-->

sobota, 4 maja 2013

Niedzielsko

Rosin:
NIEDZIELSKO-(1323 Nezelsko, Nedzelsko, Nyedzyelszko, Nyedzoczka) 2 km na NE od Wielunia. 1. 1511 pow. wiel. (ŹD 211); 1520 par. koleg. wiel. (Ł 2, 94).3. 1511 dzies. z 5 1/2 ł. po 8 gr abpowi (VG 391); 1511, 1518 – 5 ł.; 1552 – 5 kmieci, 1 folw., młyn zniszczony; 1553 – 4 1/2 ł. (ŹD 211, 288).4. 1400 Majnard z N. (KP 151), 1404 nie stawił się na sądzie w sprawie długu 50 grz. zaciągniętego u rajców wiel. (H 26); 1410 Anna c. Suchego sprzedała rajcom wiel. 4 ł. i 3 zagony w N. za 70 grz. (Wójc. 27); 1420 Stanisław z ż. Elżbietą, haer. w N. sprzedali mieszczanom wiel. za 12 grz. i 14 półgr. 1 ł. w N. leżący z jednej strony przy Hamanie, a z drugiej przy rolach mieszczan (Wójc. 41); 1424-44 Jan Długosz z N. (MK 66, 46; MPH 2, 910), 1430 różne osoby ręczyły za jego dług u króla 2000 grz. (KSK 2327); 1463 Jan Długosz z Czernic odebrał od Sędziwoja Madalańskiego z N. 25 grz., które Piotr, o. Sędziwoja, był winien jego ojcu s. 122za Łyskornię i N. (Bob. 2, 58, 59); 1466 tenże zastawił 1 kmiecia na 1 ł. w N. (GW 1, 143); 1520 dziekan wiel. brał po 12 ćw. owsa od kmieci, a dzies. snop. z ról folw. i opust. (Ł 2, 98); 1552-1553 własn. mieszczan wiel. i 2 Madalańskich (ŹD 288).5. 1323 sołtys Franko z N. (GW rel. 8, 40); 1545 król przeniósł wsie m. Wielunia z pr. pol. na niem. (MK 70, 240).7. 1410-1545 DV 587; D 1, 429; BP 706, 527; BJd 214; BCd 557; BC 3347, 1, 436; DP 109; KSK 3571; Bob. I, 12, 14, 24, 124, 270; MS 4, 7523, 8475.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Niedzielsko, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 17 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Niedzielsko, parafia welun (wieluń), dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: 2 części, pierwsza miasto Wieluń, druga Madalinscy.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Niedzielisko, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Wieluń, własność prywatna. Ilość domów 17, ludność 131, odległość od miasta obwodowego 1/4.

Słownik Geograficzny:  
Niedzielsko, w dok. Nyedzyelsko, wś i fol., pow. wieluński, gm. Wydrzyn, par. Wieluń, odl. 1 w. od Wielunia. Ma 19 dm., 158 mk. i dzieli się na dwie części. Fol. ma 479 mr. (400 mr. ornej), wś 16 osad i 78 mr. Są tu dwa piece wapienne i pokłady kamienia wapiennego. N. w początkach XV w. było własnością przodków Długosza, którzy z tego powodu podpisywali się "z Niedzielska". Następnie przeszło w ręce Madalińskich, jak o tem świadczą księgi pobor. ziemi wieluńskiej z 1552 r. Posiadają wtedy Andrzej i Antoni Madalińscy część wsi, na której siedzi 3-ch kolonistów, a do wójtów wieluńskich należy druga część, mająca według wykazu z 1553 r. 41 łanów kmiecych. Jest również młynarska osada opuszczona. Było i więcej łanów widocznie, lecz te wcielono do folwarku, a może i ukryto, gdyż jak powiadają księgi poborowe „Reliquum pro praedio dominorum colitur" (Pawiński, Wielkop. II, 288). Według Lib. Ben. Łask. (II, 94, 98), kmiecie dawali dziekanowi wieluńskiemu dziesięć miar owsa, a z gruntów folwarcznych i łanów pustych pobierał dziesięcinę. Br. Ch.

Spis 1925:
Niedzielsko, wś i folw., pow. wieluń, gm. Wydrzyn. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 18, folw. 5. Ludność ogółem: wś 125, folw. 103. Mężczyzn wś 59, folw. 48, kobiet wś 66, folw. 55. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 110 folw. 103, ewangelickiego wś 15. Podało narodowość: polską wś 125, folw. 103.

Spis 1925:
Niedzielsko-Wieluń, os. fab., pow. wieluń, gm. Wydrzyn. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 203. Mężczyzn 101, kobiet 102. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 203. Podało narodowość: polską 203.

Wikipedia:
Niedzielsko-Wieś całkowicie włączona do Wielunia w 1988 roku. Potoczna nazwa tej dzielnicy to "Cukrownia". Znajdują się tam: nieczynna od 2002 roku Cukrownia "Wieluń", Bałtyk-Gaz (zakład gazownictwa bezprzewodowego), Korona (wytwórnia świec), Wielton, Neotech, Patrol, Ekomal, Biosow (oczyszczalnie ścieków), Wigal i inne zakłady pracy.

 1992 r. 

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1650

 15 września
...ochrzczona Anna córka Urodzonego Pana Aleksandra Madalińskiego i Jadwigi z Dobro? urodzona 12-go..
Rodzice chrzestni Urodzony Kacper Łempicki i Pani Anna Madaleńska z Niedzielska.

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1665

19 kwietnia

Ja Stanisław Placenty? wikary kościoła kolegiaty wieluńskiej ochrzciłem Wojciecha Jerzego [syna] małżonków Urodzonego Piotra Górskiego i Katarzyny posesorów z Niedzielska. Rodzice chrzestni Urodzony Jan Madaleński i Marianna Bużeńska.

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1693

8 września 1693
ochrzczony Michał Franciszek syn Urodzonego Andrzeja Madaleńskiego i Marianny Różyckiej ze wsi Niedzielsko. Rodzice chrzestni Urodzony Stanisław i Anna Stawscy ze wsi Staw.

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1694

20 kwietnia
ochrzczona Zofia Urodzonego Aleksandra Madaleńskiego i Katarzyny małżonki z Niedzielska, chrzestna Urodzona Anna Psarska

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1696

22 marca
ochrzczona Katarzyna córka Andrzeja i Marianny małżonki z Niedzielska, chrzestna Marianna Stawska

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1697

20 sierpnia
...ochrzczona Marianna Joanna córka Urodzonego Andrzeja Madalińskiego z Niedzielska i Marianny Rożyckiej. Rodzice chrzestni Urodzony Marcin Rożycki i Joanna Pruchnicka.

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1699

15 lutego
Tego samego dnia jak wyżej...

ochrzczony Maciej Aleksander syn Urodzonego Andrzeja Madalińskiego i Marianny Rożyckiej z Niedzielska. Rodzice chrzestni Urodzony Mikołaj Myszkowski i Szlachetna Joanna ?stępniowa.

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1700

 4 kwietnia
ochrzczona Konstancja Ludwika córka Urodzonego Andrzeja Madalińskiego z Niedzielska i Marianny Rożyckiej. Rodzice chrzestni Urodzony Kazimierz Gorecki starosta ziemi wieluńskiej i Anna Myszkowska.

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1701

 19 maja
ochrzczona Zofia Teresa córka Urodzonego Andrzeja Madalińskiego z Niedzielska i Marianny Rożyckiej. Rodzice chrzestni Urodzony Konstanty Psarski i [brak imienia] Wolicka.

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1702

 20 lipiec
ochrzczona Marianna Magdalena córka Urodzonego Andrzeja Madalińskiego z Niedzielska i Marianny. Rodzice chrzestni Urodzeni Jakub i Katarzyna Madalińscy.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1717

 9 luty
ochrzczony Ignacy Antoni syn Urodzonego Pana Jana Skrzyńskiego i Katarzyny Stobieckiej małżenstwa z Turowa.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał Madaliński z Niedzielska i Urodzona Skrzyńska matka Urodzonego Jana.

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1722

 8 czerwca
ochrzczona Teodora Regina córka Urodzonych Michała i Teresy Madalińskich.
Rodzice chrzestni Urodzony Jakub Pruszkowski i Marianna Jarzębska z Niedzielska.

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1723

 18 lipca
ochrzczony Bonawentura Jakub syn Urodzonych Michała i Teresy z Niedzielska Madalińskich.
Rodzice chrzestni Urodzony Kazimierz Wsłowski ze swoją żoną Urodzoną [brak danych].

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1724

 1 października
ochrzczony Ludwik Ignacy syn Wielmożnego Michała i Teresy Madalińskich.
Rodzice chrzestni Wielmożny Zygmunt Karśnicki podczaszy ziemski wieluński i Wielmożna Pani Anna Myszkowska z Niedzielska.

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1729

 6 czerwca
ochrzczony Antoni Grzegorz syn Urodzonego Michała i Teresy Madalińskich z Niedzielska.
Rodzice chrzestni Urodzony Aleksander Madaliński i Barbara Madalińska.  

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1731

14 październka
ochrzczona Jadwiga Elżbieta córka Wielmożnych Michała z Niedzielska wicewojewody ziemi wieluńskiej i Teresy z Pruszkowskich.
Rodzice chrzestni Urodzony Sebastian Madaliński i Urodzona Krystyna z Madalińskich Dąbrowska.

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1733

3 grudnia
ochrzczona Elżbieta Barbara córka Wielmożnego i Urodzonego Michała i Teresy Madalińskich wicewojewody ziemi wieluńskiej.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Andrzej Madaliński i Katarzyna Siemianowska z Niedzielska.

Akta metrykalne (Parafia Wieluń) 1743

22 września
Ja Szymon Wi?rowski senior wikariuszy...
ochrzczona Brygida córka Wielmożnego Pana Michała i Teresy Madalińskich podsędka ziemi wieluńskiej z Niedzielska.
Rodzice chrzestni Urodzony Mikołaj Miniszewski i Marianna Masłowska.

Dziennik Powszechny 1832 nr 299

Po śmierci niegdy Józefa Kobierzyckiego, zaszłey w dniu 6 Stycznia 1832 roku, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient, zawiadamia wszystkich których to interessować może, że do przepisania w właściwych księgach wieczystych na imie sukcessorów iego:
14. Kontrkaukcyi pierwiastkowo w ilości 34,000 złp. w dziale IV pod Nr. 5 wykazu hypotecznego dóbr Niedzielsko w Powiecie Wieluńskim położonych zapisanej, a teraz w reszcie tylko w ilości 11,402 złp. 13 gr. pozostałey; termin sześciomiesięczny, a wszczególe na d. 22 Kwietnia 1833 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem iest wyznaczony. Kalisz dnia 22 Października 1832 r. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, Fr. Nowosielski.

Dziennik Powszechny 1836 nr 354

Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego. Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po Ludwiku Lewartowiczu, właścicielu dóbr Niedzielsko, w Powiecie Wieluńskim położonych, na dniu 5 Sierpnia roku bieżącego zmarłym, celem zgłoszenia się osób prawo do spadku po tymże mających, a mianowicie co do własnośći dóbr tych Niedzielsko, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 3/13 Lipca 1837 r. godzinę 9 z rana, tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta. Kalisz dnia... Grudnia 1836 r. Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 191

(N. D. 2480) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po nastąpionej śmierci Teodozyi z Kobierzyckich Lenartowiczowej, wierzycielki kapitału złp. 50,980 na dobrach Niedzielsko Powiatu Wieluńskiego w dziale IV. pod Nr. 6 hypotekowanego, ogłaszam wiadomość otwarcia spadku z wyznaczeniem terminu do uregulowania takowego w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej przedemną podpisanym Rejentem na dzień 20 Listopada (2 Grudnia) r. b. i wzywam interessentów do tegoż spadku prawa jakie mieć mogących, iżby się w terminie tym z dowodami swemi stawili pod prekluzyą.
Kalisz dnia 13 (25) Maja 1841 roku.
Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 276

(N. D. 6196) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Kaliskiéj. Gdy toczą się postępowania spadkowe po osobach następujących:  
2. Po Lucynie Kobierzyckiej wierzycielce co do części stosónkowéj szacunku za dobra Burzenin i Witów w Okręgu Sieradzkim położone, na tychże i współwierzycielce reszty kaucyi wzajemnej rs. 1710 k. 36 i pół na dobrach Niedzielsku w Okręgu Wieluńskim zahypótekowanych.
Do ukończenia postępowań spadkowych po tychże osobach termin pod skutkami prekluzyi na dzień 2 (14) Czerwca 1845 r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej wyznacza.
Kalisz dnia 17 (29) Listopada 1844 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 155

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N. D. 3716) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków po:
2. Róży z Kobierzyckich Lenartowiczowéj współwłaścicielce kaucyi 1710 rs. 36 1/2 k. na dobrach Niedzielsku w Okręgu Wieluńskim zapisanej, tudzież wyposażenia z dóbr Burzenina i Witowa w Okręgu Sieradzkim położonych jej należącego, wyznacza się termin na dzień 11 (23) Stycznia 1847 r. z wezwaniem stawienia się na tenże termin interessentów pod skutkami prekluzyi przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej.
w Kaliszu d. 25 Czerwca (7 Lipca) 1846 r.
A. Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 183

(N. D. 3707) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:  
5, po Benedykcie i Bonawenturze małżonkach Gutowskich wierzycielach summy rs. 300, z prowizyą i kosztami na dobrach Niedzielsku w dziale IV. ad Nr. 6 i 11 ubezpieczony, zwyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 15 (27) Lutego 1851 r. o godzinie 10 z rana tu w Kaliszu w mej Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych, pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz d. 12 (24) Lipca 1850 roku.
M. Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 195

(N. D. 3920) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:    
4. Jeanetty Sachs, со do summy 1950 rsr. na dobrach Niedzielsko w okr. Wieluńskim, pod Nr. 6 i 9, oraz; 
(...)otworzyły się spadki. do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny przede mną Pisarzem na d. 16(28) Lutego 1854 r.  
Kalisz d. 4 (16) Sierpnia 1853 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 67

(N. D. 1448) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci.  
4. Szmula Berka Kohn wierzyciela kapitałów w dz. IV wykazów hypotecznych, a) dóbr Siemiechów z Ogu Sieradzkiego ad Nr. 10 rs. 900, ad N.14 rs. 120 i rs. 345 k. 55 kary rs. 180. prowizyi rs. 162 k. 90, pod N. 38 rs. 70 k.62 1j4 pod Nr. 39 rs. 999 kop. 97 1j2 i warunku wypłaty tych summ:
b) na dobrach Wola Więzowa z tegoż Ogu ad N.15, ad D. lit. c. rs.151 k.35 z procentem i kosztami, c) na dobrach Niedzielsko z Ogu Wieluńskiego ad 6. i ad 13 rs. 600, kary konwencyonalnej rs.150, rs. 54, rs. 107 k. 25, rs 186 k. 84, rs.4 kop. 50 i rs. 16 k. 65, d) na dobrach Kocina z Ogu Sieradzkiego rs. 825, ad N. 14 (…).
Otworzyły się spadki, do regulacyi których oznacza się termin na d. 15j27 Września 1854 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 921* Marca 1854 r.
J. Niwiński.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 228

(N. D. 5105) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Łukaszu Kobierzyckim, co do części przypadającej mu z kaucyi na dobrach Niedzielsko z Okręgu Wieluńskiego w dziale IV. pod Nr. 5 poprzednio hypotekowanej, a w resztującej summie rs. 1710 k. 36 1j2 w depozyt Dyrekcyi Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego złożony, otworzyły się spadki, do regulacyi których, wyznacza się termin nadzień 10 (22) Kwietnia 1861 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 29 Września (1 Paźdz.) 1860 r.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 178

(N. D. 3523) Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcyą Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacyę publiczną w m. Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancellaryach hypotecznych, poniżej wymienionych:
Termin sprzedaży d. 20 Lutego (4 Marca) 1862 roku.  
16. Niedzielsko, z wszystkiemi przyl. i przynal. w Ogu Wieluńskim położone, raty zaległe rs. 378 k. 39, vadium rs. 1050, licytacya od summy rs. 7230, przed Rejentem Emilianem Ordon.  
(…) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcyi Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacya odbędzie się w jego kancellaryi przed innym Rejentem który go zastąpi. Wrazie niedojścia do skutku przedaży dla braku licytantów którychkolwiek dóbr pierwostronnie wymienionych, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w własnych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcyi Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Lipca 1861 r.
Prezes, Szymanowski.
Pisarz, Janczewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 205

(N. D. 3391) Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z pobytu wierzycieli hypotecznych dóbr Niedzielska:
1. Ludwika Bogumiła Jacentego 3-imion Lenartowicza pod Nr. 6.
2. Kazimierza i Józefy nieletniego rodzeństwa Lenartowiczów pod Nr. 28; z powodu wierzytelności na rzecz tychże zabezpieczanych w wykazie hypotecznym dóbr rzeczonych w dziale IV.
Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku, zawiadamia wszystkich interessowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Niedzielsko z wszystkiemi przynależyl. w Ogu i Pcie Wieluńskim Gub. Warszawskiej położone jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych summę rs. 378 kop. 39, z mocy upoważnienia Dyrekcyi Glównej z dnia 1 (13) Marca 1861 roku Nr. 2768 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacyą publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcyi Szczegółowej Kaliskiej w dniu 23 Lutego (7 Marca) 1862 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancellaryi hypotecznej przed Emilianem Ordonem Rejentem miejscowej Kancellaryi Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacyi oznaczone jest w kwocie rs. 1050, w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacya rozpocznie się od summy rs. 7230. Warunki tej sprzedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcyi Szczegółowej Kaliskiej.
OSTRZEŻENIE.
Wrazie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcya Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 26 Lipca (7 Sierpnia) 1861 r.
Prezes, Szymanowski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 156

(N. D. 3090) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 8 (20) Marca 1865 roku.
27. Niedzielsko, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 289 k. 40, vadjum do licytacji rs. 1,500, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7,230 k. 62, przed Rejentem Kanc. Ziem. Emiljanem Ordon.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi, wreszcie uprzedza Dyrekcja Szczegółowa, iż gdyby w terminie do sprzedaży oznaczonym przypadła bądź uroczystość galowa, bądź święto kościelne, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Maja 1865 roku.
Prezes Chełmski.
Pisarz, Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1865 nr 198

(N. D. 4300) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa. Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Do Ludwika Bogumiła Jacentego 3-ch imion Lenartowicza, niewiadomego z pobytu wierzyciela hypotecznego dóbr Niedzielska, z powodu sumy na rzecz jego w Dziale IV, pod Nr. 6 wykazu hypotecznego dóbr pomienionych zabezpieczonej.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czer. (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Niedzielsko z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu i Powiecie Wieluńskim Gubernji Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 289 k. 40 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z d. 3 (15) Marca 1865 r. Numer 3657, są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytację publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w d. 8 (20) Marca 1866 roku, poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji Hypotecznej przed Emiljanem Ordonem, Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu sądowym.
Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 1,500 w gotowiźnie lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7,230 kop. 62.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. Wrazie niedojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku Postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 1 (13) Czerwca 1865 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1866 nr 54

(N. D. 663). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w m. Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w kancelariach hypotecznych poniżej wymienionych.
1. Niedzielsko z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wieuńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 591 kop. 38 1/2 vadium do licytacji rs. 1,500, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7,230 k. 62, termin sprzedaży d. 18 (30) Października 1866 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Zenonem Łopuskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. W końcu Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło bądź święto kościelne, bądź uroczystość galowa dworska, sprzedaż odbędzie się przez odroczenie w dniu następnym w kancelarji tegoż samego Rejenta.
Kalisz, d. 8 (20) Stycznia 1866 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1868 nr 172

N. D. 5122. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
6. Szymona Amowicza co do sum na rozmaitych dobrach w dziale IV, mianowicie: (…)  h. Rsr. 752 kop. 46 na dobrach Niedzielsko ad 24 i 39, (...) otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 14 (26) Lutego 1869 r. w Kancelarji Hypotecznej.  
Kalisz d. 1 (13) Sierpnia 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 190

N. D. 5608. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci
2. Juljana Pietraczuk wierzyciela sumy rs. 450 na dobrach Niedzielsku z o-gu Wieluńskiego w Dziale IV Wykazu pod Nr. 55 ubezpieczonej do której jest przywiązane prawo zastawu 10-u mórg gruntu w Dziale III Wykazu pod Nr. 21 stojące. (…) otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczam termin przed sobą w Kancelarji mej w Kaliszu na dzień 16 (28) Marca 1873 r. godzinę 10-ą z rana pod prekluzją.
Kalisz d. 2 (14) Września 1872 r.
Józef Jezierski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 228

N. D. 6643. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po zgonie: 1. Jakóba Oszer albo Aszer wierzyciela kwoty rs. 180 z procentem pod Nr. 51 w Dz. IV Wykazu na dobrach Niedzielsko z Okręgu Wieluńskiego ubezpieczonej. (...)  otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 4 (16) Maja 1873 r. przed sobą w Kaliszu wyznaczam. 
Kalisz d. 27 Paźdz. (8 Listopada) 1872 r.
Zenon Łopuski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 231

N. D. 6708. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
8. Józefy Parzyjagły co do sumy rs. 135* z procentem na dobrach Niedzielsko z okręgu Wieluńskiego w dziale IV Nr. 33 ubezpieczonej.
(…) otworzył się spadek do regulacji którego wyznaczony został termin przed podpisanym Rejentem na d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1873 r.
Kalisz d. 19 (31) Października 1872 r.
Wilchelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1874 nr 20

N. D. 664. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Feliksa Krzeczkowskiego wierzyciela sumy rs. 150, sposobem ostrzeżenia w dziale IV wykazu hypotecznego dóbr Niedzielsko z okręgu Wieluńskiego pod Nr. 44 zapisanej. (…) toczy się postępowanie spadkowe do regulacji którego termin prekluzyjny na dzień 2 (14) Lipca 1874 r. w Kancelarji mojej w Kaliszu wyznaczony został.
Kalisz d. 1 (13) Stycznia 1874 r.
A. Paszkowski.

Kurjer Warszawski 1886 nr 130

= Sklep spożywczy.
Za przykładem innych miast prowincjonalnych otwiera w Wieluniu 40-tu okolicznych obywateli sklep spożywczy i skład żelaza.
Uczestnicy współki składają jednorazowo po 100 rs., a przedstawicielami jej będą pp. Kokczyński z Wielgiego, Morzycki z Niedzieliska, Kręcki z Masłowic, Taczanowski z Gromadzic i Taczanowski z Rudy.  
Sklep zaczyna funkcjonować z d. 1-ym lipca r. b.  

Gazeta Kaliska 1894 nr. 99

Wypadki śmiertelne. Dnia 13/25 października r. b. we wsi Niedzielsko, pow. wieluńskiego, włościanin Józef Lewik, przez nieostrożność wystrzałem z broni zabił 19-to letniego włościanina Jana Kuchcika. Gazeta Kaliska 1896 nr. 5W dniu 9 stycznia r. b. zmarł w Niedzielsku pow. Wieluńskiego ś. p. Witold Morzycki, jedyny syn sędziego gminnego i właściciela dóbr Niedzielsko, wzorowy młodzieniec pilny i pracowity, uczeń tutejszego gimn. realnego. Pogrzeb odbył sie w Niedzielsku.


Gazeta Kaliska 1896 nr. 5


Szanownemu Duchowieństwu, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym i krewnym, którzy przyjmowali udział w odprowadzeniu zwłok ukochanego syna naszego ś. p. Witolda Morzyckiego na cmentarz,—Czcigodnemu ks. Gumińskiemu za wymowne słowa współczucia i pociechy,—wszystkim tym, którzy na barkach swoich nieśli drogie nam zwłoki na miejsce wiecznego spoczynku,— oraz tym, którzy na trumnie złożyli kwiaty i wieńce, składamy niniejszem serdeczne podziękowanie. Niedzielsko 11 stycznia 1896 r. Marja i Włodzimierz Morzyccy.  

Gazeta Kaliska 1899 nr 157

Niniejszem ogłaszam, że poczynając od sierpnia r. b. na lat sześć w majątku Niedzielsko powiatu wieluńskiego. Nikomu więc na polach wyżej wymienionego majątku polować nie pozwalam, a nie stosujących się do niniejszego ogłoszenia, pociągać będę do odpowiedzialności sądowej. K. Kręski.

Sport: Tygodnik Ilustrowany 1905 nr 42

Ś. p . Włodzimierz Morzycki, właściciel dóbr Niedzielsko w pow. Wieluńskiem i były sędzia gminny, zmarł w piątek, dn. 13. października r. b. w wieku lat 56. Zgon ten okrył żałobą rodziny Morzyckich i Rymarkiewiczów. Zmarły cieszył się wielkim szacunkiem i powagą w swej okolicy.

Gazeta Kaliska 1905 nr 284

Ś. p. Włodzimierz Morzycki obywatel ziemski, b. sędzia gminny, opatrzony św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach, zakończył życie w dniu 13 października 1905 r., przeżywszy lat 56. Eksportacja zwłok z Niedzielska do kościoła parafjalnego w Wieluniu nastąpi w dniu 15 października, pogrzeb dnia następnego o godzinie 10 z rana. Na smutne te obrzędy zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych, w głębokim smutku pogrążeni żona, córka i zięć. Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą.


Gazeta Kaliska 1905 nr 284

Zgony. W piątek dnia 13 b. m. zmarł w wieku lat 56 ś. p. Włodzimierz Morzycki właściciel dóbr Niedzielsko w pow. wieluńskiem i b. sędzia gminny. Zgon ten okrył żałobą rodziny Morzyckich i Rymarkiewiczów. Eksportacja zwłok z Niedzielska do kościoła parafjalnego w Wieluniu odbędzie się dziś o godz. 5 popoł., pogrzeb zaś jutro o godz. 10 rano. Zmarły cieszył się wielkim szacunkiem i powagą w swej okolicy.


Gazeta Kaliska 1906 nr 141

Dominium Niedzielsko, p. Wieluń, poszukuj rządcy samotnego od 1 lipca r. b. Bliższe wiadomości u adw. Rymarkiewicza w Kaliszu.


Gazeta Kaliska 1907 nr 16

Dom. Niedzielsko, p. Wieluń, poszukuje od 1 -go kwietnia r. b. pisarza gospodarczego. Bliższa wiadomość u adw. Rymarkiewicza w Kaliszu.


Zaranie 1911 nr 22

Z pod Wielunia. (List). Wiosna tegoroczna była u nas pomyślna, urodzaje dobrze się zapowiadają. W Niedzielsku niedaleko Wielunia rozpoczęto budowę cukrowni, opierają na tem ludzie nadzieje, że się gospodarstwa podniosą przez uprawę buraków. Projektowana jest też kolej, ale kiedy do skutku przyjdzie — niewiadomo. Sady w całej okolicy kwitną obficie. Odbyło się tu niedawno wesele Sokołowiaka z Kruszynianką, które nazwać można wzorowem, bo trwało tylko jeden dzień, zabawa była bardzo ochocza, choć na napoje wydano tylko 25 rb., a zwykle to kosztują one od 40 do 100 rb. Chłop z pod Wielunia A. K. W.
Gazeta Świąteczna 1911 nr 1611

Z kółka rolniczego w Czarnożyłach. W niedzielę 12-go listopada, zaraz po nieszporach, odbyło się posiedzenie kółka rolniczego w Czarnożyłach pod Wieluniem, w guberńji kaliskiej. Zgromadziło się 45-ciu członków. Przewodniczący kółka, p. Wacław Bańkowski, wygłosił pogadankę o tem, jak powinno się przyorywać nawóz na ziemiach gliniastych i piaszczystych. Otóż na roli gliniastej przyorywać trzeba miałko na 2 lub 3 cale, a to dlatego, że gdybyśmy przyorali nawóz zagłęboko, to by zbutwiał i byłoby mało pożywienia dla roślin. Na piaszczystych zaś ziemiach należy przyorywać głębiej, 4 do 6 cali, bo miałkie przyorywanie nawozu na ziemi piaszczystej źle oddzialywa i na nawóz i na glebę; ziemia bowiem piaszczysta jest zanadto przepuszczalna. Dalej mówił p. Bańkowski o wapnowaniu roli pod buraki cukrowe i jare zboża. Pod buraki trzeba przyorywać nawóz na 5 cali, za pługiem puścić trzeba koniecznie pogłębiacz, i potem dopiero wywieźć wapno nielasowane; wapna powinno się dawać 12 korcy 300-funtowych na mórg. Po zwiezieniu wapna kładzie się je na kupki i przykrywa ziemią. Pod działaniem wilgoci z ziemi i powietrza wapno się rozkłada, kruszeje, dopiero też potem można je rozrzucić po polu i przykryć broną sprężynową, lub gdy takiej niema, broną zwyczajną. Jeżeli chcemy mieć większzy dochód z gospodarstwa, to musimy je koniecznie doprowadzić do większej sprawności, a dokonamy tego właśnie przez wapnowanie roli. Na nic się zda gospodarzowi rozsiewać różne nawozy sztuczne i nawóz stajenny, jeżeli rola jest zakwaszona czyli brak w niej wapna. Wapno ma to do siebie, że pobudza do życia bakterje czyli żyjątka, których my wcale gołem okiem nie widzimy (można je zobaczyć przez mikroskop czyli drobnowidz), a które są koniecznie potrzebne do życia roślinom. Żyjątka te nazywają uczeni mikrobami. Pod okopowiznę — buraki i ziemniaki, daje się wapno na miesiąc przed i po nawożeniu, bo gdybyśmy je dali razem, jednocześnie z nawozem, to zabilibyśmy owe żyjątka ulotami, które są w wapnie. Pod owies dawać wapno na wiosnę z dodatkiem nawozów sztucznych, ale rola musi być koniecznie zorana na zimę. Jak wapno skutkuje, niech pokaże doświadczenie zrobione na polach we wsi Niedzielsku w naszej okolicy. Na dwóch poletkach jednakiej wielkości i gleby zasadzono buraki. Jedno poletko zasilone było wapnem, a drugie nie. Otóż z poletka wapnowanego wykopano 145 korcy buraków cukrowych, a z niewapnowanego tylko 70 korcy. Kto ma lichą trawę na łąkach, niech je wapnuje, bo widać, że łąkom brak wapna, czyli są „zakwaszone”. Przyznać musimy, że nasze łąki są w wielkiem zaniedbaniu, i zbieramy z nich lichą trawę. To też powinniśmy więcej dbać o nie. My, członkowie kółka rolniczego w Czarnożyłach, otrzymujemy wapno z cukrowni po 80 kopiejek za korzec. W tym roku zamówiliśmy 225 korcy wapna. Pogadanka, o której piszę, ciągnęła się przeszło 3 godziny. Kochani bracia rolnicy, starajmy się liczyć przez kółka rolnicze i czytanie dobrych książek i gazet. Gdy byłem w Czechach na wycieczce w roku 1910, widziałem, jak to nasi pobratymcy Czesi gospodarzą i nie potrzebują chodzić na „saksy”. Tam gospodarstwa są dobrze prowadzone, bo każdy gospodarz ma w domu potrzebne książki naukowo-rolnicze i sprowadza dobre gazety, a na gorzałę i papierosy grosza nie traci. (Ale źle, że na piwo tracą Czesi dużo pieniędzy.) Każdy ojciec stara się tam posyłać syna lub córkę do szkoły gospodarskiej i nie żałuje na to 60 do 100 rubli. A u nas co się dzieje? Kraj nasz, tak niebogaty, wydaje rocznie na gorzałę... 30 miljonów rubli! Czyż to nie okropne marnotrawstwo! Chwała jednak Bogu, i u nas są już rolnicy, którzy rozumieją potrzebę nauki i posyłają synów i córki do szkół gospodarskich. I z naszej okolicy, z Wieluńskiego, było w tym roku dwóch w Pszczelinie i jedna dziewczyna w Mirosławicach. W końcu tego pisania przypominam, żebyśmy długich wieczorów nie marnowali na puste gadanie i plotki, ale obracali je na naukę. Czytajmy dobre książki, książki rolnicze, a przedewszystkiem czytajmy uważnie pisanie p. n. „gospodarstwo” w Gazecie Świątecznej, bo niejeden tylko czytuje nowinki, a to, co gospodarzowi najpotrzebniejsze — pomija. Pisarz kółka W. Koźmiński.


Rozwój 1913 nr 223

Wystawa Przemysłowo-Rolnicza
w Sieradzu.
Wczoraj otworzono uroczyście wystawę (pokaz) przemysłowo-rolniczą w Sieradzu.
Jadąc do Sieradza, wiedzieliśmy, że takie centrum rolnicze, jakiem jest Sieradz, da nam pewien obraz ruchu rolniczo-przemysłowego, ale nigdy nie sądziliśmy, aby wystawa tak pięknie się zapowiedziała, jak ta, którą wczoraj oglądaliśmy.
Malowniczo położony park sieradzki ożywił się wczoraj i przyozdobił bardzo gustownie przybranymi pawilonami według projektów miejscowego jeometry. Kiosków tych, jak na wystawę trzydniową, jest bardzo wiele, niektóre z nich przeznaczone są dla osobnych grup przemysłu rolnego lub ludowego.
Ład panuje wszędzie, park wysypany białym piaskiem, oświetlony elektrycznością, nie zapomniano nawet o skrzynce pocztowej.
Zasługa to wielka komitetu wystawowego, w skład którego weszli pp.: Z. Siemiątkowski z Męckiej-Woli (prezes), Tadeusz Rembowski sędzia z Sieradza (wiceprezes i gospodarz), M.
Białecki z Dębołęki, M. Kobierzycki z Bogumiłowa, ks. Brzeziński z Sieradza, ks. Cywiński z Korczewa i Stefan Walewski z Suczewka.
Uroczystość otwarcia rozpoczęła się solennem nabożeństwem, które w odświeżonym i gustownie malowidłami ozdobionym podominikańskim klasztorze odprawił dziekan miejscowy, zasłużony bardzo, od lat z górą trzydziestu osiadły w Sieradzu, ks. kanonik Mikołajewski; kazanie okolicznościowe, niezwykle podniosłe, wygłosił ks. Żeromski z Warty, zachęcając lud do kooperatyw, oświaty i pracy na roli polskiej, którą ojcowie orali i krwią własną bronili.
Na chórze śpiewały połączone chóry z Sieradza, Warty i z Łodzi pod przewodnictwem pana Fotygi.
Tymczasem na wystawie panował ruch niezwykły. Kończono, co można i trzeba skończyć, ozdabiano, ustawiano.
Przed wystawą również niecodzienny ruch. Olbrzymie płótno, na którem widnieje herb ziemi sieradzkiej, oznaczyło wejście na wystawę. Przy wejściu tłoczy się publiczność. Jedna z ulic, przeznaczona na postój powozów, zapełniła się niemi po brzegi.
O godzinie 2-ej punktualnie pani Białecka z Dębołęki rozcięła szarfę i wnet też gromady ludzi zalały olbrzymi park sieradzki.
Około godz. 4-ej było już przeszło 12,000 zwiedzających.
Komitet wystawy uchwalił, aby członkom kółek rolniczych dać wstęp za zniżoną opłatą, więc po 10 kop., nieczłonkowie płacili po 30 k.
Jak widać z frekwencyi, wystawa sieradzka doznała nadzwyczajnego powodzenia.
Wieśniacy zjechali z okolic tysiącami, prawie też wszyscy obywatele ziemi sieradzkiej.
Trudno bawić się nam w szczegóły, przechodzić kiosk po kiosku, opisywać wystawione owoce i jarzyny, ale zupełnie uczciwie przyznać wypada, że tak pięknych warzyw, jakie widzieliśmy na wystawie sieradzkiej, nie dała nam nawet łódzka wystawa ogrodnicza.
Owoce również są piękne i jest cały pawilon poświęcony tej grupie gospodarstwa wiejskiego, w którem mamy okazy: z Sulisławic, Sokołowa, Wojsławic, Dębołęki, Pstrokoń, Złoczewa, Prusinowic, Biskupic, Kluczkowa, Kółka ogrodniczo-ziemiańskiego w Sieradzu, Kółka tubądzińskiego, a nawet prywatnego ogródka d-ra F. Sulikowskiego w Sieradzu.
W pawilonie przemysłowym zwracają uwagę wyroby sukna i chustek 2,000 zrzeszonych warsztatów tkackich w Korczowie, parafii ks. Cywińskiego, który jest też głównym patronem tego przemysłu.
Jeden z gustowniejszych rolniczych kiosków należy do dominium Janczew, w którym mamy wystawione: zboże, nasiona, owoce, konserwy, jarzyny, drób. Tu też znalazły przytułek wyroby ochronki w Lututowie.
Dominium Niedzielsko posiada swój własny pawilon z nasionami zboża. Wystawiło też piękne owsy i inne zboża.
Ogrodnicy sieradzcy, p. M. Danielewicz (szkółki) i A. Frączkowski (warzywa), zaświadczyli, że są dobrymi fachowcami.
Krobanów, nagrodzony na rzemieślniczej wystawie w Łodzi, posiada i tu swój kiosk z wyrobami ceglarskimi.
Zwrócić musimy uwagę na przepiękne okazy drzewa dębowego, dostarczonego tu z tartaków parowych A. Siemiątkowskiego w Wojsławicach.
Wieśniacy przyjęli też liczny udział w wystawie rolniczej. Kółko rolnicze „Wróblew" posiada aż pięciu wystawców—owoców; Kółko rolnicze Słomków-Mokry czterech. Większy jednak udział włościan w wystawie inwentarza, a więc z kółek: „Warta", „Słomków-Mokry", „Tubądzin", "Sieradz", „Zadzim", „Męzka", „Wróblew", „Prusinowice", "Brzeźno", „Rossoszyca", „Charłupia- Mała", „Charłupia Wielka" chłopi wystawili po kilka, a nawet, kilkanaście-sztuk bydła i koni swojej hodowli.
Gospodarstwo pań także posiada liczne reprezentacye, zwłaszcza w dziale drobiu, a mianowicie panie Lucyna Laudowicz, Celina Tarnowska, Aniela Domaniewska, Stefania Walewska, Stanisława Prądzyńska, Jadwiga Murzynowska.
Z Łodzi—pan Kołaczkowski wystawił swoje plany ogrodów i parków.
Mechanik sieradzki p. Chęciński okazał swego pomysłu zamek do drzwi, trudno dający się otworzyć.
Wypada nadmienić, że na wystawie gra orkiestra straży ogniowej sieradzkiej, złożona z 36 osób. Orkiestra jest bardzo zgrana i posiada duży repertuar.
Straż ogniowa ochotnicza sieradzka liczy 160 członków czynnych, w tem zaledwie 10 żydów. Utrzymywana jest ze składek członków. Żydzi sieradzcy nie przyjęli zupełnie udziału w wystawie: i w pierwszym dniu w parku pokazał się zaledwie jeden.
Zato przybyły liczne wycieczki z Kalisza, Zduńskiej Woli i Łodzi.
Był też obecny poseł Parczewski z Kalisza. Z dzienników były reprezentowane „Kuryer Poranny" (Młodowski), „Kuryer warszawski", "Rozwój", „Gazeta Kaliska", której wydawca ofiarował 1,000 numerów swego pisma, zawierających katalog szczegółowy wystawy.
Biorący udział w wycieczce łódzkiej, którą urządził „Rozwój", złożyli na rzecz łódzkiej Szkoły rzemiosł następujące ofiary: p. Frankowska 40 kop., pan i pani Roszak 80 kop., p. Rybicki 40, p. Suchor 50 i p. Pilc 50 kop.
Pozostałe z ogólnych kosztów 35 kop. redakcya również włącza do tych ofiar. Razem więc 2 rb. 95 kop.
Kończąc to moje sprawozdanie z wystawy sieradzkiej, zaznaczyć musimy, że na dzień dzisiejszy naznaczony jest pokaz inwentarza, na jutro zaś konkursy hipiczne i wyścig myśliwski.
Nie zapomniał też komitet wystawy o dobroczynności. Panie sieradzkie i okoliczne urządziły bufet, do którego dostarczyły bezpłatnie przekąsek. Dochód z bufetu przeznaczony został na rzecz zakładów dobroczynnych w Sieradzu.
Liczne gosposie na czele z panią sędziną Rembowską, nie szczędząc pracy, obsługiwały gości, aby za osiągnięte pieniądze obetrzeć łzy najbiedniejszym.
Wieczorem odbył się koncert chórów kościelnych oraz odegraną została sztuka „Bociany" przerobiona z utworu Maryi Konopnickiej. Chórami dyrygował p. Fotygo i inni.
Widzimy więc z pokazu powyższego, że sieradzkie prowadzi bardzo sumiennie pochód kulturalny pracy, która sieradzanom zaszczyt przynosi.  


Gazeta Świąteczna 1916 nr 1838

Poszukuję posady kapelmistrza. Mogę prowadzić orkiestrę dętą i smyczkową. Wykonywam wszelkie naprawy narzędzi muzycznych i przestrajanie na inną tonację. L . Więckowski w Niedzielsku. Poczta w Wieluniu, w guberńji Kaliskiej.

Gazeta Sądowa Warszawska 1918 nr 11

Dnia 25 lutego r. b. zmarł w Niedzielsku w ziemi Kaliskiej ś p. Kazimierz Rymarkiewicz, adwokat przysięgły, przeżywszy lat 58. Zmarły, który ukończył studja prawnicze w uniwersytecie Warszawskim, mianowany został w r. 1888 adwokatem przysięgłym z siedzibą w Kaliszu, gdzie też do wybuchu wojny prowadził jedną z większych kancelarji adwokackich. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli adwokatury kaliskiej; sumienny i pracowity odznaczał się gruntowną wiedzą prawniczą i wszechstronnym wykształceniem. Nad wyraz prawy i szlachetny posiadał cenne zalety osobiste i oprócz umiłowanego przezeń zawodu poświęcał swój czas działalności społecznej. Ś. p. Rymarkiewicz poniósł znaczne straty przy pożarze Kalisza; uległy bowiem zniszczeniu cała jego bogata bibljoteka oraz całe archiwum jego akt, i w ten sposób pomysły prawnicze i skarby jego ducha unicestwione zostały. Zmarły pozostawił cały szereg prac, a mianowicie: „O propinacji w Królestwie Polskim,” „O dzieciach nieślubnych,” „O samorządzie, projektowanym dla Królestwa Polskiego,” „O spółkach akcyjnych” i wiele drobniejszych; miewał odczyty, brał czynny udział w pracach miejscowego Koła Prawniczego. W Kaliszu powstała myśl, ażeby zebrać wszystkie prace naukowe i artykuły Rymarkiewicza i wydać je łącznie z życiorysem zmarłego; będzie to może najlepsze uczczenie pamięci człowieka światłego, obywatela ofiarnego i dobrego kolegi.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 65

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto d. 3 czerwca 1922 r. następującą firmę pod Nr. 41:
Spółka Drzewna i Budowlana w Wieluniu z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Wieluniu, ul. Szpitalna 10. Czynności swe przedsiębiorstwo rozpoczęło d. 7 marca 1922 r. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie handlu drzewem i materjałami budowlanemi, sprzedaż na warunkach komisowych, oraz przyjmowanie przedstawicielstw stosownie do wyżej wymienionej branży. Wspólnikami są: 1) Ignacy Parnowski, zamieszkały w Krzeczowicach, 2) Franciszek Biernacki w Mokrsko, 3) Bronisław Bokalski, 4) Bronisława Bokalska, 5) Tadeusz Świderski, 6) Feliks Godlewski, zamieszkali w Wieluniu, 7) Tadeusz Kozarski w Konopnicy, 8) Walenty Stadnicki, 9) Bolesław Górski, 10) Stefan Łukowski, 11) Bolesław Małuszyński, 12) Karol Mosz, 13) Henryk Ossowski, 14) Stanisław Dawid, 15) Andrzej Kowalski, zamieszkali w Wieluniu, 16) Konstanty Rembowski w Teklin-Rembowie, 17) Kazimierz Grabiński, 18) Wincenty Rozmarynowski, 19) Witold Nowicki w Wieluniu, 20) Adam Mieloszyk w Stawie, gm. Wydrzyn, 21) Franciszek Kossak, 22) Karol Gucztan w Wieluniu, 23) Teofil Szubała w Tyble, 24) Franciszek Łytka w Czastorach, 25) Włodzimierz Zarzycki w Białej, 26) Ernest Wekwert, 27) Felicja Wagner, 28) Antoni Szymczak, 29) Idzi Krawczyk w Wieluniu, 30) Józef Bielarski w Łubnicach, 31) Kazimierz Oraczewski w Wieluniu, 32) Sabela Mazurek w Praszce, 33) Wacław Panicz, 34) Władysław Skiba, 35) Edward Sobczak, 36) Stanisław Nurkiewicz, 37) Zdzisław Rylski, 38) Ludwik Krakowski, 39) Stanisław Kubacki, 40) Władysław Frejusz, 41) Jan Rappard, 42) Józef Łebkowski, 43) Józef Helman, 44) Józef Kasprowicz, 45) Ludwik Domagała, 46) Helena Domagała, 47) Janina Sobocińska, 48) Marja Kubacka, zamieszkali w Wieluniu, 49) Stanisław Domagalski w Opojowica, 50) Józef Burchaciński, 51) Tadeusz Sędzimir w Wieluniu, 52) Józef Szmaj w Gdańsku, 53) Feliks Burchaciński, 54) Stanisław Szmidel w Wieluniu, 55) Gustaw Taczanowski w Rudzie, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu, 57) Mieczysław Kiełkiewicz, 58) Mieczysław Kadzidłowski, 59) Marjan Liberski, 60) Stanisław Kluczyński, 61) Franciszek Biernacki, 62) Józef Szuster, 63) Piotr Szmigielski, 64) Stanisław Ruszkowski, 65) Stanisław Piotrowicz, 66) Karol Polankiewicz, 67) Józaf Kasiński, 68) Teodor Kaczmarek, 69) Antoni Ślósarz, 70) Kazimierz Wojciechowski, 71) Marja Kohenówna, 72) Jan Marcinkiewicz, 73) Wacław Kotyłowski, 74) Wincenty Przygodzki, 75) Henryk Grzanowski, 76) Karolina Szmidt, 77) Wanda Szulcowa, 78) Helena Kutyłowska, 79) Wincenty Szudejka, zamieszkali w Wieluniu, 80) Franciszek Baranowski w Bronikowie, 81) Jadwiga Wodzyńska w Krzeczowie, 82) Kazimiera Dramińska w Wróblewie, 83) Jan Merta w Wieluniu, 84) Adam Duś w Cieszęcinie, 85) Zofja Wilczyńska w Cieszęcinie, 86) Adolf Jamroziński, 87) Stanisław Nowojewski, 88) Juljan Jamroziński, zamieszkali w Wieluniu, 89) Aloiza Jakowicka w Mokrsku, 90) Józef Kręski w Wachlinowach, 91) Piotr Koczorowski w Kopydłowie, 92) Wincenty Kobylański w Pytnuwku, 93) Ignacy Bąkowski w Skomlinie, 94) Aleksander Głąbski, 95) Władysław Godecki, 96) Ludwig Wagner, 97) Józef Ciesielski, 98) Władysław Markowski, zamieszkali w Wieluniu, 99) Franciszek Gark, 100) Halina Ponińska, 101) Wanda Ponińska, zamieszkali w Mokrsku, 102) Edward Kręski w Masłowicach, 103) Ludwik Panina w Chotowie, 104) Andrzej Kramplicz w Gronówku, 105) Franciszek Kalinowski w Skomlinie, 106) Wincenty Wiśniewski, 107) Władysław Wiśniewski, 108) Bronisław Godlewski, 109) Zofja Zawadzińska, zamieszkali w cukrowni Wieluń, 110) Jan Fedecki, 111) Władysław Fedecki, 112) Aleksander Herman, zamieszkali w Kaliszu, 113) Helena Daszkiewiczowa w Kopydłowie, 114) Janina Jacuńska w Mierzycy, 115) Wincenty Gontkiewicz w Rychłowicach, 116) Jan Pietrzak w Niedzielsku, 117) Laura Zawadzińska, 118) Konstanty Mierzejewski w Warszawie, 119) Franciszek Juraszek, 120) Zofja Parnowska, 121) Kazimierz Parnowski, 122) Leonard Stawicki, zamieszkali w Praszce, 123) Janina Taczanowska w Rudzie, 124) Henryka Kościelna i 125) Stowarzyszenie Budowlane w Wieluniu. Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony wynosi 5.000.000 mk. podzielony na 1000 udziałów po 5.000 mk. każdy, z których to udziałów posiadają: 1) Ignacy Parowski — 2 udz., 2) Franciszek Biernacki — 2, 3) Bronisław Bokalski — 2, 4) Bronisława Bokalska — 2, 5) Tadeusz Świderski — 40, 6) Feliks Godlewski — 2, 7) Tadeusz Kozarski — 10, 8) Walenty Stadnicki — 4, 9) Bolesław Górski — 4, 10) Stefan Łukowski — 5, Bolesław Małuszyński — 3, 12) Karol Mosz — 20, 13) Henryk Ossowski — 20, 14) Stanisław Dawid — 1, 15) Andrzej Kowalski — 1, 16) Konstanty Rembowski — 25, 17) Kazimierz Grabiński — 4, 18) Wincenty Rozmarynowski — 1, 19) Witold Nowicki — 4, 20) Adam Mieloszyk — 3, 21) Franciszek Kossak—2, 22) Karol Kucztan—1, 23) Teofil Szukała — 20, 24) Franciszek Łytka — 1, 25) Włodzimierz Zarzycki — 20, 26) Ernest Wekwert — 2, 27) Felicja Wagner — 5, 28) Antoni Szymczak — 1, 29) Idzi Krawczyk — 1, 30) Józef Bielarski — 1, 31) Kazimierz Oraczewski — 7, 32) Sabela Mazurek — 4, 33) Wacław Panicz—1, 34) Władysław Skiba—1, 35) Edward Sobczak — 2, 36) Stanisław Nurkiewicz — 2, 37) Zdzisław Rylski — 30, 38) Ludwik Krakowski — 1, 39) Stanisław Kubacki — 2, 40) Władysław Frejusz — 2, 41) Jan Rappard—1, 42) Józef Łebkowski—2, 43) Józef Helman—1, 44) Józef Kasprowicz — 4, 45) Ludwik Domagała—5, 46) Helena Domagała — 4, 47) Janina Sobocińska — 1, 48) Marja Kubacka — 1, 49) Stanisław Domagalski — 20, 50) Józef Burchaciński — 1, 51) Tadeusz Sędzimir — 10, 52) Józef Szmaj — 100, 53) Feliks Burchaciński — 10, 54) Stanisław Szmidel — 20, 55) Gustaw Taczanowski — 40, 56) Ludwik-Stefan Zawadziński — 20, 57) Marjan Liberek — 5, 58) Mieczysław Kadzidłowski — 6, 59) Mieczysław Kiełkiewicz — 1, 60) Stanisław Kłaczyński — 1, 61) Franciszek Biernacki — 1, 62) Józef Szuster — 4, 63) Piotr Szmigielski — 4, 64) Stanisław Ruszkowski — 1, 65) Stanisław Piotrowicz — 2, 66) Karol Polankiewicz — 1, 67) Józef Kasiński — 5, 68) Teodor Kaczmarek — 10, 69) Antoni Ślósarz — 1, 70) Kazimierz Wojciechowski — 4, 71) Marja Kohenówna — 1, 72) Jan Marcinkiewicz — 1, 73) Wacław Kutyłowski — 11, 74) Wincenty Przygodzki — 10, 75) Henryk Grzanowski — 1, 76) Karolina Szmidt — 6, 77) Wanda Szulcowa — 1, 78) Helena Kutyłowska — 1, 79) Wincenty Szudejka — 1, 80) Franciszek Baranowski—1, 81) Jadwiga Wodzyńska—4, 82) Kazimiera Dramińska—10, 83) Jan Merta — 1, 84) Adam Duś — 1, 85) Zofja Wilczyńska — 5, 86) Adolf Jamroziński — 2, 87) Stanisław Nowojewski — 2, 88) Juljan Jamroziński — 10, 89) Aloiza Jakowicka — 4, 90) Józef Kręski — 20, 91) Piotr Koczorowski — 20, 92) Wincenty Kobylański — 2, 93) Ignacy Bąkowski — 20, 94) Aleksander Głąbski—8, 95) Władysław Godecki — 1, 96) Ludwik Wagner — 5, 97) Józef Ciesielski — 2, 98) Władysław Markowski — 20, 99) Franciszek Gark — 10. 100) Halina Ponińska — 4, 101) Wanda Ponińska — 1, 102) Edward Kręski — 20, 103) Ludwik Papina — 2, 104) Andrzej Kramplicz — 2, 105) Franciszek Kalinowski — 5, 106) Wincenty Wiśniewski — 5, 107) Władysław Wiśniewski—5, 108) Bronisława Godlewska—4, 109) Zofja Zawadzińska—20, 110) Jan Fedecki—20, Władysław Fedecki — 10, 112) Aleksander Herman 20, 113) Helena Daszkiewiczowa — 1, 114) Janina Jacuńska—30, 115) Wincenty Gontkiewicz — 10, 116) Jan Pietrzak — 1, 117) Laura Zawadzińska—5, 118) Konstanty Mierzejewski — 10, 119) Franciszek Juraszek — 10, 120) Zofja Parnowska — 4, 121) Kazimierz Parnowski—3, 122) Leonard Stawicki—12, 123) Janina Taczanowska — 6, 124) Henryka Kościelna — 2 i 125) Budowlane Stowarzyszenie w Wieluniu — 60 udziałów. Zarządcami są: 1) Gustaw Taczanowski, zamieszkały w majątku Ruda Star., pow. Wieluńskiego, 2) Stanisław Domagalski, zamieszkały w maj. Opojowice, pow. Wieluńskiego, 3) Karol Mosz w Wieluniu i 4) Ludwik-Stefan Zawadziński w Wieluniu. Na wychodzących od spółki ważniejszych dokumentach, czekach, pokwitowaniach pieniężnych, przekazach i plenipotencjach potrzebne są podpisy trzech członków zarządu pod stemplem firmy. Rachunki i korespondencję bieżącą, oraz odbiór wszelkich posyłek pocztowych—może podpisywać każdy z członków zarządu oddzielnie pod pieczęcią firmy. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązaną na czas nieograniczony na mocy aktów z d. 7 marca i 22 kwietnia 1922 r. za Nr. Nr. 619 i 943, sporządzonych przed notarjuszem Nagajewskim w Wieluniu.   

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 28

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich Niedzielsko w powiecie Wieluńskim położonych, że w dniu 25 lipca 1923 roku o godz. 9 rano na niejawnem posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji, ul. Bykowska Nr. 77) rozpoznawana będzie sprawa dobrowolnej likwidacji serwitutów wsi Niedzielsko gm. Wydrzyn, powiatu Wieluńskiego, obciążających dobra Niedzielsko.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji, łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu swego zamieszkania oraz stawić się na posiedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 13 lipca 1923 r.
p. o. Prezesa (—) Dzierzbicki.

Z Otchłani Wieków 1926 nr 3

Nowe odkrycia przedhistoryczne. Badania archeologiczne w powiecie wieluńskim. Wiosną r. b. przeprowadził prof. Kostrzewski z Poznania na zaproszenie p. mec. Rymarkiewiczowej z Niedzielska szereg badań na terenie ziemi wieluńskiej, między Prosną a Wartą. W Okalewie udało mu się odkryć szereg grobów z wczesnej epoki żelaznej na rozległem cmentarzysku kultury "łużyckiej". Wśród ciekawych form naczyń występują tu m. i. okazy z głęboko rytym ornamentem, inkrustowanym białą masą, jakie znamy również z południowej i środkowej części Poznańskiego. Inne cmentarzysko tej samej kultury zbadał w Praszce, nad granicą Śląska. Znajduje się ono za miastem, na terenie targowiska bydlęcego i pochodzi z młodszei epoki bronzowej, jest zatem starsze od okalewskiego. Dwa cmentarzyska "łużyckie" z wczesnej epoki żelaznej udało się odkryć w Mokrsku. Z tych jedno tylko zostało zbadane próbnie i dostarczyło prócz ceramiki charakterystycznych ozdób żelaznych i bronzowych. Poza tem odkrył prof. Kostrzewski dużą osadę z epoki kamiennej w Walkowie i kilka mniejszych osad z tegoż czasu w Osjakowie nad Wartą. Wreszcie wspomnieć należy o poszukiwaniach, przeprowadzonych w Grodzisku pod Kopydłówkiem, gdzie udało się stwierdzić istnienie (niestety już całkowicie prawie rozoranego) nasypu obronnego tzw. grodziska, pochodzącego z wczesnej epoki żelaznej, pomnażającego zatem szczupłą ilość grodzisk, zbudowanych przez ludność kultury "łużyckiej". Część plonu z tych badań wzbogaciła świeżo otwarte Muzeum Ziemi Wieluńskiej, większość oddana została do Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu. Przeprowadzenie tych rozkopywań, ważnych z tego względu, że ziemia wieluńska dotychczas systematycznie badaną nie była, umożliwiła w pierwszym rzędzie obywatelska gorliwość p. mec. Rymarkiewiczowej, która udzieliła prof. Kostrzewskiemu gościny i wszelkich możliwych ułatwień. Dalej wspomnieć należy z wdzięcznością o życzliwej pomocy p. starosty Kaczyńskiego oraz dyr. Peretjatkowicza.

Z Otchłani Wieków 1927 nr 3

Badania archeologiczne w powiecie wieluńskim. W sierpniu r. b. w ciągu wycieczek archeologicznych przedsiewziętych przez prof. Kostrzewskiego i stud. Uniw. Pozn. K. Jażdżewskiego, odkryte zostałe liczne nowe stanowiska człowieka przedhistorycznego w powiecie wieluńskim. Osady z epoki kamiennej znalazły się m. i. w Raciszynie, Toporowie, Ogroblach, Wieruszuwie, Kamionce, Soplu, Działoszynie, Brzezinach i Wróblewie. poza tem odkryto szereg dalszych osad z epok późniejszych, zbadano cmentarzyska kultury "łużyckiej" w Okalewie i Cieszęcinie (kopanie próbne) oraz cmentarzysko w Dąbrowie, gdzie znalazły się ciekawe groby "studniowe" z ceramiką, wykazuiącą wpływy kultury grobów skrzynkowych. Przeprowadzenie badań umożliwiła obywatelska gorliwość p. mec. F. Rymarkiewiczowej, właścicielki Niedzielska oraz życzliwa pomoc starosty wieluńskiego p. Kaczorowskiego, którzy udzielili wszelkich możliwych ułatwień.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO WIELUŃSKIEGO
z dnia 17 lutego 1931 roku
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia
samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozp. Min. Spr. Wewnętrznych i Min. Spr. Wojsk. z dnia 29. VII. 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470), podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu wieluńskiego, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
4. Tow. Akc. Cukrownia Wieluń, m. zam. i postoju Niedzielsko, 2 samochody osobowe, 2 samochody ciężarowe;
16. Mikoś Antoni, m. zam. i postoju Niedzielsko, 1 samochód osobowy;
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Wieluńskiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia których poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(—) Kaczorowski.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 105

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 1 kwietnia 1933 roku wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacji hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
2) Osady włościańskiej Ignacego i Marjanny małż. Cieśla, położonej we wsi Niedzielsko, gm. Wydrzyn, zapisanej w tabeli nadawczej pod Nr. 2 i składającej się z 7 ha 9132 metr. kwadr. z budynkami (Nr. 1950 rep. hip.),


Osoby interesowane, w oznaczonym wyżej terminie, winne zgłosić prawa swoje w kancelarji wydziału hipotecznego, pod skutkami prekluzji.


Echo Sieradzkie 1932 11 marzec

Z SĄDU.

Michał Ignaczak, miesz. Niedzielska gm. Wydrzyn i Franciszek Marcinkowski zamieszkały tamże skazani zostali za kradzież śliwek suszonych na szkodę Hirsza Adlera — każdy na 1 mies. więzienia.(...)

Echo Sieradzkie 1932 18 lipiec

DALSZE OFIARY NA RZECZ KOLONJI LETNIEJ DLA NAJBIEDNIEJSZYCH DZIECI M. WIELUNIA.
p. Jakowicka Aloiza, Mokrsko — 400 kg. kartofli.
p Rymarkiewiczowa, Niedzielsko — 50 kg. pszenicy,
p. Koziar Administrator Dóbr Dąbrowa — 4 metry słomy i 50 kg. mąki pszennej.
Centrala Handlowa w Wieluniu — 5 ltr. benzyny do autobusu na przewiezienie dzieci z Wielunia do Kolonji Raduckiej.
Wydział Powiatowy — wypożyczył bezpłatnie 2 razy konie na przewóz inwentarza i prowiantów z Wielunia do Kolonji Raduckiej.
Magistrat m. Wielunia — wypożyczył bezpłatnie konie do przewiezienia reszty dzieci z Wielunia do Kolonji Raduckiej.
Powiatowy Komitet Bezrobocia — 300 kg. mąki żytniej na chleb dla dzieci i 1 mtr. drzewa na opał.
p. Graczyk gotówką zł. 1.—

Echo Sieradzkie 1932 19 październik

KRWAWA BÓJKA.
W piątek dnia 14 b. m. w godz. wieczornych Plac Targowy był widownią krwawej bójki.
Ignacy Mikos ze wsi Widoradz i Michał Ignaczak ze wsi Niedzielsko, o których to swego czasu pisaliśmy iż zostali przytrzymani na świętokradzkiej "robocie" w kaplicy Jasno-Górskiej w Częstochowie — wraz z dwoma godnymi sobie kompanami, podchmieleni spotkali się z swym rówieśnikiem Misiakiem zam. w Widoradzu którego usiłowali wciągnąć na wódkę. Spotkawszy się z odmową, zaczęli bić Misiaka, który schronił się do zakładu ślusarskiego p. Pawłowskiego.
Syn p. Pawłowskiego — Leon lat 17 wyszedł przed zakład i stanął w obronie napadniętego.
Napastnicy zadali Pawłowskiemu szereg ran nożami, a między innemi niebezpieczne cięcie w krtań i głowę — poczem zbiegli.
Rannego w stanie bardzo ciężkim odstawiono do szpitala w Wieluniu.
Sprawców aresztowano.

Echo Sieradzkie 1932 18 grudzień

Z SĄDU.
W dniu 14 grudnia 1932 r. Sąd Okręgowy Kaliski w Wieluniu (...) Tegoż dnia prez tenże Sąd mieszkaniec wsi Niedzielsko, gm. Wydrzyn, pow. wieluńskiego Michał Ignaczak, lat 19, za to, że w dn. 14 października 1932 r. zadał ciężkie uszkodzenie ciała Leonowi Pawłowskiemu skazany na 1 rok i 6 miesięcy więzienia.

Echo Sieradzkie 1933 28 maj

Z zabawy do szpitala...
Rozprawa nożowa gości w Niedzielsku.
Można sobie wyobrazić jak hucznie bawiono się na ostatnio urządzonej zabawie tanecznej w Niedzielsku. [...] aż czterech uczestników tej zabawy znajduje się do dnia dzisiejszego w szpitalu.
Bawiono się jak zwykle b. wesoło.
Towarzystwo było nie tyle dobrane ile dopasowane... — to też z błahego powodu od słowa do rękoczynów... Błysnęły noże, polała się krew., goście się rozeszli i finał, w szpitalu na stole operacyjnym, gdyż zaznaczyć trzeba, że każdy z czterech odniósł po kilka niebezpiecznych ran, a jeden z nich był nawet operowany przez 2 godziny.
Tło zajścia jakeśmy na wstępie zaznaczyli błahe lub też ew. porachunki osobiste, między znanemi awanturnikami Niedzielska Szczepanem i Piotrem Mikosami, a w niczem im nieustępującemi Janem Salejdą i Zygmuntem Łukasiewiczem z Wielunia. Cała ta dobrana czwórka znacząc krwawemi śladami przebytą drogę przy akompaniamencie jęków znalazła się w szpitalu — stawiając cały personel na nogi jak również budząc wszystkich chorych.
Narazie życiu ich nie zagraża żadne niebezpieczeństwo — dzięki natychmiastowej ofiarnej pomocy lekarskiej oraz przeprowadzonej operacji przez p. dr I. Wagnera

Echo Sieradzkie 1933 6 lipiec

ZAGADKOWE POSTRZELENIE NA DRODZE NIEDZIELSKIEJ..
Mieszk. wsi Niedzielsko Stanisław Frankiewicz lat 17 — w godzinach wieczorowych silnie krwawiąc zgłosił się do szpitala W. W. Św. Wieluniu.
Po dokonaniu opatrunku stwierdzono ranę postrzałową, prawdopodobnie kulą rewolwerową, która utkwiła w brzuchu, nie naruszając jednak wnętrzności.
Zapytany Frankiewicz skąd pochodzi ten postrzał opowiada co następuje: Wyszedłem z domu — t. j. z Niedzielska o godzinie 9-ej wiecz. — na spotkanie dziewczyny, która miała wracać z Wielunia. — Gdy znajdowałem się około t. zw. „małego mostku" — przy drodze niedzielskiej — wyrósł nagle przedemną jakiś osobnik, który oddał w moim kierunku strzał — raniąc mnie w brzuch i zbiegł. Ja mimo osłabienia tamując jako tako krew udałem się do szpitala w Wieluniu, wiedząc, że tam znajdę lepszą opiekę niż w domu".
Ile prawdy jest w opowiadaniu rannego wykaże energicznie prowadzone dochodzenie przez organa śledcze w Wieluniu.
Fakt ten wywołał żywe zainteresowanie mieszk. Niedzielska — jak i również mieszk. m. Wielunia, gdyż dotychczas b. spokojna i ładnie zadrzewiona droga niedzielska była terenem licznych spacerów zamiejskich.

Echo Sieradzkie 1933 7 lipiec

REWOLWER, SZTYLET I TOPÓR.
Uzbrojeni bracia Mikos na targowicy...
W czasie odbywającego się jarmarku w Wieluniu — pełniący służbę post. P. P. na targowicy zauważył dwóch dobrze sobie znanych braci Mikosów mieszkańców wsi Niedzielsko.
Podejrzane ruchy tych dwóch — jak również usiłowanie uniknięcia spotkania z władzą, — dały posterunkowemu dużo do myślenia — to też postanowił im się przyjrzeć z bliska.
Dwaj zaś nadobni braciszkowie widząc, że są obserwowani usiłowali "czmychnąć" lecz widząc, że nic z tego, jeden z nich chciał podać jakiś przedmiot napotkanemu przechodniowi.
Sprzeciwił się temu energicznie posterunkowy odbierając podejrzany przedmiot, którym okazał się... rewolwer kal. 6.35.
Po przeprowadzeniu osobistej rewizji u przytrzymanych znaleziono jeszcze, sztylet oraz toporek zatknięty za paskiem u spodni.
Obu "rozbrojonych" braciszków - przyprowadzono na post. P. P. — gdzie zostali narazie przytrzymani w celu wyświetlenia posiadania tak pokaźnego arsenału — przy sobie.

Echo Sieradzkie 1933 6 sierpień

TAJEMNICZY RABUNEK NA DRODZE NIEDZIELSKIEJ.
W tych dniach na drodze wiodącej z Wielunia do Niedzielska — o której to już swego czasu pisaliśmy, że dokonano tajemniczego wówczas postrzelenia — dokonany został w tych dniach niemniej tajemniczy rabunek.
Na powracającą z odpustu w Wieluniu gospodynię dyr. Cukrowni Wieluń — p. Obersztynównę napadł jakiś osobnik wyrywając jej torebkę ręczną.
Po przeszukaniu torebki i zrabowaniu około 10 zł. gotówki opryszek rzucił ją za uciekającą i znikł.
Zawiadomiona o powyższem policja prowadzi w sprawie tej energiczne dochodzenie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXV. Obszar gminy wiejskiej Wydrzyn dzieli się na gromady:

7. Niedzielsko, obejmującą: wieś Niedzielsko, majątek Niedzielsko, Cukrownię Wieluń.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie 1933 27 listopad

DALSZE OFIARY NA RZECZ BEZROBOTNYCH.
W myśl wydanej odezwy Komitetu Powiatowego Funduszu Pomocy Bezrobotnym pow. wieluńskiego nawołującej do składania ofiar — dalsze ofiary na rzecz bezrobotnych złożyły następujące osoby:

P. Jakowicka Alojza — Mokrsko 40 mtr. ziemniaków, p. Łubieński Kazimierz — Starzenice 20 mtr. kartofli i 2 mtr. drzewa opałowego, p. Maciński Leon — Łagiewniki 2 mtr. żyta, p. Dużyński P. —Radoszewice 10 mtr. kartofli, p. Jędrzejewski Józef — Bieniec, 15 mtr. kartofli, p. Nowicki Witold — Parcice [10] mtr. kartofli, p. Meske — Dominium Ożarów 12 mtr. drzewa opałowego i p. Rymarkiewiczowa Felicja — Niedzielsko 2 mtr. żyta.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 17 marzec

ROZBROJENIE ZBROJMISTRZA CYWILNEGO.
W czasie ub. targu policja zatrzymała dobrze znanego sobie Mikosa Stanisława z Niedzielska — przy którym znaleziono rewolwer, sztylet oraz t. zw. sprężynowiec z ołowiem.
Mikos mając różne osobiste porachunki z miejscowymi „towarzyszami" jest już po raz drugi "rozbrojony" z broni - jaką ze sobą zawsze zabiera, idąc do miasta.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 21 marzec

PRZEZ CAŁĄ NOC LEŻAŁ W ROWIE.
STRASZNIE ZMASAKROWANY.
W sobotę w godzinach rannych wieśniacy wiozący drzewo na tartak zauważyli w przydrożnym rowie zwłoki mężczyzny. Zawiadomili natychmiast najbliższych mieszkańców i policję w Wieluniu rozpoznali w okrutnie pobitym lat 20 zam. w Niedzielsku dającego słabe tylko oznaki życia Kubickiego Piotra.
Po przewiezieniu nieszczęśliwego do szpitala i przeprowadzeniu dochodzenia ustalono, że Kubicki dnia poprzedniego w godz. wieczornych udał się do wsi Widoradz celem wypożyczenia jakichś narzędzi dla ojca, a wracając stamtąd został napadnięty i strasznie pobity a potem, zawleczony do rowu, gdzie przeleżał przez całą noc.
Policja energicznie prowadzi śledztwo celem ujęcia sprawców ohydnej masakry.
Nadzieja utrzymania Kubickiego przy życiu jest słaba, gdyż czaszka jego podziurawiona jest jakiemś tępem narzędziem w kilku miejscach.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1936 wrzesień
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1937 listopad
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 24

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Wieluniu obwie­szcza, że na dzień 27 czerwca 1938 roku, wyznaczony został termin pier­wiastkowej regulacji hipoteki dla nieruchomości Władysława i Reginy, małż. Urbańczyk, położonej we wsi Niedzielsko, gminy Wydrzyn, składającej się z 6 morgów 65 prętów, czyli 3 ha 4805 m kw ziemi z budyn­kami, wydzielonych z większej osady rolnej, zapisanej w tabeli nadaw­czej wsi Niedzielsko pod nr 7/8.
Osoby interesowane, w oznaczonym wyżej terminie winny zgłosić swoje prawa w kancelarii Wydziału Hipotecznego w Wieluniu, pod skutkami prekluzji. 18/38.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza