-->

sobota, 4 maja 2013

Mokrosze

Czajkowski 1783-84 r.
Mokrcz, parafia chotow (chotów), dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: (Fryderyk Jakub) Psarski, podkomorzy wieluński. (Mokros)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Mokros, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Chotów, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 16, odległość od miasta obwodowego 3/4.

Słownik Geograficzny:  
Mokrosze, os. przy błocie Topielce, pow. wieluński, gm. Kurów, par. Chotów, odl. od Wielunia 7 w. (ob. Kurów).

Spis 1925:
Mokrosy, wś, pow. wieluń, gm. Kurów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 66. Mężczyzn 35, kobiet 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 66. Podało narodowość: polską 66.

Spis 1925:
Mokrosze, leśń., pow. wieluń, gm. Kurów. Spisano łącznie z wsią Kurów.Wikipedia: Mokrosze-Kolonia wsi Kurów położonej w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń.

Mokrosze, obecnie osada w gminie Wieluń.

 1992 r. 

Echo Sieradzkie 1932 15 luty

Nr. spr. E. 63-32.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Franciszka Sawera w dn. 27 lutego 1932 r. od godziny 10 rano w Mokrosie gm. Kurów u Wróbla będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Jana Wróbla, składający się z maszyny do młócenia zboża firmy „Westfalja" 3 jałówek, konia i świni i oszacowany do sprzedaży na sumę dziewięćset osiemdziesiąt (980) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 3 II. 1932 r.
Komornik Mieczysław Paszkowski.

Echo Sieradzkie 1932 13 październik

Nr. spr. E. 63-32.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Franciszka Sawera w dniu 19 października 1932 roku od godziny 10 rano w Molnosze, gm. Kurów u Wróbla będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Jana Wróbla składający się z maszyny do młócenia zboża, 3 jałówek, konia i świni i oszacowany do sprzedaży na sumę dziewięćset osiemdziesiąt (980) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dnia 17 września 1932 roku.
Komornik: Mieczysław Paszkowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Kurów dzieli się na gromady:
4. Kurów, obejmującą: Two Dąbrowa- Folęgi, Two Dąbrowa-Kazimierz, Osiedle Grodzisko, Osiedle Mokrosze, wieś Kurów, os. leśną Kurów.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1937 listopad
_________________________________________________________________________________Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza