-->

sobota, 11 maja 2013

Ostrów

Zajączkowski:
Ostrów-pow. sieradzki 1) 1391 T. Sir. I f. 24: Ostrow - Petrassius de O. Panczslaus de Starczow (Starce, v.). 2) XVI w. Ł. I, 420-421: Osstrow - villa, par. Brzeźno, dek. warcki, arch. uniejowski. 3) 1511-1518 P. 179: Ostrow - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1553-1576 P. 218: Ostrow - jw. 4) XIX w. SG VII, 699: Ostrów- wś i os. mł., par. i gm. Brzeźno, pow. jw. Uwagi: identyfikacja wg Koz. (I, 319) uzasadniona tym, że O. i Starce występujące, obok siebie leżą w obrębie jednej par. 

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ostrów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzeznio, własność prywatna. Ilość domów 29, ludność 245, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Ostrów,   wś i os. młyn., pow. sieradzki, gm. i par. Brzeźno, odl. od Sieradza 15 w. Wś ma 30 dm., a wraz z major. Rydzew 400 mk., os. młyn. 5 dm., 33 mk. Według Lib. Ben. Łask. (I, 421) wś płaciła plebanowi w Brzeźnie tylko po groszu z łanu na kolędę, zaś dziesięcinę w części dawała pleban. w Unikowie, częścią prebendzie i kanonii gniezn., którą miał wtedy Stanisław Oleśnicki. Według regestr. pobor. z 1578 r. wś O., w par. Brzesno, miała 6 łanów i 5 zagrod. (Pawiński, Wielkop. II, 218. Dobra O. składały się w 1886 r. z fol. O., nomenkl.; Sudajew, Sterno, Stewacyo i Antoniówka, wsi: Ostrów, Rydzew i Gozdy; rozl. dominialna mr. 1768: gr. or. i ogr. mr. 725, łąk mr. 151, pastw. mr. 25, lasu mr. 603, w osadach wieczysto-czynszowych mr. 237, nieuż. mr. 27; bud mur. 5, z drzewa 8; las nieurządzony. Wś O. os. 54, z gr. mr. 269; wś Rydzew os. 13, z gr. mr. 142; wś Gozdy os. 24, z gr. mr. 191; kol. wiecz. -czynsz. Stewacyo ma 69 mr.

Spis 1925:
Ostrów, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 81, folw. 5. Ludność ogółem: wś 471, folw. 76. Mężczyzn wś 222, folw. 40, kobiet wś 249, folw. 36. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 460, folw. 76, mojżeszowego wś 11. Podało narodowość: polską wś 471, folw. 76. 

Wikipedia:
Ostrów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brzeźnio. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
OSTRÓW par. Brzeźnio, p. sieradzki z przyległymi pustkami: Gozd, Rydzów, Stern, od Jana Stawiskiego za 311 tys. zł. kupione przez Joannę z Mączyńskich Wężykową, 2v.Modzelewską. Wraz z posagiem jej córki Ksawery Wężykówny trafiły do rodziny Domaniewskich. W 1886 r. składały się z f-ku Ostrów, wsi; Rydzew, Gozdy razem 1768 mg, w tym lasu 603 mg. W 1912 r. wieś i folwark, oraz kolonia po byłym folwarku mają 1213 mg, własność K. Domaniewskiego i spółki bankowej.. (Pstrokoński1828 k.164-92, SGKP t.7, s.699, Sulk.1876 I k.360-70, PGkal.)

Jakub Jurek (Dobra Ziemskie):
Dobra ziemskie Ostrów, do których należą: Pustkowia Godz, Rydzów i Sterna z przyległościami i przynależytościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim położone.
potem:
Dobra ziemskie Ostrów składające się z wsi i folwarku Ostrów, z folwarku Sudajew z wsią zarobną Rydzów, z folwarku Rybnika v. Dąbrowa, z wsią zarobną Gozdy, z osady Sterna i karczmy Antoniówka w okręgu i powiecie sieradzkim, guberni warszawskiej położone
8 II 1812 – Jan Feliks Stawiski, dotychczasowy dziedzic, sprzedaje dobra Ostrów Joannie z Mączyńskich Wężykowej za 317000 (lub 370000) złp; kontrakt zawarty przed pisarzem aktowym Departamentu Kaliskiego, Andrzejem Bogusławskim
~1820 – powstaje księga wieczysta dóbr wg prawa Królestwa Polskiego[i]
22 III 1832 – dobra nabywają Wincenty i Józefa z Kuligowskich Domaniewscy za 292352 złp i 21 gr.
1851 – po śmierci Wincentego Domaniewskiego połowę dóbr dziedziczą dzieci: Antoni Grzegorz Józef, Apolinary Ludwik i Maria Zofia Marszewska Domaniewscy
~1860 – Józefa Domaniewska, żona Wincentego, zrzeka się swej części dóbr na rzecz dzieci; Zofia Marszewska odstępuje swoją schedę z dóbr braciom w zamian za folwark Rybnik (v. Dąbrowa) i wieś Gozdy.
~1861 – od dóbr odłączony zostaje folwark Rybnik v. Dąbrowa oraz wieś zarobna Gozdy, powstaje dla nich nowa księga wieczysta.
22 X 1862 – Antoni G. J. Domaniewski sprzedaje swoją połowę dóbr bratu Apolinaremu za 35941 rbs i 59 kop.
13 XII 1866 – na uposażenie włościan wsi Ostrów i Rydzew odjęto z dóbr 410 mórg i 23 pręty ziemi
~1867 – wiatrak wraz z domem i zabudowaniami i ziemią rozległości 15 mórg zostaje sprzedany Stanisławowi Pertkiewiczowi
1867 – lustracja dóbr przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Kaliszu; wartość oszacowano na 66000 rbs.
1874 – do dóbr należą grunty wieczysto-czynszowe o rozległości 147 mórg i 144 pręty oraz kolonia wieczysto-czynszowa Stewacio o pow. 69 mórg i 150 prętów
~1877 – doba po Apolinarym Domaniewskim dziedziczą synowie: Wacław, Stefan, Stanisław i Konrad i Leon Domaniewscy.
1881 – powstaje plan dóbr autorstwa geometry Ziółkowskiego
4 III 1881 – na licytacji w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim dobra nabywa Paulina z Reszotarskich Domaniewska za 38401 rbs
1885 – powstaje rejestr pomiarowy geometry Kazimierza Podziemskiego; po zniesieniu folwarku Sudajew w skład dóbr wchodzi działka ziemska (?) Sudajew; dobra Ostrów nie licząc ziem wieczysto-czynszowych Sterno, Stewacia i osady młyńskiej liczą 237 mórg i 98 prętów
1898 – od dóbr odłączona zostaje kolonia o powierzchni 554 mórg i 162 prętów; założona zostaje dla niej odrębna księga hipoteczna.
[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Ostrów, T. 1, sygn. 489.


 1992 r. 

Wieś Ilustrowana 1911 maj

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1608

 Luty
...ochrzczona, urodzona dnia 16, córka Jana Madaleńskiego [i] Małgorzaty, małżeństwa dzierżawców [u?] Andrzeja Ruszkowskiego w Barczewie, której zostało nadane imię Dorota.
Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Jan Ostrowski z Ostrowa i Pani Jadwiga Żarnicka z Siku?

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1609

 Wrzesień
Dnia 13 została przeze mnie Bartłomieja Wiktawa ochrzczona, urodzona 8 tegoż, córka Pana Joachima Ostrowskiego i Zofii, małżonków z Ostrowa, której zostało nadane imię Anna. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Stefan Jarochowski i Pani Helena Ostrowska z Ostrowa.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1610

 Październik
Dnia 20. Ja, Bartłomiej Wiktawa pleban Brzeźnia ochrzciłem Alberta, syna Joachima Ostrowskiego i Zofii, małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Klemens Kicka z Ostrowa i Pani Katarzyna Wardęcka na dzierżawie w Ostrowie.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1614

 Luty
Dnia 26. Ja, Bartłomiej pleban w Brzeźniu, ochrzciłem Sebastiana, syna Adama Ostrowskiego i Anny, małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Maciej Balicki i Helena Ostrowska.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1615

 Kwiecień
Dnia 15. Ja, Bartłomiej pleban, jak wyżej, ochrzciłem Małgorzatę, córkę Pana Zygmunta Zapolskiego i Jadwigi, małżonków z Brzeźnia. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Jan Ostrowski z Ostrowa i Anna Lasocka z Brzeźnia.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1615

Maj
Dnia 6. Ja, Bartłomiej pleban, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Joachima Ostrowskiego i Zofii, małżonków Ostrowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Szymon Kicha z Ostrowa i Pani Zofia Ostrowska żona Pana Piotra Porowskiego[?] z Betkowa.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1615

Wrzesień
Dnia 13. Ja, Bartłomiej, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jadwiga, córkę Mikołaja Ostrowskiego i Zofii, małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Jan Madaleński i Elżbieta Madaleńska z Łyskorni rodzona siostra.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1617

 Czerwiec
Dnia 17. Ja, Bartłomiej Wiktawa pleban w Brzeźni, ochrzciłem imieniem Jan, syna Pana Mikołaja Ostrowskiego i Zofii, małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Piotr Porowski z Betkowa i panna Elżbieta Madaleńska.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1617

 Lipiec
Dnia 30. Ja, Bartłomiej Wiktawa pleban w Brzeźni, ochrzciłem Piotra, syna Pana Piotra Grodzieckiego i Zofii, małżonków, dzierżawców z Dębowej Łęki?. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Mikołaj Ostrowski z Ostrowa i Panna Elżbieta Madaleńska z Łyskorni.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1617

 Wrzesień
Dnia pierwszego. Ja, Marcin wikary w Brzeźni, ochrzciłem Jana, syna ? i Małgorzaty, małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Zygmunt Zapolski z Ostrowa i Pani Zofia Ostrowska Madaleńska z Ostrowa.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1618

 Kwiecień
Dnia 28. Ja, Marcin wikary brzeźnieński ochrzciłem Katarzynę, córkę Pana Antoniego Ostrowskiego i Anny, małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Krzysztof Stawowski dzierżawca w Brzeźni i Pani Małgorzata Wyliczowska? z Ostrowa obecnie na dzierżawie.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1620

Październik
Dnia 3. Ja, Marcin wikary, jak wyżej, ochrzciłem Jadwigę, córkę Adama Ostrowskiego i Anny, małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Krzysztof Racziński i Katarzyna córka Krzysztofa Stolickiego.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1625

 Czerwiec
Dnia 11. Ja, Albert pleban w Brzeźniu, ochrzciłem Jana, syna Adama Ostrowskiego z Ostrowa i Anny, małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Rosokowski i Urszula Białkowska.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1627

Roku, jak wyżej, dnia zaś 4 marca. Ja, Albert Piaskonius proboszcz w Brzeźniu, ochrzciłem Kazimierza, syna Szlachetnego Alberta Madaleńskiego i Izabeli, małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Pan Zygmunt Zapolski i Pani Zofia Ostrowska z Ostrowa.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1653

Roku, jak wyżej, dnia zaś 23 kwietnia. Ja, Albert Piaskowius proboszcz Brzeźnia, ochrzciłem Wojciecha, syna Urodzonego Pan Jana Ostrowskiego z Ostrowa i Urodzonej Zofii Tarnowskiej, małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kacper Łepicki i Urodzona Pani Dorota Kowalska.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1672

18 grudnia ochrzciłem Ewę, córkę Stanisława Kamasika i Łucji, prawowitych małżonków z Ostrowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Albert Ostrowski i Urodzona Pani Helena Czepowska.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1697

14 lipca. Ja, Tomasz Józef Wulgęski proboszcz brzeźnieński, ochrzciłem dwoma imionami Bonawentura Jakub, syna Urodzonego Pana Alberta i Anny Ordęgów, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Karol Pągowski i panna Barbara Konopnicka z Ostrowa.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1720

Ostrów.
15 maj. Ten sam, jak wyżej Wielebny Franciszek, ochrzcił imieniem Antoni, syna Urodzonego Jana Chrzanowskiego i Zofii jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Stefan Wężyk z Nowej Wsi i Wielmożna Urodzona Katarzyna Zapolska chorążyna sieradzka z Brzeźnia.

Gazeta Warszawska 1825 nr 182

Po śmierci Xawery Jadwigi z Wężyków, Wincentego Domaniewskiego małżonki, i syna iey nieletniego Marcina Franciszka Stanisława, trzech imion Domaniewskiego, w dniach 1 Maia 1824 i 1. Marca 1825 r. nastąpioney, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc, zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia własności summy 60,000 zł: Pol: na Dobrach Ostrowie w Powiecie Sieradzkim w Dziale IV. pod Nrem 12 zahypotekowaney, termin roczny, a w szczególe na dzień 17 Listopada 1826 roku w Kancel: Ziem: Woiew: Kaliskiego iest przeznaczony. — Kalisz dnia 5 Listopada 1825 roku.
Rejent Kancel: Ziem: Woiew: Kaliskiego.
F.Bajer.


Gazeta Warszawska 1826 nr 145

Sąd Policyi Prostey Powiatu Sieradzkiego — Wzywa wszelkie Władze kraiowe nad bezpieczeństwem publicznem czuwaiące, ażeby Hipolita Wojciechowskiego, o kradzież obwinionego, dnia 10 Maia r. b. w mieście Sieradzu z pod straży cywilney zbiegłego, który iest wzrostu miernego, twarzy okrągłey oczu niebieskich, włosów blond, około dziewiętnastu lat liczącego, rodam ze wsi Ostrowa Powiatu tuteyszego, maiącego na sobie ubiór: spancer stary zielony, spodnie pantolony trykotowe szaraczkowe, bóty Węgierskie na obcasach, koszulę lnianą dobrą, bez kamizelki i chustki na szyi, kapelusz czarny okrągły, przy rozpoznawaniu uchwycić i takowego pod strażą pewną tuteyszemu Sądowi nadesłać raczyły. —Sieradz d. 11 Maia 1826 r. Maliszewski P. S. P.

Gazeta Warszawska 1828 nr 80

Komornik Sądowy Powiatu Sieradzkiego.
Zawiadomia publiczność, iż w dniu 27 Maia r. b. o godzinie 10 zrana w Mieście Powiatowem Sieradzu przed W. Antonim Pstrokońskim Rejentem Powiatu Sieradzkiego, Dobra Ziemskie Ostrów z przyległemi pustkowiami Gozd, Rydzow i Surna, iednę Gminę składaiące, folwarczne, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem, w trzechroczne wydzierżawienie na lata po sobie bieżące, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. w tymże samym czasie w roku 1831 kończyć się maiące, przez publiczną licytacyią wypuszczane zostaną, i warunki w każdym czasie w Kancellaryi tegoż Rejenta przeyrzeć można; cena dzierżawna wynosi rocznie złotych 8229 Pol. Sieradz dnia 10 Marca 1828 roku.
Wincenty Lubiatowski.

Gazeta Warszawska 1828 nr 169

Ostrzeżenie.
Lubo Wyrokiem Sądu Appellacyynego przysądzoną została summa posagowa 72,000 zł: JW. Aloyzie z Biernackich Stawiskiey iako na dobrach moich Ostrów w Powiecie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych zahypotekowana, gdy iednak teraz z akt hypotecznych okazało się, że summa ta w skutek zawartey o dobra te Tranzakcyi w roku 1814 extabulowaną została, a przeto iuż na dobrach wspomnionych nie cięży. Ostrzegam więc wszystkich przez cessyią summy tey nabydź chcących, iż takowa, iako extabulowana przez nikogo obciążaną ani nabywaną bydź nie może; nie zważający na to, sam sobie winę przypisze, gdyż dziś iako z nowo wynalezionego dokumentu dalsze kroki prawne czynić przedsięwzięłam.
Ostrów dnia 13 Czerwca 1828 r.
Joanna z Mączyńskich Modzelewska.

Gazeta Warszawska 1828 nr 151

Rejent Powiatu Sieradzkiego.
Uwiadomia szanowną publiczność, iż z powodu niedoszłey licytacyi wydzierżawienia dóbr Ostrów z przyległościami Gozd, Sterna i Rydzów, w Powiecie Sieradzkim położonych, na dzień 27 b. m. oznaczoney, też dobra niezawodnie w dniu 14 Czerwca r. b. przez publiczną licytacyią przedemną odbydź się maiącą; w trzechletnią dzierżawę wypuszczone zostaną. O warunkach licytacyi, maiący chęć licytowania, w moiey Kancellaryi zainformować się mogą w każdym czasie.
Sieradz dnia 28 Maia 1828 r.
Pstrokoński.


Dziennik Powszechny 1834 nr 308

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. Po śmierci Kaietana Poray Chrzanowskiego, w dniu 14 Sierpniu 1831 r. w mieście Opolu zmarłego, otworzyło się postępowanie spadkowe, i do przeniesienia tytułu wspólwłasności: (…) d. tytułu współwłasności. dóbr Lichawy, w Powiecie Szadkowskim, e. 20,000 złp. na dobrach Ostrowie, w Powiecie Sieradzkim, w dziale IV, pod Nr. 8b; f. 20,000 złp. na dobrach Magnusy część lit. A. b M. w Powiecie Szadkowskim, w dziale IV, pod nr 3;(...) na spadkobierców iego, termin na dzień 7 Maia 1835 w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego został wyznaczony. Kalisz d. 30 Października 1834 r. Pisarz Kan. Ziem. Woi. Kaliskiego, D. Dzierożyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 127

( N. D. 2728.) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci :
1. Antoniego Kulikowskiego właściciela summ 40,000 złp. na dobrach Ostrowie powiatu Sieradzkiego w dziale IV. pod Nr. 10 i 6420 zł. na dobrach Szydłowie A. B. powiatu Piotrkowskiego w tymże Dziale pod Nr. 9 a i b. hypotekowanych, na rzecz którego zapisana jest także summa 2000 złp. na dobrach Gorzkowiczki Powiatu Piotrkowskiego w Dziale III. pod Nr. 5 corocznie opłacać się winna.
(...) ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacji takowych spadków na dzień 4/16 Grudnia 1839 r. i z wezwaniem na tenże termin stron interessowanych pod prekluzyą.  
Kalisz dnia 27 Maja (8 Czerwca) 1839 r.
A. Korzeniowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 127

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach królestwa były pożary w skutku których spaliły się:
We wsi i gminie Ostrów, pow. Sieradzkim, 2 chałupy z oborami i chlewami których wartość ubezpieczenia wiadomą nie jest. Pożar wynikł z podpalenia którego sprawca dotąd wynalezionym nie został. 

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 258

(N. D. 5952) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ρo śmierci:
1. Wincentego Domaniewskiego współwłaściciela dóbr Ostrowa, z Ogu Sieradzkiego.  
(...) Otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się przedemnie Pisarza termin prekluzyjny na d. 14 (26) Maja 1855 r.  
Kalisz d. 6j18 Listopada 1854 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 7

(N. D. 67) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Wincentego Domaniewskiego, co do sumy 6000 rubli na dobrach Ostrów, z Okręgu Sieradzkiego, pod Nr. 12 wykazu, i
(...) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny na dzień 5 (17) Lipca 1856 r.  
Kalisz d. 12 (24) Grudnia 1855 r.
J. N. Zengteller.
Dziennik Powszechny 1864 nr 27

(N. D. 286) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Niewiadomych z pobytu;
a) Morytza, b) Edwarda i c) Ernestyny zamężnej Kempińskiej rodzeństwa Sachrów, wierzycieli hypotecznych dóbr Ostrowa.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Ostrów, z przyległościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 671 k. 76, z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z d. 26 Września 1863 r. N. 11353 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w d. 16 (28) Czerwca 1864 r. poczynając od godziny 10ej z rana w Kancelarji hypotecznej przed Ordonem Emilianem Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastęcą w m. Kaliszu przy ulicy Józefiny w Gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczonej jest w kwocie rs. 2,150, w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8100.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz dnia 5 Grudnia 1863 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1864 nr 85


(N. D. 1351) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego.

Zapozywa Józefa Świątek, służącego, katolika, lat 17 wieku liczącego, poprzednio we wsi i gminie Jasionna, następnie w gminie Ostrów, Okręgu Sieradzkim, ostatnio zaś we wsi i gminie Krobanów Okręgu Szadkowskim mieszkającego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby się w Sądzie tutejszym w ciągu dni 30 dla ogłoszenia mu wyroku Sądu Appelacyjnego Królestwa Polskiego w sprawie własnej zapadłego stawił, a to pod skutkami prawa.

Tyniec pod Kaliszem d. 5 (17) Marca 1864 r.

Sędzia Prezydujący, Ruprecht.Dziennik Warszawski 1865 nr 156

(N. D. 3090) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 8 (20) Marca 1865 roku.
29. Ostrów z folwarkiem Sudojew, z wsi zarobnej Rydzów, z Osady Sterna i karczmy Antoniówka składające się, oraz wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 567 kop. 19 1j2, vadjum do licytacji rs. 3,000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 12,959, przed Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Rościszewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi, wreszcie uprzedza Dyrekcja Szczegółowa, iż gdyby w terminie do sprzedaży oznaczonym przypadła bądź uroczystość galowa, bądź święto kościelne, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Maja 1865 roku.
Prezes Chełmski.
Pisarz, Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1865 nr 198

(N. D. 4301) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Do a) Moritza, b) Edwarda i c) Ernestyny zamężnej Kempińskiej rodzeństwa Sachsów, niewiadomych z pobytu wierzycieli hypotecznych dóbr Ostrów z powodu sumy na rzecz ich w Dziale IV, pod Nr. 34 wykazu hypotecznego dóbr pomienienych zabezpieczonej.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Ostrów z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rubli srebrem 567 k. 19 1/2, z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 3 (15) Marca 1865 r. Nr. 3,664 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obeс delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 8 (20) Marca 1866 r. poczynając od godziny 10 zrana w Kancelarji hypotecznej przed Stanisławem Rościszewskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziem. lub jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w Gmachu Sądowym. Vadjum do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 3,000 w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rub. sreb. 12,959.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz dnia 1 (13) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Kurjer Warszawski 1866 nr 237

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 7,059 kop. 26, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 4 (16) Października r. b., Apolinaremu Domaniewskiemu, właścicielowi dóbr Ostrów, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Brzeźno, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1868 nr 93

N. D. 2704. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu nastąpionej śmierci:
1. Marjanny Mączyńskiej, właścicielki sum: a. rsr. 4,500 na dobrach Ostrów z Okręgu Sieradzkiego pod Nr. 37 działu IV; c. rsr. 12,255 kop. 32 listami likwidacyjnemi na spłatę sumy rsr. 7,500 z dóbr Skrzynno w Banku Polskim deponowanych.
(...)  ogłasza się postępowanie spadkowe, którego termin prekluzyjny na dzień 12 (24) Listopada 1868 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta w Kaliszu został wyznaczony.
Kalisz d. 19 Kwietnia (1 Maja) 1868 r.
A. Paszkowski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 246

N. D. 8351. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S., zawiadamia, iż na żądanie Jolanty z Rozdrażewskich Jana Trzebińskiego właściciela dóbr Bendziełowa małżonki, czyli obojga małżonków Trzebińskich, w dobrach Bendziłowie w Wielkiem Księztwie Poznańskiem zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do przedsiewziętej egzekucji o wystawienie dóbr Ostrów z przyległościami na przymuszone wywłaszczenie u Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału z urzędowania w Kaliszu zamieszkałego, obrane mających, w poszukiwaniu sumy rs. 7,500, z procentem i kosztami od Apolinarego Ludwika dwóch imion Domaniewskiego, właściciela dóbr Ostrowa, w tychże dobrach Powiecie Sieradzkim zamieszkałego, protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu Andrzeja Lubinkowskiego w dniu 25 Września (7 Października) 1869 r. spisanym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
DOBRA ZIEMSKIE
Ostrów, składające się według wykazu hypotecznego z wsi i folwarku Ostrów, folwarku Sudajew, wsi zarobnej Rydzew, osady Sterno i karczmy Antoniówka, które to nomenklatury obecnie wcielone są do folwarku Ostrów i żadne zabudowania oprócz domu dwojak zwanego, i studni na folwarku Sudajew pod lasem stojącemu nie istnieją, przeto razem z folwarkiem Ostrów zostały protokółem Komornika opisane, położone są w jurisdykcji Sądu Pokoju w Sieradzu, Trybudzu, Trybunału Cywilnego w Kaliszu, Powiecie Sieradzkim, Gubernji Kaliskiej, Gminie i Parafii Brzeźno, pod jurisdykcją kasy okręgowej w Sieradzu. Są w posiadaniu właściciela i egzekwowanego dłużnika Apolinarego Ludwika dwóch imion Domaniewskiego. Odległe są od miast najbliższych, a mianowicie: od miasta powiatowego i okręgowego Sieradza wiorst 16, od miasta gubernjalnego Kalisza wiorst 49, od miasta Złoczewa wiorst 8, od miasta Błaszek wiorst 21; graniczą na wschód słońca z dobrami Nowa wieś i Brzeźno, na północ z dobrami Brzeźno i Kliczków, na zachód z dobrami Kliczków i Starce, na południe z dobrami Złoczew, lasami do dóbr Rządowych Łagiewniki należącemi i dobrami Rybnik.
Grunta zajętych dóbr należą do klasy II, III i IV, rozległości w przybliżonym sposobie około włók 55, albo dziesiatyn 828.
Służebności uwłaszczonych włościan, bliżej objaśnia wykaz hypoteczny i protokół zajęcia.
W dobrach zajętych znajduje się dwór masiv murowany po za którym jest ogród owocowy i warzywny, kloaka z drzewa, 3 sklepy w ziemi wykopane do kartofli, gołębnik, sklep murowany, owczarnia z drzewa, stajnie i wozownie pod jednym dachem murowane, obora murowana, wystawa z drzewa do porządków gospodarczych studnia, spichrz murowany, stodoła o 3 klepiskach z bali w słupy murowana, szopa z drzewa na skład krestencji, stodoła o jednem klepisku.
W niewielkiej odległości od dworu stoją następujące zabudowania: dom czworak zwany z drzewa, chlewik z drzewa, dom drewniany dwojak zwany, dom czworak zwany z drzewa w którym pół stancji w jednej czwartej domu jest uwłaszczoną, chlewik z drzewa, kuźnia z narzędziami dworskiemi, w której mieszka kowal Józef Kurczbon za umową ustną na rok jeden od dnia 11 (23) Kwietnia r. b. do tegoż dnia i miesiąca roku przyszłego pobiera ordynarji w ziarnie korcy 10 i morgę ogrodu, obowiązany robić wszelką robotę dworską, karczma z drzewa w słupy o 4 ch stancjach, przed karczmą studnia, karczmę tę z zejazdńm, oraz propinacją, za kontraktem prywatnym rocznym, od dnia 11 (23) Kwietnia 1869 r., dzierżawi Franciszek Hesse, z której opłaca rocznie rsr. 250, dom drewniany z bali na dawnym folwarku Sudajew i studnia.
W dobrach tych znajdują się wieczyści dzierżawcy: Wincenty Owczarek, Ignacy Olek, Mateusz Rusinek, Jakób Durdyn, Jan Durdyn, Łukasz Skonieczny, Maciej Skibiński, Józef Kostrzewski, Szymon Turbiński, Grzegorz Kościelak, za czynsz roczny z morgi po kop. 3, a bliższe szczegóły i ceny, objaśnia bliżej kontrakt urzędowy daty 23 Maja (4 Czerwca) 1868 r. przed Janem Sulkowskim Rejentem, w Sieradzu sporządzony.
Z kontraktu urzędowego daty 24 Maja (5 Czerwca) 1868 r. znajdują się jeszcze w dobrach zajętych następujący wieczyści dzierżawcy: Jan Fryderyk i Rozalja małż. Szmitka, Krystjan i Joanna-Helena małż. Szmitka, August Szmitka, za czynsz roczny po kop. 3 z morgi, w lesie sprzedanym znajduje się dom drewniany w którym mieszka pisarz lasu, obórka i studnia. W dobrach tych znajdują się lasy po większej części sprzedane, nie zupełnie jeszcze wycięte, sadzawek rozmaitej wielkości 8. Na gruncie dóbr znajduje się inwentarz żywy: koni roboczych 16, wołów 20, krów 20, owiec 700, stadnik jeden.
Inwentarz martwy: wozów 6, pługów 8, bron 16, radeł 2, młockarni 2, sieczkarnia 1.
Wysiew w przybliżeniu pszenicy korcy 35, żyta korcy 140, jarzyny korcy 241 garncy 16, koniczyny korcy 2, kartofli wysadza się korcy 300, siana zbiera się fur 120*.
Podatki opłacają się rocznie rs. 534 k. 1.
Szczegółowy opis tych dóbr, pod względem zabudowań. wysiewów i inwentarzy uwłaszczonych włościan, bliżej obejmuje protokół zajęcia dóbr, który doręczony został Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Władysławowi Porczyńskiemu, i Wójtowi Gminy Brzeznia Szczepanowi Kluba na ręce Józefa Dobrzelewskiego Pisarza gminnego pod d. 3 (15) Października 1869 r.
Protokół zającia tych dóbr wpisany został do księgi hypotecznej w dniu 23 Października (4 Listopada) 1869 r., a do księgi zarejestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 29 Października (10 Listopada) r. b.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży dóbr Ostrów odbędzie się w dniu 17 (29) Grudnia 1869 r. o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki wyprzedaży przejrzane być mogą w Kancelarji Pisarza Trybunału i u Patrona dyrygującego tą sprzedażą Romana Mrozowskiego.
Kalisz d. 30 Paźdz. (11 Listop.) 1869 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1871 nr 269

N. D. 6003 Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Po śmierci: Józefy z Kulikowskich Domaniewskiej wierzycielki sumy rsr. 7,000 z większej sumy rsr. 9,000 pochodzącej w Dziale IV pod Nr. 36 wykazu hypotecznego dóbr ziemskich Ostrów z okręgu Sieradzkiego, ubezpieczonej, (...) otworzyły się spadki, do regulacji których, oznaczam w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej, ostateczny termin na dzień 7 (19) Kwietnia 1872 r.  
Kalisz d. 11 (23) Września 1871 r.
J. Korycki.

Dziennik Warszawski 1872 nr 82

N. D. 2351. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Z powodu zgonu:  
3. Jana Rzeszotarskiego wierzyciela sumy rs. 18,850, rs. 1,350, rs. 4,000 i rs. 5,356 kop. 50 pod Nr. 20, 21, 22 i 26 Działu IV wykazu dóbr Monice z okręgu Sieradzkiego zabezpieczonych i warunków pod 10 i 11, oraz prawa dzierżawy pod Nr. 13 w Dziale III wykazu tychże dóbr zamieszczonych, jak niemniej co do sumy rs. 3,200 i rs. 4,500 z procentem pod Nr. 49 i 51 działu IV tudzież co do praw do wycięcia i wywózki drzewa pod Nr. 8 Działu III i ewikcji pod Nr. 47 Działu IV w wykazie dóbr Ostrów z okręgu Sieradzkiego zabezpieczonych i dwóch ostatnich wpisów oddzielnie w wykazie dóbr Rybnik z tegoż okręgu figurujących.
(…) Do ukończenia i uregulowania powyż wymienionych spadków w księgach wieczystych właściwych zameldowanych, wyznacza się termin na dzień 18 (30) Września 1872 w kancelarji czyniącego Rejenta w Kaliszu, w którym strony interesowane stawić się winny z dowodami.
Kalisz., d. 31 Marca (12 Kwietnia) 1872 r.
Teofil-Józef Kowalski
Kaliszanin 1873 nr 62

(...) d. 22 czerwca r. b., we wsi Ostromie, pow. Sieradzkim, Józef Liteński i Walenty Nowicki pobili Antoniego Pośpiecha, od czego tenże umarł; (...).

Kurjer Warszawski 1875 nr 248

Ś. p. Apolinary Ludwik Domaniewski, właściciel dóbr Ostrowa w powiecie Sieradzkim, przeżywszy lat 45. w dniu 7 b.m., w Warszawie życie zakończył. Stroskana żona, brat i dzieci, zapraszają Krewnych,
Przyjaciół i Znajomych, na żałobne Nabożeństwo o godzinie 10 z rana, w kościele parafjalnym Brzeźnio, a następnie na pochowanie zwłok w d. 11 b. m. odbyć się mające, oraz na żałobne Nabożeństwo w Warszawie w kościele Śgo Krzyża, o godzinie 10 i pół z rana tegoż dnia.

Kaliszanin 1876 nr 67

Od dnia 1-go do 17 lipca r. b. włącz­nie miały miejsce w naszej gubernji następujące wypadki nagłej śmierci.

W dniu 6 lipca we wsi Ostrów, powiecie sie­radzkim, włościanin Andrzej Sztangret, rąbiąc w lesie sosnę, przywalony został takową, w sku­tek czego umarł.

Kurjer Warszawski 1885 nr 142


† Ś. p. Stanisław Domaniewski, syn Pauliny z Rzeszotarskich i ś. p . Apolinarego, właścicieli dóbr Ostrów w pow. sieradzkim, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zakończył życie dnia 22-go maja 1885 r., przeżywszy lat 18. W smutku pogrążona matka i bracia zapraszają krewnych, znajomych i kolegów na wyprowadzenie zwłok z kościoła św. Krzyża, dnia 25-go, t. j. w poniedziałek o godzinie 7-ej popołudniu, na cmentarz powązkowski.  

 Kaliszanin 1886 nr. 23

7 b. m., na folwarku Ostrów, w pow. sieradzkim, zgorzała obora murowana, ubezpieczona na 1900 rubli. Oprócz tego w nieubezpieczonych ruchomościach i inwentarzu spaliło się na 3240 rs.

Kurjer Warszawski 1886 nr 85

— Pożar folwarku.
Wieczorem dnia 12 b. m. zgorzał folwark Ostrów, położony w powiecie sieradzkim, a należący do pani Pauliny Domaszewskiej.
Płomienie ukazały się z murowanego śpichrza, napełnionego zbożem, ztąd następnie przeniosły się na inne budynki i zniszczyły je doszczętnie.
Spalone budynki ubezpieczone były na sumę rs. 2,000.
Szkody w spalonych ruchomościach gospodarskich i ziarnie przenoszą rs. 5,000.

Przyczyna pożaru niewiadoma.  

Gazeta Kaliska 1893 nr. 71

Ś. p. Tomasz Dunin, zmarł dnia 19-go m. w Ostrowie, powiatu sieradzkiego.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 62

Echa kaliskie.
Korespondent nasz z Kalisza pisze pod d. 24-ym lutego:
„ Na posiedzeniu komitetu ochrony leśnej w Kaliszu postanowiono wydać świadectwa pozwolenia na sprzedaż przez Bank włościański dóbr następujących: (...) Ostrów w pow. sieradzkim, (...).

Gazeta Kaliska 1899 nr 159

Straszny wypadek. Dnia 13 b. m. 25-letni mieszkaniec wsi Ostrów pow. sieradzkiego Antoni Maksajda, pożyczył sobie konnej młockarni dla wymłócenia łubinu. Zajęty tą czynnością zaczął poprawiać walec, przez który został pochwycony i tak silnie zraniony w głowę że ma czaszkę nadwerężoną, a nadto poszarpaną powiekę u prawego oka i złamaną prawą rękę. Do tak ciężko poranionego, sprowadzono dr. Kasińskiego ze Złoczewa, który Maksajdzie udzielił pierwszej pomocy lekarskiej.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1900 nr 26

+ W Radoszewicach w pow. wieluńskim, odbył się ślub panny Władysławy Wodzińskiej, córki ś. p. Władysława i Emilji z Niemojowskich, z p. Wacławem Domaniewskim, właścicielem dóbr Ostrów, w powiecie sieradzkim. 

Sport: Tygodnik Ilustrowany 1901 nr 13

JARMARK W KALISZU.
Cechą tegorocznego jarmarku na konie w Kaliszu było przedewszystkiem-fiasco. Koni przyprowadzono mało, bo zaledwie około 300, a i te z nielicznym wyjątkiem nie mogły być uważane jako świadectwo chluby naszej hodowli. Wtajemniczeni w sprawę jarmarków w Kaliszu twierdzą, że upadają one stale, bo też ani pora ku temu nie właściwa, ani plac jarmarczny nie jest odpowiednio utrzymany, dla pomieszczenia i prób koni droższych, ani też komunikacja ułatwiona. Szczególniej w tym roku śniegi, jakie spadły nagle w wielkiej ilości, powstrzymały wielu hodowców od przybycia z końmi, a kupców od dalekiej i trudnej podróży. Bo też droga do Kalisza obecnie przedstawia się tak okropnie, że za ciężkie tylko grzechy można ponosić karę podróży do tego grodu. Dość powiedzieć, że w podróży powrotnej jechałem 16 mil blizko 20 godzin, a odbywałem podróż sankami, powozem, wozem drabiniastym (z obawy popękania resorów) i nareszcie ostatnią stację znów powozem. Taki to dojazd do Kalisza.
Zagraniczni kupcy koni opowiadali mi, że na pierwszy jarmark do Kalisza przywieźli z sobą 100000 marek i z tej sumy wydali przeszło 60000, obecnie przywożą po 15000 i te napowrót odwożą do domu.
Wyróżniających się koni było mało. Kilka zaledwie sztuk zasługiwało na uwagę, a mianowicie: klacz p. H . Rathla z Olszówki, sprzedana za granicę za 1000 marek, ogier kary p. Kręskiego, para skarogniadych klaczy trakeńskich p. Bronikowskiego i para gniadych koni p. Niemojowskiego.
Ogółem sprzedano koni zaledwie trzydzieści kilka, a ceny wahały się od rbl. 125 do rbl. 450.
W stajniach na placu jarmarcznym pomieścili konie następujący właściciele: Zabłocki z Osieka 2, Górecki z Żelazkowa 5, Jarociński z Kamienacza 5, Domaniewski z Ostrowa 4, Glicenstein z Milejewa 10, Kohn z Błaszek 6, Jedwab z Błaszek 10, Charłupski z Błaszek 5, Grossman z Warszawy 10, jenerał Baryszew z pod Warszawy 9, pułk. Szymanowski z Koła 3, Borysow z Kaługi 16, Szaniawski ze Zduńskiej Woli 9, drowa Rażniewska z Sieradza 1, Zieliniewska ze Smolic 6, Mazurkiewicz z Mikołajewic 3, Taczanowska z Wilczyna 5, Kręski z Masłowic 6, Zaborowski z Korzenicy 2, Lissowski z Ostałowa 3, Szczepkowski ze Śmiłowa 3, Bronikowski ze Szczypiorna 4, Rathel z Olszówki 8, Tymowski z Ustkowa 3, Puławski z Leszcz 3, Niemojowski z Marchwacza 3, Żychliński z Czepowa 9, Gólcz z Brudzewa 4, Krzymuski ze Świnic 9, Garczyński ze Zborowa 1, Pauli z Mieleczyna 5, Kurcewski z Zakrzewa 2, Karłowski z Kościelnej Wsi 5, Szamowski z Wysokiego 16, Tarnowski z Kluczkowa 9, Gościmski z Rożdżał 3, Żyżemski z Koła 3, Maringe ze Smoliny 14, Raruser z Potworowa 15, Repphan ze Zbierska 16, Muszynowski z Kalinowy 3, Krzyżanowski z Garbowa 2, Bogdański ze Szczytnik 1, Fogel z Koźminka 7, Frenkel z Kalisza 7, Chrzanowski z Jastrzębnik 3, Dutkowski z Kasch 4, Ciesielski z Dąbroszyna 3, Sobolnicki z Janiszewa 6, Skórzewski z Dobry 3, Kokczyński z Wielgiego 6, Sulimierski z Żernik 2, Stifter ze Stawiszyna 4, Mikołajewski z Koła 2, Antoniewicz z Chruszczyny 3, Abe z Łodzi 8, Freideks z Warszawy 6.
Z inwentarza żywego dostarczyli tylko: p. Garczyński 2 stadniki holenderskie i p. Adolf Wejgt z Noskowa 10 krów dojnych, które sprzedał po rbl. 96 i 4 stadniki holendry, które sprzedał po rbl. 100.
Z tranzakcji na konie droższe jest zaledwie kilka do zanotowania: p. Rathel sprzedał jedną klacz za 1000 marek oraz wałacha i klacz po rbl. 200, remontjer austrjacki Szmelc nabył 8 koni, płacąc za nie od 150 do 240 rbl. Szmelc przybył po 16 koni, ale tyle nie znalazł przydatnych dla siebie. P . H . Chrzanowski z Prus sprzedał klacz za rbl. 300, hr. Dunin nabył od p. Tupińskiego z Poradzewa wałacha za 1200 marek, p. Olszyński kupił od tow. akc. Zbiersk klacz za 225 rbl. i p . Wituski z Jeżewa od tegoż towarzystwa nabył parę klaczy za 500 rbl.
Koni włościańskich dostarczono zaledwie 150 sztuk, a i te miały mały pokup i wartości wielkiej nie przedstawiały.
Urzędowo jarmark otwarto dopiero w poniedziałek o godz. 2 -ej po południu, a we wtorek o 5 i pół rozdano przysądzone nagrody następującym właścicielom:
Medale srebrne: pp. Henryk Rathel z Olszówki za klacz 4-letnią Grażynę, Włodzimierz Kręski z Masłowic za 4-letnią klacz Strzałę i rubli 100 od Tow. Wyśc. Kon. za prawidłową hodowlę koni; akc. tow. Zbiersk za 3-letnią klacz Bertę i rbl. 100 od Tow. Wyśc. Kon.; W. Szamowski z Wysokiego za 4-letnią klacz Łysą.
Medale bronzowe: pp. Wacław Niemojowski z Marchwacza za 5-l. klacz Bertę i rbl. 100 za prawidłową hodowlę koni; Stefan Bronikowski ze Szczypiorny za 4-letnią klacz Bertę; Józef Kurcewski z Zakrzewa za 5-let. ogiera Olesia; akc. tow. Zbiersk za klacz 3-letnią Notkę; Henryk Chrzanowski z Jastrzębnik: za 4-letnią klacz Kaśkę i rbl. 100 za prawidłową hodowlę koni i za klacz 4 letnią Marysię.
Listy pochwalne: akc. tow. Zbiersk za 4-letnią klacz Baśkę, za 4-letnią klacz Żółtą; pp. Antoni Tarnowski z Kluczkowa za 4-letnią klacz Almę; Żyżymski z Gaju za 2-letniego ogiera Balcerka i 50 rbl. od Tow. Wyśc. Kon. i Karłowski z Kościelnej-Wsi za 4-letnią klacz Łyskę oraz rbl. 50 od Tow. Wyśc. Konnych.
Za konie włościańskie otrzymali nagrody pieniężne następujący gospodarze po rbl. 40; Walenty Antoniewski, Wawrzyniec Przyjazny i Jan Klimek; po rbl. 30: Wawrzyniec Roga i Ludwik Kucza; po rbl. 25: Ludwik Wiprzycki i Stefan Staszak; po rbl. 20: Rejnhold Hempel, Ignacy Gwóźdź, Mikołaj Miłek i Błażej Wojciechowski; po rbl. 15: Józef Michałkiewicz i Michał Franckiewicz; po rbl. 10: Jan Olszyna, Leon Mania, Józef Wdowczyk, Jan Maciak, Józef Czapka i Józef Bencki.
ST. K.

Łowiec Polski 1902 nr 4

Korespondencye „Łowca polskiego.”
Z okolic Złoczewa (gub. kaliska), w styczniu.
Sezon skończony... dla myśliwych. Niejeden wprawdzie zając i sarna padną jeszcze ofiarą kłusowników pełnej i półkrwi, dla myśliwego jednak i hodowcy nastał już okres ochrony, który zwłaszcza w tym roku powinien wcześniej, niż zwykle mieć swój początek. Składają się na to dwa powody: pierwszy—ogólnie gorszy zwierzostan, drugi—łagodna zima, która jeśli nie rozkaprysi się w poźniejszym czasie, może nam przysporzyć dużą ilość wcześniejszych, marcowych zajęcy.
Przechodząc do sprawozdania z ubiegłej kampanii, zaznaczam przedewszystkiem fakt ogromnej różnicy na niekorzyść w zwierzostanie naszej guberni, zwłaszcza w zachodnich i północnych jej częściach. Okolice Kalisza, głośne w całym kraju z rezultatów polowań, przynajmniej co do ilości zabijanej zwierzyny, rywalizujące na tem polu z sąsiedniem W. Ks. Poznańskiem, wykazują w tym roku tak śmiesznie małe cyfry, że w bardzo licznych miejscowościach z tej racyi nie polowano wcale.
Przyczyna tego łatwo się tłómaczy. W roku przeszłym oziminy ujęte były rzadkością, rzepaki zaorane, sterty w polach pokazywano sobie jako osobliwość, pojedyncze zaś okazy zwożono co żywo do pustych stodół już z początkiem zimy. Do braku paszy przyłączyły się następnie w końcu marca mrozy i kilkołokciowe śniegi, które leżały u nas przez dni kilkanaście i te ostatecznie dobiły wygrzaną już poprzedniemi ciepłami zwierzynę. Zające łapano żywcem w stodołach i budynkach gospodarczych, kuropatwy na pół zmarznięte sprzedawano tuzinami po miastach, chwytane bez sideł—wprost rękoma. Drzewa ogrodowe w bezleśnych miejscowościach były ogryzione do nieprawdopodobnej wysokości przez zające, u mnie zaś żarnowiec, którym zające gardzą w zwykłych warunkach, został literalnie z korzeniami wygryziony i na dużej przestrzeni wysechł zupełnie. Na dobitkę, kłusownictwo, uprawiane przez chłopów, rozwielmożniło się u nas do granic już wprost niemożliwych.
Największą plagę, jak zwykle, stanowią obieżysasi, którzy poprzestając na zdobytym za granicą zarobku, nie mają żadnego określonego zajęcia w zimowej porze, natomiast z całym zapałem uprawiają łowiectwo na naszych polach i lasach w jasne księżycowe noce. Żadne środki nie są w stanie temu zapobiedz; jegomość taki, wyspawszy się przez dzień cały, całą noc również ma do rozporządzenia; niemożliwą zaś jest rzeczą, by ludzi dworskich, zmęczonych całodzienną pracą, w każdą noc rozganiać po obszarze kilkudziesięciowłókowym i tropić kłusowników, zwłaszcza w tym roku, gdy brak śniegu utrudnia tego rodzaju poszukiwania.
Zdarza się wreszcie od czasu do czasu, że mniej ostrożny kłusownik wpadnie w ręce uszczęśliwionego właściciela majątku i praw polowania. Naturalnie, po odebraniu broni (dziś już najczęściej odtylcowej), wnosi się skargę do sądu gminnego, gdzie sędzia—najczęściej obywatel i sam myśliwy, obiecuje wymierzyć surową i przykładną karę. Wreszcie sprawa kończy się zasądzeniem 5 rs. kary lub 3-ch dni aresztu, który najczęściej winowajca z całą przyjemnością odsiaduje. Przykład istotnie budujący i bajecznie dużą rolę może odegrać w poprawieniu stosunków na tem polu
A teraz pytanie, kto winien w tej sprawie? Sędzia zasłania się wyraźnemi przepisami prawa, cytuje paragrafy kodeksu, no, i jest prawnie w porządku. Prawnie, powtarzam, juryzdykcja bowiem sądów gminnych daje mu tak obszerną kompetencyę w zasądzaniu spraw, że wyroki bodaj nawet niecałkiem z kodeksem zgodne, bywają najczęściej i w apelacyi zatwierdzano.
Ale, ale i jeszcze raz ale.... Rzecz prosta, z biegiem czasu dochodzi się do przekonania, że najlepiej w tego rodzaju wypadkach jest odebrać broń raubszycowi, rozmówić się z nim w sposób nietyle elegancki, ile energiczny, zagrozić mu wszelkiemi możliwemi karami doczesnemi i wiecznemi.. i na tem poprzestać. Rezultaty wykazują praktyczność tych środków przynajmniej na czas, dopóki siły, stan zdrowia i brak strzelby nie pozwala kłusownikowi wybrać się na nową wyprawę, sądowo zaś kary uzuchwalają go jeszcze więcej i wywołują gromadne naśladownictwo.
Zdarzają się także wypadki, że kłusownik smielszej natury, przejęty duchem buty niemieckiej —rys charakterystyczny tutejszego chłopa, importowany od niedawna z zagranicy— ująć się nie daje, grozi strzałem, chcącym mu broń odebrać i niejednokrotnie zamiar w czyn wprowadza. Kilka takich faktów zdarzyło się w naszych stronach. Sprawca zabójstwa lub postrzelenia uciekł za granicę, lub niepoznany w nocy, dotąd cieszy się bezkarnością. Smutne to przykłady i wymownie świadczące o coraz większym moralnym upadku naszego ludu. Jedynym, zdaniem mojem, środkiem przeciwdziałającym byłby tutaj wpływ duchowieństwa, które we właściwem świetle wykazując występek kłusownictwa, jako jednoznaczny z kradzieżą cudzej własności, podciągając go pod kategoryę tegoż grzechu i zobowiązując do restytucyi, mogłoby stan rzeczy zmienić na lepszy. Innego środka jak dotąd nie widzę.
Prawda, zapomniałem, jest jeszcze ów z krainy mytów projekt reformy praw o polowaniu, ale już i mnie nawet naprzykrzyła się stara zwrotka „Carthaginem esse delendam”.
Nie chcąc cię dłużej nudzić, Szanowny Redaktorze, kończę już list ten i stosując się do wielokrotnie w „Łowcu Polskim” wyrażonej prośby, załączam spis polowań w których sam uczestniczyłem, i wykaz różnicy w rezultacie w stosunku do lat poprzednich.30/XI 1901, Stolec pow. sieradzki 80 sztuk—w r. p. 54
7 XII 1901, Ostrów pow. sieradzki 20 sztuk—w r. p. 50
9/XII 1901, Dębołęka pow. sieradzki 70 sztuk—w r. za p. 90
10,XII 1901, Sokołów pow. sieradzki 50 sztuk—w r. za p. 70
16/XII 1901, Skrzynki pow. wieluński 96 sztuk—w r. p. 60
19/XII 1901, Radoszewice pow. wieluński 90 (w 4 str) sztuk—w r. p.150
22/XII 1901, Szczytniki pow. kaliski 70 sztuk—w r. za p. 250
30/XII 1901, Siemkowice pow. wieluński}
315 sztuk—w r. p. 154
31/XII 1901, Siemkowice pow. wieluński}
7/I 1902, Mokrsko pow. wieluński 160 sztuk—w r. p. 180
13/I 1902, Piętno pow. turecki}
14/I 1902, Piętno pow. turecki} 130 sztuk—w r. p. 350
15/I 1902, Piętno pow. turecki}
W okolicy Błaszek było kilka małych polowań, z których cyfry zabitej zwierzyny nie warto podawać, a stwierdzających znaczny ubytek w stosunku do lat ubiegłych.
Godny zaznaczenia i wyjątkowy w tym roku przyrost zwierzyny, jak widać z dałączonej tabelki, zauważyć się daje w majątku Siemkowice p. Ignacego Karśnickiego, gdzie istotnie zwierzostan imponująco się przedstawia i z każdym rokiem stale się powiększa. Składają się na to różne czynniki: las bez serwitutów, wzorowo prowadzone kultury leśne, wreszcie opieka i dozór samego właściciela, prawdziwego myśliwego i hodowcy.
Pogodę mieliśmy na polowaniach, z małemi wyjątkami, fatalną.
Feliks Murzynowski.

Gazeta Kaliska 1905 nr 47

Gospodyni z gotowaniem i prasowaniem męskim bielizny, pragnie przyjąć miejsce w domu familijnym od 1-go kwietnia. Wiad. w Ostrowie, st. p. Złoczew. Jakubowska.


Rozwój 1909 nr 102

Piotrkowsko-kaliski Związek hodowców bydła w Sieradzu zawiadamia, że od dnia 10 lipca b. r. siedziba związku zostanie przeniesiona do Warszawy. Kancelarya Związku mieścić się będzie przy ul. Erywańskiej Nr 16 w prawej oficynie na I piętrze. Wszelką korespondencyę należy tam adresować.
Na III-ci przegląd przychówku w Sieradzu w dniu 25 czerwca b. r. z uprawnionych do udziału w przeglądzie 13 obór, nadesłało bydło 8 t. j. 61,5%, a mianowicie: 3 obory holenderskie (Wojsławice pod Zduńską Wolą p. A. Siemiątkowskiego, Kobierzycko pod Sieradzem p. F. Radońskiego i Kościerzyn pod Sieradzem p. St. Prądzyńskiego), 3 obory oldenburskie (Kobierzycko p. F. Radońskiego (po za konkursem) Kościelna Wieś pod Kaliszem p. W. Kreczunowicza, Paprotnia pod Zduńską Wolą p. B. Wehra) i 2 obory rasy polskiej czerwonej (Wrząca pod Błaszkami p. T. Grodzickiego i Ostrów pod Złoczewem p. K. Domaniewskiego).
Roczna wydajność mleka matek wystawionej młodzieży holenderskiej z 3 obór a 17 sztuk wyniosła przeciętnie 2475 L., oldenburskiej z 1 obory i 4 sztuk 2139 L. polskiej-czerwonej z 2 obór i 12 sztuk 2203 L.
Nagrody otrzymały: 1) List pochwalny za grupę: Wrząca za buhaja Sołtysa III Nr 35 c. r rasy czerwonej-polskiej i 5 jałowic Nr 20, 24, 23, 33, 37. 
2) Medal bronzowy: Wrząca za buhaja Sołtysa III.
3) Listy pochwalne: a) Wojsławice 4 listy za jałówki holenderskie, b) Kobierzycko 1 list za jałówkę holenderską Nr 57, c) Kościerzyn 1 list za jałówkę holenderską Nr 37, d) Paprotnia 1 list za jałówkę oldenburską Nr 15, e) Wrząca 2 listy za 2 jałówki polskie-czerwone Nr 24 i 37, f) Ostrów 3 listy za 3 jałówki polskie-czerwone Nr 20, 21, 22.
4) Wyróżnienia: a) Kobierzycko 3 za jałówki Nr 58, 28 i 31, b) Kościerzyn 1 za jałówkę Nr 37.
Następne przeglądy (IV i V) odbędą się w jesieni roku 1910 w Rawie i Koninie. W przeglądach tych będą mieli prawo wziąć udział wszyscy hodowcy z całego Związku. Oprócz jałowizny będą mogły być wystawione z prawem otrzymania nagrody także krowy urodzone po roku 1904.

  Wieś Ilustrowana 1911 maj

Na zachód od Brzeźnia spotykamy zamożną wieś Ostrów, dziedziczną od kilku pokoleń, własność Lubiczów Domaniewskich, ongi w r. 1622 (1) dziedzictwo wraz z Chmielówką i Rydzowem ur. Heleny ze Stawu, niegdyś ur. Jana Ostrowskiego żony i ur. Zofji z Łysoskorni, niegdyś ur. Mikołaja Ostrowskiego żony. (1)Sir. Castr. Inscrip. K. 129 i 111


Godzina Polski 1917 nr 80

Z Sieradzkiego.
Ruch oświatowy w Sieradzkiem zatacza coraz to szersze kręgi. Za przykład mogą posłużyć wieś Potok, w której z inicyatywy włościanina J. Lasoty założono szkołę. Brzeźnio i Barczew, Dębołęka, Nowa-Wieś, Krzaki, Ostrów, Zgorze i Zadole. Czytelnictwo rozwija się też coraz bardziej. Gdyby inne wsie w gub. Kaliskiej poszły za przykładem wyżej, wymienionych, nie byłoby w tej gub. analfabetów.

Ziemia Sieradzka 1919 nr 8 luty

Z Brzeźnia. Dnia 9 lutego odbyło się przedstawienie amatorskie grona miłośników sceny Koła Ostrowskiego pod kierunkiem pani Kosteckiej z Ostrowa i pana Żwirki z kolonji Ostrów. Odegrano komedyjki: "Zapusty" w 3 aktach i "Wdowa z przymusu". Amatorzy obdarzeni zostali rzęsistemi oklaskami. Czysty dochód w sumie przeszło 60 marek przeznaczono na biednych Lwowian. Z dniem pierwszego marca otwieramy sklep udziałowy pod nazwą "Spójnia" w stomarkowych udziałach. Wybrano zarząd, komisję rewizyjną, na patrona wybrano księdza Nowaka, wikariusza tamtejszego, na kasjera p. Grabowskiego, sekretarza, do komisji powołano pp.: Pawlaka, Puławskiego, Przeora, Rybkę, Kupisa i Iszczka, wszyscy to gospodarze; na prowadzącego sklep upatrzono Józefa Krzywańskiego, a więc "Szczęść Boże" zbożnej pracy, aby wyszła na pożytek ogółu! Józef Krzywański.


Rozwój 1919 nr 60

Kolej Sieradz-Wieluń.
W zeszłym tygodniu sieradzki sejmik powiatowy uchwalił przystąpić na wiosnę do budowy drogi żelaznej Sieradz-Wieluń. W tym celu zwrócono się do władz wyższych o udzielenie pożyczki państwowej w sumie 3.000.000 marek, z obowiązkiem pokrycia tej pożyczki w ciągu 20 lat z dochodów kolei, pod gwarancją powiatowego związku komunalnego.
Projektowane są również drogi żelazne: Wieluń-Częstochowa i Wieluń-Praszka-Zawisna- Oleszno. Na tej ostatniej linji istnieje już wybudowana przez niemców kolejka wązkotorowa. Odnoga Wieluń-Oleszno ma dla nas bardzo ważne znaczenie, gdyż połączy się przyszłe nasze kopalnie węgla na Śląsku z łodzią najkrótszą linją kolejową, zaopatrzy się przemysłowe centra Łodzi i okolicy w tańszy węgiel, ulży się w przyszłości ewentualnemu przeciążeniu kolei wiedeńskiej.
Sejmik w Sieradzu uchwalił również przystąpić natychmiast do budowy nowej sieci dróg bitych (szos) w pow. sieradzkim, a mianowicie: przedłużenie szosy Rossorzyca-Zadzim-Wierzby, ukończenie rozpoczętej szosy Rossoszyca-Włyń, budowa nowych szos: Sieradz-Burzenin przez Monice-Wicechucice-Chojnę i Ligotę, Złoczew- Stolce przez Czarną, Brzoszki i Kożlin, Zapole- Klonowa przez Ostrów-Godynice-Lasiaki, Błaszki- Złoczew po przez gminę Gruszczyce i tam na rzece Warcie zatwierdzić.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 67Wydział hipoteczny w Sieradzu niniejszem obwieszcza, że stosownie do żądania interesowanych osób, został wyznaczony termin 3 miesięcz., od dnia ukazania się w druku niniejszego obwieszczenia, t. j. na 2. grudnia 1921 r., do regulacji hipoteki dla osady włość, we wsi Ostrów, gm. Brzeźno, zapis. w tab. likw. pod Nr. 31, przestrzeni 2 mórg 210 pręt. gruntu z budynkami, należącej do Marcina i Antoniny małż: Kaczmarków. Prawa osób, nie zgłoszone w terminie, podpadają prekluzji.

Ziemia Sieradzka 1921 marzec

Dnia 3 marca 1922 r. spaliła się sterta łubinu w majątku Ostrów, gm. Brzeźnio, własność p. Jerzego Doruchowskiego. Ogień wynikł z podpalenia, straty wynoszą 1,000,000 mk. Sterta była asekurowana.

Ziemia Sieradzka 1921 lipiec

Podczas burzy dn. 25 maja pioruny były przyczyną większych pożarów w Brąszewicach i w Ostrowie gm. Brzeźnio. W Ostrowie pomimo energicznego ratunku 9 straży okolicznych, z powodu gęstego skupienia chałup drewnianych pod słomą — spłonęło doszczętnie 20 gospodarstw z 60 budynkami i całym dobytkiem. Po tym pożarze Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych stanęła na wysokości swego zadania, mianowicie: w parę dni po pożarze zjechali na miejsce p. Inspektor Oddziału Polsk. Dyr. Ub. Wzajemnych z Kalisza i razem z miejscowym Inspektorem Ubezpieczeń po przeprowadzeniu likwidacji, spisaniu odnośnych protokułów — wypłacił zaraz na miejscu 17 gospodarzom odszkodowanie blisko 2.000,000 mk. Wypłata pozostałych odszkodowań została wstrzymana do chwili załatwienia przez pogorzelców formalności prawnych, do dnia dzisiejszego jednak już uskuteczniono.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 36

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: „Wilamów", "Kolonia Dzierlin", „Osada Byk", "folwark Wincentowo",„Część majątku Dzierlin A. B.", „Dzierlin część lit. A. B.", „Osmolin Dzierliński", „Łąki Kazimierzowskie", „Ostrów", położonych w powiecie Sieradzkim, „Stróża", „Cielętniki", w powiecie Radomskowskim, „Głuchów" w powiecie Tureckim i „Chwalęcice" w powiecie Kaliskim, że w dniu 26 września 1923 roku o godz. 9 rano na jawnem posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji, ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawana będzie sprawa dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających majątek Wilamów, oraz sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających majątki: Kolonja Dzierlin, osada Byk, Wincentowo, część majątku Dzierlin A. B., Dzierlin część lit. A. i B., Osmolin Dzierliński, Łąki Kazimierzowskie, Ostrów, Stróża, Cielętniki i Głuchów, tudzież w tymże dniu i czasie na posiedzeniu niejawnem sprawa dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających majątek Chwalęcice.
Wymienione osady, o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu swego zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 11 września 1923 r.
Prezes (—) Dzierzbicki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 48

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: Wola Przatowska, Kliczków-Wielki, Wola-Krokocka, Ostrów, Wilamów, Dąbrówka położonych w powiecie Sieradzkim, Wrońsko, Łask w powiecie Łaskim, Chwalęcice w powiecie Kaliskim, Sławsk w powiecie Konińskim, Cielętniki w powiecie Radomskowskim, Gałkowice w powiecie Piotrkowskim, Bolków i Okalew w powiecie Wieluńskim że w dniu 4-go stycznia 1924 roku o godzinie 9 rano na posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających dobra: Wola-Krokocka, Ostrów, Sławsk, Łask, Cielętniki, Dąbrówka, Gałkowice, Bolków i Okalew oraz sprawy dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających dobra: Wola Przatowska, Kliczków Wielki, Wrońsko, Chwalęcice, Wilamów, Bolków i Okalew.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 14 grudnia 1923 r.
Prezes (—) Podpis.


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 78

Komornik przy kaliskim sądzie okręgowym, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu, przy ul. Wartskiej 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 U. P. C., niniejszem obwieszcza, że w dn. 2 grudnia 1926 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju 1 okr. w Sieradzu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji działki ziemi o przestrzeni 10 morg. bez za­budowań, w tej liczbie około 3 morg. pastwiska, należącej do Józefa Piekarka, położonej w kol. Nr. 1 majątku Ostrów, lit. B, gm. Brzeżno, star. sieradzkim.
Wymieniona działka ziemi pochodzi z majątku ziemskiego Ostrów, ma urządzoną księgę hipoteczną przy sądzie okręgowym w Kaliszu, ogranicze­niami i ciężarami nie obciążona, tylko długiem w sumie 1.542 zł. 97 gr., szczegółowo w dziale IV pod Nr. 1 i 2 wyk. hip. wymienionym; wyzna­czona do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności urzędu gminy Brzeżno w sumie 742 zł. 79 gr. z %% i kosztami z mocy tytułu wykonawczego sądu okręgowego w Kaliszu z dn. 10 lipca 1925 r. za Nr. U. K. 196/25.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 1.500 zł.
Osoby, zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% vadium od sumy szacunkowej, czyli 150 zł., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem 7 dni opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem 14 dni.

Warunki licytacji oraz dokumenty, odnoszące się do powyższej sprze­daży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju 1 okr. w Sieradzu.


Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
219. Nazwa majątku leśnego: Ostrów, gmina Brzeźno, powiat Sieradz. Właściciel: Jerzy Feliks Doruchowski. Obszar ha: serw. 143, 65.

Ziemia Sieradzka 1926 wrzesień

Obwieszczenie
Komornik przy Kaliskim Sądzie Okręgowym — Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu przy ulicy Wartskiej pod Nr 5, na zasadzie art. 1146 - 1149 i 1570 U. P. C. podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w dniu 2 grudnia 1926 r. o godzinie 10 rano w sali posiedzeń Sądu Pokoju i okr. w Sieradzu odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji działki ziemi o przestrzeni 10 mórg bez zabudowań, w tej liczbie około 3 mórg pastwiska, należącej do Józefa Piekarka, położonej w kol. Nr. I majątku Ostrów lit. B. gminie Brzeźnio. star. Sieradzkim. — Wymieniona działka ziemi pochodzi z majątku ziemskiego Ostrów, ma urządzoną księgę hipoteczną przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, ograniczeniami i ciężarami nie obciążone, tylko długiem, w sumie 1542 zł. 97 gr. szczegółowo w dziale IV pod Nr 1 i 2 wykazu hipotecznego wymienionym, wyznaczona do sprzedaży z publicznej licytacji na pokrycie należności Urzędu gminy Brzeźnio — w sumie 742 zł. 79 gr. z %% i kosztami z mocy tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 10 lipca 1925 r. za N. U K. 196/25. Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 1500 zł. Osoby zamierzające wziąść udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% wadjum od sumy szacunkowej czyli 150 zł. osoba zaś utrzymująca się przy kupnie, obowiązana jest złożyć przed upływem dni 7 opłaty aljenacyjne, resztę zaś szacunku przed upływem dni 14. Warunki licytacji, oraz dokumenty odnoszące się do powyższej sprzedaży, są dla osób interesowanych do przejrzenia w kancelarji Komornika a w dzień licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju I okr. w Sieradzu. Komornik Sądowy (—) Grzesik.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 6

O postępowaniach spadkowych.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Józefie Kałuży, właśc. 3 dzies. 2025 sąż. z maj. kol. Nr. 1 Ostrów B., pow. sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 25 lipca 1927 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 38a


Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 11 lutego 1927 r.
7680 „Michał Kuźnik" — sklep spożywczy we wsi Ostrów, gm. Brzeźnio, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1926 r. Właśc. Michał Kuźnik, zam. we wsi Ostrów.


Gazeta Świąteczna 1927 nr 2396

Józefa Korczakowa, zamieszkała we wsi Ostrowie, gm. Brzeźniu w pow. sieradzkim, poszukuje męża, Tomasza Korczaka, lat 35, który w roku 1912 był wzięty jako poborowy do wojska rossyjskiego i służył w miejscowości Machrowan w gub. Tyfliskiej. Ostatni raz pisał do żony z Odesy w roku 1920 w styczniu z obietnicą przyjazdu, gdyż oczekiwał pozwolenia na wyjazd do domu. Od tego czasu niema o nim wiadomości. Ktoby wiedział o Tomaszu Korczaku, niech da wiadomość do Józefy Korczakowej, dwór Ostrów, poczta Sieradz, skrzynka 20.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 17

OGŁOSZENIE
Starostwa Sieradzkiego o zarejestrowaniu spółek wodnych.
Stosownie do art. 222, pkt. 4 ust. z dnia 19. 1922 r. Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936, w brzmieniu ustalonem w Dz. Ust. R. P. Nr. 62 z r. 1928, ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących spółek
wodnych:
21. Dnia 13. 1. 1928 r. Sp. Wodna Ostrów-Mikołajów. Siedziba spółki kol. Ostrów, gm. Brzeźno — statut uchwalono dnia 8. VIII 1927 r.
Celem powyższych Spółek Wodnych jest osuszenie gruntów członków Spółek, według projektów technicznych przedkładanych Starostwu.
Statuty Spółek Wodnych zostały ułożone według wymagań okólnika Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 Mon. Polski Nr. 161, poz. 225.
Sieradz, dnia 26. 9. 1928 r.
Starosta Powiatowy w/z. (—) Drożański.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 75

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Idzim Maksajdzie, właśc. 4 dzies. 240 sąż. z kol. Nr. 1 w m. Ostrów A., pow. sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 13 stycznia 1930 roku, w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 6

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie podaje do wiadomości, że w związku z przyjęciem nowych członków do spółki wodnej „Ostrów-Mikołajów" uzupełniono Art. 2 statutu tejże spółki, a mianowicie po słowach 15 grudnia 1925 r. dopisano słowa "i 23 lipca 1927 r."
Starosta Powiatowy:
(—) J. Jellinek.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 21

Ogłoszenie.
Starostwo Sieradzkie stosownie do Art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102 poz. 936 — ogłasza, że dnia 3 października 1930 roku zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Ostrów, gm. Brzeźnio.
Spółka wodna nosi nazwę ,,Spółka Wodna Ostrów". Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 10 września 1930 roku ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417 23 (Monitor Polski Nr. 161 poz. 225).
Sieradz, dnia 3. X. 1930 roku.
Starosta Powiatowy:
(—) Bukowski.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 61

Aleksander Rudzki, notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Leonie Żywicy, współwłaścicielu działki ziemi w kolonji Nr. 1 w majątku Ostrów A, powiatu sieradzkiego, oznaczonej Nr. 13 o przestrzeni 4 ha 4789 mtr. z pod Nr. 4 działu II;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 31 stycznia 1931 roku w kancelarji notarjusza Rudzkiego w Kaliszu, dokąd w tymże dniu osoby interesowane obowiązane stawić się z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 82

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 12 grudnia 1930 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie nieruchomość, położona we wsi Ostrów, gm. Brzeźno, pow. sieradzkiego, składająca się z osady włościańskiej, zapisanej w tabeli likwidacyjnej Nr. 10, przestrzeni 12 m. 258 pr., należąca do Józefa Kryściaka w 5/6 i Stefana Kryściaka w 1/6 części. Na osadzie znajdują się: dom mieszkalny, stodoła, płoty i 34 drzewa rosnące owocowe.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, książki hipotecznej nie ma, należy prawem własności do wyżej wymienionych właścicieli, obciążona jest dożywociem na rzecz Marjanny Kryściakowej, wyszczególnionem w akcie za Nr. 1016, sprzedana będzie w całości we­dług protokółu zajęcia z dnia 10 lutego 1930 r., na żądanie Józefa Lisa i innych.
Licytacja rozpocznie się od sumy 8000 zł., przyczem do przetar­gu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc. i do­wód o pochodzeniu włościańskiem.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 22a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

12095. „Antoni Łakomy", sklep kolonjalno - spożywczy w Ostrowie, gminy Brzeźnio, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1930 roku. Właśc. Antoni Łakomy zam. w Ostrowie.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 53

Wydział hipoteczny, II sekcja, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Zofji - Marji Rudnickiej, wierzycielce sumy 254 dolarów i kaucji 30 dolarów, zabezpieczonej pod Nr. 3, działu IV wykazu hipotecznego maj. Ostrów lit. B, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 stycznia 1932 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydzia­łu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

 Echo Sieradzkie 1931 sierpień

KRADZIEŻ RYB. Ze stawu należącego do p. Jerzego Doruchowskiego, dom. Ostrów, gm. Brzeźno, złodzieje zapomocą podrywki wyłowili większą ilość ryb. Poszkodowany zwrócił się o pomoc do policji, która prowadzi dochodzenie.

 Ziemia Sieradzka 1931 nr 35 i 36 wrzesień

Z Ostrowa gminy Brzeźnio. Zespół amatorski miejscowego Koła Młodzieży wystawił w dniu 15 go sierpnia r. b. obrazek sceniczny w trzech odsłonach p. t. "Wesele Basi". Dochód z przedstawienia przeznaczony został w połowie na cele miejscowej Straży Ogniowej i Kółka Młodzieży. Sztuka dobrze wyreżyserowana przez p. Tobjasza z Brzeźnia cieszyła się nadzwyczajnem powodzeniem, przy szczelnie zapełnionej sali remizy strażackiej w Ostrowie. Cały zespół wywiązał się z zadania bez zarzutu. Szczególniej na wyróżnienie zasługują pp. Grzelczykówna, jako stara cyganka, Cieślakówna jako Basia, Potyralanka jako matka, Krupińska, jako swatka, oraz pp. Michał Kuźnik jako stary wdowiec, Tadeusz Rusiecki, jako parobek, Stefan Maksajda, jako swat oraz kapitalny jako szmul pośrednik Władysław Stanecki. Punktem kulminacyjnym przedstawienia był "gościnny występ" dobrego odtwórcy typów żydowskich p. Tomeckiego z Brzeźnia w monologu żyda furmana. Bardzo podobały się wiersze nastrojowo patrjotyczne "do Matki i do młodzieży" wypowiedziane z przejęciem przez jedną z amatorek. Po przedstawieniu odbyła się w bardzo miłym nastroju zabawa taneczna, nie zakłócona żadnemi ekscesami tak częstemi na różnego rodzaju majówkach. Inicjatorom, jak i amatorom należą się słowa uznania za danie miłej rozrywki kulturalnej miejscowej ludności. Na marginesie tego krótkiego sprawozdania pragnę dodać parę uwag. Otóż zaobserwowane zadowolenie szczera wesołość i miły nastrój obecnych na przedstawieniu osób, odpowiednio dobrana treść sztuki, wiersze o treści patriotycznej, spokojny i miły przebieg zabawy tanecznej pod okiem starszych, jakże wielki kontrast stanowi z rozpowszechnionemi majówkami, mającemi ustaloną opinję rozsadników demoralizacji, pijaństwa a w konsekwencji bójek, awantur, a często i zabójstwa. Należy życzyć wszystkim Kołom Młodzieży aby za przykładem Ostrowa starały się przez godziwą rozrywkę krzewić zamiłowanie do Najdroższej naszej Ojczyzny, do podniesienia poziomu moralnego młodzieży wiejskiej i konsolidacji, młodego pokolenia dla wywalczenia lepszego jutra, Michał Głowiński


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 3

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Szymonie Sroczyńskim, właścicielu działki Nr. 7 obszaru 6 dzies. 2255 sąż. z pod Nr. 13 działu II wykazu hip. z maj. Ostrów Nr. 1. pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 11 lipca 1932 roku, w którym to terminie osoby intereso­wane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.


Echo Sieradzkie 1932 16 maj

Z SĄDU OKRĘGOWEGO.
Sąd Okręgowy w Kaliszu na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał sprawę mieszkańca wsi Grujce gm. Złoczew Stanisława Pęczka, mieszkańców wsi Ostrów gm. Brzeźno, Józefa Szydłowskiego ojca i Józefa syna oskarżonych o napad.
W sierpniu ub. roku na mieszkankę wsi Ostrów Józefę Kowalczykową lat 56*, pasącą bydło w polu, napadło 2-ch bandytów, pobili ją i odebrali jej zawieszoną na szyi torebkę, zawierającą 6.500 zł., poczem ulotnili się.
Napadu dokonali Stanisław Pęczek i Orłowski z Próby. Do czynu tego miał namówić ich, młody Józef Szydłowski, syn 12-to morgowego gospodarza. Łup zabrał Orłowski, dał Pęczkowi tylko 850 zł. Ten zkolei dał Szydłowskiemu 500 zł., zaś z resztą gotówki ulotnił się w niewiadomym kierunku. Na ślad jego dotychczas nie natrafiono. Kowalczykowa przed rokiem ożeniła syna, zapisując mu całe gospodarstwo.
Zrabowane pieniądze otrzymała od synowej. Zamierzając kupić gospodarstwo, gotówkę tę stale nosiła przy sobie.

Sąd po zbadaniu sprawy skazał Pęczka na 3 lata więzienia, zaś Szydłowskich, ojca i syna, uniewinnił. —

*nieczytelne, przypis autora bloga

Echo Sieradzkie 1932 30 wrzesień

KMIOTEK UWODZICIELEM — OSZUSTEM.
Kaliski Sąd Zjazdowy w Sieradzu między innemi rozpatrzył także sprawę Franciszka Lesiaka z kol. Ostrów gm. Brzezno, Edwarda Róbleta i Jana Marynowskiego ze Złoczewa.
Przed ośmiu laty Franciszek Lesiak zam. w Pyszkowie gm. Barczew począł zalecać się do dziewicy Władysławy Żurawskiej zam. w Brzeźniu. Po pewnym czasie owocem zalecanek było dziecko. Aby wyjść z tej przykrej sytuacji Lesiak wyjechał do Francji na roboty. Po kilku latach z pokaźniejszą kwotą pieniędzy powrócił do kraju. O uwiedzionej Żurawskiej zapomniał całkowicie, gdyż upodobawszy sobie dość bogatą dziewczynę z kol. Ostrów gm. Brzeźno ożenił się z nią odziedziwszy 75-to morgowe gospodarstwo. Uciułane pieniądze przeznaczył na spłatę pozostałych sukcesorów. Fakt ten doszedł do wiadomości porzuconej b. narzeczonej Żurawskiej, która straciwszy nadzieje pobrania się z Lesiakiem zaskarżyła go o alimenty dla dziecka. Sprawa przeszła wszystkie instancje sądowe, które zasądziły Żurawskiej 8, 050 zł.
Przegranym procesem początkowo Lesiak mocno się przejął, lecz po pewnym czasie zrodziła się u niego pewna myśl, którą wkrótce zrealizował.
Oto wyszukał podobną Żurawskiej dziewczynę pojechał do rejenta do Złoczewa i tam rejent w obecności świadków Jana Marynowskiego i Edwarda Róbleta spisał akt na mocy którego Żurawska otrzymała 2,000 zł. gotówką zrzekając się reszty należności.
Po upływie kilku tygodni Żurawska udała się do Kalisza, aby w hipotece zabezpieczyć wyrok na nieruchomościach Lesiaka. Tam oznajmiono jej o wspomnianym akcie sporządzonym w Złoczewie i drugim akcie o sprzedaży całej nieruchomości swemu bratu.
Sprawę skierowano do prokuratora i po dłuższem dochodzeniu prowadzonem przez posterunek w Dębołęce pociągnięto do odpowiedzialności Fr. Lesiaka jako głównego sprawcę oraz świadków rejenta Ed. Róbleta i Jana Marynowskiego.
Sąd Okręgowy po rozpoznaniu się z całości sprawą i zbadaniu świadków uznał wszytkich 3 oskarżonych winnymi, skazując: Fr. Lesiaka na 1 rok i 6 m. więzienia, Edwarda Róbleta i Jana Marynowskiego po 8 mies. więzienia.
Wszystkich trzech z miejsca osadzono w więzieniu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
13. Ostrów, obejmującą: wieś Ostrów, folwark Ostrów, kolonję Nr. 1 Ostrów, Ostrów 1 do 10, Ostrów 11 do 22.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 37

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:

1. Okrąg Kaliski.
58. Wierzycieli hipotecznych dóbr OSTRÓW, powiatu sieradzkiego, a mianowicie: 1) Djonizego-Aleksandra Bojarunasa, 2) Leona Jedwaba, 3) Abrama-Moszka Lewenberga, 4) Moszka Mehl.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 48

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu Feliks Bruśnicki, mający kancelarję swoją w gmachu tegoż sądu, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1. Janie Owczarku, właścicielu działki gruntu, oznaczonej Nr. 1, obszaru 5 dziesięcin 1530 sążni, zapisanej pod Nr. 1 — działu II — kolonji Nr. 1 majątku Ostrów lit. Б, powiatu sieradzkiego, i 2) Wincentym Owczarku, właścicielu działki gruntu, oznaczonej Nr. 2, zapisanej pod Nr. 2 działu II kolonji Nr. 1 majątku Ostrów lit. Б, powiatu sieradzkiego, i że termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 20 grudnia 1933 roku, w którym to terminie osoby interesowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wy­żej Notarjusza, celem ujawnienia swoich praw — pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1933 19 luty

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI.
Na zasadzie § 83 i 84 rozp. Rady Ministrów z dnia 25.6-32 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych (Dz. U. R P. Nr. 62 poz. 580) podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 lutego 1933 roku w godzinach od 10-ej do 14-ej odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji na pokrycie zaległości podatkowych: p. Doruchowskiego Jerzego w folw. Ostrów gm. Brzeźno pow. Sieradz. knura wielkiej czarnej rasy angielskiej od ceny szacunkowej 700 zł.:
Zajęty przedmiot reflektanci mogą oglądać w dniu licytacji na miejscu sprzedaży.
Urząd Skarbowy
w Sieradzu.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 38

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia właścicieli i wie­rzycieli hipotecznych niżej wymienionych dóbr:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja II-ga.
60.OSTRÓW, powiatu sieradzkiego: 1) Firmę Kooperacja Rolna w Warszawie, 2) Abrama Moszka Lewenberga, 3) Leona Jedwaba.

Echo Łódzkie 1935 lipiec

Dramat małżeński pod strzechą. Przyczyną spóźnione amory.
Sieradz. 12. 7. — Zmarł w szpitalu Józef Obała lat 50 mieszkaniec wsi Ostrów gm. Brzeźno, którego ciężko zraniła 47-letnia żona. Tło sprawy przedstawia sie następująco: Od pewnego czasu Obałowa zauważyła, że mąż jej zaleca się do 25-letniej Klubowej, której mąż przebywa we Francji. Nie pomogły prośby i groźby ze strony Obałowej i mąż nadal odwiedzał swą przyjaciółkę. Wkońcu Obała począł swą żonę maltretować. W czasie jednej ze sprzeczek żona w obronie własnej zadała mężowi w głowę kilka ciosów siekierą. Obałową aresztowano i po przesłuchaniu do sprawy zwolniono.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 38


Wydział hipoteczny, sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Feliksie Bruśnickim, wierzycielu sum: 1) 339 dolarów z kaucją na 40 dolarów z pod Nr. 4 działu IV wykazu hipot. kolonji Nr. 1 w ma­jątku Ostrów lit. B., pow. sieradzkiego i 2) 452 dolary z kaucją na 60 dolarów z pod Nr. 17 działu IV wykazu hipot. folwarku Gęsina, powiatu sieradzkiego;
Termin dla zamknięcia tegoż postępowania spadkowego wyznaczo­no na dzień 14 listopada 1936 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Gazeta Świąteczna 1936 nr 2906

Gospodyni-kucharka potrzebna od 1-go listopada do majątku. Doruchowska, maj. Ostrów, p. Brzeźnio koło Sieradza, woj. Łódzkie.

Echa Leśne 1937 nr 42

TRĄBA POWIETRZNA
Trąba powietrzna należy u nas do zjawisk rzadkich i mało znanych. Gdziekolwiek się ukaże, — tam zniszczy wszystko po drodze i jej olbrzymiej sile nawet mocno wyrośnięte drzewa ostać się nie mogą.
Jak donoszą nam z sieradzkiego powiatu (woj. łódzkie) dnia 19 czerwca r. b. przeszła taka trąba powietrzna przez majątek Ostrów, własność p. J. Doruchowskiego.
Wtargnęła ona od południa najpierw do lasu, potem przejechała się po zabudowaniach majątku, następnie po zabudowaniach włościańskich pobliskiej wsi i poleciała hen ku północy. Przez las przeszła wąskim pasem 50 - 60 metrowym, niszcząc kompletnie wszystko na swej drodze. Przeszła jego zachodnim skrajem, ścieląc szeroką drogę wysokimi drzewami. — Wschodni brzeg tej ,,drogi” postrzępiła wyrwami i nieregularnymi lukami. Drzewostany sosnowe i brzozowe w wieku od 50 do 70 lat położyły się pokotem, a te pojedyncze drzewa, które starały się sile trąby powietrznej opierać trąba łamała jak zapałki na różnej wysokości, zaś złomy niosła na kilkanaście metrów.
Najwięcej drzew jednak zostało powalonych, chociaż i połamanych nie brakowało. Z powalonych i połamanych drzew uczyniła trąba bezładną mieszaninę, do której trudno było dostąpić. Zniszczeniu uległy drzewostany na ca 2.50 ha, gdyż ze złamanych drzew wrobiono głównie opał. J. K. H.


Gazeta Świąteczna 1937 nr 2943

O wichurze w Sieradzkiem piszą do nas: Przeraźliwy szum i ryk dał się słyszeć w sobotę. 19-go czerwca po południu w majątku Ostrowie pod Sieradzem i wkrótce potem około godziny 3-ej zerwał się okropny wicher, znosząc w moich zabudowaniach dachy z dwu stodół: jeden papowy, długi 50 metrów, drugi słomiany 40-metrowy. Dachy te częściowo zaniosło w pole o 200 metrów od stodoły. Był to straszliwy wir powietrza, trąba powietrzna. W lesie moim połamała ona oraz powywracała z korzeniami stare 80-letnie drzewa, niszcząc 3 hektary lasu i wyrządzając na 10 tysięcy złotych straty. W okolicy najbliższej trąba poznosiła około 20-u stodół po wsiach. Stertę ze słomą wicher poroznosił po polu na l0-u morgach. Pan Starosta sieradzki objeżdżał z wójtem gminy Brzeźnieńskiej miejscowości poszkodowane, polecając wójtowi stwierdzić szkody na piśmie, aby obniżyć podatki. Nie pierwsza to klęska w tym roku. Silne mrozy podczas ostatniej zimy dotkliwie dały się nam we znaki, wymarzła. koniczyna, pszenica i żyto. a dnia 12-go czerwca grad wybił zboże gospodarzom wsi Ostrowa i Rydzewa, niszcząc plony miejscami całkowicie. Zaznaczyć muszę, że gospodarze ostrowscy samorzutnie pośpieszyli z ofiarną pomocą, aby przed świętem do względnego porządku doprowadzić miejsca przepędu bydła, zabezpieczyć przed deszczem zniesione siano, oraz z zasiewów posprzątać poroznoszoną słomę i dachy. Niech im Pan Bóg to stokrotnie nagrodzi! Jerzy Boruchowski.

 Orędownik 1938 nr. 144


Pijany zasnął na zawsze. Szczepan Gołąbek ze wsi Gazdy w stanie bardzo pijanym zanocował w stodole p. A. Mokrajdy we wsi Ostrów, położywszy się twarzą na ziemi. Rano zastano pijaka już bez życia, gdyż udusił się z braku dostępu powietrza do organów oddechowych.


Gazeta Świąteczna 1938 nr 3003

Białe wróble. W majątku Ostrowie w Sieradzkiem u p. Doruchowskiego wylęgło się stado białych wróbli. Latają one razem ze zwykłemi szaremi wróblami. — Takie białe okazy lęgną się czasem wśród różnych gatunków zwierząt, i ptaków, a ze stałego dobierania takich białych par można wyhodować białe odmiany. W taki sposób wyhodowano białe króliki, białe myszy i białe szczury, trzymane nieraz po domach dla zabawy, a także złote odmiany ryb: złote karasie czyli złote rybki, złote karpie japońskie, złote jazie, złote liny. Możnaby też zapewne wyhodować i białe wróble, trzymając je osobno od szarych, aby się tylko białe pary dobierały.

Dziennik Łódzki 1949 nr 61

TRZY NOWE SZKOŁY
(f) We wsi Ostrów (gm. Brzeźno) w Borkach Prusinowskich (gm Zadzim) i we wsi Janiszewice (gmina Zduńska Wola), wzniesione zostaną trzy szkoły murowane. Każda z gmin otrzymała dotację ze skarbu państwa w kwocie 1 mil zł. na ten cel. Reszta ma być pokryta z funduszów gminnych.


Dziennik Łódzki 1965 nr 260

Niedoszły zabójca stanie przed sądem
Prokuratura Woj. w Łodzi zakończyła śledztwo przeciwko 39-letniemu Józefowi Świątkowi z Ostrowa w pow. sieradzkim, w dniu 18 lipca br. usiłował on dokonać zabójstwa na osobie Anny S. zamieszkałej w Złoczewie.
W ostatnich miesiącach J. Świątka łączyła z Anną S. bliska znajomość. Ponieważ często odwiedzał on młodą kobietę w stanie nietrzeźwym, przestał być mile widzianym gościem. Po awanturze, którą J. Świątek wywołał 17 lipca w domu swej znajomej po pijanemu, jej matka wezwała funkcjonariuszy MO, w następstwie czego podpitego adoratora zatrzymano na posterunku aż do wytrzeźwienia. Następnego dnia J. Świątek odwiedził swą znajomą powtórnie i nie chciał opuścić jej mieszkania. W nocy, gdy kobiety zasnęły J. Świątek zakradł się do łóżka śpiącej z siostrą Anny S. i zadał jej nożem kuchennym cios w szyję, a następnie uderzył zasłaniającą się kobietę w rękę. Napastnik zranił także matkę młodej kobiety, Franciszkę S. Dzięki natychmiastowej pomocy lekarskiej, Annę S. utrzymano przy życiu. Niedoszły zabójca stanie wkrótce przed sądem.

M. Kr.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza