm. Grzybki.
§. 2.
Podatek wynosi 10 proc. państwowego podatku od spadku i darowizn.
Jeżeli przedmioty, podlegające państwo­wemu podatkowi od spadków i darowizn, znajdują się także w obrębie innego związ­ku komunalnego, podatek pobiera się w ta­kiej części jaka odpowiada stosunkowi czystej wartości przedmiotów, znajdujących się w obrębie gm. Ostrów - Wartski do całej podstawy wymiaru.
Długi, z wyjątkiem zabezpieczonych na nieruchomościach, uważa się, jako ciążące na wszystkich przedmiotach w stosunku do ich wartości.
§. 3.
Do uiszczenia podatku na rzecz gminy (miasta) obowiązany jest płatnik państwo­wego podatku od spadków i darowizn.
§. 4.
Wymiar i pobór podatku uskutecznia Urząd Gminny (Magistrat), na podstawie orzeczenia władzy skarbowej o wymiarze pań­stwowego podatku od spadków i darowizn.
§. 5.
Płatnicy podatku od podatków darowizn winni przedstawić urzędowi gminnemu (Ma­gistratowi) najdalej w ciągu dni 14 od dnia dokonania wymiaru państwowego podatku, wszystkie dane, dotyczące wymiaru tego podatku. Wymiar podatku uskutecznia urząd gminny (Magistrat) na podstawie powyższych danych, tudzież innych danych otrzymanych w sposób przewidziany w art. 44, ustawy z dnia 11.VIII.1923 r. (Dz. Ust. 94, poz. 747)
§. 6.
Wymierzony przez urząd gminny (Magi­strat) podatek od spadków i darowizn wi­nien płatnik uiścić do dni 14 po doręczeniu nakazu płatniczego. O ile zaś podatek po­bierany jest organa, uprawnione do poboru podatku państwowego (§4) winien być ui­szczony równocześnie z podatkiem państwo­wym.
§. 7.
Odwołania w sprawie wymiaru podatku wnosić należy w terminie i trybie przewi­dzianym w art. 48, ustawy z dnia 11.8. 23 r. (Dz. Ust. Nr. 94. poz. 747).
Nieuiszczony w terminie podatek ściąg­nięty będzie w drodze przymusowej z doli­czeniem kosztów egzekucyjnych i kar za zwłokę, według postanowień ustawy z dnia 31 lipca 1924 roku (Dz. Ust. Nr. 73 poz. 721) zmienionej częściowo rozp. Prez. R.P. z dn. 17.V.1927 r. (Dz. Ust. Nr. 45 poz.401).
§. 9.
Wykroczenie przeciwko przepisom o wy­miarze i poborze podatku podlegają karze do wysokości 345,9 zł., o ile wykroczenie nie jest karalne według art. 62-66, ustawy z dnia 11.8.23 r. (Dz. Ust. Nr. 94 poz. 747.)
§. 10.
Statut niniejszy wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Władzę Nadzorczą, z dniem ogłoszenia, wskazać sposób ogło­szenia, w danej miejscowości przyjęty.
Na tem zakończono i podpisano.
Z oryginałem zgodność stwierdza
wieś Jeziorsko, 27.II.1929 r.
Wójt gminy Ostrów-Wartski P. Serafin.
Niniejszy statut został zatwierdzony przez Wydział Powiatowy w Turku na posiedze­niu odbytem dnia 25-go marca 1929 r.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego.
Starosta (—) Borysławski.

Echo Tureckie 1929 nr 26

Ogłoszenie.
Powiatowa Kasa Chorych w Turku ni­niejszym podaje do wiadomości osóza­interesowanych, iż powiat Turecki zostaje podzielony na nastepujące 4 okręgi Kaso­we:
1) TUREK, 2) UNIEJÓW, 3) DOBRA, CIELCE obejmujące swą działalnością kategorje osób podlegające obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek choroby, w myśl art. 3 Ustawy z dnia 19-5-1920 r. (Dz. Ust, R. P. Nr, 44 poz. 272), uprawnione do świad­czeń Kasy, zależnie od miejsca zamieszka­nia, względnie zatrudnienie w oznaczonym dla danego Okręgu Ambulatorium Kasy. (...)
Okręg 4-ty AMBULATORJUM KA­SY CHORYCH w CIELCACH obejmuje swą działalnością:
osada fabryczna CIELCE, i gminy GOSZ­CZANÓW, GRZYBKI, LUBOLA, i OSTRÓW— WARTSKI.
Przyjęcia lekarskie- we wtorki od godz- 10 do 12 w poł., w czasie kampanji we wtorki i piątki od go­dziny 10 do 12-ej
FELCZER jest czynny codziennie od godz. 8 do 13 i od 16 do 18-ej, AKUSZERKI: Auerbach Anastazja w War­cie udziela pomocy położnicy na zasadzie przedłożonych dowodów w Ambulatorjum. BIURO ODDZIAŁU czynne codziennie od godz. 9-ej do 13-ej.
Uwagi: 1) Wzywać lekarzy do domu chorego, jak i zgłaszać się do prywatnego gabinetu lekarza wolno tylko w wypadkach nagłych i ciężkich zasłabnięć, pod rygorem zwrotu Kasie kosżtów lekarza i furmanki (§ 37 Regulaminu dla chorych). Niezależnie od zwrotu powyższych kosztów, Zarząd Ka­sy będzie nakładał kary pieniężne do wysokości (5-ciokrotnego zasiłku chorobowego w myśl art. 94 Ustawy z dn. 19-S- 20 i § 44 Regulaminu dla chorych.
2) Ubezpieczonym zamieszkałym lub zatrudnionym na terenie działalności poszczególnych Ambulatorjów Kasy w razie zgłoszenia się o pomoc lekarską bezpośrednio do Centrali Kasy Chorych w Turku lub do nie właściwego Ambulatorjum żadne świadczenia udzielane nie będą.

Echo Tureckie 1929 nr 35

Obwieszczenie

Komornik przy Sadzie Grodzkim w Sie­radzu, zamieszkały w Warcie, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. obwieszcza, że w dn. 17 września 1929 r. o godz. 10 rano w kol. i gm. Ostrów-Wartski będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Tomasza i Marjanny małż. Kurasów, składający się z konia i t.p. oszaco­wany do sprzedaży na sumę 850 zł. które­go opis i szacunek przejrzany być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji. Nr. spr. E. 332-29.

Echo Tureckie 1929 nr 53

Ogłoszenia drobne.
Zaginął weksel na 160 zł. wystawiony na nazwisko Władysława Krzyżanowskiego z gm. Ostrów— Wartski, który unieważnia się.

Echo Łódzkie 1930 czerwiec

Dwa obryzgane krwią kamienie narzędziem potwornej zbrodni.
Zmasakrowane zwłoki na polu.
Łódź. 6. 6. W dniu wczorajszym komenda policji powiatowej w Turku zaalarmowana została wiadomością o znalezieniu na polach wsi Ostrów-Warski, w powiecie tureckim, zmasakrowanych zwłok mężczyzny. Wydelegowano na miejsce zbrodni najzdolniejszych wywiadowców. Trup mężczyzny leżał w bruździe na polu koniczyny. Zmasakrowana doszczętnie głowa przedstawiała jedną krwawą masę, na piersiach zabitego widniało kilka głębokich ran pochodzących od pchnięć nożem, zaś podrapane i pokryte
krwią ręce świadczyły iż ofiara stoczyła z mordercą walkę. W ustaleniu tożsamości trupa utrudniał brak jakichkolwiek dowodów osobistych, mimo to jednak nazwisko zamordowanego w bestialski sposób mężczyzny ujawniono. Okazał się nim mianowicie 50-letni.
Wawrzyniec Piątek, mieszkaniec wymienionej wsi Ostrów-Warski. Obok trupa znaleziono dwa duże oblepione krwią i mózgiem kamienie, którymi zbrodniarz masakrował Piątkowi głowę.
Po dokonaniu bestjalskiej zbrodni, morderca zacierając po sobie wszelkie ślady zbiegł. Reszty dokonała rosa, tak iż nawet pies policyjny puszczony z miejsca przestępstwa nie mógł znaleźć właściwego tropu.
W toku przeprowadzonych dochodzeń policja dowiedziała się, iż przypuszczalnie mordercą mógł być zięć Piątka niejaki Tomasz Dawidowicz, zamieszkały w wymienionej wsi. Kłócił się on mianowicie z teściem o wiano swej żony i groził stale Piątkowi śmiercią.
Policja udała się do mieszkania Dawidowicza, gdzie go jednak nie zastano. Dopiero po paru godzinach znaleziono go śpiącego w stogu siana pod lasem.
Dawidowicz był tylko w bieliźnie. Zapytany o ubranie, oświadczył, iż kąpiąc się wieczorem dnia poprzedniego w rzeczce, oddalił się nieco za stadem dzikich kaczek, a kiedy powrócił ubrania już nie było.
Na twarzy nadto stwierdzono u niego ślady licznych podrapań.
Wszystko to utwierdza policję w przekonaniu, iż właśnie Dawidowicz był mordercą swego teścia.
Osadzono go w więzieniu. Dawidowicz odmawia wszelkich zeznań, nie przyznając się do zbrodni.

Echo Tureckie 1932 nr 16

Z Sądu.
Skutki litości kobiecej.
Wiosną 1931 r. Józef Warachowski wraz z żoną i trojgiem dzieci przybył do gminy Ostrów — Wartski nie posiadając żadnych środków do życia ani nawet mieszkania. Jak krążyły wersje został on wysiedlony z gminy Piekary, ponieważ roztrwonił 30 sto morgowe gospodarstwo rolne i nie mając z czego żyć przez dłuższy czas był cięża­rem tamtejszej ludności. Warachowski zna­lazłszy się na miejscu nowego pobytu przedewszystkiem zajął się wyszukaniem bez­płatnego mieszkania, które jest bardzo trudne w obecnych warunków. I byłby może zmuszony nocować w rowach przydroż­nych, gdyby nie pewna starsza kobieta, wdowa, niejaka Trzaskała, która mając kilka morgów gruntu zaofiarowała w domu swo­im na pewien czas wolną izbę Warachowskim. Na to tylko czekał przygodny loka­tor, gdyż po gruntownem zainstalowaniu się nie myślał wcale się wyprowadzić, a żył z dobrowolnych datków gospodarzy miejsco­wych i Trzaskałowej. Ta ostatnia, widząc ludzi bez pracy, którym darmo oddała lo­kal i których dożywia, wyręczała się nimi nieraz w gospodarstwie, traktując to jako dobrowolną i małowartościową pomoc. Tak przeszły wiosna, lato i jesień, wreszcie, gdy nadchodziła zima Warachowscy na katego­ryczne żądanie Trzaskałowej wynieśli się do innej wioski, aby tam uszczęśliwić swym towarzystwem innych. Pozornie więc zda­wałaby się, że Trzaskałowa zakończyła swoje kłopoty z niepożądanymi przybyszami, tymczasem rzecz się miała inaczej. Wara­chowski zażądał od niej zapłacenia 480 zł. za pomoc w paseniu krowy, kopaniu kar­tofli i zwóżkę żyta. Gospodyni, która stała się ofiarą swego litościwego serca, obliczyła dorywczą pracę Warachowskich na 10 zł., ponieważ mało jej pomogli, a ona mając wszystkiego 3 morgi ornego gruntu sama mogła z łatwością robocie podołać. Wara­chowski, nie pomnąc na to, że otrzymywał przez szereg miesięcy bezpłatne mieszkanie dla swej rodziny, a nieraz i żywność, wszczął przeciwko Trzaskałowej sprawę są­dową o 480 zł. Oczywiście opłat sądowych
nie potrzebował zapłacić, gdyż złożył świa­dectwo ubóstwa wydane przez Urząd gmin­ny. Sprawa była rozpoznawana przez Sąd Grodzki w Turku w dniu 15 kwietnia r. b., gdzie zeznaniem szeregiem świadków usta­lone zostało, iż Trzaskałowa przyjęła bezin­teresownie, kierowana litością, bezrobotnych Warachowskich, że ci przebyli u niej aż do zimy i że kilkakrotnie pomagali oni owej gospodyni z własnej woli w pracy domowej. Trzaskałowa przejęta procesem sądowym, aby ostatecznie zakończyć spór z niewdzię­cznymi ludźmi, zaproponowała chęć wpła­cenia 25 zł. w miejsce 480 zł., co i przez Sąd Grodzki zostało od niej na rzecz Wa­rachowskich zasądzone.
Trzaskałowa więc zapłaci, tylko tyle, ile sama dobrowolnie zabowiązała się uregulo­wać, ale w przyszłości czy przyjmie pod swój dach biednych ludzi na nocleg, prze­widzieć nie trudno, ponieważ za okazane współczucie odpłacono jej krzywdzącą nie­wdzięcznością. Stało się więc zadość staro­polskiemu przysłowiu które mówi „za two­je myto jeszcze cię obito".

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.

X. Obszar gminy wiejskiej Ostrów-Wartski dzieli się na gromady:
19. Ostrów-Wartski, obejmującą: wieś Ostrów-Wartski i kol. Ostrów-Wartski.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1933 nr 44

Podpalenie stodoły ze zbożem.
W dniu 17 października 1933 r. w kolonji i gminie Ostrów Wartski pow. turec­kiego, pomiędzy małżonkami Janem Ostolskim i jego żoną doszło do kłótni, a na­stępnie do bójki na tle majątkowem. Zde­nerwowany tem Jan Ostolski podpalił swą stodołę, która spłonęła doszczętnie wraz z przybudowaną szopą, a zbiegł z domu, lecz wkrótce został ujęty przez policję. Przy­trzymany Ostolski do podpalenia stodoły przyznał się i powiedział, że uczynił to z zemsty w stosunku do swej żony.
Winny zostanie pociągnięty za swój czyn do odpowiedzialności karnej.

Echo Tureckie 1934 nr 30

WYKAZ IMIENNY
Członków Zarządów Komitetów: powiatowego, wiejskich i gminnych Niesienia Pomocy Ofiarom Powodzi utworzonych w pow. tureckim.
(...) Komitet Gminny w Ostrowie Wartskim.
Przewodniczący—A. Łubieński wł. maj. Zakrzew. V. Przewodniczący —P. Ruszczyński, wójt gminy. Sekretarz—E. Adamus. pom. sekr. Zarz. gm. Skarbnik — J. Tuszyński, sekr. Zarz. gm. Członkowie—J. Puławski, T. Bartoszek, A. Zielonka, S. Kubiak, J. Nita, W. Kaczmarek, M. Człapa, J. Tomczyk, I. Mikołajczyk, P. Serafin, T. Bodlak. S. Zabicki. Akcje zbiórkowa przeprowadzą sołtysi.(...).


Echo Tureckie 1934 nr 30

Znamienna uchwała gm. Ostrów-Wartski.
Zarząd i Rada Gminna gminy Ostrów— Wartski do głębi przejęta bólem z powodu ciosu jaki spotkał Państwo Polskie i cały Naród przez zdradzieckie morderstwo zasłużonego obywatela kraju generała brygady, Ministra Bronisława Pierackiego—składa na ręce Pana Starosty Powiatowego, ja­ko najbliższego bezpośredniego przedstawi­ciela Rządu —wyrazy swego najwyższego oburzenia i potępienia dla zbrodniczych metod postępowania różnych wywrotowych czynników i zarazem składa hołd i uznanie dla prawego syna Ojczyzny ś. p. Bronisła­wa Pierackiego zgodnie z nakazami Prezy­denta Państwa i I-go Marszałka Józefa Pił­sudskiego. ;
Przewodniczący Wójt gm. Ostrów Wartski
(—) Ruszczyński
Podwójci: (—) P. Stefaniak
Ławnicy: (—) Bartoszek, P. Serafin

Sekretarz gminy: (—) J. Tuszyński.


Echo Tureckie 1934 nr 50

Zjazd B. B. W. R. w Jeziorsku.
Dnia 25 listopada 1934 r. odbył się Zjazd członków BBWR. w Jeziorsku gm. Ostrów- Wartski. Na Zjazd przybyli członkowie BBWR. z gminy Lubola, Goszczanów, Grzybki i Ostrów Wartski w liczbie ponad 400 osób.
Na przewodniczącego powołano Serafina Piotra, sekretarzował Adamus Edward.
Senator Rutkowski Stefan omówił oszczegółowo zasady sprawozdawcze sejmowe, na­stępnie viceprezes Rady Powiatowej BBWR. Jan Zarębski obszernie objaśnił o polityce zagranicznej obecnego Rządu oraz o de­kretach i ustawach oddłużeniowych.
Liczne przybycie członków świadczyło o zainteresowaniu się sprawami omawianemi gości, w skupieniu wysłuchali obu przemó­wień, przerywanych hucznemi oklaskami, prosząc o częstsze urządzanie podobnych zebrań.
Zebranie zakończono okrzykiem na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Prezydenta Mościckiego i Marszałka Piłsudskiego.

Echo Tureckie 1935 nr 19

Obywatelski czyn,
Na posiedzeniu komitetu gminego BBWR. na gminę Ostrów-Wartski odbytem w dniu 28 kwietnia 35r., członkowie tegoż posta­nowili subskrybować Pożyczkę Inwestycyjną jak następuje:
Prezes komitetu Serafin Piotr kwotę 100 zł., I-vice prezes Tuszyński Józef kwotę 200 zł., II-vice prezes Bodlak Tomasz kwotę 100 zł., skarbnik Puławski Józef kwotę 100 zł., sekretarz Stefaniak Piotr kwotę 100 zł. oraz członek Buszczyński Piotr kwotę 100 zł., oraz postanowiono rozwinąć szeroką agitację w pośród mieszkańców gminy zale­cając subskrypcję.
Tuszyński Józef I-vice prezes komitetu gminnego B.B.W.R.


Echo Tureckie 1935 nr 23

Uroczystości żałobne w Jeziorsku.
Na żałobną wieść o śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Za­rząd i Rada Gminy Ostrów-Wartski na uroczystem, żałobnem posiedzeniu, odbytem w dniu 14 maja rb. jednogłośnie uchwalili zorganizować w Jeziorsku, w dniu 16 maja rb. gminną manifestację żałobną w celu złoże­nia hołdu zmarłemu Wodzowi Narodu. Do Komitetu Obywatelskiego, któremu powierzono zorganizowanie manifestacji, weszli obok Zarządu i Rady Gminnej przedstawi­ciele wszystkich organizacyj, istniejących na terenie gminy. Komitet Obywatelski dokła­da wszelkich starań i organizuje uroczystości żałobne na szeroką skalę.
Rankiem dnia 16 maja rb. w Jeziorsku panował ruch niezwykły. Ze wszystkich stron gminy ściągały furmankami i pieszo: dzia­twa szkolna, Strzelcy, Straż Ogniowa, Koła Młodzieży Wiejskiej, Koła Gospodyń Wiej­skich, radni, sołtysi i ludność. Na boisku szkolnem zbiórka wszystkich organizacyj. O godzinie 9.50 wszyscy ruszają na żałobną Mszę Św., przez wieś, udekorowaną flaga­mi państwowemi, opuszczonymi do połowy masztu i portretami zmarłego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, osłoniętemi ki­rem, idą: orkiestra strzelecka,Komitet Oby­watelski, sołtysi, dziatwa szkolna, Strzelcy, Straże Ogniowe, Koła Młodzieży Wiejskiej, Koła Gospodyń Wiejskich i ludność. Prze­chodząc obok portretu Wielkiego Zmarłego, umieszczonego na odpowiedniem podwyż­szeniu, otoczonego zielenią i orłemi strzelec­kimi, zasłoniętemi kirem, przy którym Strzel­cy pełnili wartę honorową — widać było pochylające się sztandary i odkryte głowy; wszyscy dawali dowód głębokiej czci dla Tego, Któremu dziś składają hołd.
O godzinie 10 rozpoczęła się uroczysta, żałobna Msza Św. odprawiona przez miejs­cowego Proboszcza Ks. Prałata Kotarskiego. Na środku kościoła katafalk obity purpuro­wemi dywanami, na którym spoczęła trumna, okryta sztandarem z Białym Orłem. Przy trumnie strzelcy pełnili wartę. W czasie Mszy Św. marsze i pieśni żałobne grała orkiestra strzelecka, a p. Miuster ze Strachocic odśpiewał pieśń żałobną "Na Skrzyd­łach Pieśni".
Nastrój bardzo poważny, na wszystkich twarzach wyryty smutek, a w czasie pod­niosłego kazania, wygłoszonego przez ks. Prałata Kotarskiego, we wszystkich oczach łzy.—
Żałobna Msza Św. skończyła się odśpiewaniem pieśni „Boże coś Polskę" oraz mod­łami za spokój duszy Ś.P. Marszałka Józe­fa Piłsudskiego. Po skończonej mszy Św. wszyscy ruszyli na plac kościelny przed udekorowany portret Marszałka Piłsudskiego. Organizacje ustawiły się w czworobok. Na podjum wszedł p. Andrzej Łubiński, prezes Komitetu Obywatelskiego i odczytał Orędzie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, po czem wezwał zebranych do zachowania dwuminutowego milczenia. W dalszym ciągu p. Łubiński odczytał rezolucję, powziętą przez Zarząd i Radę Gminą gminy Ostrów-Wartski, treści następującej:
"Zarząd i Rada Gminna gminy Ostrów- Wartski, zebrani na uroczystem żałobnem posiedzeniu w dniu 14 maja 1935 roku z powodu wielkiego ciosu, jaki spotkał Na­ród Polski przez śmierć Twórcy i Budow­niczego Niepodległego Państwa Polskiego Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, łącząc się w głębokim żalu i żałobie z całym Narodem Polskim, przesyłają na ręce Pana Starosty wyrazy szczerego smutku i zapewnienie, że dołożą wszelkich starań, aby pracować dalej w myśl wskazań zmarłego Wodza".
Wszyscy solidaryzowali się z powziętą rezolucją, a twarze obecnych wyrażały nie­złomne postanowienie dotrzymania przyrze­czenia. Z głębokim smutkiem wysłuchali ze­brani marsza żałobnego, odegranego przez orkiestrę strzelecką. Potem przemówił do zebranych p. Minster, w słowach pełnych zapału przedstawił zasługi Zmarłego dla Pol­ski. Jego żywot pełen pracy i niespożytą energję, którą przerwała śmierć nieubłagana. Po zakończeniu przemówienia orkiestra odegrała "Brygadę" - Skolei sekretarz gminy p. Józef Tuszyński wezwał zebranych do wzięcia udziału w uroczystościach żałobnych w Turku w dniu 18 maja 1935 roku, oraz do składania ofiar na budowę kopca ku czci zmarłego Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W dalszym ciągu pochód skierował się na cmentarz w Jeziorsku. Tu pobrano z grobu Powstańców 1863 r. ziemię na kopiec Marszałka Piłsudskiego, którą specjalna de­legacja zawiozła do Turku, a stamtąd do Krakowa. Przy grobie Powstańców kierow­nik miejscowej Szkoły powszechnej p. Mi­kołaj Bułaszenko wyjaśnił cel tego żałobnego pochodu na cmentarz. Przy dźwiękach marsza żałobnego przedstawiciele wszystkich organizacyj, dzieci szkolne, nauczycielstwo, przedstawiciele ludności, Zarządu i Rady Gminnej, funkcjonarjusze Policji Państwo­wej, oraz kawaler Krzyża "VIRTUTI MILITARI' p. Soduła — złożyli ziemię do spec­jalnie przygotowanej urny, którą w żałob­nym pochodzie wynieśli z cmentarza.
Uroczystości żałobne skończono — wra­żenie jednak po nich pozostanie nazawsze w pamięci tych, którzy brali w nich udział.
UCZESTNIK.

Łowiec Polski 1936 nr 12

(—zet—). Gajowy lasów Ostrów-Wartski, pow. Turek, Edward Neske, napotkał Władysława Szulca, znanego kłusownika, który zmierzył się doń ze strzelby, przeciwstawiając się w ten sposób podejściu doń w zamiarze zatrzymania i odebrania broni, nieuzbrojonego gajowego.
Neske pod terorem wycofał się, puszczając kłusownika, złożył jednak o powyższym fakcie meldunek na posterunku policji Sąd okręgowy skazał Szulca na dwa miesiące aresztu.

Echo Tureckie 1936 nr 24

Przykład godny naśladownictwa.
Dnia 28 maja 1936 roku, pracownicy Zarządu Gminy Ostrów Wartski, funkcjonar­iusze posterunku Policji w Jeziorsku, miej­scowe nauczycielstwo oraz proboszcz Rz. Kat. parafji Jeziorsko, ksiądz prałat Kotar­ski, doceniając powagę chwili postanowili opodatkować się jednorazowo na rzecz Fun­duszu Obrony Państwa, według możności.
Postanowiono pozatem wezwać do współ­zawodnictwa sąsiednie gminy Goszczanów i Grzybki, jak również wystąpić z apelem do miejscowej ludności.
Poniżej podajemy listę złożonych ofiar na rzecz Funduszu Obrony Państwa:
Tuszyński Józef 20 zł., Ks. Kotarski P. 10 zł., Kurzajski Franciszek 25 zł., Witkow­ski Wiktor 10, Majewski Narcyz 5, Ruszczyński Piotr 10, Soduła Kazimierz 10, Kosmalski Władysław 10, Kleta Franciszek 5, Bartoszewicki Stanisław 10, Dehnel Artur 10, Adamus Edward 5, Skiwski Franciszek 10, Łubieński Andrzej 30, Wsrecki Stefan 10, Jaśkiewicz Czesław 5, Tuszyński Edward 3, Wojciechowska Urszula 3, Graczykowska Józefa 5, Warecki Jan 3, Mitlejner Jó­zef 3, Razem 202.

Echo Tureckie 1936 nr 34

Wzniosła uchwała.
Rada Gminy Ostrów-Wartski na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia r. b. uchwaliła na wniosek sekretarza gminnego p. Józefa Tu­szyńskiego przekazanie na Fundusz Obro­ny Narodowej posiadanych przez gminę 2 obligacyj 3% Premjowej Pożyczki Inwest.
Uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.

Echo Tureckie 1937 nr 52

W dniu 19.XII. r. b. Posterunek P. P. w Jeziorsku przyjął zameldowanie o kradzieży ze specialnego schowka 3.300 zł. na szkodę Dawidowskiego Stanisława, miesz­kańca wsi Ostrów Wartski, gm. Jeziorsko. Przeprowadzonym dochodzeniem ustalono, że kradzieży tej dokonał syn poszkodowa­nego—Dawidowski Stanisław, zam. we wsi Socha, gm. Jeziorsko. Podejrzany do kra­dzieży nie przyznawał się. W czasie przeprowadzonej rewizji u podejrzanego znale­ziono w dachu stodoły, 2.800 zł. które zwrócono pokrzywdzonemu.


Echo Tureckie 1946 nr 17

Józef Ziółkowski ur. 2.10.1901 r. zam. Ostrów Wartski, za­gubił dowód osobisty, dowód osobisty żony na imię Stanisława Ziółkowska.
Powyższe dokumenty unieważnia się.

Echo Tureckie 1947 nr 12

Zagubione dokumenty:
Franciszek Raźniewski ur. 12.VIII.1920 r., zam. we wsi Ostrów Warcki, gm. Jeziorsko, zagubił kartę rejestracyjną wyda­ną przez RKU Konin.
Powyższe dokumenty unieważnia się.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza