-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Nowy Świat

Słownik Geograficzny:  
Nowy Świat, wś, pow. sieradzki, gm. Krokocice, ob. Kłoniszew.

Spis 1925:
Nowy Świat, wś, pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 56. Mężczyzn 22, kobiet 34. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 56. Podało narodowość: polską 56.

Wikipedia:
Nowy Świat-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Rozwój 1913 nr 128

Sprzedam zaraz folwark
za cenę przystępną w parafii Małyń, składający się z 50-ciu morgów ziemi dobrej, jak również mogę sprzedać z inwentażem żywym i martwym, obok zabudowania są bardzo ładne, zagajniki i brzezina. Od Lutomierska 14 wiorst, od Szadku 7 wiorst, o bliższych szczegółach można się dowiedzieć na miejscu. Adres: Michał Frankus w Nowym-Świecie, gmina Krokocice, st. pocz. Szadek.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 4

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji z d. 2 grudnia 1920 r., poszukuje Karoliny Graczyk, zamieszkałej we wsi Nowy-Świat, gm. Krokocice, pow. Sieradzkiego, a oskarżonej z art. 583 cz. 2 K. K. i zbiegłej niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanej—nieznane.

W razie odnalezienia poszukiwanej lub miejsca jej zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
12. Stefanów-Bąki, obejmującą: folwark Bąki, wieś Nowy-Świat, wieś Stefanów-Bąk.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza